Anti-Rusland? Probeer deze maar eens

anti-rusland?-probeer-deze-maar-eens

23-09-22 02:01:00,

De wonderbaarlijke auteur en onderzoeker Antony Sutton (1925-2002) schreef over verborgen mannen achter gedenkwaardige gebeurtenissen. In 1999 schreef Kris Millegan, onderzoeker en hoofd van uitgeverij TrineDay:

“Antony C. Sutton, 74 jaar, werd vervolgd maar nooit aangeklaagd voor zijn onderzoek en de daaropvolgende publicatie van zijn bevindingen. Zijn mainstream carrière werd verbrijzeld door zijn toewijding om de waarheid aan het licht te brengen. In 1968 werd zijn Western Technology and Soviet Economic Development gepubliceerd door het Hoover Institute van de Stanford University. Sutton liet zien hoe de technologische en productiebasis van de Sovjetstaat, die zich toen bezighield met het leveren van wapens en voorraden aan de Noord-Vietnamezen om Amerikaanse soldaten te doden en te verwonden, werd gebouwd door Amerikaanse bedrijven en grotendeels werd betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Van hun grootste staal- en ijzerfabriek tot apparatuur voor de automobielindustrie, precisiekogellagers en computers, in feite was het merendeel van de grote industriële ondernemingen van de Sovjet-Unie gebouwd met hulp of technische bijstand van de Verenigde Staten.”

Hier volgt een veelzeggend citaat van Antony Sutton uit zijn boek The Best Enemy Money Can Buy (1986):

“Door gebruik te maken van data van Russische oorsprong is het mogelijk een nauwkeurige analyse te maken van de herkomst van deze apparatuur. Het bleek dat alle voornaamste diesel- en stoomturbinevoortstuwingssystemen van de zesennegentig Sovjetschepen op de Haiphong-bevoorradingsroute [naar de Noord-Vietnamezen] die konden worden geïdentificeerd (d.w.z. vierentachtig van de zesennegentig) hun oorsprong vonden in het ontwerp of de bouw buiten de USSR. We kunnen dus concluderen dat als de ministeries van Buitenlandse Zaken en Handel [van de VS] in de jaren 1950 en 1960 de door het Congres in 1949 aangenomen wetgeving consequent hadden gehandhaafd, de Sovjets niet in staat zouden zijn geweest de Vietnamese oorlog te bevoorraden – en er vandaag 50.000 Amerikanen en talloze Vietnamezen meer in leven zouden zijn.”

“Wie waren de regeringsfunctionarissen die verantwoordelijk waren voor deze overdracht van bekende militaire technologie? Het concept kwam oorspronkelijk van de nationale veiligheidsadviseur Henry Kissinger, die naar verluidt president Nixon overtuigde van het idee dat het geven van militaire technologie aan de Sovjets hun wereldwijde territoriale ambities zou temperen. Hoe Henry tot deze gigantische non sequitur kwam is niet bekend. Het volstaat te vermelden dat hij aanzienlijke bezorgdheid wekte over zijn beweegredenen.

 » Lees verder