Viruswaarheid:ㅤDe eed van artsen en advocaten: een leeg begrip

viruswaarheid:ㅤde-eed-van-artsen-en-advocaten:-een-leeg-begrip

24-01-23 07:00:00,

Door Carine Knapen, advocate in België
Bron: op Facebook

32 jaar geleden heb ik, met mijn hand op de Grondwet, een eed afgelegd. Die eed luidt als volgt :

Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en eerbied voor de rechterlijke autoriteiten. Ik zal geen zaak aanraden of verdedigen, die ik in eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn.

Het geloof in rechtvaardigheid is niet beperkt tot zaken en dossiers. Het is een levensstijl, een geloofsovertuiging.

Ik heb vanaf medio 2020 meer dan ooit tevoren mijn eed nageleefd en gestreden voor het respect van de Grondwet, meer bepaald Titel II, de fundamentele rechten en vrijheden van de mens, die zwaar geschonden werden. Het heeft me mijn gezondheid gekost, maar daar heb ik nog altijd geen seconde spijt van.

Dr. Stéphane Résimont heeft, als arts ook een eed afgelegd. De eed van Hippocrates luidt als volgt :

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.
Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.
Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
Ik zal mijn patiënten correct informeren.
Ik zal geheim houden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.

 » Lees verder op Viruswaarheid