Persbericht van Christine Anderson, woordvoerder mediabeleid van de AfD in het EU-parlement.

persbericht-van-christine-anderson,-woordvoerder-mediabeleid-van-de-afd-in-het-eu-parlement.

20-09-22 03: 10: 00,

Naar aanleiding van de schandalen bij de publieke omroep zijn de woordvoerders mediabeleid van de AfD-delegatie in het EU-Parlement en van de AfD-parlementsfracties op korte termijn in Berlijn bijeengekomen en hebben zij uitgangspunten voor de reorganisatie van de publieke omroep uitgewerkt.

“Uit de steeds omvangrijker wordende schandalen van de publieke media-instellingen blijkt meer dan duidelijk dat zij de weg kwijt zijn en een mediapolitieke spooktocht zijn begonnen.

Het belang van de burgers bij objectieve informatie staat al lang niet meer op de voorgrond. In plaats daarvan is het eigenbelang van ideologen die het systeem van de publieke omroepen hebben aangescherpt op de voorgrond getreden. Zij profiteren van vorstelijke betalingen, onkostenvergoedingen, bonussen, pensioenen en aanzienlijke invloed op de politieke meningsvorming.

In vergelijking met de rest van de EU veroorloven wij ons in Duitsland verreweg de duurste staatsomroep, maar de EU zelf heeft met “Euronews” en “Euranet” of “Euranet Plus” ook overeenkomstige huis- en rechtbankverslaggevers van hetzelfde slag. We moeten deze omroepen dringend onder de loep nemen en nog meer in hun kas stoppen: Wie profiteert van wie en in welke zak verdwijnt het geld van de Duitse belastingbetaler voornamelijk,

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: