Massale onverwachte sterfgevallen: Artsennetwerk roept justitie op om op te treden

massale-onverwachte-sterfgevallen:-artsennetwerk-roept-justitie-op-om-op-te-treden

29-09-22 04:01:00,

Hieronder kunt u het persbericht lezen van het ALETHEIA-netwerk en de vereniging van politieagenten “Wij voor U”:

Alarmerende oversterfte, plotselinge sterfgevallen

Wij eisen dat justitie haar wettelijke verplichtingen nakomt om ongebruikelijke sterfgevallen te onderzoeken. De bevolking heeft recht op een volledig onderzoek. Mocht het vermoeden van een oorzakelijk verband met de nieuwe mRNA-vaccins worden bevestigd, dan moeten onmiddellijk verdere juridische stappen worden ondernomen. De oproep voor meer autopsies werd op 22 september 2022 naar alle politiecommando’s en alle hoge parketten in Zwitserland gestuurd.

De juridische situatie is duidelijk: politieagenten, openbare aanklagers en forensische artsen hebben de plicht om de betrokkenheid van derden bij ongewone sterfgevallen uit te sluiten voordat de strafprocedure kan worden stopgezet. Als er aanwijzingen zijn voor een onnatuurlijke dood, is het Openbaar Ministerie verplicht de doodsoorzaak te laten ophelderen door middel van een medisch-juridische controle en zo nodig met een autopsie (art. 253 lid 1 en lid 3 Wetboek van Strafvordering). In ons dagelijks leven als arts en politieagent merken wij dat deze wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen. Onnatuurlijke sterfgevallen worden gearchiveerd zonder dat de oorzaken zijn opgehelderd of mogelijke effecten van derden zijn uitgesloten.

Hittegolven hebben altijd bestaan – de mRNA-vaccinatie niet.

In de afgelopen acht maanden zijn in Zwitserland 3.000 mensen meer gestorven dan normaal. Tegelijkertijd zien we in ons dagelijks werk een opeenstapeling van “buitengewone sterfgevallen”: voorheen gezonde mensen sterven onder bizarre omstandigheden aan “medische problemen”. Mensen sterven “plotseling en onverwacht” tijdens het uitvoeren van alledaagse taken – zoals autorijden, zwemmen of op kantoor. Deze plotselinge sterfgevallen en de waargenomen oversterfte kunnen duidelijk niet worden toegeschreven aan het SARSCoV-2-virus. Klimaatverandering en hitte zijn eveneens uitgesloten als mogelijke oorzaken: in 2018 was het aanzienlijk warmer in juli – en toch werden in die maand aanzienlijk minder sterfgevallen geregistreerd dan in juli 2022.

Het enige dat nieuw is, zijn de mRNA-vaccins. Dit zijn tijdelijk goedgekeurde stoffen waarvan de klinische proeven op mensen nog lang niet zijn afgerond. De klinische proeven werden zelfs formeel beëindigd door vroegtijdige ontbinding van de controlegroepen en de ruwe gegevens van de vaccinfabrikanten worden nog steeds achter slot en grendel bewaard.

Wetboek van Strafvordering: onnatuurlijke sterfgevallen moeten worden onderzocht

Van een ongewoon overlijden art. 253 lid 1 Wetboek van Strafvordering is onder meer sprake indien het overlijden het gevolg is van de inname van ongewone stoffen of een medische behandeling.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: