We zijn er klaar mee – Ad Broere’s Blog

we-zijn-er-klaar-mee-–-ad-broere’s-blog

20-09-20 06:31:00,

Hieronder een discussie tussen kamerlid Van Haga en premier Rutte. Het gesprek duurt iets meer dan 6 minuten en is onthullend over hoe de premier omgaat met relevante vragen over de PCR testmethode en over het ontbreken van een statistische onderbouwing van een tweede golf.

Het onderwerp validiteit van de PCR testmethode wordt weggeschoven door de premier en uiteindelijk wordt Van Haga verwezen naar de ‘grootste expert op dit gebied die zelfs het WHO adviseert’ (wie eigenlijk). Rutte is in elk geval niet bereid om op dit belangrijke onderwerp in te gaan.

Over de statistieken is de premier honend naar Van Haga, populistisch mag wel worden gezegd, in de trant van ‘cijfertjes zeggen niets’, na eerst zelf wel een onjuiste mededeling te hebben gedaan over de groei van het aantal IC opnames.

De ziekenhuisopnames van corona patienten vanaf de start van het drama op 27 februari wordt door het RIVM als volgt weergegeven:

Het is duidelijk dat deze grafiek geen enkele ondersteuning geeft voor de bewering dat er een tweede golf is of op gang aan het komen is, die duidt op ziektegevallen met een ernstig verloop.

Het aantal overledenen, toegeschreven aan Covid-19 wordt, eveneens door het RIVM, als volgt weergegeven:

Deze grafiek is zo mogelijk nog overtuigender dat er geen enkele sprake is van een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal overledenen, toegeschreven aan Covid-19 is vanaf eind mei al minimaal. Per dag overlijden er in Nederland gemiddeld 416 mensen (mannen en vrouwen)

De IC opnames zijn verwaarloosbaar klein. Zie de grafiek hieronder van ‘Alle Cijfers’:

Absoluut geen sterke stijging, zoals premier Rutte beweert.

En die enorme toename van het aantal besmettingen dan? Daarover probeerde kamerlid Van Haga tevergeefs in gesprek te komen met premier Rutte. Want wat wordt er nu eigenlijk gemeten? In elk geval staat vast dat die ‘enorme hoeveelheid’ positieve tests niet leiden tot ernstige ziektegevallen. Omdat het RIVM ons informatie onthoudt weten we niet hoeveel van die positief getesten ook daadwerkelijk ziek zijn (waren), of dat binnen veertien dagen na de test werden. De uitsluitende reden waarom er meer positief wordt getest is omdat er veel getest wordt. De signaalwaarde die het RIVM toepast op het aantal positieve tests is bovendien volstrekt willekeurig en mist iedere wetenschappelijke onderbouwing.

 » Lees verder

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

het-complot-van-de-‘complot-theorieen’.!

20-09-20 02:10:00,

Spreken over ‘mensen die in complot-theorieën’ geloven, dan is dat een kwalificatie, die werkt als een ‘self-fullfilling-prophecy’. Wat bedoelen we daarmee? Door te spreken over een bepaalde groep, ONTSTAAT die groep.. Maar wat heeft dit nu met de groep ‘mensen die in complottheorieën-geloven’ te maken.. Nou heel simpel.. To make a long story short: de groep van ‘mensen die in complottheorieën’ geloven, BESTAAT NIET..! Hoe graag ene dr. Jan-Willem van Prooijen dat zou willen. En vele, vele anderen het ook zouden willen..! Want hoe makkelijk wordt de wereld, als je op deze ‘vervelende mensen’ een stickertje kunt plakken..

Deze mensen, de ‘complotdenkers’ doen namelijk heel ongemakkelijk dingen.. ”Deze mensen die in complottheorieën geloven’ verwerpen de officiële versie van heftige gebeurtenissen en blijken hun eigen research te hebben gedaan en blijken vaak ook nog eens uitermate erudiete en goed-wetenschappelijk-geschoolde mensen te zijn, met een groot sociaal-maatschappelijk hart..!”

jan willem van prooijen VU complotter in complottenDr. Jan Willem van Prooijen.. De nogal zelfingenomen man, die in het complot gelooft van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’… Hij doet er álles aan, zo blijkt, om zijn complot tot waarheid te maken! Wij wensen hem de wijsheid van het onderscheid toe..!

Aangenaam: hier spreekt Dr. Jan Willem van Prooijen, ‘complotdenker in complottheorieën’..  We hoorden wij deze wetenschapper in het programma ‘Radio Een Vandaag’. Een interview dat ons prikkelde dit artikel over het complot van de complot-theorieën te schrijven. Want tijdens dat interview op Radio 1, met Jan Bom en Suzanne Bosman, blijkt dat dr. Van Prooijen zelf totaal verstrikt raakt in het omschrijven en beschrijven van deze ‘groep’..

‘De groep mensen die namelijk in deze groep ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’ valt, is namelijk zó divers, dat je je kunt afvragen of er überhaupt wel kenmerken zijn die deze mensen verbindt..!! Anders dan het kenmerk, dat ook uit zijn onderzoek naar voren komt, dat deze mensen een groot sociaal-maatschappelijk gevoel hebben voor ‘medemens en samenleving’..

Ja, dank je de koekoek.. Is dat kenmerk niet ‘gewoon’ een kenmerk dat we allemáál bezitten..?? Compassie en empathie..! En is dit kenmerk dan überhaupt specifiek gerelateerd aan het ‘geloof-in-complotten’…?? Wat van Prooijen doet is dus uiterst kwalijk.. Te koop lopen met een groep die feitelijk geen groep IS. Want nogmaals: ‘WAAR IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE KWANTITATIEVE OF KWALITATIEVE KENMERK VAN DEZE GROEP?’

Is hier sprake van een wetenschappelijk dwaling bij de geachte heer Van Prooijen?

 » Lees verder

Rapport van het Amerikaanse Congres: Boeing zet winst boven mensenlevens | Door Rainer Rupp | KenFM.de

rapport-van-het-amerikaanse-congres:-boeing-zet-winst-boven-mensenlevens-|-door-rainer-rupp-|-kenfm.de

18-09-20 07:30:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Het Boeing 737-MAX vliegtuigprogramma is een uitstekend voorbeeld van de kapitalistische basiswet: „Winst is belangrijker dan het menselijk leven“. Dit is de basis waarop niet alleen de Amerikaanse bedrijven, maar de hele un-value gemeenschap van het neoliberale Westen functioneert. Het Boeing 737-MAX programma is een goed voorbeeld, omdat het verband tussen meer bedrijfswinst voor de aandeelhouders aan de ene kant en meer doden aan de andere kant wordt blootgelegd en beschuldigd in een zeer actueel onderzoeksrapport van het Amerikaanse Congres zonder franje en eufemismen.

Na twee crashes van het nieuw ontwikkelde passagierstoestel 737-Max – het eerste in Indonesië in oktober 2018 en het tweede in Ethiopië in maart 2019 – is de Boing Group bijna precies een jaar geleden, op 24 september 2019, met ongekende haast begonnen met een compensatieprogramma voor de families van de 346 gesneuvelden. Volgens Boeing moest elk slachtoffer zo’n 144.500 dollar betalen. Dat is het bedrag dat betaald moet worden bij ongevallen waarvoor Boeing niet verantwoordelijk is. In geval van bewezen nalatigheid of zelfs grove nalatigheid is er geen bovengrens voor de schadeloosstelling van slachtoffers in Amerikaanse rechtbanken.

Op zijn laatst had het feit dat de Boeing-groep zo snel bereid was om in totaal 100 miljoen dollar uit te geven om de schade van de twee ongelukken te compenseren, iedereen die nog geloofde in de integriteit en de goede reputatie van de Boeing-groep achterdochtig moeten maken. Immers, net als bij verzekeringsmaatschappijen is het in deze branche gebruikelijk om pas na jaren van procederen onder leiding van sterrechtjuristen een schadevergoeding te betalen en alleen als de rechter geen andere uitweg meer ziet.

Zoals uit het rapport van het congres van afgelopen woensdag blijkt, was het management van Boeing zich er terdege van bewust dat zij de dood van honderden passagiers had geaccepteerd voor pure winstberekeningen door hun kostenbesparende omissies in de ontwikkeling en certificering van de 737-Max. Met de snelle eenmalige betaling wilde het management van Boeing uiteraard het probleem zonder grote onderzoeken oplossen. En dat lukte bijna, want ook na de crash van de Ethiopische 737-Max bleef de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) het vliegtuig als veilig bestempelen.

 » Lees verder