Wakker Mens:ㅤLavrov bij de OVSE – een aanklacht

Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, heeft bij de 30ste top van de OVSE een rede gehouden die nauwelijks nog diplomatiek te noemen is – hij sprak duidelijke taal. Het valt me op dat de Russische gezagdragers sinds enige tijd geen doekjes meer eromheen winden en duidelijk vertellen waar het op staat. De Russen hebben iedere respect voor het collectieve Westen verloren, zijn de westerse arrogantie zat en zijn misschien van menig dat het Westen het toch niet snapt als je in bedekte termen spreekt.((Zie ook ons artikel: Het einde van de diplomatie))

[begin van de vertaling]

Mijnheer de waarnemend voorzitter,

Mevrouw de secretaris-generaal,

Collega’s,

Over niet al te lange tijd, in 2025, is er sinds de ondertekening van de Slotakte van Helsinki((De Helsinki-akkoorden vormen de slotverklaring van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa, )) vijftig jaar verstreken. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat de OVSE deze verjaardag in een deplorabele staat nadert en dat de toekomstvooruitzichten van deze organisatie onduidelijk blijven.

Met het einde van de Koude Oorlog en de ideologische confrontatie die daarmee gepaard ging, bestond er de historische kans,  » Lees verder op WakkerMens.NL