Europa, de Amerikaanse vazal: Europa legt zichzelf sancties op en veroorzaakt een depressie

europa,-de-amerikaanse-vazal:-europa-legt-zichzelf-sancties-op-en-veroorzaakt-een-depressie

19-11-22 08:01:00,

Duitsland is een economische satelliet geworden van Amerika’s Nieuwe Koude Oorlog met Rusland, China en de rest van Eurazië. Duitsland en andere NAVO-landen moeten zichzelf handels- en investeringssancties opleggen die de huidige proxy-oorlog in Oekraïne zullen overleven. De Amerikaanse president Biden en de woordvoerders van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken hebben uitgelegd dat Oekraïne slechts de openingsarena is in een veel bredere dynamiek die de wereld verdeelt in twee tegengestelde groepen economische allianties. Deze mondiale breuk belooft een tien- of twintigjarige strijd te worden om te bepalen of de wereldeconomie een unipolaire, op de Amerikaanse dollar gebaseerde economie wordt, of een multipolaire wereld met meerdere valuta’s, gecentreerd in het hart van Eurazië, met gemengde publiek-private economieën, schrijft Michael Hudson.

President Biden heeft deze tweedeling gekarakteriseerd als een tweedeling tussen democratieën en autocratieën. De terminologie is typisch Orwelliaanse dubbelzinnigheid. Met “democratieën” bedoelt hij de VS en geallieerde westerse financiële oligarchieën. Hun doel is de economische planning te verplaatsen uit de handen van gekozen regeringen naar Wall Street en andere financiële centra onder Amerikaanse controle. Amerikaanse diplomaten gebruiken het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om privatisering van de wereldinfrastructuur en afhankelijkheid van Amerikaanse technologie, olie en voedselexport te eisen.

Met “autocratie” bedoelt Biden landen die zich verzetten tegen deze financialisering en privatisering. In de praktijk betekent de retoriek van de VS het bevorderen van de eigen economische groei en levensstandaard, waarbij financiën en het bankwezen als openbare voorzieningen worden gehandhaafd. Waar het in feite om gaat is of economieën zullen worden gepland door bankcentra om financiële rijkdom te creëren – door basisinfrastructuur, openbare voorzieningen en sociale diensten zoals gezondheidszorg te privatiseren tot monopolies – of door de levensstandaard en welvaart te verhogen door bankieren en geldschepping, volksgezondheid, onderwijs, vervoer en communicatie in publieke handen te houden.

Het land dat de meeste “collaterale schade” lijdt in deze mondiale breuk is Duitsland. Als Europa’s meest geavanceerde industriële economie is Duitsland voor staal, chemicaliën, machines, auto’s en andere consumptiegoederen het meest afhankelijk van de invoer van Russisch gas, olie en metalen, van aluminium tot titanium en palladium. Maar ondanks twee Nord Stream-pijpleidingen die zijn aangelegd om Duitsland van laaggeprijsde energie te voorzien, heeft Duitsland te horen gekregen dat het zich moet afsluiten van Russisch gas en moet de-industrialiseren. Dit betekent het einde van zijn economische superioriteit.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: