Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 3 | Stichting Vaccin Vrij

wereldwijd-vaccinatiebeleid-is-nationaal-vaccinatiebeleid?-–-deel-3-|-stichting-vaccin-vrij

23-01-20 07:52:00,

Lekgeprikte aard

De stichting Vaccinvrij is al langere tijd bezig met het onderzoeken van de invloed van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie op het Nederlandse vaccinatiebeleid.

Wij publiceren onze geordende bevindingen stapsgewijs op nieuwe pagina’s op de website van de stichting Vaccinvrij. Voorlopig staan er vijf delen gepland. In ‘Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 3’ kondigen wij een nieuwe pagina aan met de titel: ‘GVAP = EVAP = NL?’

Deze pagina brengt aan het licht dat de Nederlandse regering – zonder enige voorafgaande parlementaire inspraak en zonder media-aandacht – de mondiale plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangenomen, en die ten uitvoer brengt. Op deze pagina worden de doelen besproken van het ‘Global Vaccine Action Plan’ (GVAP) – en de op Europa toegespitste versie van het mondiale plan: het ‘European Vaccine Action Plan’ (EVAP). Waarom heeft de Nederlandse overheid zich achter de doelen van de WHO geschaard? Zijn die doelen in het belang van de Nederlandse bevolking?

 
Ga naar pagina: GAVP = EVAP = NL

Eerdere afleveringen

 
Het GVAP/ EVAP is zeer goed opgezet. Media, medici en politici maken – waarschijnlijk grotendeels onbewust – deel uit van het plan van de WHO.

‘Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 1′ gaat over zakenman Bill Gates; zijn droom om ‘elk kind ter wereld te vaccineren’ en de invloed die hij heeft binnen de Wereldgezondheidsorganisatie.

‘Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 2′ over de Wereldgezondheidsorganisatie

Inzicht in het wereldwijde vaccinatiebeleid is van cruciaal belang voor het begrijpen van het Nederlandse vaccinatiebeleid. Wij denken dat de informatie die wij in deze serie aan u aankondigen wijdverspreid dient te worden. Des te groter het bewustzijn van de bevolking, des de groter is de kans dat wij onze keuzevrijheid behouden.

Informeer uzelf, en zorg ervoor dat de informatie anderen bereikt door uw echtgenoot, familie, vrienden, consultatiebureau-arts en wie u ook maar bedenken kunt te wijzen op deze pagina’s.

 
Denk mee, denk na, doe mee.

 
Ga naar pagina: GAVP = EVAP = NL

 » Lees verder

Zoek de waarheid. Inspirerende column van Caitlin Johnstone.

zoek-de-waarheid-inspirerende-column-van-caitlin-johnstone.

23-01-20 04:22:00,

Bron:  ICH.

Dit is een heel inspirerende tekst van Caitlin Johnstone.

Ze zegt dat we van alle kanten beïnvloed worden, en dat er maar één ding op zit : op genadeloze wijze de waarheid zoeken. Zonder aanziens des persoons.

Het wringt wel een beetje met de evolutie-theorie. Mensen overleefden in groepen, en groepen zijn het sterkst als de leden min of meer blind geloven in hun leiders.   

Maar ‘leiders’ hebben we niet meer. We hebben nu ‘opinion leaders’.

En de ellende is:  die werken voor een boven-nationale Elite, en geven ons een wereldbeeld dat goed is voor hèn, en slecht voor ons.  Maar dàt is in de evolutie nooit eerder gebeurd, en dus hebben we daar geen verweer tegen.  Het lot van de dodo: een totaal nieuwe vijand zal hem verslaan.  (Laat mijn pessimisme U niet ontmoedigen. Lees deze prachtige column)

Rood:  Originele tekst.

Zwart:  Google translate, bijgeschaafd.  

              
How To Be A Mentally Sovereign Human

By Caitlin Johnstone

January 21, 2020 “Information Clearing House” – We all showed up naked, slimy and clueless in a world of inexplicable sensory input we couldn’t make head or tail out of. We were then taught what’s what by people who showed up under the exact same circumstances a blink of an eye earlier.

The amniotic fluid is barely washed from our tiny naked bodies before we find ourselves in a marriage and a day job, staring down at a small pair of eyes looking up to us for guidance.

This is not a good environment for developing mental sovereignty, the ownership and authorship of your own cognitive relationship with life.
Hoe een mentaal soevereine mens te zijn.

Door Caitlin Johnstone

21 januari 2020 “Information Clearing House” –

We worden allemaal naakt geboren, slijmerig en totaal onwetend  in een wereld van onverklaarbare zintuiglijke indrukken waar we geen kop of staart aan kunnen breien. We zijn daarna voorgelicht over  wat het allemaal voorstelt door mensen die enkele jaren eerder in exact dezelfde omstandigheden in de wereld kwamen.

Het vruchtwater is nauwelijks van onze kleine naakte lichamen gewassen of we zitten al in een huwelijk en een dagelijkse job,  » Lees verder

Europese Unie steunt racisme

europese-unie-steunt-racisme

23-01-20 04:13:00,

Op dit ogenblik loopt er in Israël een conferentie rond de holocaust en tegen het racisme. Een merkwaardig feit. In totaal zouden er een 44 landen in Israël aanwezig zijn om hierover officieel van gedachten te wisselen. Een zoveelste topconferentie van de heren en dames die voorheen het schone winterweer in Davos maakten en nu in Israël elkaar nog maar eens ontmoeten. Reizen om te leren heet dat.

Maar in Israël met die regering een bijeenkomst houden over racisme? Toch merkwaardig. Israël is het resultaat van Brits en Frans kolonialisme uit het begin van de vorige eeuw en de druk van de zionistische lobby in Europa. Deze laatsten wilden een staat alleen voor hen en niemand anders. Raus klonk het.

Apartheid

En dat hield ook in dat andere Europeanen niet welkom waren om er te wonen en, nog heel veel erger, dat men alle oorspronkelijke inwoners, behoudens dan natuurlijk de aldaar al duizenden jaren levende joden, ging verjagen.

Nazi medaille bezoek Palestina - Leoold Edler von Middlestein - 1933

In 1933 na de machtsovername van Adolf Hitler ging Leopold Edler von Middlestein, tot 1939 verantwoordelijke bij de SS voor het joodse ‘probleem’, naar het toen nog Brits Palestina om er met de zionistische leiders te overleggen over wat men het ‘jodenvraagstuk’ noemde. Het blad Der Angriff van propagandachef Joseph Goebbels liet ter gelegenheid van die reis deze bovenstaande medaille slaan. Het meeste buitenlandse geld dat zorgde voor de creatie van Israël na 1948 kwam van Nazi-Duitsland. Tot 1941 werkten bepaalde zionistische groepen samen met Nazi-Duitsland. “Een nazi reist naar Palestina’ staat er geschreven.

Ongeveer dertig jaar geleden kwam er in Zuid-Afrika een einde aan de apartheid waarbij de blanke kolonisten de baas waren en de zwarten moesten luisteren en bijvoorbeeld daar gaan wonen en werken waar de meesters dat zegden. Ook dit kreeg de steun van de EU en de NAVO. Herinner maar de zogenaamde Vlaamse elite die via hun club Protea daar ook nog meende reclame te moeten maken. Een beschamende elite natuurlijk. 

Maar nog steeds zien we dat dit systeem in Israël blijft bestaan. Russen die zich vlug in Israël bij hun komst lieten besnijden en wat verhaaltjes uit de Thora reciteerden waren welkom. Palestijnen wier voorvaderen er eeuwen woonden werden opgesloten in getto’s of in omwalde steden waar men hen feitelijk belegerde.

 » Lees verder

Op het corona-virus (‘Wuhan-virus’) rust een Engels patent: nummer EP3172319B1

op-het-corona-virus-(‘wuhan-virus’)-rust-een-engels-patent:-nummer-ep3172319b1

23-01-20 01:18:00,

bron: trouw.nl

Op het corona-virus dat ineens in China opgedoken is in de Wuhan regio en zou zijn begonnen op een dierenmarkt, rust een Engels patent. Het gaat om patentnummer EP3172319B1 ontwikkeld door Erica Bickerton aan het Pirbright Institute in Surrey, Engeland. Het Pirbright Institute (Bill & Melinda Gates) is gespecialiseerd in studie naar infectieziekten bij landbouwhuisdieren.

Het is nogal vreemd dat men heeft kunnen concluderen dat het virus op de markt in de Chinese Wuhan regio uitgebroken is, terwijl onbekend is bij welke dieren. Diegene die de dieren immers naar de markt gebracht zou moeten hebben, zou zelf toch op zijn minst ziek moeten zijn geworden.

Je zou denken dat het toch niet zo ingewikkeld zou moeten zijn om de bron te achterhalen; tenzij het een PsyOp (psychologische operatie en dus false flag) is. Welnu, als het patent behoort tot dit Engels laboratorium, hoe komt het dan bij die dieren op de Chinese markt terecht? Ondanks dat men beweert dat het waarschijnlijk om een gemuteerd virus gaat, blijft de grote vraag hoe het virus dan überhaupt in China terecht kwam.

De tweede vraag die rijst is hoe men kan weten dat het om een gemuteerd virus gaat? Dat kan men alleen weten als men bloedmonsters bij besmette patiënten afneemt en deze genetisch in kaart brengt. Dat lijkt me met de moderne onderzoeksmiddelen een kwestie van een paar uur werk.

Het is niet zo dat het in kaart brengen van DNA nog in de kinderschoenen staat. De wetenschap is zelfs al zo ver dat, middels de CRISP-CAS12 methode, DNA op afstand gelezen en gemodificeerd kan worden (zie deze toelichting). Je zou dus kunnen verwachten dat men de exacte samenstelling en dus de mutatiekenmerken van het virus kent. Het is eigenlijk uitgesloten dat men niet inmiddels bekend is met de exacte kenmerken van het virus. Als een virus muteert, betekent dit dat het ergens de tijd heeft gehad om die mutatie te ondergaan.

Nu is het corona-virus in het Engelse lab ontwikkeld op basis van zuivere genetische analyse van de ziekte die het zou moeten bestrijden als vaccin. Het corona-virus is gebouwd als vaccin tegen bronchitis (lees het patent voor de toelichting). Dat impliceert dat of het vaccin in China aan de bevolking geïnjecteerd moet zijn of een reiziger het vaccin ooit geïnjecteerd heeft gekregen (en anderen besmet heeft met het vaccin-virus).

 » Lees verder

Actiegroep 5G Het Gooi zegt NEE – Wij worden als proefdieren gebruikt – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-–-wij-worden-als-proefdieren-gebruikt-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

23-01-20 10:48:00,

Vandaag stond er een mooi interview met Sylvia Slegers van de Actiegroep 5G: Het Gooi zegt NEE! in De Gooi- en Eemlander. Onderstaand het informatieve artikel dat Bert-Jan van Oel hierover schreef.

Wij worden als proefdieren gebruikt

Burgers komen steeds vaker in verzet tegen overheidsplannen. In deze regio praten actiecomités mee over de herinrichting van de Spoorzone in Hilversum en was er recent ook protest tegen de bomenkap op Anna’s Hoeve ten bate van de HOV-lijn tussen Huizen en Hilversum. ’Actiegroep 5G: Het Gooi zegt NEE!’ richt zich tegen het nieuwe telecomnetwerk dat op komst is.

Foto: Sylvia Slegers

De actiegroep is opgericht door Ayna Siem, Maarten Nederhorst en Sylvia Slegers. Laatstgenoemde voert het woord. Meteen even duidelijk: bij Sylvia Slegers geen aluminiumfolie tegen de muren en ze heeft ook geen aluhoedje op. „Het gevaar dat je in die hoek wordt gedrukt is altijd aanwezig als het over straling gaat”, weet ze. „Maar er is genoeg wetenschappelijk bewijs om te kunnen aantonen dat het ongezond is om blootgesteld te worden aan elektromagnetische stralingsvelden.”

De 55-jarige espavo-therapeute merkte ongeveer tien jaar geleden dat ze last kreeg van hoofdpijnen en slapeloosheid. Na enige tijd heeft ze voor zichzelf het verband met straling gelegd. Inmiddels ligt er een wolk van ’stralingssmog’ over grote delen van de wereld door toepassing van talloze vormen van draadloze communicatie – het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s en mobiele telefonie zijn daarvan de bekendste voorbeelden. Communicatie op zee en in de luchtvaart, satellietverbindingen en wifi in huis dragen ook bij tot die onzichtbare ’smog’. En dat geldt ook, wie had dat gedacht, voor de tegenwoordig in zwang zijnde ’slimme elektriciteitsmeter’. Elke vorm van draadloze informatieoverdracht dus.

Verdeeldheid

Nu is dat allemaal nog tot daaraan toe, ware het niet dat een groeiend aantal mensen en ook wetenschappers menen dat dergelijke straling gevaar voor de gezondheid kan opleveren. Sylvia Slegers is daarvan overtuigd: „Ik heb me er inmiddels al tien jaar in verdiept. We ondervinden ook steeds meer steun. Stralingsonderzoeken spreken elkaar tegen. Er is grote wetenschappelijke verdeeldheid. Maar, je kunt het wel raden: als zo’n onderzoek is gefinancierd door een telecommaatschappij is de uitkomst anders dan bij een neutraal wetenschappelijk rapport.”

Ze leeft in het nu en heeft in haar leven enkele aanpassingen gedaan om zelf minder last te hebben van straling.

 » Lees verder

Filmtip: waargebeurde Hollywood-thriller over PFAS – Down To Earth Magazine

filmtip:-waargebeurde-hollywood-thriller-over-pfas-–-down-to-earth-magazine

23-01-20 09:35:00,

Niet alleen Nederland worstelt met PFAS. Ook het Amerikaanse congres discussieert over regulering van deze kankerverwekkende chemische stoffen.

totaal aantal views: 8; 8 views vandaag

Een van de sprekers bij een hoorzitting hierover was acteur en milieuactivist Mark Ruffalo. Dat zit zo. In januari 2016 las hij de indringende longread ‘De advocaat die DuPonts grootste nachtmerrie werd’ in de New York Times en besloot dat er een verfilming moest komen. Die is er nu: Dark Waters. Het waargebeurde verhaal begint bij een wanhopige boer uit West-Virginia die zich in 1998 meldt bij advocaat Rob Bilott (gespeeld door Ruffalo). De boer is ervan overtuigd dat al zijn koeien doodgaan door gif uit de verderop gelegen stortplaats van chemiebedrijf DuPont. Bilott is gespecialiseerd in het verdedigen van de belangen van bedrijven als DuPont en kent hun advocaten goed. Dit is niets voor hem. Maar omdat de boer Bilotts oma blijkt te kennen, besluit hij de zaak toch te bekijken. Wat volgt is een onthutsend onderzoek, dat vleugels krijgt als Bilott ergens in de honderden dozen vol DuPont-dossiers de afkorting PFOA tegenkomt. Dat blijkt te zijn gevonden in de stortplaats, maar wat het is? Niemand weet het.

Na veel speurwerk ontdekt Bilott dat PFOA, een handig chemisch stofje in onder andere anti-aanbakpannen, tapijten en ook blusschuim, schadelijk voor het milieu en kankerverwekkend is. Daaraan gaan de koeien dus dood. Nu weten we dat PFOA, een van de PFAS-stoffen, overal te vinden is, zeggen Ruffalo en de echte Rob Bilott steeds bij de publiciteit rondom de film. Het zit in 95 procent van de Amerikanen en is zelfs in eieren van adelaars gevonden, vertellen ze. Zoals we weten zit het ook hier overal in de grond. En in het bloed van omwonenden van de Chemours-fabriek in Dordrecht, waar PFOA werd geproduceerd.

Het tragische is dat het niet zover had hoeven komen als de veiligheid van dit soort stoffen beter gecontroleerd zou worden. Bilott ontdekt dat DuPont uit eigen onderzoeken al heel lang wist dat PFOA kankerverwekkend is en geboorteafwijkingen veroorzaakt, maar dat niet meldt bij het Amerikaanse milieuagentschap. Het systeem klopt niet, roept hij ergens getergd uit – ook heel duidelijk de boodschap van de makers. Zijn verbijstering over wat hij ontdekt en zijn worsteling om ondanks de financiële repercussies niet toe te geven aan de angst dat DuPont hem iets zal aandoen: het voelt zelfs voor de kijker soms bijna te zwaar om te dragen.

 » Lees verder

Stop de voort durende houtkap

Steun deze actie, ook al is het niet hier in de buurt, want overal waar het bos gekapt wordt en met subsidie wordt opgevoerd aan biomassa-centrales van Vattenfall (fossielvrij binnen één generatie, weet u wel? Ja het tuig dat kinderen misbruikt voor hun verwerpelijke doelstellingen) en hun energie-trawanten, moeten redelijke mensen in opstand komen.

Bedankt voor uw steun!

Door ons Burgerinitiatief moét de Provincie Noord-Holland op 3 februari een NIEUW besluit nemen. Maar helaas dreigen we de strijd te verliezen. VVD, PVDA, D66, CU  en GroenLinks hebben namelijk aangegeven vóór kap te zijn. (zie ook www.duinstichting.nl)

Er rest ons nog één mogelijkheid: de politici van deze partijen op andere gedachten brengen… 

Kom in actie en stuur een persoonlijke mail!

richt uw mail
aan: statengriffie@noord-holland.nl
cc: bureaugriffier@bergen-nh.nl

onderwerp: ter attentie van de Statenleden / gemeenteraadsleden.

U kunt de volgende tekst (of uw eigen woorden) gebruiken:

 “Geachte volksvertegenwoordiger, Ik vraag u tégen de bomenkap te stemmen omdat … 

* bomen nu meer dan ooit nodig zijn
* bomen CO2 opnemen en zorgen voor verkoeling
* bomen ons beschermen tegen fijnstof en stuifzand
* het van Steijnbos en Leeuwenkuilbos talloze zeldzame mossen, schimmels en paddestoelen herbergen
* het Schoorlse duingebied al divers ís (bos, duinen en heide)!

Tenslotte, stuur deze email door aan vrienden en kennissen!

STEUN ONS WERK Ondersteunt u onze ideeën en gaat het verlies van de Schoorlse bossen u óók aan het hart? Neem contact met ons op en sluit u aan!  Of word donateur van onze stichting! Wij werken alleen met vrijwilligers. Brochures, flyers, zaalhuur en andere zaken moeten echter wel betaald worden. Uw gift wordt dus geheel besteed om de bossen te redden. 
 
Geef op rekening NL 79 TRIO 0338 5294 89  t.n.v. Schoorlse Bos Moet Blijven. Als donateur kunt u een vermelding op onze website krijgen. Hoe deze vermelding eruit ziet, doen we uiteraard in overleg met u. Belangrijk voor u om te weten: we hebben de ANBI status. Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.
We willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw gift!

🌲Hartelijke groet,
De vrijwilligers van Stichting Schoolsebosmoetblijven en de Duinstichting

Dieven met dieven vangen – Wakker Mens

dieven-met-dieven-vangen-–-wakker-mens

22-01-20 09:30:00,

We willen op Wakkermens binnenkort enkele artikelen plaatsen over Big Data, Meta Data, algoritmes en de inmiddels ingeslagen weg naar de politiestaat, oftewel totalitaire staat. Het is zorgwekkend dat de ontwikkeling hierheen waarschijnlijk niet op directe weg tegen te houden is, maar dat we bijna allemaal hieraan vlijtig meewerken is misschien nog veel zorgwekkender. Een ongemakkelijk thema dus.

Met de aftrap in deze wereld plaatsen we een artikel van Karin Spaink. Haar columns verschijnen in verschillende media, deze verscheen in het Parool.

 

De volgende tekst is van Karin Spaink

Image by teguhjati pras from Pixabay

The New York Times publiceerde afgelopen weekend een lang artikel over Clearview AI. De oprichter, de Australiër Hoan Ton-That, zocht al langer naar een klapper maar was niet verder gekomen dan een app waarmee je selfies van een Trump-kapsel kon voorzien. Ton-That maakte ook een site waar je al je vrienden videolinks kon sturen; moest je wel even al je contacten uit je chatprogramma’s met de site delen.

Toen volgende een lumineus idee. Ton-That verdiepte zich in kunstmatige intelligentie en algoritmes, leerde hoe je sites kon leegtrekken (scrapen), en verzamelde wat startkapitaal. Hij bouwde een programma dat overal foto’s jatte en die opsloeg in een database, waarbij elke foto werd voorzien van de naam van de geportretteerde, plus de locatie, plaats en tijd van de opname. Ton-That verzamelde een fikse stapel, en liet er gezichtsherkenning op los.

Lang wist-ie niet wat ermee kon aanvangen. Toen wist hij Peter Thiel voor zijn project te interesseren. Thiel is de extreemrechtse mede-oprichter van Paypal, een van de eerste investeerders in Facebook, en de oprichter van Palantir, die veel opsporingssoftware maakt voor de CIA, en voor banken plus andere financiële dienstverleners.

Na wat vallen en opstaan wist Ton-That een paar politiediensten in de Verenigde Staten te interesseren, meestal via iemand die hij eerst zelf had gescout. Inmiddels beschikte hij over een database met 3 miljard gezichten. Hij vroeg zo’n detective om een paar foto’s van mensen die ze zochten, wist hem te imponeren met de resultaten, de diender pleitte bij de baas, en hoppa, weer een klant. Inmiddels doet Clearview zaken met lokale politiediensten, de FBI en Homeland Security.

 » Lees verder

Hongerdood in Canada | Uitpers

hongerdood-in-canada-|-uitpers

22-01-20 09:23:00,

Bijna één miljoen Canadezen zijn aangewezen op voedselbanken (youthareawesome.com)

In Canada kampen meer dan 4 miljoen mensen (bevolking is 38 miljoen) met voedseltekort. Het gevolg is een zwakke gezondheid en een voortijdige dood. Aldus een rapport in het tijdschrift Canadian Medical Association Journal.

Canadezen die het zich niet kunnen veroorloven regelmatig een maaltijd te hebben, sterven voortijdig, aldus het rapport. Honger ondermijnt de weerstand tegen alle mogelijke ziekten, kanker uitgezonderd. Wie honger lijdt, heeft sneller een infectie, loopt m:eer risico op verwondingen en zelfmoord. De opstellers van het rapport waren verbaasd op talrijke grote schaal toestanden te vinden die doorgaans geassocieerd worden met sociaal-economische onderontwikkeling.

Meer dan 4 miljoen mensen dus, meer dan tien percent van de bevolking, hebben niet genoeg voedsel. Uit geldtekort slaan ze maaltijden over of beperken ze de hoeveelheid. Ze hebben daardoor te weinig weerstand tegen infecties en een aandoening wordt snel chronisch.

De overheid zou in haar gezondheidsbeleid dan ook terdege rekening moeten houden met dit hongerprobleem, aldus het rapport. Er voor zorgen dat iedereen voldoende te eten heeft, is daar bij essentieel.

Een ander rapport vorig jaar meldde dat een kind op vier in Canada met honger naar bed of naar school gaat omdat er te weinig eten is in huis. Een derde van degenen die eten krijgen van de voedselbanken, zijn kinderen.

Canada is een van de rijkste landen van de wereld.

 » Lees verder

Waterstof(poeder), deze vinding maakt ons BLIJ..!

waterstof(poeder),-deze-vinding-maakt-ons-blij.!

21-01-20 12:39:00,


x
Waterstof(poeder), vinding die ons blij maakt..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Afgelopen maandag de 20ste was groen-ondernemer Ruud Koornstra te gast bij Tv-programma ‘Goedemorgen Nederland’. Sinds dit jaar is duurzaam ondernemer Ruud Koornstra de ‘Nationale Energiecommissaris’. Als het aan hem ligt is Nederland al in 2030 fossielvrij. Hij reist stad en platteland af op zoek naar allerlei duurzame ideeën. De meest revolutionaire uitvinding van dit moment is volgens Koornstra onlangs gedaan op het gebied van waterstof. Een Nederlandse ontdekking: waterstof opslaan in de vorm van poeder.

Waterstof is een opslagmedium van energie, vergelijkbaar met een batterij; als je die energie hebt opgewekt, is deze vast te leggen in waterstof. Je bewaart de energie dan dus in de vorm van waterstof. Heb je de energie nodig, dan deze waterstof door een brandstofcel en wordt het weer elektriciteit. Een uiterst schone vorm van verbranding: de enige uitstoot is.. water. En dus totaal geen CO2-uitstoot. Het enige probleem met waterstof de snelle ontbrandbaarheid en het feit dat het slechts onder hele hoge druk vloeibaar is. Daarmee zijn transport en opslag lastig en kost de opslag ook veel energie.

Ruud Koornstra bij WNL op 20 01 2020 met zijn potje waterstofkorrels, waar een auto 800 km op kan rijden..

Ruud Koornstra is vooral om de voor- en nadelen van waterstof, zeer enthousiast over een Nederlandse ontdekking op het gebied van waterstof: het wordt opgeslagen in de vorm van.. poeder. Voordeel ervan is dat de korrels geen hoge druk nodig hebben om het op te slaan. Het waterstof wordt gebonden aan zout en voor gebruik moet er eerst wat zuiver water worden toegevoegd waarna het waterstofgas weer vrijkomt en kan het vele malen efficiënter verbrand worden.

Waterstofpoeder werd vroeger al geproduceerd, dus de vinding is niet nieuw, maar het gaat om de nieuwe toepassingen en het gemak van korrels.. Er gloort dus een toekomst, waarin Nederland opnieuw waterstofpoeder produceert en auto’s laat rijden op een vloeibare vorm van het waterstofpoeder. Het blijkt dat door toevoeging van een kleine hoeveelheid verdund zoutzuur aan de korrtels, de reactie nog sneller geactiveerd wordt. Het blijkt dat het rendement van deze Nederlandse uitvinding volgens deskundigen bijna 100% is..

Waterstofkorrels-proefinstallatie..
Er wordt nu heel veel zon- en windenergie opgewekt, heel vaak op momenten dat we het niet echt nodig hebben.

 » Lees verder

Voormalig CIA-officier veronderstelt Amerikaanse hack van Oekraïense vliegtuigtransponder om de Iraanse “Shootdown” uit te lokken.

vertaling van: (omdat de kwaliteitskranten dit bericht hoogstwaarschijnlijk zullen negeren)
https://www.zerohedge.com/geopolitical/false-flag-fmr-cia-officer-suggests-us-hacked-ukrainian-plane-transponder-provoke-iran

Voormalig CIA-officier veronderstelt Amerikaanse hack van Oekraïense vliegtuigtransponder om de Iraanse “Shootdown” uit te lokken.

door Tyler DurdenZat, 18/01/2020 – 23:00


Philip Giraldi, een voormalig specialist in terrorismebestrijding en militair inlichtingenofficier van de CIA, schreef een stuk in de Amerikaanse Herald Tribune waarin hij speculeerde dat de VS verschillende cyberaanvallen lanceerde, één op een Iraans raketafweersysteem en één op de transponder van het gedoemde Oekraïens vliegtuig.


aanvullenderwijs:
Overigens waren de diverse (toevallig) gefilmde beelden van de afweerraket al bijzonder verdacht omdat tenminste één opname start voordat de raket in beeld komt en het vliegtuig raakt, een slordigheid van de filmer die onontkoombaar duidt op voorkennis van degene die de opname maakt. 
Bovendien waren er diverse vliegtuigen reeds foutloos opgestegen en is het Oekraïense vliegtuig waarschijnlijk “uitgezocht” voor deze actie als een waarschuwing of signaal aan de nieuwe Oekraïense president/regering.

Giraldi legt uit dat de Iraanse raketoperator volledig “vastliep” en de transponder van Ukraine International Airlines Flight 752 enkele minuten voordat de twee door Rusland gemaakte Tor-raketten werden gelanceerd werd uitgeschakeld.
“De uitschakeling van de transponder, die automatisch aan de operator en Tor-elektronica zou hebben aangegeven dat het vliegtuig civiel was, gaf in plaats daarvan automatisch aan dat het vijandige raket was. De operator, die op de hoogte was van de mogelijkheid van inkomende Amerikaanse kruisraketten, vuurde vervolgens af,” aldus Giraldi.

incident_0.jpg

Giraldi zei dat het door Iran gebruikte Tor-raketsysteem kwetsbaar is om te worden gehackt of “vervalst”, en op hetzelfde moment werd de transponder van Flight 752 offline gehaald “om een luchtvaartongeval te creëren dat zou worden toegeschreven aan de Iraanse regering.”
Het Pentagon heeft naar verluidt technologieën ontwikkeld die vijandige radars kunnen misleiden met valse en bedrieglijk bewegende doelen, zei hij.
“Dezelfde technologie kan natuurlijk worden gebruikt om de transponder op een burgerluchtvaartuig te veranderen of zelfs te maskeren op een manier die valse informatie over identiteit en locatie verzendt. De Verenigde Staten hebben de mogelijkheid cyber en elektronische oorlogvoering zowel te voeren als signalen te wijzigen die betrekking hebben op zowel transponders voor het vliegtuig als op de Iraanse luchtverdediging. Israël heeft vermoedelijk hetzelfde vermogen, “zei Giraldi.

Iran heeft woensdagbeweerddat “vijandige sabotage” niet kan worden uitgesloten bij het neerhalen van het vliegtuig.
De Iraanse brigadegeneraal Ali Abdollahi suggereerde dat de VS raketafweersystemen gehackt hadden om het te laten verschijnen. Vlucht 752 was een binnenkomende raket.De Iraanse president Hassan Rouhani beschuldigde de VS ook van de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van het vliegtuig en zei dat:”De wortel van alle zorgen gaat terug naar Amerika … dit kan voor ons geen reden zijn om niet alle oorzaken te onderzoeken.”
Hij voegde eraan toe:
“Je kunt niet geloven dat een passagiersvliegtuig wordt getroffen in de buurt van een internationale luchthaven terwijl het vliegt in een [commercieel] vluchtkanaal,” na eerder te hebben gezegd dat IRGC-commandanten niet de enigen waren die betrokken waren bij het neerhalen van het vliegtuig, en merkte op dat “er ook anderen waren .”Het Iraanse parlement verklaarde ook dat “we een krachtige confrontatie hebben met de criminele VS en geen fouten toestaan … om de weg te effenen voor misbruik van de kwestie door de vijanden.”

Giraldi besluit met de elektronische oorlogvoering van de VS om een civiel vliegtuig neer te halen en het de schuld te geven aan Iran “suggereert een met voorbedachten rade en zorgvuldig geplande gebeurtenis” om een valse vlag voor de volgende wereldoorlog te maken.

aanvullenderwijs:
Overigens waren de diverse (toevallig) gefilmde beelden van de afweerraket al bijzonder verdacht omdat tenminste één opname start voordat de raket in beeld komt en het vliegtuig raakt, een slordigheid van de filmer die onontkoombaar duidt op voorkennis van degene die de opname maakt.
Bovendien waren er diverse vliegtuigen reeds foutloos opgestegen en is het Oekraïense vliegtuig uitgezocht voor deze actie als een waarschuwing/signaal aan de nieuwe Oekraïense president/regering.

Midden-Oosten–Dansen rond de Iraakse vulkaan

midden-oosten–dansen-rond-de-iraakse-vulkaan

20-01-20 10:22:00,

De oorlog in het Midden-Oosten blijft voorlopig beperkt tot wat men schermutselingen zou kunnen noemen. Gevechten hier en daar, wat bomaanslagen en het sociaal en economisch wurgen van wie in de weg van de VS en zo Israël loopt. Een algehele oorlog met gevolgen voor de wereld als geheel komt er (voorlopig) niet. Niemand lijkt het op dit ogenblik te willen. Ook Israël niet want die werkt achter de schermen met kleine stappen gewoon verder om haar doel, Groot Israël, te bereiken.

Geen vrienden?

Na de moord op de Iraanse generaal Qassem Soeleimani en Abu Mahdi al Muhandis (1), de topman van de Iraakse met het leger verbonden milities was het de vraag of er hierna nieuwe stappen richting een algehele oorlog zouden gezet worden. Voorlopig lijkt dat niet het geval te zijn en lijkt de oorlogsretoriek te stoppen. De spanning in de regio blijft echter te snijden en kan zonder probleem opnieuw verder escaleren.

Veel landen in de wereld, vooral dan die van de EU en Azië wachten bang af want zij hebben de olie uit het Midden-Oosten broodnodig en bij een algehele oorlog in de regio kan men er gif op nemen dat de oliebevoorrading uit het Midden-Oosten komt stil te liggen. En onze nijverheid.

Een ramp voor de Europese economie en die van de landen in het Verre Oosten. Niet zo tegenwoordig voor de VS die sinds het succesvol ontginnen van olie en gas uit schaliegesteente een olie-uitvoerder werd. Het is een van de reden waarom die landen en ook de olieproducenten in de regio zich in deze zaak van de VS afkeerden.

Qassem Soeleimani - 12

Generaal Qassem Soeleimani (links) bij het graf van een gesneuvelde soldaat in de Syrische stad al Bukamal, vlakbij de Iraakse grens en gelegen aan de Eufraat. En zoals bijna steeds gekleed in een burgerpak.

Zelfs Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, trok na zich eerst enthousiast te hebben getoond plots terug. Bondgenoten in deze zaak heeft de VS niet echt. Er werd binnen de NAVO wel geen openlijke kritiek geuit maar steun is er nergens te vinden. Onderhuidse kritiek wel. Dat men overal bij de zogenaamde bondgenoten oproept tot terughoudendheid en de-escalatie is niet alleen immers een oproep richting Iran en Irak.

Het is eerst en vooral gericht naar de VS die hier heel op eigen initiatief de Iraanse generaal Qassem Soeleimani en de Iraakse militair en politicus Abu Mahdi al-Muhandis,

 » Lees verder

Nieuwe acties tegen invoering #5G mobiel netwerk –

nieuwe-acties-tegen-invoering-#5g-mobiel-netwerk-–

20-01-20 09:31:00,

De tegenstanders van de uitrol van het mobiele 5G netwerk zitten niet stil. Er komt een demonstratie, zeer waarschijnlijk een kort geding tegen de staat en er lopen aansprakelijkstellingen.

Ondertussen zal dit voorjaar de veiling plaatsvinden van een aantal frequenties voor de uitrol van het 5G netwerk. De Europese Commissie wil dat voor de een uitrol van 5G uiterlijk 30 juni 2020 de 700 MHz-band in gebruik is gegeven aan de telecomproviders.

Kort geding

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De initiatiefnemers vinden dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G.

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de enorme verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Met 5G zal er namelijk een toename zijn van antennes. Gesproken wordt over 5 tot 10 keer meer antennes, wel elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch verstoringen.

website: www.stop5gnl.nl.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die met een EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.

Demonstratie in Amsterdam

Op zaterdag 25 januari 2020 vindt de eerste Wereldwijde 5G Protestdag plaats.

 » Lees verder

Neergehaalde Boeing Iran, valse vlag-aanslag..??!

neergehaalde-boeing-iran,-valse-vlag-aanslag.??!

19-01-20 06:59:00,


x
Neergehaalde Boeing Iran, valse vlag-aanslag..??!

2020 ©WantToKnow.nl/be

x

Volgens sommige berichten vlogen ze vanaf een Israëlische basis in Azerbeidzjan. Een konvooi Amerikaanse F-25-gevechtsstraaljagers, dat door de waarnemend Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, wordt besproken in zijn persconferentie van afgelopen vrijdag 17 januari jl. Hij meldt dat er ongecontroleerde informatie is, dat ten minste zes van deze Amerikaanse F-35 jets ‘in het Iraanse grensgebied’ waren, op het moment dat Iran vorige week per ongeluk de PS752-vlucht van Ukraine International Airlines neerhaalde.

“Deze informatie moet nog worden geverifieerd, maar ik wil graag de nadruk leggen op de scherpte die altijd gepaard gaat met dergelijke situaties,” zei Sergei Lavrov. Hij benadrukte dat het belangrijk is om de context van het incident te begrijpen. Een incident dat zich voordeed, omdat Iran zéér alert was, na de moord op luitenant-generaal Qassem Soleimani door Washington.

Lockheed Martin F-35

“Er is informatie dat de Iraniërs nóg een aanval van de Verenigde Staten verwachtten, maar niet wisten welke vorm deze zou kunnen aannemen,” zegt Lavrov. De minister voegde eraan toe dat hij niemand probeerde te verontschuldigen voor het incident. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag ook dat de tragische neergang van het Oekraïense vliegtuig diende als een ‘zeer ernstige rode vlag’.

Op 8 januari stortte het Oekraïense vliegtuig neer, enkele minuten na het opstijgen, in de buurt van de hoofdstad Teheran, top weg was naar Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Het gruwelijke incident leidde tot de dood van alle 176 passagiers aan boord, waarvan de meesten Iraniërs waren. Iran schreef de crash aanvankelijk toe aan een technisch falen, maar kondigde uiteindelijk aan dat het vliegtuig door een ‘menselijke fout’ was neergehaald na verder onderzoek.

Lavrov hierover: “Deze situatie toont de noodzaak aan om te gaan werken aan de-escalatie en niet aan constante bedreigingen. Want een toename van de spanningen tussen Iran en de VS zal niet helpen om een enkele crisis in de regio op te lossen, al was het maar omdat de spanningen zullen toenemen”.

Lavrov voegde eraan toe dat de ‘ongekende’ moord op Soleimani door Washington ‘alle denkbare normen van het internationale recht ondermijnde en in twijfel trok’. Volgens Iraakse functionarissen was Soleimani uitgenodigd in Irak als formele gast van de Iraakse regering (HIER) toen hij het doelwit werd van een Amerikaanse drone-aanval,

 » Lees verder

Groene planeconomie – Geotrendlines

groene-planeconomie-–-geotrendlines

19-01-20 01:23:00,

Deze week lanceerde de Nederlandse overheid een nieuw investeringsfonds, gemaand Invest-NL. Met €1,7 miljard aan publieke middelen gaat dit fonds leningen verstrekken aan innovatieve start-ups en bedrijven die bijdragen aan de energietransitie. Met het Ministerie van Financiën als aandeelhouder gaat het fonds dus een actieve rol vervullen in de allocatie van kapitaal.

Waarom neemt de overheid deze rol op zich? Volgens het persbericht omdat deze bedrijven in Nederland moeite hebben om voldoende geld op te halen. Blijkbaar vinden zowel commerciële banken als private investeerders deze bedrijven niet rendabel genoeg, anders hadden ze er wel in geïnvesteerd. Met andere woorden, bedrijven die in aanmerking komen voor een lening van de overheid zijn dan misschien wel duurzaam, maar niet onderaan de streep.

€1 biljoen voor het klimaat

Niet alleen in Nederland wil de overheid meer invloed uitoefenen op de economie. Ook in Europa zien we deze trend, maar dan op veel grotere schaal. In het kader van de Green Deal wil de Europese Commissie de komende tien jaar €1.000 miljard spenderen aan klimaatbeleid. Dit is het speerpunt in het beleid van Frans Timmermans, de Europese Klimaatcommissaris. Met deze investeringen wil hij de Europese Unie omtoveren tot het eerste klimaatneutrale handelsblok ter wereld.

Volgens Timmermans is het bedrag van €1 biljoen, omgerekend bijna €2.000 per inwoner tot in alle uithoeken van de Europese Unie, nog maar het begin. Het liefst zou hij jaarlijks €300 miljard willen spenderen. Dat de Europese belastingbetaler daarvoor moet opdraaien in de vorm van hogere belastingen of inflatie, dat blijft buiten beschouwing. Ook is de onderbouwing van deze plannen flinterdun.

Van klimaatbeleid naar planeconomie

Langzaam maar zeker worden de geesten in de hele Westerse wereld rijp gemaakt voor ingrijpend klimaatbeleid. Met een overdosis aan berichtgeving creëert de media een gevoel van urgentie, waar politici dankbaar gebruik van maken. Met nieuwe maatregelen, subsidies, belastingen en nu ook met een investeringsfonds sturen zij in steeds grotere mate het handelen van individuen en bedrijven.

Natuurlijk heeft iedereen nog steeds alle vrijheid om zelf keuzes te maken, maar die keuzes worden wel degelijk beïnvloedt door toenemende inmenging van de overheid. Met miljarden aan subsidies (en nu ook met een investeringsfonds) koopt de regering draagvlak voor haar beleid. Ook u kunt profiteren van deze transitie,

 » Lees verder

5G

https://www.themen-der-zeit.de/thema-5g/
vertaling:
Onderwerp 5G

18 januari 2020

5G.jpg

5G of nadenken over menselijke vooruitgang

Dit artikel verscheen voor het eerst in het Zwitserse tijdschrift “Presence”, dat in zijn 3/2019 nummer het onderwerp 5G met uitgebreide artikelen behandelde. Het boekje is nog steeds beschikbaar . Met de vriendelijke toestemming van de redactie en de auteur. 
door Nothart Rohlfs – 

Voor zover we nadenken over de ontwikkeling en vooruitgang van de mensheid in de 21ste eeuw die ons nog grotendeels te wachten staat, gebeurt dit voornamelijk vanuit technisch oogpunt. Het gaat er ook om de wereldbevolking te voorzien van voedsel en dagelijkse benodigdheden, om medische zorg over de hele wereld te verbeteren en om uitgebreide onderwijs- en opleidingsdiensten aan te bieden.

Dit alles gebeurt echter relatief weinig in termen van menselijke zorg of feitelijke empowerment van mensen tot autonome, zelfs zelfvoorzienende levensstijl en coping. In de eerste plaats wordt de kwestie van de vooruitgang eerder behandeld als een technische kwestie, en niet alleen in de landen van de westerse beschaving, waar overeenkomstig goed ontwikkelde grondslagen technische vooruitgang lijken uit te dagen, maar min of meer overal ter wereld. De vooruitgang van de mensheid volgens het begrip van vandaag is voornamelijk gekoppeld aan de verspreiding van internet en de beschikbaarheid van de nieuwste mobiele netwerken. Of het nu gaat om verbeteringen in het onderwijs of in de gezondheidssector: het belangrijkste is de eis van elektronisch-technische aard, het toverwoord is 5G. Naast de overdracht van enorme hoeveelheden gegevens in ‘real time’, combineert 5G mobiele technologie het draadloze netwerk van miljoenen apparaten en mensen in een potentieel uitgebreide computergestuurde wereld.

Het 5G-fenomeen
Als men de feiten die verband houden met de aangekondigde mobiele radiotechnologie benadert vanuit een geestelijk oogpunt, is dit niet eenvoudig, omdat het 5G-fenomeen bestaat uit talloze en diverse omstandigheden. Door hun individuele ‘afbeeldingen’ en dus uitspraken te koppelen aan een uitgebreid totaalbeeld in de zin van een fenomenologie van deze technologie, zijn en blijven de vereisten en consequenties een taak voor de toekomst. In dit artikel zal een gedeeltelijk aspect worden overwogen dat centraal staat voor de auteur.In een van de versies van 5G op internet staat: “… de volledige introductie zal leiden tot antennes op een afstand van 10 tot 12 huizen in stedelijke gebieden.” 1 Het overeenkomstige grote aantal zendstations van de nieuwe technologie is een essentiële voorwaarde voor wat wordt het internet der dingen genoemd. Wat is dit en wat moet het mogelijk maken?

Het internet der dingen en netwerken van persoon tot persoonWaar gaat het over? De sensor in uw koelkast signaleert: boter ontbreekt, de houdbaarheidsdatum van de melk is vandaag, die van de room morgen. De gegevens gaan rechtstreeks naar de geselecteerde supermarkt. Aanvullingen worden geleverd nadat uw solvabiliteit door de bank is bevestigd. Uw huishoudelijke robot is thuis klaar op de datum van levering, neemt de goederen over en verdeelt de goederen correct, terwijl een bewakingssysteem de ingang van uw appartement bestuurt en een alarm activeert op het genetwerkte politiebureau in geval van verdenking. – Dit zijn relatief eenvoudige aanbiedingen die de 5G mobiele technologie biedt via het internet der dingen voor het ontwerp van uw privéleven.
Met een beetje technische verbeeldingskracht, kunnen andere dergelijke vereenvoudigingen in het openbaar vervoer, de regulering van het verkeer, in de zorg voor zieken en gehandicapten, in persoonlijk toezicht en nog veel meer worden gedacht, die het menselijk leven al in een paar decennia doorslaggevend had kunnen vormen. En het meeste komt vooral doordat mensen zich houden aan technisch gespecificeerde regels en anderszins ‘netwerk’-apparaten die op intelligente wijze werken. 

Tot zover het onschadelijke begin van het internet der dingen. Daarnaast is er de uitbreiding van diensten in het op behoeften gebaseerde netwerken van mensen met elkaar. De focus ligt op de input en het netwerken van gepersonaliseerde gegevens over de eigen levensstijl, vrijetijdsactiviteiten, sociale en seksuele behoeften, d.w.z. de gewenste gegevens van de tennis-, vakantie- of genderpartner, de carpooling voor de kinderen naar school, voor de ouders om te werken in termen van optimale expansie en gebruik van vraag en aanbod in de dienstensector. Met name materiële en lichamelijke behoeften, evenals geestelijke behoeften gericht op eigenbelang en eigenbelang, worden vervuld met een ongekende vervulling.

De mens en zijn spirituele tegenhanger
Om de progressieve verwikkeling in afhankelijkheid van een grotendeels onbegrepen technische wereld voor zover nodig het hoofd te bieden, heeft de mens een derde type verbinding nodig met zijn collega’s en de wereld van ideeën en idealen, morele en ethische waarden, kortom de spirituele realiteit van de wereld. Dit wordt niet gepromoot door de twee beschreven netwerken, die uitstekend worden ondersteund door 5G-technologie, noch gebeurt het via hen. In vergelijking met het bovengenoemde tweede type netwerk, dat mogelijk wordt gemaakt door 5G, wordt de beoogde nieuwe verbinding tussen mensen gekenmerkt door een geheel andere mentale en bewustzijnsfocus van de ene persoon ten opzichte van zijn tegenhanger, de andere persoon. Naast hoe de genoemde technologie in de toekomst in staat zal zijn om bepaalde menselijke behoeften te dienen, gaat het er ook om de aanslag van de mentale en spirituele delen van de individuele mens naar een hoger en uitgebreider bewustzijn te duwen dan ons dagelijks bewustzijn. 
In de kern is dit gebaseerd op de materiële wereld, zijn objecten en processen en gaat het nauwelijks verder, behalve in speciale gebieden zoals wiskunde. Het zogenaamde ontwaken van Rudolf Steiner voor de spirituele en ziel van de ander ontvouwt zich op basis van een onverholen, waarheidsgetrouwe en volledig face-to-face ontmoeting, en opent een gevoel en bewustzijn van de ziel en de ziel zonder individuele oefeningen intellectuele, maar daarom niet-verstandige delen van de essentie van hun tegenhanger. In het beste geval lijkt het mij dat deze vorm van mensen ontmoeten in staat zal zijn om de vormen van netwerken en hun gevolgen, die worden bevorderd door 5G mobiele technologie, tegen te gaan, iets dat mensen niet hopeloos onder hun eigen niveau zijn trekt hem naar beneden en verstrikt hem niet noodzakelijk in een soort ondermenselijke wereld waarin zijn echte aard noch voorkomt, noch enige betekenis heeft.

Een hedendaagse behoefte en het belang ervan voor de toekomst
Rudolf Steiner karakteriseert het ontwaken van de spirituele ziel van de andere persoon als volgt: We ontwaken als mensen van het geïsoleerde droombewustzijn tot het wakende bewustzijn en met dit ‘eerste ontwaken’ gaan we een gemeenschappelijk besef aan van wat we waarnemen en ervaren samen met de mensen om ons heen. We stappen uit het droombewustzijn dat ons van elkaar scheidt in het gemeenschappelijke dagelijkse bewustzijn dat we allemaal gemeen hebben. In vergelijking met de droom gaat er een gedeelde wereld voor ons open. Dit gebeurt door middel van de zintuigen van licht, lawaai en de gehele natuurlijke en door de mens gemaakte omgeving, waarin we ons bewust samenvoegen op basis van de perceptie van de sensuele wereld die mogelijk is voor ons allemaal.Een tweede, hoger ontwaken in vergelijking met wat is beschreven, wordt meer en meer een noodzaak voor de moderne mens, wanneer hij begint te ontwaken voor de niet-verstandige en superfysische realiteit van de ziel en geest van zijn menselijke tegenhanger. 
“Deze behoefte is sinds het begin van de 20e eeuw zeer elementair en zal blijven groeien. Gedurende de twintigste eeuw, ondanks al zijn chaotische, tumultueuze aard, die de hele beschaving zal doordringen, zal het dit als een behoefte aantonen: de behoefte zal ontstaan dat mensen in een hogere mate willen ontwaken voor de andere persoon dan u kunt wakker worden met de kale natuurlijke omgeving. Droom het leven, het ontwaakt tot het wakend leven in de natuurlijke omgeving. Wakker dagelijks leven, het ontwaakt voor de andere persoon, voor de ziel en geest van de andere persoon tot een hoger bewustzijn. De mens moet meer worden dan hij altijd voor de mens is geweest. Hij moet een ontwakend wezen worden. Mensen moeten dichterbij komen dan ze tot nu toe zijn geweest: elke persoon die een ander confronteert, moet een ontwakend wezen worden. ‘2

Wat gebeurt er tussen mensen en maakt ze samen wakker
Als je specifiek wilt karakteriseren wat er in toenemende mate gebeurt in de ontmoeting tussen mensen vandaag en die getuigt van het beschreven ontwaken, is dit geenszins eenvoudig. Deze zijn niet extern waarneembaar, herhaald en vinden altijd op dezelfde manier plaats, die kunnen worden vastgesteld, geteld en statistisch geëvalueerd op basis van extern te bepalen criteria. Integendeel! Het gaat in eerste instantie om heel subtiele, intieme processen die vaak samengaan met de schijnbaar feitelijke gebeurtenissen van het dagelijks leven en nauwelijks bewust worden, die we alleen op een bepaald niveau van innerlijke alertheid voor schijnbare secundaire zaken kunnen begrijpen. Tegelijkertijd zijn het uiterst dagelijkse processen die plaatsvinden in sociale evenementen tussen mensen en processen die vrijwel constant zijn. In wezen zijn dit eigenschappen die voorkomen in ontmoetingen tussen mensen en hun dagelijkse relaties. Tegenwoordig verlangen we allemaal naar iets dat we slechts in zeer beperkte mate met elkaar en met elkaar ervaren: open, eerlijke, waarheidsgetrouwe, menselijk duurzame, wederzijds geïnteresseerde relaties, relaties en ontmoetingen. De ouderen onder ons hebben het, gezien hun eisen, vaak gemakkelijker om het soort menselijke ontmoeting onder de knie te krijgen dat gebruikelijk is in traditionele omstandigheden. 
Veel jongere mensen hebben er steeds meer last van, maar kunnen tegelijkertijd niet op een behulpzame en constructieve manier veranderen, vooral in werkgroepen, in teams, in de relaties tussen collega’s en in vergelijkbare contexten. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren: ik bezoek een oude goede vriend. Binnen een korte tijd kan een depressieve en gespannen stemming worden ervaren in het gesprek, dat lijkt voort te vloeien uit zijn relatie met zijn partner. In de vervolgens ervaren interactie tussen de twee blijkt dat zijn opmerkingen over de opvoeding van hun kinderen ertoe leiden dat zij als het ware weg duikt en nauwelijks aanwezig is als een onafhankelijke persoonlijkheid. In vriendelijke en attente gesprekken met elk individu verschijnen onverwacht de meest intieme dingen die geen van beiden aan iemand heeft onthuld. Een relatie tussen echtgenoten die geen uitzondering is. Wat tot nu toe is getoond, is nauwelijks bijzonder individueel, honderden van dergelijke scènes en relaties kunnen worden opgesomd, en min of meer van ons zullen dergelijke ervaringen kennen. Deze vormen het vaak tragische steunpunt waar de verbinding tussen mensen in bredere zin over gaat.
Het volgende is veel minder gebruikelijk: sociaal en emotioneel moeilijke relaties tussen mensen betekenen ook dat een van de betrokkenen de anderen op een beslissende manier benadert, die hij in feite ervaart als vreemd en afstandelijk, maar met wie hij misschien contact heeft een arbeidsrelatie. De betrokken persoon overwint zichzelf. Als gevolg hiervan worden dingen mogelijk die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder ze te overwinnen. Voor het eerst is er een echte discussie onder de getroffenen en, in het proces, een essentiële ontmoeting tussen twee die eerdere oordelen overwint. Dit gaat door, en een van de twee ervaringen, terwijl aandachtig naar zijn tegenhanger luisterend, hoe zijn gezicht blijkbaar volledig begint te veranderen als het verhaal wordt verteld, en een gebeurtenis die de luisteraar pas vervolgens kan karakteriseren alsof hij een soort had met zijn tegenhanger Bloei vond plaats. Alsof de verteller in aanwezigheid van hem was, de luisteraar, alsof hij tot zichzelf was opbloeien. Dus de ervaring, die in het begin moeilijk te begrijpen was.
Dergelijke ervaringen tussen mensen betekenen dat het ook mogelijk is om conceptueel te begrijpen welke kwaliteiten de voorwaarden zijn voor dergelijke waakprocessen, die de aandacht op elkaar vestigen en kansen bieden voor ontmoetingen die voorheen ondenkbaar waren.

Drie basiskwaliteiten bij het ‘ontwaken’ voor elkaar
Voor zover ik kan zien, zijn er drie basiselementen aan deze kwaliteiten. Dit zijn enerzijds het actief overwinnen van mentale weerstanden, die hun oorsprong hebben in het interpersoonlijke, anderzijds een verhoogde deelnemende aandacht voor trivialiteiten of kleinigheden in het leven, en, anderzijds, het streven naar volledige waarheid in menselijke ontmoeting. Waar hier op wordt gezinspeeld, zolang het actief en gevoelig wordt opgenomen in menselijke ontmoetingen en bijeenkomsten, kan het een evenwicht vormen met de bijna onvermijdelijke effecten van die mobiele radiotechnologie en de bijwerkingen ervan, die mensen aanspreken als sensueel-materiële behoeften. 

Als hij zijn tegenhanger in toenemende mate als een spirituele herkent en zichzelf meer en meer door hem in zijn mentale en spirituele dimensies voelt gegrepen, dan kan naast het bovenstaande een ervaring ontkiemen en groeien die de ervaring mogelijk maakt: mijn menselijke tegenhanger is in zijn geheel een mentale en spirituele wezens. Dit wezen wordt niet in aanmerking genomen of erkend door de wereld die me wil vertellen dat technische vooruitgang alleen menselijke vooruitgang is. Ik heb het gevoel dat dit niet waar is. Dit gevoel zal voor mij de basis zijn om te blijven zoeken naar de alomvattende waarheid van het echte wezen in mijn menselijke tegenhanger en mijzelf en om de wereld om me heen vorm te geven in de zin van deze waarheid.

www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220 2 Rudolf Steiner: Anthroposophical Community Formation, GA 257, lezing op 3 maart 1923Nothart Rohlfs, Herderstr. 22, 12163 Berlijn Bron: GEGENWART-magazine nr. 3/2019 Aanwezig, Ballenbühl 473, CH-3503 Gysenstein (4 keer per jaar) info@zeitschrift-gegenwart.ch

Witte Helmen terrorist uit Syrië kreeg asyl in Nederland.

witte-helmen-terrorist-uit-syrie-kreeg-asyl-in-nederland.

17-01-20 03:41:00,

ShareTweet


@copywright Freesuriyah Facebook profielen Witte Helmen lid van Ahrar-as-Sham
Een van de Witte helmen die in 2015 poseerde met “lijken” van Syrische soldaten, hier als lid van de Witte Helmen, onderstaande foto toont de lijken en de vlag van Ahrar-as-Sham. Gewoon op Facebook sinds 2015, nu natuurlijk niet meer, het account is opgeheven of inactief. Met een uitspraak ” Moge allah jullie allen hebben die moslims in Aleppo hebben gefaald”. Onderstaande foto’s zijn schokkend en niet bedoeld voor verheerlijking, maar als bewijzen. De foto’s zijn allang van FB verwijderd, maar authentiek @copywright Freesuriyah
FB post foto van de  Terrorist Abdallah Muhaysini en lijken van dode Syrische soldaten – in ontbinding . Lid van Ahrar al-Sham en de Witte Helmen. @copywright Freesuriyah
Samer Abonaser ook in onderstaande foto te zien, hoe hij een lijk van een Syrische soldaat sleept en poseert ter verheerlijking met dode Syrische soldaten. Oktober 2015 @copywright Freesuriyah
@copywright Freesuriyah
@copywright Freesuriyah

Op 22 oktober 2019 j.l., arresteerde de Nederlandse politie naar zeggen de 29-jarige Syrische  Ahmad al-Y een vermeende voormalige commandant van Ahrar al-Sham. De terrorist, wiens naam niet is vrijgegeven, wordt beschuldigd van de oorlogsmisdaad van het schenden voor het poseren met het lichaam van een Syrische soldaat en het schoppen van een lijk tijdens gevechten in Hama in 2015. Of Ahmad al-Y zijn echte naam is zullen we niet weten, hij is een van de vele, die net als bovenstaande foto’s bewijzen lid van de Witte Helmen zijn die naar bewezen zijn, ook lid van Ahrar-as-Sham, ISIS, Al-Queda, Al-Nusra, het hele scale aan terroristische groepen waren en die sinds het uitbreken van de zogenaamde Arabische Lente gefinancierd en militair ondersteund werden door o.a. de Nederlands regering.

De Witte helmen werden opgericht door de Britse MI5 agent en ex-veteraan James Le Mesurier, die gedood werd in het Istanbul en gaf orders vanuit het hoofdkwartier van de Witte Helmen en zogenaamde oppositiegroepen in Gaziantep, Turkije. Uit onderstaande video en mijn artikel in Oneworld.press, zie je hoe de Witte Helmen gerekruteerd werden en hoe ze uiteindelijk naar Europa kwamen.

De Witte helmen zijn lang het ‘merk’ van het Syrische conflict geworden.  » Lees verder

Weer een aanval op een invloedrijk alternatief mediakanaal – Transitieweb

weer-een-aanval-op-een-invloedrijk-alternatief-mediakanaal-–-transitieweb

17-01-20 10:20:00,

Alles wijst er op dat de Australische blogger Max Igan in grote moeilijkheden is geraakt na zijn oproep om tegen de regering in Canberra in opstand te komen en de watertoevoer van de opgedroogde rivieren te herstellen.

Over de branden maakte hij een serie goed onderbouwde video’s. Hij toonde daarin overtuigend aan dat de extreme droogte veroorzaakt is door een combinatie van waterroof door grote ondernemingen, onjuist bosbeheer en geoengineering (lees: weermanipulatie en chemtrails met nano-aluminium die als brandversneller werkt).

In zijn video’s komt ook bewijsmateriaal ter sprake dat er op lijkt te wijzen dat de branden systematisch zijn versterkt en wellicht zelfs grotendeels zijn aangestoken.

Huiszoeking

In een van de video’s zegt hij dat hij zich al dagen niet zo goed voelt. En tussen neus en lippen vertelt hij dat de politie bij hem over de vloer is geweest met een huiszoekingsbevel. Een iPhone, harddisk en laptop zijn daarbij in beslag genomen.

Dan wordt het een paar dagen stil en alle volgers houden hun hart vast.

Dinsdag 14 januari volgen er kort na elkaar drie video’s, die eventjes online komen en dan weer van YouTube verdwijnen. Ze staan op dit moment nog wel op Igan’s bitchute-kanaal.

Opstand

In deze video’s roept hij de bevolking op tegen de regering op te staan. Hij onderbouwt deze oproep met overtuigend videomateriaal over geoengineering en de inzet van het weer als wapen. De sfeer van deze drie video’s is grimmig. Anders dan de voorgaande. Igan is duidelijk heel erg boos over wat zich in zijn land afspeelt.

Hij dringt er ook enkele malen met grote nadruk op aan de tweede video van deze drie van dinsdag 14 januari massaal te delen en te downloaden. Het is duidelijk dat hij bevreesd is dat deze video weggehaald zal worden van YouTube. Wat dus inderdaad vrij snel al gebeurde.

Video Max Igan 1

Download?

Op woensdag 15 januari krijgen de gebeurtenissen een bizarre wending. Hij plaatst dan opnieuw een video die de indruk wekt dat hij een zenuwinzinking doormaakt. Hij verklaart daarin dat de aarde plat is en dat we in een game leven waarbij één uitverkorene (de Ene) ons moet redden om zo met wie nog over zijn na alle oorlogen en rampen naar het volgende ‘level’ te komen.

 » Lees verder

Bombshell aflevering van de HIGHWIRE over de Wereldgezondheidsorganisatie | Stichting Vaccin Vrij

bombshell-aflevering-van-de-highwire-over-de-wereldgezondheidsorganisatie-|-stichting-vaccin-vrij

17-01-20 09:48:00,

Het nieuwe jaar begint met een flinke bom die ontploft is. Het toch al wankelende vertrouwen in de wetenschappelijke onderbouwing van wereldwijde vaccinatieprogramma’s is nog verder onderuitgehaald door een aflevering van HIGHWIRE. Deze talkshow heeft er inmiddels meer dan 100 afleveringen over vaccineren opzitten met als hoofdthema: veiligheid.

Een groot deel van de westerse bevolking gelooft al lang niet meer dat vaccins veilig zijn of dat ooit kunnen worden, maar kennelijk heeft de top van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ook zo haar ‘zorgen’ hierover.

Global Vaccine Safety Summit

 
Op 2 en 3 december kwam de top van de WHO bijeen in Genève voor een ‘Global Vaccine Safety Summit’. Deze bijeenkomst is gefilmd en daaruit blijkt dat het gesprek van de wetenschappers achter de schermen een totaal ander verhaal verteld, dan wat de burger te horen krijgt over het onfeilbare vaccinatieprogramma.

Deze aflevering van HIGHWIRE laat zien hoe de experts van de WHO erkennen dat de feiten waar de “anti-vaxxers” (of liever gezegd de mensen die het vaccinatiebeleid bekritiseren) al jaren op hameren, kloppen. De studies die gedaan worden om te bepalen of vaccins veilig zijn, blijken ontoereikend te zijn.

De experts van de WHO erkennen bijvoorbeeld dat de ‘surveillance systems’ van ‘postmarketing-studies’ (systemen die de veiligheid van het vaccin bestuderen nadat het op de markt is gebracht) gebrekkig zijn; dat ze niet precies begrijpen hoe aluminium werkt; en dat het een groot “probleem” is dat wat de “anti-vaxxers” op social media posten vaak géén “misvattingen” zijn zoals de door de dezelfde WHO aangestuurde media ons willen laten geloven.

Het kaartenhuis begint in te storten, en wij zijn bezig om de hele aflevering voor u te ondertitelen. Deze informatie, afkomstig uit het hol van de leeuw, is tenenkrommend en het commentaar van Del Bigtree in de volledige aflevering van de HIGHWIRE is meer dan verhelderend. Het onderstaande filmpje is alvast een voorproefje in afwachting van de volledige, ondertitelde versie van HIGHWIRE.

Onder de onvertaalde versie van deze aflevering stonden honderden reacties die grotendeels op hetzelfde neer komen. Het publiek heeft schoon genoeg van de ontbrekende studies, de misleidende mediacampagnes en de ‘medisch-wetenschappelijke’ logica die recht breidt wat krom is. Hier volgt een greep uit de commentaren.

 
“Dus wat ze zeggen is: “Deze shit werkt niet en we hebben geen manieren om de wetenschap te veranderen.” Als een recent afgestudeerde van een medische opleiding zeg ik dat je niet hoeft te promoveren om te weten dat dit niet juist is.”

“‘Opgeblazen in de media’?

 » Lees verder

Zwangere vrouwen die niet kiezen voor vaccins – kan dat ook? | Stichting Vaccin Vrij

zwangere-vrouwen-die-niet-kiezen-voor-vaccins-–-kan-dat-ook?-|-stichting-vaccin-vrij

16-01-20 08:14:00,

Zwangere vrouwen dragen een foetus in hun buik. Een onaf kindje, dat uiterst kwetsbaar is. Er wordt aan hen verteld dat roken, en alcohol, en zelfs schimmelkaas tijdens de zwangerschap niet aan te bevelen is. Maar er wordt campagne gevoerd om zwangere vrouwen te stimuleren zich in het begin van de zwangerschap – de 22ste week – te laten injecteren met een aluminium bevattend DKT-vaccin. Vanuit de stichting Vaccinvrij is op 16-01-2020 de volgende brief verstuurd naar het RIVM.

Geachte Hans van Vliet,

 
Naar aanleiding van ons gesprek op 28-11-2019 en de recente actie van missnatural.nl vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 
De actie van missnatural.nl staat volledig los van de stichting Vaccinvrij, maar zoals wij u op 28-11-2019 hebben laten weten is er veel ongerustheid onder de bewuste bevolking over het vaccineren van zwangere vrouwen. Veel mensen denken dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit veilig is voor de foetus. In die zin begrijpen wij de motivatie van missnatural.nl om de aandacht te willen vestigen op het feit dat we in Nederland ook de keuze hebben om niet te vaccineren.

 
Het RIVM voert op dit moment een campagne om zwangere vrouwen ertoe te bewegen zich wél te laten vaccineren. Wij nemen aan dat u moet beschikken over wetenschappelijk onderzoek dat kan aantonen dat er geen enkel risico is voor de ongeboren baby. ‘Allereerst geen schade toebrengen’ geldt in deze natuurlijk in de allerhoogste mate.

 
Wij verzoeken u vriendelijk om ons de volgende informatie te verstrekken:

 
1. De titels en de URL’s van wetenschappelijke onderzoeken die bewijzen dat vaccineren veilig is voor een foetus van 22 weken.

 
2. Een overzicht van de passages in deze onderzoeken – met referentie, waaruit blijkt dat het RIVM kan garanderen dat het toedienen van het DKT-vaccin aan zwangere vrouwen veilig is voor een foetus van 22 weken.

 
Wij willen benadrukken dat het ons niet alleen gaat om ‘veilig voor moeder en kind’, zoals u op de website 22wekenprik.nl vermeldt, maar specifiek om veilig voor het ongeboren kind. Dat is waar wij ons het meeste zorgen over maken.

 
3.

 » Lees verder

Wereldwijd vaccinatiebeleid is nationaal vaccinatiebeleid? – deel 2 | Stichting Vaccin Vrij

wereldwijd-vaccinatiebeleid-is-nationaal-vaccinatiebeleid?-–-deel-2-|-stichting-vaccin-vrij

16-01-20 08:13:00,

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie staat op dit moment negatief in de belangstelling vanwege gedane uitspraken tijdens de Global Vaccine Safety Summit die werd gehouden in Genève op 2 en 3 december 2019. Reden te meer om zorgvuldig te onderzoeken wat de achtergronden zijn van het wereldwijde vaccinatiebeleid dat door de WHO wordt aangestuurd.

De stichting Vaccinvrij is begonnen met een serie aankondigingen van nieuwe pagina’s op de website waarin wij u stap voor stap duidelijk willen maken wat de rol van de WHO is op het Nederlandse vaccinatiebeleid. Deze week kondigen wij in deel 2 een volledig herschreven pagina ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ aan.

Denk mee, denk na, en informeer uzelf.

Ga naar de pagina Wereldgezondheidsorganisatie

Welkom

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

MH-17 Op zoek naar de waarheid

mh-17-op-zoek-naar-de-waarheid

16-01-20 11:34:00,

ShareTweet

@page Nederlands Copywright Freesuriyah 16.01.2020
1. Op zoek naar de waarheid
https://www.youtube.com/playlist?list=PLurWUM1tltL5OaaMa3nfP9MSd4OoERF5v

17 juli 2014 ,was misschien wel de meest tragische gebeurtenis in de geschiedenis van de Republiek Donbass. Op die ongelukkige dag werd het Maleisische passagiersvliegtuig Boeing 777 vlucht MH17, neergeschoten boven de Donetsk-volksrepubliek. Het vloog van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Tweehonderdachtennegentig mensen stierven.

2.1
Hoe kon dit gebeuren? Wie schoot de Boeing neer en hoe is het gebeurd? Waarom was het mogelijk? Dit zijn vragen zonder antwoorden.
Officieel legde Kiev de schuld bij de Donbass-militie en Rusland.
Rusland levert op haar beurt overtuigend bewijs van haar onschuld. In dit verband zal ik u kort herinneren aan de belangrijkste argumenten van Moskou:
Allereerst voerde de Russische Almaz-Antey Corporation, de ontwikkelaar van het Buk-luchtafweersysteem, een grootschalig experiment uit en bootste na hoe een raket een vliegtuig raakt met dit systeem. De resultaten van het experiment, bewezen overtuigend dat de raket was gelanceerd vanuit het gebied genaamd Zaroshenskoye.
Laat me u eraan herinneren dat het gebied destijds onder controle was van de
Oekraïense strijdkrachten.

2.2
Ten tweede heeft het Russische ministerie van Defensie informatie over de raket vrijgegeven die volgens de Nederlandse onderzoekers de Maleisische Boeing had neergeschoten.
In overeenstemming met deze documenten werd de raket met serienummer acht-acht-zes-acht-zeven-twee-nul tijdens de Sovjettijd naar Oekraïne verzonden – namelijk op 29 december 1986 en getransporteerd naar de militaire eenheid 20152 die gestationeerd was in de Lvov-regio.

2.3
En ten derde hebben Russische experts bewezen dat de video over de vermeende Russische Buk-verplaatsing op het grondgebied van Oekraïne nep was. Een animatie is gemaakt op basis van slechts één enkele foto. De foto’s van een tractor, een aanhangwagen en een Buk-voertuig werden toegevoegd (fotoshop) op de foto van de bijbehorende straat in Lugansk. Bovendien hebben onafhankelijke westerse experts veel materialen verzameld die een schaduw werpen op het officiële onderzoek. Het Joint Investigation Team (JIT) negeert deze bewijzen, omdat deze informatie niet past in het vooraf geplande scenario. De Nederlandse blogger Max van der Werff heeft bijvoorbeeld verschillende keren het Boeing-crashgebied bezocht. De conclusies van zijn onderzoeken weerleggen de verklaringen van Russische betrokkenheid bij de tragedie.

 » Lees verder

Het kleine kind | Mieke Mosmuller

het-kleine-kind-|-mieke-mosmuller

16-01-20 10:48:00,

door

Mieke Mosmuller

15-01-2020

3 commentaren
Print!

Op verschillende manieren heb ik geprobeerd onder woorden te brengen wat een kind eigenlijk is en hoe je als volwassene in de opvoeding daar mee om zou moeten gaan. De volwassene heeft echter doorgaans totaal geen begrip voor de ontaarding die de mens in de groei naar de volwassenheid doormaakt. Daardoor ziet hij of zij ook niet hoe ontaard de opvoeding is die de kinderen wordt aangedaan.

Het verstand dat in het leven van alledag oordeelt en tot handeling aanzet is aan de heilige onschuld van het kleine kind ontgroeid. Het leeft in zichzelf in de overtuiging te weten hoe het hoort en hoe het moet zijn. Met die ballast treedt het de heiligheid tegemoet, niet meer wetend hoe dat ook weer was, hoe je als kind zelf hebt waargenomen en niet hebt gedacht of geoordeeld, hoe je meeging met alles wat was en verbijsterd moest beleven dat je in het nadoen van wat was de schuld kreeg van wat buiten jouw toedoen was.

Het kind onder de zeven jaar gaat nog met alles mee als een zinvol blad in de wind, het oordeelt niet, het ervaart en doet. De volwassene heeft doorgaans geen zicht op de onbeschrijflijke eigen hoogmoed, namelijk te menen dat een mens een engel kan opvoeden.

Wat is dan eigenlijk opvoeding? Wat kun je nog doen wanneer je overal te gering voor bent?

Een studie maken van het kind en diens bewustzijnstoestand. Zelfkennis opdoen met betrekking tot het eigen oordeelsvermogen en de zelfzucht daarin. Moed ontplooien om spelende kinderen zo lang mogelijk met rust te laten, je er niet mee te bemoeien. Begrip ontplooien voor de diversiteit in karakters, ziele-aard en ik-voorgevoel. Afzien van het willen vormen en plooien, en daarvoor in de plaats de verwondering leren, waarmee je kinderen volgt. Van kinderen onder de 7 jaar geen achting verwachting want het is een natuurlijke gave die je alleen krijgt als je die waard bent.

Later, als ze eenmaal met het leren lezen en schrijven zijn begonnen wordt het allemaal anders. Maar ook dan moet de volwassene de gouden regel respecteren dat je je drang tot opvoeden bewaart voor het moeilijkst opvoedbare kind dat er is: de eigen ziel.

 » Lees verder

De moord op Soleimani een keerpunt?: Karel van Wolferen en Kees van der Pijl

de-moord-op-soleimani-een-keerpunt?:-karel-van-wolferen-en-kees-van-der-pijl

16-01-20 09:07:00,

Wordt de moord op Soleimani een keerpunt voor de Amerikaanse macht in het Nabije Oosten?

Is de moord op de Iraanse ex-commandant van het Quds-leger een zaak tussen Iran en de VS of is deze confrontatie er één tussen veel kleinere netwerken die over de grenzen heen opereren? Wat betekent het, dat Oekraïne daarin zo’n opvallende rol speelt, en kan dat in verband worden gebracht met het neerhalen van het vliegtuig uit dat land? Karel van Wolferen en Kees van der Pijl hebben hun gesprek hierover in twee delen opgedeeld: het eerste dat van de zaken die vast staan, zoals het feit dat voorafgaand aan de moord Israël was ingelicht maar het Congres niet. In het tweede gedeelte is het uitgangspunt dat zowel in de VS als Iran verschillende stromingen om de macht strijden. Vervolgens wordt de vraag behandeld, hoe de moord en de daarop volgende ontwikkelingen, met die interne verdeeldheid te maken kunnen hebben.

Share this:

Vind ik leuk:
Like Laden…

 » Lees verder

Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stichting-start-kort-geding-tegen-de-nederlandse-staat-om-5g-te-stoppen-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

15-01-20 07:07:00,

Stichting Stop5GNL heeft onlangs een sommatiebrief aan de minister gestuurd waarin het de minister oproept de veiling van de 5G-frequenties te staken en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van de burgers. Wij vinden dat met de uitrol van 5G de Nederlandse bevolking aan een onaanvaardbaar gezondheidsrisico blootgesteld wordt en dat is onrechtmatig.

Stichting Stop5GNL wil – als de Nederlandse staat geen gehoor geeft aan onze oproep – een kort geding starten om dit via een rechtszaak af te dwingen. Het is namelijk onverantwoord 5G uit te rollen omdat er amper onderzoek is gedaan is naar de gezondheidsrisico’s hiervan en dit terwijl onderzoeken naar eerdere generaties mobiele netwerken al schadelijke effecten aantonen op mens, dier en milieu.

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van EMV. Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft Ook proberen we ze inzicht te geven in hun verantwoordelijkheid als bestuurder om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen.

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de enorme verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. We moeten dit zien te voorkomen! Naast alle acties, demonstraties, informatieavonden, handtekeningen en (Facebook) berichten die we met vereende kracht georganiseerd hebben, willen we nu de druk verhogen en zijn we bereid een kort geding te starten.

Wie zijn wij? Wij zijn een groep personen die de uitrol van 5G risicovol vinden en dit willen stoppen. Zie voor meer informatie en de voorbereiding op een eventueel kort geding onze nieuwe website: www.stop5gnl.nl. Op de homepage lees je waarom we tegen de uitrol van 5G zijn. Op de Juridische pagina vind je alles over de rechtszaak. En heel belangrijk: Op de doneerpagina zit de Donatie-button. Op de Nieuwspagina vind je nieuwsberichten van ons en ook berichten die in de media verschenen zijn.

We kunnen dit echt alleen doen met heel veel steun. Steun van iedereen die 5G tegen wil houden. We willen je vragen deze website zoveel mogelijk te laten zien en onder de aandacht te brengen.

 » Lees verder

Mijn verontrusting over Iran en de rol van Trump..!

mijn-verontrusting-over-iran-en-de-rol-van-trump.!

14-01-20 08:33:00,


x
X
Mijn verontrusting over Iran en de rol van Trump..!

2020 © Janneke Monshouwer
x

Janneke Monshauer

Graag wil ik mijn verontrusting met je delen, naar aanleiding van de ontwikkelingen in Iran. Echt schokkend wat daar aan het gebeuren is. Waarom moest Soleimani met zijn mensen dood? Het lijkt wel weer het oude liedje met een vliegtuig dat is neergehaald, studenten die opgehitst worden (doet me weer denken aan George Soros) en Trump die ze steunt… We hebben nog wel heel veel ‘hobbels’ te gaan. En ik word er eerlijk gezegd, misselijk van..

Het gedonder begon nadat Trump in zijn persconferentie bij 70-jaar NAVO in Londen had gezegd dat hij vrede met Rusland wil en een akkoord met Rusland sluiten over een stop op de nucleaire wapenwedloop. En hij was bezig met een nieuwe deal met China. Een paar dagen daarna staan Trump en Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, samen lachend op de foto. Dit is de laatste lachende foto van Trump die ik heb gezien… Wat is er sindsdien gebeurd? En dat is nog lang niet alles, wat daarvóór al gebeurde, geheel tegen zijn eerdere uitspraken in..

Trump had beweerd dat hij ISIS had verslagen in Syrië door hun hoofdman, Al Baghdadi, te vermoorden. Maar was dat een toneelstukje? Net als Osama Bin Laden destijds? En Trump had gezegd dat hij de Amerikaanse troepen zou terugtrekken uit Syrië… en hij had eerder al gezegd dat olie uit het Midden Oosten voor de VS niet meer belangrijk was, omdat de VS nu helemaal self-supporting is…, zelfs de grootste olieproducent is geworden… Maar toch pikte hij (of staat toe) de olie met (Westerse) pijpleidingen van Syrië en wees de Syrische Golanhoogten met olie, pijpleidingen en waterbronnen officieel toe aan Israël; evenals de Israëlische nederzettingen in de Westbank. Hoe kan hij dit allemaal doen?

Is Trump nu toch door de knieën gegaan voor de City of Londen?
Is Trump nu toch door de knieën gegaan voor de City of Londen en (hun bezit) de staat Israël & hun vrienden? En werkt hij mee aan een ‘Land for Peace’-deal, wat de elite wil, een ‘groter’ Israël – het Yinon-plan, het hele omringende Arabische gebied opdelen in kleinere landjes: Lybië verdelen in 4 kleine landjes,

 » Lees verder

Iran vliegramp is Setup

Vertaling van: https://apokalypsnu.nl/2020/01/14/iran-jet-disaster-setup/

Iran vliegramp is Setup
COLUMNISTEN 22:05 13.01.2020
door Soraya Sepahpour-Ulrich,Finian Cunningham
21 75 11

De video van 19 seconden die vorige week door de New York Times is gepubliceerd en die het moment laat zien waarop een Iraanse raket een passagiersvliegtuig raakt, heeft op veel sociale media-scepsis veroorzaakt. Er rijzen vragen over de onwaarschijnlijke timing en omstandigheden van het opnemen van het precieze moment waarop het vliegtuig werd geraakt.
De krant vertelde het splash-verhaal op 9 januari, de dag nadat het Oekraïense vliegtuig in de buurt van Teheran was neergehaald. Het had als kopteksten : ‘Video toont dat Oekraïens vliegtuig over Iran wordt geraakt’. Alle 176 mensen aan boord werden gedood. Twee dagen later gaf het Iraanse leger toe dat een van zijn luchtverdedigingseenheden op het vliegtuig had geschoten in de verkeerde overtuiging dat het een inkomende vijandelijke kruisraket was.


„Het smoking gun bewijs” was hoe NY Times-journalist Christiaan Triebert de video in een tweet beschreef. Triebert werkt in het visuele onderzoeksteam bij de krant. In dezelfde tweet bedankte hij de ”zeer gewaagde publicatie”  van een Iraanse onderdaan met de naam Nariman Gharib “die het [de video] aan de NY Times heeft verstrekt, en de videograaf, die anoniem wil blijven” .

grvdHB1N_normal.jpg

@NarimanGharib

The footage i’ve got from a source – the moment the missile hit the #Flight752. I can’t verify the video yet! but please let me know if you find anything. I’m in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it

VtZPeJWvsHVw_S6g.jpg

De anonieme videograaf is de persoon die de 19 seconden durende clip maakte van een raket die vlucht PS752 raakte kort na het opstijgen vanaf de luchthaven Imam Khomenei van Teheran rond 6.15 uur. Deze persoon, die tijdens het filmen zwijgt terwijl hij een sigaret rookt (de rook vliegt kort over het scherm), staat in de buitenwijk van Parand gericht naar het noordwesten.


Zijn locatie werd geverifieerd door de NY Times met behulp van satellietgegevens. De snelle manier waarop de technische gegevens van de krant werden opgesteld, roept de nieuwsgierige vraag op over hoe een schijnbaar willekeurige video-inzending zoveel aandacht kreeg.


Maar de nog grotere vraag die veel mensen op sociale media stellen is: waarom stond deze ‘videograaf’ rond zes uur ’s ochtends in een verlaten industriegebied buiten Teheran met een mobiele telefooncamera precies gericht op de juiste hoek ten opzichte van de donkere lucht? Het vliegtuig is nauwelijks zichtbaar, maar de persoon die de hemel in de gaten houdt, heeft de camera gericht en klaar om de meest dramatische gebeurtenis te filmen, enkele seconden voordat deze gebeurde. Dat suggereert sterk, voorkennis.
Gezien het feit dat zojuist iets vreselijks is waargenomen, is het des te vreemder dat de persoon die de camera vasthoudt kalm en onwankelbaar blijft. Er is geen hoorbare uitdrukking van shock of zelfs de geringste onrust.


Nu blijkt dat Nariman Gharib, de man die de video heeft ontvangen en door de NY Times wordt gecrediteerd voor het indienen ervan, een luidruchtige anti-Iraanse regeringsdissident is die niet in Iran woont. Hij promoot vurig regime-verandering in zijn sociale media-berichten.
Christiaan Triebert, de video-expert van NY Times, die nauw samenwerkte met Gharib om het verhaal binnen enkele uren na het incident te verspreiden, werkte eerder als senior onderzoeker bij Bellincat . Bellincat noemt zichzelf als een onafhankelijk online onderzoeksjournalistiek project, maar veel critici beschuldigen het ervan een media-adjunct te zijn van de westerse militaire inlichtingendiensten. Bellincat blijkt een groot voorstander van mediaverhalen waarin de Russische en Syrische regeringen over de MH17-schietpartij in 2014 in Oekraïne en chemische wapenaanvallen worden verdacht gemaakt.


In de laatste shoot-down van het vliegtuig boven Teheran, suggereert de nauwe samenwerking tussen een verdacht geplaatste anonieme videograaf op de grond en een buitenlandse Iraanse dissident die vervolgens de snelle en genereuze technische aandacht van de NY Times krijgt, een niveau van orkestratie, niet, zoals we ons laten geloven, een willekeurige daad. Meer sinister, was het noodlottige incident een vooropgezet plan.


Het lijkt redelijk om te speculeren dat er in de vroege uren van 8 januari een rampzalig incident werd gepland. De shoot-down vond plaats slechts vier uur nadat Iran twee Amerikaanse militaire bases in Irak waren aangevallen. Die aanvallen waren wraak voor de Amerikaanse drone-moord op 3 januari van de hoogste militaire commandant van Iran, majoor generaal Qassem Soleimani.


Vervolgens waren Iraanse luchtverdedigingssystemen zeer alert op een mogelijke tegenaanval door Amerikaanse troepen. Verschillende rapporten geven aan dat de Iraanse verdedigingsradars in de ochtend van 8 januari waarschuwingen detecteerden van binnenkomende vijandelijke oorlogsvliegtuigen en kruisraketten. Het lijkt vreemd dat de Iraanse autoriteiten in die periode niet alle commerciële vluchten vanuit Teheran hebben geannuleerd. Misschien omdat civiele vliegtuigen normaal gesproken kunnen worden onderscheiden door radar en andere signalen van militaire objecten.


Met de elektronische oorlogsvoeringtechnologie (EW) die de Verenigde Staten de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, is het echter zeer goed mogelijk om vijandelijke militaire radars te „vervalsen” met spookobjecten. Een van de door het Pentagon ontwikkelde EW is Miniature Air-Launched Decoy (MALD) die misleidende signalen op vijandelijke radarsystemen van binnenkomende kernkoppen kan creëren.

1078008309.jpg

© AP PHOTO / EBRAHIM NOROOZI

Reddingswerkers doorzoeken de scène waar een Oekraïens vliegtuig neerstortte in Shahedshahr, ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran, Iran


Wat wij daarom beweren is dit: de Amerikanen exploiteerden een oorlogsscenario waarin ze verwachtten dat de Iraanse luchtverdedigingssystemen haar in de war zouden brengen. Voeg aan deze spanning een aanval toe met elektronische oorlogvoering op Iraanse militaire radars waarin het technisch mogelijk zou zijn om de gegevens van een burgerluchtvaartuig als een offensief doelwit te vervormen. Het Iraanse leger heeft inmiddels ook beweerd dat dit de oorzaak was van de schietfout. Het lijkt aannemelijk gezien de mogelijkheden van bestaande elektronische oorlogvoering die door het Pentagon wordt gebruikt.


Het is een begrijpelijke, zij het snode weddenschap dat de vliegroutes vanuit Teheran opzettelijk in een uiterst gevaarlijke positie werden gebracht door de kwaadaardige aanval van Amerikaanse elektronische oorlogsvoering. Een man die op de grond staat en de buitenwaartse vliegroutes bestrijkt – tijden die bekend zijn door publiekelijk beschikbare schema’s – zou zo aanwezig zijn om het uitgelokte raketschot te filmen.


De shoot-down setup zou verklaren waarom de westerse inlichtingendienst zo snel vol vertrouwen beweerde wat er gebeurde, in tegenspraak met de aanvankelijke beweringen van Iran van een technische storing aan boord van het vliegtuig.
De ramp heeft de Iraanse regering ernstig ondermijnd, zowel thuis als over de hele wereld. Protesten zijn uitgebroken in Iran en zij klagen de autoriteiten en het Islamitische Revolutionaire Garde Corp aan voor het ‘liegen’ over de crash. De meeste van de 176 slachtoffers waren Iraanse onderdanen. De woede op straat wordt gevoed door de publieke opmerkingen door westerse leiders zoals Donald Trump, die ongetwijfeld het geschreeuw en de verwijten zien als een kans om harder te duwen voor regime-verandering in Iran.

Wassen, watergolven, permanent.

Wassen, watergolven, permanent.


Bovenstaande begrippen stammen uit het kappersvak als aanduiding bij een in toenemende mate definitief vormgegeven schedelbegroeiing. Inmiddels kan een vergelijkbare terminologie aangeven hoe het er onder het schedeldak aan toe gaat door de invloed der kwaliteitsmedia en wetenschap. Velen hebben het nog niet door, maar zij die het wel doorhebben gaan het ook steeds beter zien; om de uitspraak van een beroemde Nederlandse filosoof annex voetballer weer eens aan te halen.
De onderwerpen waarover de gemiddelde nieuwsconsument zich mag buigen worden niet alleen qua selectie, maar ook qua interpretatie vrijwel volledig bepaald door deze beroepsgroepen met als meest prangende voorbeeld onderstaand betoog van Principia Scientific International . . . of toch niet?

How to lie with statistics:
https://youtu.be/8455KEDitpU
vertaling van:
https://principia-scientific.org/eye-popping-video-exposes-junk-science-federal-climate-program/

Glasheldere Video onthult Junk Science van overheids-klimaat-programma.

post-glacial-sea-level-rise.jpg

Is de federale overheid een belangeloze speler in het debat over klimaatwetenschap? Niet gebaseerd op (bovenstaande) indrukwekkende video waarin een aantal wetenschappers van overheidsinstanties worden geschetst die zogenaamd de zaak bekijken.

Het US Global Change Research Program (USGCRP) bestaat uit 13 federale agentschappen die onderzoek doen naar wereldwijde veranderingen die van invloed zijn op de samenleving. Het is een federaal project dat periodieke rapporten publiceert over het klimaat in de Verenigde Staten.
In 1989, het jaar waarin het werd opgericht, werd USGCRP door het Congres gemachtigd om federaal gefinancierd onderzoek te coördineren met betrekking tot de menselijke en natuurlijke krachten die van invloed zijn op het wereldwijde milieu.

USGCRP en de aan haar gelieerde agentschappen, gefactureerd als de toonaangevende federale autoriteit op het gebied van de opwarming van de aarde, hebben als taak een vertrouwend publiek te informeren over het steeds veranderende klimaat der aarde.

De periodieke rapporten van het programma worden nationale klimaatbeoordelingen genoemd, die gretig in de westerse media worden geparrot als onderdeel van een voortdurende samenzwering om niet-geïnformeerde kiezers bang te maken om massale CO2-energieheffingen te ondersteunen die de levensstijl van iedereen, behalve de rijkste Amerikanen, radicaal zullen veranderen.

Sinds haar oprichting zijn de klimaatbeoordelingen van USGCRP naar mijn weten overweldigend pessimistisch geweest.De nationale klimaatbeoordeling die in november 2018 is uitgebracht, is typisch verschrikkelijk: “De gevolgen van klimaatverandering, waaronder krachtige stormen, droogtes en bosbranden, worden in de Verenigde Staten steeds erger.”

De meeste Amerikanen zouden geschokt zijn om te weten dat de klimaatbeoordelingen van USGCRP weinig meer zijn dan brutale milieupropaganda, en wat de video toont, is overtuigend bewijs van die stelling.Tony Heller , die de website RealClimateScience.com beheert, legt manipulatie van kwaadaardige gegevens door USGCRP en andere overheidsinstanties bloot.

Als een levenslange milieuactivist die de afgelopen 40 jaar de fiets heeft gebruikt voor al zijn lokale reizen, heeft Heller een BS in geologie (Arizona State University) en een master in elektrotechniek (Rice University).

Als onderdeel van zijn inspanningen om de schittering van het felle licht op junk climate science te plaatsen, produceerde Heller deze absoluut verwoestende video die de frauduleuze presentatie van klimaatgegevens door het US Global Change Research Program genadeloos blootlegt.
Waarom? 
Om zijn angstaanjagende beoordelingen te produceren, kiest USGCRP het beginpunt van klimaatgrafieken om een verkeerde indruk te geven dat warme dagen, bosbranden, zeespiegelstijging en andere klimaatindicatoren cataclystische negatieve veranderingen ondergaan, terwijl precies het tegenovergestelde waar is, zoals de video van Heller duidelijk weergeeft.
Voor bijna iedereen behalve de wetenschappers die ze maken, kunnen klimaatgrafieken ervoor zorgen dat het menselijk brein krampachtig wordt. De video van Heller toont verschillende van dergelijke grafieken (plus de techniek hoe deze te produceren), dus volg zijn presentatie op de voet en bekijk hem indien nodig meer dan eens.

Ik garandeer dat dit het beste is wat u waarschijnlijk zult zien om te begrijpen hoe het Amerikaanse (en Europese) publiek voor de gek wordt gehouden door USGCRP’s nationale klimaatbeoordelingen en de corrupte westerse media die dit gedachteloos als evangelie blijven prediken.
U kunt helpen de rol van de overheid bij het verspreiden van klimaatpropaganda bloot te leggen door de video van Heller wijd en zijd te delen.