BOEKTIP: Oekraïne – Moldavië – Transnistrië – Oekraïne – Moldavië

19-06-22 09: 48: 00, De geschiedenis herhaalt zich niet - of toch wel? 1992 een bloedige taaloorlog onder de strijdkreet "Voor een verenigd Moldavië" aan de zuidelijke rand van de uiteenvallende Sovjet-Unie. Vijfentwintig jaar later, de Oekraïense oorlog onder de eis "Oekraïne voor de Oekraïners". Nu oorlog in Oekraïne - morgen ook oorlog in Moldavië en Transnistrië? Het patroon is weer hetzelfde. Het is het gif van nationalisme, etnische en culturele zuivering dat de multi-etnische

Wladimir Putins Rolle im russischen Machtgefüge – eine notwendige Skizze

Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Um Putins Rolle in der Machtstruktur, in der Politik Russlands richtig einordnen zu können, reicht es nicht, ihn als „KGBtschik“ klein reden zu wollen, ebenso wenig ihn als demokratisch gewählten Präsidenten zu verharmlosen, noch weniger allerdings ihn als Faschisten zu dämonisieren, wie es gegenwärtig in unseren Medien geschieht, die Putin als jemand darstellen, der Russland in den Faschismus führe und durch Regimechange abgelöst werden müsse. Nichtsdestoweniger muss man sich diesen Fragen…

Wer will welchen Frieden? Zur Frage nach den Zielen im Ukrainischen Krieg.

Wer Frieden will, muss nach den Ursachen des Krieges fragen. Drei Ansätze schälen sich dafür bei der Analyse des Kriegsgeschehens in der Ukraine heraus. Der eine lautet: Wer ist in diesem Krieg Aggressor und wer der Angegriffene? Der andere: Wie könnte eine Verhandlungslösung für einen zukünftigen Status der Ukraine aussehen? Und schließlich: Was also hieße es, Brücken zu bauen? Zur Beantwortung dieser Fragen macht es keinen Sinn, im Einzelnen auf die Kriegspropaganda einzugehen, mit der…

Nogmaals: bruggen bouwen – maar hoe?

05-05-22 08: 28: 00, Beste vrienden van het Forum! De laatste bijeenkomst werd gehouden onder het nog steeds actuele onderwerp van de oorlog in Oekraïne en, urgenter dan ooit tevoren, onder het leidende beginsel "Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?", dat al eerder op deze website werd geformuleerd. De nadruk kwam nu te liggen op de vraag naar de oorzaken en de doelstellingen van de oorlog, waarbij scherp werd gevraagd: wie zijn de daders? Om…

“Nieuwe Veiligheids Architectuur”? Waarom alleen voor Europa? Waarom nu pas? Waarom niet meteen?

27-04-22 05: 04: 00, In de oorlog die momenteel bij volmacht wordt uitgevochten tussen het "Westen" en Rusland in Oekraïne, hebben Duitse politici het erover dat zij nu een veiligheidsarchitectuur voor Europa willen ontwikkelen. Goed. Maar waarom alleen voor Europa? Waarom nu pas? En waarom niet voor de hele Euraziatische regio met gevolgen voor de stabiliteit in de wereld? Waarom moest Rusland na de ontbinding van de Sovjet-Unie in ongebreideld triomfalisme als "regionale macht" worden…

Oekraïne: oorlog voeren of bruggen bouwen?

05-04-22 07: 05: 00, De oorlog in Oekraïne schudt de wereld momenteel meer wakker dan andere oorlogen die op hetzelfde ogenblik woeden. Waarom? Omdat het in het midden van Europa plaatsvindt? Omdat het uit de lucht komt vallen? Omdat Vladimir Poetin de vrede vertrapt die het Westen voor de wereld veilig wil stellen? De verontwaardiging over de Russische invasie in Oekraïne, die in strijd is met het internationaal recht, doet de gemoederen hoog oplaaien. In…

Forum 96: Rusland – Duitsland – Driedubbele uitbreiding – Kwesties die op het spel staan

03-04-22 02: 21: 00, Op de agenda van het laatste Forum stond Rusland - en het groeiende conflict over Oekraïne. Tegen de tijd van de vergadering was het conflict geëscaleerd tot een open oorlog. De vergadering was dus thematisch, laten we zeggen, overbelast. We zijn daarom overeengekomen de vergadering op te splitsen. De eerste helft te gebruiken om ons op een gemeenschappelijk informatieniveau te brengen en de tweede helft te wijden aan de vraag hoe…

Wanneer is de oorlog in Oekraïne begonnen? Op het spoor van een niet herkend déjà vu

31-03-22 05: 25: 00, Is de oorlog begonnen op 24. Februari 2022 toen Russische troepen de grens met Oekraïne overstaken? Begon het op de drieëntwintigste, toen de Oekraïense president Selensky mobiliseerde in afwachting van de Russische invasie? Op de tweeëntwintigste, toen Rusland de twee republieken Donetsk en Lugans erkende en beloofde ze te verdedigen? In de maanden daarvoor, toen de VS, de NAVO en de EU de eis van Rusland om een veiligheidszone tussen de…

Oekraïne: laten we niet vergeten … Een video-opname na de Maidan 2014

10-03-22 11: 36: 00, Wat is Oekraïne? Een land van verscheidenheid. Een land van mogelijkheden. Een rijk land. Een land dat een rijke geschiedenis heeft als brug tussen Oost en West en deze rol vandaag opnieuw op zich zou kunnen nemen. Waarom het na de "Maidan" 2014 anders is gelopen, blijkt uit deze lezing, waarin de confrontatielijnen die tot de huidige oorlog in Oekraïne hebben geleid, al duidelijk zijn benoemd. Een terugblik naar het jaar…

Oekraïne: Laten we niet vergeten..

10-03-22 11: 36: 00, Wat is Oekraïne? Een land van verscheidenheid. Een land van mogelijkheden. Een rijk land. Een land dat een rijke geschiedenis heeft als brug tussen Oost en West en deze rol vandaag opnieuw op zich zou kunnen nemen. Waarom het na de "Maidan" 2014 anders is gelopen, blijkt uit deze lezing, waarin de confrontatielijnen die tot de huidige oorlog in Oekraïne hebben geleid, al duidelijk zijn benoemd. Een terugblik naar het jaar…

“Heropleving van het Westen?” – een schrik met welk doel?

06-03-22 12: 21: 00, Angstaanjagend wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Het is ook beangstigend dat de man, Vladimir Poetin, die sinds zijn aantreden als president van Rusland de VS heeft opgeroepen de orde der naties te eerbiedigen, deze orde nu zelf schaamteloos in twijfel trekt door opdracht te geven tot de invasie van Oekraïne. Dit heeft alle vrienden van Rusland, waaronder de auteur van deze tekst, verrast, die nog ruimte voor onderhandeling…

Angst voor Rusland, waarom? Een ongecorrigeerde blik achter de schermen van de Oekraïnecrisis

24-02-22 05: 21: 00, Wil Rusland oorlog? Moet de wereld bang zijn voor een agressor Poetin nadat Rusland de regio's Donetsk en Lugansk als eigen staten heeft erkend en een dag later bommen heeft gegooid op militaire installaties van Oekraïne? Moet de "vrije wereld" haar "hulpeloosheid" overwinnen, zoals dagen tevoren op de "Veiligheidsconferentie" in München werd gepropageerd onder het motto "hulpeloosheid afleren"? Slaat de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" de spijker op de kop als zij onder…

Rusland – hartslag van een wereldmacht. Angst voor Rusland – waarom?

07-02-22 05: 05: 00, Geachte lezers van deze website, vanwege de huidige anti-Russische hysterie in het Westen, met name in de toonaangevende Duitse media, wil ik uw aandacht vestigen op een boek van mij dat kan bijdragen aan een authentiek beeld van Rusland en aan een beter begrip van de vraag waarom Rusland vandaag de…

Over het beeld van de mens in de hedendaagse geneeskunde – een poging tot een benadering.

06-02-22 10: 48: 00, Welk beeld van de mens volgt de huidige geneeskunde? Deze vraag wordt onvermijdelijk gesteld door iedereen die vraagt naar de betekenis van de beschermende en preventieve maatregelen in de huidige Corona-crisis. Staan de maatregelen in dienst van de gezondheid van het individu, in dienst van het algemene bevolkingsbeleid of in dienst…

Dystopische Gespenster

03-05-21 10:50:00, Auf der Tagesordnung des zurückliegenden Forums stand die Auseinandersetzung mit den dystopischen Gespenstern, die im Zuge des gegenwärtigen „Großen Umbruchs“ aus den Tiefen des letzten Jahrhunderts hochkommen: Aldous Huxleys, „Schöne neue Welt“ von 1933, George Orwells „1984“ aus…

Nawalny – Führer der russischen Opposition?

15-02-21 10:12:00, Bemerkenswertes offenbart sich am Fall Nawalny. Während westliche Medien Nawalny zum Führer der demokratischen Opposition Russlands stilisieren, distanzierte sich der Gründer und langjährige Vorsitzende der Partei der Liberalen,  „Jabloko“, Grigori Jawlinski, öffentlich von Nawalny’s „Populismus“ als  „sinnlos“, „antidemokratisch“…

Fragen zu Nawalny’s Coup

27-01-21 04:29:00, Unruhen in Russland nach Alexei Nawalny‘s Rückkehr. Die Kommentare schwanken zwischen Bewunderung für den Coup, mit dem er Putin herausgefordert habe, Mitleid für das Selbstopfer, indem er sich der zu erwartenden Inhaftierung ausgesetzt habe, und Hoffnung auf die…