Linkse ophef in Italië: Eerste polikliniek voor vaccinslachtoffers geopend

linkse-ophef-in-italie:-eerste-polikliniek-voor-vaccinslachtoffers-geopend

24-11-22 09:31:00, Foto: freepik / Marelica Slachtoffers van de politiek gedwongen Covid-vaccinaties zijn lange tijd beschouwd als tweederangspatiënten: het lijkt voor de meeste artsen te riskant om kritiek te uiten op de experimentele gentherapieserums en hun bijwerkingen aan te kaarten. De wanhoop onder de slachtoffers van vaccins is navenant groot. In Lucca, een stad in Toscane, is onlangs de eerste polikliniek van Italië geopend voor mensen die gezondheidsschade hebben opgelopen door hun Covid-injectie. Voor de getroffenen is dit een zegen – maar linkse politici gaan door het lint, bericht Report24.news.

Terwijl de regering-Meloni de verplichte vaccinatie in Italië beëindigt, geschorste artsen weer aan het werk laat gaan en werkt aan de afschaffing van de boete voor ongevaccineerde 50-plussers, houden vertegenwoordigers van de Democratische Partij (Partito Democratico, PD) vast aan de vaccinatiewaanzin en willen zij geen vraagtekens plaatsen bij de sprookjes over de effectiviteit en veiligheid van het Covid-vaccin. De verontwaardiging over de opening van de particuliere polikliniek voor vaccinatieslachtoffers in Lucca, Toscane is navenant groot. De PD staat daar relatief sterk en is fel gekant tegen het particuliere initiatief. Dit komt van een groep artsen en leden van andere gezondheidsberoepen die al sinds 2021 campagne hebben gevoerd voor de ongevaccineerden in Italië. De leden van de groep konden dankzij de regering-Meloni hun baan als arts weer opnemen en openden vervolgens op 2 november de eerste medische praktijk in Italië die gespecialiseerd is in de behandeling van bijwerkingen van Covid-vaccins.

Maar hulp aan vaccinatieslachtoffers wordt blijkbaar niet toegejuicht door links: Valentina Mercanti, PD-raadslid van Lucca, hekelt dit bij de regionale raad van Toscane als een zeer ernstig en “misschien uniek precedent op nationaal niveau.” Een ander Dem-raadslid, Donatella Spadi, een arts, steunt de vraag van haar kameraad aan de regionale raad. Zij vraagt voorzitter Giani “of hij voornemens is in het kader van zijn bevoegdheden maatregelen te nemen om na te gaan of in andere gezondheidscentra onwetenschappelijke informatie wordt verspreid” over het mogelijke etiologische verband tussen Covid-vaccins en mogelijke bijwerkingen. In hoeverre de behandeling van bijwerkingen, waarvan van vele reeds wetenschappelijk is aangetoond dat zij een oorzakelijk verband hebben met vaccinatie, verspreiding van anti-wetenschappelijke informatie vormt, blijft een open vraag. De oude vertrouwde tactiek van militante vaccinzeloten om hersenloos causale verbanden te ontkennen werkt al lang niet meer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: