Redactionele aanbeveling: – Tekst van Poetins toespraak over de vereniging van Rusland met de voormalige Oekraïense gebieden – Anti-Spiegel

toespraak-van-poetin-over-de-vereniging-van-rusland-met-de-voormalige-oekraiense-gebieden

02-10-22 07: 23: 00,

Na de referenda in Donbass en Kherson en Zaporozhye heeft Rusland gehoor gegeven aan de wens van het volk en de gebieden met Rusland verenigd. Poetin hield ter gelegenheid daarvan een duidelijke toespraak.

In zijn toespraak over de eenwording van de oblasten Donetsk, Lugansk, Kherson en Zaporozhye met Rusland hield president Poetin een toespraak tot de natie die opnieuw een oorlogsverklaring was aan het collectieve Westen. Poetin is in zijn toespraak nog uitgesprokener geweest dan in zijn recente toespraken. Hij spreekt nu openlijk over de in het Westen heersende schijndemocratieën die het volk onderdrukken en uitbuiten. Poetin en andere Russische functionarissen spreken zelfs niet meer over de regeringen van westerse staten, maar alleen nog over de “heersende elites” die de beslissingen in het Westen nemen.

Dit betekent dat in Rusland nu openlijk wordt gezegd dat er in het Westen geen gekozen regeringen zijn, maar oligarchen zoals Gates, Soros en Rockefeller, om de bekendste namen te noemen. Daarmee wordt in Rusland ook openlijk gezegd waar de strijd van het Westen tegen Rusland en andere landen als China, Wit-Rusland, Venezuela of Iran werkelijk om draait: het gaat erom of regeringen of oligarchen de macht krijgen. Wat we momenteel meemaken is een strijd van systemen, waarin globalisten die natiestaten willen ontmantelen of zelfs afschaffen, strijden tegen degenen die naties, volkeren en hun tradities willen behouden.

Daarbij staan de elites die in het Westen regeren het internationale recht in de weg, dat zij willen vervangen door de zogenaamde “op regels gebaseerde wereldorde”. Wat hiermee wordt bedoeld, kunt u hier lezen . Om te begrijpen wat er momenteel in de wereldpolitiek gaande is, is dit van groot belang.

De toespraak van Poetin past naadloos in de toespraken die Poetin onlangs over dit onderwerp heeft gehouden (bijvoorbeeld deze en deze) en ook in de toespraken die de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zojuist voor de VN heeft gehouden (u vindt ze hier en hier).

Het is opvallend dat westerse media, bijvoorbeeld Der Spiegel, uitgebreid verslag hebben gedaan van Poetins toespraak, maar deze niet citeren. In plaats daarvan worden de uitspraken van Poetin in de artikelen in hokjes geplaatst, waardoor de lezers wordt voorgeschreven wat zij over de uitspraken van Poetin moeten denken. Deze vorm van begeleid denken toont de angst die mensen in het Westen hebben voor de boodschappen van Poetin, die hij ook rechtstreeks tot de mensen in het Westen richt, zoals de huidige toespraak weer laat zien.

Nu komen we bij de toespraak van president Poetin, die ik volledig heb vertaald.

Begin van de vertaling:

Beste burgers van Rusland, burgers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, inwoners van de regio’s Zaporozhye en Kherson, afgevaardigden van de Doema en senatoren van de Russische Federatie!

U weet dat er referenda zijn gehouden in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s Zaporozhye en Kherson. Ze zijn voltooid, de resultaten zijn bekend. Het volk heeft zijn keuze gemaakt, een duidelijke keuze.

Vandaag ondertekenen wij de verdragen over de toelating van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Lugansk, de regio Zaporozjye en de regio Kherson tot Rusland. Ik weet zeker dat de Federale Vergadering de grondwettelijke bepalingen over de toelating en vorming van vier nieuwe regio’s, vier nieuwe onderdanen van de Russische Federatie zal steunen, omdat dit de wil is van miljoenen mensen.

(Applaus.)

En natuurlijk is dit hun recht, hun onvervreemdbare recht, vastgelegd in artikel 1 van het VN-Handvest, dat rechtstreeks gaat over het beginsel van gelijkheid en zelfbeschikking van volkeren.

Ik herhaal: dit is het onvervreemdbare recht van het volk, het is gebaseerd op de historische eenheid in wiens naam generaties van onze voorouders Rusland vanaf het begin van het oude Rusland eeuwenlang hebben opgebouwd en verdedigd. Hier, in Novorossija, vochten Rumyantsev, Suvorov en Ushakov, stichtten Catharina II en Potemkin nieuwe steden. Onze grootvaders en overgrootvaders hebben hier tijdens de Grote Patriottische Oorlog tot de dood gevochten.

Wij zullen altijd de helden van de “Russische Lente” herdenken, zij die zich niet neerlegden bij de neonazistische staatsgreep in Oekraïne in 2014, allen die stierven voor het recht om hun moedertaal te spreken, voor het behoud van hun cultuur, tradities en overtuigingen, en voor het recht om te leven. Dit zijn de strijders van de Donbass, de martelaren van de “Khatyn van Odessa” en de slachtoffers van de onmenselijke terroristische aanvallen van het regime in Kiev. Dit zijn vrijwilligers en milities, dit zijn burgers, kinderen, vrouwen, oude mensen, Russen, Oekraïners, mensen van verschillende etniciteiten. Dit waren de echte leider van het Donetsk volk, Aleksandr Zakharchenko, de gevechtscommandanten Arsen Pavlov en Vladimir Shoga, Olga Kochura en Alexei Mosgovoi, de aanklager van de Republiek Lugansk Sergei Gorenko. Dat was de parachutist Nurmagomed Gadjimagomedov en al onze soldaten en officieren die tijdens de militaire operatie de moedige dood vonden. Het zijn helden.

(Applaus.)

Het zijn helden van het grote Rusland. Ik vraag u een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan hen.

(Minuut stilte.)

Dank u.

Achter het besluit van de miljoenen mensen in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de oblasten Zaporozhye en Kherson liggen ons gemeenschappelijk lot en een duizendjarige geschiedenis. Mensen hebben deze spirituele band doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Ondanks alle tegenslagen hebben zij door de jaren heen hun liefde voor Rusland behouden. En niemand kan dit gevoel in ons vernietigen. Daarom stemden de oudere en jongere generaties, geboren na de tragedie van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, voor onze eenheid, voor onze gemeenschappelijke toekomst.

1991 de vertegenwoordigers van de toenmalige partij-elites in de Belovezhskaya Pushcha, zonder te vragen naar de wil van de burgers, besloten tot het uiteenvallen van de USSR, en het volk werd van de ene op de andere dag afgesneden van hun moederland. Dit verdeelde en verscheurde onze nationale eenheid en werd een nationale catastrofe. Net zoals de grenzen van de Sovjet-republieken ooit achter de schermen werden getrokken na de revolutie, scheurden de laatste leiders van de Sovjet-Unie ons grote land uit elkaar ondanks de directe wil van de meerderheid in het referendum 1991 door het volk gewoon voor een voldongen feit te stellen.

Ik denk dat het mogelijk is dat ze niet eens volledig begrepen wat ze deden en wat de onvermijdelijke gevolgen uiteindelijk zouden zijn. Maar dat is niet meer belangrijk. De Sovjet-Unie bestaat niet meer, het verleden kan niet worden teruggebracht. En het huidige Rusland heeft het niet nodig, we streven er niet naar. Maar niets is sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die zichzelf als deel van Rusland beschouwen vanwege hun cultuur, hun geloof, hun tradities en hun taal, en wier voorouders eeuwenlang in een verenigde staat leefden. Niets is sterker dan de vastberadenheid van deze mensen om terug te keren naar hun ware, historische vaderland.

Acht jaar lang werd de bevolking van de Donbass onderworpen aan genocide, beschietingen en een blokkade, terwijl in Kherson en Zaporozhye misdadige pogingen werden ondernomen om aan te zetten tot haat tegen Rusland en tegen alles wat Russisch is. Nu, tijdens de referenda, heeft het regime in Kiev leraren en vrouwen die in verkiezingscommissies werken bedreigd met represailles en miljoenen mensen geïntimideerd die gekomen waren om hun wil kenbaar te maken. Maar het ongebroken volk van de Donbass, Zaporozhye en Kherson heeft gesproken.

Ik wil dat de regering in Kiev en hun ware meesters in het Westen mij horen, en ik wil dat iedereen zich herinnert: de mensen die in Lugansk en Donetsk, Kherson en Zaporozhye wonen zullen voor altijd onze burgers zijn.

(Applaus.)

Wij roepen het regime in Kiev op het vuur en alle vijandelijkheden onmiddellijk te staken, een einde te maken aan de oorlog die het heeft ontketend 2014 en terug te keren naar de onderhandelingstafel. We zijn er klaar voor, dat is al vaak gezegd. Maar de beslissing van het volk van Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson zal niet ter discussie staan, ze is genomen en Rusland zal haar niet verraden.

(Applaus.)

En de huidige regering in Kiev moet deze vrije uiting van de wil van het volk met respect behandelen, er is geen andere manier. Alleen dit kan de weg naar vrede zijn.

Wij zullen ons land verdedigen met alle krachten en middelen die ons ter beschikking staan en alles doen om een veilig leven voor ons volk te garanderen. Dit is de grote bevrijdende missie van ons volk.

We zullen zeker de verwoeste steden en dorpen, huizen, scholen, ziekenhuizen, theaters en musea, industriële ondernemingen, fabrieken, infrastructuur, sociale, pensioen-, gezondheids- en onderwijssystemen herbouwen en ontwikkelen.

Natuurlijk zullen we werken aan het verbeteren van de veiligheid. Samen zullen we ervoor zorgen dat de burgers in de nieuwe regio’s de steun voelen van het hele Russische volk, het hele land, alle republieken, alle districten en regio’s van ons grote moederland.

(Applaus.)

Beste vrienden en collega’s!

Vandaag wil ik mij richten tot de soldaten en officieren die deelnemen aan de militaire operatie, de soldaten van Donbass en Novorossiya, degenen die zich na het decreet inzake gedeeltelijke mobilisatie bij de strijdkrachten voegen en zo hun patriottische plicht vervullen, degenen die zelf naar de militaire posten komen omdat het een zaak is die hun na aan het hart ligt. Ik wil ook met hun ouders, vrouwen en kinderen spreken en hun vertellen waarvoor ons volk vecht, met welke vijand we te maken hebben, die de wereld in nieuwe oorlogen en crises stort en zijn eigen bloedige voordeel haalt uit deze tragedie.

Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne – een deel van onze ene natie – hebben met hun eigen ogen gezien wat de heersende kringen van het zogenaamde Westen voorbereiden voor de hele mensheid. Hier hebben ze gewoon hun maskers laten vallen en hun ware gezicht laten zien.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie besloot het Westen dat de wereld, wij allemaal, ons voor altijd bij haar dictaten moesten neerleggen. In die tijd 1991 dacht het Westen dat Rusland zich nooit zou herstellen van deze beroering en uit zichzelf zou desintegreren. Het was bijna gelukt – we herinneren ons de 90 jaren, de verschrikkelijke, hongerige, koude en hopeloze 90 jaren. Maar Rusland hield vol, werd nieuw leven ingeblazen, werd versterkt en heeft opnieuw zijn rechtmatige plaats in de wereld ingenomen.

Tijdens dit proces heeft het Westen gezocht, en zoekt het nog steeds, naar nieuwe mogelijkheden om ons aan te vallen, om Rusland te verzwakken en uit elkaar te halen, waarvan het altijd heeft gedroomd: Om onze staat te fragmenteren, om onze mensen tegen elkaar uit te spelen, om ze te veroordelen tot armoede en uitsterven. Het geeft hun eenvoudigweg geen rust dat er zo’n groot, enorm land in de wereld is, met zijn grondgebied, zijn minerale rijkdom, zijn hulpbronnen, met een volk dat niet kan en wil leven volgens buitenlandse bevelen.

Het Westen is tot alles bereid om dit neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt te parasiteren op de wereld ten koste van de macht van de dollar en het technologisch dictaat, om de wereld in feite te beroven, om de mensheid te bestelen. Dit is de belangrijkste bron van onverdiende rijkdom – de betalingen aan de hegemoon. Het ontvangen van deze betalingen is hun belangrijkste, ware en absoluut egoïstische motief. Daarom is het in hun belang om anderen hun soevereiniteit te ontnemen. Vandaar hun agressie tegen onafhankelijke staten, tegen traditionele waarden en culturen, en hun pogingen om integratieprocessen en processen die buiten hun macht liggen en nieuwe wereldvaluta’s en centra van technologische ontwikkeling te ondermijnen. Voor hen is het van cruciaal belang dat alle landen hun soevereiniteit opgeven ten gunste van de VS.

De heersende elites van sommige staten zijn daartoe bereid en worden vrijwillig vazallen; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als dat niet werkt, worden hele staten vernietigd, met als gevolg humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte levens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, kolonies en semikolonies. Dit kan ze allemaal niets schelen, zolang ze hun voordeel maar krijgen.

Ik herhaal: De werkelijke reden voor de hybride oorlog die het “collectieve Westen” tegen Rusland voert, is hebzucht en de intentie om hun eigen onbeperkte macht te behouden. Ze willen niet dat we vrij zijn, ze willen ons zien als een kolonie. Ze willen geen gelijke samenwerking, ze willen uitbuiting. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, ze willen ons zien als een stelletje zielloze slaven.

Voor hen zijn onze gedachten en filosofie een directe bedreiging, daarom vallen ze onze filosofen aan. Onze cultuur en kunst zijn een bedreiging voor hen, dus proberen ze die te verbieden. Onze ontwikkeling en welvaart zijn ook een bedreiging voor hen – de concurrentie neemt toe. Zij hebben Rusland helemaal niet nodig, wij hebben het nodig.

(Applaus.)

Ik wil u eraan herinneren dat aanspraken op wereldheerschappij in het verleden keer op keer zijn neergeslagen door de moed en standvastigheid van ons volk. Rusland zal altijd Rusland blijven. Wij zullen onze waarden en ons vaderland blijven verdedigen.

Het Westen rekent op straffeloosheid, op ermee wegkomen. In feite is het er tot nu toe mee weggekomen. Strategische veiligheidsovereenkomsten worden in de prullenmand gegooid; op het hoogste politieke niveau bereikte overeenkomsten worden tot schijnovereenkomsten verklaard; vaste toezeggingen om de NAVO niet naar het oosten uit te breiden nadat onze vorige leiders daarmee hadden ingestemd, blijken smerige misleidingen te zijn; verdragen over raketverdediging en intermediaire raketten zijn onder vergezochte voorwendsels eenzijdig opgezegd.

Van alle kanten horen we alleen maar dat het Westen een op regels gebaseerde orde verdedigt. Waar komen deze regels vandaan? Heeft iemand deze regels ooit gezien? Wie heeft daarover onderhandeld? Luister, dit is gewoon onzin, totale fraude, dubbele of driedubbele normen! Dit is gewoon voor dwazen.

Rusland is een duizend jaar oude grootmacht, een land van beschaving, en het zal niet leven volgens deze gemanipuleerde, valse regels.

(Applaus.)

Per slot van rekening was het het zogenaamde Westen dat het principe van de onschendbaarheid van grenzen met voeten trad, en nu beslissen ze naar eigen goeddunken wie recht heeft op zelfbeschikking en wie niet, wie het onwaardig is. Waarom zij zo beslissen, wie hun dit recht heeft gegeven, is onduidelijk, zelfs voor henzelf.

Daarom zijn zij kwaad over de beslissing van de mensen op de Krim, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Kherson. Dit Westen heeft geen moreel recht om over hen te oordelen of zelfs maar te spreken van vrijheid en democratie. Dat doen ze niet en hebben ze nooit gedaan!

De westerse elites verwerpen niet alleen nationale soevereiniteit en internationaal recht. Hun hegemonie heeft het duidelijke karakter van totalitarisme, despotisme en apartheid. Zij verdelen de wereld schaamteloos in hun vazallen, de zogenaamde beschaafde landen, en alle andere die op de lijst van barbaren en wilden moeten worden gezet volgens de ideeën van de huidige westerse racisten. Schandelijke etiketten – “schurkenstaat”, “autoritair regime” – staan klaar om hele naties en staten te brandmerken, en dat is niet nieuw. Er is niets nieuws aan: de westerse elites zijn gebleven wat ze waren – kolonialisten. Zij discrimineren, zij verdelen volkeren in eerste klasse en overige klassen.

Dit politiek nationalisme en racisme hebben wij nooit geaccepteerd en zullen wij ook nooit accepteren. En wat is, als het geen racisme is, de Russofobie die zich nu over de hele wereld verspreidt? Wat is anders dan racisme de onbetwistbare overtuiging van het Westen dat zijn beschaving, zijn neoliberale cultuur, het onbetwistbare model is voor de hele wereld? “Wie niet voor ons is, is tegen ons.” Het klinkt allemaal vreemd, zelfs.

Zelfs het berouw voor hun eigen historische misdaden wordt door de westerse elites afgeschoven op alle anderen, door berouw te eisen van de burgers van hun landen en andere naties voor iets waar zij helemaal niets mee te maken hadden – bijvoorbeeld voor de periode van koloniale veroveringen.

Het is de moeite waard het Westen eraan te herinneren dat zijn koloniale politiek begon in de Middeleeuwen, gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op Indiaanse stammen in Amerika, de plundering van India, Afrika, de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor dit land gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Ze hebben hele volkeren aan de drugs verslaafd gemaakt, hele etnische groepen opzettelijk uitgeroeid om land en bodemschatten te bemachtigen, en mensen als wilde dieren opgejaagd. Dit is tegen de menselijke natuur zelf, tegen waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

En we zijn er trots op dat het ons land was dat de anti-koloniale beweging in de 20 begon. En wij zijn er trots op dat het ons land was dat in de negentiende eeuw de antikoloniale beweging leidde die vele volkeren van de wereld de kans gaf zich te ontwikkelen, armoede en ongelijkheid te verminderen, honger en ziekte te verslaan.

Ik wil benadrukken dat een van de redenen voor de eeuwenlange russofobie en de schaamteloze woede van deze westerse elites jegens Rusland juist is dat wij ons tijdens de koloniale veroveringen niet lieten beroven en de Europeanen dwongen tot handel tot wederzijds voordeel. Dit kon worden bereikt door in Rusland een sterke gecentraliseerde staat te creëren, die zich ontwikkelde, gesterkt door de grote morele waarden van de orthodoxie, de islam, het jodendom en het boeddhisme, alsmede door de Russische cultuur en het Russische woord, dat voor iedereen openstaat.

Het is bekend dat er steeds weer plannen voor interventies in Rusland werden gemaakt; er werd getracht zowel de periode van onrust aan het begin van de 17. Zij probeerden zowel de periode van beroering aan het begin van de twintigste eeuw als de periode van beroering daarna 1917 te gebruiken – wat niet lukte. Tenslotte, aan het eind van de 20. Aan het eind van de (). eeuw, toen de staat was vernietigd, slaagde het Westen erin zich de rijkdom van Rusland toe te eigenen. In die tijd werden we vrienden en partners genoemd, maar in werkelijkheid werden we behandeld als een kolonie – biljoenen dollars werden uit het land gesluisd in het kader van allerlei programma’s. We herinneren ons allemaal alles, we zijn niets vergeten.

En deze dagen hebben de mensen van Donetsk en Lugansk, Kherson en Zaporozhye zich uitgesproken voor het herstel van onze historische eenheid. Dank u!

(Applaus.)

Westerse landen beweren al eeuwen dat ze vrijheid en democratie naar andere landen brengen. Het tegendeel is het geval: in plaats van democratie is het onderdrukking en uitbuiting; in plaats van vrijheid is het slavernij en geweld. De hele unipolaire wereldorde is inherent antidemocratisch en onvrij; het is een leugen en hypocrisie door en door.

De VS is het enige land ter wereld dat tweemaal kernwapens heeft gebruikt om de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki te vernietigen. Overigens hebben zij het precedent geschapen.

Ik wil u eraan herinneren dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de VS, samen met de Britten, Dresden, Hamburg, Keulen en vele andere Duitse steden in puin hebben gelegd zonder enige militaire noodzaak. En dit gebeurde demonstratief, zonder, ik herhaal, zonder militaire noodzaak. Dit had slechts één doel: ons land en de hele wereld te intimideren, zoals met de atoombombardementen op Japan.

De VS heeft met zijn barbaarse “tapijtbombardementen”, napalm en chemische wapens verschrikkelijke sporen nagelaten in het geheugen van de volkeren van Korea en Vietnam.

In feite bezetten de VS nog steeds Duitsland, Japan, de Republiek Korea en andere landen, terwijl ze hen cynisch gelijkwaardige bondgenoten noemen. Luister, wat voor soort alliantie is dit eigenlijk? De hele wereld weet dat de leiders van deze landen niet alleen in hun kantoren, maar ook thuis worden afgeluisterd en bespioneerd. Dit is een echte schande. Een schande ook voor hen die het doen en voor hen die deze schaamteloosheid zwijgend en ongegeneerd als slaven slikken.

Zij noemen bevelen en grove, beledigende kreten aan hun vazallen Euro-Atlantische solidariteit, de ontwikkeling van biologische wapens en experimenten op levende mensen, ook in Oekraïne, nobel medisch onderzoek.

Het is hun destructieve beleid, hun oorlogen en hun roofbouw die de oorzaak zijn van de huidige enorme toename van de migratiestromen. Miljoenen mensen lijden onder ontbering en misbruik en sterven bij duizenden in een poging Europa te bereiken.

Nu wordt het graan uit Oekraïne weggehaald. Waar gaat het heen onder het mom van “voedselzekerheid voor de armste landen ter wereld”? Waar gaat het heen? Het gaat allemaal naar de Europese landen. Slechts vijf procent gaat naar de armste landen ter wereld. Opnieuw oplichting en directe fraude.

De Amerikaanse elite gebruikt de tragedie van deze mensen om haar concurrenten te verzwakken en de natiestaten te vernietigen. Dit raakt ook Europa, het tast de identiteit aan van Frankrijk, Italië, Spanje en andere landen met een eeuwenlange geschiedenis.

Washington eist steeds meer sancties tegen Rusland en de meeste Europese politici stemmen gehoorzaam toe. Ze weten heel goed dat de VS, door erop aan te dringen dat de EU volledig afstand doet van Russische energiebronnen en andere minerale hulpbronnen, Europa praktisch de-industrialiseert en zo de Europese markt volledig overneemt – dat begrijpen ze allemaal, deze Europese elites, ze begrijpen alles, maar ze dienen liever buitenlandse belangen. Dit is niet langer flunkeyisme, maar direct verraad aan hun volkeren. Maar God zij met hen, dat is hun zaak.

Maar sancties zijn niet genoeg voor de Angelsaksen, ze zijn overgegaan tot sabotage – dit is ongelooflijk maar een feit – door het organiseren van explosies op de internationale gaspijpleiding Nord Stream, die langs de bodem van de Oostzee loopt, zijn ze feitelijk begonnen met het vernietigen van Europa-brede energie-infrastructuur. Het is duidelijk voor iedereen die hiervan profiteert. Wie ervan profiteert heeft dat natuurlijk gedaan.

Het dictaat van de VS is gebaseerd op brute kracht, op het recht van de vuist. Soms is dit mooi verpakt, soms geheel onverpakt, maar de kern is hetzelfde – de wet van de vuist. Vandaar de oprichting en instandhouding van honderden militaire bases in alle delen van de wereld, de uitbreiding van de NAVO en de pogingen om nieuwe militaire allianties te vormen zoals AUCIS en dergelijke. Er wordt ook actief gewerkt aan militair-politieke interdependentie tussen Washington, Seoel en Tokio. Alle staten die echte strategische soevereiniteit bezitten of nastreven en in een positie verkeren om de westerse hegemonie uit te dagen, worden automatisch als vijanden aangemerkt.

Dit zijn precies de principes waarop de militaire doctrines van de VS en de NAVO zijn gebaseerd, die niets meer en niets minder dan totale dominantie eisen. De westerse elites presenteren hun neokoloniale plannen net zo hypocriet door te spreken over een soort insluiting, ook al doen zij alsof zij vreedzaam zijn. En terwijl dit leugenachtige woord van de ene strategie naar de andere gaat, betekent het eigenlijk maar één ding – de ondermijning van alle soevereine ontwikkelingscentra.

We hebben al gehoord over de inperking van Rusland, China en Iran. Ik denk dat andere landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, evenals de huidige partners en bondgenoten van de Verenigde Staten, de volgende zijn. We weten dat als ze iets niet bevalt, ze ook sancties opleggen aan hun bondgenoten – aan een bank, aan een andere bank, aan een bedrijf, aan een ander bedrijf. Deze praktijk wordt uitgebreid. Zij hebben het op iedereen gemunt, ook op onze naaste buren – de GOS-landen.

Op deze manier geeft het Westen duidelijk en langdurig blijk van wishful thinking. Met een sanctieblitzkrieg tegen Rusland dachten ze de hele wereld weer onder hun controle te kunnen brengen. Het blijkt echter dat dit mooie perspectief niet iedereen enthousiast maakt – behalve absolute politieke masochisten en aanhangers van andere niet-traditionele vormen van internationale betrekkingen. De meeste staten weigeren de “hoge weg” te nemen en kiezen in plaats daarvan de verstandige weg van samenwerking met Rusland.

Het Westen had deze ongehoorzaamheid duidelijk niet verwacht. Zij waren eenvoudigweg gewend om volgens een bepaald patroon te handelen, zich alles toe te eigenen door brutaal geweld, chantage, omkoping en intimidatie, en zijn ervan overtuigd dat deze methoden voor altijd zullen werken, alsof ze in het verleden zijn bevroren.

Deze zelfverzekerdheid is niet alleen een direct gevolg van de beruchte opvatting van het Westen over zijn eigen exceptionalisme – hoewel dit natuurlijk verbazing wekt – maar ook van zijn echte “honger naar informatie”. De waarheid is verdronken in een oceaan van mythen, illusies en vervalsingen met een ondraaglijk agressieve propaganda die liegt als Goebbels. Hoe ongelooflijker de leugen, hoe sneller hij wordt geloofd – dat is het principe waarop ze werken.

Maar mensen kunnen niet gevoed worden met gedrukte dollars en euro’s. Je kunt ze niet voeden met deze restjes papier, en de virtuele, opgeblazen kapitalisatie van westerse sociale netwerken kan hun huizen niet verwarmen. Dit is allemaal belangrijk, daar heb ik het over. Maar wat ik net zei is niet minder belangrijk: Je kunt niemand voeden met restjes papier – je hebt voedsel nodig, en je kunt niemand verwarmen met deze opgeblazen kapitalisaties – je hebt energiebronnen nodig.

Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen om minder te eten, zich minder vaak te wassen en zich thuis warmer te kleden. En degenen die legitieme vragen beginnen te stellen: “Waarom is dit eigenlijk zo?” worden onmiddellijk tot vijanden, extremisten en radicalen verklaard. Ze draaien de rollen om met “Rusland is de bron van al jullie problemen”. Nogmaals, ze liegen.

Ik wil in het bijzonder benadrukken: Er is alle reden om aan te nemen dat de westerse elites geen constructieve uitweg zullen vinden uit de wereldwijde voedsel- en energiecrisis, die hun schuld is, hun eigen schuld, als gevolg van hun langdurige beleid lang voor onze militaire operatie in Oekraïne, in de Donbass. Ze zijn niet van plan de problemen van onrechtvaardigheid en ongelijkheid op te lossen. Men is bang dat ze klaar zijn om andere recepten te gebruiken waaraan ze gewend zijn.

Ook hier moet men bedenken dat het Westen door de Eerste Wereldoorlog uit de tegenstellingen van het begin 20. Dit is wat er in de tweede helft van de twintigste eeuw is ontstaan. De vruchten van de Tweede Wereldoorlog stelden de VS in staat de gevolgen van de Grote Depressie te boven te komen en uit te groeien tot de grootste economie ter wereld door de macht van de dollar als wereldwijde reservemunt op te leggen. Het Westen overwon de crisis van de 1980s – die in de 1980s verergerde – grotendeels door zich de erfenis en de bodemschatten van de ineengestorte Sovjet-Unie toe te eigenen. Dat is een feit.

Om uit de kluwen van tegenstrijdigheden te komen, moeten ze nu Rusland en andere staten die de soevereine weg van ontwikkeling kiezen met alle mogelijke middelen breken om nog meer buitenlandse rijkdom te plunderen en zo hun gaten te dichten. Als dit niet gebeurt, sluit ik niet uit dat zij zullen proberen het systeem in te laten storten. Dit kan dan de schuld krijgen van alles, of, God verhoede, ze besluiten de bekende formule “oorlog lost alle problemen op” te gebruiken.

Rusland is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover de internationale gemeenschap en zal alles doen om deze heethoofden tot rede te brengen.

Het is duidelijk dat het huidige neokoloniale model op den duur gedoemd is te mislukken. Maar nogmaals, zijn ware heersers zullen het volhouden tot het einde. Ze hebben de wereld eenvoudigweg niets anders te bieden dan dit systeem van roof en protectie rackets.

Eigenlijk spugen ze op het natuurlijke recht van miljarden mensen, de meerderheid van de mensheid, op vrijheid en rechtvaardigheid, om hun eigen toekomst te kunnen bepalen. Nu zijn ze overgegaan tot een radicale ontkenning van moraal, religie en familie.

Laten we zelf een paar heel eenvoudige vragen beantwoorden. Ik wil nu terugkomen op wat ik heb gezegd en me richten tot alle Russische burgers, niet alleen tot de collega’s in de zaal, maar tot alle Russische burgers: willen we in ons land, in Rusland, “ouder nummer één”, “nummer twee”, “nummer drie” hebben – ze zijn daar allemaal compleet geschift! – in plaats van mama en papa? Willen we dat onze scholen kinderen al op de basisschool perversies leren ontwikkelen die leiden tot verloedering en uitroeiing? Willen we dat hen wordt geleerd dat er naast vrouwen en mannen nog andere geslachten bestaan, en dat hen een geslachtsveranderende operatie wordt aangeboden? Is dit wat we willen voor ons land en onze kinderen? Dit alles is voor ons onaanvaardbaar, wij hebben een andere toekomst, onze eigen toekomst.

Ik herhaal: de dictatuur van de westerse elites is gericht tegen alle samenlevingen, ook tegen de volkeren van de westerse landen. Het is een uitdaging voor iedereen. Deze totale ontkenning van de mens, de ondermijning van geloof en traditionele waarden, de onderdrukking van vrijheid krijgt de trekken van een “omgekeerde religie” – regelrecht satanisme. In de Bergrede zegt Jezus Christus, wanneer hij de valse profeten aan de kaak stelt: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” En deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen.

De wereld is een periode van revolutionaire omwentelingen ingegaan, ze zijn fundamenteel. Er vormen zich nieuwe ontwikkelingscentra, zij vertegenwoordigen de meerderheid – de meerderheid! – van de wereldgemeenschap zijn zij niet alleen bereid om hun belangen te verkondigen, maar ook om deze te verdedigen. In de multipolariteit zien zij de mogelijkheid om hun soevereiniteit te versterken en zo echte vrijheid te verwerven, een historisch perspectief, hun recht op een onafhankelijke, creatieve, eigen ontwikkeling, op een harmonieus proces.

Overal ter wereld, ook in Europa en de VS, hebben we, zoals ik al zei, veel gelijkgezinden, en we voelen en zien hun steun. In verschillende landen en samenlevingen ontwikkelt zich een antikoloniale bevrijdingsbeweging tegen de unipolaire hegemonie. Het zal alleen maar groeien. Het is deze kracht die de toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen.

Beste vrienden!

Vandaag vechten we voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, zodat dictatuur en despotisme voorgoed tot het verleden behoren. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid dat gebaseerd is op het exceptionalisme van wie dan ook, op de onderdrukking van andere culturen en volkeren, inherent misdadig is, dat we deze beschamende bladzijde van het geschiedenisboek moeten omslaan. De ineenstorting van de westerse hegemonie, die al begonnen is, is onomkeerbaar. En ik herhaal: de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Het slagveld waartoe het lot en de geschiedenis ons hebben geroepen, is het slagveld voor ons volk, voor het grote historische Rusland.

(Applaus.)

Voor het grote historische Rusland, voor toekomstige generaties, voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We moeten hen beschermen tegen slavernij, tegen de monsterlijke experimenten die hun geest en ziel willen verlammen.

Vandaag vechten we zodat het bij niemand opkomt dat Rusland, ons volk, onze taal, onze cultuur uit de geschiedenis kunnen worden gewist. Vandaag hebben we een consolidatie van de hele samenleving nodig en die consolidatie kan alleen plaatsvinden op basis van soevereiniteit, vrijheid, opbouw en rechtvaardigheid. Onze waarden zijn menselijkheid, barmhartigheid en mededogen.

En ik zou willen besluiten met de woorden van de ware patriot Ivan Ilyin: “Wanneer ik Rusland als mijn vaderland beschouw, betekent dit dat ik van het Russische volk houd, het voel en denk, zing en spreek; dat ik geloof in de geestelijke kracht van het Russische volk. Haar geest is mijn geest; haar bestemming is mijn bestemming; haar verdriet is mijn verdriet; haar voorspoed is mijn vreugde.”

Achter deze woorden gaat de grote spirituele keuze schuil die vele generaties van onze voorouders hebben gemaakt gedurende de meer dan duizendjarige geschiedenis van de Russische staat. Vandaag hebben wij, de burgers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de inwoners van de regio’s Zaporozhye en Kherson, dit besluit genomen. Zij hebben besloten bij hun volk te zijn, bij hun vaderland te zijn, zijn lot te beleven en samen met het te winnen.

De waarheid staat achter ons, Rusland staat achter ons!

Einde vertaling


In mijn nieuwe boek “Inside Corona – The Pandemic, the Network and the Backers – The Real Goals Behind Covid-19” laat ik aan de hand van uitgebreide gelekte gegevensanalyses zien hoe de pandemie in verschillende fasen door verschillende organisaties werd voorbereid, waarbij de actieve voorbereidingsfase rond 2016/2017 begon. Daarnaast laten de gegevens ook zien welke overkoepelende doelen deze organisatoren nastreven en hoe de pandemie voor hen de weg baant om deze doelen te bereiken.

Het boek is op dit moment verschenen en kan exclusief hier rechtstreeks besteld worden via J.K. Fischer Verlag.

Klik hier voor het nieuwe boek