Redactionele aanbeveling: – Bel: Verplichting om ongebruikelijke sterfgevallen te onderzoeken

redactionele-aanbeveling:-–-bel:-verplichting-om-ongebruikelijke-sterfgevallen-te-onderzoeken

27-09-22 06: 39: 00,

De vereniging van politieagenten WIR für EUCH en het netwerk van artsen en wetenschappers ALETHEIA in Zwitserland hebben, gezien het dramatische aantal plotselinge en onverwachte sterfgevallen in verband met nRNA-vaccinaties, in een oproep aan alle bevoegde autoriteiten gevraagd om eindelijk hun wettelijke plicht te vervullen en duidelijkheid te scheppen over de situatie. Wij publiceren het persbericht en een link naar het meer gedetailleerde beroep hieronder. (hl)

WIR FÜR EUCH
https://wirfuereuch.ch

ALETHEIA

www.aletheia-scimed.ch


Meer autopsies om sterfgevallen op te lossen

Alarmerende oversterfte, plotselinge sterfgevallen: Wij eisen dat justitie haar wettelijke verplichtingen nakomt om ongebruikelijke sterfgevallen te onderzoeken. De bevolking heeft recht op een volledig onderzoek. Indien dit het vermoeden van een oorzakelijk verband met de nieuwe mRNA-vaccins zou bevestigen, moeten onmiddellijk verdere juridische stappen worden ondernomen. De oproep voor meer autopsies is gestuurd naar 22. September 2022 aan alle politiecommando’s en alle hoge parketten in Zwitserland.

De juridische situatie is duidelijk: politieagenten, parketten en forensische artsen hebben de plicht om betrokkenheid van derden bij ongewone sterfgevallen uit te sluiten voordat de strafprocedure kan worden stopgezet. Indien er in een geval van overlijden aanwijzingen zijn voor een onnatuurlijke dood, is het openbaar ministerie verplicht de doodsoorzaak te laten ophelderen door middel van een geneeskundige wettelijke controle en zo nodig met een autopsie (art. 253 lid 1 en lid 3 StPO). In ons dagelijks leven als arts en politieagent merken we dat deze wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen. Onnatuurlijke sterfgevallen worden gearchiveerd zonder opheldering van de oorzaken of uitsluiting van mogelijke effecten van derden.

Hittegolven hebben altijd bestaan – mRNA vaccinatie niet

In de laatste acht maanden zijn er in Zwitserland 3’000 meer mensen gestorven dan normaal. Tegelijkertijd zien we in ons dagelijks werk een opeenstapeling van “buitengewone sterfgevallen”: voorheen gezonde mensen sterven aan “medische problemen” onder bizarre omstandigheden. Mensen sterven “plotseling en onverwacht” tijdens alledaagse activiteiten – zoals autorijden, zwemmen of op kantoor. Deze plotselinge sterfgevallen en de waargenomen overmatige sterfte kunnen duidelijk niet worden toegeschreven aan het SARS-CoV-2-virus. Klimaatverandering en hitte worden ook uitgesloten als mogelijke oorzaken: 2018 was het in juli veel heter – en toch werden er die maand veel minder sterfgevallen geregistreerd dan in juli 2022.

Het enige wat nieuw is, zijn de mRNA-vaccins. Dit zijn stoffen die voor een beperkte periode zijn goedgekeurd en waarvan de klinische studies bij de mens nog lang niet zijn afgerond. De klinische proeven werden zelfs formeel beëindigd door vroegtijdige ontbinding van de controlegroepen en de ruwe gegevens van de vaccinfabrikanten worden nog steeds achter slot en grendel bewaard.

Wetboek van Strafvordering: Onnatuurlijke sterfgevallen moeten worden onderzocht

Een buitengewone dood volgens art. 253 lid 1 Wetboek van Strafvordering bestaat onder meer indien het overlijden het gevolg is van de inname van ongebruikelijke stoffen of van een medische behandeling. De nieuwe mRNA-vaccins vallen duidelijk in deze categorie: iedereen die ermee gevaccineerd is, heeft een experimentele medische stof in zijn lichaam. Aangezien inwendige schade aan het lichaam door deze ongewone stof op geen enkele wijze kan worden uitgesloten op basis van een louter uitwendig onderzoek van het lichaam (wettelijke controle), moet het openbaar ministerie noodzakelijkerwijs optreden overeenkomstig art. 253 lid 3 stop een post-mortemonderzoek te gelasten.

In dit verband hebben onafhankelijke post-mortemonderzoeken reeds aangetoond dat er een oorzakelijk verband met de mRNA-vaccins kan bestaan: De Heidelbergse patholoog Peter Schirmacher vond een causaal verband met de vaccinatie bij 30% van de onderzochte personen die overleden zijn in een tijdsverband met de mRNA-vaccinatie.

Oproep tot strafrechtelijk onderzoek en autopsie

Ondanks de overduidelijke noodzaak tot actie, stellen wij vast dat de noodzakelijke onderzoeken niet worden uitgevoerd. Dit bagatelliseren en ontkennen van mogelijke ernstige bijwerkingen van vaccinatie in het politieonderzoek en in het gerechtelijk en forensisch medisch onderzoek brengt onnodig mensenlevens in gevaar. Daarom is de politie uiteindelijk verplicht de vaccinatiestatus vast te stellen (aantal vaccinaties; datum van de laatste vaccinatie). Indien ook na de gerechtelijke inspectie een onbekend of vermoedelijk bekend inwendig voorval moet worden aangenomen en de overledene is ingeënt, moet het openbaar ministerie verplicht een autopsie gelasten. Vervolgens mag de forensische geneeskunde geen genoegen nemen met een oppervlakkige zoektocht naar de voor de hand liggende, definitieve doodsoorzaken (zoals een hartaanval). Zij moet met histopathologische en immunohistochemische methoden vaststellen of bijvoorbeeld het toxische spike-eiwit en/of de lipide nanodeeltjes van de mRNA-vaccinatie tot vaat- en orgaanschade hebben geleid.

Dit beroep is in een uitvoerig gemotiveerde versie toegezonden aan alle politiecommando’s en hoge parketten in Zwitserland en is samen met de bewijsstukken beschikbaar op https://wirfuereuch.ch/aufruf-mehr-obduktionen-zur-aufklaerung-von-todesfaellen/.

Contact voor mediavragen:
info@aletheia-scimed.ch
presse@wirfuereuch.ch

Over ALETHEIA

ALETHEIA werd in de zomer van 2020 opgericht door praktiserende artsen en wetenschappers. Inmiddels verenigt ALETHEIA meer dan 9’000 mensen uit de geneeskunde, wetenschap, verpleging, therapie en recht, alsmede mensen die zich herkennen in de doelstellingen van ALETHEIA en daarvoor willen netwerken.
https://www.aletheia-scimed.ch/de/

Over Wir für Euch
Wir für Euch is een vereniging van politiemensen uit alle Zwitserse kantons. Haar leden hebben zich verbonden aan de democratische rechtsstaat om de grondrechten van allen naar eer en geweten te beschermen en te behouden.
https://wirfuereuch.ch