Laten we de energiesector socialiseren

laten-we-de-energiesector-socialiseren

20-09-22 12: 00: 00,

De huidige energieprijsstijgingen duwen miljoenen mensen in een bestaanscrisis. Maar voor de energiebedrijven is diezelfde crisis een goudkoorts: volgens een studie van het Tax Justice Network bedraagt de overwinst van de elektriciteits- en gasindustrie in Duitsland alleen al in het jaar 2022 75 miljard euro. De overwinsten van de olie-industrie worden geschat op iets minder dan 40 miljard euro. Dit zijn slechts de extra winsten bovenop de gebruikelijke inkomsten.

We beleven momenteel een gigantische herverdeling van de onderkant naar de bovenkant door oorlog en inflatie. Allereerst zijn hiertegen dringende maatregelen nodig die onmiddellijk van kracht worden: Duitsland heeft ook behoefte aan prijsplafonds voor gas en elektriciteit, zoals die reeds zijn ingevoerd in Frankrijk, Spanje, Portugal of Griekenland. Bovendien is het afromen van overwinsten uit de olie-, gas- en elektriciteitsindustrie achterhaald.

“Een volledige nationalisatie zou niet alleen goedkoper zijn geweest, maar zou het ook mogelijk hebben gemaakt het bedrijfsbeleid te sturen.”

De noodzakelijke absorptie van crisiswinsten op korte termijn en de aftopping van de elektriciteits- en gasprijzen volstaan echter niet.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: