Apolut:ㅤHet Westen provoceert de beschieting van Oekraïense kerncentrales | Door Peter Haisenko

12-08-22 01: 21: 00, Een commentaar van Peter Haisenko, beheerder van het portaal anderweltonline.com. Gezond verstand of logica zijn al lang uit de politiek en haar berichtgeving verwijderd. Dit heeft nefaste gevolgen, zoals niet alleen blijkt uit wat er in Oekraïne gebeurt. Zolang niet duidelijk is wie de kerncentrale in Zaporozhye bombardeert, zal dit niet ophouden. Kan men nog uitgaan van een voorraad resthersenen wanneer wordt beweerd dat Rusland de gebieden bombardeert die net bevrijd

Apolut: Van het Duitse conservenschandaal tot Selenski’s “zwarte lijsten”. Door Rainer Rupp

12-08-22 09: 50: 00, Een commentaar van Rainer Rupp. Net terug van een koele vakantie op 1900 meter hoogte aan de voet van de Mont Blanc in de Franse Alpen, heb ik nog geen tijd gehad om een van de vele nieuwe idioten waarmee men momenteel wordt geconfronteerd uit te kiezen voor een diepere analyse. Zelfs na een week van uitschakelen, van "niet naar het nieuws luisteren", wordt men overweldigd door de overvloed en de

Apolut: Midden-Oosten vanuit zijn perspectief. Door Jochen Mitschka

11-08-22 12: 39: 00, Een standpunt van Jochen Mitschka. Als je bronnen buiten de westerse media zoekt, vind je altijd juweeltjes van journalistiek. Bijvoorbeeld de onafhankelijke journalist Sam Husseini die schrijft op husseini.substack.com, en in enkele onafhankelijke internetportalen. In een artikel in Counterpunch (1) analyseert hij het huidige Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten en citeert Bismarck aan het begin met de woorden "Geloof nooit iets in de politiek totdat het officieel is ontkend." Hieruit concludeert

Apolut:ㅤLeven in de waarheid | Door Paul Schreyer

11-08-22 09: 34: 00, Een commentaar door Paul Schreyer. Verlammende stagnatie, staatsinmenging, algemeen gebrek aan vrijheid - de Tsjechische auteur, burgerrechtenactivist en latere president Václav Havel schreef jaren geleden een essay 44 waarin hij het functioneren van staat en samenleving in het toenmalige Oostblok als "post-totalitair" analyseerde. Tegelijkertijd beschreef Havel hoe een persoon in zo'n systeem [...] " Lees verder op Apolut.net ...

Apolut: The Punch and Judy Show of the Sanctionaires | Door Peter Frey

09-08-22 01: 03: 00, Het getouwtrek over een turbine voor Nord Stream 1 wordt georkestreerd. Een standpunt van Peter Frey.De oorlog van de westerse, zelfbenoemde vrije wereld tegen het insubordinate Rusland heeft, althans voor een deel, de kenmerken van een groteske. Nadat zij dachten dat zij het grootste land ter wereld moesten sanctioneren, en nadat zij overal hadden verkondigd dat zij zonder Russisch aardgas konden, jammeren zij nu in onze oren dat "de Russen" de

Apolut:ㅤDe kunstenaar vandaag – domesticatie van neo-feodalisme | Door Bernd Lukoschik

09-08-22 11: 01: 00, De kunstenaar in het feodalisme was helemaal geen kunstenaar. Gezien vanuit ons standpunt, want hij "schiep kunstwerken" - maar "schiep kunstwerken" is zelf een concept dat van ons afkomstig is. Een commentaar van Bernd Lukoschik.De "kunstenaar" was in die tijd niet meer dan een eenvoudige bediende, een huisknecht, niets anders, weliswaar met speciale kwalificaties. De musicus of componist, bijvoorbeeld, was een zeer eenvoudig ambachtsman, die geen "kunstwerken" maakte, maar "akoestische handelswaar"

Apolut: The Age of the Crocodile (Deel 2) Door Uwe G. Kranz

05-08-22 11: 57: 00, ... of de uitholling van de democratische rechtsstaat Een standpunt van Uwe G. Kranz. In de vorige column heb ik mij beziggehouden met de verschillende Duitse noodwetten en de pogingen van het Wereld Economisch Forum (WEF), de Europese Unie (EU) en, in Duitsland, de rood-groen-inkt cabal om de burger te trainen en te drillen om uiteindelijk een technocratisch totalitarisme te vestigen. Daarbij stuitte ik op een lange lijst van wortel-en-stok maatregelen

Apolut: Geen eindeloze ellende. Door Rainer Rupp

05-08-22 10: 09: 00, ... alleen maar om de Groenen tevreden te houden" (Liane Kilinc) Een commentaar van Rainer Rupp en een toespraak van Liane Kilinc. Voor de regelmatige lezers en luisteraars van mijn dagelijkse dosis, is Liane Kilinc geen onbekende. Voor allen die nog geen kennis hebben gemaakt met de moedige anti-oorlogsactiviste volgt hier een kort profiel van deze veelzijdige en moedige vrouw: De 50 jarige voorzitster van de vereniging "Friedensbrücke/Kriegsopferhilfe e.V." heeft sinds

Apolut: The West’s Green Africa Lie. Door Jochen Mitschka

04-08-22 12: 40: 00, Een standpunt van Jochen Mitschka. Aangezien ik in Afrika woon, wil ik schrijven vanuit het gezichtspunt van de Afrikanen en, in het algemeen, van de landen die tot nu toe hoofdzakelijk door het Westen zijn uitgebuit. Langzamerhand kunnen zij, door de opkomende nieuwe multipolaire wereldorde, profiteren van de wereldwijde concurrentie. Want de Nieuwe Zijderoute en de BRICS geven hun de hoop dat ook zij spoedig een "economisch wonder" zullen kunnen verrichten.

Apolut: The Propaganda Tsunami Door Caitlin Johnstone

04-08-22 09: 39: 00, De indringendheid waarmee de westerse media bepaalde beweringen over Rusland herhalen, voedt de verdenking dat het tegendeel waar kan zijn. Een commentaar van Caitlin Johnstone. Noot bij het artikel: Deze tekst is voor het eerst verschenen in "Rubikon - Magazin für die kritische Masse", waarvan Daniele Ganser en Hans-Joachim Maaz deel uitmaken van de adviesraad. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) is gemaakt, neemt apolut deze tekst over

Hartz IV voor iedereen

04-08-22 08: 04: 00, Een commentaar van Hans-Jürgen Mülln. In sommige Europese steden worden voorbereidingen getroffen voor de invoering van sociale puntensystemen, d.w.z. totalitaire controlesystemen. Dit najaar zullen enkele proefprojecten worden uitgevoerd. Ook in Duitsland is de planning al ver gevorderd. Daarbij kunnen de machthebbers putten uit relevante ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met het autoritaire Hartz IV-systeem. "Samenzweringstheorieën zijn het nieuws van morgen." - Burkhard Müller-Ullrich, "Kontrafunk" Bologna, Rome, Wenen en andere

Apolut:ㅤDe echte vijand | Door Roland Rottenfußer

02-08-22 12: 30: 00, Een standpunt van Roland Rottenfußer. Opmerking bij het artikel: Deze tekst is voor het eerst verschenen in "Rubikon - Magazin für die kritische Masse", waarvan Daniele Ganser en Hans-Joachim Maaz lid zijn van de adviesraad. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) is gemaakt, neemt apolut deze tekst over in het secundaire gebruik en wijst er expliciet op dat de Rubikon ook afhankelijk is van donaties en steun nodig

Hitler veranderde Oekraïners in Ariërs. Door Peter Haisenko

02-08-22 10: 38: 00, Een commentaar van Peter Haisenko, beheerder van het portaal anderweltonline.com. De Duitsers zijn een vreemd volk. Enerzijds baden zij zich in de cultus van schuld omdat Hitler en het nationaal-socialisme hebben bestaan, en anderzijds cultiveren zij voorkeuren en erfstukken van de Führer. Daarmee bedoel ik niet alleen de kerkbelasting of de meidagen, maar ook de liefde voor de Engelse en Arische broedervolken. Iedereen die "Mein Kampf" heeft gelezen, weet het. Hitler

Apolut: Faeser belastert democraten

01-08-22 07: 01: 00, Gepubliceerd op: 1. Augustus 2022 | Aantal reacties: nog geen Berlijn - Rosa-Luxemburg-Platz 30. Juli 2022 De volgende toespraak van Uli Gellermann werd gehouden op de bijeenkomst van de democratische beweging op 30. Juli 2022 op de Rosa-Luxemburg-Platz: Beste "rechts-extremisten", U heeft het goed gehoord: "rechts-extremisten" noemt de minister van Binnenlandse Zaken Nancy-Faeser u, omdat u in opstand bent gekomen tegen de ondemocratische Coronamaatregelen. Omdat je de democratie verdedigt. Deze SPD

Apolut:ㅤFarmaceutische bedrijven, winstmaximalisatie en gezondheid | Door Christian Kreiß

01-08-22 01: 05: 00, Een standpunt van Christian Kreiss. Vraag Beursgenoteerde ondernemingen kunnen alleen overleven als ze voortdurend hoge en op lange termijn stijgende winsten genereren. Als de winst daalt, daalt de aandelenkoers. Dan is er de dreiging van een bedrijfsovername of herstructurering door middel van personeelsinkrimpingen, kostenverlagingen, fabriekssluitingen, enz. Dalende of zelfs onbestaande winsten bedreigen het voortbestaan van beursgenoteerde ondernemingen. De bestaansreden van beursgenoteerde ondernemingen is het genereren van voortdurend hoge en op lange

Het is vijf over twaalf in het ziekenhuis. Door Hermann Ploppa

30-07-22 09: 35: 00, Werknemers in ziekenhuizen en medische zorgcentra, die door de media grotendeels worden genegeerd, strijden tegen ondraaglijke arbeidsomstandigheden. Sinds in de gezondheidssector het winstbeginsel regeert, is het steil bergafwaarts gegaan. Het is de hoogste tijd voor een terugkeer van menselijkheid en het algemeen welzijn. Een commentaar van Hermann Ploppa. De volgende tekst is een sterk uitgebreide versie van een artikel uit het weekblad Demokratischer Widerstand nummer 98.Al twee en een half jaar

Apolut: Het post-lockdown syndroom. Door Andrea Wiedel

29-07-22 12: 41: 00, Niet alleen ons immuunsysteem heeft geleden onder de lockdown, maar ook onze sociale competentie - maar wat is afgeleerd, kan opnieuw worden aangeleerd. Noot bij het artikel: Deze tekst is voor het eerst verschenen in "Rubikon - Magazin für die kritische Masse", waarvan Daniele Ganser en Hans-Joachim Maaz lid zijn van de adviesraad. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) is gemaakt, neemt apolut deze tekst over in het

Apolut: Oekraïne desinformatie door VS TV generaals | Door Rainer Rupp

29-07-22 09: 41: 00, Een commentaar van Rainer Rupp. Luisterend naar tv-commentaren en interviews met gepensioneerde Amerikaanse generaals, zou je kunnen denken dat Rusland zwaar op de touwen ligt en dat Oekraïne voor de knock-out stoot gaat. Oekraïne zal winnen omdat het moet winnen! Dit is de Westerse propagandaslogan die door de propagandagoeroes van de VS/NAVO 24 uren per dag als een mantra in een Indiase ashram wordt herhaald. Wanneer men echter kijkt naar de

Apolut: Namibië: leven en laten leven. Door Jochen Mitschka

28-07-22 01: 09: 00, Meer inzichten over het leven in Afrika Nu is "Afrika" even divers als Europa, met nog meer verschillende talen. Eerst en vooral heeft de kolonisatie ertoe geleid dat de meeste staten één of twee officiële Europese talen hebben. Hoewel historisch gezien tientallen talen in vele landen vertegenwoordigd zijn. Daarom is slechts een deel van mijn verslagen uit Namibië van toepassing op heel Afrika. Namelijk het deel dat gaat over de politiek

Apolut:ㅤOekraïne verliest de oorlog, en Europa ook. | Door Oscar Silva-Valladares

28-07-22 09: 23: 00, Een commentaar van Oscar Silva-Valladares. Afgezien van de schade in Oekraïne heeft de oorlog ook in de rest van Europa aanzienlijke slachtoffers gemaakt nu het continent zijn meest concurrerende energievoorziening kwijtraakt, waardoor de productievoorsprong van de regio in gevaar komt en een inflatiegolf versnelt die het welzijn van de bevolking in de komende winter ernstig zal aantasten door de hogere energiekosten. Europa probeert al jaren zijn energiebronnen te diversifiëren, maar beschikt

Tot ziens, Corona-leugenaar! | Door Anselm Lenz

27-07-22 12: 00, Vanaf 30. Juli komen de mensen naar Berlijn. Een standpunt van Anselm Lenz. "Het Corona regime valt op 1 augustus 2022. De sekte zal generaties lang puzzelen, zal strafrechtelijk worden aangepakt. Waarom bleken delen van links en de voorheen kritische bevolking bijzonder vatbaar voor de Corona-leugen?" Dat was de vraag die het weekblad Democratisch Verzet (DW) dinsdagavond (1) in een online-peiling stelde. Uit een eerste opiniepeiling blijkt dat "plezier in martelen en

Komiek Lauterbach: grappiger dan dit wordt het niet. Door Tom J. Wellbrock

27-07-22 08: 57: 00, Een commentaar door Tom J. Wellbrock. Daar gaan we weer. Ze beginnen opnieuw. Midden in de zomer, midden in de oorlog, midden in de verwerking van het feit dat Karl Lauterbach onlangs een comedie probeerde. De maatregelen staan op het punt opnieuw te beginnen. Corona blijft, hoop gaat. Blijkbaar is de verwerking van Corona politiek begonnen. En Karl Lauterbach (SPD, voorheen CDU) heeft een begin gemaakt. In een verhelderend format genaamd

Apolut: De Groenen laten zichzelf en de realiteit in de steek

25-07-22 11: 40: 00, Een commentaar van Peter Haisenko, beheerder van het portaal anderweltonline.com. Vanaf het begin was het handelsmerk van de Groenen dat zij overal kritiek op hadden, maar nooit concrete voorstellen deden over hoe het beter zou kunnen. Zeker geen goed doordachte voorstellen. Nu zitten ze in de regering en moeten ze de realiteit onder ogen zien. Mislukking is geprogrammeerd. De "oorspronkelijke Groenen" waren vergeven van mensen uit de "achtenzestig scene". Ik heb

Apolut: Aanbidding van dode paarden. Door Douglas Macgregor

22-07-22 12: 22: 00, Europeanen denken dat een botsing met Rusland steeds waarschijnlijker wordt. President Biden schijnt daar niet aan gedacht te hebben. Een standpunt van Douglas Macgregor. Gaius Julius Caesar Germanicus, in de geschiedenis bekend als Caligula, regeerde als Keizer van Rome van 37 tot 41 AD. Chr. als keizer van Rome. Caligula, de achterkleinzoon van de eerste Romeinse keizer, de briljante Augustus Caesar, verkwistte de enorme rijkdom van de Romeinse staat, verklaarde zichzelf

Apolut:ㅤ Zit Rusland in een lastig parket ondanks zijn militaire overwinningen? | Door Rainer Rupp

22-07-22 10: 20: 00, Een commentaar van Rainer Rupp. Teaser Alleen een zogenaamd "smerig, verachtelijk akkoord", een onderhandelingsakkoord met de vermeende aartsvijandige Russen, kan Oekraïne voor nog grotere tragedies behoeden. Dat is de mening van twee ervaren Amerikaanse geo-strategische deskundigen, Dr Gordon Hahn en Ed Luttwack. Maar zover zal het niet komen, want nadat de hypocriete politieke elites van de westerse waardengemeenschap Rusland op zo'n manier hebben gedemoniseerd, kunnen zij niet meer terug zonder gezichtsverlies

Apolut:ㅤAlliance of dictatorships with an apartheid state | Door Jochen Mitschka

21-07-22 12: 52: 00, Zwakte van de VS bevordert verheldering van posities in het Midden-Oosten. Een standpunt van Jochen Mitschka. In mijn laatste verslag heb ik uiteengezet hoe de voormalige koloniale staten zich oriënteren op de BRICS, China en Rusland. Maar er is zeker ook een poging van de VS om zijn tanende invloed te redden door een nieuwe militaire alliantie. Door de alliantie een proxy rol te laten spelen. Interessant hierbij is dat het

“Nobel ruïneert de wereld” Door Roberto J. de Lapuente

19-07-22 01: 59: 00, Wij leven in het beste Duitsland ooit, in een zeer grootse tijd - ja, een keerpunt. Dat dit zo is, blijkt de laatste tijd uit het plaatselijk vervoer en uit de voetgangerszones: Zelfs de bedelaars daar zijn de laatste tijd mooier gekleed en lijken op de een of andere manier beter verzorgd. Een standpunt van Roberto J. de Lapuente.Vorige week in de S-Bahn. Een oudere heer stapt in, zingt over Cuore

Apolut: Friedrichs Vrijheid. Door Annette van Gessel

19-07-22 09: 41: 00, De journalist en non-fictie auteur Ernst Wolff schreef een kinderboek dat ook volwassenen aan het denken zet. Een commentaar van Annette van Gessel. Noot bij het artikel: Deze tekst is voor het eerst verschenen in "Rubikon - Magazin für die kritische Masse", waarvan Daniele Ganser en Hans-Joachim Maaz deel uitmaken van de adviesraad. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) is gemaakt, neemt apolut deze tekst over in het

Apolut:ㅤtegen de koude herfst

19-07-22 07: 41: 00, Gepubliceerd op: 19. Juli 2022 | Aantal reacties: nog geen Warme zomerdagen in Berlijn Een commentaar van Uli Gellermann. Dat denken ze, de Lauterbachs en de farmaceutische industrie: Nu laten we het een beetje rusten, laten we de schapen weer op vakantie gaan, maar dan, dan komt de herfst. Dan zullen we de mooie illusies van de democratie om zeep helpen. Maskers, lockdowns en politieterreur. Het hele programma. De totale aanval

Apolut:ㅤHet idee van geld (deel 3)

18-07-22 04: 18: 00, Ga hierheen voor Deel 1 en Deel 2 van deze serie berichten. Kan crypto echt de basis zijn van een nieuw monetair systeem? Een commentaar van Michael Wolf. Nu overheidsschuld niet langer de beste optie is om rijkdom op te slaan, gaan sommige investeerders over op cryptotechnologie als een nieuwe opslag van waarde. Maar er zijn zoveel crypto-technologieën ... zijn ze allemaal hetzelfde? Hier eerst wat basisprincipes: "Het gaat niet om

Apolut:Peasant Wars 2.0 Door Uwe G. Kranz

18-07-22 01: 25: 00, Een standpunt van Uwe G. Kranz. Zijn we op weg naar een nieuwe editie van de Boerenoorlogen? Zal de "gewone man" na iets meer dan 500 jaar weer om economische redenen in opstand komen, om uiteindelijk weer fundamentele eisen voor mensenrechten naar voren te brengen (de toenmalige "Twaalf Artikelen van de Boerenstand in Zwaben" behoren tot de eisen die de boeren in de Duitse Boerenoorlog 1525 in Memmingen tegen de Zwabische

Apolut:ㅤRusland, China en de Grote Reset | Door Ernst Wolff

18-07-22 10: 21: 00, Een commentaar van Ernst Wolff. Het eerste slachtoffer in oorlog is de waarheid. Dit gezegde is ook van toepassing op de oorlog in Oekraïne. Maar niet alleen voor de actuele berichtgeving, ook voor de politieke interpretatie van het conflict. In de afgelopen weken en maanden heeft een groot aantal internationale commentatoren getracht ons te doen geloven dat de oorlog aantoont dat de wereld zich in een multipolaire richting beweegt. Terwijl het

Apolut: Baerbock zinnen gevaarlijk

18-07-22 07: 25: 00, Gepubliceerd op: 18. Juli 2022 | Aantal reacties: nog geen Nationale NAVO-veiligheidsstrategie Een commentaar van Uli Gellermann. "Verlangen", beoordeelt het woordenboek, als een "ziekte van pijnlijk verlangen". Mevrouw Baerbock wil de Duitsers deze ziekte inprenten: "Wij voelen zo'n verlangen dat we waarschijnlijk al lang niet meer gevoeld hebben, dat mijn generatie misschien nooit echt gevoeld heeft: Een verlangen naar veiligheid." Zoals gewoonlijk, moet je het politieke jargon in het Duits vertalen.

Apolut. Waar zijn de vermiste werkers heen? | Door Norbert Häring

15-07-22 11: 57: 00, Wat de cijfers zeggen Een standpunt van Norbert Häring. Overal hoor je over het gebrek aan arbeidskrachten. Het is vreselijk moeilijk om nieuwe werknemers te vinden. In het licht van de door de corona beschadigde economie vraagt men zich af waar de werknemers en potentiële werknemers zijn die in zovele sectoren ontbreken. Dus keek ik naar de werkgelegenheidstrends per sector en vond één sector die flink heeft ingehuurd. Een krappe arbeidsmarkt

Apolut:ㅤUS oorlogsplannen en terroristische aanvallen tegen Venezuela onthuld | Door Rainer Rupp

15-07-22 09: 45: 00, Een commentaar van Rainer Rupp. De Verenigde Staten zien zichzelf graag als een lichtend voorbeeld, een baken van vrijheid en een wereldwijde strijder voor democratie. Hoe smerig en onmenselijk het er achter de schermen van de macht in Washington werkelijk aan toe gaat, is nu onthuld door een topinsider met schokkende details over oorlogsplannen - en terreuraanslagen van het oligarchische regime van de VS tegen de democratie in Venezuela. Met het