NIH studies van 50 jaar geleden toonden aan dat de ineenstorting van de samenleving leidt tot uitsterving..

nih-studies-van-50-jaar-geleden-toonden-aan-dat-de-ineenstorting-van-de-samenleving-leidt-tot-uitsterving.

21-09-22 11: 29: 00,

William Vogt, Paul Ehrlich en de anderen waren neo-Malthusianen en stelden dat bevolkingsgroei onze ondergang zou betekenen omdat het onze natuurlijke hulpbronnen zou uitputten en tot hongersnood en conflicten zou leiden. Maar John Calhoun’s “Universum 25” experimenten op ratten en muizen toonden aan dat overbevolking alleen al een samenleving kan vernietigen voordat hongersnood zelfs maar een kans krijgt.

Ecologen als Vogt en Fairfield Osborn waarschuwden al 1948 dat de groeiende bevolking druk uitoefende op voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen, en beiden publiceerden bestsellers over dit onderwerp.

Ehrlich publiceerde The Population Bomb, een alarmistisch werk waarin hij beweerde dat de overbevolkte wereld spoedig zou worden geteisterd door hongersnood en grondstoffenoorlogen. Nadat Ehrlich 1970 verscheen in The Tonight Show met Johnny Carson, werd zijn boek een fenomenaal succes. 1972 bereikte het onderwerp met het rapport van de Rockefeller Commissie over de Amerikaanse bevolking, waarin werd aanbevolen de bevolkingsgroei te vertragen of zelfs om te keren,

” Lees verder op Uncut-News.ch

%d bloggers liken dit: