Aantal nieuwe landmijnslachtoffers stijgt voor 3e opeenvolgende jaar