NachDenkSeiten:ㅤDe successierechten voor familiebedrijven – een schandaal

nachdenkseiten:ㅤde-successierechten-voor-familiebedrijven-–-een-schandaal

18-09-22: 45: 00,

Tijdens het 2e videogesprek met de socioloog Michael Hartmann kondigde hij een relevante tekst aan over het onderwerp successierechten. We kunnen deze tekst vandaag onder uw aandacht brengen. Het is een uittreksel uit het desbetreffende boek “Die Abgehobenen”. Op blz. 145-150 beschrijft de auteur de huidige situatie en noemt deze – terecht – een schandaal. Albrecht Müller.

Successierechten voor familiebedrijven – een schandaal

In juni en september 2016 werd een ander besluit genomen dat waarschijnlijk beslissend zal zijn voor de vermogensconcentratie in de toekomst. Eerst heeft de Bondsdag, met een meerderheid van CDU/CSU en SPD, het voorstel goedgekeurd 24. Juni de nieuwe regeling inzake successierechten voor familiebedrijven. Na kleine wijzigingen na het beroep op het Bemiddelingscomité door de Bundesrat heeft de Bondsdag gestemd over 29. September en de Bundesrat op 14. In oktober werden de nieuwe wettelijke bepalingen uiteindelijk met meerderheid van stemmen goedgekeurd. De nieuwe versie was noodzakelijk geworden omdat het Bundesverfassungsgericht zich had uitgesproken over 2009 de oude wet, die onder minister van Financiën Steinbrück was opgesteld en door de Bondsdag was aangenomen op 17. December 2014 wegens buitensporige voorrechten voor bedrijfsopvolgers en eiste een nieuwe versie tegen 30. Juni 2016. Deze uitspraak was gebaseerd op de ervaring dat in de jaren vanaf 2009 bedrijfsvermogen vrijwel alleen belastingvrij was geërfd.

In concrete cijfers zag het er zo uit. Tussen 2009 en 2013 werd bedrijfsvermogen met een totale waarde van een goede 114 miljard euro geërfd of weggegeven. Van dit bedrag was slechts een goede negen miljard onderworpen aan successierechten.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: