NachDenkSeiten:ㅤBrieven aan de redactie over “Een economische oorlog is een economische oorlog – en de regering heeft hem afgebroken”

nachdenkseiten:ㅤbrieven-aan-de-redactie-over-“een-economische-oorlog-is-een-economische-oorlog-–-en-de-regering-heeft-hem-afgebroken”

23-09-22 10: 58: 00,

Tobias Riegel geeft hier met name commentaar op het Duitse beleid inzake de oorlog in Oekraïne. Westerse regeringen zouden op een “militaire” oorlog reageren met een radicale economische oorlog. Oorlog en economische oorlog sluiten elkaar niet uit. De anti-Russische sancties en de gevolgen daarvan voor de eigen burgers konden echter niet worden gerechtvaardigd door een Russische aanval. Zij konden het verloop van de oorlog niet op korte termijn beïnvloeden. Zij zouden echter overkomen als “een economische en geopolitieke aanval op de rest van Europa, meer nog dan op Rusland”. En: De wijdverbreide argumentatie van de gewenste onafhankelijkheid van Russische energie was ook “allang een farce geworden, want de nieuwe afhankelijkheden zijn niet alleen duurder en schadelijker voor het klimaat, maar ook moreel twijfelachtiger dan die van Rusland”. Tot slot wordt gesteld dat de “zelfdestructieve situatie” snel moet worden opgelost door middel van onderhandelingen met Rusland. Er zou onder meer rekening moeten worden gehouden met gerechtvaardigde Russische veiligheidsbelangen. Bedankt voor de interessante brieven, waarin ook afwijkende meningen worden verwoord.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: