Verdeeldheid ontstaat door laster – niet door kritiek en zelfreflectie!

verdeeldheid-ontstaat-door-laster-–-niet-door-kritiek-en-zelfreflectie!

20-11-22 08: 35: 00,

De Duitse geschiedenis leert op indrukwekkende wijze
dat ontmenselijking begint met ontmenselijkende
taal.
Beatrice Achterberg

Beste lezers!

Het openingscitaat hierboven komt uit het NZZ artikel “Der andere Blick: Ontsporing bij de Tagesschau: Mensen met een andere mening zijn geen ratten”. Er staat ook: “Tijdens de Corona pandemie zaten er soms maar een paar maanden tussen een vermeende complottheorie en de vervulling ervan.”

Hiermee heeft de schrijfster van het artikel, Beatrice Achterberg, twee centrale kenmerken van de Corona-discussie VN-cultuur aan de orde gesteld, die al diegenen die Fauci, Lauterbach & Co. vanaf het begin of in een vroeg stadium hebben bekritiseerd vanwege hun lockdown-politiek, kwaad hebben gemaakt: laster en de weigering om te discussiëren. En terecht, ongeacht hoe men de inhoud van het Corona-beleid beoordeelt!


Bron: nzz.ch

Zo wordt “ontmenselijkend taalgebruik”, zoals Achterberg het uitdrukt,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: