StralingsBewust.info:ㅤPresentatie door Stralingsbewust op 6 maart tijdens bijeenkomst Kennisplatform EMV over gewenste stralingsarme woon- en werkplekken

stralingsbewust.info:ㅤpresentatie-door-stralingsbewust-op-6-maart-tijdens-bijeenkomst-kennisplatform-emv-over-gewenste-stralingsarme-woon-en-werkplekken
StralingsBewust.info:ㅤPresentatie door Stralingsbewust op 6 maart tijdens bijeenkomst Kennisplatform EMV over gewenste stralingsarme woon- en werkplekken

17-03-24 10:58:00,

Op woensdagmiddag 6 maart 2024 vond een druk bezochte bijeenkomst van de Klankbordgroep van het Kennisplatform EMV plaats bij het RIVM (1 van de 7 partners van het Kennisplatform). Daarbij waren vele vertegenwoordigers van ministeries, telecom, VNG en (medische) wetenschap aanwezig. Ook Stralingsbewust (info/wonen) participeert al enkele jaren als deelnemer met spreekrecht in deze Klankbordgroep.

Natuurlijk werd er stilgestaan bij het Symposium van het Kennisplatform EMV op 29 november 2023, waar immers Elektro(over)gevoeligheid prominent op de agenda stond. Mede-Klankbordgroep-deelnemer Stichting EHS hield bij monde van voorzitter Rob van der Boom een uiteenzetting over de recente erkenning van EHS en de gewenste ontwikkelingen. Zie o.a. ons eerdere bericht over het symposium.

Tevens stonden “witte zones” op de agenda van deze Klankbordgroep-bijeenkomst. Namens Stralingsbewust presenteerde Rob Verboog een stand van zaken over deze gewenste stralingsarme woon- en werkplekken, oftewel witte zones. Op voorafgaand verzoek van voorzitter Ton Rombouts van het Kennisplatform EMV werden de probleempunten en gewenste oplossingen belicht. Dit op basis van onze zoektocht (en die van anderen) naar stralingsarme mogelijkheden in de afgelopen jaren.

De presentatie leidde mede tot een aantal tips, doch bepaalde, in de presentatie direct benoemde (en aanwezige) stakeholders konden (nog) geen directe opvolging aan de gevraagde oplossingen van de probleempunten geven. Wordt vervolgd dus!

Onderstaand de aangepaste, verkorte versie van de presentatie:

Stralingsarme woon- en werkplek (witte zone)

Dit is een plek, waar mensen met een (over-)gevoeligheid voor laagfrequente- en/of hoogfrequente elektromagnetische velden zonder problemen kunnen verblijven.

 » Lees verder op stralingsbewust.info