Redactionele aanbeveling: – Sahra Wagenknecht: Regering weigert informatie over aanslagen op pijpleidingen (Berliner Zeitung)

redactionele-aanbeveling:-–-sahra-wagenknecht:-regering-weigert-informatie-over-aanslagen-op-pijpleidingen

17-10-22 12: 58: 00,

Het lid van de Bondsdag had de verantwoordelijke ministeries voor en na de explosies om kennis gevraagd – tevergeefs.

Geen antwoord op haar vragen: Linkse parlementslid Sahra Wagenknecht bekritiseert de federale regering.Berliner Zeitung/Markus Wächter

Houdt de Bondsregering belangrijke informatie over de vermeende aanvallen op de gasleidingen achter – ook voor het parlement? Het parlementslid van Links, Sahra Wagenknecht, heeft dit vermoeden nadat ze drie vragen over dit onderwerp heeft gesteld aan zowel het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op 26. In september hebben zich ten minste twee explosies voorgedaan bij de strings van de pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2. Hierdoor ontstonden lekken die gas lieten ontsnappen in de Oostzee, op de bodem waarvan de pijpleidingen liggen. Wie of wat de explosies heeft veroorzaakt is nog onduidelijk, althans officieel. De NAVO staten en Rusland zijn het erover eens dat ze een aanval vermoeden. Het is echter onduidelijk wie het heeft uitgevoerd. Het Federaal Parket in Karlsruhe onderzoekt een “ernstige gewelddadige sabotage-aanval op de energievoorziening”.

Ministerie aan Wagenknecht: Geen “onderzoeken ter plaatse”

Blijkbaar zijn er zelfs bijna drie weken na de explosies nog steeds geen verdere bevindingen over de zaak, zelfs geen onderzoeken ter plaatse. Dit is wat het Ministerie van Economische Zaken het linkse parlementslid vertelde in antwoord op haar schriftelijke vraag. Wagenknecht had willen weten welke bevindingen de Duitse regering inmiddels over deze incidenten had en welke maatregelen zij “alleen, met EU, andere regeringen en de NAVO” had genomen om vast te stellen wie verantwoordelijk was voor de schade. Het antwoord is geen. “Tot nu toe was het niet mogelijk ter plaatse onderzoek te doen, daarom beschikt de Bondsregering niet over betrouwbare informatie over de mogelijke oorzaken van de aanval”, schrijft het ministerie in zijn antwoord, waarover de Berliner Zeitung beschikt.

Het ministerie Habeck gaf een ontwijkend of geen antwoord op de vraag welke waarschuwingen de regering had voor mogelijke aanvallen op de pijpleidingen en welke maatregelen er eventueel zijn genomen. Staatssecretaris van Economische Zaken Patrick Graichen schrijft dat kritieke infrastructuren zoals de Nord Stream-pijpleidingen in principe onderhevig zijn aan een abstracte dreiging. Duizenden kilometers pijpleidingen kunnen niet “volledig worden beveiligd” tegen elk risico. Er is geen verdere informatie voor het parlement.

“Om redenen van algemeen belang” wordt geen verdere informatie verstrekt.

Na zorgvuldige overweging is de federale regering “tot de conclusie gekomen dat verdere informatie niet kan worden verstrekt om redenen van algemeen belang – zelfs niet in gerubriceerde vorm” De reden hiervoor is de “derdenregel” voor internationale samenwerking tussen inlichtingendiensten. Volgens deze regel is de internationale uitwisseling van inlichtingen onderworpen aan bijzonder strikte geheimhoudingsvereisten. “De gevraagde informatie raakt dus vertrouwelijkheidsbelangen die bescherming behoeven in die mate dat het welzijn van de staat prevaleert boven het parlementaire recht op informatie en het recht van parlementsleden om vragen te stellen uitzonderlijk moet wijken voor de vertrouwelijkheidsbelangen van de federale overheid.” In gewone taal: Er zijn vermoedelijk bevindingen, maar de leden van de Bondsdag mogen die niet weten.

Daarom geeft de bondsregering ook geen antwoord op Wagenknechts vraag “welke NAVO-schepen en troepentroepen” in de schadegebieden zijn geweest sinds de gasleveringen via Nord Stream 1 zijn opgeschort, en welke Russische schepen en troepentroepen in die periode zijn gesignaleerd. Ook dit antwoord “zou de openbaarmaking inhouden van informatie die het welzijn van de staat in het bijzonder raakt”, schrijft het federale ministerie van Buitenlandse Zaken. Een rubricering en deponering van de gevraagde informatie is daarom ook uitgesloten, “omdat zelfs het geringste gevaar van bekend worden onaanvaardbaar is”.

Sahra Wagenknecht: Regering onttrekt zich aan controle door oppositie

Wagenknecht heeft scherpe kritiek op dit geheimhoudingsbeleid. “De facto zegt de federale regering ons dat ze iets weet, maar ‘omwille van het welzijn van de staat’ kan ze het niet eens onder de aandacht brengen van de parlementsleden in de geheime dienst van de Duitse Bondsdag”, zei ze zondag tegen de Berliner Zeitung. Men kan nu slechts speculeren welke bevindingen over het auteurschap van de aanslagen het Duitse nationale welzijn zo existentieel zouden kunnen beïnvloeden dat het absoluut noodzakelijk is ze geheim te houden. “In ieder geval betekent deze behandeling dat elke controle en kritiek op de federale regering door de oppositie onmogelijk wordt gemaakt.”