Wat een keuze: Een tirannieke wereldregering of een nucleaire oorlog

wat-een-keuze:-een-tirannieke-wereldregering-of-een-nucleaire-oorlog

21-11-22 02:37:00,

Als u moest kiezen tussen leven onder een extreem onderdrukkende wereldregering of een kernoorlog, wat zou dan uw keuze zijn? Persoonlijk hou ik van geen van beide opties, maar de laatste dagen proberen de westerse leiders ons ervan te overtuigen dat het het een of het ander wordt. Volgens hen kunnen we ons ofwel onderwerpen aan een “wereldorde” die wordt gedomineerd door de waarden en de agenda van de westerse elite, ofwel een multipolaire wereld accepteren die uiteindelijk zal leiden tot grootschalige chaos en kernoorlog. Het behoeft geen betoog dat westerse politici hun uiterste best zullen doen om ons voor het eerste te laten kiezen, schrijft Michael Snyder.

Vrijdag hield de Franse president Emmanuel Macron een toespraak op de top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Bangkok, ook al is Frankrijk eigenlijk geen lid.

Tijdens die toespraak beklaagde Macron zich over het feit dat de snel verslechterende betrekkingen tussen de VS en China de wereld verscheuren, en verklaarde hij stoutmoedig dat we echt behoefte hebben aan “één wereldorde“…

De Franse president Emmanuel Macron riep vrijdag in een toespraak op tot een wereldregering, en beweerde dat dit conflicten tussen concurrerende grootmachten zou voorkomen.

“We hebben één enkeke wereldorde nodig”, zei Macron tegen het publiek op de lopende top van de Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) in Bangkok, Thailand.

“Staat u aan de kant van de VS of aan de kant van China?” vroeg Macron retorisch. “Want nu willen veel mensen geleidelijk aan zien dat er twee ordes zijn in deze wereld.”

“Dit is een enorme fout – zelfs voor zowel de VS als China,” voegde hij eraan toe nadat hij de twee grootmachten had vergeleken met “grote olifanten” in de geopolitieke “jungle”.

Wanneer hij zegt dat we een “één enkele wereldorde” nodig hebben, bedoelt hij natuurlijk niet een wereldorde waarin landen als China en Rusland gelijkwaardige partners zijn.

Wat Macron en andere westerse leiders voor ogen staat, is een mondiaal systeem dat wordt geregeerd door westerse regels en westerse waarden.

Toen hij zijn zin over “één enkele wereldorde” uitsprak, vertraagde Macron en sprak hij elk van de woorden met bijzondere nadruk uit.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: