Stralingsleed.nl:ㅤZuurstoftekort voor de coronapatiënt, maar ook voor de EHS ‘er

stralingsleed.nl:ㅤzuurstoftekort-voor-de-coronapatient,-maar-ook-voor-de-ehs-‘er

26-09-22 08:47:00,

Bij het coronavirus zien we vaak dat er een ontsteking door de hele long of in beide longen zit. Daardoor kan de long niet meer goed zuurstof uitwisselen. Met als gevolg dat het zuurstofgehalte te laag wordt en dit kan leiden tot blijvend hersenletsel. 

Zuurstoftekort in de hersenen is een diffuse afwijking*(kwetsbare delen worden aangetast),waarbij met name geheugenproblemen en cognitieproblemen  (waarnemen, denken, onthouden van kennis en kennis toepassen en begrijpen) ontstaan. Hoe langer het zuurstof tekort duurt, hoe meer hersencellen er af sterven. Op dit moment is onbekend hoeveel mensen er na een corona infectie last krijgen van deze cognitieve stoornissen want zuurstof is van essentieel belang in de strijd tegen het coronavirus.

* Bij diffuus letsel zijn er meerdere axonen (een axon of zenuwvezel is een uitloper van een zenuwcel die elektrische impulsen geleidt) her en der in de hersenen te ver uitgerekt en meerdere kunnen geknapt afgescheurd zijn, waardoor de signalen niet meer door gegeven kunnen worden.

Maar waar niet over geschreven wordt, niet publiekelijk bekend wordt gemaakt is dat door de steeds grotere bandbreedte (in telecommunicatie termen, het verschil tussen de hoogste en de laagste frequentie), er eveneens zuurstoftekort ontstaat. Bandbreedte nodig voor alle draadloze communicatie.

Zuurstof is belangrijk
En zuurstof is het belangrijkste molecuul voor het voortbestaan van onze 70 biljoen lichaamscellen. Zuurstof is tijdens de celstofwisseling nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. Daarom kunnen onze lichaamscellen, zoals onze hersenen, maar een zeer beperkte tijd zonder zuurstof. Hierna treedt weefselversterf en functieverlies op.

Het zuurstofgehalte neemt werkelijk af
Magnetische velden van o.a. satellieten, zendmasten zoals 5G, mobiele telefoons en andere draadloze communicatieapparatuur, bederven de zuurstof die nodig is voor alles wat leeft op onze aarde, inclusief voor de mens. Er zijn al wetenschappelijke onderzoeken die tot op zekere hoogte aantonen dat er een verstoring in het proces van opname zuurstof naar bloed lijkt te plaats vinden. En “er is wetenschappelijk aangetoond dat de concentratie aan zuurstof in de atmosfeer langzaam afneemt”!

Zonder vergunning
Want zonder dat er veel bekendheid en aandacht aan gegeven is, is in 2020 de 60 gigahertz (GHz) gewoon vergunningsvrij gemaakt! Bij deze hoogfrequente band is een enkele antenne niet meer genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array en de benodigde vergunning voor 60 gigahertz is eind 2019 afgeschaft.

 » Lees verder op Stralingsleed.nl

%d bloggers liken dit: