Het aanwakkeren van haat tegen ongevaccineerden was al gepland voordat de COVID-19 vaccins gelanceerd werden

het-aanwakkeren-van-haat-tegen-ongevaccineerden-was-al-gepland-voordat-de-covid-19-vaccins-gelanceerd-werden

30-09-22 12:01:00,

In een uitgebreide studie van de Amerikaanse elite-universiteit Yale werd, nog voordat het vaccin überhaupt was ontwikkeld, onderzocht welke massapsychologische middelen het best konden worden gebruikt om mensen ertoe te bewegen elkaar aan te sporen zich te laten vaccineren. De boodschappen die als bijzonder effectief werden aangemerkt, waren precies die boodschappen die later internationaal werden gebruikt om sociale uitsluiting en discriminatie van degenen die zich niet wilden laten vaccineren te bevorderen, schrijft Norbert Häring.

Al op 3 juli 2020 werd een experimentele studie van de Amerikaanse topuniversiteit Yale gelanceerd, “Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions“.

Vertaling noot: “To persuade” kan vertaald worden als “overreden” of “overtuigen”. In de algemene context wordt duidelijk dat het gaat om overreden, om het oproepen van gevoelens, niet om overtuigen met argumenten.

Gezien de uitgebreide opzet van de studie, met meer dan 4000 deelnemers die eerst moesten worden geworven, en de vele betrokken universitaire departementen (Global Health, Infectieziekten, Sociale en Beleidsstudies, Amerikaanse Politiek, Politieke Wetenschappen, Epidemiologie, Verpleegkunde), is het duidelijk dat de planning ruim voor juli moet zijn begonnen, toen het nog volledig in het duister tastte wanneer de vaccins beschikbaar zouden zijn en wat hun kenmerken zouden zijn. De auteurs, wanneer de studie uiteindelijk wordt gepubliceerd in het tijdschrift Vaccine in oktober 2021, geven dit schuchter toe aan het einde in de “beperkingen” van de studie:

“Wij hebben de vaccinatiebereidheid gemeten op een moment dat er nog geen vaccin bestond en de werkzaamheid en bijwerkingen van mogelijke vaccins nog niet bekend waren.”

Maar dit gebrek aan kennis weerhield de wetenschappers er niet van om in de verschillende berichten waarvan de doeltreffendheid werd getest, eenvoudigweg te beweren dat de vaccinaties zeer doeltreffend en veilig waren en dat bij een hoge vaccinatiegraad de pandemie zou eindigen door middel van kudde-immuniteit. Dit waren precies de beweringen die overal werden gebruikt in de daaropvolgende vaccinatiecampagne en waarvan sindsdien is bewezen dat ze grotendeels onjuist zijn.

Toch beweren de auteurs in het najaar van 2021, toen de onderzoeksresultaten werden gepubliceerd, toen al lang duidelijk was dat er een aanzienlijk aantal ernstige bijwerkingen waren en dat kudde-immuniteit niet kon worden bereikt met de zeer beperkte effectieve vaccins, beweren de auteurs ongegeneerd:

“Het blijft belangrijk om het grote publiek te overtuigen van de veiligheid en doeltreffendheid van COVID-19-vaccins om ervoor te zorgen dat de drempel van kudde-immuniteit wordt bereikt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: