Vertrouwen opbouwen is nodig

vertrouwen-opbouwen-is-nodig

18-09-22 06: 10: 00,

De grootste eer die je een mens kunt bewijzen
is vertrouwen in hem te hebben.
Matthias Claudius

Beste lezers

Sinds maart 2020 leven we in een wetteloze ruimte in het zogenaamd democratische Europa. Dit komt omdat noch de rechterlijke macht noch de staatsveiligheidsdiensten hun taken naar behoren vervullen. Dit omvat: Bescherming van de burgers, de democratie en de grondwet, en het instellen en uitvoeren van onderzoeken tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal flagrante schendingen van de wet.

Het vertrouwen in justitie en politie is op een historisch dieptepunt – en met reden. Want de meeste mensen die in deze beroepen werkzaam zijn, hebben deze onwettigheden getolereerd of er zelfs actief aan deelgenomen. Daarom moet hen worden verweten dat zij tijdens de “pandemie” hun grondwettelijk vastgelegde taken hebben veronachtzaamd en het volk in de steek hebben gelaten.

En laten we onszelf niet voor de gek houden,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: