Redactionele aanbeveling: – Prof. Sönnichsen trotseert de “inquisiteurs” van de Orde van Geneesheren in de tuchtprocedure

redactionele-aanbeveling:-–-prof.-sonnichsen-trotseert-de-“inquisiteurs”-van-de-orde-van-geneesheren-in-de-tuchtprocedure

01-11-22 06: 23: 00,

Prof. Andreas Sönnichsen, voormalig hoofd algemene geneeskunde aan de Medische Universiteit van Wenen, heeft zich vanaf het begin herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het Coronabeleid. Zijn objectieve wetenschappelijk onderbouwde argumentatie had gewicht. Dit leverde de onverschrokken wetenschapper en arts disciplinaire maatregelen op van Oostenrijkse medische verenigingen, laatstelijk van de Salzburgse medische vereniging. In een open brief laat hij de “geëerde inquisiteurs” nu weten dat hij alleen aan de dagvaarding zal voldoen als zij zijn reis- en juridische kosten betalen. Hij zei dat hij graag een wetenschappelijke discussie met hen zou aangaan over de zin en onzin van de COVID-vaccinatie.

Prof. Sönnichsen was door de Tuchtraad van de Weense Medische Vereniging 000 al veroordeeld tot een boete van 5 euro, maar deze werd in zijn beroep ongedaan gemaakt door de Weense Administratieve Rechtbank, die oordeelde dat zijn uitspraken een feitelijke basis hadden en onder de vrijheid van mening en wetenschap vielen.
Zoals de oorspronkelijke tekstdienst OTS van de Austria Presse Agentur stelt: “De tuchtprocedures bij de Medische Vereniging komen niet in de buurt van de normen van de rechtsstaat die bijvoorbeeld in de rechtbank worden gewaarborgd. Bijvoorbeeld, de medische vereniging eist de uitsluiting van het publiek. Medische rapporten worden niet toegelaten en de vervolgende instantie treedt ook op als rechterlijke instantie – wat doet denken aan inquisitieprocessen. Beschuldigde artsen moeten ook hun eigen kosten betalen – ongeacht de uitkomst van het proces.” 1

De openbare medische verenigingen zijn nog steeds instellingen van de hiërarchische, alles regulerende en disciplinerende autoritaire staat, die de overgang naar een meer liberale maatschappelijke orde hebben overleefd, maar waarin de democratie vaak een formele simulatie blijft.

Hieronder volgt de open brief 2 van Prof. Sönnichsen:

Geachte dames en heren, geachte inquisiteurs van de Salzburgse artsenvereniging,

dank voor het herschikken van de bovengenoemde tuchtprocedure tegen mij. Helaas bent u vergeten bij de uitnodiging een verklaring van overname van alle logistieke en juridische kosten in verband met deze onzinnige procedure te voegen. Mocht dit niet volgen, dan zal ik ook niet op de nieuwe datum verschijnen en zal ik ook geen advocaat betalen om de hoorzitting bij te wonen.

Zoals reeds in eerdere correspondentie met de Oostenrijkse Medische Vereniging is meegedeeld, ben ik graag bereid met u een wetenschappelijke discussie aan te gaan over de zin en onzin van COVID-vaccinatie – ik herhaal: vanuit wetenschappelijk oogpunt is COVID-vaccinatie van gezonde mensen, met name gezonde kinderen en adolescenten, een misdaad omdat het kwaad veel groter is dan het voordeel. Ik voeg graag de samenvatting van het bewijsmateriaal over COVID-vaccinatie bij 3, waarvan ik de hoofdauteur ben. Intussen is er nog meer overweldigend bewijs voor de schadelijkheid van vaccinatie aan het licht gekomen, dat ik u graag ter beschikking stel als u daarin geïnteresseerd bent.

De Eed van Hippocrates, de Verklaring van Genève, de Code van Neurenberg en empathisch gezond verstand verplichten mij als arts dan ook tot het afgeven van certificaten van vrijstelling van vaccinatie wanneer een corrupte staat en een nog corrupter medisch genootschap, bestaande uit marionetten van de farmaceutische industrie, mensen dwingen tot een potentieel dodelijke vaccinatie. Ter verduidelijking raad ik u aan de website http://www.ich-habe-mitgemacht.de te bekijken en u hierbij op te roepen eindelijk te stoppen met uw agitatie tegen collega’s die slechts hun medisch geweten en ethos volgen. Keer eindelijk terug naar een empathische en op wetenschap gebaseerde geneeskunde die de menselijke waardigheid respecteert!

Als u uzelf en het Oostenrijkse medische beroep voorgoed te schande wilt maken, kunnen we deze zaak graag aanhangig maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. U weet ongetwijfeld dat sommige landen de vaccinatie van kinderen en adolescenten inmiddels hebben verboden om precies de redenen die ik heb geschetst (bijvoorbeeld Denemarken). Er is geen sprake meer van verplichte vaccinatie. Alleen in Duitsland en Oostenrijk wordt deze onmenselijke onzin tot het uiterste doorgevoerd, en u draagt daaraan bij, waardoor de reputatie van het medisch beroep in ons land blijvend wordt geschaad. Kijk naar je eigen neus en laat me eindelijk met rust. Waarom mag een heer Thalhammer van MedUni Wenen ongestraft complete onzin verspreiden en beweren dat alle niet-gevaccineerden zullen sterven (zie Kurier en andere bronnen). Ik ben elke dag opnieuw verbijsterd door zoveel domheid, die dan ook nog eens in de doofpot wordt gestopt door de Medische Vereniging.

Hoogachtend,

Univ.-Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen

———-

Reacties:

  1. Covid: Medische Vereniging weerlegt met tuchtprocedure artsen kritisch over maatregelen | ICI – Initiative für evidenzbasierte Corona Information, 19.10.2021 (ots.at)
  2. Bron: https://tkp.at/2022/10/27/disziplinarverfahren-soennichsen-per-offenen-brief-an-salzburger-aerztekammer/
  3. https://www.gesundheit-oesterreich.at/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-26-Evidenzzusammenfassung-COVID-Impfung.pdf