Het ruimen van een deel van de mensheid is begonnen

het-ruimen-van-een-deel-van-de-mensheid-is-begonnen

22-11-22 12:02:00, Nummer 54Nummer 54 Gratis artikelen 22 november 2022 Het ruimen van een deel van de mensheid is begonnen

Annechien van Blom

Het ruimen van een deel van de mensheid is in gang gezet. Het is een doelbewuste door mensen gefabriceerde calamiteit, die het voortbestaan van de mensheid zoals wij die hebben gekend in gevaar brengt, en het einde van de westerse beschaving kan gaan betekenen. Het is massamoord op wereldschaal; een misdaad te gigantisch om door ons voorstellingsvermogen te worden verwerkt. In zijn geheel valt het niet te bevatten, en we hebben er geen geschikte woorden voor. Deze zelfgemaakte catastrofe mikt op een dramatische vermindering van de wereldbevolking. Een getal dat Bill Gates, aanvoerder onder de belangrijkste aanstichters, herhaaldelijk heeft genoemd, is 2 miljard mensen. Als die kunnen worden afgetrokken van de huidige 7,5 miljard, dan levert dat, in zijn woorden, een meer leefbare wereld op.

Digitaal lid worden voor 60,- per jaar!

H

et ruimen voltrekt zich in stilte. Deze stilte is een van de belangrijkste aspecten waardoor de ruiming voortgang kan vinden. Gezaghebbende stemmen van geestelijke prominenten, medische autoriteiten, leidende filosofen, waarvan men zou verwachten dat zij massamoord op wereldschaal met ultieme afkeur te berde zouden brengen, verdienen aandacht vanwege hun massale afwezigheid.
Uitzondering hierop is een Belgische vaccinedeskundige van naam, Geert Vanden Bossche. Hij luidde al vanaf de eerste prikken de noodklok over de frauduleus als vaccins aangeboden mRNA injecties als zijnde levensgevaarlijke vernietigers van het natuurlijke immuunsysteem. Nu waarschuwt hij – als één van de moedigste specialisten op zijn gebied – voor een einde der tijden, vanwege nieuwe griepgolven en de gevolgen van de door de injecties veroorzaakte VAIDS (vaccin geïnduceerd defect immuunsysteem,

 » Lees verder op Gezond Verstand…

%d bloggers liken dit: