Stralingsleed.nl:ㅤIs 5G ziek makend?

stralingsleed.nl:ㅤis-5g-ziek-makend?
Stralingsleed.nl:ㅤIs 5G ziek makend?

23-03-24 09:02:00,

Een microgolf is elektromagnetische straling; het zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infraroog.

Microgolven zijn elektromagnetische golven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie van 300 megahertz-MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 gigahertz-GHz). De frequentie geeft aan hoeveel golven er per seconde langs komen en de golflengte zegt hoe lang één golf is. Dit betekent dat de golven een golflengte hebben tussen de 30 cm en ongeveer 3 millimeter hebben. De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

Wat is een radiogolf?
Een radiogolf, ook wel radiofrequente (RF) straling genoemd, is een golf in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend dus van ruwweg duizend kilometer tot 1 millimeter, in het frequentiegebied van enkele honderden Hertz (Hz) tot enkele honderden gigahertz (GHz). De radiogolf plant zich voort door middel van elektrische- en magnetische trillingen en radiogolven worden gebruikt in de communicatietechniek om informatie over te brengen.

De mobiele telefoon maakt gebruik van radiogolven
Een mobiele telefoon of mobieltje (Nederland), gsm (België) of cellulair (Suriname), is een apparaat waarmee draadloos getelefoneerd kan worden met behulp van een netwerk van antennes. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven en van dit netwerk om communiceren tussen de gebruikers van een mobiel.

Ziek worden van deze radiogolven
De Gezondheidsraad stelt in een advies uit 2020 aan de Tweede Kamer dat een verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiels en  antennes, negatieve gezondheidseffecten niet zijn aangetoond maar…..dat negatieve gezondheidseffecten niet uit te sluiten zijn!

De elektromagnetische velden
Elektrische velden ontstaan door een elektrische lading of door veranderende magnetische velden. Magnetische velden ontstaan door een bewegende lading of door veranderende elektrische velden, zoals nabij een draad waar wisselstroom doorheen loopt. Als de elektrische en magnetische velden aan elkaar gekoppeld zijn, spreken we van ‘elektromagnetische velden’.

Frequentie
De sterkte van elektromagnetische velden is het grootst dicht bij de bron en neemt af als de afstand tot de bron groter wordt. Het aantal golfbewegingen in de sterkte van de velden per tijdseenheid noemt men: de frequentie (frequentie is het aantal keren dat iets voorkomt).  Als de frequentie wordt uitgedrukt in het aantal golfbewegingen per seconde, is de eenheid daarvan: hertz (Hz). De geleider,

 » Lees verder op Stralingsleed.nl