Website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland gaat per 1 januari 2020 stoppen – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

website-stralingsbewust-zuid-kennemerland-gaat-per-1-januari-2020-stoppen-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

14-12-19 09:59:00,

De regionale website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland gaat per 1 januari 2020 stoppen. De komende weken wordt de belangrijkste informatie overgezet naar de landelijke website Stralingsbewust.info.

Zuid-Kennemerland is toch niet zo stralingsbewust

We zijn de werkgroep en de regionale website 2,5 jaar geleden gestart om de gemeenteraadsleden in Zuid-Kennemerland te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling en te waarschuwen voor de gevolgen van de voorgenomen uitrol van 5G.

Op initiatief van de politieke partij Trots Haarlem heeft de gemeente Haarlem op 29 november 2017 een Raadsmarkt georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Het leek alsof het probleem serieus opgepakt zou gaan worden. Helaas bleken initiatiefvoorstellen niet aangenomen te worden en moties niet uitgevoerd te worden. De problematiek werd niet opgepakt, ‘de landelijke politiek en de Rijksoverheid moesten het maar oplossen’. Oftewel verantwoordelijkheden werden afgeschoven.

Ook het aantal burgers in onze regio dat daadwerkelijk actie wil ondernemen of een actie wil ondersteunen bleek zeer beperkt te zijn. Blijkbaar is onze regio toch niet zo stralingsbewust als wij gehoopt hadden. Aangezien ‘trekken aan een dood paard’ een verspilling van tijd en energie is, hebben we besloten om de werkgroep en de website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland op te heffen en onze tijd anders in te gaan zetten.

Wereldwijde bewustwording groeit

Het goede nieuws is wel dat op zich de bewustwording rondom de gezondheidsrisico’s van straling groeiende is. Het onderwerp is inmiddels regelmatig in het nieuws in allerlei media. Meestal nog niet met het volledige eerlijke verhaal, maar er is wel iets aan het verschuiven. Er zijn ook steeds meer actiegroepen actief en er worden overal in het land informatiebijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en burgers.

Het internationale 5G Space Appeal is inmiddels al 185.990 keer ondertekend in 208 landen en zal in januari 2020 worden overhandigd aan de Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, Europese Unie, Raad van Europa en de regeringen van alle landen. Zaterdag 25 januari 2020 is zelfs uitgeroepen tot wereldwijde protestdag tegen 5G.

De bewustwording is duidelijk groeiende. We willen onze tijd en energie daar gaan inzetten waar het wel zinvol is. Vandaar dat we stoppen met de website Stralingsbewust Zuid-Kennemerland.

Verder via Stralingsbewust.info

Uiteraard is het onderwerp te belangrijk om helemaal te stoppen met onze inzet voor een stralingsbewustere wereld,

 » Lees verder

Miljardenclaim voor telecom bedrijven in strijd tegen uitrol #5G –

miljardenclaim-voor-telecom-bedrijven-in-strijd-tegen-uitrol-#5g-–

14-12-19 09:27:00,

123rf

De drie mobiele telecom leveranciers die 5G gaan uitrollen in Nederland krijgen voor het jaareinde een claim van 2,8 miljard euro per jaar, volgens woordvoerder van de Nationale Bond tegen Overheidszaken Jordy Zwarts. De Bond is een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen de telecomproviders. De reden is dat het mobiele 5G-netwerk een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. Meer dan vierduizend mensen hebben zich voor deze actie aangemeld en hun financiële steun gegeven.

Wat staat concreet te gebeuren

 1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken laat de verbintenissen van alle deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
 2. De Bond stuurt namens alle deelnemers nota’s aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
 3. De deelnemer heeft aan de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- betaald en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en de deelnemer een vergoeding ontvangt.
 4. De deelnemers geven voor de activering van 5G geen toestemming en maken dit feit juridisch ‘hard’. Dit doen ze door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voor de activering van het 5G-netwerk.
 5. Zonder toestemming (wilsverklaring, Art 3.33 BW) is een persoonlijke service (dienstbaarheid) in welke benaming dan ook niet acceptabel (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).  Deze schadevergoeding bedraagt 2,8 miljard euro per jaar.

Bescherming van deelnemers actie

Als de rechter in een mogelijke procedure toch tot een negatieve uitspraak zou komen, dan kunnen de telecom bedrijven geen kosten op de Bond of deelnemers verhalen. De Bond neemt de gerechtskosten en advocaatkosten voor zijn rekening en daar horen bij ook de kosten bij eventueel in rekening zouden worden gebracht. De Bond zorgt ervoor dat voldoende middelen in reserve blijven om die eventuele kosten te kunnen betalen.

 » Lees verder

Miljardenclaim voor telecom bedrijven in strijd tegen uitrol #5G –

miljardenclaim-voor-telecom-bedrijven-in-strijd-tegen-uitrol-#5g-–

14-12-19 09:27:00,

123rf

De drie mobiele telecom leveranciers die 5G gaan uitrollen in Nederland krijgen voor het jaareinde een claim van 2,8 miljard euro per jaar, volgens woordvoerder van de Nationale Bond tegen Overheidszaken Jordy Zwarts. De Bond is een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen de telecomproviders. De reden is dat het mobiele 5G-netwerk een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. Meer dan vierduizend mensen hebben zich voor deze actie aangemeld en hun financiële steun gegeven.

Wat staat concreet te gebeuren

 1. De Nationale Bond tegen Overheidszaken laat de verbintenissen van alle deelnemers aan deze actie door een deurwaarder betekend afleveren bij de aansprakelijke directeuren van de telecomproviders.
 2. De Bond stuurt namens alle deelnemers nota’s aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond.
 3. De deelnemer heeft aan de Bond een eenmalige bijdrage van € 29,- betaald en staat een gage van 5% af wanneer de Bond de rechtszaak wint en de deelnemer een vergoeding ontvangt.
 4. De deelnemers geven voor de activering van 5G geen toestemming en maken dit feit juridisch ‘hard’. Dit doen ze door een verbintenis aan te gaan met de directeuren van de telecomproviders, voor de activering van het 5G-netwerk.
 5. Zonder toestemming (wilsverklaring, Art 3.33 BW) is een persoonlijke service (dienstbaarheid) in welke benaming dan ook niet acceptabel (Art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad gepleegd met recht op een schadevergoeding (Art. 6.162 BW).  Deze schadevergoeding bedraagt 2,8 miljard euro per jaar.

Bescherming van deelnemers actie

Als de rechter in een mogelijke procedure toch tot een negatieve uitspraak zou komen, dan kunnen de telecom bedrijven geen kosten op de Bond of deelnemers verhalen. De Bond neemt de gerechtskosten en advocaatkosten voor zijn rekening en daar horen bij ook de kosten bij eventueel in rekening zouden worden gebracht. De Bond zorgt ervoor dat voldoende middelen in reserve blijven om die eventuele kosten te kunnen betalen.

 » Lees verder

Mazelenuitbraak in Samoa – crisis of aanloop naar wereldwijde vaccinverplichting? | Stichting Vaccin Vrij

mazelenuitbraak-in-samoa-–-crisis-of-aanloop-naar-wereldwijde-vaccinverplichting?-|-stichting-vaccin-vrij

13-12-19 09:05:00,

Samoa is een prachtig eiland voor de kust van Nieuw-Zeeland. De afgelopen jaren is er nauwelijks mazelen gemeld, maar in 2019 werd de mazelenepidemie van Samoa wereldnieuws.[1] Er zijn vele vragen waar wij in dit artikel een antwoord op zoeken.

Was de plotselinge daling van de vaccinatiegraad van 77% naar 31% in 2018 werkelijk de oorzaak van de epidemie die in 2019 uitbraak? Moet Samoa als voorbeeld dienen voor een mediacampagne: ‘lage vaccinatiegraad betekent hoog risico op een uitbraak’? Kwam de epidemie tot een einde door het vaccineren van een angstige bevolking, of door voedingssupplementen en vitamine A? En waarom kreeg, nadat alles voorbij was, de premier als toetje 12.8 miljoen dollar van de Wereldbank voor het managen van toekomstige mazelenepidemieën, terwijl het vaccin 15 jaar beschermt?

Censuur – beeldvorming en verplichte vaccins

Wat er in de kranten staat over ‘uitbraken van de mazelen’ en de ‘noodzaak om te vaccineren’ is wat ons betreft beeldvorming bedoeld om het streven een globale vaccinatieplicht te rechtvaardigen. Er is veel goed onderbouwde informatie te vinden op het internet. Maar het wordt steeds sterker gecensureerd. We hebben een aantal belangrijke items (deels) vertaald, en complementeren het met vragen en aanvullende informatie.

Informatie van Dr Sherri Tenpenny – onderhevig aan censuur

Dr. Sherri Tenpenny, is een gediplomeerd arts, werkzaam in een door haar opgericht medisch centrum, en doet al ruim 20 jaar onderzoek naar vaccins.2 Haar informatie over vaccins wordt gecensureerd door Google, Facebook en de reguliere media. De onderstaande vertaling geeft een schets van de situatie in 12 bulletpoints.3

De echte crisis in Samoa – Dr. Sherri Tenpenny

 • Juli 2018: twee baby’s stierven onmiddellijk na toediening van het MMR-vaccin. Na het incident daalde de Samoaanse vaccinatiegraad volgens een schatting van de WHO/ UNICEF voor volledige vaccinatie tegen de mazelen van 74% naar 31%
 • 1 oktober: UNICEF levert 115.500 doses mazelenvaccins en verdunningsmiddelen af.
 • Half oktober: het eerste kind dat aan de mazelen is overleden
 • 15 november: de regering van Samoa kondigt officieel de noodtoestand aan.
 • 26 nov: start van een nationale mazelenvaccinatiecampagne met behulp van mobiele vaccinatieteams en speciale vaccinatiecabines
 • 30 november: nog eens 100.000 doses BMR-vaccin worden verzonden vanuit Nieuw-Zeeland.

 » Lees verder

Zo behandelt politiek ‘ON’-omroep én Arnold Karskens…!

zo-behandelt-politiek-‘on’-omroep-en-arnold-karskens…!

13-12-19 08:23:00,


x
Zo behandelt politiek omroep ‘ON’
én Arnold Karskens…!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De mensen achter Ongehoord Nederland’, de nieuwe omroep die binnen ruim één maand het (al dan niet virtuele) levenslicht zag, zijn kennelijk een regelrecht bedreiging voor de ‘powers that be’ in Nederland. Dat is niet in de laatste plaats gelegen in het feit, dat de respectabele (oorlogs-)journalist Arnold Karskens een niet-aflatende kruistocht tegen het vlaggenschip van de NPO aan het voeren is, namelijk de NOS en specifieker, tegen het NOS-journaal, waarvan Marcel Gelauf hoofdredacteur is. Over de strapatzen van deze ‘journalist’ schreven we al eens, in het kader van de ‘hetze’-tegen-Poetin, die Gelauff kennelijk wil voeren.

Dat ging over leugens in het 8-uur journaal, waarvoor Gelauff later ‘excuses’ aanbood via Twitter.. Met de bizarre woorden ‘dat was niet handig van ons’.. (M.a.w. we hadden het slimmer moeten aanpakken…!) Kijk, in relatie tot de genoemde kruistocht van Karskens tegen de NOS, eens naar dit artikel HIER op de site, waarin we deze kruistocht van Arnold tegen het NOS-journaal al ruim aandacht gaven. Maar, zoals je waarschijnlijk weet, heeft Arnold Karskens er zijn buik van vol. Tenminste, als je aangifte gaat doen tegen de NOS in het algemeen en het NOS-journaal in het bijzonder, dan doe je dat niet zomaar, toch?

In dit interview kun je de toelichting van Arnold Karskens horen op zijn presentatie inzake het in de ban doen van met name het NOS-journaal.

Hoe is het mogelijk. De bange manipulaties van minister Arie Slob…!
Tussen neus en lippen vertelde woensdagavond 11 december 2019 minister Arie Slob van Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media, in de Tweede Kamer (in een volkomen lege Kamerzaal, met maar één aangekondigde  spreker, Martin Bosma, die het debat had aangevraagd, dat de ‘peildatum’ met een jaar verschoven was.  Peildatum? Wat is dat zul je misschien zeggen. Nou, die peildatum is dus heel belangrijk. De peildatum is namelijk de datum waarop de omroepen, maar ook de aspirant omroepen, zoals ON! hun ledenaantal moeten indienen bij de overheid.

De peildatum stond op 31 december 2019.
en dat wordt 31 december 2020..!

Dat betekent dat eventueel nieuwe omroepen ook pas vanaf januari 2022 kunnen uitzenden. Zien we hier de Christen-Unie-voorman,

 » Lees verder

Motie tegen 5G aangenomen door Milieudefensie, maar hoe onafhankelijk zijn zij eigenlijk? – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

motie-tegen-5g-aangenomen-door-milieudefensie,-maar-hoe-onafhankelijk-zijn-zij-eigenlijk?-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

13-12-19 02:29:00,

Op 7 december is tijdens de algemene ledenvergadering van Milieudefensie de motie ‘5G Weg ermee!’ aangenomen. Een bijzondere situatie. Milieudefensie claimt een onafhankelijke organisatie te zijn, maar ontvangt ondertussen wel miljoenen aan overheidssubsidie. Door het aannemen van deze motie zal Milieudefensie nu daadwerkelijk stappen moeten gaan zetten om het beleid van diezelfde overheid tegen te gaan werken. Dat klinkt toch op zijn minst als belangenverstrengeling.

Impact van 5G op klimaat en milieu

Alle draadloze technologieën zijn nu al enorme energie-slurpers, waardoor steeds meer en steeds grotere datacenters nodig zijn. Als daar tienduizenden zendantennes bij komen om 5G mogelijk te maken, dan zal dat een gigantische toename in het energieverbruik gaan laten zien. Uit een uitgebreid onderzoek is gebleken dat het energieverbruik zelfs met wel 170% kan gaan stijgen. 5G heeft dus wel degelijk een impact op het klimaat.

Daarnaast gaat de sterke toename van de hoeveelheid elektromagnetische velden ook een effect hebben op de natuur, onze gezondheid en het milieu. 5G is daarmee een belangrijk onderwerp voor een milieuorganisatie zoals Milieudefensie.

Milieudefensie besteedt liever geen aandacht aan 5G
Geen informatie op de website over 5G

Verrassend genoeg was 5G tot nu toe in het geheel geen thema bij Milieudefensie. Diverse leden probeerden wel al lange tijd om via een motie de vereniging zo ver te krijgen dat er acties ondernomen zouden worden om de uitrol van 5G tegen te gaan. Dit werd echter ontmoedigd door het bestuur.

Tijdens een eerdere ledenvergadering op 22 juni 2019 ontraadde het bestuur de motie. Een campagne tegen het uitrollen van het 5G netwerk zou namelijk niet binnen hun algemene beleidsplan en hun strategische jaarkader vallen. Het feit dat voor het 5G netwerk aanzienlijk meer energie wordt gebruikt (vergeleken met de huidige netwerken voor 2G, 3G en 4G) vonden zij niet genoeg om het thema te linken aan hun klimaatdoelstellingen. Een bijzonder standpunt voor een milieuorganisatie die claimt klimaatverandering te willen aanpakken.

Een groep leden van Milieudefensie probeerde, eerst op 21 september en daarna op 12 oktober, een extra algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren over het thema 5G om er voor te zorgen dat Milieudefensie hier actie tegen ging voeren. Er werd door het bestuur vastgehouden aan de eis dat er 250 stemmen vanuit het ledenbestand nodig waren om dat voorstel te steunen en tegelijkertijd was er geen medewerking om dit voorstel te verspreiden onder de leden.

 » Lees verder

103 Italiaanse gemeenten verenigen zich in Alliantie Stop 5G

103-italiaanse-gemeenten-verenigen-zich-in-alliantie-stop-5g

12-12-19 08:16:00,

Een hoopgevend bericht vandaag: meer dan honderd Italiaanse gemeenten zijn in actie gekomen tegen de invoering van 5G. Onder hen een paar grote, zoals Turijn, Bologna, Florence en Catania en een stadsdeel van Rome (Municipio Xll) met 165.000 inwoners.

De acties die deze Italiaanse gemeenten ondernemen verschillen. Sommigen roepen op tot een moratorium, anderen verklaren zich hoe dan ook tegen en weer anderen benadrukken het voorzorgsprincipe: eerst bewijzen dat het veilig is.

Tegenover deze 103 gemeenten staan er slechts 13 die de telco’s toestemming hebben gegeven voor ecperimenten met 5G.

Burgemeesters verbieden 5G

In 20 gemeenten heeft de burgemeester – in Italië de hoogste plaatselijke gezondheidsautoriteit – een verbod op de invoering van 5G uitgevaardigd.

De gemeenten die zich verzetten, hebben zich verenigd in de Alleanza Italiana Stop 5G. In slechts acht maanden tijd sloten zich honderd gemeenten bij deze alliantie aan.

Lees hier de bron van dit bericht: in het Italiaans en in het Engels.

Wereldwijde actiedag: 25 januari 2020

De Alliantie roept ook op tot deelname aan de wereldwijde protestdag tegen 5G op 25 januari 2020

Italiaanse gemeenten tegen 5 G

Italiaanse gemeenten tegen 5G

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

Milieudefensie en FVD slaan handen ineen om af te rekenen met nep-duurzame biomassa – Wakker Mens

milieudefensie-en-fvd-slaan-handen-ineen-om-af-te-rekenen-met-nep-duurzame-biomassa-–-wakker-mens

12-12-19 02:34:00,

Dit artikel verscheen bij De Dagelijkse Standaard

Milieudefensie raadt Eerste Kamerleden aan om morgen een motie van Forum voor Democratie aan te nemen, over het beëindigen van subsidies voor biomassa. Het is niet echt duurzaam, aldus de linkse milieugroepering. FVD reageert verheugd met de steun.

Meestal zijn milieuorganisaties en rechtse partijen zoals Forum voor Democratie niet de beste vriendjes. Maar voor deze ene keer zijn ze elkaars bondgenoten: de groene club ondersteunt een motie van Forum voor Democratie om te stoppen met het uiterst schadelijke ‘biomassa’, dat momenteel nog doorgaat voor een duurzame energiebron. Het is gevoelig voor fraude en leidt tot teveel bomenkap, oordeelt de club in een mail die aan alle Eerste Kamerleden is gestuurd:

FVD reageert positief op het feit dat ze ditmaal worden gesteund door de – door de bank genomen – linkse natuurbeschermers. Eerste Kamerlid Lennart van der Linden laat weten: “Tof, ook Milieudefensie adviseert positief over motie FVD die morgen in de Eerste Kamer in stemming komt. De aversie tegen biomassa verbindt!”

Ook doet hij er een oproep bij: “Kom op CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, laten we ons samen uitspreken tegen de ombouw naar Biomassa!”

Milieudefensie is niet de enige ongebruikelijke bondgenoot voor Forum voor Democratie in de strijd tegen de biomassa. David Smeulders, hoogleraar energie aan de TU Eindhoven, pleit in een interview met RTL Z ook al vóór afschaffing van biomassa. Smeulders neemt daarbij zelfs afstand van GroenLinks, de partij waar hij lid van is:

‘Biomassa kost bossen. En de gaskraan dicht draaien zorgt juist voor méér CO2.’ Energie-hoogleraar David Smeulders verklaart klimaatakkoord – en de politiek van zijn eigen partij @groenlinks – achterhaald. Kijk hele interview via @RTLZ hier: https://t.co/8hqzRer1cE pic.twitter.com/XxFzOdzHkB
— Roderick Veelo (@RVeelo) December 9, 2019

De wonderen zijn de wereld kennelijk nog niet uit!
Dit artikel verscheen bij De Dagelijkse Standaard

Andere berichten

 » Lees verder

NAVO-top – de Oorlogspartij wordt steeds sterker, door Manlio Dinucci

navo-top-–-de-oorlogspartij-wordt-steeds-sterker,-door-manlio-dinucci

12-12-19 08:50:00,

De NAVO heeft niet langer de dynamiek die zij tijdens de Koude Oorlog genoot. Maar het blijft een nucleair militair bondgenootschap, allereerst tegen Rusland, maar nu ook tegen China. Het werkt perfect, zoals we zagen bij de oorlog tegen Syrië tot de terugtrekking van de VS en de steun die momenteel aan de Sahel regeringen wordt gegeven.

JPEG - 54.4 kB

Emmanuel Macron sprak over de NAVO als “hersendood”, anderen kwalificeren het als “stervende”. Dus hebben we nu te maken met een alliantie die, zonder na te denken, uiteenvalt onder de druk van haar interne breuken? De meningsverschillen op de Top van Londen lijken dit scenario te bevestigen. Maar we moeten dieper kijken, naar de werkelijke belangen die de basis vormen van de relaties tussen de bondgenoten.

Terwijl in Londen, Trump en Macron in het volle zicht van de camera’s argumenteren, heeft het leger van het Amerikaanse Commando voor Afrika (AfriCom) in Niger, met minimale publiciteit, een vloot vrachtvliegtuigen ingezet om duizenden Franse soldaten en hun bewapening te vervoeren naar verschillende voorposten in West- en Centraal-Afrika voor Operatie Barkhane, waarbij Parijs 4.500 soldaten, in het bijzonder de Special Forces, in dienst heeft genomen in de gevechtsmissies van de Amerikaanse Special Forces. Tegelijkertijd opereren vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger) gewapende Reaper-drones, die door de VS aan Frankrijk worden geleverd, vanaf vliegbasis 101 in Niamey (Niger). Reapers van de Amerikaanse Africom Air Force stijgen ook op vanaf deze zelfde basis, die nu is gehergroepeerd naar de nieuwe basis 201 Agadez in het noorden van het land, en blijven opereren met Franse troepen.

Deze zaak is symbolisch. De Verenigde Staten, Frankrijk en andere Europese mogendheden, waarvan de multinationale groepen concurreren om de aankoop van markten en ruwe grondstoffen, roepen een wapenstilstand af zodra hun gemeenschappelijke belangen in het geding zijn. Bijvoorbeeld in de Sahel, rijk aan grondstoffen – olie, goud, coltan, diamanten, en uranium. Maar nu worden hun belangen in deze regio, waar de armoede tot de hoogste ter wereld behoort, bedreigd door de volksopstanden en de economische aanwezigheid van China. Dit is de reden voor Operatie Barkhane, die, gepresenteerd als een antiterroristische operatie, de geallieerden in een langdurige oorlog met drones en speciale eenheden betrekt.

Het sterkste element dat de NAVO bij elkaar houdt, bestaat uit de gemeenschappelijke belangen van het militair-industriële complex aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

 » Lees verder

De Top Conferentie stuurt de NAVO de ruimte in – tegen exorbitante kosten, door Manlio Dinucci

de-top-conferentie-stuurt-de-navo-de-ruimte-in-–-tegen-exorbitante-kosten,-door-manlio-dinucci

11-12-19 06:58:00,

Net als het Atlantisch Bondgenootschap zal de NAVO-top van 4 december een geënsceneerde gebeurtenis zijn waarbij de vazallen zich zullen inschrijven voor nog hogere uitgaven die door hun overheerser zullen worden opgelegd. Niemand weet wat het Pentagon heeft voorbereid, maar ze zullen het allemaal moeten goedkeuren.

JPEG - 45.1 kB

Op 4 december kwam de Noord-Atlantische Raad van staatshoofden en regeringsleiders in Londen bijeen om de 70ste verjaardag van de NAVO te vieren, die door secretaris-generaal Jens Stoltenberg werd omschreven als “de meest succesvolle alliantie in de geschiedenis”.

Een onmiskenbaar “succes”. Sinds het de Joegoslavische Federatie in 1999 verwoeste door oorlogshandelingen, is het NAVO-lidmaatschap gestegen van 16 naar 29 landen (30 als het nu ook Macedonië omvat), en is het naar het oosten uitgebreid tot de grenzen van Rusland. “Voor het eerst in de geschiedenis – beweert Stoltenberg- hebben we nu gevechtsklare troepen in de oostelijke vleugel van onze alliantie”. Maar de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is verder gegaan dan dat, door haar oorlogsvoering uit te breiden tot in de Afghaanse bergen en doorheen de woestijnen van Afrika en het Midden-Oosten.

Momenteel legt de Grote Alliantie de lat zelfs nog hoger. Op de Top van Londen – voor aangekondigd door Stoltenberg – zullen de leiders van de 29 lidstaten “erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is”, dat zal worden toegevoegd aan het land, de zee-, lucht- en cyber ruimtelijke velden. “De ruimte is essentieel voor het welslagen van onze operaties”, benadrukte de secretaris-generaal, waarbij hij aangaf dat de NAVO van plan is een militair ruimtevaartprogramma te ontwikkelen. Hij gaf uiteraard geen details, maar zei dat de NAVO een eerste contract van een miljard dollar heeft ondertekend om haar 14 AWAC-vliegtuigen te moderniseren. Dit zijn geen eenvoudige radarvliegtuigen, maar vliegende commandocentra, gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Boeing voor het managen van gevechten via ruimtelijke systemen.

Zonder enige twijfel weet bijna geen van de Europese leiders (voor Italië, premier Conte), die op 4 december “zal erkennen dat de ruimtevaart ons vijfde operatiegebied is”, niets van het ruimte militaire programma van de NAVO, dat is opgesteld door het Pentagon en de Europese militaire topontmoetingen die verbonden zijn aan de grootste luchtvaartindustrie. En nog minder van deze programma’s is bekend bij de Europese parlementen, die, net als in Italië, alle besluiten van de NAVO – onder Amerikaans bevel –

 » Lees verder

5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig

5g-straatlantaarn-met-led-lampen-is-elektronisch-wapentuig

11-12-19 02:11:00,

Mark Steele, wapenexpert en woordvoerder van een burgerinitiatief tegen 5G in Engeland, opent in deze video de kap van een 5G-straatlantaarn en vertelt wat hij daarin aantreft.

Zijn burgerinitiatief heeft dit onderdeel toegespeeld gekregen van een klokkenluider die zeer ongerust is over de werking van deze 5G-straatlantaarn.

Mark haalt de antenne uit de kap en laat zien dat de voeding daarvan 450 volt is. Veel meer dan nodig is voor straatverlichting. Mark’s conclusie is dat dit een – potentieel dodelijk – elektronisch wapensysteem is.

Vervolgens laat hij zien dat de lampen aan de onderzijde gevoed worden met veel minder stroom. Het zijn blauwe fosfor lasers, concludeert hij, die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Je moet je ogen daartegen beschermen als je geen blijvende retina-schade wilt oplopen. Ook verstoren deze lichten je slaap en daarmee de aanmaak van melatonine, waardoor je weerstand vermindert.

In de tweede video is te zien dat deze lampen dimmen als er geen verkeer is en sterker gaan schijnen als er auto’s in de buurt zijn. Dit wordt gepresenteerd als energiebesparing, maar volgens Mark Steele is dat een cover-up voor de werkelijke intentie.

5G is a killer!

In de onderstaande video geeft Mark Steele uitgebreide technische achtergrondinformatie.

LED-licht schaadt de gezondheid

Deborah Tavares geeft haar schokkende kijk op de effecten van LED-lampen.

Zie ook:
5G (?) en LED verlichting; slimme verlichting en ernstige gezondheidsproblemen?

Website Save Us Now

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig

5g-straatlantaarn-met-led-lampen-is-elektronisch-wapentuig

11-12-19 02:11:00,

Mark Steele, wapenexpert en woordvoerder van een burgerinitiatief tegen 5G in Engeland, opent in deze video de kap van een 5G-straatlantaarn en vertelt wat hij daarin aantreft.

Zijn burgerinitiatief heeft dit onderdeel toegespeeld gekregen van een klokkenluider die zeer ongerust is over de werking van deze 5G-straatlantaarn.

Mark haalt de antenne uit de kap en laat zien dat de voeding daarvan 450 volt is. Veel meer dan nodig is voor straatverlichting. Mark’s conclusie is dat dit een – potentieel dodelijk – elektronisch wapensysteem is.

Vervolgens laat hij zien dat de lampen aan de onderzijde gevoed worden met veel minder stroom. Het zijn blauwe fosfor lasers, concludeert hij, die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Je moet je ogen daartegen beschermen als je geen blijvende retina-schade wilt oplopen. Ook verstoren deze lichten je slaap en daarmee de aanmaak van melatonine, waardoor je weerstand vermindert.

In de tweede video is te zien dat deze lampen dimmen als er geen verkeer is en sterker gaan schijnen als er auto’s in de buurt zijn. Dit wordt gepresenteerd als energiebesparing, maar volgens Mark Steele is dat een cover-up voor de werkelijke intentie.

5G is a killer!

In de onderstaande video geeft Mark Steele uitgebreide technische achtergrondinformatie.

LED-licht schaadt de gezondheid

Deborah Tavares geeft haar schokkende kijk op de effecten van LED-lampen.

Zie ook:
5G (?) en LED verlichting; slimme verlichting en ernstige gezondheidsproblemen?

Website Save Us Now

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Een serie ijzersterke argumenten tegen de uitrol van 5G (video en transcript)

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

100 Jaar Vrije School | Driegonaal

10-12-19 03:52:00,

Op 7 september 1919 opende de Waldorfschule in Stuttgart haar deuren. Op dit moment bestaan er wereldwijd bijna 1200 vrijescholen en de laatste jaren groeit het aantal leerlingen van de vrijescholen in Nederland flink. Op verschillende plekken in binnen- en buitenland werd feest gevierd.

In de marge van al die feestelijkheid – en omdat het naar gevreesd moet worden elders niet zal gebeuren –  moeten we in Driegonaal dan maar even een paar vragen neerleggen, die niet bedoeld zijn om het feestje te bederven maar om de impuls van de Waldorfschool (weer) in het bewustzijn te roepen:
– wie weet nog dat de inzet voor de sociale driegeleding de bodem is waarop de Waldorfschule kon groeien?
– wie weet nog dat het ‘vrije’ (van de Vrije School en/of van de vrijeschool) wil zeggen: vrij van de bemoeienis van overheid en economie?
– wie weet nog dat het voor Rudolf Steiner onontbeerlijk was dat de leerkrachten zélf de school zouden besturen – opdat het besturen direct zou aansluiten bij het werk met en voor de kinderen (en niet andersom)?
– wie weet nog dat Rudolf Steiner uitsprak dat de leerlingen van de Waldorfschule de beginselen van de sociale driegeleding net zo onder de knie zouden moeten hebben als optellen-aftrekken-delen-vermenigvuldigen?
– wie beseft dat uit dit alles voortkomt dat het de bedoeling van het (vrijeschool-)onderwijs is dat niet de leerlingen worden toegerust om in de bestaande samenleving aan te sluiten maar dat zij zó worden toegerust dat zij een nieuwe samenleving kunnen vormen?

Bemoedigend: in 1923 werd in Den Haag de eerste Vrije School in Nederland opgericht. Deze begon met 10 leerlingen in een huiskamer in Den Haag. Op dit moment bestaat er weer een handjevol Vrije Scholen in Nederland die de vrijheid opzoeken om recht te kunnen doen aan waar de leerlingen om vragen. Zonder subsidie, loondienstverbanden of pensioenvoorziening – maar met de gedrevenheid die er een eeuw geleden ook moet zijn geweest.

Dat zijn:
in Alteveer (Dr): Brede Basisschool De Verwondering (www.bbsdewondering.nl)
in Bergen: Boerderijschool HOOI (www.boerderijschoolhooi.nl)
in Breda: Staatsvrije School Anfortas (www.anfortas.nl)
in Culemborg: De Werfklas (www.werfklas.nl)
in Eindhoven: Vrije School Het Vasteland (www.hetvasteland.school)
in Oosterwold: Oosterwoldschool Sofia (www.oosterwoldschoolsofia.nl)
in Vorden: De Hofakker (www.schooldehofakker.nl)
in Zutphen: Vrije Initiatiefschool Talander (www.vrijeschooltalander.nl)

 » Lees verder

Leerprobleem.. of… Vaccinatieschade..?!

leerprobleem-of…-vaccinatieschade.?!

10-12-19 03:49:00,

Het lijkt erop, dat vaccins en vaccinaties wérkelijk de Heilige Graal van de gezondheidszorg zijn. Die als een ware religie beschouwd en vooral besproken dient te worden. Vaccins en vaccinaties lijken ‘feilloze geneeskunde’, die niks kan beschadigen en absoluut veilig is.. Het tegendeel is helaas waar. Maar als élke discussie al wordt ondermijnd, doordat de ene partij -de pro-vaxxers- de ándere partij niet serieus nemen, dan houdt elke dialoog op. Mensen die ronduit tégen vaccinaties zijn, omdat ze bijvoorbeeld (terecht) vinden dat er véél te weinig of zelfs helemaal géén onderzoek naar (bepaalde) vaccins is uitgevoerd, worden als ‘anti-vax’ weggezet.

Er is in onze beleving zelden of nooit een uitnodiging gekomen van politieke, geneeskunde en/of burgers, om mensen die hun bedenkingen hebben, aan het woord te laten en hun argumenten netjes en met alle respect te behandelen.. Waarom is dat..? Waarom dien je je ‘opponent’ in een discussie te ondermijnen, door hem als een ‘wierdo’ af te tekenen..? Is dat een bod van zwakte, of is dat een bod van zwakte..? Kennelijk hebben mensen die dit doen té weinig intellectuele bagage inzake vaccins en vaccinaties, om INHOUDELIJK een discussie te voeren..!?

Vergeet nooit dat dr. Edward Jenner, de boer die vaccins bedacht en zijn eigen zoon daarvoor letterlijk opofferde, essentieel fout zat. Hij kocht een dokterstitel en was plotseling het centrum van aandacht in de opkomende ‘gezondheidszorg’. Feitelijk is alle vaccinatiepolitiek nog steeds gebaseerd op het uitgangspunt, dat je een lichaam infecteert en verwacht dat het lichaam ZELF tegenstoffen maakt.. Ook al ben je een nog onvolgroeide baby, die nog niet eens ZELF een immuunsysteem heeft ontwikkeld, dat deze ‘gewenste tegenstoffen’ kan aanmaken.

Het resultaat is dan ook niet te missen; tenzij je geblindeerd bent door het absolute geloof (religie) in het middel vaccins (de Heilige Graal). Waarom mag dit middel niet worden besproken en/of bekritiseerd..? Koppen in het zand en vingers in de oren, wanneer je mensen hierover hoort spreken..? FEIT is dat onze jeugd vergeven is van de auto-immuunziekten. Een waarschuwing die al decennia lang klinkt, van artsen en medisch-wetenschappers die zich WEL goed informeeren over vaccins en vaccinaties.

Artsen en medische experts, die ons -continue en steeds váker- waarschuwen, dat we bij het aanbidden van deze Heilige VaccinatieGraal, iets vergeten.. Of dóór het aanbidden ervan..

 » Lees verder

18 jaar leugens over Afghanistan | Uitpers

18-jaar-leugens-over-afghanistan-|-uitpers

10-12-19 03:41:00,

Malalai Joya

De “oorlog tegen de terreur” die begon in Afghanistan is een grote leugen. The Washington Post kon de hand leggen op meer dan 2000 pagina’s documenten die het daglicht niet mochten zien. De oorlog kostte de VS-schatkist alleen al 1.000 miljard dollar, exclusief kosten van agentschappen zoals de CIA of voor de medische verzorging van meer dan 20.000 gewonde soldaten. Er sneuvelden 2300 Amerikaanse militairen en tienduizenden Afghanen. De documenten afkomstig van, hoge functionarissen, diplomaten, militairen,… hebben het over een ‘mislukking’ en stellen dat ze niet wisten waar ze mee bezig waren. Er is ook sprake van mislukte pogingen om de corruptie in te perken. De oorlogspropaganda moest de publieke opinie doen geloven dat er jaar na jaar vooruitgang wordt geboekt terwijl het omgekeerde waar was. In oktober bracht de VN al een rapport uit waaruit blijkt dat 2019 een triest recordjaar is. Nooit eerder, sinds de tellingen in 2009, was het aantal burgerdoden zo hoog, waaronder 579 gekende gevallen als gevolg van luchtbombardementen.

In de krant Le Soir kan je vandaag een interview lezen met Malalai Joya (foto), een Afghaanse anti-oorlogsactiviste die in ons land is op uitnodiging van Vrede vzw. Haar verhaal is al lang gekend, maar haalt de media amper. Het land is verscheurd door de oorlog. Het Afghaanse parlement is bevolkt met krijgsheren. Oorlogsmisdadigers zitten op hoge posten gefinancierd met buitenlands geld. “Wat er vandaag gebeurt is niet beter dan toen de Taliban heersten”, aldus Joya. “Al 18 jaar dringt de Amerikaanse regering ons deze oorlog, de vernietiging en het terrorisme op”. De VS en hun NAVO-bondgenoten hebben de oorlog alleen maar langduriger en bloediger gemaakt maar stellen het voor als ‘peace efforts’, dixit NAVO-Secretaris-Generaal Stoltenberg op de laatste NAVO-top in Londen begin december. “Afghanistan is niet het enige slachtoffer, ook Irak, Syrië, Libië, Jemen,… zijn dat. Miljoenen zijn al vermoord in deze “oorlog tegen de terreur”. Vrouwen zijn als vanouds op grote schaal het slachtoffer van geweld en discriminatie. De zogenaamde democratie die de NAVO daar in het zadel probeert te houden is een grote schertsvertoning.

Inmiddels besliste de nu ontslagnemende Belgische regering om 9,4 miljard te investeren in oorlogsmateriaal om aan dat soort van mislukte militaire interventies deel te nemen. Het is weggesmeten geld, subsidies voor de wapenindustrie,… In Syrië en Irak maakten Belgische gevechtsvliegtuigen volgens de oorlogspropaganda ‘nul’ doden.

 » Lees verder

Wetenschappelijke studie: Vaccinaties zijn vervuild met ernstige virussen, inclusief kanker – Ellaster

wetenschappelijke-studie:-vaccinaties-zijn-vervuild-met-ernstige-virussen,-inclusief-kanker-–-ellaster

10-12-19 03:27:00,

De Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) heeft schokkende resultaten gepubliceerd die aantonen dat cellen, die gebruikt worden in de productie van talrijke vaccinaties voor kinderen, vaak vervuild zijn met ernstige virussen, inclusief kanker.  Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat vaccinaties allesbehalve veilig zijn.

Door Aaron Kesel

De FDA studie onderzocht vaccinaties die gemaakt worden van levende cellen, of van gerepliceerde celsubstraten die sommige fabrikanten gebruiken om vaccinaties mee te maken. Volgens onderzoek zijn deze cellen veelvuldig vervuild met verborgen virale onderdelen die de potentie hebben kanker te veroorzaken.

Deze virussen zijn sluimerend, wat betekent dat ze “stilletjes” leven in andere cellen. Echter, het is mogelijk dat deze cellen zich niet langer verschuilen en in het lichaam circuleren in de vorm van ernstige ziekten. Met als resultaat, dat een persoon die geïnjecteerd is met een vaccinatie die is vervuild met deze kanker veroorzakende micro organismen, mogelijk geen tekenen vertoont van gezondheidsproblemen tot lang nadat ze zijn geïnjecteerd, soms vele jaren later.

Een experiment waarbij knaagdieren werden geïnjecteerd met vaccinaties leverde een verrassend resultaat op dat aantoonde dat de ratten nu tumorcellen hadden. “In sommige gevallen kunnen de cellen die gebruikt zijn tumorachtig zijn, dat wil zeggen dat zij tumoren vormen als ze in knaagdieren zijn geïnjecteerd” verklaart de FDA.

Sommige van deze tumorvormende cellen* kunnen kankerverwekkende virussen bevatten die zich niet actief reproduceren. Dergelijke virussen zijn moeilijk te detecteren met behulp van standaard methodes. Deze latente, of ‘stille” virussen, vormen een potentiële bedreiging, omdat ze mogelijk actief worden onder geproduceerde vaccinatie omstandigheden.

*) De lijst van tumorverwekkende cellen of cellen die het risico verhogen om kanker te veroorzaken zijn inclusief MDCK en CHO cellen (voor griepvaccinaties), 293 en PER.C6 cellen (voor HIV-1 en andere vaccinaties) en tumor afgeleide cellen zoals HeLa cellen (voor HIV-1 vaccinaties), volgens de FDA.
Onderzoek om veilig vaccins te produceren

Alhoewel de auteur tegen het injecteren van vaccinaties met vreemde chemicaliën in zijn lichaam is, ging de FDA om andere redenen verder met de studie. De FDA schrijft: “om de veiligheid van vaccinaties te verzekeren, onderzoekt ons laboratorium manieren om latente virussen in cellijnen te activeren en om de geactiveerde virussen te detecteren, evenals andere onbekende virussen, met behulp van nieuwe technologie. We zullen dan onze bevindingen toepassen om virussen te detecteren met hetzelfde type celsubstraten die worden gebruikt om vaccins te produceren.”

De FDA voegt toe: “Deze methoden zullen FDA wetenschappers in staat stellen om producenten te helpen om te bepalen of hun specifieke celsubstraat veilig is om te gebruiken voor de productie van vaccins.

 » Lees verder

Tien jaar The Rights Forum – Dries van Agt blikt terug en vooruit – The Rights Forum

tien-jaar-the-rights-forum-–-dries-van-agt-blikt-terug-en-vooruit-–-the-rights-forum

10-12-19 02:09:00,

videoboodschap

Lees meer over

videoboodschap / Tien jaar The Rights Forum – Dries van Agt blikt terug en vooruit

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, bestaat The Rights Forum tien jaar. In een korte videoboodschap blikt oprichter en erevoorzitter Dries van Agt terug én vooruit. ‘Wij blijven strijdvaardig, we gaan door! Maar dat kunnen wij alleen volhouden met úw steun!’

 

Steun de strijd voor rechtvaardigheid

Steun onze strijd voor rechtvaardigheid met een verjaardagsgift!
Maak uw bijdrage over op IBAN NL28 TRIO 0391 1893 79 of doneer online.

Help mee

Meest gelezen

Human Rights / The Rights Forum calls for broad protest against passive ICC

Oorlogsmisdaden / The Rights Forum roept op tot breed protest tegen passief Strafhof

John Dugard / Prospects for a formal ICC-investigation into the Palestine situation are nil

Lees meer over

 » Lees verder

10 Al Gore’s klimaatpraatjes na 13 jaar ontmaskerd..!!

10-al-gore’s-klimaatpraatjes-na-13-jaar-ontmaskerd.!!

09-12-19 06:21:00,

x
x
10 Al Gore’s klimaatpraatjes na 13 jaar ontmaskerd..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Weet je het nog? De klimaatpionier Al Gore, de man die bijna president was geworden, maar door de familie Bush werd gepiepeld en een ander vak moest gaan vinden. Toen de klimaatpaus in persoon werd..? Weet je het nog..? De volle zalen en de status van half-god die Al Gore bereikte, wereldwijd..? Praatjes, praatjes en plaatjes, dat vooral.. Veel plaatjes. Zoals hierboven de foto van de Kilimanjaro in Kenia. De berg zou nooit meer sneeuw zien, wat er is opwarming van de Aarde.. Bangmakerij van de eerste orde.. Al Gore werd, zo leerden we later, gesponsord vooral door de maniakale George Soros, die de financier blijkt van bijna alles wat in de wereld aan het wankelen dient te worden gebracht..

Een van de meest controversiële klimaat-wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium. Al Gore met zijn ‘Inconvenient Truth’.. Al Gore wakkerde met zijn ‘praatjes’  de verhitte discussie aan..

Binnenkort is het de 13e verjaardag van Al Gore’s, inmiddels beruchte film ‘An Inconvenient Truth’, waarin de ‘ernstige’ dreiging van de opwarming van de aarde werd ‘onthuld’. Op 26 januari 2006 verklaarde de Washington Post dat Al Gore onmiskenbaar ‘gelooft dat de mensheid nog maar 10 jaar de tijd heeft om de planeet te redden van een totale koekenpan’. De makers van de film waren lyrisch over de acceptatie ervan wereldwijd en Al Gore’s reputatie steeg ‘sky-high’.. Maar toen kwam de omslag..

Het is oktober 2007 en de beruchte ‘9 fouten’ die de film bevat, worden gepubliceerd. Logisch, want een dergelijke ‘documentaire’, zeker een met de strekking die een ‘Inconvenient Truth’ uitdraagt, dient foutloos te zijn. En dat was de film dus niet.

Op deze 9 punten werd hij eigenlijk volledig onderuit gehaald:

 1. Al Gore beweerde dat ‘in de nabije toekomst’ een zeespiegelstijging tot 6 meter zou worden veroorzaakt, door het smelten van het ijs op West-Antarctica en/of Groenland . De rechter was het ermee eens, dat als Groenland zou smelten, het de genoemde hoeveelheid water zou vrijgeven, maar hij zei: “Dat is duidelijk alarmerend en maakt deel uit van de ‘wake-up call’ die Al Gore wil laten horen. Maar dit treedt pas “na duizenden jaren” verklaarde de rechter.

 » Lees verder

Verrassende winst in strijd tegen de #pensioenroof – tussenstand –

verrassende-winst-in-strijd-tegen-de-#pensioenroof-–-tussenstand-–

09-12-19 09:04:00,

foto 123rf

Dankzij een toelichting op de bevoegdheid van de ECB ziet het er voor pensioengerechtigden ineens een stuk rooskleuriger uit. De pensioenbesturen moeten hun verantwoording nemen en hoeven helemaal niet te luisteren naar Den Haag voor de rekenrente. Dat en meer blijkt wanneer wij de ontwikkelingen op een rijtje zetten, met dank aan Ad Broere.

23 september 2019
Dagvaarding: Staat is onbevoegd

Een aantal seniorenorganisaties dagvaarden de Nederlandse Staat op 23 september 2019 omdat deze op basis van de Europese Richtlijn kiest voor extreem lage rekenrente voor de pensioenfondsen. De organisaties gaan ervan uit dat de Staat helemaal geen bevoegdheid heeft om dit te doen.

In de rechtszaak stellen de organisaties dat de Europese richtlijn, waardoor de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, alleen geldt voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren. De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is gekort en nieuwe kortingen dreigen.

Wanneer de rechter dit standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis om pensioenen te bevriezen en te korten.
(Lees het persbericht)

Hierover is nog geen uitspraak gedaan, maar komt er binnenkort aan.

29 oktober 2019
Aangifte tegen pensioenfondsen voor valsheid in geschrifte

De pensioenfondsen in Nederland overtreden de Pensioenwet, omdat ze zich gedwongen voelen de rekenregels van De Nederlandsche Bank uit te voeren. Ze houden zich niet aan de wet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen. W.B. Verwoerd heeft aangifte gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam.
(Lees verder Ad Broeres Blog)

21 november 2019
Klacht tegen ECB wegens wanbeleid pensioenfondsen

De Nederlandse bevolking denkt volgens berichtgeving dat Draghi en de ECB schuldig zijn aan het opleggen van de marktrente als rekenrente aan pensioenfondsen. Minister Koolmees en DNB-president Knot spreken dit niet tegen.
Frits Schuurman dient bij de Europese Ombudsman een klacht in tegen de Europese Centrale Bank, omdat deze bank de oorzaak is van het wanbeheer van de Nederlandse pensioenfondsen.

 » Lees verder

De koude komt, de oogsten verdwijnen – Climategate

de-koude-komt,-de-oogsten-verdwijnen-–-climategate

09-12-19 08:55:00,

Pieter Breughel.

Auteur: Udo Pollmer, wetenschappelijk leider van de EU.L.E.–vereniging.

Vertaling: Piet van Veghel.

Er is nieuws van het klimaatfront: NASA heeft haar interplanetaire weersvoorspelling voor het komende decennium gespecificeerd. Dit is nodig om haar ruimtevluchten te kunnen plannen. Want in het zonnestelsel zijn talrijke fenomenen die het leven van astronauten in gevaar kunnen brengen. Bijvoorbeeld, de zonnefakkels, dat wil zeggen enorme massa’s plasma, die met 900 km per seconde vanuit de zon de ruimte in worden geslingerd en ook de atmosfeer van de aarde bereiken.

Het is algemeen bekend dat hoge zonneactiviteit het radioverkeer op aarde verstoort. Maar dit is het minst schadelijke effect. De daaruit voortvloeiende klimaatveranderingen hebben verdergaande gevolgen. Hoe actiever de zon, hoe warmer het in de loop der jaren en decennia wordt en vice versa. Nu heeft de NASA een uitzonderlijk lage zonneactiviteit voorspeld voor de komende jaren, een zogenaamd Dalton-minimum. De astronomische gegevens komen momenteel overeen met de zwakste cyclus van de laatste 200 jaar. Voor de ruimtevaart breekt daarmee een gouden tijdperk aan. Voor ons, de aardbewoners, betekent dit vooral één ding: KOU.

Meer dan tien jaar geleden, in 2006, had de NASA de wereldwijde koude periode rond 2022 voorspeld. Volgens deze prognose zou het volgend jaar 2020 van start moeten gaan. De koudste fase van het Dalton-minimum zou in 2025 moeten worden bereikt. Ook andere onderzoeksinstellingen kwamen tot dezelfde of vergelijkbare resultaten. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar de vorming van langlevende coronale gaten in de zon met lagere temperaturen. Of de afname van de zonnewinden.

Ontbreken deze, dan dringen de kosmische stralen in het zonnestelsel en in de atmosfeer van de aarde door. Dit beïnvloedt op zijn beurt de wolkenvorming. Allemaal tekenen van een koude-fase.

Bij het klimaat gaat het niet over klimaatgassen, maar over gigantische geofysische en kosmische processen zoals de De-Vries-cyclus, de Schwabe-cyclus, de Gleissberg-cyclus, Heinrich-gebeurtenissen of de Atlantische multidecadische oscillatie.

De huidige zonnecyclus heeft al het zonnevlekkenniveau van de kleine ijstijd bereikt. De laatste keer, dat we een dergelijk bedreigend minimum hadden, geraakten maar twee van de magnetische velden van de zon uit de fase. Ditmaal zijn vier magnetische velden uit de fase. Nog een voorbode: De vorming van kosmogene isotopen neemt de laatste 9000 jaar sneller af dan ooit daarvoor.

 » Lees verder

Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina? – The Rights Forum

waarom-is-er-nog-steeds-geen-onderzoek-ingesteld-naar-naar-de-situatie-in-palestina?-–-the-rights-forum

09-12-19 08:43:00,

Chantage en druk

Lees meer over
John Dugard Fatou Bensouda Internationaal Strafhof oorlogsmisdaden

Chantage en druk / Waarom is er nog steeds geen onderzoek ingesteld naar naar de situatie in Palestina?

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda en haar staf bij het Internationaal Strafhof vrezen voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten als zij een onderzoek instellen naar mogelijke Israëlische oorlogsmisdrijven. Dat vermoedt John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum. Met name Bensouda is kwetsbaar.

Het Internationaal Strafhof slaapt terwijl het geweld tegen de Palestijnen ongestraft aanhoudt.Mohammed Sabaaneh 

Toen hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof op 16 januari 2015 een verkennend onderzoek instelde naar ‘de situatie in Palestina’, was de reële verwachting dat uiterlijk twee jaar later een officieel onderzoek zou volgen. Het jarenlang uitblijven daarvan roept een prangende vraag op: waarom?

Volgens John Dugard, emeritus hoogleraar internationaal recht en lid van de Raad van Advies van The Rights Forum, zijn Bensouda en haar naaste medewerkers vastbesloten om geen onderzoek in te stellen uit angst voor chantage en vergeldingsmaatregelen van Israël en de Verenigde Staten. Dugard onderbouwde die visie tijdens een lezing op 5 december. Zijn tekst is als opinie-artikel te lezen op onze website.

Angst voor chantage

Volgens Dugard vrezen Bensouda’s medewerkers voor hun carrières. Vervolgstappen daarin, na hun tijdelijke aanstelling bij het Strafhof, zouden kunnen worden gedwarsboomd. Zij lopen zelfs het risico dat instelling van een onderzoek wordt uitgelegd als een aanwijzing voor antisemitisme. Daarnaast bestaat het risico dat hen in de toekomst de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd, aldus Dugard.

Bensouda zelf loopt het risico te worden gechanteerd vanwege haar verleden in haar vaderland Gambia, betoogt hij. Daar had zij een glanzende juridische carrière ten tijde van het dictatoriale bewind van president Yahya Jammeh, dat gepaard ging met keiharde onderdrukking van de bevolking.

In haar functies van minister van Justitie en juridisch adviseur van de president en het Gambiaanse kabinet was Bensouda daarbij betrokken, bleek uit getuigenissen voor de in oktober 2018 ingestelde Gambiaanse Waarheids-,

 » Lees verder

Deborah Tavares over wat ons de komende jaren boven het hoofd hangt

deborah-tavares-over-wat-ons-de-komende-jaren-boven-het-hoofd-hangt

08-12-19 07:07:00,

Warm aanbevolen: een lang interview met Deborah Tavares over de globale planning van de VN en de World Bank en de vele maatregelen die daaruit voortvloeien, zoals wereldwijde invoering van smart meters, ‘verduurzaming’ van woningen, elektrificatie van de meeste vormen van transport, microgrids en 5G.

Ik vond de link naar dit interview in een bericht over de branden in California op de website aircrap.org.

Deborah Tavares (van stopthecrime.net) licht in deze video het hele systeem achter chemtrails, smart meters, ‘verduurzaming’ van woningen, micro grids en 5G toe aan de hand van gedegen spitwerk in nationale en internationale beleidsdocumenten.

Zicht op de samenhang

Het is een hele zit, twee uur en een kwartier, maar daarna heb je een goed zicht op de samenhang van tal van actuele thema’s en op de planning via achterliggende internationale programma’s die ook ieder van ons de komende jaren op tal van manieren zullen raken.

In het interview wijst Tavares op een veelheid van bronnen, waarmee je je aanvullend kunt informeren. Daarom is het een goed startpunt voor verder onderzoek.

Water, zon en voedsel

Aan het eind gaat ze in op het belang van zelfvoorzienendheid. De toegang tot goed drinkwater is bij haar punt 1. Daarna komt opwekking van eigen energie (los van het grid) en het verbouwen en onderling ruilen van van gezond, biologisch (dus niet genetisch gemodificeerd) voedsel.

Onder het interview plaats ik twee zeer recente video-oproepen van haar (van 3 en 7 december 2019) en de vijf video’s, waarnaar zij in het eerste, lange interview, herhaaldelijk verwijst.

Dit is het eerste, lange interview:

Dit is de oproep van 7 december:

En dit de oproep van 3 december:

Hieronder volgen de vijf video’s, die Deborah Tavares met nadruk aanraadt.

De brondocumenten waarnaar ze verwijst vind je hier.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Klik hier voor het videokanaal van Deborah Tavares.

Gerelateerd

Alweer enorme branden in Californië en opnieuw klopt er niks van

Nogmaals over de branden in Californië: visueel bewijs van ‘fals flag environmental terrorism’

Er is van alles mis met de ‘natuurbranden’ in Californië

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

Actueel

actueel

08-12-19 06:46:00,

5G-netwerk 

Voorbeeldtekst hoofdelijke aansprakelijkheidstelling

Hoe je gemeenteraadsleden in je woonplaats kunt berichten dat je hen op basis van het zogenoemde voorzorgprincipe hoofdelijk aansprakelijk zult stellen voor de fysieke, psychische en financiële schade die je zult ondervinden als gevolg van de door hem of haar geaccordeerde aanleg van het 5G-netwerk.

HOOFDELIJKE-AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGpdf

OPROEP protest 5G 

“Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world.”
DR MARTIN L. PALL, emeritus hoogleraar Biochemistry & Basic Medical Sciences, Washington State University.
Zie https://theconsciousresistance.com/2019/04 /dr-martin-pall-wsu-explains-the-science-behind-5g-health-dangers.

Terwijl (ICT-)wetenschappers, artsen en burgers zich grote zorgen maken over de gezondheidsrisico’s, gaan overheid en politiek in samenwerking met de telecombedrijven, ondanks de protesten, rustig verder met de voorbereiding van de aanleg van het 5G-netwerk die eind dit jaar/begin volgend jaar moet beginnen.

De uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via 22.000 satellieten in de ruimte rond de aarde, zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie.

Naast miljoenen antenne installaties die om de 100 meter overal in het land geplaatst zullen worden, krijgen we te maken met de duizenden satellieten die vanuit de ruimte op verschillende hoogtes 5G transmissies naar de aarde zenden en ieder plekje op aarde, inclusief het Amazone gebied en eilandjes in de Stille Oceaan,
zullen bereiken.

Wordt 5G op deze wijze gerealiseerd dan zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, aan RFstraling kunnen ontkomen. Die straling is tien tot honderd keer sterker dan de straling die wij nu kennen.

De satellieten worden geplaatst in de magnetosfeer, het aardmagnetische veld, van de aarde. Daar vormen ze mogelijk een nog grotere bedreiging voor het klimaat en het leven op onze planeet dan de straling van de antennes vanaf de grond.

Dat RFstraling schadelijk is voor mensen, milieu, planten, dieren en de natuur, is wetenschappelijk bewezen. Zie het artikel in The Lancet,

 » Lees verder

Amor fati 1: gezond verstand

amor-fati-1:-gezond-verstand

07-12-19 06:59:00,

Ik heb altijd vertrouwd op het gezonde verstand en het feit dat iedereen ten diepste iets positiefs wil maken van zijn leven. Als hij maar voldoende ‘weet’ en zich gezien weet door zijn naasten. Mijn overtuigingen staan onder druk.

In mijn werkgebied van landbouw en voeding heb ik ondervonden hoe makkelijk het gezamenlijke belang en het collectieve weten (wat voor iedereen op lange termijn het beste is) gepasseerd wordt door het korte termijn belang (wat mij persoonlijk nu het beste uitkomt). Het gezonde verstand en het weten van het individu stelt zich maar al te makkelijk ten dienste van begeerte, jaloezie, trots en onwetendheid. Omdat de buurman een grotere auto heeft, wordt dat het projectiepunt van verlangen. Omdat je ziet dat je niet vooruit komt op de sociale ladder van rijkdom projecteer je je onvrede daarover op nieuwkomers die wel succesvol zijn. Omdat je jezelf ongelukkig en eenzaam voelt, eet je je ziek aan de verslavende misleidingen van de vullingsindustrie en word je chronisch afhankelijk van de poeiers en pillen van mister Big Pharma. En natuurlijk wil je anders, maar je ziet geen uitweg en van binnen stapelt de onvrede zich op. Je haat jezelf voor al die onmacht en je geeft anderen de schuld: het systeem, de politiek, iemand die verkeerd kijkt, je partner of juist het ontbreken van een partner. De onvrede klontert samen tot groepen die erkenning zoeken voor hun frustraties en er geen probleem mee hebben om een zondebok aan te wijzen.
En zeg eerlijk, het is makkelijker om een ander de schuld te geven dan zelf het beginpunt van verandering te zijn. Je hebt geen idee waar het beginpunt van de onontwarbare kluwen ligt en je wilt het niet meer weten.

De toenemende protestbewegingen baren grote zorgen. Ja, leraren, verplegers en politieagenten krijgen te weinig waardering door jarenlange bezuinigingen. Ja, boeren zijn de dupe van lage prijzen voor hun producten. Ja, er zijn groepen die terecht een geel hesje aantrekken als protest tegen sociale ongelijkheid. Ja, het is terecht dat de donkere voetballers en hun kleurgenoten in de samenleving de subtiele vormen van racisme niet meer pikken.Ja, de jeugd heeft volkomen gelijk dat ze de OK-boomers ter verantwoording roepen voor het klimaatdebacle. Maar waar leidt alle commotie en opwinding toe? Tot nog meer commotie en opwinding.

 » Lees verder

Wakkermens is eenzijdig – Wakker Mens

wakkermens-is-eenzijdig-–-wakker-mens

06-12-19 08:58:00,

Zo is het, Wakkermens is eenzijdig.
Daar willen we graag iets aan doen maar daar hebben we wel hulp bij nodig.

Waarom zijn we eenzijdig? Simpel, te weinig mensen. Meer mensen betekent meer diversiteit.
We hebben geen echte journalisten en te weinig “hobby” schrijvers. Maar bovenal is diversiteit een voorwaarde zodat de lezer zich door de verschillende gezichtspunten kan bewegen. Verschillende gezichtspunten is noodzakelijk om een eigen indruk van de werkelijkheid te ontwikkelen.

Wie wil meewerken en artikelen aanleveren?

Om veelzijdiger te worden zoeken we vrijwilligers. Journalisten, vertalers en mensen die nieuws in de diverse media opspeuren, geschikt voor publicatie op Wakkermens. Mensen die uiteindelijk de tekst, met eventueel beeldmateriaal, klaar aanleveren. Maar ja, het moet wel op Wakkermens passen.

Wat wil Wakkermens dan eigenlijk?

We willen graag berichten publiceren van nieuws wat bij de (over)heersende media “per ongeluk” niet verschijnt of te weinig aandacht krijgt. Nieuws wat echter wel de wereld beweegt.

Ook opinie stukken zijn welkom. Voor esoterische hocus pocus zijn er zeker andere, meer geschikte webpagina’s te vinden. Aan de andere kant is het uitsluiten van een niet waarneembare wereld, niet echt slim. Immers, we weten het niet of deze wel of niet bestaat. Het uitsluiten daarvan beperkt je dan onnodig in je denken.

Ook zijn we van mening dat onze samenleving de ontwikkeling, zoals deze beschreven wordt in het boek 1984 van George Orwell, allang voorbij is. Dat de meesten binnen onze samenleving dus ongemerkt al in een schijnwereld leven. Dit betreft de kijk op de samenleving, de staat, onze democratie, mensenrechten, politiek, digitale media, onderwijs, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, enz.

Maar vooral betreft dit “het geïnformeerd” zijn. Beter gezegd: geïnformeerd voelen en gedesinformeerd zijn. Een geniale lezing hier op JoeTjoep van Prof. Dr. Rainer Mausfeld (Duitstalig).
Daarmee komen we dan direct op vertalen. Er zijn veel en bijzonder professionele alternatieve, Duitstalige webpagina’s en ook veel video materiaal die zeer goed aansluiten bij wat we hier graag zouden willen plaatsen. Vertaalwerk, ondertitelen.

Meer dan alleen nieuws

Alhoewel we de indruk hebben dat veel bezoekers ook bij Wakkermens, eigenlijk vooral jagen op de bevestiging van een al vastgelegde mening, willen we toch meer dan alleen over de misstanden en de misleidingen in de wereld berichten.

 » Lees verder

NGO’s en geheime netwerken (actualisering) – Wakker Mens

ngo’s-en-geheime-netwerken-(actualisering)-–-wakker-mens

06-12-19 08:42:00,

Enkele dagen nadat we het onderstaande bericht publiceerden verscheen er een uitgebreide lijst op Swiss Propaganda Research over bijna alle organisaties die door de NED ondersteunt worden.

 

De jaren ‘70 van de vorige eeuw waren moeilijke jaren voor de Amerikaanse geheime diensten. Er kwam een golf van onthullingen aan het licht waarbij tamelijk smerige en illegale praktijken van de CIA bekend werden.

Hierbij ging het o.a. om de rol van de CIA bij de JFK-aanslag, staatsgrepen in Iran, Guatemala, Chili of Vietnam. Ook de plannen van Operatie Northwoods kwamen hierbij in de openbaarheid, overigens met een verbluffende gelijkenis met 9/11. Bovendien de LSD experimenten en vooral het infiltreren van de buitenlandse politiek, vakbonden, studentenorganisaties enz. enz.

Onder druk van de publieke opinie werden er vanuit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, commissies gevormd om de vele beschuldigingen te “onderzoeken”. Zo ontstond o.a. de Rockefeller – commissie met als voorzitter Nelson Rockefeller. Interessant hierbij is niet alleen de voorzitter zelf van deze commissie maar ook de rol van de toentertijd Stafchef van het Witte Huis, een zekere Dick Cheney. Deze laatste zorgde ervoor dat de meest cruciale pagina’s, die de aanslagen van de CIA minutieus documenteerde, uit het rapport verdwenen.

Maar ook bij deze gestripte versie van het rapport bleef nog genoeg stof over die tot grote ontzetting en verontwaardiging onder de bevolking leidde.
Na deze zware tegenslagen voor dit totaal ontspoorde en aan de controle ontsnapte overheidsorgaan (staat binnen de staat) werd een compleet nieuwe strategie ontwikkelt.

Uiteraard hield men bij deze nieuwe strategie vast aan de doelstelling om in alle strategisch, interessante landen, Amerika vriendelijke regimes te installeren. Amerika vriendelijk heet hier: het industrieel, militair en financieel complex dienend.

Men besloot de vroeger verdekte en in het geheim gevoerde CIA-operaties in het vervolg én door niet regeringsorganisatie te laten doorvoeren én deze geheime operaties in “volle openheid te laten plaats vinden.

Vrijheid, mensenrechten en democratie!
Maidan pleinOp het Maidan plein in Kiev 2014, bleken scherpschutters op zowel demonstranten als politie te schieten. Een sterk staaltje van onrust stoken.

Dat werden de export hits. Het nastreven van deze idealen zou in het vervolg de dekmantel zijn voor de onderliggende strategische belangen.

 » Lees verder

2019 Jaar van het politie- en overheidsgeweld – 9 beste beeldverslagen –

2019-jaar-van-het-politie-en-overheidsgeweld-–-9-beste-beeldverslagen-–

06-12-19 08:14:00,

Foto R. Vellekoop Inzet leger tegen demo in Den Haag

Deze beelden geven het beste de toestand weer in democratieën. In tal van westerse en Latijns-Amerikaanse landen, die zich democratie noemen, vertrappen politie en andere overheidsdiensten letterlijk de rechten van burgers. Het jaar 2019 is er een van een ongekend geweld tegen burgers die hun mening willen geven. Wij illustreren dat aan de hand van de beste video’s en foto’s uit een willekeurig aantal landen, want helaas gebeurt er nog veel meer onheil in veel meer naties.

Democratie Frankrijk

(door Gilets Jaunes spottend ‘Macronie’ genoemd, vanwege de dictatoriale neiging die president Macron vertoont)

Hier schiet een Franse politie agent gericht op #GiletsJaunes om hen de invaliditeit in te schieten met rubberkogels. Hun commentaar:’Midden in je bek’ #Acte26 Gewetenloze misdadigers in politie uniform. pic.twitter.com/4kYDRwRko3

— De Lange Mars Plus (@delangemars) May 12, 2019

 

Frankrijk, kijk goed #NOS, daar schiet gewelddadige politie vreedzame #giletsjaunes met rubberkogels hun ogen eruit. Deze persoon is helaas niet het enige slachtoffer an Macron. #onzebuuriseendictatuur pic.twitter.com/0hL0lcbdiG

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 18, 2019

Democratie Chili

(Hier heerst miljardair president Pinera met zijn fascistische ordediensten)

#Chile Gestoorde agenten ontsnapt uit fascistisch gesticht van Pinochet, demonen herleven. Let op moedige vrouwen die voorkomen dat man opzettelijk doodgereden wordt.#ChileViolatesHumanRights pic.twitter.com/NXKUvC2q0F

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 29, 2019

#Chile Kijk goed. Dit kan gebeuren wanneer je land een #democratie is, waar je als burger denkt iets te zeggen te hebben.#ChileViolatesHumanRights pic.twitter.com/GeoBheVl0D

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 26, 2019

Democratie Spanje

(Hier waart de geest van fascistisch dictator Franco nog altijd rond, zeker bij de onderdrukking van de Catalanen)

Vijf dagen van Spaans terreur.

 » Lees verder

2019 Jaar van het politie- en overheidsgeweld – 9 beste beeldverslagen –

2019-jaar-van-het-politie-en-overheidsgeweld-–-9-beste-beeldverslagen-–

06-12-19 08:14:00,

Foto R. Vellekoop Inzet leger tegen demo in Den Haag

Deze beelden geven het beste de toestand weer in democratieën. In tal van westerse en Latijns-Amerikaanse landen, die zich democratie noemen, vertrappen politie en andere overheidsdiensten letterlijk de rechten van burgers. Het jaar 2019 is er een van een ongekend geweld tegen burgers die hun mening willen geven. Wij illustreren dat aan de hand van de beste video’s en foto’s uit een willekeurig aantal landen, want helaas gebeurt er nog veel meer onheil in veel meer naties.

Democratie Frankrijk

(door Gilets Jaunes spottend ‘Macronie’ genoemd, vanwege de dictatoriale neiging die president Macron vertoont)

Hier schiet een Franse politie agent gericht op #GiletsJaunes om hen de invaliditeit in te schieten met rubberkogels. Hun commentaar:’Midden in je bek’ #Acte26 Gewetenloze misdadigers in politie uniform. pic.twitter.com/4kYDRwRko3

— De Lange Mars Plus (@delangemars) May 12, 2019

 

Frankrijk, kijk goed #NOS, daar schiet gewelddadige politie vreedzame #giletsjaunes met rubberkogels hun ogen eruit. Deze persoon is helaas niet het enige slachtoffer an Macron. #onzebuuriseendictatuur pic.twitter.com/0hL0lcbdiG

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 18, 2019

Democratie Chili

(Hier heerst miljardair president Pinera met zijn fascistische ordediensten)

#Chile Gestoorde agenten ontsnapt uit fascistisch gesticht van Pinochet, demonen herleven. Let op moedige vrouwen die voorkomen dat man opzettelijk doodgereden wordt.#ChileViolatesHumanRights pic.twitter.com/NXKUvC2q0F

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 29, 2019

#Chile Kijk goed. Dit kan gebeuren wanneer je land een #democratie is, waar je als burger denkt iets te zeggen te hebben.#ChileViolatesHumanRights pic.twitter.com/GeoBheVl0D

— De Lange Mars Plus (@delangemars) November 26, 2019

Democratie Spanje

(Hier waart de geest van fascistisch dictator Franco nog altijd rond, zeker bij de onderdrukking van de Catalanen)

Vijf dagen van Spaans terreur.

 » Lees verder

Als de zaken maar goed gaan? – over de vaccinindustrie in India | Stichting Vaccin Vrij

als-de-zaken-maar-goed-gaan?-–-over-de-vaccinindustrie-in-india-|-stichting-vaccin-vrij

06-12-19 09:14:00,

 

Worden vaccins nog wel in Nederland geproduceerd? Waarom is de productie van vaccins naar India, en ook China en andere ‘lagelonenlanden’ gegaan? Kunnen overheden de burgers nog garanderen dat ‘westerse’ standaarden wat betreft kwaliteitsnormen in de ‘lagelonenlanden’ worden opgevolgd? We moeten er toch niet aan denken dat lucratieve business-deals ten koste zouden gaan van de veiligheid – lees: de gezondheid van de (wereld)bevolking? Of zouden we moeten zeggen: laten we daar met zijn alleen eens heel goed over nadenken…

Te ziek voor woorden

 
Op 26-07-18 zond Zembla een rapportage uit over wat de gevolgen zijn van het goedkoop produceren van medicijnen in India.1 Een reporter van Zembla volgde het spoor van een doosje antibiotica dat in Nederland in de apotheek ligt, terug tot aan de stad Hederabad, India waar het wordt geproduceerd. Het toont de schandalige manier waarop de farmaceutische industrie de lokale bevolking op basis van valse voorwendselen land afhandig maakt om hun fabriek neer te zetten. Maar dat niet alleen.

Door goedkope werkkrachten – lees uitbuiting – zijn de productiekosten laag. En door het ontbreken van milieuwetten kan er nog meer geld worden uitgespaard door afvalwater illegaal in de rivier te lozen in plaats van het op verantwoorde wijze af te breken. Maar moeder natuur wreekt zich: in de vervuilde waterbronnen hebben zich multiresistente bacteriën ontwikkeld. En natuurlijk verspreiden deze zich via het rivierwater door heel India. Naar schatting sterven er in India 56.000 baby’s per jaar door ‘medicijnresistente infecties’. En komt 70% – 90% van de toeristen die naar India gaan terug met multiresistente bacteriën in hun darmen.2 Hoe komt dat? Hebben we naast bijwerkingen van medicijnen ook nog te maken met bijwerkingen van de farmaceutische industrie?

Afgezien van de nationale en globale consequenties van de bezuinigingen van Farma is er een ramp die zich stilletjes voltrekt. Voor de locale bevolking waren de levensomstandigheden tot de opkomst van het bedrijfsleven zwaar, maar die zijn nu zo goed als onleefbaar. Vervuilde waterbronnen zorgen voor een misselijkmakende stankoverlast. Smerige dampen slaan op de ogen en de longen, en veroorzaken allergieën op de rest van het lichaam. Hun land is hen afgenomen, de vissen in de rivier zijn gestorven, hun drinkwater is giftig, evenals de lucht die ze in moeten ademen, en het grondwater is vervuild.

 » Lees verder

Als de zaken maar goed gaan? – over de vaccinindustrie in India | Stichting Vaccin Vrij

als-de-zaken-maar-goed-gaan?-–-over-de-vaccinindustrie-in-india-|-stichting-vaccin-vrij

06-12-19 09:14:00,

 

Worden vaccins nog wel in Nederland geproduceerd? Waarom is de productie van vaccins naar India, en ook China en andere ‘lagelonenlanden’ gegaan? Kunnen overheden de burgers nog garanderen dat ‘westerse’ standaarden wat betreft kwaliteitsnormen in de ‘lagelonenlanden’ worden opgevolgd? We moeten er toch niet aan denken dat lucratieve business-deals ten koste zouden gaan van de veiligheid – lees: de gezondheid van de (wereld)bevolking? Of zouden we moeten zeggen: laten we daar met zijn alleen eens heel goed over nadenken…

Te ziek voor woorden

 
Op 26-07-18 zond Zembla een rapportage uit over wat de gevolgen zijn van het goedkoop produceren van medicijnen in India.1 Een reporter van Zembla volgde het spoor van een doosje antibiotica dat in Nederland in de apotheek ligt, terug tot aan de stad Hederabad, India waar het wordt geproduceerd. Het toont de schandalige manier waarop de farmaceutische industrie de lokale bevolking op basis van valse voorwendselen land afhandig maakt om hun fabriek neer te zetten. Maar dat niet alleen.

Door goedkope werkkrachten – lees uitbuiting – zijn de productiekosten laag. En door het ontbreken van milieuwetten kan er nog meer geld worden uitgespaard door afvalwater illegaal in de rivier te lozen in plaats van het op verantwoorde wijze af te breken. Maar moeder natuur wreekt zich: in de vervuilde waterbronnen hebben zich multiresistente bacteriën ontwikkeld. En natuurlijk verspreiden deze zich via het rivierwater door heel India. Naar schatting sterven er in India 56.000 baby’s per jaar door ‘medicijnresistente infecties’. En komt 70% – 90% van de toeristen die naar India gaan terug met multiresistente bacteriën in hun darmen.2 Hoe komt dat? Hebben we naast bijwerkingen van medicijnen ook nog te maken met bijwerkingen van de farmaceutische industrie?

Afgezien van de nationale en globale consequenties van de bezuinigingen van Farma is er een ramp die zich stilletjes voltrekt. Voor de locale bevolking waren de levensomstandigheden tot de opkomst van het bedrijfsleven zwaar, maar die zijn nu zo goed als onleefbaar. Vervuilde waterbronnen zorgen voor een misselijkmakende stankoverlast. Smerige dampen slaan op de ogen en de longen, en veroorzaken allergieën op de rest van het lichaam. Hun land is hen afgenomen, de vissen in de rivier zijn gestorven, hun drinkwater is giftig, evenals de lucht die ze in moeten ademen, en het grondwater is vervuild.

 » Lees verder

Koeien in paniek door 5G-netwerktest..??

koeien-in-paniek-door-5g-netwerktest.??

05-12-19 06:56:00,


x
X
Koeien in paniek door testen 5G-netwerk..?!

2019 WantToKnow.nl/be
X

Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien. Er worden vreemde gedragingen van koeien waargenomen, tijdens 5G-tests. Bijvoorbeeld de twee keer in twee jaar tijd, waarbij de ruim 500 koeien tellende koppel van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum volledig in paniek raakten… “De koeien liepen beide keren in het land en vlogen gewoon door afrastering heen”, vertelt Dieuwke Bakker. “Het heeft ons verschillende dode koeien gekost en je kunt je voorstellen dat als meer dan 500 koeien alle kanten opvliegen, dat heel wat teweeg brengt.”

Ook wanneer de koeien op stal stonden, waren ze een aantal keren stevig onrustig. Na een poosje in het duister te hebben getast, kwam de maatschap er via een plaatselijk installatiebedrijf achter, dat er 5G-testen werden gedaan met een nabijgelegen zendmast. “Nou, dan is voor ons de kans groot dat daar de oorzaak ligt. Want voor de rest zijn er geen variabelen aan te wijzen, waardoor deze koeienpaniek ontstaat.”

Ook op het bedrijf van melkveehouder Freerk Abma uit het 50 km verderop gelegen Oudehorne laten de koeien afwijkend gedrag zien. “Onze koeien gaan dan het liefst allemaal achterin de stal liggen.” Boer Abma legt eveneens een verband tussen een zendmast in de buurt, waar naar verluidt ook testen zijn uitgevoerd met het nieuwe 5G-netwerk.

Tot in de Tweede Kamer is er aandacht voor de gevolgen van het nieuwe 5G-netwerk, dat dé nieuwe standaard zou moeten gaan worden voor mobiel internet. De Tweede Kamer eist echter eerst onafhankelijk onderzoek naar eventuele gevolgen voor de volksgezondheid. Maar volgens Abma wordt er niet gekeken naar de gevolgen voor de dieren. “Koeien zijn veel gevoeliger voor straling dan mensen. De straling van het nieuwe netwerk is veel krachtiger, omdat het op een hogere frequentie werkt, zo heb ik mij laten vertellen. Het zou goed zijn als er stevig onderzoek naar wordt gedaan.”

Koeien aan een 5G-netwerk..?
Volgens persbureau Reuters, is Cisco, fabrikant van netwerkproducten, samen met enkele Britse veehouders, begonnen met het testen van 5G en koeien, op het Britse platteland. Dit gebeurt natuurlijk met ‘smart’-technologie (want wat zijn we anders dom..) Er wordt op geen enkele wijze gekeken,

 » Lees verder

Amerika’s armen verkopen gedwongen hun bloed –

amerika’s-armen-verkopen-gedwongen-hun-bloed-–

05-12-19 04:47:00,

Foto 123rf

In de VS kunnen ongeveer 130 miljoen inwoners amper hun basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting of gezondheidszorg betalen. De commercie biedt echter een oplossing, zij kunnen altijd nog hun bloed verkopen aan een bloeiende bedrijfstak. Voor het nieuwe jaar geeft de overheid van de VS wel meer dan 700.000.000.000 (700 miljard) dollar uit aan hun oorlogsindustrie.

Het aandeel van deze bloeiende bedrijfstak is  meer dan 2 percent van de totale exportwaarde. Amerikaans bloed is meer waard dan de uitvoer van graan of soja. De Verenigde Staten levert 70 procent van het plasma van de wereld, voornamelijk omdat andere landen deze praktijk op ethische en medische gronden verbieden. De export is gestegen met 13 procent tot $28,6 miljard, en de plasma markt wordt gezien als “groeimarkt”. Het merendeel van de export gaat naar Europese landen; Bijvoorbeeld Duitsland koopt 15 procent van al het yankee bloed. China en Japan zijn eveneens grote afnemers. Bloeddorstige bedrijven zoals Grifils en CSL beheersen de Amerikaanse markt.

Deze bedrijven richten zich bewust op de armsten en meest wanhopige Amerikanen. Zo geeft een onderzoek aan dat de meeste donoren in de staat Cleveland voor meer dan een derde van hun inkomen afhankelijk zijn van het doneren van bloed. Dit geld hebben zij keihard nodig, volgens Professor Kathryn Edin van de Princeton University, vormt dit de levenslijn voor de armen die van $2 per dag leven. Professor H. Luke Schaefer van the University of Michigan, vertelt MintPress News:

“De enorme toename van de verkoop van bloedplasma is een resultaat van een ontoereikende en niet bestaand veiligheidsnet, gecombineerd met een instabiele arbeidsmarkt. Onze ervaring is dat mensen het geld nodig hebben, dat is de eerste reden dat zij zich melden bij bloedbanken.”

Ongeveer de helft van Amerika is failliet en 58 procent van het land leeft van uitkering naar uitkering, met minder dan $1000 spaargeld. 37 miljoen Amerikanen gaan met honger naar bed, inclusief een zesde van de New Yorkers en bijna de helft van de inwoners van de wijk South Bronx.

 » Lees verder

Judith Curry over klimaatconferentie Madrid – Climategate

judith-curry-over-klimaatconferentie-madrid-–-climategate

05-12-19 08:33:00,

Judith Curry

De VN-klimaatconferentie deze week in Madrid biedt een goede gelegenheid om de stand van het publieke klimaatdebat te evalueren. 

Auteur: Judith Curry.

Vertaling: Martien de Wit.

De VN-klimaatconferentie (COP25) is maandag in Madrid begonnen. Ik ben uitgenodigd om een ​​opiniestuk te schrijven voor een krant in Madrid, waarvan ik aanneem dat het ergens deze week zal verschijnen (in het Spaans). Hieronder staat de tekst van mijn opiniebijdrage.

Judith Curry opinie

De VN-conferentie over klimaatverandering deze week in Madrid biedt een goede gelegenheid om de stand van het publieke klimaatdebat te evalueren. 

De meeste regeringen wereldwijd geven prioriteit aan energiezekerheid, betaalbaarheid en industrieel concurrentievermogen boven toezeggingen, gedaan bij het klimaatakkoord van Parijs. Zelfs als deze landen op schema zouden liggen om aan hun verplichtingen te voldoen, is een meerderheid van de nationale toezeggingen volstrekt onvoldoende om de doelstellingen van Parijs te halen. Tegelijkertijd horen we steeds meer schrille retoriek van Extinction Rebellion en andere activisten over de ‘existentiële bedreiging’ van de ‘klimaatcrisis’, ‘op hol geslagen klimaatchaos’, etc.

Er is een groeiend besef dat het klimaatakkoord van Parijs onvoldoende is om een ​​verandering van betekenis te veroorzaken bij het vertragen van de voorspelde opwarming. En de echte maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden blijven grotendeels buiten beschouwing.

Hoe zijn we op dit punt terecht gekomen? De afgelopen drie decennia reed de ‘kar’ van het klimaatbeleid ver vooruit op het wetenschappelijke ‘paard’. Het klimaatakkoord van 1992 werd ondertekend door 190 landen voordat de balans van wetenschappelijk bewijs zelfs een meetbaar waargenomen menselijke invloed op het wereldwijde klimaat suggereerde. Het Kyoto-protocol van 1997 werd geïmplementeerd voordat we enig vertrouwen hadden dat het grootste deel van de recente opwarming door mensen werd veroorzaakt. Er is een enorme politieke druk op de wetenschappers uitgeoefend om bevindingen te presenteren die deze verdragen zouden ondersteunen, wat heeft geresulteerd in een streven naar een wetenschappelijke consensus over de gevaren van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Fossiele brandstofemissies als de klimaat ‘regelknop’ is een eenvoudig en verleidelijk idee. Dit is echter een misleidende vereenvoudiging, omdat het klimaat natuurlijk op een onverwachte manier kan veranderen. Afgezien van onzekerheden in toekomstige emissies, worden we nog steeds geconfronteerd met een factor 3 of meer onzekerheid in de gevoeligheid van de temperatuur van de aarde voor de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer.

 » Lees verder