Redactionele aanbeveling: – MWGFD: Vaccin damage pathology door Prof. Arne Burkhardt wordt intensiever voortgezet

redactionele-aanbeveling:-–-mwgfd:-vaccin-damage-pathology-door-prof.-arne-burkhardt-wordt-intensiever-voortgezet
Redactionele aanbeveling: – MWGFD: Vaccin damage pathology door Prof. Arne Burkhardt wordt intensiever voortgezet

17-08-23 08:39:00,

De vereniging van Medische Professionals en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie (MWGFD) onder leiding van Prof. Bhakdi, die haar overleden lid Prof. Burkhardt sterk heeft gesteund in zijn baanbrekende voorlichtingswerk over vaccinatieschade, heeft een nieuwe persverklaring uitgegeven om de onduidelijkheden en irritaties weg te nemen die zijn ontstaan door sommige berichten in de pers en op Telegram. We geven het persbericht hieronder onverkort weer (hl):

Weefselbeschadigingen als gevolg van de immunisatieproeven tegen Covid-19, (de zogenaamde “vaccinaties”) werden lange tijd niet als zodanig gediagnosticeerd. Hiervoor was het nodig dat een zeer ervaren, wetenschappelijk geïnteresseerde en ruimdenkende patholoog de weefselmonsters onbevooroordeeld benaderde en ook de voor de hand liggende problemen benoemde. Het is de onschatbare verdienste van Prof. Arne Burkhardt en Prof. Walter Lang dat de twee “gepensioneerden” met hun geconcentreerde decennialange ervaring de zaak hebben opgepakt en de problemen ook professioneel hebben voorbereid en publiekelijk hebben gepresenteerd.

Om aan zijn eigen gevallen meer te kunnen werken dan alleen de second opinion van weefselsecties van andere pathologieën, stelde de MWGFD Prof. Arne Burkhardt de middelen ter beschikking om zijn reeds ontbonden instituut weer functioneel te maken. De benodigde apparatuur werd aangeschaft, personeel werd aangenomen en de lopende kosten werden gedekt. De donaties die hiervoor nodig waren, werden ingezameld via de vele activiteiten van de MWGFD. Daarbij leveren de leden van onze vereniging, waaronder Prof. Arne Burkhardt, altijd een gratis bijdrage. Dit geldt natuurlijk ook voor wetenschappelijke prestaties zoals de ontwikkeling van protocollen voor histopathologisch onderzoek, maar ook voor de ontwikkeling van spike-detectie met behulp van immunohistochemie. Onlangs is het gelukt om een methode te ontwikkelen voor de detectie van spike DNA en RNA. De mogelijkheid om tegelijkertijd het gen en het genproduct in weefselmonsters te detecteren is wereldwijd slechts beschikbaar voor enkele werkgroepen.

De MWGFD heeft de plicht om deze unieke mogelijkheid te behouden en uit te breiden en te verspreiden ten voordele van de wetenschap en de geneeskunde. Het is dringend noodzakelijk om tijdig een onafhankelijk centrum op te richten van waaruit diagnostisch werk via telepathologie kan worden gecoördineerd met instellingen in binnen- en buitenland. De personele en materiële middelen die tot nu toe in Reutlingen zijn gebruikt en de apparatuur die door de MWGFD is aangeschaft, zijn hiervoor nodig. Daarom werden de ontslagen bij het personeel in Reutlingen tijdig aangekondigd en werd de behoefte aan laboratoriumapparatuur van de MWGFD bekendgemaakt.

Met de oprichting van dit nieuwe instituut zorgt de MWGFD er dus voor dat de mogelijkheid om weefselmonsters met de gebruikelijke hoge kwaliteit te laten onderzoeken naadloos behouden blijft.

Prof. Lang, die als partner van Prof. Burkhardt ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de baanbrekende histopathologische beschrijvingen van de schadebevindingen, wordt nog steeds door de MWGFD uitgenodigd om de beoordeling van de monsters voort te zetten.

Voor de volledigheid en correctheid moet worden opgemerkt dat deze onderzoeken in de toekomst in rekening (moeten) worden gebracht om de kosten te dekken, zodat het instituut op een economisch correcte manier en in toenemende mate onafhankelijk van donaties kan worden gerund. In gevallen van bijzondere ontbering zal het echter mogelijk (blijven) om een gedeeltelijke of volledige kostendekking aan te vragen bij MWGFD.

Alle vragen in dit verband (evenals die met betrekking tot preanalytica, d.w.z. het verzamelen, de primaire behandeling, de opslag en het transport van weefselmonsters) moeten – zoals gebruikelijk – worden gericht aan de “Meldpunt Vaccin Sterfte onder het telefoonnummer +4985120425681 naar het volgende adres. Deze contactpersoon fungeert dan tevens als contact- en informatiepunt voor het insturen, verzenden, toewijzen, verder verwerken en diagnosticeren van deze weefselmonsters.

MWGFD hecht aan het vertrouwen van haar achterban en de wetenschappelijke gemeenschap, richt zich op alle brandende kwesties van de dag, stelt alles in het werk om mensen in nood te helpen en hoogwaardige diagnostiek op te zetten, voort te zetten en verder te ontwikkelen. Met betrekking tot de publicaties op verschillende Telegram-kanalen die tot nu toe voor verwarring en onzekerheid hebben gezorgd, willen we graag afsluiten door te zeggen dat we niet zullen meewerken aan een verdraaide weergave van feiten, nu niet en in de toekomst niet.

—–
Bron:

[https://wwwmwgfdorg/2023/08/presseerklaerung-impfschaden-pathologie-wird-fortgesetzt-punctum/