Redactionele aanbeveling: – Aantallen vaccinatieletsels en -doden exploderen – Maar “de doofpot buigt de balken”

redactionele-aanbeveling:-–-aantallen-vaccinatieletsels-en-doden-exploderen-–-maar-“de-doofpot-buigt-de-balken”

08-11-22 06: 47: 00,

Allein die Zahlen der Verdachtsfälle auf „Impftod“ explodieren nach Hochrechnungen von Experten weltweit auf zig-Millionen. En, het meest schokkend, de sterfte van gevaccineerde kinderen (12-15 jaar) is in Europa met 691 procent gestegen. Maar het wordt verzwegen, misleid en voorgelogen door de verantwoordelijke autoriteiten, vooral in Duitsland, om de waarheid voor de bevolking verborgen te houden. Uwe G. Kranz, ex-president van de Rijksrecherche van Thüringen en lange tijd nationaal deskundige bij Europol, beschrijft hieronder de wereldwijde ontwikkeling van de enorme vaccinatieschade en het criminele gedrag van de Duitse autoriteiten. (hl)

Wereldwijd 10 of 20 miljoen vermoedelijke gevallen van “vaccinatiesterfte”?

Door Uwe G. Kranz

De oorlogszuchtige schermutselingen in de Chinese, Noord-Syrische, Midden-Oosterse of Noord-Afrikaanse gebieden; de 28 oorlogen, burgeroorlogen en gewapende conflicten van deze wereld (vanaf 2021), bijvoorbeeld in Congo, Kameroen, Haïti, Mozambique, Nigeria, Somalië, Ethiopië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de landen van de Sahel, of de zeven jaar durende “vergeten” oorlog tegen Jemen; dit alles overgoten met hongersnoden, overstromingen, epidemieën (mazelen, cholera, gele koorts, malaria, enz.), vluchtelingenstromen, het ontstaan van nieuwe naties, en de ontwikkeling van een nieuwe samenleving.), stromen vluchtelingen, ontstellend kinderleed en nu de proxy-oorlog tussen de VS en Rusland – tot op de laatste Oekraïner, nu ook nucleair tot op de laatste Europeaan, staatsterrorisme inbegrepen: dit alles leidt de aandacht van de waarnemer af van de verschrikkelijke gevolgen van de strijd tegen het Coronavirus, en is misschien zelfs een deel van het geheel.

Want terwijl dit alles voor onze (deels gesloten) ogen gebeurt en selectief onze waarneming opeist, blijft de schade door vaccinatie wereldwijd exploderen, op een steeds dreigender schaal. Niet pas na de publicatie van “Euro-MOMO” dat het aantal sterfgevallen van gevaccineerde kinderen (12-15 jaar) in Europa met 691 procent was gestegen (te lezen in de bulletins 33 en 36), hadden alle media aan de bel moeten trekken en moeten aandringen op opheldering over deze flagrante oversterfte. Het gevolg was wel dat Euro-MOMO de baseline aanpaste om de stijging in perspectief te plaatsen!

Duidelijk verband: hoe meer gevaccineerd, hoe hoger de sterfte

Een paar dagen geleden wond het Roemeense parlementslid Christian Terhes zich op over het feit dat het sterfteoverschot in de Europese Unie 16 procent boven het driejarig gemiddelde van de jaren 2016-2019 lag. Het parlementslid toonde ook met behulp van een kaart aan dat de landen met de hoogste vaccinatiegraad ook de hoogste sterftecijfers in heel Europa hebben en eiste dat deze correlaties eindelijk wetenschappelijk worden onderzocht. Er was geen reactie van de verantwoordelijke Europese European Medicinel Agency, EMA) of Duitse agentschappen (Robert Koch Institute en Paul Ehrlich Institute, RKI/PEI). Politici doken weg.

Toch had de Charité Berlijn al in maart 2022 een verviervoudiging (!) berekend van het aantal ernstige vaccinatie “bijwerkingen” (eigenlijk: vaccinatieschade) (nadruk hl). Misschien was dit de reden waarom professor Christian Drosten, de directeur van het Virologisch Instituut dat deze berekeningen maakte, het team van Corona-deskundigen zo plotseling en onverwacht had verlaten (en sindsdien grotendeels in de media is verdwenen)? Was het de angst voor het naderende besef dat het hoge aantal sterfgevallen in direct of nauw tijdelijk verband met de “vaccinatie” van Covid evident is en zal blijven stijgen? Angst voor verdere late effecten, maand na maand nieuw erkend, of nu in grotere getale opgestapeld? Angst voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, voor schadeclaims? Angst voor het mogelijke latere bewijs dat de injectie zelfs gebruikt zou kunnen zijn als een soort staatsmoordwapen voor bevolkingsverdunning?

Vermoedelijke fatale gevallen: Verzwegen en ontkend

Dat de Corona “vaccins” vele, vele honderdduizenden mensen ernstig schaden en dat de vaccinators waarschijnlijk al tienduizenden doden op hun geweten hebben, is iets waar niet alleen ik al heel lang op wijs, maar ook vele wetenschappers, artsen, deskundigen wijzen hier al geruime tijd op in de sociale media. Ondertussen ontkennen zelfs de reguliere media het niet meer. Ze naderen de waarheid met kleine stapjes, maar zwijgen er nog steeds liever over. Ze beginnen niet eens met het PEI, dat ondergronds is gegaan en hiervoor feitelijk verantwoordelijk is, en zijn voorzitter, Klaus Cichutek, die ook zwijgt, aan de tand te voelen. Zij vragen niet naar de verborgen cijfers en gegevens – bijvoorbeeld over ernstige vaccinatieschade bij kinderen. Ze onderzoeken niet het gebrek aan educatieve inspanningen van deze autoriteit, die juist is opgericht voor het transparante toezicht op vaccins.

Ja, ze vragen zich zelfs niet af waarom de eerdere stroom van officiële veiligheidsrapporten geleidelijk is opgedroogd. 2021 erschienen sie noch monatlich, dann ab 2022 angeblich quartalsweise, allerdings ist erst im Juli ein ausführlicher Sicherheitsbericht erschienen („…seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland vom 27.12.2020 bis zum 30.06.2022“). Blijkbaar moet het PEI nog leren over de “kwartaalverslagen” – maar niet minder over de evaluaties: De 182.717.880 “vaccinaties” die in deze periode zijn uitgevoerd (in het verslag netjes uitgesplitst naar fabrikant) zijn, zo staat er, 323.680 afgezet tegen gemelde vermoedelijke gevallen van bijwerkingen en vaccinatiecomplicaties. Dit betekent dat de meldingsgraad 1,8 meldingen per 1.000 vaccindoses is, voor vermoedelijke gevallen van ernstige bijwerkingen en complicaties van het vaccin (sterfgevallen?) 0,3 meldingen per 1.000 vaccindoses. Dat is een gezonde verhouding, toch? De waarheid buiten deze melkachtige berekening ziet er echter anders uit – gezien het feit dat ten hoogste 5 procent van alle vaccinatieletsels (bij individuele patiënten en verzekerde groepen nog beduidend minder) daadwerkelijk worden gemeld door de artsen die noch tijd hebben noch een vergoeding ontvangen voor overeenkomstige rapportages.

Het PEI faalt: structurele doofpot!

Sinds het begin van het jaar worden de aantallen vermoedelijke gevallen van “fatale vaccinatieletsels” (vooral bij kinderen) niet meer gemeld en worden andere relevante gegevens nauwelijks meer gemeld (“individuele gevallen van myocarditis en/of pericarditis“, “geen risicosignaal voor meldingen van het chronisch vermoeidheidssyndroom en Lange COVID-achtige klachten” of “…aan een grote verscheidenheid van cyclusstoornissen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd “). Iedereen die de internationale situatie kent en het onderzoek volgt, kan alleen maar het hoofd schudden. Dit verslag is puur oud papier, grenzend aan publieke domheid; de wetenschappelijke waarde van deze “evaluatie” is nul. In termen van gezondheidsbeleid hebben we te maken met een epische ramp. Er is een dekmantel die de straal verbuigt. En waarom? Misschien omdat zij het negatieve voorbeeld van Canada, de VS en Groot-Brittannië willen volgen in een geheime overeenkomst om het internationale massale experiment van genetische manipulatie zo lang mogelijk te kunnen voortzetten?

Het PEI, dat rechtstreeks ondergeschikt is aan het Bondsministerie van Volksgezondheid (BMG), d.w.z. SPD-minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (“Duitslands machtigste/ prominentste kwakzalver“, volgens Julian Reichelt), weigert intussen zelfs informatie te verstrekken in antwoord op specifieke en gerichte vragen van de pers – zeker niet zonder zeer persoonlijke ministeriële steun. Democratischer kan niet. Een zaak voor ministerieel toezicht? Echt niet! Zo hoort het immers en het toont de arrogantie van de macht in huize Lauterbach. Het gewone gepeupel zou zich tevreden moeten stellen met de gegevens die in een ander veiligheidsverslag van 7 september 2022 worden onthuld: Ook in dit verslag ontbreken de gegevens over ernstige en fatale verdachte gevallen na de vaccinatie van kinderen volledig, het exacte aantal van alle verdachte gevallen wordt ook achtergehouden voor het publiek, omdat het wegens “het inmiddels grote aantal gevaccineerde personen met de bijbehorende informatie over mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie of vaccinatiecomplicaties (wenselijk wordt geacht) in de toekomst af te zien van een herhaalde presentatie van dezelfde bevindingen en de verslaggeving te richten op belangrijke individuele aspecten alsmede op nieuwe bevindingen.

Het grootste publieke belang is waarschijnlijk het welzijn van het kind

Maar het gaat nog onbeschaamder: “Het PEI heeft besloten om buiten het veiligheidsrapport alleen bij werkelijk nieuwe indicaties dienovereenkomstig te communiceren en beschikbaar te zijn voor individuele evaluaties.” En verder, op specifiek journalistiek verzoek: “Het Paul Ehrlich Instituut weigert helemaal niet om “relevante gegevens van groot publiek belang” te publiceren. De door u gevraagde cijfers voldoen echter niet aan dit criterium. Want het aantal gemelde verdachte gevallen alleen laat niet toe uitspraken te doen over de veiligheid van de vaccins.Dus het aantal sterfgevallen bij kinderen is niet van “groot openbaar belang“? Is dat wat de goddelijke PEI of Karl Lauterbach besloten heeft? Waar in de PEI-wet staat iets over “ groot openbaar belang “? Wanneer is het algemeen belang groot? Als er iets van groot algemeen belang is, dan is het wel de gezondheid en de toekomst van onze kinderen. Deze cijfers horen blootgelegd, geanalyseerd, wetenschappelijk onderzocht en niet onder het tapijt geveegd te worden!

De wettelijke taak van het PEI is – onder andere – “het adviseren van aanvragers over wetenschappelijke en procedurele vraagstukken, het verstrekken van informatie aan patiënten en consumenten“. En de leidende beginselen van het PEI omvatten “ onpartijdigheid alsmede … vertrouwelijkheid waar nodig en transparantie waar mogelijk“! Er staat hier niets over “ groot openbaar belang“! Het ontkennen van dit openbaar belang in antwoord op een specifieke vraag van de pers is sterk; het is ronduit brutaal. Onderdanig, zwijg, maak plaats – shoo, weg naar je mand! En de mainstream pers zwijgt eenvoudigweg tegenover dergelijke schandalige, ongrondwettelijke houdingen van de staatsmacht.

Waar geen wil is, is geen kennis

Dit alles ligt op dezelfde golflengte als Lauterbachs voortdurend gepubliceerde valse bewering (preciezer: openbare leugen) dat dagelijks 500 (uitspraak februari 2022, o.a. op Twitter) respectievelijk 500 (uitspraak februari 2022, o.a. op Twitter).100 (verklaring september 2022, bij “Markus Lanz”), respectievelijk dat de dood van Corona te vrezen is, waaraan hij “niet wil wennen”. Ikzelf zal zeker niet wennen aan deze “kansloze, demagogische beweringen” (professor Dr. Klaus Stöhr) van deze minister van Volksgezondheid, ongeacht in welke media hij ze propageert. En waar we hier mee te maken hebben is niets anders dan staatspropaganda – vooral wat betreft de 20 miljoen euro kostende nep “fact booster” advertenties in de dagbladen – ja, precies die met het gestileerde leeghoofd zonder ogen. Zo ontstaat een massapsychose op basis van feitelijke misinformatie: De overheid probeert elke kritiek op het Covid-beleid in de kiem te smoren, maar wil geen voorlichting en educatie van de bevolking!

Voorlichting en onderwijs zouden inderdaad dringend nodig zijn, aangezien het PEI (zoals ik in verschillende eerdere artikelen op Aankondiging!) hooguit ongeveer vijf procent van alle vereiste meldingen ontvangt, en als dat zo is, dan waarschijnlijk van vaccinatieslachtoffers zelf, hun familieleden of NGO’s, maar niet van artsen. Over de oorzaken heb ik al meerdere malen geschreven, ook nu weer: vermeende buitensporige tijdsbesteding (ik heb zelf het rapport in minder dan 10 minuten ingevuld) en geen vergoeding voor deze dienst volgens de artsenvergoeding (GOÄ), die al lang geleden en gemakkelijk geregeld had kunnen worden – als men de politieke wil had voor opheldering! Maar waar geen wil is, is geen kennis. Niettemin brengen artsen die een vermoedelijk geval dat volgens de wet op de infectiebescherming (Infektionsschutzgesetz, IfSG) moet worden gemeld, niet kunnen herkennen en het daarom niet aan het PEI melden, dit ijverig aan de verzekeraars in rekening door hun maatregelen te factureren als diensten voor de “behandeling van vaccinatieschade” met de overeenkomstige ICD-codes. Dus waarom geef je de arme dokters niet eindelijk iets voor het rapport! Als het gezondheidsstelsel zich kan veroorloven 28 of 36 euro te betalen voor “vaccinatie”, kan het zich ook veroorloven te betalen voor een verslag aan het PEI; de indiening van dit verslag zou alleen een voorwaarde moeten zijn voor de betaling van de behandelingsdiensten. Dan zou er eindelijk duidelijkheid komen, ratzbatz. Maar dat is niet wat men wil.

“Plotselinge en onverwachte

De Zwitserse vereniging van politieagenten en het netwerk van artsen en wetenschappers “Aletheia” heeft opgeroepen om eindelijk de wettelijke onderzoeksplicht na te komen vanwege de dramatische toename van plotselinge en onverwachte sterfgevallen in verband met mRNA “vaccinaties”: Volledige opheldering over deze onverklaarde of onnatuurlijke doodsoorzaken, meer autopsies (zo nodig ook gerandomiseerd), het ondernemen van juridische stappen tegen de verantwoordelijken en wettelijke regelingen. De oproep gaat uit naar politieagenten/criminologen, officieren van justitie, forensische artsen en andere artsen – en naar politici! Deze oproep gaat ook uit naar alle Duitse ordehandhavers, medici en politici. Het is echter geen verrassing dat deze aanpak tot dusverre helaas nauwelijks is gevolgd.

De oversterfte in de EU is in juli met meer dan 16 procent gestegen 2022. Dit betekent dat in vergelijking met het gemiddelde over drie jaar (2016-2019) nog eens 53.000 meer mensen zijn overleden. In Duitsland sterven normaal gemiddeld 2.500 mensen per dag. Het aantal steeg in juli 2022 met 15,2 procent. Dit betekent dat Duitsland de laagste stijging had van alle Europese landen: IJsland was de koploper met 55,8 procent oversterfte, gevolgd door Spanje (36,9 procent), Liechtenstein (35,8 procent), Cyprus (32,9 procent), Griekenland (31,2 procent), Portugal (28,8 procent), Zwitserland (130. Pas als men de cijfers samen bekijkt, wordt het duidelijk: de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) met zijn VAERS-bestand, het Britse Office for National Statistics (ONS) alsook het UK Health Security Agency (UKHSA), het Schotse agentschap Public Health Scotland (PHS), het Canadese agentschap Health Canada (HC, in het Engels) en Santé Canada (HC, in het Engels) respectievelijk. Santé Canada, het Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid, het EMA met zijn databank Eudravigilance: Ze publiceren allemaal, min of meer heimelijk en in het geheim, gegevens waaruit men gemakkelijk de beangstigende waarheid kan aflezen.

Maar de mainstream media lezen ze niet, begrijpen ze niet, negeren ze, en geven er de voorkeur aan de staatspropaganda te repliceren; dat is minder lastig en valt samen met hun eigen overtuigingen, die naadloos overgaan in zelfbedrog. En zo ontstaat achtereenvolgens de voedingsbodem van “vaccin” verworven immunodeficiëntie, internationaal bekend als V-AIDS – de voorloper van misschien wel de ergste mondiale volksgezondheidscrisis tot nu toe. Het bewijs van miljoenen sterfgevallen en ernstige bijwerkingen als gevolg van experimentele COVID-injecties 19 kan worden gezocht in de gegevensbestanden, hoewel dat niet altijd gemakkelijk is: bijvoorbeeld het VAERS-verslag uit de VS over 28. Maart 2022 een internationale verontwaardiging waard zou zijn geweest: Onder de kop “Weer een enorme toename van foetale sterfgevallen na Covid injecties” meldde VAERS 5.294 zwangerschapscomplicaties en 4.377 miskramen.

Overmatige sterfte en het voortplantingssysteem

Tegelijkertijd werd vanuit het VK (MHRA) gemeld dat het aantal voortplantings- en borstziekten snel was gestegen tot56.970 en het aantal zwangerschapsgerelateerde ziekten tot1.155 (waaronder 806 miskramen en doodgeborenen); VigiAccess, de databank van de WHO, meldde dat reproductieve en borstziekten waren gestegen tot 186.709, en zwangerschapsgerelateerde ziekten tot 9.840 gevallen – waaronder 6.235 miskramen en doodgeborenen. Deze trends werden overigens wereldwijd waargenomen – de tendens neemt nog steeds duidelijk toe; maar de reactie van het publiek en de media: bijna nul! Gezien het feit dat wereldwijd slechts 1-5 procent van de daadwerkelijk verplichte meldingen in de databanken terechtkomt, een rampzalige inventarisatie!

De vereniging Artsen en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie (MWGFD) heeft samen met de statisticus Dipl. Ing. Volker Fuchs, die een speciaal analyseprogramma heeft ontwikkeld voor de evaluatie van de Amerikaanse vaccinatiedatabank VAERS en de Britse databank ONS, waaruit de cijfers over vaccinatiedoden en vaccinatieslachtoffers voor Duitsland (waar de gegevens worden onderdrukt zoals hierboven beschreven) door wiskundige omzetting kunnen worden bepaald. Eind augustus werden aldus ongeveer 10 miljoen vaccinatiedoden (vermoedelijke gevallen) voor de wereldbevolking vastgesteld; daarvan was Duitsland goed voor ongeveer 130.000 doden – waarbij de verhouding gevaccineerden en niet-gevaccineerden alsmede het sterftecijfer niet precies konden worden vastgesteld wegens ontbrekende gegevens.

Leeft het RKI in een ander sterrenstelsel?

Volgens het Amerikaanse bestand VAERS, dat slechts ongeveer 1 procent van alle gevallen registreert, zijn er 900.000 vaccinatiedoden en 40 miljoenen vaccinatieslachtoffers. Uit de gegevens van de Engelse ONS-tabel nr. 1, die (nog steeds!) elke twee maanden wordt gepubliceerd en betrekking heeft op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31. Mei 2022, kan worden berekend dat degenen die driemaal zijn gevaccineerd een 5,4-voudige mortaliteit vertonen indien de vaccinatie meer dan 21 dagen geleden plaatsvond; binnen dit tijdsvenster is de mortaliteit “slechts” 3,2-voudig. De reden is duidelijk: met elke booster wordt het lichaamseigen immuunsysteem verder en ernstiger geruïneerd. Daarom zijn de sterftecijfers ook lager voor degenen die eenmaal en tweemaal zijn gevaccineerd. Dit geldt althans in een internationale vergelijking.

De cijfers van het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) zijn daarentegen volledig in tegenspraak met de ONS-cijfers: De 1-voudig gevaccineerden zijn de absolute koplopers (3,5 keer), en de gevaccineerden (drievoudig gevaccineerd) doen het veel beter (1,7 keer). Dus erkent het virus nationale grenzen? Gedraagt hij zich in Groot-Brittannië of de VS anders dan in Duitsland? Doet Karl Lauterbach’s inentingscampagne met de “fact booster” (je weet wel, de advertentie met het leeghoofd…) wonderen? Wat is er eigenlijk nog waar van de Duitse nummersalade? Als je kijkt naar de in het begin genoemde verklaring van het PEI dat alleen 323.68 vermoedelijke gevallen van bijwerkingen en vaccinatiecomplicaties zijn gemeld, en als je bedenkt dat dit hooguit een twintigste (!) van alle werkelijke gevallen is, dan kom je al snel uit op ongeveer 6,5 miljoen vaccinatieletsels voor Duitsland. Dit alles lijkt nogal dubieus. Maar wat maakt het uit: we gaan voor de vierde vaccinatie! Het is al getest op 32 muizen.

Als je ogen hebt om te lezen, lees

De conclusie van bovenstaande wiskundige analyse is dat in de periode van 1 januari 2021 tot 31. In augustus 2022 stierven ongeveer 1,7 miljoen mensen in Duitsland, waarvan 290.000 niet-gevaccineerd en 1,41 miljoen gevaccineerd. Het aandeel sterfgevallen door vaccinatie met Covid was 9,2 procent – en dus ongeveer 130.000 dood. Als u dit wilt nagaan, kunt u dat hier doen onder de rubriek “Download/Figures/Facts” met behulp van de vele statistieken, grafieken en tabellen die daar te vinden zijn. In ieder geval kan men deze wiskundige expertise meer vertrouwen dan alle publicaties van de staatspropaganda “zwakzinnigen” RKI en PEI samen, die geen enkele interesse tonen in onderzoek naar de waarheid of het doorgronden van de werkelijke cijfers.

Wie zelf onderzoek wil doen, zou ook de uitgebreide analyses kunnen lezen, gebaseerd op de officiële cijfers van Destatis, van een natuurkundige die zich “Archi.medes” (zie hier), volgens welke de voor de bevolking genormaliseerde sterftecijfers op lange termijn in vijf van de zes onderzochte leeftijdsgroepen zo sterk zijn gestegen dat hij aan de bel moet trekken en onmiddellijke stopzetting van de zogenaamde “vaccinatie” moet eisen. Wie dit wil nagaan, moet ook de statistische projecties van Peter Halligan bestuderen, een ervaren financieel analist van achtergrond, die zich op zijn portaal “Substack” ook intensief bezighoudt met de gevolgen van het wereldwijde, genetisch manipulerende massa-experiment voor dood en ziekte en zelfs de gevolgen van de injectie voor de dood van 20 miljoenen mensen heeft berekend.

Er is geen alternatief om de waanzin onmiddellijk te stoppen

Hij berekende zelfs dat het aantal ernstige vaccinatieschade inmiddels twee miljard bedraagt. Alle denkbare collaterale schade, zelfmoorden, doodgeborenen, schade aan het menselijk voortplantingssysteem, niet onderzochte of nog onbekende gevolgen op lange termijn, die onder andere te wijten zijn aan de progressieve immunosuppressie, zijn niet eens in aanmerking genomen. Deze cijfers zijn onthutsend en eisen een onmiddellijke stopzetting van alle “vaccinatie”-maatregelen.

Wiskundigen, statistici en vele andere deskundigen en wetenschappers: Zij doen allemaal het werk dat eigenlijk de wettelijke en politieke taak zou moeten zijn van PEI, RKI, federaal minister van Volksgezondheid Lauterbach en de regeringen op federaal en deelstaatniveau. Maar ze verspillen onze financiële en menselijke middelen aan overheidspropaganda om wetenschappelijk nutteloze dingen te produceren, te verbergen en te verdoezelen. Ze zouden eindelijk advies moeten vragen aan echte experts. Trouwens – weet je nog? Thalidomide werd van de markt gehaald na vier jaar en ongeveer 2.000 doden. En het vogelgriepvaccin werd van de markt gehaald na slechts 35 doden…
Daarom: Stop deze waanzin! Nu, onmiddellijk!

————

Persoonlijke gegevens:
Uwe G. Kranz: Criminalist van onderaf; oprichter en ex-voorzitter van de Staatsrecherche van Thüringen; lange tijd oprichter/projectleider van Europol; spreker in 20 jaren op Europese politie- en veiligheidscongressen; auteur voor de Raad van Europa, vakbladen, Behördenspiegel of hallo-meinung; belangrijkste focus: Georganiseerde misdaad, extremisme/terrorisme, mensen- en drugshandel, (seksueel) kindermisbruik, migratie en (nieuwe) thema’s rond de Covid-Plandemie; motto: Wehret den Anfängen!

———–

Op vriendelijke aanbieding is het artikel overgenomen van ansage.org:
https://ansage.org/weltweit-10-oder-20-millionen-verdachtsfaelle-auf-impftod/