Redactionele Aanbeveling: – De eindeloze gevaren van RNA-vaccins

Mediziner und Wissenschaftler
für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.

Dr. med. Sucharit Bhakdi
Dr. rer. nat. Karina Reiss

Dr. med. Michael Palmer

.

.

.

.

Wittgasse 9 | 94032 Passau | info@mwgfd.org
Sitz und Gerichtsstand: Passau | Registernummer: VR 200922 | USt-ID: DE357485743
Vorstand im Sinne von § 26 BGB: Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Ronald Weikl
Weitere Vorstandsmitglieder: Prof. Dr. Aris Christidis, Dr. Andrea Christidis
Konto: IBAN DE15 7816 0069 0000 0382 61 | VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald eG

.

.

.

Het nieuwe concept vanRNA-vaccins

Chromosomen zijn de boeken van het leven. Hun DNA bevat de vitale recepten waarmee eiwitten worden geproduceerd. Wanneer dat nodig is, wordt het boek geopend en wordt er een kopie van het gewenste recept gemaakt. De kopie is mRNA, dat de productie van het eiwit regelt. Zodra de instructies zijn gelezen, is het recept niet langer nodig en wordt het verwijderd.
mRNA-vaccins zijn zulke kortlevende kopieën van chromosomale recepten die de productie van geselecteerde antigenen regelen, bijv. het SARS-CoV-2 spike-eiwit. Bij elke injectie worden meer dan een miljard kopieën (RNA-moleculen) toegediend. De massaproductie van mRNA vereist de massale beschikbaarheid van de DNA-recepten. Hoe wordt dit bereikt?
De oplossing vertegenwoordigt een hoeksteen van genetische manipulatie. De triljoenen en triljoenen bouwinstructies komen van bacteriën. De recepten zitten in piepkleine bacteriële chromosomen die plasmiden worden genoemd. Bacteriën hebben ongeveer 20 minuten nodig om zich te delen – het aantal cellen verachtvoudigt per uur. In slechts een paar dagen kunnen dus letterlijk talloze bacteriën met plasmiden worden verkregen.
Plasmiden zijn gemakkelijk te manipuleren. Vreemde recepten, d.w.z. genen die de bouwinstructies voor virale eiwitten bevatten, kunnen vrij eenvoudig worden ingevoegd. Na massale vermeerdering in de bacterie worden ze geoogst en gebruikt als sjabloon voor de productie van de mRNA-kopieën.
De mRNA-moleculen worden dan verpakt in kleine vetbolletjes die lipidenanodeeltjes (LNP) worden genoemd. De essentiële componenten zijn door de mens gemaakt en mogelijk zeer giftig. Het gebruik ervan bij mensen was verboden voor 2020. Deze regel werd overtreden met de noodgoedkeuring van de COVID RNA-vaccins. Het verpakkingsmateriaal is nodig om het RNA te beschermen tegen vernietiging en om de opname in de lichaamscellen te vergemakkelijken. Ze bereiken alle organen van het lichaam via de bloedbaan. Daar werken de bolletjes als Trojaanse paarden. Ze worden opgenomen door de cellen en hun lading komt vrij. Dit wordt gevolgd door de productie van het genproduct, wat leidt tot het opwekken van een immuunrespons. De immuunrespons resulteert in de vorming van specifieke antilichamen die bescherming moeten bieden tegen toekomstige infecties.

Het fatale probleem

Het immuunsysteem herkent en vernietigt lichaamscellen die lichaamsvreemde eiwitten produceren. Dit gebeurt regelmatig als onze cellen worden aangevallen door virussen. Dit vermogen om lichaamsvreemde stoffen te herkennen, krijgen we bij onze geboorte. Het beschermt ons ons hele leven lang omdat virus-geïnfecteerde cellen zo effectief worden verwijderd. Deze aangeboren bescherming door het immuunsysteem kan niet worden onderdrukt. Dus als mRNA met de blauwdruk voor een exogeen eiwit in een cel wordt ingebracht, zal die cel worden aangevallen door het immuunsysteem.
Dit is het fatale probleem dat ten grondslag ligt aan het hele concept. De hoeveelheid verpakt mRNA die bij elke injectie wordt toegediend is gigantisch. In het hele lichaam zullen talloze immuunaanvallen uitbreken, die pas tot stilstand komen als de productie van het vreemde eiwit is gestopt. Hoe lang zal dit duren? Slechts een paar dagen, zoals de vaccinfabrikanten en regelgevende instanties graag beweren?

De ultieme catastrofe

In 2022 werd een alarmerende ontdekking gedaan die niet strookt met deze bewering. Zelfs weken na de injecties werden spike-eiwitten, gemaakt met behulp van de RNA-instructie, ontdekt in gevaccineerde mensen (1,2). En deze retentie werd geassocieerd met ernstige multi-orgaan ontstekingen en vaak fatale ziekte (2,3). Wat zou de reden kunnen zijn voor de langdurige productie van een vrij kortlevende mRNA blauwdruk voor eiwitten en voor de langdurige ontsteking?
Een mogelijk en zeer beangstigend antwoord werd gegeven door de recente ontdekking van McKernan en collega’s (4). Na de productie van mRNA moeten de plasmide DNA-sjablonen worden verwijderd voordat het verpakkingsproces wordt gestart. Anders komen de plasmiden ook in de vetbolletjes terecht. McKernan rapporteerde dat deze cruciale stap van het verwijderen van het plasmide DNA niet nauwgezet was uitgevoerd. Er werden grote hoeveelheden plasmide DNA in verpakte vorm gevonden. De verpakking garandeerde, net als bij mRNA, een succesvolle aflevering in onze lichaamscellen. Het verschil is dat DNA veel stabieler is dan mRNA en kan dienen als recept voor productie over langere perioden.
De cellulaire opname van een functioneel vreemd chromosoom betekent niets minder dan een genetische verandering. Het is waarschijnlijk dat mensen die via vaccinatie geïnjecteerd worden met deze verpakte bacteriële plasmiden dit lot zullen ondergaan. De expressie van elk vreemd gen zal een immuunaanval uitlokken op de producerende cellen. De voortdurende productie van een vreemd pro-eiwit zal de dood van de cel betekenen. Dit zal in het hele lichaam gebeuren. Er vormen zich bloedstolsels als bloedvaten beschadigd raken en weefsel sterft af door gebrek aan zuurstof. Het hart is een orgaan dat geen dode cellen kan vervangen. Wie heeft er niet gehoord van de mysterieuze gevallen van plotselinge hartdood die overal ter wereld voorkomen? Dit is slechts het topje van de ijsberg. Door vaccinatie veroorzaakte hartaandoeningen staan op de agenda van jong en oud. Het tweede orgaan dat zijn dood niet kan vervangen zijn de hersenen. Afhankelijk van waar de vaccinatieschade optreedt, kunnen neurologische en psychologische veranderingen optreden.
Ziekten die gericht zijn tegen het eigen lichaam (auto-immuunziekten) en individueel eerder zelden voorkomen, kunnen zich nu door de mRNA-injectie in clusters en gelijktijdig in verschillende organen ontwikkelen. Deze buitengewone samenloop van schade wordt treffend geïllustreerd door het tragische geval van een 14-jarig kind dat stierf aan een ontsteking in meerdere organen zoals die nog nooit eerder was gezien (5).
Verder kan vaccinatie een enorme negatieve invloed hebben op zowel de vruchtbaarheid als de voortplanting. De vaccins hopen zich op in de voortplantingsorganen, wat een directe invloed heeft op de vruchtbaarheid. De opname van RNA en DNA dat in het bloed circuleert in cellen van de placenta kan leiden tot doodgeboorten. Beschadiging van de placenta kan er ook voor zorgen dat vreemde genen in de circulatie van het ongeboren kind terechtkomen. De stamcellen in het bloed van de navelstreng zijn verminderd en aangetast na vaccinatie (6) en er zijn goede redenen om aan te nemen dat de exogene genen het ongeboren kind in de baarmoeder bereiken. Bovendien is aangetoond dat de verpakking van vaccins aanwezig is in moedermelk (7). De doorlaatbaarheid van de darm is hoog in de eerste weken na de geboorte (8) en de vrees bestaat dat borstvoeding de directe overdracht van vaccins naar de pasgeborene mogelijk maakt. Dit zou leiden tot de activering van zelfmoordmechanismen in de cellen die zich al in de pasgeborene bevinden.
In het laboratorium is het mogelijk om binnengesmokkeld vreemd DNA in het boek van het leven in te voegen. Als dit bij gevaccineerde mensen zou gebeuren, zijn de mogelijke gevolgen eindeloos. Verstoring van het fijn afgestemde netwerk dat de celdeling en ontwikkeling regelt, zou tot kanker kunnen leiden. Mutaties in sperma en bevruchte eicellen kunnen veranderde eigenschappen overerfbaar maken en leiden tot het ontstaan van wezens die afwijken van het evolutionaire pad van het menselijk ras.

Conclusie

Wijdverspreide en aanhoudende schade aan weefsels en bloedvaten moet worden verwacht als gevolg van de aanval van het immuunsysteem op de cellen die de virale eiwitten produceren. Deze aanval vindt plaats omdat het virale eiwit lichaamsvreemd is. En omdat elk nieuw mRNA-vaccin de productie van een lichaamsvreemd eiwit controleert, valt te verwachten dat er steeds opnieuw schade op een vergelijkbare schaal zal worden aangericht. Deze nachtmerrieachtige scenario’s verergeren met elke herhalingsvaccinatie.
Verder moet verwacht worden dat besmetting van vaccinbatches met plasmide DNA niet de uitzondering zal zijn, maar eerder de regel, omdat er geen kosteneffectief proces is om massaal geproduceerd RNA betrouwbaar te scheiden van plasmiden. Daarom is een langdurige auto-immuunaanval op cellen onvermijdelijk wanneer plasmide DNA wordt geïnoculeerd. Door een vreemde blauwdruk in ons lichaam te introduceren, zou elk individueel levensboek onherstelbaar veranderd kunnen worden. Als de blauwdruk in ons menselijk chromosoom wordt ingebracht, kunnen talloze cellulaire functies permanent worden verstoord. Er zouden kwaadaardige ziekten kunnen ontstaan en de levensverwachting zou drastisch kunnen afnemen. Eindeloze ziekten en lijden zouden het lot kunnen worden van de getroffenen. Dit is een horrorscenario dat talloze mensen zou kunnen treffen van wie we houden en die we in ons hart gesloten hebben. Het is aan ons om dit te voorkomen!

Alle mensen wereldwijd moeten onmiddellijk opstaan en alle RNA-injecties stoppen!

Referenties:

(1) Bansal S. et al. (2021) Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines. J Immu-nol 207:2405–2410.
(2) Mörz M. (2022) A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Vaccines 10:1651.
(3) https://doctors4covidethics.org/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
(4) McKernan K. (2023) Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. https://osf.io/b9t7m/
(5) Nushida H. et al. (2023) A case of fatal multi-organ inflammation following COVID-19 vaccination. Leg Med 63: 102244.
(6) Estep B.K. et al. (2023) Skewed fate and hematopoiesis of CD34+ HSPCs in umbili-cal cord blood amid the COVID-19 pandemic. iScience 25: 105544.
(7) Hanna N. et al. (2022) Detection of Messenger RNA COVID-19 Vaccines in Human Breast Milk. JAMA Pediatr. 176:1268–1270.
(8) Weström B. et al. (2020) The Immature Gut Barrier and Its Importance in Establi-shing Immunity in Newborn Mammals. Front Immunol. 11:1153.