Redactionele aanbeveling: – “Vaccinatie sterfgevallen zijn niet stil – Pfizer’s super ramp”

redactionele-aanbeveling:-–-“vaccinatie-sterfgevallen-zijn-niet-stil-–-pfizer’s-super-ramp”

04-05-23 01:32:00,

“Pfizer’s massamoord doofpot plan slaat op hem terug,” zegt Kla.TV oprichter Ivo Sasek, hier commentaar gevend op de explosieve Pfizer dossiers die op gerechtelijk bevel zijn vrijgegeven aan het publiek, in plaats van 75 jaar verzegeld. “Pfizer hield duidelijk rekening met de ’tijdbom vaccinatiedoden’ nog voor de vaccinatie begon, maar niet met de hoorbare schreeuw van vaccinatiedoden uit allerlei statistieken.” En Ivo Sasek werpt een blik op misdaden van Pfizer & Co in het verleden, machinaties van het EMA, passiviteit van de rechterlijke macht en een beroep op de zwijgende artsen en wetenschappers en de zwijgende meerderheid. In het onderstaande presenteren we het transcript van zijn video-uitzending van 21 april 2023 (hl) in een wat duidelijkere vorm, met hoofdstuktitels:

Pixabay

Vaccinatiedoden zijn niet stil – Pfizer’s superramp

door Ivo Sasek


Het Duitse pensioenfonds werd in 2019 nog geconfronteerd met een tekort van 6,5 miljard euro! Maar nu, nog geen twee jaar na het begin van de Covid-vaccinatie, kon datzelfde pensioenfonds aan de Deutsche Presse-Agentur vertellen dat het een overschot van 2,1 miljard euro verwacht vanwege het hoge sterftecijfer.

  • Fragment uit het programma “The death countdown is on!” (www.kla.tv/17843) ingevoegd:
    “Alle dodenlijsten in de wereld tot nu toe bewijzen dat er tot hier, 30 december 2020, geen hoger sterftecijfer is geweest dan in normale griepjaren, eerder lager.”

Deze feiten werden aan het licht gebracht door Manager Magazine op 28 december 2022, onder de titel, en ik citeer: “Volle kas! Hogere sterfte helpt pensioenverzekering aan miljardenoverschot.” Dus binnen slechts twee jaar sinds het begin van de vaccinatie, 8600 x 1 miljoen € minder pensioenuitgaven, alleen al in Duitsland, dat betekent.

Dit zijn nu de – direct na de Covid-vaccinatie – leegstaande bejaardentehuizen, waarover Kla.TV heeft bericht, maar die alle reguliere media hebben ontkend, en hebben belasterd als hersenspinsels van oplichters! En zelfs onze openbare aanklagers hebben zich niets aangetrokken van alle waarschuwingskreten in dit verband – tot nu toe niet! En de berekening van Bill Gates, Rockefellers, Klaus Schwab, etc., om de mensheid te decimeren, werkt duidelijk en zal blijven werken, als we hen niet eindelijk als een verenigd volk stoppen, controleren en uitschakelen!

Alle volgende gebeurtenissen en cijfers die ik u ga presenteren vallen 1:1 samen met deze ontwikkeling van het pensioenfonds. We hebben hier in feite te maken met een onmerkbare bekentenis van afschuw. De verslagen van de onderzoeksjournalisten Naomi Wolf en Steven Bannon geven nu een gezicht aan deze bekentenis. De eveneens vrije verlichter Boris Reitschuster vatte hun verslagen samen in zijn verslag van 7 maart 2023 onder de titel: “Misdaden tegen de Mensheid” van “ongekende omvang!”

The Pfizer Files

The Pfizer Files – de GAU voor de farmaceutische reus! Dit zijn honderdduizenden pagina’s met bewijsmateriaal dat de farmaceutische reus Pfizer – tegen beter weten in – voor het publiek wilde verbergen. Toen een professionele verlichtingsbeweging, genaamd “Healthcare and Medical Professionals for Transparency”, lucht kreeg van dit scheve plan, eiste zij in augustus 2021 haar wettelijk recht op om deze documenten in te zien. De FDA, dat is de Amerikaanse Food and Drug Administration, had toen een gerechtelijk verzoek ingediend om deze Pfizer-documenten 75 jaar lang geheim te houden – een periode waarna alle hoofdschuldigen en alle huidige critici van deze internationale misdaad al gestorven zouden moeten zijn. De aangestelde verlichters konden deze poging tot geheimhouding echter met succes verijdelen voor de rechtbank.

Als gevolg daarvan lanceerden Naomi Wolf en haar DailyClout team een project om de gedeclassificeerde documenten te evalueren voor het publiek. Ze zochten professionele medewerkers om dit te doen en in een mum van tijd waren zo’n 3.500 vrijwilligers aan boord, honderden high-profile specialisten van allerlei aard, waaronder Naomi’s voormalige tegenstander Steve Bannon. Sinds eind januari 2023 zijn de eerste 50 Pfizer-rapporten uit het jaar 2022 in boekvorm beschikbaar: en daar gaat het mij nu om.

Maar terug naar dit gerechtelijk afgewezen FDA verzoek: verbazingwekkend genoeg heeft de rechterlijke macht dit FDA verzoek om 75 jaar geheimhouding afgewezen. Maar wie hieruit afleidt dat deze afwijzing een totale overwinning is, vergist zich. Want wie goed heeft opgelet, heeft zich gerealiseerd dat de Texaanse districtsrechter Mark Pittman een werkelijk hoogst twijfelachtige rechterlijke beslissing heeft genomen. Hij veroordeelde Pfizer slechts op de wijze van een “salamitactiek”. Hoe? Heel eenvoudig, door Pfizer te bevelen onmiddellijk 12.000 van de verborgen documentpagina’s te overhandigen. Dan, elke maand, nog eens 55.000 pagina’s, totdat uiteindelijk alle 300.000 pagina’s van deze verborgen documenten worden vrijgegeven.

Zodat ieder kind kan begrijpen wat hier aan de hand is, zal ik deze rechterlijke uitspraak toepassen op een bende rovers die ergens 300.000 goudstukken hebben gestolen en begraven. Nu veroordeelt de rechter hen op luide toon en beveelt in alle ernst: Jullie moeten nu 12.000 van de gestolen goudstukken uit jullie schuilplaats halen! Ja, stoute jongens! En daarna moeten jullie elke maand nog eens 55.000 goudstukken afgeven, zoveel maanden lang tot jullie alle 300.000 goudstukken hebben ingeleverd! – Laten we eens eerlijk en nuchter zijn: zelfs met gestolen gouden munten zou zo’n uitspraak van de rechter een aanfluiting zijn.

Maar hier hebben we het over verborgen documenten, begrijp je? En op elk van die 300.000 bladen staan in het geheim bewaarde onderzoeksresultaten die onthullen hoeveel gruwelijke vaccinatieschade er eigenlijk is veroorzaakt door de Covid-19 experimentele middelen. Zoals we dadelijk zullen zien, moest Pfizer een extra 2.400 fulltime werknemers aannemen gedurende de eerste 12 weken van de introductie van het vaccin om alle schademeldingen te documenteren. Denken we nu echt dat Pfizer deze door de rechtbank opgelegde respijtperiode niet zou gebruiken om zijn misdaden nog meer in de doofpot te stoppen? Deze “salamitactische” rechterlijke beslissing was een uitnodiging tot verdere doofpotaffaires.

Het zou een lachertje zijn als Pfizer niet onmiddellijk duizenden extra “fulltime medewerkers” zou inschakelen om haar documenten zo uitgebreid mogelijk te witten, zodat 1. haar doofpotplan uiteindelijk zou werken en 2. de boetes, zoals gewoonlijk, uit de fooienpot betaald konden worden, zelfs als er weer miljarden aan boetes betaald moesten worden?

Laat me u herinneren aan de krantenkoppen van Handelsblatt, Spiegel, NZZ, etc. in 2009: Pfizer moest een boete van 2,3 miljard dollar betalen, alleen al vanwege zijn ongepaste marketingpraktijken. Dit was de hoogste boete die ooit door een farmaceutisch bedrijf in een dergelijke procedure is betaald. Maar stel je voor tot welke andere veel ergere misdaden dergelijke oplichters in staat zijn als ze “slechts” een boete van 2300 x 1 miljoen dollar moesten krijgen voor hun marketingmisdaden. Slechts een jaar later, op 5 november 2010, publiceerde het “Arznei-Telegramm”, een onafhankelijk informatieportaal voor artsen en apothekers, een klein register van Big Pharma zonden.

Het behandelde alleen de meest recente misdrijven van Big Pharma met hun gigantische boetes in 2009 en 2010: wegens onethische marketingstrategieën of slordige productie moesten bijna alle Amerikaanse farmaceutische fabrikanten steeds grotere boetes betalen. Pfizer moest meer dan 1,6 miljard euro betalen nadat zijn illegale marketingpraktijken en schaamteloze betalingen voor omkoping aan het licht kwamen. Eli Lilly kreeg tegelijkertijd een boete van meer dan een miljard euro. Allergan kreeg een boete van 430 miljoen euro voor het promoten van off-label gebruik (BOTOX).

Bayer betaalde 2,4 miljoen euro voor leugenachtige of misleidende reclameclaims, de farmaceutische reus GlaxoSmithKline 535 miljoen euro voor het herhaaldelijk produceren van besmette medicijnen die niet voldeden aan de verklaring in een van zijn reeds gesloten fabrieken. Novartis kreeg een boete van 300 miljoen euro voor onder meer off-label marketing. Moet ik nog meer opnoemen?
Toch kopten dezelfde media slechts 4 jaar later, nl. op 14.1.2014: “Farmaceutische industrie: miljardenboetes tonen geen effect.” Dit laat zien waar deze criminelen van gemaakt zijn.

Maar nu terug naar Naomi en Steve, die deze “salamitactische” veroordeling natuurlijk niet over het hoofd zagen. Daarom zijn ze onmiddellijk begonnen de documenten van de farmaceutische reus Pfizer over zijn Covid-vaccins te analyseren met de hulp van duizenden hooggeplaatste deskundigen en hebben deze dagen reeds hun eerste resultaten gepubliceerd. Naomi Wolf sprak, in samenvatting, over deze resultaten die aan het licht waren gekomen, van een “misdaad tegen de mensheid”.

Want sinds de introductie van het Covid-vaccin heeft Pfizer in deze verzwegen studies vastgelegd dat er veel schadelijke effecten zijn en een mislukking wat betreft het publiekelijk beloofde effect. Om het botweg te zeggen: Als men deze 158.893 schadelijke gebeurtenissen van de eerste 12 weken na het begin van de vaccinatie alleen al, zou dat meer dan 80 uur in beslag nemen. Pfizer had namelijk niet verwacht dat er al tijdens de eerste 12 weken van de introductie van het vaccin meer dan 158.000 individuele meldingen van schadelijke voorvallen zouden zijn.
Pfizer moest daarom 2.400 extra fulltime medewerkers aannemen om deze aantallen gevallen af te handelen. Ondanks dit extra personeel was Pfizer echter niet in staat om bij meer dan 20.000 mensen schade door het vaccin onomstotelijk vast te stellen.

Ernstige bijwerkingen van de documenten

Hier zijn slechts enkele hagelslag uit 50 rapporten die al wijzen op een enorme misdaad tegen de mensheid. De gegevens van Pfizer uit klinische proeven, die een hoge veiligheid en werkzaamheid beloofden, komen helemaal niet overeen met de gegevens uit de echte wereld die aan de FDA zijn voorgelegd. Pfizer zou hebben gemeld dat reeds tijdens de eerste 12 weken van de introductie van het vaccin, naast 32.760 ontvangers van het vaccin met bekende verwondingen, meer dan 200 mensen zijn overleden. Allerlei andere beangstigende feiten en aanwijzingen waren al aan het licht gekomen in de eerste vrijgegeven documenten.

Zo zou Pfizer al vroeg hebben geweten dat de mRNA-vaccins helemaal niet werkten zoals voortdurend werd gepropageerd. Het is aan het licht gekomen dat de bestanddelen van de mRNA-injecties, waaronder de lipide nanodeeltjes (LNP), zich binnen enkele dagen door het hele lichaam verspreiden en zich ophopen in de lever, bijnieren, milt en eierstokken.
Het is aan het licht gekomen dat Pfizer en de FDA vanaf het begin wisten dat de injecties de harten van minderjarigen beschadigden, en toch maanden hebben gewacht om het publiek over deze tragedie in te lichten.

Het is aan het licht gekomen dat reeds gedurende de eerste 12 weken van de introductie van het vaccin, 61 mensen stierven aan beroertes – de helft van de bijwerkingen van beroertes trad op binnen enkele dagen na de injectie – en dat 5 mensen stierven aan leverschade, waarbij opnieuw vele andere leverschade optrad kort na de injectie.
Allerlei neurologische voorvallen kwamen aan het licht, cardiale voorvallen, beroertes, hersenbloedingen, alsook bloed-, long- en beenaderstolsels op grote schaal.Er is aan het licht gekomen dat hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn op grote schaal worden gemeld als schadelijke voorvallen. Toch zijn deze door de autoriteiten niet gewaarschuwd als terugkerende bijwerking.

Toen kwamen ook de duidelijk herkenbare onthutsende all-round aanvallen op het menselijk voortplantingsvermogen aan het licht: met schade aan de testikels, het aantal zaadcellen, de beweeglijkheid van de zaadcellen, enz. Het is aan het licht gekomen dat in verband met vaccinatie meer dan 80% van de zwangerschappen eindigde in spontane abortussen, terminaties of miskramen. Ook is aan het licht gekomen dat 72 procent van bepaalde bijwerkingen zich met name bij vrouwen voordeed en dat 16 procent daarvan volgens Pfizer zelf “reproductieve stoornissen” waren. Een dozijn of meer termen voor de vernietiging van menstruatiecycli bij volwassen en adolescente vrouwen kwamen aan het licht.
Ook is aan het licht gekomen dat Pfizer heeft erkend dat mRNA-vaccins het menselijk organisme in gevaar kunnen brengen: Bijvoorbeeld door huidcontact, inademing en seksueel contact, vooral op het moment van conceptie.

De evaluatie van wat Pfizer heeft gedaan is geenszins volledig. Het is nog in een zeer vroeg stadium. – Hetzelfde geldt voor het onderzoek van de FDA, die ook in het bezit was van al deze documenten. Ondertussen hebben vele topdeskundigen hun rapporten geschreven op basis van primaire bronnen, d.w.z. getuigenissen uit de eerste hand. Het is dus nu al duidelijk dat hier waarschijnlijk een misdaad tegen de menselijkheid is begaan, en nog steeds wordt begaan, die zijn weerga niet kent.

EMA goedkeuring, begin van bijwerkingen

Vanuit dit perspectief zijn nu natuurlijk veel opvallende gebeurtenissen en acties van andere hoge ambtenaren van de afgelopen twee vaccinatiejaren verhelderend. Hier is een kort overzicht van de recente geschiedenis:
Begin 2021 begonnen de eerste Covid-vaccinatiecampagnes, met goedkeuring van de EMA die de experimentele mRNA-gifinjecties aanprijst als veilig en effectief. Dit ondanks dat onafhankelijke onderzoekers hardop riepen dat geen enkel proefdier deze experimentele middelen overleefde. Aan het einde van het eerste vaccinatiejaar, dus begin 2022, meldden Amerikaanse levensverzekeraars: 40% meer sterfgevallen in de leeftijdsgroep 18 tot 64 jaar! En getuigden: “Dit is het hoogste sterftecijfer in de geschiedenis dat we ooit hebben gezien.”

Maar medio oktober 2021, nog geen tien maanden na het begin van de vaccinatie, waren alleen al in de EU ruim twee miljoen vaccinletsels en ruim 25.000 vaccinsterfgevallen aan het licht gekomen – talloze van deze laatste met onmiddellijke hartstilstand! Overigens is dit een scenario dat ons al tientallen jaren wordt voorgeschoteld in diverse films en elektronische spelletjes. Waren al deze producenten toevallig profeten? In de EU kwamen deze vaccinatiedoden, afhankelijk van het land, overeen met meer dan 30 tot meer dan 80 keer het langetermijngemiddelde van al diegenen die stierven aan alle toegediende vaccinaties samen.
Ook in de VS waren er medio oktober 2021 al meer dan 15.000 doden en ongeveer 800.000 vaccinatieslachtoffers, een veelvoud van het langetermijngemiddelde van alle schade door alle tot nu toe toegediende vaccinaties!
Dit zijn allemaal openbaar beschikbare cijfers, die natuurlijk zonder duistere cijfers te begrijpen zijn!

En weet je de officiële reden waarom tot nu toe geen justitie er iets aan gedaan heeft? Deze medische lastpakken van het volk hoefden alleen maar van tevoren luidkeels te profeteren dat honderden miljoenen mensen zouden sterven zonder hun dodelijke injecties. En sindsdien worden de paar miljoen doden en gewonden als het ware gewoon behandeld als minor collateral damage, volgens het motto: beter een paar miljoen dan een paar honderd miljoen doden en gewonden. Begrijpt u deze truc?
Naar zulke maatstaven zou elke andere terroristische organisatie kunnen dreigen een paar honderd miljoen mensen te doden en dan onschuldig kunnen pleiten als ze slechts een paar miljoen hebben gedood.

Verwijderingsorgieën bij EMA

Bovendien bracht de oplettende onderzoeksjournalist Oliver Signus op 3 april 2023 aan het licht dat het EMA ook meer dan 200.000 rapporten over schadelijke bijwerkingen van de Corona-vaccinatie gewoon heeft verwijderd. Dit Europees Geneesmiddelenbureau heeft echter de verantwoordelijkheid om de gezondheid van mens en dier te beschermen en te bevorderen – in de eerste plaats door het beoordelen en controleren van geneesmiddelen binnen de EU en de Europese Economische Ruimte. Wat een tragedie.

Volgens het rapport had deze instantie op 20 maart 2023 34% van de meldingen van sterfgevallen gewoon verwijderd. Hetzelfde geldt voor 30% van de categorie “levensbedreigende gevallen”, 23% van de meldingen over aanhoudende secundaire aandoeningen en 25% van de ziekenhuisopnames. Voor de meldingen van individuele ziekten ligt het aandeel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) nog hoger. Een derde van alle infarctmeldingen verdween ook gewoon, evenals bijna de helft van alle myocarditismeldingen, d.w.z. gevallen van ontsteking van de hartspier, 34% van alle sterfgevallen. Daarnaast verdween 33% van de meldingen over bloedstollingsstoornissen.

De ongestoorde criminelen

Al deze verzwegen gevallen van vaccinatieschade zijn precies de gevolgen van vaccins waarvoor professor Sucharit Bhakdi en duizenden andere professionals hadden gewaarschuwd voordat de Covid vaccinatiecampagne begon. Duizenden hebben ervoor gewaarschuwd. Maar het EMA probeert nu deze 200.000 ontbrekende Covid vaccin letsel rapporten te verdoezelen. Door te beweren dat het slechts dubbele vaccinatie rapporten waren die werden verwijderd. Ah ja, echt? 200.duizend keer? Wie zou zoiets geloven? ..
Persoonlijk geloof ik het volgende: Als al deze “gedwongen vaccineerders”, samen met hun handlangers, eens gevangen zouden worden genomen en op een rij gezet om onder neutraal beschermend toezicht gevaccineerd te worden met precies die mRNA-gifstoffen die ze de wereld wilden opdringen – weet je wat er dan zou gebeuren? Ze zouden ter plekke hard schreeuwen en zielig om genade smeken. Tenminste iedereen onder hen die precies weet wat hier aan de hand is en niet gewoon zelf blindelings meeloopt.

En nu maak ik een vergelijking van tijden: Tot op de dag van vandaag spreekt men overal ter wereld over die “historische” grote overval op een posttrein, waarbij in 1963 zonder schietpartij enkele miljoenen dollars werden geroofd. We zien over het hoofd dat de farmaceutische maffia en het frauduleuze wereldwijde digitale financiële complex dergelijke bedragen al tientallen jaren per uur voor zichzelf opruimen!
Wat de hele wereld daarentegen niet opmerkt, en door de mediahype jaren later nog steeds duidelijk ziet, is dat arme kassaatje dat ooit een paar overgebleven winkelzegels ter waarde van 1,50 euro meenam. Hoe gek is dat?
Ook herinnert ieder van ons zich gemakkelijker allerlei verhalen waarin ons rechtssysteem de kleinste parkeerovertreder tot in de laatste achtertuinhoek bestrafte. Of we herinneren ons gemakkelijker snelheidsovertreders en hun afschuwelijke boetes – vooral in Zwitserland – hun strafblad dat daarop volgde en hun handicap bij het vinden van een baan als ze die nodig hadden en dergelijke.

De farmaceutische fraudeurs daarentegen mogen hun baan houden en ongestoord hun kromme zaakjes blijven doen, zelfs na miljardenboetes. Waar zijn we gebleven? Hoeveel vaccinkritische maar volkomen oprechte artsen daarentegen, of hoeveel advocaten en wetenschappers van allerlei slag hebben alleen al sinds het begin van de vaccinatie hun vergunning onmiddellijk laten intrekken en hun beroep onmiddellijk laten verbieden? En waarom? Alleen omdat ze om gewetensredenen niet langer konden zwijgen over de ontdekte, echte Covide experimentele misdaad van Big Pharma! Ze konden niet langer zwijgen over wat anderen deden! Ja, alleen omdat ze een openbaar debat hadden geëist over deze gruwelijke experimenten op volkeren en deskundig wilden bewijzen dat dit niets minder was dan genocide. Maar nogmaals, alleen degenen die deze verbranding rapporteerden werden veroordeeld, niet degenen die de brand stichtten. Dat is tegenwoordig ons probleem.

Ja, Big-Pharma heeft zijn terroristische en genocidale praktijken tot nu toe ongestoord mogen voortzetten – samen met al zijn criminele handhavers uit de politiek, de media en het bedrijfsleven; samen met zijn handlangers uit de academische wereld, de rechterlijke macht, de religie, enz. Ondanks duizenden strafrechtelijke aanklachten wegens genocide en bewezen massadoden, wurmen de openbare aanklagers van alle landen zich nog steeds om hun onderzoeksplicht heen – en laten de gemelde schaamteloze moordenaars dus gewoon ongestraft doorgaan – zelfs na miljardenboetes nog steeds, na x-maal miljardenboetes nog steeds.

Er is nooit een bevel van bovenaf geweest om Big Pharma op dezelfde manier te bestormen met zwaarbewapende speciale eenheden, zoals het keer op keer is gebeurd tegen onschuldige critici van vaccinatie, of tegen verantwoordelijke jonge artsen, ja, zelfs tegen gepensioneerde hulpverleners, hooggeplaatste professoren, enz. En niet alleen hun kantoren en praktijken zijn grondig overhoop gehaald, maar er is ook ingebroken in hun huizen en privé-sferen. Alles werd ter plaatse verzegeld en tot in de puntjes onderzocht. Maar dit is precies wat de parketten moeten doen bij farmaceutische giganten: Al hun laboratoria, kantoren, dossiers en fondsen zouden ter plekke in beslag moeten worden genomen en verzegeld totdat externe, volledig neutrale en onafhankelijke onderzoekscommissies al hun machinaties professioneel hebben onderzocht en geëvalueerd. Allemaal in handboeien, zoals gewoonlijk.

Dus wanneer zal de mensheid eindelijk beseffen welke formaten van de zwaarste criminelen onze gerechtelijke autoriteiten over de hele wereld consequent sparen en ronduit door hun vingers laten glippen? Wanneer zal iedereen eindelijk beseffen dat Big Pharma niet alleen een marketing criminele maffia op hoog niveau is, maar vooral een godvergeten moordenaarsbende die al tientallen jaren hele volkeren schade toebrengt, die zich op gewetenloze wijze verrijkt aan hun door drugs veroorzaakte ziekten en die, ondanks voortdurende genocides, door geen enkel rechtssysteem echt wordt vervolgd en in hechtenis genomen zoals het hoort? Zelfs niet nadat duizenden hooggekwalificeerde deskundigen, grootheden op alle noodzakelijke gebieden, professioneel hebben bewezen dat de Covid vaccinaties, dus de experimenten op volkeren, net zo goed een terroristische aanslag zijn als 9/11?

Wanneer zal iedereen eindelijk beseffen dat dit precies de reden is waarom wij, het volk, nu worden opgeroepen – ieder van ons – omdat zelfs deze miljardenboetes aan de farmaceutische industrie niets anders zijn dan openbare vechtpartijen tussen een stel bevooroordeelde, ik denk vrijmetselaars, vijandige partijen in het conflict? Het volk moet nu ingrijpen. De voorgelogen en bedrogen volkeren moeten zich nu onverzettelijk verenigen en erop aandringen dat dit soort mensen eindelijk onteigend en uit de roulatie genomen wordt. Hun winsten uit de crisis moeten worden gebruikt om te zorgen voor al diegenen die zij hebben geschaad. Ze moeten deze mensen dienen, niet voor zichzelf houden en zichzelf verrijken.

Aan de stille

Mag ik er tot slot op wijzen dat ik in toespraken die achterin zijn ingelast, “The death countdown is on” (www.kla.tv/17843) en “Vaccin plague alert” (www.kla.tv/18722), slechts de stem was van duizenden – zowel terneergeslagen als angstige – professionals. Zij allen waarschuwden ons tijdig voor precies deze superramp. Al op 27 maart 2020, in mijn toespraak “Waarom nog vijanden met zulke vrienden?” (www.kla.tv/15993), smeekte ik alle virologen, epidemiologen, medisch specialisten, gerechtelijke ambtenaren, etc., die zwegen van angst, om voor zichzelf op te komen en ons leken niet in de steek te blijven laten in onze proxy educatieve strijd, die wij in hun plaats voeren, op dit hybride slagveld.

Ik dank u allen die aan deze oproep gehoor hebben gegeven en zich hebben aangesloten bij de verlichtingsstrijd, mede namens alle vrije verlichters, voor uw professionele steun. Zonder u zou deze zo belangrijke verlichtingsstrijd voor ons leken volkomen hopeloos zijn. Ga alstublieft door met het goede werk en blijf al uw collega’s en professionals die u kent oproepen om moedig te helpen. Sta voor de camera’s, getuig van wat u weet. Deze wereld heeft jullie nodig en zonder jullie heeft ze geen argumenten en geen stem! Maar wij zijn jullie stem. Luister nog eens naar de toespraken en oproepen die ik net noemde, jullie zullen ze vandaag met heel andere oren horen dan in die mistige beginfase van deze hybride oorlog en het hele verhaal. Alles is uitgekomen precies zoals het daar werd gezegd. Alles wat Kla.TV sindsdien heeft gemeld is ook uitgekomen, niets is uitgebleven.

Laat de voortdurende roep om een open discussie over al deze zaken nooit wegsterven! Blijf oproepen tot een wereldwijd verbod op crisisprofijt! (www.kla.tv/21653) Verspreid programma’s als deze waar je maar kunt. Eis samen met ons de nieuwe, dringend noodzakelijke, onafhankelijke rechtbanken op. De bedreigde en reeds zwaar beschadigde wereldgemeenschap mag niet rusten voordat de hele berg van deze misdaden in het daglicht staat. Door het opzettelijk verzwijgen van de massamedia weet de meerderheid van de mensheid helaas nog steeds niet wat er werkelijk aan de hand is sinds het begin van de vaccinatie.

Zelfs nu de eerste media het beginnen bloot te leggen, weten ze het niet omdat ze zich alleen richten op enkele daders om zich uit de strop te wringen. Maar omdat, ondanks alle informatie black-outs en internet censuur, al zoveel beroemdheden van allerlei slag dood zijn gevallen voor lopende camera’s, en massa’s andere beroemdheden zich onmiddellijk na de vaccinatie moesten terugtrekken uit hun carrière, konden zelfs de lasterlijke media niet meer voorkomen dat tenminste het topje van deze gigantische fraudeberg voor hun eigen ogen zichtbaar werd.

Deze tragedies hebben plaatsgevonden en in de volgende film zullen ze u worden getoond. Blijf alstublieft kijken, als dat mogelijk is, en zie met uw eigen ogen de aardverschuiving die alleen al onder beroemdheden heeft plaatsgevonden sinds de Covid-vaccinatie, van sporters van allerlei aard, tot allerlei artiesten, tot TV-mensen, enz. De daaropvolgende documentaire is, ondanks de ontstellende overvloed aan bewijsmateriaal, opnieuw slechts een kleine blip van de werkelijke schaal. Ik zeg nu samenvattend:

Als de lasterlijke massamedia hun leugens niet langer kunnen volhouden alleen omdat er zoveel beroemdheden zijn afgevallen sinds de vaccinatie-introducties, hoe onvoorstelbaar ontelbaar veel slachtoffers zullen er daarnaast al in de algemene bevolking zijn geweest, waarvan we geen idee hebben, zelfs als de eersten nu worden toegelaten.

Ik denk dat juist in deze dagen definitief zal blijken of Jezus Christus wist waar hij het over had toen hij ons garandeerde – en ik citeer: “Alles wat nu verborgen is, zal op een dag aan het licht komen, en alles wat nu geheim wordt gehouden, zal voor iedereen openlijk inzichtelijk worden gemaakt.” (Lc. 8:17)
Ik ben Ivo Sasek, die al 46 jaar voor God staat.

—————

Bronnen/Links:

Hogere sterfte helpt pensioenverzekering aan miljardenoverschot: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/trotz-krise-milliardenueberschuss-bei-der -rentenversicherung-durch-hoehere-alterssterblichkeit-a-be406574-cb81-4d36-9999-89d6d3e294b5

The Pfizer Files: [https://reitschusterde/post/verbrechen-gegen-die-menschheit-von-praezedenzlosem-ausmass/

Pfizer rapporten in boekvorm:
https://www.amazon.de/DailyClout-Documents-Analysis-Volunteers-Reportsebook/dp/B0BSK6LV5D/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7YP67WJM8C9D&keywords=War+Room+%2F+DailyClout+Pfizer+Documents+Analysis+Volunteers%E2%80%99+Reports+eBook&qid=1677936464&sprefix=war+room+%2F+dailyclout+pfizer+documents+analysis+volunteers+reports+ebook%2Caps%2C72&sr=8-1

Pfizer betaalt miljardenboete over slordige marketingpraktijken: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/unlautere-werbung-us-pharmakonzern-pfizer-zahlt-milliardenstrafe-a-646633.html

Spiegel: Miljardenboetes hebben geen effect: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/pharmaindustrie-milliardenstrafen-zeigen-keine-wirkung-a-941188.html

EMA verwijdert meer dan 200.000 rapporten over bijwerkingen van Corona vaccinatie: [https://wwwepochtimesde/politik/ausland/ema-loescht-ueber-200-000-berichte-zu-nebenwirkungen-der-coronaimpfung-a4217367html

40% meer sterfgevallen in de leeftijdsgroep 18 – 64 jaar: [https://volk-und-heimatinfo/heimatforum/indexphp?page=Thread&threadID=6135

EMA noemt de experimentele mRNA-gifinjecties veilig en effectief: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2466

Verdere bronnen: – Glaubensnachrichten: Norbert Homuth, P.O. Box 810408, D-90249 Neurenberg – Ernst Willizack: de waarheid over de “coronavaccins”, 64 pagina’s (nummer 3) | De hele waarheid over de foto’s van het coronavirus, 48 pagina’s (nummer 2) | Groot deskundigenonderzoek: Waar is het coronavirus? 130 pagina’s: J. Rothkranz, Postbus 2627, D-87616 Kempten

————–
Link naar de video en het transcript:
https://www.kla.tv/Impfschaden/25808&autoplay=true