NachDenkSeiten:ㅤDe NachDenkSeiten hadden liever het Bundesverdienstkreuz verdiend dan de intrekking van hun non-profit status. Reden

nachdenkseiten:ㅤde-nachdenkseiten-hadden-liever-het-bundesverdienstkreuz-verdiend-dan-de-intrekking-van-hun-non-profit-status.-reden

25-11-22 08: 45: 00,

Weinig andere media hebben de laatste twee decennia zoveel bijgedragen aan het volksonderwijs als de NachDenkSeiten. Ze zijn ongeveer precies 19 jaar geleden gelanceerd, op 30. November 2003. En sindsdien hebben zij bijgedragen aan de verlichting en de opvoeding van de mensen op verschillende gebieden van ons leven samen. Ik wijdt dit artikel aan de kwestie van de inzet van de NachDenkSeiten voor volksonderwijs, omdat het voor de NachDenkSeiten verantwoordelijke belastingkantoor de vermeende ontoereikende bijdrage aan “volksonderwijs” noemt in een centrale passage van zijn motivering voor de intrekking van de non-profit status. Albrecht Müller.

Centrale verklaringen in de “Toelichting op de intrekking van de non-profit status” met betrekking tot de Vereniging ter bevordering van de NachDenkSeiten IQM e.V. zijn:

“Het hernieuwde onderzoek van de vereisten van de statuten leidde tot de conclusie dat de verwezenlijking van het in de statuten genoemde doel, de exploitatie van een website, niet geschikt is om een doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken. …

Met de exploitatie van deze website streeft de vereniging geen openbaar onderwijs na, noch enig ander doel zonder winstoogmerk genoemd in § 52 AO.

” Lees verder op NachDenkSeiten

%d bloggers liken dit: