NachDenkSeiten:ㅤLeserbriefe zu “Leitzinserhöhung zur Inflationsbekämpfung? Wat een gek idee” en “EU-prijsplafond voor elektriciteit – de consument betaalt, de staat int”

nachdenkseiten:ㅤleserbriefe-zu-“leitzinserhohung-zur-inflationsbekampfung?-wat-een-gek-idee”-en-“eu-prijsplafond-voor-elektriciteit-–-de-consument-betaalt,-de-staat-int”

18-09-22 12: 00,

Jens Berger heeft een besluit en een plan op Europees niveau in twijfel getrokken. In dit artikel wordt de belangrijkste renteverhoging van de ECB besproken. Het moet de inflatie bestrijden. De monetaristen konden de inflatie niet verklaren. In een fase van economische neergang zou de rente eigenlijk verlaagd moeten worden om een recessie op te vangen. Landen met hoge schulden zouden als gevolg van hogere rentetarieven worden geconfronteerd met een “berg economische problemen, waarvan prijsstijgingen nog een van de kleinere problemen zijn”. Hier wordt het voornemen van de EU-commissie rond Ursula von der Leyen besproken om de elektriciteitsprijs te maximeren en zo de burgers te ontlasten. Dit had onder meer kunnen gebeuren door gasgestookte centrales uit te sluiten van het merit order-beginsel. Maar in plaats daarvan moeten “de inkomsten van de elektriciteitsproducenten worden beperkt en hun overtollige winsten aan de staat worden overgedragen”. De consument zou dus “de volledig onnodig te hoge prijzen blijven betalen”. We hebben hierover interessante e-mails ontvangen. Bedankt voor hen. Hier zijn de brieven aan de redactie. Samengesteld door Christian Reimann.

Re: Basisrente verhogen om inflatie te bestrijden? Wat een gek idee

1e brief aan de redactie

Hallo meneer Berger,

Dank voor het heerlijk eenvoudige artikel over het gebrek aan correlatie tussen renteverhogingen en inflatiebestrijding.

Nog meer dan in de geneeskunde en de onderliggende biologie/biochemie bestaat de “economische wetenschap” (economie) min of meer uit dogma’s die schijnbaar gerechtvaardigd worden met ingewikkelde theorieën en wiskundige modellen. Economie kan echter alleen worden omschreven als een “normatieve wetenschap”, omdat het min of meer gaat om “spelregels” die wij (politici + economen) zelf hebben opgesteld,

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: