17.000 medische beroepsbeoefenaren roepen op tot beëindiging van corrupte allianties en herstel van wetenschappelijke integriteit

14-05-22 05: 50: 00, 17.000 Artsen en medische wetenschappers, verenigd en vastbesloten om de waarheid te vertellen over het onderzoek naar en de behandeling van de covidepandemie, hebben tijdens de "Global Covid Summit" een verklaring aangenomen om "de wetenschappelijke integriteit in de geneeskunde te herstellen". Daarin roepen zij op een einde te maken aan de corrupte allianties van de farmaceutische industrie, de verzekeringen, de instellingen voor gezondheidszorg, de politiek en de media, de noodtoestand op…

Plutocraten veranderen de wereld in een internationaal totalitarisme

11-05-22 05: 30: 00, In de afgelopen honderd jaar hebben 's werelds rijksten een immense economische en politieke macht opgebouwd. Deze door macht geobsedeerde groep plutocraten is goed op weg om de wereld om te vormen tot een internationaal totalitarisme achter het gordijn van een pandemische oorlogsvoering. De pogingen tot democratie van vele staten zijn reeds voor een groot deel uitgehold en zullen met de "Grote Reset" geheel worden afgeschaft. In een gastartikel wijst Wolfgang…

De VS heeft de Russische militaire operatie opzettelijk uitgelokt – Een blik achter de schermen van de media

06-05-22 05: 30: 00, Uit geostrategische planning op lange termijn hebben de VS en de NAVO Oekraïne uitgebouwd tot een militair instrument tegen Rusland, het land steeds meer geprovoceerd op het gebied van het veiligheidsbeleid en het in het nauw gedreven, totdat de Russische regering blijkbaar geen andere uitweg meer zag dan haar veiligheidsbelangen af te dwingen door middel van een militaire operatie in Oekraïne. De verbazing en verontwaardiging van het Westen hierover is geveinsd.…

Zwitserse kolonel over de situatie in Oekraïne – Over de realiteit achter de propaganda

30-04-22 05: 55: 00, Voormalig Zwitsers legerkolonel Jacques Baud werkte voor de Zwitserse Strategische Inlichtingendienst (geheime dienst) bij de VN en als NAVO afgevaardigde, en heeft vanuit zijn grondige inzichten een uitgebreide analyse van het Oekraïne-conflict en zijn antecedenten gepresenteerd. Hieruit blijkt hoe grondig en uitvoerig de bevolking door de westerse mainstream media wordt voorgelogen en bedrogen over de gebeurtenissen en de houding van Rusland in het belang van het VS-imperialisme. De gedetailleerde analyse van…

De cynische ethische code van het grootste wapenbedrijf

26-04-22 05: 36: 00, "Lockheed Martin" is het grootste wapenbedrijf ter wereld, en zijn grootste klant is het Amerikaanse leger, dat, zoals bekend, zijn wapens minder nodig heeft voor de verdediging van zijn eigen land dan voor de verdediging van de imperialistische belangen van de VS in de wereld, d.w.z. voor "vriendschappelijke" veroveringen. Sommige werknemers van de wapenfabriek zouden morele twijfels kunnen hebben over de vraag of het aanvaardbaar is dat zij bijdragen aan het…

De door de staat gecontroleerde maatschappij als een machine

21-04-22 06: 05: 00, In de Corona-crisis maken wij momenteel mee hoe de staat, die het hele leven van de mensen omvat en regelt, hen steeds meer berooft van hun fundamentele vrijheidsrechten en hen degradeert tot loutere functionarissen van een sociale machine, zonder enige eigen wil van betekenis. Aangezien alle menselijk handelen voortkomt uit innerlijke ideeën en motieven, moeten de oorzaken voor deze totalitaire ontwikkeling ook in de mens gezocht worden. Hieruit blijkt het verrassende…

Ilya en de vreemdeling

18-04-22 06: 03: 00, De diepe verbondenheid met de verrezen Christus, in het vorige artikel 1 beschreven als een bijzondere aanleg van het Russische volk, komt ook tot uiting in zijn sagen en legenden. Een van deze is een oude Russische legende van "Ilya". Geboren als kreupele, bijna verlamd en ook nog blind - maar zijn we dat in wezen niet allemaal? - wordt hij door een vreemdeling om warmte, brood en water gevraagd. Terwijl…

Kritisch verzet van antroposofische artsen in de Corona-crisis – Een controverse

25-03-22 07: 05: 00, Degenen die al lang met de antroposofische geneeskunde verbonden zijn, wrijven zich in de Corona-crisis vaak de ogen uit over het feit dat veel van haar leidende vertegenwoordigers kritiekloos officiële uitspraken en met name de stellingen van de materialistische vaccinatie-ideologie overnemen en deze in het openbaar en tegenover hun patiënten in praktijken en ziekenhuizen uitdragen. Het is daarom ook van algemeen belang om andere antroposofische artsen aan het woord te laten,…

Donkere dagen voor Europa – Het aandeel van het Westen in de verantwoordelijkheid voor de escalatie in Oekraïne

20-03-22 07: 04: 00, "Het is een poging van Vladimir Poetin om de Russische veiligheidsbelangen met militair geweld en in strijd met het internationaal recht af te dwingen", schrijft het tijdschrift Mulipolar1 , dat op het cruciale punt wijst. Het Westen draagt een deel van de verantwoordelijkheid voor de huidige escalatie door decennia van expansionistisch beleid en arrogantie. De oorlog zal niet alleen leiden tot de dood van vele burgers, maar ook tot een nieuwe…

Enorme toename van ziekten in het Amerikaanse leger sinds vaccinatie begon

02-03-22 06: 47: 00, Tijdens een briefing van wereldberoemde artsen en medische deskundigen in de Amerikaanse Senaat op 24.1.2022 over de werkzaamheid en veiligheid van het COVID-19 vaccin, onder leiding van de Republikeinse Senator Ron Johnson, onthulde advocaat Thomas Renz cijfers over een dramatische toename van ziekten in het Amerikaanse leger die zich heeft voorgedaan sinds de gedwongen vaccinaties daar begonnen. Drie klokkenluiders van het ministerie van Defensie hadden hem hierover bezorgd benaderd. Als reactie…

Enorme toename van ziektegevallen bij VS militairen sinds vaccinatie begon

02-03-22 06: 47: 00, Tijdens een briefing van wereldberoemde artsen en medische deskundigen in de Amerikaanse Senaat op 24.1.2022 over de werkzaamheid en veiligheid van het COVID-19 vaccin, onder leiding van de Republikeinse Senator Ron Johnson, onthulde advocaat Thomas Renz cijfers over een dramatische toename van ziekten in het Amerikaanse leger die zich heeft voorgedaan sinds de gedwongen vaccinaties daar begonnen. Drie klokkenluiders van het ministerie van Defensie hadden hem hierover bezorgd benaderd. Als reactie…

Toespraak van Poetin tot de burgers van Rusland over de gebeurtenissen in Oekraïne

26-02-22 06: 42: 00, In de aan de VS en de NAVO gelieerde media wordt meestal het beeld geschetst van een agressieve Russische dictator die een nieuw imperium naar het Westen wil uitbreiden en in de eerste plaats Oekraïne weer bij Rusland wil inlijven. Er is geen houden meer aan met verdraaiingen, verdraaiingen en leugens, ook over zijn meest recente toespraak. Het lijkt mij daarom van belang Poetin zelf aan het woord te laten, met…

Ontwikkeling als aanwezigheid: Corona Catharsis

22-02-22 07: 02: 00, Wat vraagt de huidige Corona-crisis van ons: de nep-pandemie, de totalitaire staatsmaatregelen die erdoor worden gerechtvaardigd en de monsterlijke politieke en medialeugens die ons dagelijks overspoelen? - Zelf nadenken, niet terugdeinzen voor de eigen cognitieve inspanning om de waarheid achter de bedrieglijke woorden te zoeken! - Er is geen andere manier om zich innerlijk te bevrijden van de geënsceneerde illusies en om samen met anderen te zoeken naar wegen tot sociale…

Waarom het gebrek aan virusbewijs natuurwetenschappers niet irriteert – Over de ideologie van het materialisme

18-02-22 06: 51: 00, "Want", zo besluit hij vlijmscherp, "wat niet kan zijn, kan niet zijn."(Christian Morgenstern) Steeds weer wijzen wetenschappers en journalisten erop dat pathogene virussen en dus ook het "coronavirus" nog niet wetenschappelijk feilloos zijn bewezen en dat men dus niet van hen kan spreken als verwekkers van diverse infectieziekten. Dit is de bijl aan de wortel van de heersende virustheorie, waarvan de omverwerping enorme gevolgen zou hebben, niet alleen in de geneeskunde,…

Prof. Bhakdi doet dringend beroep op hulp voor medesoldaten in nood

15-02-22 02: 33: 00, In een krachtige video roept Prof. Sucharit Bhakdi het Coronamaatregelen-kritische publiek op om hulp te vragen voor Dr. Ronald Weikl, de naaste medestander in de "Society of Physicians and Scientists for Health, Freedom and Democracy" e.V. (MWGFD), die als arts al in een vroeg stadium campagnes tegen het schadelijke dragen van maskers heeft gelanceerd en vele vrijstellingscertificaten voor maskers heeft afgegeven. Omdat hij mensen tegen gezondheidsrisico's heeft beschermd, wordt hij nu…

Cloaca Maxima – in plaats van Internationale Frühschoppen

14-02-22 06: 54: 00, In een open brief rekent de verslaggever en essayist Wolf Reiser, die voor alle belangrijke kranten in het Duitse taalgebied heeft geschreven en auteur is van verschillende boeken, hoorspelen en filmscenario's, radicaal af met zijn journalistengilde en in het bijzonder met de Duitse Journalisten Vereniging (DJV) en houdt hij hun een spiegel voor van hun totale verval. Een langere versie van deze brief verscheen reeds op Rubikon op 21.1.2022. De iets…

Intellektuelle Prostitution und Demagogie – Von Ursprung und Wesen des herrschenden Journalismus

11-02-22 07: 01: 00, „Noch ein Jahrhundert Zeitungen — und alle Worte stinken.“(Friedrich Nietzsche 1882) Der Journalismus hat einen ungeheuren Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen, auf ihr Denken, Urteilen und Verhalten. Im Bunde mit den Herrschenden ist er ein allmächtiges Instrument, die Bevölkerung eines Landes für die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ziele folgsam zu machen – und sei es zum Kriege. Die beiden Weltkriege des vorigen Jahrhunderts z.B. wären ohne die Medien in der…

Artsen en wetenschappers presenteren concept voor onmiddellijke exit van de “Corona pandemie

08-02-22 06: 46: 00, 20 internationale medische professionals en wetenschappers - allen lid of vriend van MWGFD e.V., de "Medische Professionals en Wetenschappers voor Gezondheid, Vrijheid en Democratie" - hebben in 10 concrete vraagpunten voorgestelde oplossingen gepresenteerd, "die alle gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en kunnen bijdragen aan een zeer korte termijn en kosteneffectieve uitweg…

Pseudowetenschap en demagogie – het werk van de “misleide” Karl Lauterbach en zijn aanhangers

01-02-22 07: 02: 00, Bondsminister van Volksgezondheid Prof. Dr. Karl Lauterbach, die zijn positie als wetenschapper graag op de voorgrond plaatst en anderen er in politieke debatten snel van beschuldigt wetenschappelijke feiten te negeren, geeft zelf herhaaldelijk blijk van een…

de “plicht tot bescherming” van de autoritaire staat muteert in de beschermende bewaring van het totalitarisme

28-01-22 06: 59: 00, Als vanzelfsprekend leiden de rechters uit het fundamentele recht van de mens op leven en lichamelijke integriteit een verplichting af voor de staat, die nog steeds als een autoriteit wordt beschouwd, om zich tegen een besmettelijke…

Meer dan 15.000 wetenschappers hekelen verwoestende politieke inmenging in de autonomie van de geneeskunde

24-01-22 12: 26: 00, In een verklaring verzetten meer dan 15.000 wetenschappers zich met klem tegen de ongekende wereldwijde aantasting door de staat van de vrijheid van de medische wetenschap en de vrijheid van artsen om patiënten te behandelen. Een…

Vooraanstaand Israëlisch immunoloog aan ministerie: de waarheid zal naar buiten komen

21-01-22 07: 12: 00, Professor Ehud Qimron, hoofd van de afdeling Microbiologie en Immunologie van de Universiteit van Tel Aviv en een van Israëls meest vooraanstaande immunologen, heeft een open brief geschreven aan het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid waarin hij…

“Plotseling en onverwacht” – de lange lijsten van sterfgevallen en ernstige bijwerkingen na mRNA “vaccinatie”

18-01-22 07: 00: 00, Zij worden onderdrukt, verzwegen, genegeerd, gebagatelliseerd en slechts zelden onderzocht op hun oorzakelijk verband: de ernstige bijwerkingen en sterfgevallen na toediening van de experimentele mRNA-stoffen. De media maken alleen melding van bijzondere individuele gevallen, en slechts…

Andere gerenommeerde professoren waarschuwen tegen de mRNA “vaccins”

14-01-22 06: 48: 00, De emeritus Univ. Prof. Dr. med. Diether Schönitzer, voormalig hoofd van het Universitair Ziekenhuis Innsbruck voor het Centraal Instituut voor Bloedtransfusie en Immunologische Afdeling, en em. O. Prof. Dr. med. Hartmut Glossmann, specialist klinische farmacologie, Instituut…

Sensationele bevestiging van VS gezondheidschef Dr Fauci: PCR-test kan virussen en hun overdracht niet opsporen

10-01-22 07: 31: 00, Vanaf het begin hebben kritische wetenschappers de geschiktheid van PCR- en antigeentests voor het opsporen van virussen en dus ook van infecties en asymptomatische overdrachten ontkend. Alle coronamaatregelen van de regering zijn echter gebaseerd op de…

De anti-christelijke aanvallen van de staat op het innerlijke kerstgebeuren

23-12-21 06: 40: 00, De situatie zal "rond Kerstmis een triest hoogtepunt bereiken", aldus Jens Spahn, de "minister van Volksgezondheid", en RKI-chef Lothar Wieler sprak van "slechte Kerstdagen". De woorden bevatten meer dan ze oppervlakkig gezien betekenen. De huidige afschaffing…

Kindervaccinatie: “het meest radicale medische experiment in de menselijke geschiedenis”

19-12-21 06: 23: 00, De uitvinder van de mRNA-technologie, de Amerikaanse viroloog, immunoloog en moleculair bioloog Dr. Robert Malone, die zich reeds herhaaldelijk uiterst kritisch heeft uitgelaten over de COVID-vaccinatie, waarschuwt nu in het bijzonder voor onherstelbare schade die wordt…

Verplichte vaccinatie is de dwang van waanzin, “Russische roulette spelen met leven en gezondheid”

12-12-21 07: 14: 00, Om principiële grondwettelijke redenen is een "vaccinatie"-verplichting uitgesloten, te meer wanneer het, zoals bij de huidige mRNA-stoffen die voor het eerst worden gebruikt en als vaccins worden doorgegeven, niet gaat om vaccins in de conventionele zin…