Het vaccinverhaal is even lek als de vaccins

het-vaccinverhaal-is-even-lek-als-de-vaccins

22-09-22 03:27:00,

Laten we beginnen met twee eenvoudige vragen. Als regelgevers de informatie tot hun beschikking hadden over het lek tussen de werkzaamheid van het Covid-19 vaccin in gecontroleerde proeven en hun doeltreffendheid in de echte wereld, zouden ze dan nog steeds vergunningen voor noodgebruik verlenen? Zou hun wettelijk kader dat toestaan? schrijft Prof. Ramesh Thakur.

Vergeet niet dat alle wetten een dubbel doel dienen. Aan de ene kant zijn ze permissief en machtigend, en verlenen ze bevoegdheden om bepaalde dingen te doen. Anderzijds zijn ze beperkend en restrictief, waarbij ze afbakenen wat de staat wettelijk mag doen.

Ten tweede, wordt Denemarken geregeerd door een anti-vaxxer regering en gezondheidsautoriteit? Vanaf 1 juli verbood Denemarken, dat een uitstekende gezondheidsinfrastructuur heeft met inbegrip van gegevensverzameling, het vaccineren van jongeren onder de 18 jaar en medio september werd het verbod uitgebreid tot boosters voor jongere mensen dan 50 jaar, in beide gevallen behalve in uitzonderlijke omstandigheden voor personen met verminderde immuniteit en personen met een hoog risico.

De verklaring van de gezondheidsautoriteiten is interessant, zowel om wat ze zeggen als om wat ze niet zeggen. Zij verwachten een toename van Covid-19-infecties in de herfst en winter en “willen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden voorkomen”. Dit risico geldt voor 50-jarigen en ouder en niet voor jongeren. Omdat de vaccins niet bedoeld zijn om infecties te voorkomen, zullen ze niet meer worden aangeboden aan jongeren onder de 50 jaar.

Regeringen verbieden producten echter niet alleen omdat ze niet nuttig zijn. Verboden gelden alleen voor producten die schadelijk zijn. De onuitgesproken realiteit is dus dat de verhouding tussen voordelen en schade niet langer gunstig is. De echt interessante vraag is dus: waarom zeggen ze dat niet? De empirische gegevens uit de hele wereld tonen een verwaarloosbare tot negatieve effectiviteit van vaccins voor gezonde mensen onder de 50 jaar en een groter risico op ernstige bijwerkingen. Het besluit van Denemarken betekent een officiële, zij het impliciete erkenning dat de schade groter is dan de voordelen.

Verbijsterende oorsprong van lockdown

De lockdowns in de westerse wereld blijven voor mij onverklaarbaar en verbijsterend. Het opgeven van een eeuw aan gecumuleerde wetenschappelijke kennis en van wereldwijde en nationale draaiboeken voor pandemieën was niet gebaseerd op nieuwe wetenschap of nieuwe gegevens.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: