Redactionele aanbeveling: – Petitie voor het behoud van de antroposofische geneesmiddelen bij Weleda | wtg-99

18-12-22 09:29:00,

Al jaren wordt het assortiment van Weleda AG steeds kleiner. Deze remedies vormen een onmisbare basis van de antroposofische geneeskunde, waarvan het bestaan daardoor in gevaar komt. Momenteel wordt de voorraad met nog eens 1/3 verminderd en bovendien zullen belangrijke remedies die als trituraties (poeders) verkrijgbaar zijn, alleen nog als alcoholische druppels worden geproduceerd. Al met al gaat het om ongeveer 220.000 verpakkingen per jaar die niet meer industrieel geproduceerd zullen worden en dus niet meer verkrijgbaar zullen zijn of alleen nog als individueel gemaakte preparaten.

Deze tekst is een samenvatting van een open brief van de arts Ilona Metz, Pforzheim, aan de verantwoordelijken van Weleda (naar de volledige tekst). Om iets te kunnen bereiken is een brede deelname nodig.

Ondergetekenden verzoeken dringend om een reorganisatie van deze omstandigheden en een stopzetting van de omzetting van niet-alcoholhoudende geneesmiddelen in de alcoholhoudende vorm totdat de situatie is opgehelderd. Voorts moet worden afgezien van alle maatregelen die leiden tot het verlies van vergunningen voor het in de handel brengen en die een hervatting van de industriële productie onmogelijk maken.

Thomas Heck

Naar de lijst van ondertekenaars

Handtekening