EZAZ.NL:ㅤWelk Nederland willen wij?

ezaz.nl:ㅤwelk-nederland-willen-wij?
EZAZ.NL:ㅤWelk Nederland willen wij?

02-10-23 04:00:00,

Op 22 november 2023 vinden verkiezingen plaats. Ze komen na het aftreden van het laatste kabinet Rutte over immigratie. Waar zouden deze verkiezingen over moeten gaan? Gaat u wel stemmen of heeft u alle vertrouwen in de politiek verloren? Wij vragen uw mening, uw kijk op hoe Nederland er in de komende jaren uit moet gaan zien.

Foto’s: Pixabay

Altijd invloed

De meningen lopen uiteen over de vraag of je moet gaan stemmen of niet. Heeft het nog zin, vragen velen zich af. De afgelopen kabinetten Rutte hebben het vertrouwen in de parlementaire democratie fors aangetast. De verruwing van omgangsvormen, het niet actieve geheugen van de premier, het omzeilen van procedures, negeren van aangenomen moties, leugens en misleiding en zelfs schendingen van wetten en de grondwet, het kon onder de kabinetten Rutte allemaal.

Toch gaat van een stem, vooral bij grote verschuivingen, een betekenisvol signaal uit. Zo zijn de stijgende populariteitscijfers van de Alternatieve für Deutschland (AfD), de ‘rechts-populistische’ partij van Duitsland, al genoeg om de zittende regering van haar dwingelandij bij het verplicht stellen van een warmtepomp af te brengen. In het Verenigd Koninkrijk wordt het verbod op auto’s op fossiele brandstoffen uitgesteld tot 2035 en de extra belasting op vlees is van de baan.

Welk Nederland willen wij?

Dat is de centrale vraag in dit bericht: hoe moet Nederland er over pakweg vijf jaar uitzien? Wat is dan anders dan op dit moment?

Ter inspiratie enkele thema’s waarover je wellicht ideeën hebt.

 » Lees verder op ‘EZAZ.NL’: …