Redactionele aanbeveling: – De restrictieve “vaccinatie”-aanbevelingen van de Permanente Commissie voor Vaccinatie van Kinderen zijn eveneens onverantwoordelijk

redactionele-aanbeveling:-–-de-restrictieve-“vaccinatie”-aanbevelingen-van-de-permanente-commissie-voor-vaccinatie-van-kinderen-zijn-eveneens-onverantwoordelijk

02-12-22 07:00:00,

Ook de beperking van de nieuwe mRNA-injectieaanbeveling van de STIKO tot baby’s vanaf zes maanden en peuters tot 4 jaar met reeds bestaande aandoeningen beschermt hen niet meer dan de eerdere restrictieve injectieaanbeveling van 5- tot 11-jarigen met reeds bestaande aandoeningen, afgezien van het feit dat nu iedereen in deze leeftijdscategorie een injectie krijgt, zou bijna gemeengoed zijn. En allen staan bloot aan het grote risico van ernstige tot fatale schade. De STIKO, die ondanks beweringen van het tegendeel niet onafhankelijk is, handelt onverantwoordelijk. Uwe Kranz neemt hen en hun werk onder de loep. (hl)

De Stiko beveelt aan… maar beveelt niet..

Van Uwe G. Kranz

Nu heeft ze het toch gedaan. Op de een of andere manier. Ondanks alle indringende waarschuwingen, ook van advocaten, die ook steeds luider wezen op de mogelijke strafrechtelijke gevolgen voor ouders en “plakkers”: De Permanente Commissie Vaccinatie (Stiko) heeft op 17 november het vaccinatieadvies uitgebracht om baby’s vanaf zes maanden (!) en peuters tot vier jaar te vaccineren als zij door hun onderliggende ziekten een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van COVID-19. Bijgevolg moeten deze kinderen de “mRNA-vaccins goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep” naar de “volledige basisvaccinatie“. De Stiko wilde niet verder gaan dan dit; het ijs van wetenschappelijk bewezen gegevens en juridische stabiliteit was voor hen te dun. Maar zelfs deze beperkende aanbeveling was er nog één te veel!

Naar eigen zeggen heeft de Stiko “Aanbevelingen voor vaccinatie in Duitsland te ontwikkelen, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het nut ervan voor de gevaccineerde persoon, maar ook voor de bevolking als geheel“. Naar verluidt baseert de commissie haar aanbevelingen op de “Criteria van evidence-based geneeskunde“Dit wordt echter al lang betwijfeld. Een andere zelfbeschrijving van de Stiko is ook niet erg geloofwaardig: het is een “onafhankelijk orgaan van deskundigen“. Hoe kan men “onafhankelijk” zijn als het bureau is gevestigd in het Robert Koch Instituut (RKI, afdeling Vaccinatiepreventie) en als het werk van de Stiko van daaruit wordt gecoördineerd en zijn werk zelfs “ondersteunt actief” (bijvoorbeeld door systematische analyse van de vakliteratuur)? Ter herinnering: het RKI is een federale topautoriteit die rechtstreeks onder het federale ministerie van Volksgezondheid (BGM) ressorteert.

De Stiko faalt – net als vaccinatie

Dit is waarschijnlijk de reden waarom de Stiko, gehoorzaam en in overeenstemming met de politieke richtsnoeren van de minister van Volksgezondheid, nog steeds spreekt over een “veilige vaccinatie” en van een “volledige basisvaccinatie” – hoewel al lang wetenschappelijk is bewezen dat deze immunisatie helemaal niet mogelijk is door de genmodificerende injecties. Deze “vaccinatie” beschermt noch de gevaccineerde zelf, noch anderen tegen besmetting. Zelfs de belofte dat deze genmodificerende injecties ten minste zouden beschermen tegen ernstige schade is, gezien de ontwikkeling van internationale aantallen gevallen, onjuist gebleken. State Fake News!

Hoe kunnen we geloven dat het Stiko zijn werk doet door een zorgvuldige risico-batenanalyse uit te voeren? Vooral in het geval van een volledig nieuwe mRNA-procedure die tientallen jaren niet geschikt was voor gebruik bij mensen en waarvoor zelfs dierproeven moesten worden gestaakt? Hoe kan men het voordeel of het nadeel beoordelen “voor de gehele bevolking“, als men blindelings toekomstige generaties bedreigt met ernstige fysieke schade of zelfs de dood? Wanneer men een algemeen en groeiend sterftecijfer van inmiddels 19 procent eenvoudigweg ontkent? De Stiko moet immers niet alleen zijn ethisch-morele, maar ook zijn medisch-juridische verantwoordelijkheid nemen!

Wiens brood ik eet..

Dit roept veel vragen op. Hoe onafhankelijk kan een commissie zijn waarvan het bureau is opgenomen in een hogere federale instantie die aan instructies gebonden is en die bovendien een belangrijk deel van het werk van de commissie overneemt? Het is immers van groot belang welke literatuur en studies systematisch worden geraadpleegd, welke worden geselecteerd en welke worden geëvalueerd en hoe. In ieder geval lees ik steeds weer vakliteratuur, in feite bijna voortdurend, die precies het tegenovergestelde poneert van wat de RKI verkondigt. Men herinnert zich ook een of ander geval waarin de publicatie van een (vaccin-kritische) studie over bijvoorbeeld de “Snuit decreet” (Charité ), leidde tot de Ontslag van een manager van een zorgverzekeraar (BKK) of voor het ontslag van respectievelijk gedwongen ontslag van een hoofdredacteur (Vakblad “Voedsel en chemische toxicologie” ).

Tenslotte kennen we sinds de tijd van de minstrelen de wijsheid “Wiens brood ik eet, wiens lied ik zing“. Alles wat afwijkt wordt veroordeeld. De Stiko blijft dus trouw aan de politiek voorgeschreven lijn en durft alleen een beetje van zijn ethische mening te laten doorschemeren. Maar vermoedelijk heeft Thomas Mertens, de voorzitter van Stiko, ook geen risicokleinkinderen die daarom graag horen over de “Vaccinatie aanbeveling” werden gespaard.

Men moet zich ook afvragen hoe de Stiko eigenlijk wil beoordelen hoe en welke ernstige schadelijke bijwerkingen bij een baby of een klein kind kunnen worden vastgesteld. Ze zijn immers nauwelijks in staat om hun pijn te verwoorden of te communiceren. Veel van de schadeverschijnselen zijn ook niet onmiddellijk duidelijk of voelbaar, of vereisen een complexe, op apparaten gebaseerde diagnostiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Duitse regering moest passen toen haar in het parlement werd gevraagd welke gegevens er überhaupt beschikbaar waren over het risico van de covidale ziekte voor kleine kinderen onder de vijf jaar: zij had en heeft er geen, maar wil toch de genmodulerende injectie laten toedienen. Wat een misdaad.

Van jongleurs en risico’s

Welk voordeel heeft deze “vaccinatie” voor de reeds zieke baby of het kleine kind? Ten eerste: De voor de goedkeuring vereiste studies (toxicologische, oncologische tests of studies naar het voortplantingsvermogen) zijn niet eens uitgevoerd, laat staan dat er voldoende tijd is geweest om kennis te nemen van de bijwerkingen, complicaties en schade op middellange en lange termijn van deze genmodificerende stoffen, of dergelijke studies zijn nog niet eens begonnen! Met betrekking tot de aanbeveling van Stiko moet er ook aan worden herinnerd dat in de goedkeuringsstudies alleen gezonde kinderen werden “gevaccineerd”; eerder zieke kinderen werden noch in de “vaccinatiegroepen” noch in de “placebogroepen” geregistreerd. En de “placebogroep”, die als controle was opgezet, werd al na zes (!) maanden “ingeënt” met de genmodulerende injecties, zodat er achteraf geen wetenschappelijke waarnemingen en controle van “voordeel” en “nadeel” konden worden uitgevoerd

Dit grenst aan wetenschappelijke sabotage (zoals de auteur weken geleden in zijn columns klaagde)! Hoe kan men zonder de nodige gegevens en gezien de bekende, maar zeer frequente en ook ernstige tot dodelijke bijwerkingen tot een positieve risico-batenanalyse komen ten gunste van injecties op basis van mRNA? Door in de kristallen bol te kijken? Of na overleg met Karl Lauterbach?

Ook de advocate Brigitte Röhrig wees er (net als veel andere wetenschappers) verontrustend op, zogezegd op de valreep – op 7 november – in een open brief aan het Stiko dat de fabrikanten bewust niet alle gegevens hadden geëvalueerd, maar slechts ongeveer een derde (kinderen van 0 tot 23 maanden): Van de 1.178 slechts 570 kinderen gevaccineerd, placebo: van de 598 slechts 184 kinderen; kinderen van 2 tot 4 jaar: Gevaccineerd van 1.835 kinderen slechts 606, placebo: van 915 slechts 280 kinderen). Wie als producent op zo’n grote schaal gegevens achterhoudt, wil bewust schone langetermijnwaarnemingen onmogelijk maken en schendt daarmee alle wetenschappelijke beginselen – en geeft aanleiding tot strafrechtelijk onderzoek

Welke arts of apotheker wordt geacht op basis van zo’n troosteloze datasalade in staat te zijn een waar of realistisch perspectief te krijgen en ouders correct en tijdig te informeren over de risico’s en bijwerkingen? En welke ouders kunnen een dergelijke beslissing nemen zonder verantwoorde en nauwkeurige kennis van de feiten en gevolgen, zonder weken of maanden later bittere spijt te hebben, vol verdriet en schaamte, van de lichamelijke schade of de dood die zij hun kind hebben aangedaan – en tegelijkertijd vol woede de dubbele machteloosheid te ervaren omdat hun schadeclaims worden afgewezen? De staat haalt zijn schouders op, het is hun eigen schuld!

Explosieve cijfers van oversterfte

Wie vertelt ouders over de exploderende excessieve sterftecijfers onder kinderen die EuroMomo met haar bulletins 33 en 36? Groeipercentages van meer dan 750 procent zijn immers geen sinecure, vooral omdat niet eens alle lidstaten meedoen EuroMomo verslag (en ook niet alle Duitse staten). Wie zal hen vertellen over de – zelfs het verantwoordelijke Paul-Ehrlich-Institut (PEI) kan niet langer ontkennen – 204 zuigelingen die reeds zwaar beschadigd zijn, waaronder 70 kinderen die borstvoeding krijgen?! Die hen meedeelt dat het PEI sinds begin dit jaar het oorzakelijk verband tussen de genmanipulerende injectie en de bijwerkingen, complicaties en (dodelijke) schade ervan categorisch ontkent, dat het vanwege de verschrikkelijke cijfers snel Basislijn en heeft intussen zelfs helemaal geen gegevens vrijgegeven – maar wil aan de andere kant nog steeds geen duidelijkheid scheppen… ook al hebben hoge PEI-medewerkers weken geleden op beschamende wijze als getuigen voor het Bundesverwaltungsgericht aangetoond dat het “..niet eens in staat is de veiligheid en de risico’s van deze gentherapie redelijkerwijs te beoordelen“(volgens professor Werner Bergholz)? De hele affaire rond deze “datasalade” is niets anders dan een gigantische institutionele doofpot, eigenlijk een misdaad tegen de menselijkheid en had allang vervolgd moeten worden!

Welke arts of apotheker heeft het lef om ouders te vertellen wat er in de “duivelsinjectie” zit en welke (langdurige) gevolgen deze stoffen kunnen hebben, met name op het lichaam van een baby of peuter, in het bijzonder een peuter die voorziek is? Wat weten de “vaccinatie” artsen/apothekers eigenlijk over de ingrediënten? Wat lezen ze, hoe en waar informeren ze zich eigenlijk? Hoe verklaren artsen aan ouders een toename van 25% van depressies bij kinderen, of de 400% toename van zelfmoordpogingen bij kinderen en adolescenten die het hoofd van de afdeling intensive care voor kinderen van het academisch ziekenhuis in Essen, professor Christian Dohna-Schwake, al in 2021 meldde? Ter vergelijking: zou u blindelings vertrouwen hebben in enig ander experiment met genetisch gemodificeerde massa’s, zoals de inname van genetisch gemodificeerd voedsel, waarbij vanaf het begin is gefraudeerd, gelogen, onder het tapijt geveegd en in de doofpot gestopt?

“Dezelfde procedure als vorig jaar, James?”

Voor immunologisch gezonde kinderen zonder eerdere ziekten beveelt het Stiko momenteel geen “vaccinatie” met Covid 19 aan, omdat ernstige kuren in deze leeftijdsgroep zeer zeldzaam zijn en de overgrote meerderheid van de infecties bij gezonde kinderen mild of asymptomatisch zijn. Dit was echter vanaf het begin duidelijk voor ons vaccinatiesceptici. Het sterftecijfer van kinderen en jongeren (0-18 jaar) bedraagt immers slechts 0,0003 procent (!). Alleen al daarom hadden deze leeftijdsgroepen nooit mogen worden “gevaccineerd”, laat staan onderworpen aan dit genmodificerende massa-experiment! De bedrieglijk geruststellende verklaring dat “vaccinatie” momenteel niet wordt aanbevolen voor immunologisch gezonde kinderen wijst op het bedrog in de vorige “vaccinatie”-aanbeveling voor kinderen (5-11 jaar): Destijds had het STIKO ook alleen de “vaccinatie” aanbevolen van kinderen die een verhoogd risico hadden op een ernstig COVID-19 verloop als gevolg van onderliggende ziekten; deze “vaccinatie” aanbeveling – overigens voor nu tot vier doses in totaal in plaats van drie – wordt vernieuwd om de “basisimmuniteit” aan te vullen – alsof deze injecties ooit immuniteit hebben veroorzaakt!

De toevoeging, “op individueel verzoek van kinderen en ouders of voogden kan de volledige COVID-19 basisimmunisatie ook worden uitgevoerd bij kinderen van 5 tot 11 jaar zonder eerdere ziekte na medische informatie“doet je de oren spitsen. Inmiddels is de injectie in deze leeftijdsgroep bijna gemeengoed. Het is dit gevaarlijke en tactisch perfide gepeupel dat Karl Lauterbach’s ware bedoeling verraadt. De mRNA-injectie is zijn Trojaanse paard, dat hij opbouwt aan de poorten van de bevolking, namelijk zijn vaccinatiesceptici. Het doel is “volledige vaccinatie”, de vernietiging van alle natuurlijke immuniteit. Parallel hieraan wordt het aantal voor “immuniteit” vereiste “vaccinatie”-doses opeenvolgend verhoogd; inmiddels is er zelfs sprake van dat om de vier maanden een herhalingsvaccinatie nodig is. Lauterbach heeft ook overeenkomstig grote hoeveelheden gekocht – genoeg voor 10 doses per persoon. Het schrikbeeld van het vaccinatieabonnement wordt werkelijkheid.

Geheime wetswijzigingen

Het besluit ten gunste van de aanbeveling kwam enkele dagen nadat de Bundestag en de Bundesrat opnieuw clandestiene wetswijzigingen hadden doorgedrukt: Deze keer was het paragraaf 34 van de Infectiebeschermingswet (IfSG). Covid, de ziekte met de “absolute killer variant“(O-Ton BGM Karl Lauterbach), werd stilletjes geschrapt van de lijst van 23 zeer besmettelijke ziekten. Zomaar, zonder veel reden. In de omnibusprocedure, die bovenop een volstrekt irrelevante wetgevingsmaatregel voor de EU-brede harmonisatie van systemen voor de handhaving van EU-sancties is gezet, meer bepaald over de wet “over een ontwerp-besluit van de Raad waarbij schending van beperkende maatregelen van de Unie wordt aangemerkt als een vorm van criminaliteit die voldoet aan de criteria van artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie“. Het hart van de advocaat lacht! Wie zou een wijziging van de wet op de infectiebescherming vermoeden, waarvan de werking van kinderdagverblijven en scholen afhangt, aldus het medisch tijdschrift?

Daar weer Porky Pig aan het werk, net als bij vele andere wetswijzigingen, zoals het schrappen van de Geneesmiddelenwet (door middel van een louter wettelijk instrument!) of de uitbreiding van de Wet Egalisatie Belastingen (nog zo’n middernachtelijke omnibus artikelwet), die de staat nu ook in staat stelt om na een “pandemie” voor belastingdoeleinden over onroerend goed te beschikken, die extreem “laaghangend fruit“. De Duitse vastgoedactiva bedragen 14,7 biljoen euro, vier keer het bruto binnenlands product – geen wonder als de staat hier inhalig wordt! Naast de twijfelachtige omstandigheden van de volkstelling van 2022 werd in hetzelfde jaar ook een nieuwe onroerendgoedbelasting voorbereid, die gebaseerd moet zijn op de huidige waarde van het onroerend goed. En elders wordt de gedwongen opsluiting van vluchtelingen al uitgeprobeerd, of uitzetting uit door de staat gehuurde woningen. Maar er zijn ook toevalligheden..

“Onzin ver verwijderd van de werkelijkheid”

Professor Stefan Homburg publiceerde onlangs een studie in het gerenommeerde “New England Journal of Medicine” waarin de voordelen/risico-balans van genmodificerende injecties bij jonge kinderen werd onderzocht. Het voordeel was 0,0 procent, maar bij 1.200 zuigelingen werden ernstige bijwerkingen en schade geconstateerd als gevolg van de mRNA-injectie. Dit komt overeen met het gestaag en dynamisch groeiend aantal zelfhulpgroepen van wanhopige moeders wier kinderen ernstig ziek werden na het ontvangen van de geninjectie en die worden aangeduid als “Post-vac” patiënten krijgen nergens hulp. De ziekteverschijnselen in verband met de mRNA-injectie zijn te nieuw, de klinische beelden te gevarieerd en niet specifiek, de ingrediënten te onontgonnen, de gevolgen op lange termijn te onbekend, onmogelijk gemaakt door de overhaaste – door Bill Gates gevraagde – verlenging van de goedkeuringsstudies; en het goedkeuringsproces als geheel was te diffuus, zo niet te misdadig

En nu heeft Pfizer zijn zinnen gezet op ongeboren leven: een speciale “vaccinatie” moet – nou ja, wat – baby’s in de baarmoeder “immuniseren”. Zwangere vrouwen en hun kroost staan in de belangstelling van farmaceutische reus Pfizer: een nieuw RSV-vaccin moet zo snel mogelijk nieuwe winsten opleveren. De geplande en nogal forse prijsverhogingen voor de “vaccin”-doses van 30 tot 130 US dollar per stuk (hier in Duitsland naar verluidt van iets meer dan 20 tot 132,95 euro) zijn blijkbaar niet genoeg voor de Amerikaanse CEO van Pfizer, Angela Lukin, of de Duits-Europese Biontech-lichtfiguren Uğur Şahin en Özlem Türeci?!

Als een kalief heeft Lauterbach bepaald dat elke covide-infectie, ongeacht de klinische manifestatie en ongeacht de onderliggende ziekte, de prognose hoe dan ook verslechtert, en daarom moeten alle sterfgevallen met een positieve test ook als covide-sterfgevallen worden geteld. Dus, in zijn subjectieve augmented reality (vulgo: waanideeën) de “1.000 Coronatote per week aan de vooravond van een wintergolf met nieuwe varianten en een toenemend aantal werknemers met Long Covid” – en daarom heeft het opheffen van de isolatie geen zin omdat: “De werkplek moet veilig zijn” (volgens een tweet van Lauterbach, die hij verstandig plaatste op 11 november 2022, het begin van het “dwaze seizoen”)

Alaaf, Helau, Ahoy – is dit nu de nieuwe AHA regel? Medisch journalist Reiner Taufertshöfer maakte korte metten met deze tweet en noemde de verklaring van Lauterbach onzin die ver van de werkelijkheid staat; maar hij heeft ongelijk: Karl Lauterbach vergist zich en zal ons blijven schaden totdat hij aftreedt. Tot dan zal Duitsland doorgaan op zijn gekke speciale weg. Met of zonder Oostenrijk, maar zeker zonder de EU en zonder de rest van de wereld. Ze willen hun kinderen beschermen en het voortbestaan van hun naties garanderen.

——–

Addendum van Brigitte Röhrig als achtergrondinformatie:

In de gepubliceerde Stiko aanbeveling over Covid injectie voor baby’s en jonge kinderen geeft Stiko op pagina 43 een lijst van de onderliggende ziekten waarvoor zij de toediening van Covid 19 injectie aan baby’s en jonge kinderen aanbeveelt. Dit omvat het volgende:

 • Obesitas (> 97e percentiel van de Body Mass Index)
 • Aangeboren of verworven immunodeficiëntie of relevante immunosuppressie
 • Aangeboren cyanotische hartafwijkingen (O2 rustsaturatie minder dan 80 procent) en eenkamerhart na Fontan-operatie
 • Chronische longaandoeningen met een aanhoudende beperking van de longfunctie
 • Chronische nierziekte
 • Chronische neurologische of neuromusculaire ziekten
 • Prematuriteit bij kinderen jonger dan 2 jaar
 • Ernstig hartfalen
 • Ernstige pulmonale hypertensie
 • Syndromale ziekten met ernstige beperkingen
 • Trisomie 21
 • Tumorziekten en kwaadaardige hematologische ziekten

Het is interessant op te merken dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik in zijn Beoordelingsrapport over de omzetting van de voorwaardelijke vergunning in een reguliere vergunning voor het in de handel brengen veiligheidsproblemen had voor de volgende ziekten wegens gebrek aan gegevens:

 • Immuungecompromitteerde mensen
 • Mensen met bijkomende ziekten (bv. (!) COPD, diabetes, chronische neurologische en cardiovasculaire ziekten – geen volledige lijst, zodat in principe alle bijkomende ziekten hieronder vallen)
 • Patiënten met auto-immuun- en ontstekingsziekten.

Deze verklaringen samenvoegen