The New Media with Elze van Hamelen

23-09-21 07: 00: 00, “You shall no longer take things at second or third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in books, You shall not look through my eyes either, nor take things from me, You shall listen to all... Lees meer...

De nieuwe media met Elze van Hamelen

23-09-21 07: 00: 00, “Je zult niet langer dingen uit tweede of derde hand aannemen, noch door de ogen van de doden kijken, noch je voeden met de spoken in boeken, Je zult ook niet door mijn ogen kijken, noch dingen van mij aannemen, Je zult... Lees meer...