Redactionele aanbeveling: – Antisemitisme en rechtse beschuldigingen zijn zelf fascistoïde

antisemitisme-en-rechtse-beschuldigingen-zijn-zelf-fascistoide

23-10-22 07: 36: 00,

Israelkritik per se ist kein Antisemitismus.
Kritiek op het zionisme evenmin. Voor het jodendom moeten
zionisme en Israël als categorieën uit elkaar worden gehouden
. Daarom is het bestempelen van
kritiek op Israël als antisemitisch
niet alleen een misbruik van termen,
maar gaat het ook voorbij aan het feit dat veel
Joden al lang niet meer solidair zijn met de staat
Israël en vinden dat
het zionisme als geheel
zo nodig ter discussie moet worden gesteld.
Moshe Zuckermann

Beste lezers!

Vooral de mensen die kritiek hebben op het Covid-beleid weten het maar al te goed: de beschuldiging van antisemitisme. Het kan niet ongelukkiger – het moet zo duidelijk gezegd worden – want het betekent dat men het opneemt tegen nazi’s, antisemieten en rechts-radicalen of dat men zelfs zichzelf is als men het Corona-verhaal in twijfel trekt.

Zelfs iemand als Nena bleef niet gespaard van deze misschien wel meest extreme van alle mogelijke beschuldigingen. Toch had ze eind maart 2021 slechts haar solidariteit betuigd met degenen die hadden geprotesteerd tegen de afsluitingsmaatregelen in de Hessische stad met een “Bedankt Kassel”. Het kan nauwelijks absurder, men kan alleen maar klagen. Dit werd ook benadrukt door het management van de superster:

“Nena bedankte de mensen in Kassel die het niet eens zijn met de huidige politiek en de onmenselijke omstandigheden die hier heersen en daarvoor de straat op gingen. De bewering dat Nena zich zou aansluiten bij ‘chaoten’ en ‘rechts’ is absurd en een klap in het gezicht van de duizenden vreedzame mensen die daar gedemonstreerd hebben.”


Bron: welt.de

Deze beschuldiging kan nauwelijks absurder zijn, want het was vanaf het begin duidelijk dat de meeste critici van het beleid van Corona niet rechts of extreem rechts zijn. Dit bleek niet alleen uit de talloze persoonlijke ontmoetingen met mensen uit deze “scene”.

Ook volgens het oordeel van het Duitse Bureau voor de bescherming van de grondwet(!) hadden rechtsextremisten geen vormende invloed op de eerste grote demonstratie in Berlijn begin augustus 2020. Dit werd gemeld kort na de megaprotesten in de Duitse hoofdstad, zelfs door een “gevestigd” medium als de FAZ. En toch wordt de beschuldiging nog steeds geuit…


Bron: faz.net

Helaas treft deze beschuldiging van antisemitisme niet “alleen” critici van het Corona-beleid. Ze wordt momenteel geuit tegen de Franse schrijfster Annie Ernaux, die onlangs de Nobelprijs voor de Literatuur kreeg. Moshe Zuckermann, die opgroeide in Tel Aviv als zoon van Pools-joodse Holocaust-overlevenden en daar doceerde aan het Instituut voor de Geschiedenis en Filosofie van Wetenschap en Ideeën en leiding gaf aan het Instituut voor Duitse Geschiedenis, becommentarieert dit in een recent artikel voor het Overton magazine:

“Daar was het weer, de Pavloviaanse reflex. Josef Schuster, voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, reageerde “verontrust” op de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur aan de Franse schrijfster Annie Ernaux: De toekenning was “een tegenslag voor de wereldwijde strijd tegen antisemitisme en misantropie” … Eerlijk gezegd is het vermoeiend om steeds weer op dergelijke automatismen te moeten reageren. Want dergelijke politieke verontwaardiging kan niet met rationele argumenten worden bestreden.

Ingesleten vooroordelen en de bijbehorende ideologische formaties kunnen niet gemakkelijk worden overwonnen, noch door hun dragers, noch door de publieke sfeer die ze heeft ontvangen en zich eigen heeft gemaakt.

Kritiek op Israël op zich is geen antisemitisme. Dus als men kritiek op Israël als antisemitisch aanmerkt, begaat men … een conceptuele fout … Dit betekent niet dat een criticus van Israël niet ook een antisemiet kan zijn. Maar als hij dat is, moet men het kunnen bewijzen, bijvoorbeeld als hij abstraheert van “Joden” en alle Joden opeist voor zijn argumentatie kritisch over Israël.

Is dat het geval met Annie Ernaux? Als Josef Schuster dit niet kan bewijzen en er toch op staat de schrijver te denigreren, zal men hem moeten zeggen dat hij vanwege zijn Israëlapologie (want dat is wat hij mutatis mutandis doet) beschouwd kan worden als een zionistische fascist wiens argumentatie lijkt op die van de fascisten die in Israël zowel in het parlement als in het openbaar optreden…

De praktijken van Josef Schuster en gelijkgezinden hebben niets te maken met het bestrijden van antisemitisme. En als de voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland denkt dat hij het literaire werk van de Franse auteur niet kan of wil beoordelen, dan kan hij beter zijn mond houden.”


Bron: overton-magazin.de

Deze beschuldiging van antisemitisme, let wel, gaat niet alleen gepaard met een volkomen misplaatste denigrering van mensen. Er zit veel meer achter. Dit blijkt al uit wat Zuckermann schrijft: namelijk dat met de “doodslagbeschuldiging” dat iemand of een groep “antisemitisch” of “rechts” is, machtspolitiek wordt bedreven die zelf fascistische trekken vertoont en democratische structuren (steeds meer) “verknipt”.

Ex-BILDhoofdredacteur Julian Reichtelt vestigde onlangs de aandacht op dit punt, in een videobijdrage getiteld “De regering geeft niet toe wat ze van plan is, maar het is beangstigend!”. Volgens Reichelt wil de regering het volgende bereiken:

“Wie niet links is, wie geen linkse opvattingen vertegenwoordigt, mag niet meer durven spreken. De Groenen specificeren deze taal. En het gaat niet alleen om woorden. Het gaat over het gebruik van taal om de herstructurering van de samenleving aan te sturen… [Duitsland voelt steeds minder als een democratie.”


Bron: Youtube kanaal van Achtung, Reichelt!

Het enige wat Reichelt volgens mij te verwijten valt is dat hij de term “links” achteloos gebruikt. Want wat hij “links” noemt, heeft eigenlijk niets meer met “links” te maken – tenminste niet als je “links” definieert als waar het niet zo lang geleden voor stond: opstaan tegen machtsmisbruik, tegen corruptie en nepotisme, tegen uitbuiting en het uit elkaar drijven van arm en rijk, of zelfs tegen de vernietiging van democratische structuren en de natuur.

Dat de Groenen ooit in deze “geest” handelden, was onlangs het onderwerp van mijn Nieuwsbrief “Toen de Groenen kritisch waren over het systeem en grappig”.

Overigens gaat het uiteindelijk niet om “rechts” versus “links”, wat deze termen ook mogen betekenen, maar om (kleine groep) boven versus (de “massa”) beneden…

Het beste – ondanks alles!

Torsten Engelbrecht

U kunt met een financiële bijdrage bijdragen aan onze journalistieke onafhankelijkheid. We bestaan alleen als medium dankzij jullie, lieve lezers. Hartelijk dank voor uw steun.

U kunt ons op verschillende manieren steunen:

Kleine donaties in EUR: via Buy-Me-A-Coffee

Met Creditcard voor Transition News:

Met Twint:

Opmerking: Als je met ons meekijkt via mobiel/tablet en de QR-code niet kunt scannen, tik dan gewoon op de QR-code en je wordt doorgestuurd naar de donatiepagina.

En met bankbetaling in CHF of EUR

Doneer in CHF op de volgende rekening:
IBAN: CH15 0645 0600 3117 8466 0

Spenden in EUR auf folgendes Konto:
IBAN: CH64 0645 0600 3117 8465 1

Bank:
Clientis Bank Oberaargau AG
Stadthausstrasse 1
CH-4950 Huttwil

BIC/SWIFT: RBABCH22450

Ontvanger:
Genossenschaft Transition Media
Dorfstrasse 4, CH-4704 Niederbipp

Opmerkingen:

Waarom is er oorlog in Europa en wat is de rol van de media?

Lezing door de Zwitserse historicus en vredesonderzoeker Dr. Daniele Ganser. Hij gaat in op de vraag hoe de oorlog in Oekraïne is ontstaan en wat de rol van de media is.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne staat bij iedereen op het netvlies. De media doen dagelijks zeer intensief verslag van de gebeurtenissen. Maar hoe is de oorlog in Oekraïne eigenlijk ontstaan? Dr. Daniele Ganser behandelt deze vraag en hij gaat nog een stap verder en vraagt zich af, wat is de rol van de media in dit conflict?

Solothurn
Maandag, 24. Oktober
Türoffnung: 18: 30 Uhr
Beginn: 19: 30
Tickets

Am 6. November 2022 findet in Zürich die «Werktagung Propaganda-Präventi Topics include propaganda by the state and how to protect oneself against propaganda.

Date: 6 November 2022, 9.30 to approx. 18.00 Uhr
Venue: GZ Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zurich
Cost: Tagespauscha Obducties & Evenementen

U kunt ons vinden op de volgende kanalen en platforms:
TelegramRumbleInstagramFacebookYouTube1YouTube2