Wakker Mens:ㅤIk wil niet beschermd worden!

In ieder geval niet op deze manier…

Vanaf 25-08-2023 treedt voor grote online-platforms de nieuwe EU DSA-regelgeving in kracht.

Wat houdt dat nu in?

Volgens Wikipedia wordt daarmee bedoeld: De Verordening digitale diensten of Wet inzake digitale diensten (Engels: Digital Services Act, DSA) is een verordening, uitgewerkt door de Europese Commissie. Het doel ervan is het juridisch kader van de Europese Unie inzake elektronische handel te actualiseren, met name door de in 2000 aangenomen Richtlijn inzake elektronische handel te moderniseren.

Wederom volgens Wikipedia: dient deze regelgeving ertoe om online-platforms te kunnen dwingen om maatregelen te nemen die burgers beter beschermen:

  • geen gepersonaliseerde advertenties voor minderjarigen, en voor volwassenen niet langer op basis van gevoelige gebruikersdata (religie, geaardheid, etniciteit);
  • het ingrijpen bij illegale content, dat nu vrijwillig gebeurt op grond van eigen regels, wordt verplicht. In noodsituaties – zoals oorlog of pandemie – zou de Commissie platforms kunnen vragen om bepaalde informatie te verwijderen. Deze ingrepen moeten gebeuren door “betrouwbare flaggers” (“trusted flaggers”, art. 19);
  • toezichthouders zouden meer inzage krijgen in de algoritmen van de platforms;
  • de platforms moeten op regelmatige basis rapporteren over de toepassing van de nieuwe regels.

 » Lees verder op WakkerMens.NL