Europees Parlement spreekt zich uit tegen Nord Stream 2 – Geotrendlines

europees-parlement-spreekt-zich-uit-tegen-nord-stream-2-8211-geotrendlines

17-12-18 11:26:00,

De toekomst van de Nord Stream 2 pijpleiding blijft onzeker, nu het Europees Parlement zich in meerderheid tegen het project heeft uitgesproken. In een nieuwe resolutie die vorige week werd aangenomen staat dat de pijpleiding een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de energieveiligheid van Europa.

In het document, dat onderdeel is van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, staat dat Europa de aanleg van deze nieuwe pijpleiding moet staken. In plaats van meer energie uit Rusland te importeren worden landen verzocht andere leveranciers te zoeken. Hieronder de betreffende passage uit de resolutie die vorige week werd aangenomen.

“79. Bevestigt de cruciale rol van Oekraïne in het Europese energievoorzieningsnetwerk en veroordeelt de aanleg van de Nord Stream 2 pijplijn, aangezien het een politiek project is dat een bedreiging vormt voor de Europese energiezekerheid en de inspanningen om de energievoorziening te diversifiëren; verlangt dat het project wordt geannuleerd.”

Toekomst Nord Stream 2 onzeker

Het is opvallend dat deze resolutie met een ruime meerderheid van 433 stemmen voor en 105 stemmen tegen werd aangenomen, omdat er grote economische belangen mee gemoeid zijn. De regeringsleiders van de landen die betrokken zijn bij de aanleg van de pijpleiding hebben keer op keer benadrukt dat de Nord Stream 2 een puur economisch project is. Met deze nieuwe pijpleiding kunnen Europese landen namelijk veel meer goedkoop aardgas rechtstreeks uit Rusland importeren.

Het alternatief voor de Nord Stream 2 is dat er meer aardgas geïmporteerd wordt via bestaande en slecht onderhouden pijpleidingen door Oekraïne. Ook zouden Europese landen meer vloeibaar aardgas uit landen als de Verenigde Staten en Qatar kunnen importeren, wat veel duurder is dan het gas via pijpleidingen uit Rusland.

Route Nord Stream 2 pijpleiding (Bron: Gazprom)

Economisch of politiek project?

De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei in een persconferentie dat het standpunt van het Europees Parlement niets te maken heeft met economische fundamenten en energiebehoefte, maar uitsluitend politiek gemotiveerd is. Ze noemde het standpunt van het Europees Parlement onbegrijpelijk, omdat Europese landen volgens haar juist meer energiebronnen nodig hebben.

Volgens Zakharova is de Nord Stream 2 een vreedzaam en veelbelovend project dat veel voordelen biedt.

 » Lees verder

NL tekent na VN Migratiepact ook voor VN Vluchtelingenpact – Lang Leve Europa!

17-12-18 11:15:00,

Gefeliciteerd Nederland: Volledig onder de radar gaat het VN Vluchtelingenpact. Nederland doet nog meer toezeggingen aan migranten en het blijft nu volledig onder de radar. VRT.be schrijft er zowaar wel over:

Het VN-vluchtelingenpact veroorzaakte nauwelijks een rimpeling op het internationale toneel.  Dat staat in schril contrast met de strijd om het tegelijk onderhandelde zusterpact over migratie, dat zelfs leidde tot de val van de Belgische federale regering. Overmorgen wordt ook dat migratiepact in New York goedgekeurd.

En jawel, Kabinet Rutte was er vandaag (17 december) weer bij en zijn handtekening staat er weer onder namens de Nederlandse overheid. En ongetwijfeld zonder inlegvel.

Resultaat van vandaag: Meer macht voor de VN en meer rechten voor migranten. En hogere belastingen én minder inspraak voor jou. Winst voor ongekozen globalisten en hun migranten, jouw verlies: een gratis leven voor hen op jouw kosten.

Maar geen nood, Rutte staat met een pagina grote advertentie alles weer ‘recht’ te liegen. U kunt dus rustig slapen.

Gefeliciteerd daar weer mee. Het gaat hard, met Nederland, richting de bodem. Tja, dan had je maar niet op VVD, CDA, D66, PvdA, Denk, SP, GL of ChristenUnie (nagenoeg de gehele Nederlandse politiek) moeten stemmen.

 » Lees verder

Besteedbaar inkomen in Verenigde Staten nauwelijks gestegen – Geotrendlines

besteedbaar-inkomen-in-verenigde-staten-nauwelijks-gestegen-8211-geotrendlines

17-12-18 07:40:00,

De inkomens van de meeste Amerikanen zijn de afgelopen decennia amper gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Pew Research. Gecorrigeerd voor de inflatie lag het gemiddelde uurloon in 2018 ongeveer tien procent hoger dan in 1964. Dat is opmerkelijk, als je bedenkt dat de werkloosheid in de Verenigde Staten volgens officiële statistieken nu bijzonder laag is.

Het onderzoek van Pew Research laat zien dat de gemiddelde Amerikaan nu ongeveer evenveel koopkracht heeft als veertig jaar geleden. Het uurloon is weliswaar gestegen, maar door de inflatie is de effectieve koopkracht ongeveer gelijk gebleven.

Koopkracht niet gestegen

Volgens cijfers van het Bureau of Labor Statistics verdiende een werknemer in juli dit jaar gemiddeld $22,65 per uur, een stijging van 2,7% ten opzichte van een jaar eerder. De laatste vijf jaar steeg het uurloon met gemiddeld 2% tot 3% per jaar, terwijl dat voor de crisis van 2008 ongeveer 4% per jaar was. In de jaren ’70 en ’80 stegen de lonen twee keer zo hard, maar toen was ook de inflatie hoger.

Kijken we naar de effectieve koopkracht, dan zien we dat er in de jaren ’80 en ’90 sprake was van een daling. Daarna verbeterde de situatie voor werknemers, maar beter dan in de jaren ’70 werd het niet. In 1973 was het uurloon van $4,03 door inflatie evenveel waard als $23,68 op dit moment.

Gemiddeld inkomen Amerikaanse werknemer is nauwelijks gestegen (Bron: Pew Research)

Meer inkomensongelijkheid

De inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Nemen we het jaar 2000 als startpunt, dan zien we dat de laagste tien procent van de inkomens er sindsdien cumulatief 3% op vooruit zijn gegaan. Dat terwijl de rijkste tien procent sinds het millennium cumulatief 15,7% meer is gaan verdienen.

Een van de redenen waarom de koopkracht van veel Amerikanen na al die decennia nauwelijks is toegenomen is dat de sociale premies sterk zijn toegenomen. Deze kosten worden voor een deel gedragen door werkgevers, waardoor ze meer terughoudend zijn om de lonen te verhogen. Ook noemt Pew Research de verzwakte positie van de vakbonden als één van de redenen waarom de inkomens niet verder stijgen.

Uit een eerder onderzoek van Pew Research kwam al naar voren dat het verschil tussen de hoge en lage inkomens de afgelopen decennia sterk is toegenomen.

 » Lees verder

NASA: 2016-18 eeuwrecord temperatuurdaling..!!

nasa-2016-18-eeuwrecord-temperatuurdaling.

17-12-18 04:43:00,

x
x
NASA: 2016-18 eeuwrecord temperatuurdaling..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het bureau dat alle data verzamelt rondom wereldwijde temperatuurontwikkelingen door de jaren heet het Goddard Institute for Space Studies. De cijfers komen specifiek van het GISTEMP-team binnen deze organisatie; een team dat zich bezig houdt met de metingen van oppervlakte-temperaturen van de Aarde. (Surface Temperature-analysis).  De gemeten zogenaamde Big Chill (grote afkoeling) tussen 2016 en 2018, bestond uit twee Little Chills: de grootste daling van vijf maanden ooit (februari tot juni 2016) en de vierde grootste (februari tot juni 2017).

Wanneer we een soortgelijke gebeurtenis van februari tot juni 2018 zouden beleven, zou de gemiddelde temperatuur wereldwijd zelfs onder het gemiddelde van de jaren tachtig worden gebracht. Februari 2018 was wereldwijd kouder dan februari 1998. Als iemand gaat beweren, dat -door de opwarming van de Aarde-  deze recente recordtemperaturen ontstaan, doordat de wereldwijde temperaturen grotere uitslagen vertonen, of met een moeilijk woord ‘volatieler’ worden, dan is dat niet waar. Deze volatiliteit/beweeglijkheid neemt namelijk zelfs AF..! De uitslagen -naar boven en naar beneden- worden dus minder groot..

Kijken we naar de maandelijkse gemiddelde temperaturen op Aarde sinds 2000, dan zijn die slecht 2/3 van wat deze waren in de jaren 1880 tot 1999. Maar toch zijn deze gegevens geen argument tégen de opwarming van de aarde. Twee jaar koelcycli, zelfs als ze records vastleggen zoals nu, zijn statistische geluiden in vergelijking met de langetermijntrend. Daarbij is de opwarming van de Aarde ook niet in de eerste plaats gebaseerd op de waargenomen opwarming; er liggen allerlei modellen, historische studies en andere wetenschappelijke gegevens aan ten grondslag. Wat dan wél het punt is? Daar komen we zo op.

Een ander punt is dat zowel februari 1998 als februari 2016, piek El Niño-maanden waren, waarbij zeer warm zeewater, de atmosfeer opwarmde, en de recorddalingen begonnen vanaf hoge pieken. En een diep dal en een hoge piek, maken natuurlijk al snel een ander gemiddelde. Maarr.. het is ook zo, dat er in de afgelopen eeuw veel andere piek El Niño-maanden waren, en dat geen enkele daarvan werd gevolgd door zulke dramatische afkoeling..!!

Het punt is dat statistische afkoelingsuitslagen, geen media-aandacht krijgen.
Ze passen niet in het geaccepteerde plaatje. De wereldwijde gemiddelde temperatuurcijfers komen maandelijks naar buiten en het blijkt,

 » Lees verder

Hebben de gele hesjes een punt?

hebben-de-gele-hesjes-een-punt

17-12-18 01:30:00,

De gele hesjes komen al wekenlang op straat tegen de daling van de koopkracht en onrechtvaardige belastingen, zoals verhoogde accijnzen op brandstoffen. Vanwaar komt hun woede en verbetenheid? Enkele euro’s meer per tankbeurt, dat is toch geen onoverkomelijk probleem? Of wel?

Het hangt er natuurlijk van af hoeveel je verdient. Tweeverdieners met een gezinsinkomen van 4.000 euro of meer voelen deze en andere kleine prijsstijgingen niet of nauwelijks. Zij hebben voldoende marge, voor hen betekent dat gewoon wat minder sparen. Maar voor alleenverdieners, uitkeringstrekkers, lage inkomens of mensen met een karig pensioen is dat een heel ander verhaal. Elke prijsstijging is er één teveel en duwt hen verder naar onder. 


De cijfers zijn ontstellend. 54 procent van de eenoudergezinnen en 70 procent van de werklozen loopt vandaag risico op armoede of sociale uitsluiting. Globaal loopt één op vijf van onze landgenoten vandaag het risico op armoede. 40 procent van de gezinnen kan niet sparen en een centje opzij leggen voor de oude dag of voor de kinderen. 27 procent van de gezinnen kan niet op vakantie gaan. 8 procent stelt een doktersbezoek of aankoop van medicijnen uit omwille van geldgebrek en 5 procent van de bevolking kan zijn woning niet verwarmen en kan zich maar om de twee dagen een warme maaltijd veroorloven. Voor zo’n rijk land als het onze is dat onbegrijpelijk en ontstellend. De gele hesjes komen uit die onderkant.

Globaal loopt één op vijf van onze landgenoten vandaag het risico op armoede. Voor zo’n rijk land als het onze is dat onbegrijpelijk en ontstellend. 


En het gaat helaas niet de goede richting uit. In 2016 en 2017 leverden de Belgische werknemers bijna 2 procent koopkracht in terwijl er in alle landen die ons omringen een aanzienlijke stijging was van de reële koopkracht. Als je de besparingsmaatregelen van de laatste jaren optelt dan gaat de gemiddelde Vlaming er minstens 800 euro per jaar op achteruit. 

Kinderarmoede is een zeer goede indicator om de kwetsbaarheid van de onderkant van onze samenleving te meten. Welnu, vandaag hebben we van de hele EU het slechtste cijfer wat betreft kinderen die opgroeien in een gezin waar niet of heel weinig wordt gewerkt.

 » Lees verder

Soldaten Israël zijn actief in Gaza vermomd als hulpverleners

soldaten-israel-zijn-actief-in-gaza-vermomd-als-hulpverleners

17-12-18 10:32:00,

Op 11 november 2018 werd een Israëlisch commando betrapt in Gaza. In een vuurgevecht werden 7 Palestijnen en één Israëlisch soldaat gedood. Uit onderzoek blijkt dat dit commando zich had vermomd als hulpverleners van een humanitaire ngo en al weken actief was in Gaza. Hun actie brengt het werk van echte hulpverleners in gevaar maar leidt nog steeds niet tot internationale verontwaardiging.

Op 11 november 2018 werd een commando van het Israëlisch leger betrapt in Gaza door de ordestrijdkrachten van Hamas. In een vuurgevecht werden 7 Palestijnen gedood en één Israëlisch soldaat. De rest van het commando kon ontsnappen met een helikopter vanuit een olijfboomgaard. Waarnemers verbaasden zich er over dat eerste minister Netanyahu ditmaal deze ‘provocatie’ van Hamas negeerde en snel terug een bestand overeenkwam. Dit was zeer uitzonderlijk.

De berichtgeving van dit incident was een zoveelste voorbeeld van de eenzijdige manier waarop de mainstream de bezetting van de Palestijnse gebieden de blokkade van Gaza weergeeft (Zie Verslaggeving Israël/Palestina kiest nog steeds kant bezetter en The Guardian en Israël, vooringenomen berichtgeving poserend als objectieve journalistiek).

Het blijkt nu dat het betrokken commando al meermaals in Gaza was geweest in de weken voor het treffen. Ze gebruikten valse identiteitskaarten van echte Palestijnen en stelden zich voor als verdelers van geneesmiddelen en rolstoelen. Volgens een woordvoerder van een van de vele humanitaire organisaties actief in Gaza brengt dit de echte humanitaire operaties en helpers in gevaar, in een gebied dat extreem afhankelijk is van buitenlandse hulp.

Yael Stein van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem verklaarde: “Soldaten die zich vermommen als burgers brengen echte burgers in gevaar.” Hij wijst er op dat het internationale recht deze praktijk verbiedt: “Het gevaar dat dit verbod wil voorkomen is dat burgers zouden aangevallen worden wegens vermoedens dat ze strijders zouden zijn. In dit geval is er ook een groot gevaar voor de status van internationale hulpverleners – de lokale bewoners zouden hen in de toekomst kunnen verdenken en zo hun leven in gevaar brengen.”


Toen de Israëlische krant Haaretz als eerste over de zaak berichtte werd de krant verplicht onmiddellijk de foto’s van de betrokken commando’s onherkenbaar te maken (zie foto). Het Israëlisch leger weigert verder op de beschuldigingen te antwoorden. 

 » Lees verder

JEFTA: mega-handelsakkoord doorgedrukt in totale windstilte | Uitpers

jefta-mega-handelsakkoord-doorgedrukt-in-totale-windstilte-uitpers

17-12-18 09:22:00,

Las u vorige week iets over JEFTA bij bv. De Morgen, De Standaard of MO ? ‘JEFTA’, dat is het ‘Japan Europe Free Trade Agreement’. Een zogenaamd ‘vrijhandelsverdrag’ tussen de Europese Unie en Japan, respectievelijk (volgens IMF) de tweede en vijfde grootste wereldeconomie. Samen goed voor een markt van 600 miljoen inwoners, voor een derde van het totale wereld-BNP en voor 40 % van de wereldhandel ! Een ‘megadeal’ dus.

Daar waar er tegen een soortgelijk handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) wel veel verzet rees, raakte JEFA zonder veel publieke commotie bezegeld. Dit ook omdat deze keer de nationale en regionale parlementen niet om instemming gevraagd werd. De goedkeuring op woensdag van de 562 pagina’s tellende verdragstekst door het Europees Parlement volstond. 474 parlementsleden stemden voor, 152 tegen en 40 onthielden zich. Bij de tegenstemmers ook de Belgische socialistische EU-parlementsleden omdat zij het een nieuwe stap in de ultra-liberale globalisering achten. Eensgezindheid om JEFTA te verwerpen bestond er echter niet binnen de socialistische Europese fractie. Integendeel: die bleek diep verdeeld over JEFTA.

Waar handelt JEFTA over ? Volgens Wikipedia voorziet het akkoord in grote lijnen dit:
“Voor de landbouw:

– Japanse invoerheffingen op Europese kaas, wijn, runds- en varkensvlees worden (nagenoeg) opgeheven

– meer dan 200 Europese beschermde geografische aanduidingen, en een selectie van Japanse aanduidingen worden erkend;

Voor de dienstensector:

– opening van markten in financiële dienstverlening, e-commerce, telecommunicatie en transport

– opening van de markt voor aanbestedingen in 48 grote Japanse steden, en de spoorwegsector

– afbouw, over 7 jaar, van Europese invoerbeperkingen op Japanse auto’s

– Het akkoord omvat ook de wederzijdse erkenning van het stelsel van gegevensbescherming.”

“Volgens de Europese Unie zijn er voldoende waarborgen ingebouwd inzake milieu en duurzaamheid, arbeidsrechten, en openbare dienstverlening.” Aldus nog Wikipedia.

Maar daar wordt dus aan getwijfeld door de Belgische socialisten in het Europees Parlement, alsook door ecologische en radicaal linkse politici (onder andere die van het Duitse ‘Die Linke’). Aangezien de Europese lidstaten echter niet de mogelijkheid gelaten werd om zich over JEFTA uit te spreken, volstond de goedkeuring in het Europees Parlement.

 » Lees verder

Franse televisiezender manipuleerde beelden demonstraties – Geotrendlines

franse-televisiezender-manipuleerde-beelden-demonstraties-8211-geotrendlines

17-12-18 09:09:00,

De Franse televisiezender France 3 heeft toegegeven dat ze beelden van de demonstraties van de gele hesjes heeft gemanipuleerd. In een nieuwsuitzending was een bord te zien met daarop de tekst Macron, terwijl op andere beelden Macron Degage stond. Het woord degage zou je kunnen vertalen als wegwezen of oprotten.

Waarom de zender, die onderdeel is van de publieke omroep, de beelden heeft gemanipuleerd is niet duidelijk. In een latere uitzending bood de zender haar excuses aan. De presentatrice zei dat het een menselijke fout was en dat het niet meer zal gebeuren.

Vertrouwen in de media daalt

De timing van dit incident is vrij ongelukkig, omdat de boosheid van de Franse bevolking ook gericht is tegen de media. Tijdens de demonstraties van de afgelopen weken werd ook het kantoor van een mediagebouw belaagd. Sommige demonstranten beschuldigen de media van eenzijdige en onvolledige berichtgeving over de gele hesjes.

Een week geleden startten de veiligheidsdiensten in Frankrijk nog een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de publieke opinie via sociale media. Daarbij werd vooral gewezen naar de mogelijke invloed van Russische media. Volgens de Russische nieuwssite Sputnik heeft dat onderzoek vooralsnog niets opgeleverd. We wachten nog even op andere bronnen die dat kunnen bevestigen.

#GiletsJaunes Ik vraag mij oprecht af hoe dit in zijn werk gaat… Is er dan een baasje bij @Francetele die een ondergeschikte opdracht geeft om de originele foto te retoucheren en het woordje 'Degage' weg te halen?pic.twitter.com/40wdW8toMe

— Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) December 16, 2018

#GiletsJaunes
Le @JTweFrance3 présente ses excuses aux téléspectateurs @France3tv pic.twitter.com/YOtHfkVnJY

— JT du WE de France 3 (@JTweFrance3) December 16, 2018

#GiletsJaunes
Aucune volonté de masquer cette pancarte dans #jt1920@JTweFrance3⁩ hier soir.
C’est une erreur humaine. Nous en avons identifié l’origine.
Cela ne se renouvellera pas. pic.twitter.com/d4qzwUFYJq

— JT du WE de France 3 (@JTweFrance3) December 16, 2018

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties,  » Lees verder

Yuri Bezmenov over ideologische omverwerping van de VS – Geotrendlines

yuri-bezmenov-over-ideologische-omverwerping-van-de-vs-8211-geotrendlines

16-12-18 05:21:00,

Voormalig KGB agent Yuri Bezmenov legt in dit interview uit 1984 uit hoe de Amerikaanse bevolking gehersenspoeld wordt met ideologie van de vijand, namelijk het marxisme en leninisme. Hij voorspelt een toekomst waarin de vrije markt wordt vervangen door een grote machtige overheid en waarin individuele vrijheden van iedereen worden ingeperkt ten behoeve van een gelijkheidsideaal.

We hebben het interview voorzien van Nederlandse ondertiteling. Later deze maand zullen we ook een langere video van deze voormalig KGB agent met ondertiteling op de site zetten, waarin hij nog veel dieper ingaat op de materie.

Volg Geotrendlines nu ook via Telegram

Geotrendlines is een onafhankelijk platform voor geopolitiek en economisch nieuws en dat betekent dat wij uit principe geen geld accepteren van overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties of van adverteerders die rechtstreeks op onze site willen adverteren. Met uw donatie kunnen we de site verder ontwikkelen en kunnen we ons nieuwsaanbod uitbreiden. Zo houden we de site vrij van advertenties en blijven wij onafhankelijk van andere financiële bronnen. Klik hier om te doneren!

Lees ook:

Video: Poetin over de Amerikaanse politiek


Poetin: “Het is tijd voor Rusland om terug t…


Bestuurlijke elite versus ‘gele hesjes’


Marcel de Graaff: “Kritiek op migratie wordt…


Spoor van vernieling aangericht in Parijs


Hoeveel impact hebben de sancties op Iran?

Post Views: 394

Gerelateerd

Deel dit artikel:
 » Lees verder

Spanning loopt op

spanning-loopt-op

16-12-18 05:10:00,

De Syrische regering mag praktisch gezien de oorlog tegen de salafistische terreurgroepen en huurlingen van de westerse alliantie gewonnen hebben, de spanning blijft echter nog steeds groot. Het ontsporen van dit conflict dient daarom zeker nog niet uitgesloten te worden. Knelpunten lijkt vooral de houding van Israël en de relatie van de VS met Turkije.

Turkse en Amerikaanse dreigingen

De Turkse regering van president Recep Erdogan blijft immers nog steeds de spanning opdrijven in het grensgebied met Syrië waar de VS en haar bondgenoot van de Koerdische nationalistische PKK/YPG actief zijn.

Turkije dreigt dit gebied ten oosten van de Eufraat waar de YPG en de VS baas zijn nog steeds binnen te vallen. Met steeds luider klinkende oorlogstaal. Waarop de VS waarschuwingen geeft. “Val je die groepen aan dan val je automatisch ook de VS aan”, aldus Washington.

De YPG bij de verovering van Rakka, voorheen de vermeende hoofdstad van ISIS, hier op het centrale plein van de stad. Op de achtergrond een reuze spandoek met de beeltenis van Abdoellah Ocalan, leider van de PKK. De YPG en de PKK zijn op alle mogelijke vlakken met elkaar verbonden. Vroeger was de YPG dan ook om die reden voor de VS een terreurorganisatie. Nu zijn het plots bondgenoten in de strijd voor de ‘democratie’.

Deze heeft als afschrikking voor Turkije sinds enkele weken aan de Turkse grens met Syrië door Amerikaanse militairen bemande observatieposten geplaatst. Krijgen we dus binnenkort een oorlog tussen twee bondgenoten van de NAVO? En wat dan met artikel 5 over de onderlinge solidariteit binnen deze militaire alliantie.

Want artikel 5 van de NAVO stelt dan men de bondgenoot in geval van oorlog ter hulp moet snellen. Maar wie dan: Washington of Ankara? Het toont dat de NAVO op dit ogenblik gewoon als los zand aan elkaar hangt. Niet dat een van die twee landen ooit de moeite deden om de vraag te stellen of ze Syrië zomaar mogen binnenvallen? Internationaal recht? En waar blijft de VN, de bewaker van deze rechtsregels?

Neerschieten Russische Iljoesjin-20

En dan is er Israël. Het is daarbij duidelijk dat Israël de drijvende kracht is achter de schermen van deze oorlog. Goed verstopt dat wel maar voor iedere serieuze waarnemer is dat land van in het beginne zeer nauw betrokken geweest bij dit conflict.

 » Lees verder

Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? | Uitpers

amerika-tegen-china-de-nieuwe-koude-oorlog-uitpers

16-12-18 05:04:00,

In haar boek Amerika tegen China. De nieuwe Koude Oorlog? ontzenuwt Jude Woodward het dominante discours over China en de VS. China wordt volgens dat verhaal steeds machtiger en bedreigender. Het land zou economische en territoriale expansie nastreven en de VS is uiteindelijk de enige macht die China wil en kan tegenhouden. Jude Woodward haalt die redenering onderuit. De actualiteit laat volgens haar zien dat de agressie juist van de VS uitgaat en welbewust tegen China gericht is. De naoorlogse geschiedenis geeft ons daarbij een verklaring. Woodward biedt een kijkje in het arsenaal van tactieken die de VS tijdens de eerste Koude Oorlog hebben ingezet en waaruit ze opnieuw zouden kunnen putten.

Woodward schrijft dat beheersing van China voor de VS op dit moment de hoogste prioriteit heeft. Die keuze is gemaakt door Obama en Hillary Clinton en heeft geleid tot een grote ommekeer in de Amerikaanse strategie. Nooit eerder is de Amerikaanse bemoeienis met China en het streven om de onafhankelijke en in essentie linkse koers van dat land te dwarsbomen zo groot geweest.

Met Trump in het Witte Huis heeft Washington gekozen voor een regelrechte handelsoorlog als eerste fase in de strategie tegen China. Ook het Pentagon zal offensiever optreden tegen China, een beperkt gewapend treffen is nu al mogelijk. Zelfs een grootschalig conflict valt niet uit sluiten, zo vreest de auteur. In grote lijnen zijn alle fracties in de Amerikaanse elite (tot en met diegenen die zichzelf als verlichte, progressieve liberalen beschouwen) het eens met de noodzaak China te dwarsbomen en zo sterk mogelijk in te perken. Alleen over de toe te passen tactiek lopen de meningen uiteen.

Woodward geeft de economische, diplomatieke en militaire actualiteit aan van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en hun traditionele of nieuwe bondgenoten. Washington biedt hun een betere bescherming aan, in ruil voor hun toetreden tot een coalitie die bereid is China op diverse manieren te bestrijden. Zij brengt een analyse van de belangrijke rol die Rusland, India, Japan en Australië in de regio spelen. In haar boek beschrijft Woodward als rechtgeaarde historica echter ook uitvoerig en gedetailleerd het parcours dat de Verenigde Staten in Azië hebben afgelegd.

De auteur beantwoordt de vraag in haar titel Amerika tegen China, de nieuwe Koude Oorlog? niet met een eenduidige voorspelling.

 » Lees verder

Requiem for the trees-film

16-12-18 04:31:00,

REQUIEM FOR THE TREES

Een film van: Marc van Delft

Deze dramatische film is een aanklacht tegen de mensheid voor de meedogenloze
verwoesting van de natuur, het milieu en de bossen en bomen uit hebzuchtige,
asociale, en egoistische redenen, en uit onverschilligheid jegens de gevolgen
van ongelimiteerde exploitatie van de aarde voor de dieren, de natuur en de
medemens.

Marc van Delft componeerde REQUIEM FOR THE TREES in 2018, voor 2 violen en
piano.

Deze film beschrijft de aanleiding om dit werk te componeren, maar het werk zelf
was niet geschikt om de schokkende beelden en teksten te ondersteunen in deze
film….

Marc componeerde dit nieuwe werk naar aanleiding van de vernietiging van de vele
mooie oude bomen op de
Scheveningse weg in Den Haag in het kader van de ‘vooruitgang’…

Maar dit werk is natuurlijk überhaupt gecomponeerd naar aanleiding van de
rampzalige wereldwijde vernietiging van oerwouden, oude bomen en oude bossen…

En voor alle bomen die in Marc’s [gemeenschappelijke] tuin en in zijn huizenblok
werden gekapt.

Meer info over het werk [en een opname] is te vinden

op:
http://www.marcvandelft.nl/submenu470.html

Men kan het gehele werk beluisteren

via :
https://youtu.be/Tkg6k5uORW8 

—————————————————-

REQUIEM FOR THE TREES
A film by : Marc van Delft

This dramatic film is an indictment / complaint against humanity for the
ruthless destruction of nature, the environment and the forests and trees from
greedy, anti-social, and egoistic reasons, and out of indifference to the
consequences of unlimited exploitation of the earth for the animals, the nature
and fellow man.

Marc van Delft did compose REQUIEM FOR THE TREES in 2018, for 2 violins and
piano.

This film describes the reason to compose this work, but the work itself was not
suitable to support the shocking images and texts in this movie ….

Marc composed this new work in response to the destruction of the many beautiful
old trees on the Scheveningen road in The Hague for the sake of ‘progress’….

 » Lees verder

Rutte geeft zeggenschap over NL begroting weg aan EU – Lang Leve Europa!

16-12-18 09:34:00,

Nadat Rutte onlangs de grensbewaking en zeggenschap over immigratie weggaf aan de VN, geeft Rutte vandaag Nederlands zeggenschap over de Nederlandse begroting weg.

Rutte is akkoord gegaan met het Eurozone budget. Macron en Merkel vieren weer een overwinning tegen de reden, de bureaucratie viert weer een overwinning over inspraak. Ongekozen globalisten winnen weer een grote slag, de samenleving verliest wéér. De bevolking leidt weer een grote nederlaag in de race naar de wereldregering.

U bent vandaag ineens een groot stuk inspraak kwijt geraakt over de Nederlandse begroting. Gefeliciteerd daarmee. Voortaan gaan Frankrijk en Duitsland besluiten over (grote delen van) de Nederlandse begroting, met als doel Nederlandse welvaart weg te nivelleren naar grijpende bankiers en de vele schuldenrijke eurozone landen. Merkel en Macron hebben nu grote en directe inspraak gekregen over hoe uw belastinggeld wordt besteedt.

Bent u trouwens nu ook benieuwd of de Nederlandse economie de Italiaanse kan redden? Binnenkort weten we dat, de nu gecreëerde transferunie gaat binnenkort namelijk aantonen of de Nederlandse economie groot genoeg is om die van Italië (en Frankrijk) te redden.

Nu is het afwachten of Rutte het resterende zeggenschap van de Nederlandse overheid en Nederlandse bevolking over Nederlandse wetgeving volledig kan weggeven aan de EU en de VN voor de provinciale staten verkiezingen van maart 2019. Het zou hem zo maar eens kunnen lukken!

 » Lees verder

Opnieuw grootschalige demonstraties gele hesjes – Geotrendlines

opnieuw-grootschalige-demonstraties-gele-hesjes-8211-geotrendlines

16-12-18 09:25:00,

Op verschillende plekken in Frankrijk waren vandaag opnieuw demonstraties van gele hesjes. In de meeste steden verliepen deze protesten vreedzaam, maar in Parijs was er opnieuw een harde confrontatie met de politie. Een aantal demonstranten gooide met stenen naar de politie, waarop gereageerd werd met waterkanonnen en traangas.

De demonstraties waren minder gewelddadig dan een week geleden, maar de opkomst was opnieuw zeer groot. Ook in Nederland werden verschillende demonstraties gehouden, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Middelburg.

Demonstraties in Frankrijk

The state continues to use water cannons against the #GiletsJaunes. This time it is in Bordeaux! #ActeV pic.twitter.com/glBtOlmi69

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

Several hundred people protest in Besançon, eastern France, where violence between riot police & #GiletsJaunes is taking place. #ActeVpic.twitter.com/DjZ6zghtxz

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

#GiletsJaunes De rust is nog altijd niet teruggekeerd. Er zijn barricades opgeworpen in de Rue de Louvre.pic.twitter.com/S9IK9jYzoA

— Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) December 15, 2018

Big push from the state now that is using all means possible (water cannon, tear gas & rubber bullets) to disperse the #ActeV #GiletsJaunes protesters on the Champs-Élysées. People continue to resist! pic.twitter.com/YbdDWp7OBg

— Jordan 🌹 (@Jordan_SP1) December 15, 2018

#GiletsJaunes Uiterst curieuze beelden van 8 december. Agent provocateur (?) met een hamer in zijn handen tussen Macron ordetroepen…pic.twitter.com/oi724Dv12E

— Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) December 15, 2018

Place de l’Opéra, Paris (samedi 15 décembre 2018, 11.41 h, iPhone X) #GiletsJaunes pic.twitter.com/l96SDaXOp7

— Gilles Klein (@GillesKLEIN) December 15, 2018

For fifth consecutive Saturday the #GiletsJaunes yellow vests protesters are on the streets of France again #ActeV this is the crowd in Bordeaux pic.twitter.com/pE0GJWhgDw

— Jorge Martin (@marxistJorge) December 15, 2018

More footage from the #ActeV #GiletsJaunes protests in Bordeaux,

 » Lees verder

Reconstructie: hoe we 50 verborgen contracten boven water kregen (en honderden andere verstopt bleven)

reconstructie-hoe-we-50-verborgen-contracten-boven-water-kregen-en-honderden-andere-verstopt-bleven

15-12-18 05:05:00,

Ilona Dahl deed ruim drie jaar onderzoek naar geheime contracten die artsen afsluiten met bedrijven die medische implantaten maken. Het was een zoektocht in een gesloten wereld; slechts een enkeling durfde te praten. Deze week publiceerde FTM haar eerste bevindingen. In dit stuk lees je hoe het onderzoek tot stand kwam.

Op maandagochtend 9 november 2015 krijg ik een e-mail van advocaat Erik Vollebregt. Ik ben op dat moment als vakbladjournalist werkzaam bij Zorgvisie en heb hem wel eens geïnterviewd over privacykwesties in de gezondheidszorg.

Nu benadert Vollebregt me om een andere reden. Als advocaat staat hij ook de medische industrie bij, en in die hoedanigheid heeft hij een verzoek: of ik eens een artikel wil schrijven over een nieuw wetsvoorstel over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen?

‘Gunstbetoon’ is een chic woord voor ‘oneigenlijke beïnvloeding’. Fabrikanten van medische hulpmiddelen – denk aan hartkleppen, stents, protheses of radiologie-apparatuur – kunnen artsen verleiden om hun producten te gebruiken. Dit doen ze onder andere door artsen geld aan te bieden, cadeaus te geven of diners te vergoeden.

Het doel van het wetsontwerp is dit soort praktijken te verbieden, vertelt Vollebregt, en daar wil de industrie een stokje voor steken. Vollebregt hoopt daarom een publicatie te verspreiden onder zorgprofessionals die de kant van de industrie belicht: ‘Het is bizar dat er wetgeving komt, terwijl er een gedragscode is die prima werkt. Het is overbodig. We maken regels om regels te maken,’ zegt hij.

Wie houdt er toezicht op de banden tussen de industrie en de artsen?

Maar na mijn gesprek met de advocaat vraag ik me af: hoe goed werkt die gedragscode? En wie houdt er toezicht op de banden tussen de hulpmiddelenindustrie en de artsen?

Er zijn in de afgelopen jaren immers nogal wat voorbeelden geweest van oneigenlijke beïnvloeding in de medische wereld. Bij de farmaceutische industrie – de andere tak van de medische industrie – speelden meerdere grote corruptiezaken: zo waren geneesmiddelenfabrikanten AstraZeneca, Pfizer en Bayer in 2006 betrokken bij omkoopschandalen van huisartsen en medisch specialisten. En in juli 2012 kopte de Volkskrant dat GlaxoSmithKline (GSK) betrokken was bij verschillende ‘misdadige verkooppraktijken’.

De Britse farmaceut had artsen omgekocht en gezwegen over de bijwerkingen van het bloedsuikerverlagende middel Avandia, waardoor duizenden patiënten waren overleden.

 » Lees verder

Bestuurlijke elite versus ‘gele hesjes’ – Geotrendlines

bestuurlijke-elite-versus-gele-hesjes-8211-geotrendlines

15-12-18 04:51:00,

Exegese, tekstuitleg, is een vak apart. Een tekst die van invloed is op hoe mensen samenleven kan op zeer veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. De geschiedenis leert dat religies, ideologieën en denkscholen dan ook vaak afsplitsingen kennen van mensen die grondteksten anders interpreteren. In onze tijd lezen we veel minder, we leven meer in beelden. Maar ook beelden, als ze er voor ons toe doen, worden verschillend geïnterpreteerd.

Zo blijkt de onvrede van de ‘gele hesjes’ vele oorzaken te hebben. Voor ieder wat wils, zowel bij de voor- als tegenstanders. Toch is er met wat meer afstand bezien wel iets over te zeggen. De gemene deler is een geventileerde onmacht om economisch verder te komen in het leven en een politieke roep om te worden gehoord.

Banken

Twee instituties in onze samenleving spelen hierbij een belangrijke rol, banken en overheden. De afgelopen decennia is bij beiden een beweging geweest waarbij de directe band met ‘gewone’ mensen sterk is verminderd. Banken kenden tot de negentiende eeuw een directe band met hun klanten. Pas als een bank te vertrouwen was, stalden mensen er het geld dat ze niet hoefden te besteden aan huishoudelijke zaken. Als de bank dit geld, met toestemming, uitleende aan een ondernemer die er meer van kon maken door een succesvolle investering, ging de bank over tot het vergoeden van rente.

“Twee instituties in onze samenleving spelen hierbij een belangrijke rol, banken en overheden.”

Vanaf het moment dat de overheid vorige eeuw overging tot het garanderen van het spaargeld bij banken, depositogarantie, hoefden mensen niet meer op te letten op de soliditeit van de bank. Banken leverden op deze manier aan de ene kant vrijheid in, want ze moesten voldoen aan overheidsregels en toezicht hierop, maar aan de ander kant konden ze vrijelijk beschikken over het spaargeld en hadden ze het rijk alleen omdat er de facto een bankkartel ontstond.

Toen banken in de jaren negentig van de vorige eeuw ook nog eens steeds meer gebruik gingen maken van de internationale geldmarkt om geld te lenen, raakte de band met de spaarder nog meer op de achtergrond. Banken groeiden, bankiers gingen zich gedragen als prima-donna’s en in het straatbeeld verdwenen de bankkantoren als sneeuw voor de zon, omdat persoonlijk klantcontact inefficiënt en duur was. Wat erop volgde waren seriële bubbels,

 » Lees verder

Pater Frans van der Lugt is vermoord door de zogenaamde oppositie, niet door Assad, zoals de Nederlandse regering claimt! – FREESURIYAH

pater-frans-van-der-lugt-is-vermoord-door-de-zogenaamde-oppositie-niet-door-assad-zoals-de-nederlandse-regering-claimt-freesuriyah

15-12-18 04:33:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Het graf van Pater Frans van der Lugt vermoord op 7 April 2014 Foto; 4-12-2018 Claudius Lucassen

Tijdens mijn bezoek aan de stad Homs, afgelopen week, mocht een bezoek aan het graf van Pater Frans van der Lugt natuurlijk niet ontbreken, voor de mensen die niet zo precies weten wie hij was hieronder een beknopte biograpie:

Franciscus Joseph Wilhelmus (Frans) van der Lugt (Den Haag, 10 april 1938 – Homs, 7 april 2014) ook bekend als pater Frans, was een priester voor de Rooms-Katholieke Kerk en een jezuïet.

In juli 1974 was hij in België met zijn Tertiaat begonnen onder leiding van pater Piet Penning de Vries s.j. Deze periode zou duren tot 1980, deels in Lyon , deels in Nederland .

Datzelfde jaar ging hij werken in de Syrische stad Homs en van 1987 tot 1993 in Damascus. Daarna vestigde hij zich weer in Homs, waar hij onderwijs gaf en onderdak verleende aan geestelijk zwakkeren.keeg in Al-Qusayr, 35 km buiten Homs, een stuk land van vijftig hectare ter beschikking van de Syrische overheid waar hij groente op verbouwde en een wijngaard had met een productie van 50.000 flessen per jaar. Ook waren er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 2000 bood het landgoed verblijf en werk aan veertig mensen met een mentale beperking.

Medio 2011 verliet Van der Lugt het landgoed vanwege de Syrische burgeroorlog (lees het conflict, volgens de MSM is het nog steeds een burgeroorlog, anders valt het kaartenhuis van leugens in elkaar). Hij vestigde zich in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk Bustan al-Diwan in Homs. In januari 2014 vroeg hij in een videoboodschap via YouTube om hulp aan de mensen in Homs als gevolg van de burgeroorlog. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde Van der Lugt Homs te verlaten. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij in de stad blijven.

Dood

Op 7 april 2014 werd bekend dat Van der Lugt door pistoolschoten in het hoofd om het leven was gekomen en nog dezelfde dag was begraven op het terrein van het jezuïetenklooster in Homs.

 » Lees verder

‘Tsipras’ in Rome | Uitpers

tsipras-in-rome-uitpers

15-12-18 04:28:00,

Di Maio kraait victorie vanop het balkan van Palazzo Chigi. Iets te vroeg. (dagospia.com)

Tsipras, naar de naam van de Griekse premier Alexis Tsipras, is in Italië een recent scheldwoord. Misnoegde aanhangers van de geelgroene coalitie (geel voor Vijfsterrenbeweging M5S, groen voor uiterst-rechtse Lega) beschuldigen hun leiders ervan net als Tsipras vroeger, te zwichten voor “het dictaat van Europa”. De regering Conte heeft namelijk onder druk van Brussel haar begrotingsdeficit gemilderd.

In 2014 diende verenigd uiterst-links een lijst in voor de EU-parlementsverkiezingen onder het etiket “Tsipras’. Het kan verkeren.

Beloften

Om enkele verkiezingsbeloften deels in te lossen, had de regering een begroting opgemaakt die een deficit van 2,8 % voorzag. Daarin zat een begin van ‘reditto di citadinanza’ (garantie van minimuminkomen), een versoepeling van de pensioenleeftijd en een begin van flat tax voor kleine ondernemingen. De Lega en M5S hadden veel meer beloofd, maar wilden daarmee al beginnen.

De vice-premiers, Matteo Salvini van de Lega en Luigi di Maio verklaarden herhaaldelijk dat ze geen duimbreed aan Brussel zouden toegeven. Vanop het balkon van Palazzo Cjigi, de ambtswoning van de premoer, sprak Di Maio triomfantelijk van een ‘victoria’, van een zege op Brussel.

Maar de maatregelen zijn intussen gevoelig afgezwakt om naar de 2 % deficit te gaan. Op een karikatuur is nu te zien hoe Jean-Claude Juncker, voorzitter van de EU-Commissie, vanop het balkon van Chigi victorie kraait.

Intussen raken de coalitiegenoten het over diverse punten niet eens. Zoals over grote werken. M5S voert al jaren campagne tegen de snelle spoorverbinding Lyon-Turijn. Onlangs betoogden in Turijn 40.000 burgers voor die aanleg waarvan de werken aan Franse kant al ver gevorderd zijn. De organisatie van zelfstandigen eist nu ook dat er grote werken komen om de economie te stimuleren.

 » Lees verder

William Blum (1933-2018): ‘Democratie als dodelijk exportproduct’ | Uitpers

william-blum-1933-2018-8216democratie-als-dodelijk-exportproduct8217-uitpers

14-12-18 05:06:00,

Op 85-jarige leeftijd is William Blum overleden. Met ‘Democratie als dodelijk exportproduct – Een geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandpolitiek’ schreef hij in 2015 nog een essentieel boek over de ware doelstellingen van de machtigste staat ter wereld. Zijn boeken blijven essentiële literatuur. Deze recensie van 22 juli 2015 vat zijn werk samen. Respect.

Zopas verscheen Democratie als dodelijk exportproduct – Een geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandpolitiek, vertaling door Jan Reyniers van America’s Deadliest Export – Democracy – The Truth about US Foreign Policy and Everything Else (2013) van onderzoeksjournalist William Blum.

Encyclopedie

William Blum (1933) is een encyclopedie op zichzelf over het buitenlands beleid van zijn vaderland sinds de Tweede Wereldoorlog. Als jonge enthousiaste Amerikaan en overtuigd anti-communist, rotsvast overtuigd van het uitzonderlijk en goede karakter van zijn regering, begon hij aan wat hij dacht een lange loopbaan te zullen worden in het ministerie van buitenlandse zaken.

Zijn ontzetting over de ware aard van dat buitenlands beleid voegde zich bij zijn even diepe verontwaardiging over de ideologisch selectieve manier waarop de Amerikaanse media over dat beleid berichtten. Enkele jaren later en een aantal ontstellende ervaringen rijker nam hij ontslag en werd freelance journalist. In 1967 richtte hij de Washington Free Press op, het allereerste alternatieve dagblad in de hoofdstad Washington, DC. Sindsdien heeft hij als journalist gewerkt in Zuid-Amerika, Europa en de VS zelf. Hij was in Chili op 11 september 1973 tijdens de door zijn eigen Amerikaanse regering georganiseerde staatsgreep tegen verkozen president Salvador Allende.

In zijn thuisbasis in de hoofdstad begon hij vanaf 1973 de operaties van het Central Intelligence Agency (CIA), de buitenlandse geheime dienst, te ontrafelen en te boek te stellen. Zijn allereerste boek The CIA – a forgotten history (1986) bundelde zijn onderzoek van de jaren ervoor. Noam Chomsky noemde het ‘veruit het beste boek over dit onderwerp’. Hij is er nooit mee gestopt. Zijn artikels verschenen in meer en meer alternatieve media, maar ook in grotere kranten zoals de Los Angeles Times en de San Francisco Chronicle.

The Anti-Empire Report

Blum bracht jarenlang de persoonlijke maandelijkse nieuwsbrief The Anti-Empire Report uit, waarin hij zijn commentaar geeft op de actualiteit. (Sinds kort is hij daar om gezondheidsredenen mee gestopt). Na zijn eerste boek van 1986 bleef hij zijn essays,

 » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica

14-12-18 03:33:00,Mijn oude vriend Ian Buruma beweerde in zijn column op de ‘World’s Opinion Page’ van de website Project Syndicate van 7 december 2018 het volgende: 

Jeremy Corbyn’s Labour Party ideologues view the European Union as a capitalist plot to undermine the purity of their socialist ideals. And Brexiteers on the right still dream of Britain as a great power, whose global reach should not be hampered by membership of European institutions…
https://www.project-syndicate.org/commentary/second-brexit-referendum-for-britain-by-ian-buruma-2018-12 

Ook deze column van de mainstream-journalist Buruma onderstreept zijn gespeelde onwetendheid, wanneer hij badinerend stelt dat ‘Jeremy Corbyn’s Labour Party ideologues view the European Union as a capitalist plot to undermine the purity of their socialist ideals.’  Als spreekbuis van de financiële elite tracht hij met zijn versleten tongue-in-cheek-stijl een ieder die de ‘purity’ van de neoliberale ‘ideals’ bekritiseert, af te schilderen als een dwaas die de Vooruitgang dwarsboomt. Daarmee hoopt hij de alledaagse werkelijkheid op een propagandistische manier te verhullen. Maar dit lukt hem en de andere ‘gatekeepers’ van het totalitaire neoliberalisme, niet langer. Dat is niet verwonderlijk, want hier gaan de woorden op die worden toegeschreven aan de Amerikaanse president Abraham Lincoln dat ‘You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.’ Buruma’s voorstelling van zaken verandert in toenemende mate in een zwaktebod, nu het steeds meer burgers lukt door de ideologische mythes heen te prikken. Men kan lange tijd de realiteit ontkennen, maar er komt onvermijdelijk een moment dat iemand uitroept dat de keizer geen kleren draagt, en in zijn blote bips rond paradeert. En dan helpt geen enkele propaganda meer. Zoals de Franse socioloog Jacques Ellul aantoonde in zijn beroemde studie Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes (1965) moet propaganda de massamens voorzien van 


a complete system for explaining the world, and provides immediate incentives to action. We are here in the presence of an organized myth that tries to take hold of the entire person.

Through the myth it creates, propaganda imposes a complete range of intuitive knowledge,  » Lees verder

10 jaar na de financiële crisis | Pakhuis de Zwijger

10-jaar-na-de-financiele-crisis-pakhuis-de-zwijger

14-12-18 01:46:00,

Arno Wellens en Thomas Bollen van Follow the Money nemen je mee langs de donkerste uithoeken van de bankbalansen. Zij vergelijken de staat van onze banken met 2008, het begin van de crisis. Daarbij gaan ze in gesprek met Wim Boonstra (RaboResearch), Mark Sanders (Universiteit Utrecht) en Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid CDA).

Meer informatie? Lees ons artikel: De markt wantrouwt de Europese banken (en met reden)


Video afspelen


Over de auteur
Arno Wellens

Gevolgd door 1114 leden

Wandelende rekenmachine. Schrijft over de euro en belastingontduiking en kamerplanten.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Arno Wellens


Over de auteur
Frederique de Jong

Gevolgd door 697 leden

In Frederique Vraagt Door leest ze artikelen voor, geflankeerd door de auteur. Opborrelende vragen worden meteen beantwoord.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Frederique de Jong


Over de auteur
Thomas Bollen

Gevolgd door 1293 leden

Onderzoekt als financieel econoom de ‘economische religie’ om nuttige inzichten van dogma’s te scheiden.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Thomas Bollen

 » Lees verder

Vandaag groot globalistisch besluit over VN Klimaatverdrag – Lang Leve Europa!

vandaag-groot-globalistisch-besluit-over-vn-klimaatverdrag-8211-lang-leve-europa

14-12-18 01:38:00,

Terwijl de Nederlandse bevolking net verloren heeft in een VN verdrag rondom het stimuleren van migratie naar Nederland, binnenkort een VN verdrag langs komt voor het stimuleren van vluchtelingen voor migratie richting Nederland, is vandaag onder de hamer het VN verdrag voor klimaatbeleid voor nieuwe, extra hoge belastingen in Nederland.

De VN klimaatgekte wordt letterlijk nu verder uitgebouwd met COP24 op de VN top in Polen waar 130 landen samen zijn om vergaande stappen te nemen nog meer wereldwijde (klimaat)belastingen op te leggen op alle bevolkingen op deze planeet. En denk maar niet dat jij hierover inspraak gaat krijgen.

Macht grijpen met behulp van bangmakerij

Je moet (helaas) begrijpen dat het hele spel van de VN is om wereldwijde wetgeving te dicteren. Men gebruikt angst om die waanzin door te drijven, namelijk de zelf aangewakkerde klimaatgekte.

Met ‘global warming’, waar dus geen sprake van is, op basis van het CO2 fabeltje – CO2 is niet aantoonbaar een oorzaak is van verwarming. Het is allemaal bangmakerij gebaseerd op pseudo-wetenschap. Statistische ‘bewijs’ zoeken (veelal fabriceren) om een ongefundeerde hypothese te onderbouwen. Dat is klimaatwetenschap zoals men die bezigt, pseudo-wetenschap volgens de definitie, gekoppeld aan financieel gemotiveerde groepdenk/groupthink. Zeer succesvol.

Vervolgens ontregelt men zelf het klimaat door wereldwijd structureel verontreinig in de lucht te brengen en met grote magnetron-achtige straalzenders luchtstromen te ontregelen. Dat bevestigt dan – in hun beeld – ‘climate change’, wat de nieuwe ‘global warming’ is in afwezigheid van global warming. Doel? Winst!

Klimaatgekte (klimaatfascisme) met als doel: leefbelasting

Deze VN klimaatgekte (letterlijk: het is klimaatfascisme) heeft als doel wereldwijde leef-belasting op te leggen. Belasting is namelijk winst. En die winst is meervoudig: heel veel extra inkomsten voor overheden, heel veel subsidies voor het bedrijfsleven, heel veel oneigenlijk verkregen macht voor ongekozen globalisten.

Als je leeft, moet je van de VN belasting betalen. Dat is agenda 21/2030: Je leeft, dus je vervuilt, dus je betaalt klimaat-belasting. En je wordt daarbij zo veel mogelijk beperkt in je keuzes. Jouw opties worden bepaald voor je door de globalisten. Elke andere optie wordt je verboden.

Dit is het spel van het VN klimaatfascisme waar ongekozen politici – die nergens verantwoording afleggen – jurisdictie (macht) proberen te krijgen over alle inwoners op deze planeet: Belasting en optie beperking voor iedereen.

 » Lees verder

Over een ‘polio-achtige ziekte’… niet nieuw – en de meest voordehand liggende oorzaak wordt genegeerd? – Stichting Vaccin Vrij

over-een-polio-achtige-ziekte-niet-nieuw-8211-en-de-meest-voordehand-liggende-oorzaak-wordt-genegeerd-8211-stichting-vaccin-vrij

14-12-18 08:54:00,

Enterovirus D68Op 12-12-2018 bericht de Volkskrant over een nieuwe dreiging die ons boven het hoofd hangt; een ‘polio-achtige ziekte’. Het is kennelijk gemakkelijker om ‘nieuwe-aandoeningen- te-creëren-waarvoor-we-geen-oorzaak-hebben’, dan te analyseren wat er inmiddels bekend is over verlammingen die optreden na vaccinatie. In het onderstaande artikel vullen we de informatie die u in de krant kunt lezen aan. Moge het de kinderen (en specialisten en ouders) bereiken die het nodig hebben.

 

 

Volkskrant 12-12-2018

Nieuwe polio-achtige ziekte in opmars – vooral kinderen onder negen jaar worden getroffen

‘Een nieuwe, polio-achtige ziekte is aan een opmars bezig. Deze is genaamd ‘acute slappe verlamming’, of AFM. In de VS hebben sinds 2014 al zo’n vierhonderd mensen de diagnose gekregen, voornamelijk kinderen. In Europa gaat het om zeker enkele tientallen.’

 
‘De ziekte treft met name kinderen onder de negen jaar en begint met verkoudheidsklachten. Na een paar dagen raken vervolgens ledematen en soms ook het middenrif onomkeerbaar verlamd, net als bij polio. Patiënten kunnen in een rolstoel terechtkomen en afhankelijk worden van een beademingsapparaat. Er is geen vaccin voor AFM.’1

De ziekte is klinisch niet te onderscheiden van polio. Het begint hetzelfde, met ‘verkoudheidsklachten’, en in zijn meest extreme vorm eindigt het kind op dezelfde manier als bij polio: in een rolstoel (als ledematen verlamd raken), of aan de beademing (als ademhalingsspieren verlamd raken).

 

 

Alleen polio is de wereld uit, dus polio bestaat niet meer?

Het verschil tussen polio, en een polio-achtige ziekte is slechts het virus dat de ziekte veroorzaakt? Hoogleraar medische microbiologie Berg Niesters stelt:

‘De veroorzaker van AFM is naar alle waarschijnlijkheid EV-D68, een verkoudheidsvirus dat zich in de luchtwegen nestelt, bijvoorbeeld in de neus. Het is afkomstig uit dezelfde zogeheten enterovirusgroep waartoe ook het poliovirus behoort. Niesters: ‘Op MRI-beelden lijkt het net een infectie met poliovirus, volgens radiologen.’ Polio zelf komt overigens in Nederland al decennia niet meer voor, dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.’1

 

 

Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma?

De vraag is of het vaccin tegen polio veel heeft bijgedragen aan de afname van polio. Uit wetenschappelijk onderzoek van het RIVM getiteld: ‘The effect of vaccination, the incidence of the target diseases’, (Het effect van vaccinatie op het voorkomen van de doelgroepziektes van het RVP) komt de onderstaande grafiek.

 » Lees verder

De huidige epidemie van mysterieuze ziekten die lijken op polio: een bijwerking van vaccins? – Stichting Vaccin Vrij

de-huidige-epidemie-van-mysterieuze-ziekten-die-lijken-op-polio-een-bijwerking-van-vaccins-8211-stichting-vaccin-vrij

14-12-18 08:54:00,

kind in rolstoelWereldwijd wordt melding gemaakt van een mysterieuze ziekte die lijkt op polio. Jonge kinderen worden het meest getroffen. De ziektes zijn het resultaat van dezelfde enterovirussen (in de darm levende virussen) als polio. In de media wordt de ziekte meestal aangeduidt met ‘slappe verlamming’ of AFM (Acute Flaccid Myelitus). De reguliere media negeren omgevingsfactoren, inclusief vaccins als mogelijke oorzaak, maar zou het kunnen dat deze juist de sleutel zijn in voor het ontwarren van het mysterie? Het volgende artikel is een vertaling van ‘The non-polio-illness, that looks just like polio’, door geschreven door Lyn Redwood, directeur van ‘Children’s Health Defense

 

De Non-Polio Ziekte die ‘er net zo uitziet als polio’.

 
Sinds een jaar of vijf duikt er een vreemde en ernstige op polio lijkende ziekte, Acute Flaccid Myelitis (AFM) of Acute Flaccid Paralysis (verlamming) (AFP) op in ongewone groepen op allerlei plaatsen in de Verenigde Staten, voornamelijk onder kinderen. AFM en AFP gevallen worden ook gemeld in Europa, India en andere landen. Doelwit van AFM is een deel van het ruggemerg (de grijze stof) en de ziekte kan blijvende schade en soms ook de dood veroorzaken. Experts op het gebied van volksgezondheid zien AFM als ‘de meest voorkomende klinische vorm van paralytische poliomyelitis’ en wanneer de laboratorium analyse wijst naar het poliovirus als veroorzaker van de betreffende symptomen krijgt die persoon de diagnose ‘polio’. Echter, wanneer er geen betrokkenheid van het poliovirus wordt vastgesteld, diagnosticeren gezondheidsdiensten deze toestand als AFM of AFP, zelfs als het klinische beeld identiek is aan polio.

Een neuroloog uit Stanford geeft toe dat AFM:‘er net zo uitziet als polio, maar dat deze term paniek veroorzaakt bij de gezondheidsdiensten’

 
CDCDe huidige opmars van AFM gevallen in de U.S. lijkt te zijn begonnen rond augustus 2014, met sindsdien 362 door de Centers for Disease Control en Prevention “geregistreerde gevallen. Zestien staten hebben in 2018 tientallen gevallen van zieke kinderen gemeld inclusief Pennsylvania (3 gevallen), Minnesota en Washington (ieder 6 gevallen), Illinois (9 gevallen) en Colorado (14 gevallen).

 » Lees verder

Zo worden volksopstanden als #GiletsJaunes onderdrukt – De Lange Mars Plus

zo-worden-volksopstanden-als-giletsjaunes-onderdrukt-8211-de-lange-mars-plus

14-12-18 08:47:00,

Het zijn eeuwenoude kunstjes die de machthebbers keer op keer succesvol toepassen bij het onderdrukken van volksopstanden. Ook Macron maakt van deze tactieken gebruik. Het is jammer dat de bevolking al eeuwen in dezelfde vallen blijft trappen.

Toch gloort er iedere keer hoop. Zo ook deze keer, dat de bevolking via de GiletsJaunes erin slaagt een bestuur te formeren dat betrouwbaar is en werkt in het belang van de bevolking in plaats van voor eigen belang of voor de rijken zoals Macron (en Rutte) volgens zijn talloze critici.

Een aantal machtsspelletjes.

Geweld

Laat de (gecontroleerde) pers de vreedzame protesten als ‘gewelddadige rellen’ bestempelen. Kijk naar de berichtgeving van NOS en Nieuwsuur. In Frankrijk gebeurt hetzelfde, vandaar dat de GilesJaunes zo’n afkeer van de pers hebben.
Dit terwijl het geweld in eerste instantie afkomstig is van de politie die met rubberkogels, granaten, traangas, er is zelfs een politie handlanger van Macron met een hamer gesignaleerd, zo hard mogelijk toeslaat. Zelfs pantserwagens zijn ingezet op 8 december in Parijs. Lees ook dit artikel.

Provocatie

Ook provocatie is een veelgebruikt middel. Veelvuldig treden politie-agenten in burger op en slaan erop los. Of in koelen bloede worden betogers neergeschoten, in het zicht van de rest.


Verdeel- en heers

Dit is in Frankrijk nog niet gelukt. Wel wordt regelmatig geprobeerd de volksopstand als een actie van extreem-rechts te brandmerken, maar dat wordt door de Fransen niet geloofd. In Nederland is door een succesvolle actie van de PVV in Almere, die vorige week tijdens de raadsvergadering gele hesjes aantrokken, de gelehesjes-actie in ons land PVV-besmet. Dit weerhoudt velen ervan eraan deel te nemen. Kortom de combi Rutte-Wilders beheerst dit principe tot in de finesses. De actie van de PVV zorgt er in ieder geval voor dat de Gele hesjes in Nederland tot op het bot verdeeld zijn.

False Flags

Op precies dezelfde manier als de NAVO, CIA en andere inlichtingendiensten de linkse beweging infiltreerden in de jaren 60 tot 80 van de vorige eeuw. Met ‘false flag’ terreur aanslagen krijgen de rechtse groeperingen tegenwoordig de schuld.

 » Lees verder

IS vernielde opzettelijk Iraakse landbouw

is-vernielde-opzettelijk-iraakse-landbouw

13-12-18 03:28:00,

Islamitische Staat (IS) saboteerde opzettelijk irrigatiesystemen en vernielde de landbouwinfrastructuur van de jezidi-minderheid in het noordwesten van Irak. Daarmee maakte de gewapende groep zich schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Dit zegt Amnesty International in een nieuw onderzoeksrapport, Dead Land: Islamic State’s Deliberate Destruction of Iraq’s Farmland.

Het rapport verduidelijkt ook hoe IS ook boomgaarden in brand stak, vee en machines roofde en landmijnen legde in landbouwzones. Het onderzoek komt er een jaar nadat de Iraakse overheid de militaire overwinning op IS heeft uitgeroepen.

“De schade die werd toegebracht aan het Iraakse platteland is even groot als die in de steden, maar de gevolgen voor de plattelandsbewoners worden grotendeels over het hoofd gezien”, zegt Richard Pearshouse van Amnesty International.

“Uit ons onderzoek blijkt dat IS moedwillig het platteland rond het Sinjar-gebergte verwoestte en zo de bestaanszekerheid van jezidi’s en andere landbouwgemeenschappen in het gedrang bracht. Honderdduizenden ontheemde landbouwers en hun families kunnen niet terug naar huis omdat IS er alles aan deed om landbouw onmogelijk te maken.”

Amnesty International bezocht landbouwzones in het noorden van Irak, waaronder het district Sinjar, waar een groot deel van de jezidi-gemeenschap leefde voor 2014 en waar heel veel schade op het platteland werd aangericht. Amnesty interviewde 69 mensen voor dit rapport, onder wie 44 huidige en voormalige boeren.

Vernietiging van vitale waterbronnen

IS pleegde veelvuldig oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid zoals moord, vervolging, verkrachting en slavernij. Daarbovenop komt ook de sabotage van vitale waterbronnen van heel wat zelfvoorzienende en kleine boeren.

IS-strijders gooiden vaak brokstukken, olie of andere objecten in de waterputten en stalen of vernielden pompen, kabels, generatoren en transformatoren. Daarnaast verbrandden of hakten ze hele boomgaarden om en stalen ze onmisbare elektriciteitsleidingen.

Hadi, een voormalige landbouwer van midden veertig uit een dorpje ten zuiden van het Sinjar-gebergte, vertelde Amnesty International wat hij zag toen hij terugkeerde naar zijn boerderij, nadat hij in 2014 was gevlucht voor IS: “Het was de totale vernieling. Ik had een waterbron, 220 meter diep, een generator en een buizenstelsel voor irrigatie. IS gooide mijn waterput tot de rand vol met steenpuin. Mijn bomen waren geveld – ik kon de markeringen zien van de kettingzagen. Het irrigatiesysteem, van de pomp naar de leidingen,

 » Lees verder

Israëlische kolonisten beplakken Westoever met posters: ‘Vermoord president Abbas!’ – The Rights Forum

israelische-kolonisten-beplakken-westoever-met-posters-vermoord-president-abbas-8211-the-rights-forum

13-12-18 03:15:00,

Nieuws

Opruiing

Hanan Ashrawi Opruiing PLO Mahmud Abbas Palestijnse Autoriteit Westoever

Opruiing / Israëlische kolonisten beplakken Westoever met posters: ‘Vermoord president Abbas!’

Extremistische groepering van kolonisten roept op de Palestijnse president en andere ‘financiers van terrorisme’ te elimineren.

Posters met de oproep president Mahmud Abbas te vermoorden.Luke Tress / Times of Israel 

Dinsdag verschenen ze op allerlei plaatsen op de bezette Westelijke Jordaanoever: posters met het gezicht van president Mahmud Abbas van de Palestijnse Autoriteit (PA), gezien door het vizier van een geweer en voorzien van de tekst: ‘Vermoord de financiers van terrorisme!’ Was getekend: Derech Chaim, een groepering van extremistische joodse kolonisten.

De oproep is primair gericht aan de Israëlische regering, blijkt uit berichtgeving in de Israëlische en Palestijnse pers. Met de ‘financiering van terrorisme’ doelt Derech Chaim op de financiële tegemoetkomingen die de PA uitkeert aan Palestijnen in Israëlische gevangenissen en aan families van gedode Palestijnen. ‘Het is tijd om te zeggen: een financier van moord is een moordenaar’, staat op de posters te lezen.

‘Terreursalarissen’

Israël en de zogenoemde internationale Israël-lobby ageren al jaren tegen wat ze ‘terreursalarissen’ noemen. Volgens premier Netanyahu betaalt de PA jaarlijks ‘307 miljoen euro aan terroristen die joden doden’. Afgelopen maand hield The Rights Forum die bewering tegen het licht. Uit het onderzoek bleek dat hooguit éénzesde deel van het genoemde bedrag ten goede komt aan Palestijnen die door Israël wegens terrorisme zijn veroordeeld en aan nabestaanden van omgekomen aanslagplegers.

Bovendien is nooit gebleken dat Palestijnen zich laten doodschieten of levenslang laten opsluiten uit geldelijk gewin voor henzelf of hun families. Akram Alayasa van de Commissie voor Gevangenenzaken van de PA vertelde The Rights Forum dat geweld van Palestijnen – zoals de aanslag van afgelopen zondag, waarbij zeven Israëlische kolonisten gewond raakten – voortkomt uit het onrecht dat de Palestijnse bevolking in bezet gebied iedere dag weer ervaart, niet uit de gedachte aan een financiële ‘beloning’.

‘Regering verantwoordelijk’

De Israëlische regering, nooit te beroerd om Palestijnen bij de minste aanwijzing van ‘opruiing’ te laten opsluiten,

 » Lees verder

De verborgen deals van topartsen met de hulpmiddelenindustrie

de-verborgen-deals-van-topartsen-met-de-hulpmiddelenindustrie

13-12-18 09:09:00,

Voor het eerst wordt duidelijk hoezeer topartsen bij UMC’s verknoopt zijn met fabrikanten van medische hulpmiddelen: Follow the Money wist via een wob-verzoek 50 verborgen consultancy-contracten boven water te halen. ‘Het is niet uw business. Ik hoef mij tegenover u niet te verantwoorden.’

Dit stuk in 1 minuut

 • Tientallen topartsen van universitaire medische centra hebben lucratieve contracten met internationale producenten van medische hulpmiddelen; de medischehulpmiddelenindustrie maakt in Nederland meer winst dan de farmaceutische industrie.

 • Artsen nemen onder andere betaald zitting in adviesraden, geven scholing en training, houden lezingen op gesponsorde congressen en voeren onderzoek uit in opdracht van de producent.

 • In alle contracten zijn uitvindingen, ontdekkingen, onderzoeken, presentaties, rapporten of andere documenten met betrekking tot de diensten van de consultants geheim, en het exclusieve eigendom van de producent van medische hulpmiddelen. Ontdekken ze dat een product ondeugdelijk is, dan moeten ze bijgevolg daarover hun mond houden.

 • Dit blijkt uit 50 verborgen consultancy-contracten die Follow the Money via een Wob boven water heeft gekregen. De contracten zijn afkomstig van deze academische ziekenhuizen: 25 contracten van het AMC, 8 van UMC Utrecht, 12 van het Erasmus MC, en 5 van Leiden UMC. Geen van de 50 contracten waren traceerbaar in het Transparantieregister Zorg.

 • Niet alleen artsen sluiten contracten met de medischehulpmiddelenindustrie; ook academische ziekenhuizen zelf sluiten dergelijke overeenkomsten.

 • Artsen zijn amper bekend met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen; academische ziekenhuizen lappen deze code aan hun laars.


Lees verder

Joris de Groot weet alles van hartritmestoornissen. De cardioloog wordt binnen zijn specialisme zeer gewaardeerd en gerespecteerd: hij staat aan het hoofd van de afdeling Klinische electrofysiologie van het AMC in Amsterdam (tegenwoordig Amsterdam UMC geheten). Sinds vorig jaar is hij hoogleraar in dat specialisme.

De Groot heeft een leidende rol bij diverse onderzoeksgroepen en studies en werd in 2015 benoemd tot ‘AMC principal investigator’. Hij is een pionier op het gebied van hartritmestoornissen, met meer dan honderd peer reviewed publicaties op zijn naam.

De cardioloog weet ook geld voor onderzoek binnen te halen, zo blijkt uit zijn verkorte biografie op de website van de Universiteit van Amsterdam: ‘De Groot verwierf verscheidene onderzoekssubsidies,

 » Lees verder

Hennep in de huizenbouw is niet meer te stoppen – De Lange Mars Plus

hennep-in-de-huizenbouw-is-niet-meer-te-stoppen-8211-de-lange-mars-plus

13-12-18 09:08:00,

Vereniging Kalkhennep

De toekomst van hennep als bouwmateriaal lijkt aan een onstuitbare opmars bezig. Niet alleen komt er steeds meer industriële hennep beschikbaar, maar ook zijn er al zo’n 600 projecten waar met dit ecologisch verantwoorde materiaal wordt gewerkt.

In december is het eerste prefab hennephuis in ons land in Oude Pekela geopend. Mooi nieuws want het huis neemt meer CO2 op dan dat het uitstoot en het is nog aardbeving bestendig ook. Door de nieuwe techniek van Dun Agro kunnen energiezuinige en klimaatvriendelijke woningen snel worden gebouwd!

Dun Agro is sinds 2009 bezig met het ontwikkelen van een woning gemaakt van hennepbeton.

Hennepteler, -verwerker én bouwbedrijf Dun Agro heeft in 2015 een fabriek opgezet waarin het hennephout mengt met leisteenkalk en water. Vervolgens gieten zij dit in een houten skelet en persen het tot ‘prefab’ panelen op maat. Samen vormen zij de muren én het dak van een woning. Na drie maanden drogen worden deze lichte panelen op de bouwplaats in elkaar gezet.

Voordelen van een prefab hennepwoning zijn:

 1. hoog isolatievermogen (zowel temperatuur als geluid)
 2. CO2 negatief (hennepbeton verwijdert meer CO2 uit de atmosfeer dan dat het CO2 erin stopt
 3. dampopen (voor afvoeren van vocht)
 4. 100% natuurlijk
 5. brandwerend (door de lijm)
 6. lage dichtheid
 7. korte bouwtermijn op locatie
 8. betaalbaar

Huizen van hennepbeton zijn niet nieuw en bekend over de hele wereld gedaan. Het maken van prefab (voorgefabriceerde) hennepwoningen is wel nieuw. Prefab bouwen gaat veel sneller en kan daardoor voordeliger. Hennep is op dit moment ongeveer even duur als conventionele bouwmaterialen. De kosten zullen dalen bij grotere afname van de hennep en een groeiende populariteit van de sector.

Er kan worden gewerkt met hennepbeton, dat is een mengsel van hennephout, natuurlijke lijm en water, of kalkhennep. Dat is kalk gemengd met hennephout. De gebruikte vezelhennep is niet afkomstig van de bekende wietplant, maar van een variant met een THC gehalte van minder dan 0,2.

De kalkhennep is CO2 negatief doordat het tijdens de gehele levensduur CO2 uit de lucht blijft halen.

 » Lees verder

De VS bereiden zich voor op een confrontatie met Rusland en China, door Manlio Dinucci

de-vs-bereiden-zich-voor-op-een-confrontatie-met-rusland-en-china-door-manlio-dinucci

13-12-18 08:48:00,

De Amerikaanse Commissie voor de nationale defensiestrategie is in 2017 opgericht om het Congres wat expertise over dit onderwerp te bieden. De belangrijkste bron van informatie is echter het Amerikaanse Instituut voor de Vrede, het equivalent van de NED voor de Secretaris van Defensie. Als gevolg daarvan is zijn tweeledige houding in werkelijkheid het standpunt dat het Pentagon via de Democratische en Republikeinse Partijen wil verdedigen.

JPEG - 30.8 kB
De co – voorzitters van de Commissie – ambassadeur Eric Edelman en admiraal Gary Roughead.

Op het eerste gezicht leest het als het script voor een Hollywood-catastrofefilm. En toch is het een van de scenario’s die feitelijk in overweging wordt genomen in het officiële 2018-rapport van de Commissie, opgedragen door het Congres van de Verenigde Staten met het bestuderen van de nationale defensiestrategie – « In 2019, op basis van nepnieuws waarin wordt verklaard dat wreedheden tegen Russische burgers worden gepleegd in Letland, Litouwen en Estland, Rusland valt deze landen binnen. Terwijl de Amerikaanse en NAVO-troepen zich voorbereiden om te reageren, verklaart Rusland dat een aanval tegen zijn troepen in deze landen zou worden gezien als een aanval op Rusland zelf, en overweegt een nucleaire riposte. Russische onderzeeërs vallen transatlantische glasvezelkabels aan en Russische hackers snijden de elektrische netwerken af in de VS, terwijl Russische militaire troepen Amerikaanse militaire en commerciële satellieten vernietigen. De belangrijkste inwoners van de Verenigde Staten zijn verlamd, omdat internet en mobiele telefoons buiten werking worden gesteld ».

Het tweepartijen comité, bestaande uit zes Republikeinen en zes Democraten, kijken naar een soortgelijk scenario in Azië – in 2024 voert China een verrassingsaanval uit en bezet Taiwan, en de Verenigde Staten kunnen niet op een kosteneffectieve manier ingrijpen, omdat de Chinese militaire capaciteiten zijn blijven groeien, terwijl die van de VS stagneerden vanwege onvoldoende militaire uitgaven.

«Deze scenario’s – verklaart de Commissie – illustreren het feit dat de veiligheid en het welzijn van de Verenigde Staten in groter gevaar zijn dan ze de afgelopen decennia zijn geweest». Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Staten de bouw begeleid van een wereld van ongewone welvaart, vrijheid en veiligheid. Deze ontwikkeling, waarvan het enorm heeft geprofiteerd, is mogelijk gemaakt door de ongeëvenaarde militaire macht van de Verenigde Staten ».

Op dit moment, echter, is hun militaire macht – « de ruggengraat van de invloed op de wereld en de nationale veiligheid van de VS» –

 » Lees verder

Handelsakkoord EU-Japan: “Meer dan een slechte zaak voor Europa en haar inwoners”

handelsakkoord-eu-japan-8220meer-dan-een-slechte-zaak-voor-europa-en-haar-inwoners8221

12-12-18 02:23:00,

Met het handelsakkoord ‘nieuwe stijl’ tussen de Europese Unie en Japan, dat morgen in het Europees Parlement ter stemming wordt gebracht, maakt de EU duidelijk dat ze vaart wil zetten met de vrije handelsakkoorden. Eens te meer wordt voorbij gegaan aan de terechte kritiek van de burgers, de vakbonden en de sociale bewegingen.

Noch het terugplooien op een nationalistisch protectionisme, noch de vastberadenheid van de Europese Commissie om op vlak van de handelsakkoorden een liberale status quo aan te houden, bieden oplossingen voor de sociale realiteit waarmee Europese burgers geconfronteerd worden. De internationale handel zal aan legitimiteit blijven inboeten en zelfs een protectionistische reflex aanwakkeren, als er niets fundamenteels wijzigt.

De kritiek van de burgers op de uitwassen van globalisering klinkt steeds luider. Daarom roepen sp.a en ABVV op om het Europees handelsbeleid te herzien zodat handel daadwerkelijk een instrument wordt dat het welzijn van de werknemers en de consumenten ten goede komt en waarbij aan duurzame ontwikkeling prioriteit wordt gegeven.

Deze koerswending eist dat de openbare diensten buiten schot blijven en dat er respect is voor onze (traditionele) landbouwsectoren. Bovendien moeten de sociale, volksgezondheid- en milieunormen beschermd blijven door middel van bindende mechanismen en sancties. Dat betekent ook het achterwege laten van een gereguleerde samenwerking die de zaken-lobby institutionaliseert én het opnemen van bindende fiscale- en klimaatclausules in de akkoorden. Tot slot is ook de ratificatie van IAO-conventies een noodzakelijke en voorafgaande voorwaarde voor het sluiten van elk akkoord.

Net zoals voor CETA, geldt ook hier dat het akkoord met Japan niet beantwoordt aan deze vereisten. Meer nog, de risico’s worden groter, want de vrijhandelszone die het akkoord creëert, krijgt meer belang. Samen vertegenwoordigen beide partijen niet minder dan een derde van het wereldwijde BBP.  

Sp.a en ABVV zijn en blijven ervan overtuigd dat de globalisering enkel beheersbaar blijft middels ambitieuze regels die de burgers, de werknemers en de planeet beschermen en die het resultaat zijn van een democratisch debat.  

Precies daarom vraagt de Belgische socialistische delegatie in het Europees Parlement, samen met het ABVV, om een pauze in te lassen en – zoals het Europees Vakverbond voorstelt – het ratificatieproces voor het akkoord EU-Japan op te schorten. Er moet een einde komen aan het ‘business as usual’-beleid dat leidt tot ontevredenheid en zelfs woede bij burgers en werknemers.

 » Lees verder