Ben jij een eenzame waarheidspreker?

13-08-22 09: 04: 00, Ben jij een van die lone rangers die de plannen van de Nieuwe Wereld Orde al heel lang zien, terwijl niemand er ooit acht op sloeg? Deze boodschap is om je sterker te maken...Ik zie veel eenzame strijders, leeuwen zonder roedel, die door eindeloze woestijnen zijn getrokken, bespot en veracht door vrienden en familie, omdat je ziet, je hoort, je begrijpt en je weet. Je bent geen domme slaaf van hooggeplaatste

Redactionele aanbeveling: – KIJK! Kan je het zien? Het is niet Biden, maar een acteur..

04-08-22 03: 56: 00, Verscheidene invloedrijke personen hebben publiekelijk verklaard dat Joe Biden niet Joe Biden is. Zij beweren dat hij een acteur is die de rol van Biden speelt om het publiek voor de gek te houden. Wat er met de echte Biden is gebeurd, is niet duidelijk. Ik besloot dit uit te zoeken, en kwam tot een verrassende conclusie...Laat ik eerst dit zeggen: in mijn jeugd heb ik ontelbare portretten van mensen getekend.

Biden en Poetin zijn dood, en werden vervangen door acteurs

04-08-22 03: 56: 00, Verscheidene invloedrijke personen hebben publiekelijk verklaard dat Joe Biden niet Joe Biden is. Zij beweren dat hij een acteur is die de rol van Biden speelt om het publiek voor de gek te houden. Wat er met de echte Biden is gebeurd, is niet duidelijk. Ik besloot dit uit te zoeken, en kwam tot een verrassende conclusie...Laat ik eerst dit zeggen: in mijn jeugd heb ik ontelbare portretten van mensen getekend.

Is er echt een agenda voor wereldheerschappij?

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

De grootste bedreiging voor de mensheid sinds het begin der tijden

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

De agenda voor wereldheerschappij door het Wereld Economisch Forum

28-07-22 02: 23: 00, Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige gekken geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao's, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen in een poging absolute macht te verwerven over de rest van de mensheid. Het ene wereldrijk volgde het andere op: de Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijken hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en

Word je misleid door nep Q anons?

22-07-22 12: 48: 00, Mijn missie is jullie te informeren over een bedreiging voor de mensheid, nu een wereldwijd georganiseerde criminele operatie probeert al onze rechten, vrijheden en bezittingen te stelen onder het mom van "we moeten jullie beschermen". De gevaren waartegen zij ons moeten "beschermen", zijn crises die zij zelf orkestreren, om een excuus te hebben voor het opleggen van een wereldwijde dictatuur.Naast het waarschuwen van de mensheid voor dit snode plan, is het

Vechten entiteiten binnen het Amerikaanse leger in het geheim voor vrijheid in de wereld?

16-07-22 01: 11: 00, Zou het kunnen dat bepaalde afdelingen van het Amerikaanse leger achter de schermen werken om de wereld te redden van tirannie?De tijd waarin we leven vereist eerlijkheid om naar feiten te kijken, en wijsheid om onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste informatie. We kunnen het ons niet veroorloven om onze visie te laten vertroebelen door gevoelens en meningen. Mijn uitnodiging aan allen die dit lezen, is om emoties opzij te

Wanneer zullen de criminelen gearresteerd worden?

09-07-22 06: 03: 00, Wanneer zullen de arrestaties van de misdadigers die de mensheid terroriseren eindelijk beginnen? Waarom is er nog geen zichtbare actie van de witte hoeden in het leger? Waarom duurt alles zo lang? Wanneer zullen we eindelijk een echte overwinning zien?Het is belangrijk om de aard van de huidige oorlog te begrijpen, opdat we niet lijden aan onnodige frustratie en teleurstelling. Ten eerste: het arresteren van een paar publieke marionetten is zinloos.

Gaan we allemaal dood?

03-07-22 03: 31: 00, Iedereen die goed geïnformeerd is, weet dat de mensheid wordt aangevallen op een manier die deze wereld nog nooit heeft gezien. Velen vragen zich af of er nog hoop is voor de toekomst. Wat als deze kwade entiteiten winnen?Voordat ik wil laten zien waarom er 100% zekerheid is dat Waarheid en Vrijheid overwint, en de goede mensen zullen overwinnen, zal ik snel de ernst van de aanvallen op de mensheid schetsen:

De dappere held van de mensheid, Dr. Zelenko, is vandaag overleden

01-07-22 02: 45: 00, Vandaag heeft onze dierbare vriend en ware Held van de Mensheid Dr. Vladimir Zelenko zijn aardse lichaam verlaten en is hij opgenomen in de glorierijke gewesten, van waaruit hij zijn strijd voor een betere toekomst van de mensheid zal voortzetten.Twee jaar geleden had nog niemand in de wereld gehoord over deze bescheiden huisarts uit een kleine Joodse gemeenschap in New York, waar zijn patiënten hem vanwege zijn tedere zorg beschouwden als

Dr. Carrie Madej bijna dood bij verwoestend vliegtuigongeluk

28-06-22 05: 56: 00, Onze dierbare vriendin en fenomenale wereldleidende vrijheidsstrijder dokter Carrie Madej was betrokken bij een vliegtuigongeluk, dat haar bijna het leven kostte. Na een getuigenis in de rechtbank voor een mede medische vrijheidsstrijder Dr. Paul Gosselin, en het bijwonen van een evenement met gelijkgestemden, vertrok ze in een privé vliegtuig met haar partner Billy. Kort na het opstijgen kreeg ze een motorstoring en stortten ze neer in een nabijgelegen veld.Dr. Madej heeft

How to survive the coming storm that will hit the world

Dear Freedom Warriors,as most of you know, I have been taking rest the past months, after two years of building StopWorldControl.com, and reaching tens of millions of people worldwide with life changing and liberating truth. During this time of critical rest I have been preparing phase two of our work to awaken humanity, and help raise an army of freedom fighters who will defend our world against the greatest attack on humanity of all time.If

How to survive the coming storm that will transform the world

Dear Freedom Warriors,as most of you know, I have been taking rest the past months, after two years of building StopWorldControl.com, and reaching tens of millions of people worldwide with life changing and liberating truth. During this time of critical rest I have been preparing phase two of our work to awaken humanity, and help raise an army of freedom fighters who will defend our world against the greatest attack on humanity of all time.If

High level interview with David Sorensen about ‘Absolute Rulers’

The following interview is not for everyone. I discuss topics that most people cannot handle yet. This is only for those who have developed a certain maturity in their awakening and spiritual growth. TOPICS INCLUDE:✔︎ According to several high level insiders there are hybrid human-demons, also called the ‘Absolute Rulers’, who operate at the very top of the worldwide network of satanic criminals. They are the ones who orchestrate most evil in this world. Public…

Please don’t be a news junky, but become a world changer

Dear Freedom Warriors,Some of you told me that you only want to receive ‘new’ information from me, and when you receive something you have seen before, you respond in frustration:‘Hey, that’s old news. I already know that!’It is great that many of you know a lot already of what is going on in the world. That shows how humanity is beginning to wake up.But to be honest, when people respond with ‘I already know this!’, it…

Wees alsjeblieft geen nieuwsjunk, maar word een wereldveranderaar

07-05-22 03: 03: 00, Beste Freedom Warriors,Sommigen van jullie hebben mij verteld dat jullie alleen 'nieuwe' informatie van mij willen ontvangen, en wanneer jullie iets ontvangen wat jullie al eerder gezien hebben, reageren jullie gefrustreerd: 'Hé, dat is oud nieuws. Dat weet ik al!'Het is geweldig dat velen van jullie al veel weten van wat er gaande is in de wereld. Dat laat zien hoe de mensheid wakker begint te worden.Maar om eerlijk te zijn,…

This is why GOOD always wins over evil, which means there is HOPE!

Beloved people of the world, to all of you, wherever you are - Asia, America, Europe, Africa - I want to give a blessing of hope and victory this Easter.Although all of us have different backgrounds and beliefs, we are all united by the power of love that is stronger than the force of hate that we all face worldwide.We are united by the power of life, that overcomes death, which is luring around in this…

Dit is waarom GOED altijd wint van kwaad, wat betekent dat er HOOP is!

17-04-22 03: 30: 00, Geliefde mensen van de wereld, aan u allen, waar u ook bent - Azië, Amerika, Europa, Afrika - wil ik deze Pasen een zegen van hoop en overwinning geven.Hoewel we allemaal verschillende achtergronden en overtuigingen hebben, zijn we allemaal verenigd door de kracht van liefde die sterker is dan de kracht van haat waar we wereldwijd allemaal mee te maken hebben.We zijn verenigd door de kracht van het leven, dat de…

Wij kunnen u helpen uw leven, toekomst en vrijheid te verdedigen.

31-03-22 01: 18: 00, Ik ontdekte extreme wereldwijde misleidingAan het begin van de pandemie merkte ik hoe talloze artsen en wetenschappers wereldwijd werden gecensureerd, en hoe miljoenen sterfgevallen en ziektes ten onrechte als C0V werden bestempeld.Tot mijn verbazing zag ik op sociale media hoe duizenden mensen zeiden dat ze naar een arts of ziekenhuis waren gegaan voor gebroken ledematen, hartkwalen of andere gezondheidsklachten... en ten onrechte als C0V-patiënten werden bestempeld. Dit gebeurde over de hele…

We can help you defend your life, future and freedom.

I discovered extreme worldwide deceptionAt the beginning of the pandemic, I noticed how countless doctors and scientists worldwide were censored, and how millions of deaths and illnesses were incorrectly labeled as C0V.To my amazement I observed on social media how thousands of people said they went to a doctor or hospital for broken limbs, heart conditions or other health issues... and were falsely labeled as C0V patients. This was happening all over the world. See evidence…

“Politici misbruiken en vermoorden kinderen”, zeggen FBI chef en getuigen

19-03-22 02: 10: 00, Het volgende uitgebreide bewijsverslag is opgesteld in samenwerking met advocaten, artsen en wetenschappers over de hele wereld. De auteur van dit rapport heeft persoonlijk contact met de meeste ooggetuigen en slachtoffers, en is in staat hen op te roepen om te getuigen wanneer dat nodig is. De auteur werkt samen met de U.S. Constitutional Law Group, die meer corrupte rechters, politici en wetshandhavers achter de tralies hebben gezet dan wie dan…

“Politicians abuse and murder children”, say FBI chief and witnesses

The following comprehensive evidence report was prepared in collaboration with lawyers, doctors and scientists all over the world. The author of this report has personal contact with most of the eyewitnesses and victims, and is able to call them forward to testify whenever needed. The author works with the U.S. Constitutional Law Group, who have put more corrupt judges, politicians and law enforcement officers behind bars than anyone else in the world. If you are a…

Wereldwijde arrestaties van moedige vrijheidsstrijders

19-03-22 05: 16: 00, De leider van een grote vrijheidsorganisatie in Europa is gearresteerd. Zijn naam is Willem Engel (Engels=Wim Angel) en hij heeft Virus Truth opgericht in Nederland. Ze hebben honderdduizenden leden, en hebben rechtszaken, protesten, en andere acties georganiseerd om de vrijheid van het volk te helpen verdedigen. Hun impact is ongelooflijk geweest op Europa, en ze hebben een groter waarheidsbewustzijn veroorzaakt dan ooit tevoren. Zijn opsluiting volgt op de opsluiting van verschillende…

Worldwide Arrests of Brave Freedom Fighters

The leader of a great freedom organization in Europe has been arrested. His name is Willem Engel (English = Wim Angel) and he founded Virus Truth in the Netherlands. They have hundreds of thousands of members, and have been organizing lawsuits, protests, and other actions to help defend the freedom of the people. Their impact has been incredible on Europe, and they caused a greater awakening of truth than ever before. His imprisonment follows the detention of…

“Ze offeren kinderen op”, zegt financiële elite insider Ronald Bernard

10-03-22 05: 10: 00, Ronald Bernard werkte rechtstreeks samen met de hoogste mensen van de financiële elite, die effectief de wereld regeren. Hij was zeer goed in het verplaatsen van hun massale geldstromen, op zo'n manier dat niemand hun criminele praktijken kon ontdekken. Op een bepaald moment nodigden ze hem uit om deel te nemen aan hun Heilige Mis in de Kerken van Satan. Bernard vond het amusant om de naakte vrouwen te zien, en…

“They sacrifice children”, says financial elite insider Ronald Bernard

Ronald Bernard was directly working with the highest people of the financial elite, who effectively rule the world. He was very good at moving their massive money flows, in such a way that nobody could discover their criminal practices. At a certain point they invited him to join their Holy Mass in the Churches of Satan. Bernard found it amusing to see the naked women, and enjoy the drugs and alcohol. The next step however…

CIA neurobiologie expert: Hoe RNA vaccins het menselijk brein controleren

Het gebruik van RNA-vaccins om het menselijk brein te controleren, uitgelegd door een CIA neurobiologie expert op een conferentie op West Point Militaire Academie. Onafhankelijk journalist Guy Boulianne heeft een zeer belangrijk stuk informatie opgegraven over de mogelijkheid om RNA-vaccins te gebruiken om onze hersenen te manipuleren. Deze hypothese was niet afkomstig van een grootsprakige samenzweringstheoreticus: het was een neurobiologisch expert van de CIA die ze presenteerde op de militaire academie van West Point, bericht Unser Mitteleuropa. Op…

Advocaten & deskundigen onthullen bewijs voor werelddictatuur onder het mom van pandemieën

12-02-22 02: 28: 00, Presenting the EvidenceEen groep internationale advocaten, top experts, en gerenommeerde wetenschappers presenteren het bewijs voor een Grand Jury dat de COVID-19 pandemie een criminele operatie is, met als doel het installeren van een wereld dictatuur.Getuigen-deskundigenOnder de getuigen-deskundigen zijn adviseurs van de World Health Organization, een ambtenaar van de Verenigde Naties, leden van de Britse inlichtingendiensten, voormalige officieren van het U.S. en Britse leger, een deskundige van het Center for Disease Control,…

Lawyers & experts reveal evidence for world dictatorship under the guise of pandemics

Presenting the EvidenceA group of international lawyers, top level experts, and renowned scientists present the evidence before a Grand Jury that the COVID-19 pandemic is a criminal operation, with the purpose of installing a world dictatorship.expert witnessesAmong the expert witnesses are World Health Organization advisors, a United Nations official, members of British Intelligence Services, former officers from the U.S. and U.K. military, an expert from the Center for Disease Control, a former vice-president from Pfizer,…

Het Vaccin Sterfte Rapport – Miljoenen stierven reeds door de injecties

03-12-21 01:31:00, HET VACCIN STERFTE RAPPORTDoor David Johan Sorensen en Dr. Vladimir Zelenko, MDHet Vaccin Sterfte Rapport toont het wetenschappelijke bewijs dat miljoenen onschuldige mensen zijn overleden en honderden miljoenen levenslang ernstig beschadigd zijn (blindheid, verlamming, hartfalen, ...), nadat ze…