Stralingsleed.nl:ㅤHeeft Corona met de uitrol van 5G te maken?

stralingsleed.nl:ㅤheeft-corona-met-de-uitrol-van-5g-te-maken?
Stralingsleed.nl:ㅤHeeft Corona met de uitrol van 5G te maken?

26-03-24 09:16:00,


COVID-19 begon in 2019 in Wuhan, China kort nadat 5G in de hele stad was uitgerold. COVID-19* uitbraken volgden snel.

*COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome). De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door druppeltjes van hoesten, niezen, zingen of praten.

In mei 2020 rapporteerde de krant Mordachev een statistisch significante correlatie tussen de intensiteit van radiofrequente straling van 5G en het SARS-CoV-2.  In 2020 riep de WHO (World Health Organization) COVID-19, ook wel Covid of Corona genoemd, uit tot een wereldwijde pandemie. Tijdens de eerste pandemiegolf in de Verenigde Staten, zijn de ziekte- en sterfgevallen dan ook toegeschreven aan de 5G-infrastructuur door te vergelijken met staten en steden die nog niet over deze technologie beschikten en geen Corona hadden.

De 5G infrastructuur is anders dan de vorige generaties
5G vereist dat basisstations en antennes veel dichter bij elkaar komen te staan ​​dan bij de eerdere generaties (2G, 3G en 4G). 5G zenders hebben namelijk een veel kleiner bereik dan de zendmasten die o.a. 4G gebruiken. Waar een 4G zendmast moeiteloos een mobiel op een kilometer afstand kan bereiken hebben 5G zenders maar een bereik van ongeveer 250 meter. Het bereik van 250 meter betekent dat er veel meer zenders nodig zijn om een juiste dekkingsgraad te bereiken. 5G zenders (small cells genoemd) zijn kleiner dan de vorige zendmasten, namelijk: 35 bij 35 cm. En een small cell heeft een bereik van tien tot honderd meter.

Bewijs voor een verband tussen corona en blootstelling aan de radiofrequente straling van de draadloze communicatie
Zeker 30,000 studies zijn er tot op heden naar het verband van WCR (wireless communications radiation of draadloze communicatie), verricht waarvan een aanzienlijk deel schadelijke effecten vertoont. Opvallend genoeg is daarover weinig bekend in de publieke sfeer.

De studie van Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R. Brown (†)
Een studie (‘bewijs voor een verband tussen corona en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze
communicatie, waaronder 5G’), om te onderzoeken hoe SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakte, na de implementatie van de draadloze communicatie (5G) in Wuhan, ontstond. Onderzocht is door Dr. Beverly Rubik en Dr. Robert R Brown of er een mogelijke omgevingsfactor was die bij de COVID-19-pandemie voorkwam en….

 » Lees verder op Stralingsleed.nl