De weg vooruit: Een wereldwijde beweging opbouwen tegen de “Coronatirannie”

de-weg-vooruit:-een-wereldwijde-beweging-opbouwen-tegen-de-“coronatirannie”

16-09-22 03:20:00, Bestorming van de Bastille (Door Bibliothèque nationale de France, licentie onder Public Domain) “Bastille 2022 is geen “protestbeweging”. Wij willen niet onderhandelen met corrupte regeringsambtenaren. Wij trekken hun legitimiteit in twijfel. Het zijn leugenaars. Onze bedoeling is om de confrontatie aan te gaan met de machtige actoren achter deze criminele onderneming die wereldwijd letterlijk het leven van mensen verwoest.”

De bestorming van de Bastille vond plaats in Parijs op de middag van 14 juli 1789. De Bastille was een middeleeuwse wapenkamer, fort en politieke gevangenis. Het was het symbool van het koninklijk gezag onder het bewind van koning Lodewijk XVI, schrijft Professor Michel Chossudovsky.

De Franse monarchie was verplicht het gezag van de pas uitgeroepen Nationale Vergadering te aanvaarden en de grondrechten te onderschrijven die waren opgenomen in de “Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen” (Verklaring van de rechten van de mens en de burger), die begin augustus 1789 was opgesteld.1

Meer dan 230 jaar later worden deze grondrechten (Liberté, Égalité, Fraternité) nu geschonden door corrupte regeringen over de hele wereld in opdracht van een totalitair en illusoir financieel establishment.

Bastille 2022 heeft niet alleen betrekking op het herstel van deze grondrechten. Het wil de criminele COVID-19 agenda terugdraaien en uitschakelen die in de loop van meer dan twee en een half jaar wereldwijd in 193 lidstaten van de Verenigde Naties economische, sociale en politieke chaos heeft veroorzaakt, gekoppeld aan faillissementen, werkloosheid, massale armoede en wanhoop. In meer dan 25 landen zijn hongersnoden gemeld.

Vanaf november 2020 heeft een experimenteel mRNA-vaccin dat door onze regeringen is gelanceerd (zogenaamd om de verspreiding van het virus tegen te gaan) geleid tot een wereldwijde stijging van het aantal vaccin-gerelateerde doden en gewonden. Het is een dodelijk vaccin. Het is een misdaad tegen de mensheid.

Bastille 2022 is geen “protestbeweging”, in enge zin.

Wij proberen niet te onderhandelen met corrupte overheidsfunctionarissen. Wij trekken hun legitimiteit in twijfel. Het zijn leugenaars.

Onze bedoeling is om de confrontatie aan te gaan met de machtige actoren achter deze criminele onderneming die wereldwijd letterlijk het leven van mensen verwoest, en tegelijkertijd verdeeldheid zaait in de samenleving. De gevolgen voor de geestelijke gezondheid van bevolkingsgroepen wereldwijd zijn verwoestend.

De talrijke lockdowns die in eerdere hoofdstukken zijn gedocumenteerd (thuisblijven van de beroepsbevolking),

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: