NachDenkSeiten:ㅤFederaal ministerie van Economische Zaken onder Habeck: Nepotisme, klimaat van angst en gebruik van de binnenlandse inlichtingendienst bij “afwijkende beoordelingen”

nachdenkseiten:ㅤfederaal-ministerie-van-economische-zaken-onder-habeck:-nepotisme,-klimaat-van-angst-en-gebruik-van-de-binnenlandse-inlichtingendienst-bij-“afwijkende-beoordelingen”

20-09-22 12: 22: 00,

Eind augustus werd bekend dat vertrouwelingen van minister van Economische Zaken Robert Habeck de Duitse binnenlandse inlichtingendienst achter twee ervaren hoge medewerkers van het Bondsministerie van Economische Zaken (BMWK) aan hadden gestuurd. Reden? Hun deskundige adviezen zouden “mijlenver” afwijken van de politieke lijn van de minister. Een uniek incident dat zich nu verder verspreidt. Want, zoals uit een intern protocol blijkt, heerst er sindsdien een klimaat van angst en onzekerheid in het ministerie. Maar dat is niet alles. Binnen de door Habeck benoemde staatssecretarissen en de wijdere omgeving bestaan nauwe familiebanden (men spreekt zelfs van clanstructuren) die niet anders dan als “nepotisme” kunnen worden omschreven. Door Florian Warweg

“Habeck staat nu onder druk” geeft zijn naaste collega, staatssecretaris van Energie Patrick Graichen, toe tijdens een crisisvergadering op 2 september 2022, volgens interne notulen die door het Handelsblatt zijn verkregen . Deze notulen hebben alles. Het schetst een beeld van angst, frustratie en onzekerheid binnen het topmanagement van het ministerie, vergezeld van twijfels over de integriteit van de minister in de omgang met zijn personeel.

Terwijl Habecks vertrouweling Graichen afwijkt en verklaart dat hij “volledig vertrouwen” heeft in alle ambtenaren en geen negatieve gevolgen ziet van het door de geheime dienst bevolen onderzoek naar twee hoge medewerkers van de afdeling “Warmte” (verantwoordelijk voor alle gebieden die verband houden met gas), spreken verscheidene deelnemers aan de crisisvergadering hem tegen. Zij stellen unaniem dat er een klimaat van “grote onzekerheid” heerst.

In de notulen wordt bijvoorbeeld een ambtenaar van de betrokken dienst geciteerd:

“Als ik mijn professionele mening geef, bestaat de mogelijkheid dat ik verdacht word van

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: