De Universele Oorlog tegen de mensheid: Extreem terrorisme tegen de eigen bevolking heeft de controle over het Westen en de wereld overgenomen

de-universele-oorlog-tegen-de-mensheid:-extreem-terrorisme-tegen-de-eigen-bevolking-heeft-de-controle-over-het-westen-en-de-wereld-overgenomen

21-11-22 07:04:00, Berlijn Duitse politie “Hoe meer macht een regering heeft, hoe meer zij willekeurig kan handelen volgens de grillen en wensen van de elite, en hoe meer zij oorlog zal voeren tegen anderen en haar buitenlandse en binnenlandse onderdanen zal vermoorden. Hoe meer de macht van regeringen wordt ingeperkt, hoe meer de macht wordt verspreid, gecontroleerd en gebalanceerd, hoe minder ze oorlog zal voeren tegen anderen en democide zal plegen.” ∼ Rudolph Rummel

Wij leven in een tijd waarin het “elite” web van heerschappij, de echte macht achter de troon, en afgedwongen door de politieke actoren van de staat, de massa’s controleert omdat het de politici, de rechtbanken, het leger, het monetaire systeem, en dus de hele regering controleert. Door de zeer langdurige, stapsgewijze en doelbewuste verarming van de samenleving beseffen de meesten niet welk enorm risico wij lopen door dit terroristische complot, ontworpen door wat kan worden aangeduid als de “Staat”. Dat complot heeft altijd al bestaan, en is alleen bedoeld om geld, macht en totale controle over de mensen te verkrijgen, en om een wereldwijd technocratisch bestuurssysteem te creëren dat door weinigen wordt geleid. In feite is dit al gebeurd, en is het in de laatste stadia van voltooiing. Dit wordt door de meesten gemist, omdat zij zich concentreren op de details, zich opzettelijk laten verdelen, vrijwillig stemmen op hun meesters, zich verbergen voor de waarheid, en zich zonder vragen te stellen voegen naar de meeste bevelen, schrijft Gary D. Barnett.

De heersende “elite” is kwaadaardig, en daarom zijn de regeringen die onder het bevel van deze elites staan, dus alle hogere en de meeste lagere regeringen, ook kwaadaardig. Ik gebruik deze term niet lichtvaardig, want velen zullen beweren dat deze beschrijving te veel wordt gebruikt, maar in dit geval is dit kwaad zo duister en verraderlijk, opzettelijk nagestreefd en met voorbedachten rade, dat het tot stand is gebracht zonder geweten of mededogen voor de vele slachtoffers; slachtoffers die bestaan uit gewone mensen overal.

Het is absoluut noodzakelijk, als er ook maar enige waarheid wordt gezocht, dat iedereen in een machtspositie, of die nu lokaal, staats- of federaal is, nooit mag worden vertrouwd, ongeacht geveinsde hyperbool of retoriek. Deze houding is de meesten in dit land volkomen vreemd, dus elke ommekeer in denken en handelen zal moeten worden bewerkstelligd door grote aantallen onafhankelijke individuen die als één handelen zonder enige collectieve leiding.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: