Wakker Mens:ㅤCensuur in Europa

De Europeese unie is ijverig bezig om steeds strengere maatregel in te voeren om zogenaamd schadelijke inhouden te verbieden. Er is net nieuwe regelgeving die pro-Russische berichtgeving aan banden wil leggen. Ik heb een Italiaanse tekst van Andrea Zhok vertaald, die dit onderwerp aankaart, maar vooral belangrijk is de bijgevoegde tekst met de nieuwe regels: McCarthyisme. Over een zorgwekkend document van het Europees Parlement Terwijl de lezersaantallen van alle grote Europese kranten in vrije val

Wakker Mens:ㅤDe EAEU en de geopolitiek

Sinds het conflict in de Oekraïne met militaire middelen uitgevochten wordt, hebben er enorme, geopolitische verschuivingen plaats gevonden. De multipolaire 'rest' van de wereld werkt steeds sterker met elkaar samen en trotseert het Amerikaanse streven naar totale hegemonie. Omdat alle ontwikkelingen buiten ons westerse wereldje hier niet besproken worden, en als dit al gebeurt zeer eenzijdig, neemt het grote publiek deze ontwikkelingen niet waar. Ook de politiek schijnt in steeds grotere mate uitsluitend geloof te

Wakker Mens:ㅤRussische herdenkingscultuur

In Rusland is de periode van 1 tot 9 mei een soort vakantieperiode, maar ook een tijd van herdenken. 1 mei - Dag der Arbeid 2 mei - Herdenking van het bloedbad van Odessa 9 mei - Overwinningsdag Ook vroeger werd in Rusland vaak en uitgebreid gevierd en herdacht, in de Tsarentijd betrof dat vooral de viering van religieuze feesten, zoals de geboorte- en doodsdagen van heiligen. Net als bij ons trouwens, was het jaar 

Wakker Mens:ㅤWonderen gebeuren!

De Rand Corporation eist vrede! We hebben al vaker aandacht aan de Rand Corporation besteedt((Zie b.v.: Geniaal plan van de Rand Corporation RAND en de kwaadaardige omsingeling van Rusland VS denktank: Rusland heeft geen agressieve plannen)), in mijn ogen is de Rand Corporation een van de gezaghebbende Amerikaanse Think Thanks die het anti-Russische beleid hebben uitgestippeld. De inspanningen van de Rand Corporation waren erop gericht Rusland te verzwakken, zie b.v. het beruchte rapport uit 2019

Wakker Mens:ㅤEen andere kijk op de geopolitiek

Er is altijd een andere kijk op de bestaande situatie mogelijk, alleen wordt deze andere kijk vaak in onze tijd verdrongen. De officiële media zijn er allemaal op uit om uitsluitend een bepaald narratief weer te geven. Alternatieve, andersluidende versies komen niet aan bod. Van jongs af aan is ons geleerd dat het oude Europa het culturele middelpunt van de wereld is. Deze visie wordt geleidelijk aan verdrongen door van het beeld van de VS

Wakker Mens:ㅤNog een kleurenrevolutie in de Oekraïne?

Wellicht een oplossing voor het Westen? Dit bericht verscheen op RT-Duits Ondertussen lijkt het erop dat het Westen op de een of andere manier weer uit het Oekraïne-project wil stappen. Maar tot nu toe ligt er nog geen voorstel op tafel over hoe dit zou kunnen functioneren. Nou ja, met een beetje creativiteit en een ongewoon gebruik van gewone middelen zou de oplossing kunnen zijn.   Sinds de laatste NAVO-top is het duidelijk dat het

Wakker Mens:ㅤEen opstand die uitging als een nachtkaars

De Prigozjin-muiterij: De dag erna Nu de opgewaaide stof weer wat is neergedaald, enkele gedachten over de gebeurtenissen van gisteren (24-06-2023). Het Westen kraait natuurlijk victorie en denkt dat het een beetje dichter bij het bereiken van haar oorlogsdoelen gekomen is, namelijk Poetin af te zetten. De houding van de westerse media kan uitstekend aan de hand van de onderstaande overzicht worden weergegeven. In middels is bekend geworden dat Washington orders had gegeven om iedere

Wakker Mens:ㅤBinnenkort hoeven we ons geen zorgen meer te maken over de Oekraïne…

...want de volgende pandemie komt eraan! Alle problemen met Corona waren in een klap voorbij, toen Poetin in februari 2022 de Oekraïne binnenviel. Nu het in de Oekraïne toch niet zo loopt als gepland (Putin weg, Rusland in stukjes opgedeeld en de VS als grote overwinnaar), grijpt men tot een reeds beproefd middel om de bevolking op andere gedachten te brengen, namelijk de paniek voor een pandemie. (Dit is natuurlijk zuiver en alleen mijn persoonlijke

Wakker Mens:ㅤIk wil niet beschermd worden!

In ieder geval niet op deze manier... Vanaf 25-08-2023 treedt voor grote online-platforms de nieuwe EU DSA-regelgeving in kracht. Wat houdt dat nu in? Volgens Wikipedia wordt daarmee bedoeld: De Verordening digitale diensten of Wet inzake digitale diensten (Engels: Digital Services Act, DSA) is een verordening, uitgewerkt door de Europese Commissie. Het doel ervan is het juridisch kader van de Europese Unie inzake elektronische handel te actualiseren, met name door de in 2000 aangenomen Richtlijn

Wakker Mens:ㅤEen ernstige waarschuwing van Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs is een Amerikaanse top-econoom, die destijds in de jaren 90 de hele economische omwenteling van de voormalige Sovjet-Unie heeft begeleid en nu kennelijk tot hele andere inzichten is gekomen ten aanzien van het Amerikaanse en Wereldwijde economische beleid. Ik heb de hele video bijdrage van Jeffrey Sachs uitgeschreven en vertaald, maar heb de video niet ondertiteld, omdat veel mensen het bezwaarlijk vinden om langdurig en vooral aandachtig ondertitels te lezen bij een video

Wakker Mens:ㅤDe VN-Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad heeft als primaire verantwoordelijkheid de internationale vrede en veiligheid te handhaven. Alle besluiten die de Veiligheidsraad in het kader hiervan neemt heten resoluties. De Veiligheidsraad mag elk (dreigend) geschil onderzoeken en maatregelen voorstellen (volgens het internationaal recht niet bindend) en opleggen (wel bindend); onder dit laatste vallen ook het instellen van sancties en het gebruik van militair geweld.((Zie Wikipedia)) In de Veiligheidsraad worden door Rusland en soms ook China steeds weer pogingen ondernomen

Wakker Mens:ㅤDe andere Oekraïne

Onze media hebben het beeld geschapen dat alle Oekraïners pal achter president Zelenski en de oorlog staan. Het nationalisme viert hoogtij - maar Nazi's zijn er uiteraard niet. Mijn indruk is echter anders, er bestaat een behoorlijk aantal Oekraïners die de teloorgang van hun land betreuren en tevens het verlies van de gemeenschappelijke Russisch-Oekraïense cultuur. Als we tegenwoordig Oekraïne horen, hebben we slecht het beeld van stukgeschoten ruïnes voor ogen. Rusland doet zijn uiterste best

Wakker Mens:ㅤHet einde van de diplomatie

Wikipedia geeft bij de term "Diplomatie" de volgende definitie: Diplomatie is de kunst en kunde van het voeren van overleg tussen twee groepen om daarmee een bepaald doel te bereiken. Meer specifiek worden met diplomatie de geformaliseerde relaties tussen (meestal onafhankelijke) politieke entiteiten bedoeld, meestal staten. Deze kunde schijnt men in de VS en Europa tegenwoordig verleerd te zijn. Het is - mijns inziens - niet mogelijk tot een relatief vredige oplossing van conflicten te

Wakker Mens:ㅤDe perverse pogingen van de VS om vrede te stichten

We hebben al vaker over de RAND Corporation bericht. RAND is een van de organisaties die (bijna) 1:1 het beleid van de VS bepalen. Wanneer RAND een voorstel oppert, dan moet je erop bedacht zijn, dat deze 'voorstellen' ook uitgevoerd zullen worden, zij zijn als het ware een Road Map. In januari van dit jaar bracht Rand een rapport uit met de titel: Een lange oorlog vermijden (Avoiding a Long War) In juni publiceerde ik een

Wakker Mens:ㅤLavrov bij de OVSE – een aanklacht

Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, heeft bij de 30ste top van de OVSE een rede gehouden die nauwelijks nog diplomatiek te noemen is - hij sprak duidelijke taal. Het valt me op dat de Russische gezagdragers sinds enige tijd geen doekjes meer eromheen winden en duidelijk vertellen waar het op staat. De Russen hebben iedere respect voor het collectieve Westen verloren, zijn de westerse arrogantie zat en zijn misschien van menig dat

Wakker Mens:ㅤPoetin beantwoordt vragen

Impressies van de jaarlijkse persconferentie van 14 december 2023 In de afgelopen jaren waren er altijd twee evenementen, namelijk de jaarlijkse persconferentie en een soort vragenuurtje voor de burgers, de "directe lijn". Om  onbekende redenen werden deze twee formaten dit jaar gemengd, wat op mij een wat rommelige indruk maakte. In tegenstelling tot wat de westerse pers beweert, was het evenement niet strak geregisseerd en maakte een spontane indruk. Vroeger waren deze persconferenties een soort

Wakker Mens:ㅤDe gemiste vrede

In het voorjaar van 2022 vonden er tussen Rusland en de Oekraïne vredesbesprekingen plaats en velen hoopten dat de SMO reeds na een maand beëindigd zou worden. Vredesverdragen lagen klaar om getekend te worden. In ieder geval was dit de Russische versie van het verhaal, dat echter door het Westen als Russische propaganda afgedaan werd. Onlangs werd op de Oekraïense staatsTV((let wel - niet door alternative of Russische kanalen!)) een interview uitgezonden met een Oekraïense

Wakker Mens:ㅤDuidelijke taal

  Ik heb al eerder erover bericht dat de Russen nagenoeg alle diplomatieke regels om in bedekte termen te spreken, hebben laten vallen. Wie nog duidelijker spreekt dan de diplomaten, zijn de militairen. Generaal Gerasimov geeft een overzicht van de stand van zaken wereldwijd en in het Oekraïne-conflict. Ik heb haast wel de indruk dat de Russen zich hebben voorgenomen altijd de waarheid te spreken, en als iets geheim is, helemaal niets te zeggen. Vermoedelijk

Wakker Mens:ㅤDe Oekraïne in 2024

Men schijnt hier het Oekraïens-Russische conflict haast wel vergeten te zijn, de aandacht is gericht op de beschieting van Jemen en een deel van de Amerikaanse elite dringt erop aan Iran aan te vallen. Ondertussen vindt er ook een gigantische NAVO-oefening plaats in NAVO-landen die aan de RF grenzen. Ik wil hier een overzicht geven van de toestand in begin van 2024, men mag immers nooit vergeten er in de Oekraïne nog steeds hevig gevochten