Stralingsleed.nl:ㅤBoom krijgt schade door de zendmast, gaat dood en wordt gekapt!

stralingsleed.nl:ㅤboom-krijgt-schade-door-de-zendmast,-gaat-dood-en-wordt-gekapt!

18-09-22 06:42:00,

Bovenstaande prachtige eikenboom stond in 2018 in de bundel van de (nieuw geplaatste) zendmast in de Heurne. Langzaam werd de boom steeds minder groen en kwam minder in blad en begin 2022 kwam de bundel van 5G op de zendmast erbij. De steeds kaler en doder ogende boom is in het voorjaar van 2022 omgezaagd!

In een oproep aan de Europese Unie waarschuwen wetenschappers en artsen (op 9 september 2022 zijn dat er 424) voor het gevaar van 5G, dat zal leiden tot een enorme toename van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling op aarde. De wetenschappers dringen er bij de EU op aan de Resolutie 1815 van de Raad van Europa, te respecteren. Zij verzoeken om een onafhankelijke EU-werkgroep in te stellen, die de gezondheidseffecten opnieuw én eerlijk beoordelen.

Stop 5G zeggen de wetenschappers
“Wij 424 wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie. Stop de uitrol van 5G totdat de potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers, onafhankelijk van de Telecom-industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) namelijk aanzienlijk verhogen bovenop de al bestaande 4G, wifi en IoT. Geef een aantoonbaar bewijs van de onschadelijkheid van 5G”.

Negatief effect blijkt uit onderzoek
De elektromagnetische straling (ook van 2G en 3G waar nog werkzaam) hebben een negatief effect op de gezondheid van de mens, flora en fauna. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek van TU Delft, TNO, de gemeente Alphen aan den Rijn en de leerstoelgroep plantcelbiologie (Wageningen Universiteit).

Universiteit Wageningen
Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont aan dat mensen, bomen en gewassen, ziek worden als ze worden blootgesteld aan de gepulste elektromagnetische straling van de zendinstallaties voor 2G, 3G, 4G, 5G, draadloos internet (wifi) en mobiele telefonie. De onderzoekers ontdekten o.a. dat bij blootstelling aan deze onnatuurlijke elektromagnetische straling, schimmels en bacteriën tot wel 600 x meer biotoxines (giftige stoffen) gingen produceren.

                              De eikenboom in De Heurne in het voorjaar 2021; bijna bladloos.

Biologisch effect
Het biologische effect van elektro-magnetische-velden (EMV) is volgens Dr. Ingenieur Volkrodt, dat de mobiliteit van de waterdipolen bij bomen en struiken wordt geremd.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: