The Wolff of Wall Street: De lockdown en het digitaal-financiële complex – Wakker Mens

the-wolff-of-wall-street:-de-lockdown-en-het-digitaal-financiele-complex-–-wakker-mens

06-06-20 02:57:00,

Origineel bericht op KenFM
Vertaling door: Franziska

 

Heden, op 30 mei 2020 gaat de wereld een onzekere toekomst tegemoet.

De wereldwijde lockdown wordt geleidelijk opgeheven en veel mensen hopen terug te keren naar hun oude leven. Maar die hoop is bedrieglijk: in de afgelopen 3 maanden werd er in het wereldwijde economische en financiële systeem een proces in gang gezet, waardoor een terugkeer naar het oude leven niet langer mogelijk is.

2020 begon al met het inzetten van een recessie en een zwaar gehavend globaal financieel stelsel en begin maart daalde de olieprijs meer dan 50 procent. Dat alleen al zou genoeg zijn geweest om het hele stelsel te doen wankelen.

Toen kwam er de wereldwijde lockdown vanwege de pandemie. En dit veroorzaakte een heuse aardverschuiving op de financiële markten en talloze records werden gebroken.
In maart kwam het binnen drie weken tot de grootste instorting ooit op de aandelenmarkten. De centrale banken brachten vervolgens enorme bedragen bijeen om het systeem voorlopig te stabiliseren, en in april vond vervolgens de snelste stijging ooit op de aandelenmarkten plaats.

Omdat de mainstream-media en de politiek tijdens deze gebeurtenissen voortdurend de aandacht van het grote publiek naar het virus hebben afgeleid, is de meeste mensen iets cruciaals ontgaan – namelijk een gigantische concentratie van rijkdom en macht die plaatsvond in 3 fasen:

  • Fase 1: Na de daling van de olieprijs begin maart was het al duidelijk dat de markten aanzienlijk zouden dalen. Toen steeds meer landen vanwege de pandemie hun economie zagen achteruitgaan, werd het nog duidelijker dat er een grote neergang op de aandelenmarkt op handen was. Desalniettemin hebben beurstoezichthouders wereldwijd, op enkele uitzonderingen na, short-verkopen niet verboden. Het resultaat: grote investeerders konden de crash gebruiken door op dalende prijzen te gokken en miljarden winsten te maken.
  • Fase 2: Nadat de dreiging van een crash steeds reëler werd, hebben de centrale banken duizenden miljarden bijeengebracht om het systeem te stabiliseren. Het leeuwendeel van dit geld ging echter niet naar degenen die het zwaarst waren getroffen door de lockdown, d.w.z. kleine en middelgrote bedrijven, maar naar degenen die al het meest hadden geprofiteerd van de renteverlagingen en geldschepping in de afgelopen 12 jaar.

 » Lees verder

Parlementsleden raken bevoegdheid kwijt wegens ‘corona’ – Ellaster

parlementsleden-raken-bevoegdheid-kwijt-wegens-‘corona’-–-ellaster

06-06-20 02:30:00,

PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 5 JUNI 2020
Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.

De Bond heeft in de maand mei ieder Kamerlid persoonlijk een aanzegging gestuurd waarin werd geëist dat de parlementariër zijn steun aan de coronamaatregelen van Mark Rutte en de zijnen zou intrekken en de ophandenzijnde inwerkingtreding van de spoedwet aangaande ‘corona’ zou uitstellen. De Bond waarschuwde de Kamerleden dat zij in de coronacrisis medeaansprakelijk en medeverantwoordelijk dreigden te worden voor het handelen van Mark Rutte (minister-president) en Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) als adviseur.

Onbehoorljk bestuur

De parlementsleden werden erover geïnformeerd dat de Bond al vanaf 26 maart 2020 schriftelijk vragen had gesteld aan genoemde heren over onder andere de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties en de onderliggende validaties. De Bond kreeg op deze vragen geen antwoord. Dit niet verstrekken van correcte inhoudelijke onderbouwingen die de coronamaatregelen konden rechtvaardigen, bracht de Bond tot de conclusie dat Rutte, De Jonge en Van Dissel zich schuldig maakten aan ‘onbehoorlijk bestuur in zware nalatigheid’ .

Kleuters

De Eerste en Tweede Kamerleden zijn op basis van hun ambtsplicht eraan gehouden zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit. ‘Dat is buitengewoon ernstig’, meent Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De leden van de Eerste en Tweede Kamer doen hun werk niet. Ze stellen blijkbaar geen onderzoeksvragen aan Mark Rutte en Hugo de Jonge om vast te kunnen stellen of hun coronamaatregelen gegrond zijn. Het lijkt er sterk op dat ze hun verhaal accepteren alsof ze kleuters zijn.’

Bizar

Het is volgens Zwarts ‘bizar’ dat een compleet parlement het nalaat om zijn controlerende taak te vervullen, terwijl de twijfels over het officiële coronaverhaal met de dag groeien. Wereldwijd stellen honderden wetenschappers, medisch specialisten en onafhankelijke onderzoekers op basis van hun deskundigheid logische vragen over dat verhaal,

 » Lees verder

Corona-vaccin.. Zijn wij gek of zij zo slim..?

corona-vaccin-zijn-wij-gek-of-zij-zo-slim.?

06-06-20 02:04:00,

X
X
Corona-vaccin.. Zijn wij gek of zij zo slim..?

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Voor doodsangst is geen remedie voorhanden.. Die dienen we recht in de ogen te kijken en te relativeren naar dat wat het is.. Wát het ook voor je is..! En we dienen ons te beseffen, dat het manifesteren van doodsangst, ons benauwd maakt; dat het de pas afsnijdt van ontspannen naar situaties kijken. Dat deze doodsangst zorgt voor ONTKRACHTING van onze eigen manifestatie van persoonlijke autoriteit. We worden schaapjes, die meeblaten in de kudde, die achter de vermeende oplossing voor de doodsangst aan huppelt.. Kijken we waar de ‘autoriteiten’ ons naar toe brengen..?? We worden richting de massale overgave aan ‘het Corona-vaccin’ gedreven, omdat we zélf niet geschikt zouden zijn om de oplossing voor deze aandoening te verzorgen.

De cijfers en feiten zeggen genoeg in dit verband; kijk naar het staatje hiernaast. Waarbij niet het -door rammelend beleid veroorzaakte- tekort aan IC-bedden als de relatieve meetfactor maken, waarlangs we de heftigheid van de Corona-aandoening kunnen leggen. Maar de corona-aandoening relateren aan andere heftige aandoeningen. Zoals de NORMALE SEIZOENSGRIEP. Waartegen ook nog eens wordt gevaccineerd..! Maar de cijfers en feiten worden niet getoond door NOS, noch RTL, omdat dit een verstorend beeld zou kunnen opleveren..?

De mens is sterk genoeg om zich te verweren en zélf anti-stoffen aan te maken. Maar omgekeerd geldt ook, dat vele medische wetenschappers ons waarschuwen voor een volledige overgave aan deze Heilige Graal-gedachte, dat ‘het vaccin’ ons wel even komt redden. Hieronder tref je de doeltreffende presentatie aan van emeritus professor dr. Pierre Capel over de ontwikkeling van het virus en de werking van vaccins in het algemeen, en op corona- en griepvirussen in het bijzonder.

Bijzonder is dat deze erudiete kerel zich OOK bekwaamd heeft, in de potentie van ieder mens, om ZICHZELF te genezen/helen. En ja, dan kom je simpel bij een prachtig talent dat IEDER MENS heeft op dát gebied: het zelfgenezend vermogen. Een magistrale aanleg van ons lichaam, om schadelijke indringers te elimineren en vooral te leren van eerdere aanvallen. Op zijn eigen site (HIER) heeft professor Capel het over de effecten van mediteren, waarbij hij meldt:

“Mediteren is niet en vaag zweverig gebeuren zittend in de lotushouding,

 » Lees verder

NOvA: coronawet past niet in democratische samenleving – Het Advocatenblad

nova:-coronawet-past-niet-in-democratische-samenleving-–-het-advocatenblad

06-06-20 01:51:00,

De NOvA zegt zich zorgen te maken over de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de wetgeving, onder meer omdat het kabinet zoveel haast maakt. ‘Het wetsvoorstel maakt het mogelijk te veel en te ver gaande beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken; beperkingen die niet normaal zijn en ook niet behoren te zijn in een democratische samenleving.’

De NOvA wijst erop dat het niet nodig is de inperking van grondrechten en vrijheden via een tijdelijke wet te regelen. De overheid kan dat ook prima regelen met noodverordeningen, die aan een tijd en plaats zijn gebonden, aldus de orde.

Voordat het wetsvoorstel aanvaard wordt, dient het te worden getoetst aan de Grondwet en aan internationale verdragen en is een democratisch debat in het parlement en de samenleving nodig, stelt de NOvA.

Evenementen

De NOvA onderkent dat het nodig is wettelijke regels op te stellen ten aanzien van grotere evenementen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. ‘Regels met betrekking tot afstand en ook groepsvorming buiten evenementen zouden er evenwel niet moeten komen, zeker niet als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van vergadering en het huisrecht.’

De NOvA is ook niet gerust op het tijdelijk karakter van de beoogde wet. Hoewel de werkingsduur één jaar is, kan de wet en daarmee de inperking van grondrechten eenvoudig worden verlengd.

Ook ten aanzien van de handhaving en het opleggen van sancties heeft de orde fundamentele kritiek. Omdat de regels zo onduidelijk zijn, ligt willekeur op de loer. ‘Het verbod op willekeur is een zeer belangrijk beginsel van algemeen behoorlijk bestuur dat de kern van de rechtsstaat beschermt. (…) Burgers moeten weten en kunnen begrijpen wat precies van hen wanneer verwacht wordt en
wat de consequenties zijn als zij een concrete regel schenden.’

Lees hier het volledige advies


b6369a9534de2871-520×0-90-files-teamleden-2019—Team-foto-s-Willem-van-der-Werf

Bestrijding corona gaat ten koste van democratische rechtsstaat

De democratische rechtsstaat wordt bij de bestrijding van het coronavirus behoorlijk verwaarloosd, concludeert advocaat Willem van der Werf.

 » Lees verder

Corona openheid en aansprakelijkheid

06-06-20 01:42:00,

portfolio website templates

1

Aanmelden corona openheid en aansprakelijkheid

Je vult jouw gegevens in op het digitale aanmeldformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor het gereedmaken van de contracten.

2

Gegevenscontrole en digitaal ondertekenen

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Je kunt jouw gegevens controleren en daarna word je gevraagd jouw digitale handtekening onder de contracten te zetten. Je zet ook jouw digitale handtekening onder de machtiging die wij van je nodig hebben om je in de rechtbank te kunnen vertegenwoordigen.

3

Naar de deurwaarder

Na sluiting van de inschrijving worden alle ondertekende documenten door een deurwaarder bij de heren Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel afgeleverd. Uiteraard moet aan de eenmalige bijdrage van € 29,- zijn voldaan. Met deze bijdrage bent je geen lid van de Bond.

Je draagt zelf geen risico tijdens de juridische procedures.

Heb je nog vragen over de Corona-actie? Klik dan hier.

 » Lees verder

Aha-ervaringen met Christian Drosten, Angela Merkel, Rezo & Jens Spahn | KenFM.de

aha-ervaringen-met-christian-drosten,-angela-merkel,-rezo-&-jens-spahn-|-kenfm.de

05-06-20 10:56:00,

Een commentaar van Bernhard Loyen.

Het moment van realisatie, van het gevonden hebben van de oplossing voor een probleem, ook een direct moment van geluk, verrukt de mens enorm. Een aha-ervaring. Nu, voor miljoenen mensen in dit land, neemt de som van de aha-ervaringen toe met een nogal flauwe nasmaak.

Weken zijn in het land getrokken en heel veel burgers dachten bij zichzelf, deze Corona-verordeningen, die komen en gaan. We hoeven als burgers maar kort mee te spelen, doen alsof we dit allemaal begrijpen en dan komt de boodschap, het duidelijke van de Kanselarij – dat is het. Goed gedaan.

Nu realiseren steeds meer mensen zich, verre van dat. Er zijn een paar snoepjes voor de gehoorzaamheid, maar zelfs deze zijn gebonden aan voorwaarden van het kantoor van de kanselier. Ruwe richtlijnen voor het omgaan met het dagelijks leven – afstand, hygiëne en het dagelijkse masker.

Begin mei van dit jaar dacht het federale ministerie van Volksgezondheid daar even over na. Afstand, hygiëne en alledaags masker? Hieruit bouwen we de AHA-formule op en verkopen die aan de burgers als een absolute noodzaak, want, citaat (1):

Door de coronavirus epidemie moeten we wennen aan een andere dagelijkse routine.

Aha? op 30 mei werd dit weer gewijzigd door een peppy videoclip op Twitter (2). De formule-extensie luidt, citaat: Elke samenleving heeft regels en formules om het samenleven vorm te geven. Nu is het aan ieder van ons om zich een nieuwe formule voor het nieuwe dagelijkse leven tijdens de Corona-pandemie eigen te maken. De AHA-formule beschermt ons en anderen – met afstand, hygiëne en een dagelijks masker.

Nieuwe formule voor het nieuwe dagelijkse leven?

Orwell-speech van de indrukwekkende soort. Ja, het oude alledaagse leven is passé. Nieuwe realiteiten werden geforceerd, zonder rekening te houden met persoonlijke gevoeligheden. Termijn onbekend.

Nu de dagen dat de verantwoordelijke minister van deze federale overheid, Jens Spahn zijn persoonlijke aha-ervaring had. Na een ietwat haperende, bijna hulpeloze en lukrake start was hij grotendeels verantwoordelijk voor de verkondiging van de meest elementaire geseling van de burgers in de geschiedenis van dit land sinds 1949.

 » Lees verder

Stop de oorlog met Rusland

stop-de-oorlog-met-rusland

04-06-20 10:15:00,

ShareTweet

Read Time:4 Minute, 18 Second

Borys Tarasyuk: No one in NATO is dreaming about fighting with ...Geen oorlog met Rusland, het intimiderende oorlogsspel van NATO aan de grenzen met Rusland, zou zomaar kunnen escaleren. NATO-Defender- Europe-20, de NAVO-oefening is sinds april aan de gang oefent voor de EU grenzen met Rusland, ter land, ter zee en ter lucht.

Veel optimisten geloven niet dat het “oorlogsspel” genoemd NATO-EUROPE-DEFENDER-20 tot een daadwerkelijke oorlog zal gaan leiden, de hybride oorlog, die sinds 2015 gevoerd wordt, tot een gruwelijke oorlog zal gaan leiden. De NAVO is aan het provoceren, zo ook de VS, dag in dag uit wordt er in de Media bericht over wat Rusland niet allemaal gedaan zou hebben, getergd zijn de Russische leiders en niet te vergeten de burgers van het grote Rusland. Met het beschamende optreden van veel Westerse media en niet te vergeten het merendeel van de politici met hun onwetendheid en vingertje wijzen, lokken ze een groot gevaar uit, een gevaar wat nu meer reëel is geworden, na wat veel mensen in twijfel trekken, de pandemie (COVID-19), waar EU leiders zich als halve dictatoren gedragen, om zoals het er nu naar uitziet, door de mand vallen door allerlei demonstraties door te laten gaan, m.n. 2e Pinksterdag in Nederland en aan de andere kant nog krampachtig proberen de bevolking wijs te maken dat we ons aan de regels moeten houden en mensen tot zelfmoord en financiële ondergang gedreven hebben. De VS een burgeroorlog heeft gekregen, volgens plan van de schaduw regering en een EU die intern verzwakt is.

M.a.w, de anarchie en chaos is gekomen, zoals verwacht en alles volgens plan, 5G is zo goed als overal uitgerold en Bundeskanzlerin Angela Merkel van Duitsland gaf gisterenavond zelf toe in een live TV speech dat er nu hard gewerkt wordt aan kunstmatige intelligentie (agenda 2030) en er voor de overige bevolking (die niet meer nodig zijn) misschien een hulppakket komt, maar dat zijn woorden waar we niets mee kunnen. Het Westen is ondergegaan in haar eigen arrogantie, ontwetendheid en hoogmoed. Heeft Europa niet als twee geprobeerd Rusland te veroveren? Napoleon en Hitler hebben het geprobeerd, de uitkomst weten we, Rusland heeft gewonnen en zal blijven winnen, waarom? Wij Westerlingen zijn vergeten of liever gezegd geïndoctrineerd om te beseffen dat het belangrijk is om van je land en cultuur te houden,

 » Lees verder

George Soros, wees op je hoede!

george-soros,-wees-op-je-hoede!

04-06-20 10:02:00,

engelse vlag

Geroge sorosNa mijn vorige post (‘meet Bill Gates’, NL ondertiteld) is het ook tijd om in te zoomen op een andere duivelse speler, de financier achter de Antifa-activisten.  Een man, die op zoek is naar het domineren van de wereld en totale controle, de ” verdeel en heers-strategie, en promotie van een meedogenloze burgeroorlog, die zich uitbreidt tot de hele wereld.  Op dit moment lijkt hij daar zeer goed in te slagen.

Maar zijn grootste angst is, dat de mensen wakker worden en hem zien voor wie hij is. We kunnen tegenwoordig, omdat we in staat zijn om de feiten aan elkaar te knopen als we hem zelf horen praten, luisteren naar zijn nietsontziende harde woorden.

Zie dit artikel van twee jaar geleden, maar actueler dan ooit, voor een beter begrip van het feit waarom George Soros een zeer gevaarlijke ‘poppenspeler’ is. (Met Nederlandse ondertiteling, die kun je rechtsonder aanzetten).

En zie ook deze tweet met een kort video-fragment, waarmee de connectie tussen Hillary Clinton en George Soros heel duidelijk wordt.

En is het toeval dat het logo van Antifa erg veel weg heeft van een ander logo uit onze pijnlijke geschiedenis? Gezien de uitspraken van Soros in bovenstaande video beginnen bij mij persoonlijk wel alle alarmbellen opnieuw te rinkelen.

Blijf zelf nadenken en wees zelf de verandering!

©Irma Schiffers

Alle artikelen op deze site mogen gedeeld en geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd, mits de bronnen worden gerespecteerd.

 » Lees verder

US-Air-Base Ramstein: Drone-oorlog in naam van de strijd tegen het terrorisme | KenFM.de

us-air-base-ramstein:-drone-oorlog-in-naam-van-de-strijd-tegen-het-terrorisme-|-kenfm.de

04-06-20 09:50:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

Op zaterdag 30 mei 2020 vond in Berlijn bij de Brandenburger Tor een demonstratie plaats voor de afgelasting van de Ramstein-basis. Het initiatief „Terminate Ramstein Air Base“ riep op tot deze demonstratie en eiste de sluiting van de Amerikaanse militaire basis. Parallel aan het initiatief „Cancel Ramstein Air Base“ organiseert de campagne „Stop Ramstein Air Base“ ook verschillende protestacties voor de beëindiging van de drone-oorlog vanaf de Duitse grond, tot aan demonstraties voor de Amerikaanse vliegbasis in Ramstein-Miesenbach in Rijnland-Palts.

Drone-missies roepen veel juridische vragen op. Zijn gerichte moorden in strijd met het internationale recht? Is de Amerikaanse drone-oorlog in strijd met het internationale recht? In hoeverre is „preventieve“ of „preventieve“ zelfverdediging toegestaan? Hoe zit het met „signature killings“?

Met betrekking tot deze vragen zijn een uitspraak van het Hooggerechtshof van Noordrijn-Westfalen van 19 maart 2019, het eindverslag van de onderzoekscommissie van de NSA en verklaringen van het Witte Huis van bijzonder belang.

Vliegbasis Ramstein als satellietrelaisstation

Wat heeft Ramstein Air Base te maken met de controle van gewapende of ongewapende drones?

Ramstein Air Base dient onder andere als een satellietrelaisstation en vormt als zodanig een schakelpunt voor datastromen. De gegevensstroom voor de aansturing van de betreffende drone wordt in real-time via een glasvezelkabel van de VS naar Ramstein Air Base gestuurd en via het relaisstation naar de drone getransporteerd. De door de drone geregistreerde gegevens worden vervolgens via hetzelfde retourkanaal via het relaisstation naar de VS gestuurd. Er is ook een directe glasvezelkabelverbinding van Ramstein Air Base naar het Pentagon.

In zijn uitspraak van 19 maart 2019 stelt het Hooggerechtshof dat er „belangrijke feitelijke aanwijzingen“ zijn dat „de betrokkenheid van de Ramstein-vliegbasis bij gewapende dronemissies, ook in Jemen, niet beperkt is tot het louter doorsturen van gegevens via het satellietrelaisstation, maar ook een evaluatie van de informatie omvat“.

De noodzaak van een dergelijke technische verbinding tussen het controlecentrum in de VS, het relaisstation in Ramstein en de drone in het derde land vloeit voort uit het feit dat door de kromming van de aarde een directe datatransmissie tussen drone en controlecentrum niet mogelijk zou zijn zonder tijdsvertraging.

 » Lees verder

De Pseudo-journalisten | KenFM.de

de-pseudo-journalisten-|-kenfm.de

04-06-20 09:50:00,

Op een dag zullen de hacks van de zelfbenoemde „kwaliteitsmedia“ in het beste geval alleen nog maar onder een pseudoniem werken in opdracht kunnen publiceren.

Een standpunt van Gerd Reuther.

Bijna onopgemerkt door het publiek heeft zich een nieuwe soort journalisten gevestigd. Ze weigeren verbanden te leggen en conclusies te trekken, ook al zijn die duidelijk of zelfs dwingend. Zelfs bewijzen van oorzakelijk verband tellen niet mee. Het is immers een feit dat we in het beste van alle werelden leven en kwade bedoelingen bestaan alleen in het fantasieëngenre. In het beste geval vertegenwoordigen lobbyisten hun belangen, maar ze spannen nooit samen.

Verbindingen zijn niet voor iedereen weggelegd. Het is te gemakkelijk om relaties te vinden die niet bekend moeten zijn bij het doen van onderzoek of het stellen van vragen over de voordelen van processen.

Onderzoeksjournalisten hebben altijd met hun leven betaald voor hun werk. Dit kan niet gebeuren met de soort van de appeasement journalist. Het beweegt zich altijd in het coördinatensysteem van het officiële taalreglement. Je kunt niet op iemands voeten stappen met macht en invloed.

Wat heeft het voor zin? Samenzweringen en intriges bestaan toch alleen in sprookjes, romans en de geesten van fantasierijke tijdgenoten? Een samenzwering moet plaatsvinden op een open podium zoals de moord op Julius Caesar met 60 mensen om geloofwaardig over te komen.

John F. Kennedy en zijn broer Robert werden daarentegen elk vermoord door één enkele dader die slechts vanuit één positie vanuit verschillende richtingen op hun slachtoffers hoefde te schieten. De wereld van de appeasement journalisten is zo simpel als dat. Of zo abstrueus. Geen wonder dat niemand van het gilde de verhalen van Claas Relotius verdacht vond.

Als er überhaupt een oorzaak is voor een proces, dan is het het beste dat het uit de natuur komt. Niet-industriële koolwaterstoffen vormen een gevaar voor het wereldklimaat; het is kooldioxide zonder welke planten niet kunnen bestaan. De huidige pandemie wordt veroorzaakt door een virus dat als een vlo van een vleermuis naar de mens is gesprongen.

Hooikoorts en astma worden veroorzaakt door pollen, huisstof en mijten, maar hebben in ieder geval niets te maken met stikstofoxiden van automotoren of fijn stof van verbrandingsprocessen en verkeer.

 » Lees verder

Minimale afstand tot de democratie | KenFM.de

minimale-afstand-tot-de-democratie-|-kenfm.de

04-06-20 09:50:00,

Een standpunt van Nicolas Riedl.

Minimumafstanden zijn een integraal onderdeel van de zogenaamde „nieuwe normaliteit“, die waarschijnlijk van „tijdelijke aard“ is. Burgers die leven of overleven onder het gezondheidsregime van Merkel worden opgeroepen om een minimale afstand van 1,5 meter tot al hun medemensen aan te houden. De maatschappij is geatomiseerd door de afstanden en geanonimiseerd door de dappere helften in het gezicht. De Corona maatregelen zijn de Mentos snoepjes in de colafles van de democratie. Het samenkomen, het samen organiseren in de analoge wereld is gecriminaliseerd en daarmee is een elementaire basis van de democratie blijvend beschadigd.

Alsof de scheidslijnen tussen de burgers nog niet breed en diep genoeg zijn, bereidt Berlijn zich nu voor op een nieuwe veiligheidskloof. Er wordt een veiligheidsafstand van 10 meter breed en 2,5 meter diep gecreëerd in de vorm van een gracht rond de Bondsdag om de volksvertegenwoordigers – die doen wat ze moeten doen – te beschermen tegen de bevolking die hen door middel van verkiezingen in het ambt heeft gehesen. Onder deze gracht wordt een tunnel voor bezoekers gebouwd. (1) Of een ophaalbrug voor lobbyisten ook deel uitmaakt van het project is nog niet bevestigd.

Met een beangstigende snelheid worden ideeën omgezet in echte projecten, die voorheen alleen in scripts voor Monty Python-films te vinden waren. Je moet deze ongesteldheid langzaam laten smelten op je tong. Op de gevel van de Duitse Bondsdag staat geschreven: „Aan het Duitse volk“. Het Duitse volk, dat nu ondergronds moet gaan, wil de plaats bezoeken waar de vertegenwoordigers van het door hen gekozen volk hun verkiezingsmandaat zouden vervullen. De plaats van de democratische processen is afgeschermd van de eigenlijke soevereiniteit van een democratie, het volk. De glazen koepel van de Rijksdag, als symbool van transparantie, zal uiteindelijk slechts een symbool blijven. Want echt kijken naar wat er binnenin gebeurt is tot nu toe uiterst moeizaam geweest en wordt niet bepaald gemakkelijk gemaakt door een gracht.

Sinds 2018 is er echter niet alleen een adelaar in de parlementaire kamer van de Bondsdag, maar ook boven de koepel van de Rijksdag. Deze adelaar cirkelt er overheen en scant alles wat er in de Bundestag met zijn adelaarsogen gebeurt met behulp van een digitale contactlens.

 » Lees verder

Ik ben een antifascist! | KenFM.de

ik-ben-een-antifascist!-|-kenfm.de

04-06-20 09:50:00,

„Het is niet belangrijk om het fascisme te atomiseren, maar om meer begrip te krijgen voor de democratie in het volk. Democratisering van het onderwijs en het fascisme zal geschiedenis worden.“

Een commentaar van Rüdiger Lenz.

Antifascistisch enthousiasme

SPD-leider Saskia Esken geeft toe een antifascist te zijn en zei pas onlangs dat ze een sympathisant van de antifa was (1). Veel mensen sympathiseren met de Antifa omdat ze zelf beweren antifascisten te zijn. Ik ken zelf niemand die pacten sluit met het fascisme of er een voorkeur voor heeft of het fascisme belijdt. En toch hebben we het, we voelen het allemaal en we weten zelfs dat het fascisme vooral in tijden van Corona… crisisfascisme toont zijn lelijke gezicht, onverschrokken. Onlangs publiceerde ik een artikel over fascisme (2).

De anti-fascisten van een antifa organisatie hebben onlangs drie mannen in het ziekenhuis in Stuttgart opgenomen, een van hen is in levensgevaar. Omdat de antifascisten daar dachten dat deze vijf mannen in totaal tot een rechtse organisatie moesten behoren. Ik wil dit nu niet verspreiden, want daar heb ik het niet over. Ik wil laten zien met welke middelen de antifascisten van Antifa overal verschijnen, namelijk door bruut geweld. Degenen die zich aan de antifa-praktijk houden, staan niet alleen naast deze geweldplegers, maar laten ook zien dat ze geweld gebruiken als een legitiem middel voor het voeren van een opiniestuk. Als politicus daarentegen stelt hij of zij zich op als rolmodel boven de wet van zelfverdediging. Voordat de drie mannen in elkaar werden geslagen omdat ze rechts of zelfs als fascisten door de Antifa werden ingelijst, brandden drie vrachtwagens af. Dat de Antifa bezet is door V-mensen, en precies hetzelfde als in het kader van de neo-fascisten, acht ik het noodzakelijk. Want hier wordt de samenleving gespeeld in de zin van een spel van verdeel en heers.

Toen ik een toespraak hield voor de vredesbeweging in Herford 2014, verstoorde de antifa de gebeurtenis. Ze gooiden vrij gewelddadig vuurwerk en rotjes in de menigte, waar vrouwen met kleine kinderen ijs aten. Vier bemanningsleden van de politie kwamen en hielden de Antifa in bedwang. Dit was mijn eerste ontmoeting met de Antifa, die, toen ik probeerde te praten met hun vertegenwoordigers,

 » Lees verder

Op 25 mei 2020 stierf George Floyd uit Minneapolis…

don-maarten:-“op-25-mei-2020-stierf-george-floyd-uit-minneapolis-aan-de-gevolgen-van-politiegeweld-zo-luidt-het-officiele-verhaal-we-hebben-de-beelden-kunnen-zien-waarin-politieagent-derek-chauvin-maar-liefst-8-minuten-en-46-seconden-met-z’n-knie-in-de-nek-van-floyd-bleef-zitten,-terwijl-floyd-geboeid-en-ongewapend-op-z’n-buik-op-de-grond-lag-dit-alles-onder-het-toeziend-oog-van-3-collega-ordervolgers-die-niet-ingrepen-en-als-klap-op-de-vuurpijl-werd-alles-ook-nog-eens-uitgebreid-gefilmd-al-met-al-een-zeer-merkwaardig-scenario-dat-dit-evenement-op-zichzelf-een-gek-verhaal-is,-lijken-weinig-mensen-zich-te-realiseren-dat-komt-omdat-we-te-maken-hebben-met-een-aantal-‘sensitive-ingredienten’-die-mensen-dermate-triggeren-dat-er-geen-ruimte-meer-overblijft-voor-een-kritische-blik-als-je-de-beelden-hebt-gezien-dan-is-het-ook-een-bijzonder-naar-tafereel-om-te-zien-er-wordt-iemand-onnodig-hard-aangepakt-door-een-agent,-met-de-dood-tot-gevolg-moord,-dat-is-wat-we-zien-dat-zijn-beelden-die-een-ontzettende-impact-hebben-op-mensen-daarnaast-is-de-dader-blank,-en-het-slachtoffer-zwart-je-zit-dus-direct-in-een-‘sociale-kwestie’-die-toch-al-trending-topic-is-en-eigenlijk-alleen-maar-gevoed-lijkt-te-worden-wereldwijd-is-deze-gebeurtenis-een-gebeurtenis-die-van-a-tot-z-geregisseerd-is?-dat-is-de-grote-vraag-maar-daar-gaan-we-het-nu-niet-over-hebben,-dat-mag-je-zelf-onderzoeken-waar-ik-wat-dieper-op-in-wil-gaan-is-de-gevolgen-hiervan,-en-hoe-dergelijke-al-dan-in-scene-gezette-verhalen-wereldwijd-bijdragen-aan-het-verdelen-van-mensen-het-verhaal-van-george-floyd-krijgt-een-verdachte-hoeveelheid-media-aandacht-terwijl-er-voor-amerikaanse-begrippen-eigenlijk-niets-nieuws-onder-de-zon-is-de-politie-aldaar-staat-bekend-om-hun-racistische-houding-en-buitenproportionele-optreden-ik-heb-de-afgelopen-jaren-werkelijk-duizenden-filmpjes-voorbij-zien-komen-van-excessief-onnodig-politiegeweld-richting-gekleurde-mensen-en-zelfs-regelrechte-executies-er-kraait-normaal-geen-haan-naar-waarom-nu-wel?-we-gaan-eerst-even-terug-naar-eigen-land-op-5-mei-werd-er-een-demonstratie-gehouden-voor-de-vrijheid-en-tegen-de-lockdown-die-demonstratie-was-netjes-aangevraagd-en-aan-alle-regels-werd-voldaan-enkele-honderden-mensen-waren-aanwezig-ondanks-de-goede-intenties-en-inachtneming-van-de-regels-stond-er-een-overmacht-aan-provocerende-ordervolgers-klaar-die-met-geweld-de-demonstranten-opjoegen-tientallen-mensen-werd-gearresteerd-terwijl-ze-eigenlijk-helemaal-niets-verkeerd-deden-op-30-mei-werd-er-weer-een-poging-gedaan-er-werd-een-vergunning-afgeven-voor-30-demonstranten,-meer-mocht-niet-in-verband-met-de-corona-maatregelen-er-waren-honderden-mensen-aanwezig-die-zich-netjes-aan-de-corona-maatregelen-hielden-en-zich-niet-als-demonstrant-identificeerden-en-dus-slechts-omstanders-waren-wederom-stond-er-weer-een-gigantische-hoeveelheid-ordervolgers-klaar-om-te-provoceren-en-uiteindelijk-de-vreedzame-boel-weer-te-verstieren-er-werden-37-arrestaties-verricht-ook-hier-werd-weer-geweld-gebruikt-door-ordervolgers-dit-waren-2-demonstraties-voor-vrijheid,-en-daar-werd-ironisch-genoeg-heel-duidelijk-dat-die-vrijheid-niet-bestaat-beide-demonstraties-werden-met-geweld-de-kop-ingedrukt-met-het-argument-‘veiligheid-in-verband-met-corona’-dit-terwijl-alle-(al-dan-niet-belachelijke)-veiligheidsmaatregelen-in-acht-genomen-werden-dat-dit-kon-gebeuren-zegt-iets-over-de-situatie-waarin-ons-land-verkeert-er-is-geen-greintje-vrijheid-meer,-het-is-slechts-de-schijn-daarvan-als-je-deel-uitmaakt-van-de-macht-dan-weet-je-dat-er-een-tactiek-is-die-al-sinds-mensenheugenis-bestaat-en-die-altijd-succesvol-is-wanneer-je-mensen-een-bepaalde-kant-op-wilt-sturen-om-vergaande-maatregelen-of-wetgeving-door-te-kunnen-voeren:-het-verdeel-en-heers-mechanisme-deze-tactiek-zagen-we-aan-de-oppervlakte-komen-toen-op-1-juni-een-aantal-bekende-“anti-racisme-clubjes”-waaronder-‘black-lives-matters’-een-demonstratie-tegen-‘politiegeweld-tegen-zwarten’-hielden-voor-ik-verder-ga-vermeld-ik-er-expliciet-bij-dat-ik-het-daar-helemaal-mee-eens-ben-ik-ben-al-jaren-kritisch-op-politiegeweld-wat-ook-in-ons-land-steeds-meer-naar-voren-komt,-maar-niet-alleen-het-geweld-tegen-mensen-met-een-kleur-al-het-politiegeweld-keur-ik-af-het-was-een-verdacht-succesvolle-demonstratie,-alhoewel-in-een-stad-waar-900000-mensen-wonen-met-verschillende-etnische-achtergronden,-het-niet-zo-moeilijk-is-een-kleine-5000-gelijkgestemden-te-vinden-en-al-helemaal-niet-op-het-gebied-van-racisme-de-demonstratie-op-zich-was-het-probleem-ook-niet-het-is-natuurlijk-wel-merkwaardig-dat-bij-een-demonstratie-die-over-vrijheid-gaat-slechts-enkele-honderden-mensen-opstaan,-en-bij-een-demonstratie-over-racisme-ineens-duizenden-aan-de-andere-kant,-ik-heb-al-vaker-gezegd,-de-samenhorigheid-tussen-mensen-in-nederland-is-ver-te-zoeken-heel-erg-gek-is-het-dus-ook-niet-in-de-onderwerpen-discriminatie-en-racisme-vinden-mensen-elkaar-nou-eenmaal-sneller,-maar-wat-nog-belangrijker-is,-is-dat-daar-veel-beter-in-te-stoken-is-hier-komen-we-ook-bij-het-cruciale-punt-wat-de-meeste-mensen-door-gebrek-aan-inzicht-dankzij-zorgvuldige-programmering-en-bijbehorende-tunnelvisie-niet-zien-of-maar-half-zien:-iedereen-wordt-bespeeld-waarom-kregen-deze-demonstranten-volledige-medewerking-(en-naar-verluidt-subsidie)-vanuit-de-gemeente,-en-werd-hier-op-geen-enkele-manier-opgetreden-door-de-politie-uit-oogpunt-van-“veiligheid-in-verband-met-corona”?-waarom-konden-er-nu-ineens-5000-mensen-bij-elkaar-komen-om-hun-onvrede-te-uiten,-terwijl-dat-overal-in-dit-land-streng-verboden-is-en-dat-in-soortgelijke-gevallen-met-geweld-gehandhaafd-werd?-hoe-is-het-mogelijk-dat-door-een-maandenlange-lockdown-moedwillig-bedrijven-om-zeep-geholpen-worden-vanwege-absurde-en-extreme-maatregelen,-en-er-zware-straffen-worden-uitgedeeld-wanneer-men-ongehoorzaam-is,-maar-dat-een-clubje-demonstranten-met-dit-specifieke-onderwerp-volledig-hun-gang-kunnen-gaan-met-steun-van-de-burgemeester-“eigen-verantwoordelijkheid”-waren-de-ironische-woorden-van-halsema-eigen-verantwoordelijkheid,-nu-wel,-maar-in-de-afgelopen-maanden-was-er-geen-sprake-van-eigen-verantwoordelijkheid-dictatuur,-dat-is-wat-we-kregen-hoe-kan-dit-dan-toch-zo-lopen,-en-wie-moeten-we-daar-op-aan-kijken?-“divide-et-impera”-dat-‘verdeel-en-heers’-mechanisme-werkt-dus-zo:-bepaalde-gebieden,-regio’s,-concurrenten-of-bevolkingsgroepen-krijgen-(al-dan-niet-tijdelijk)-meer-rechten-dan-andere-gebieden,-personen-of-groepen-hierdoor-ontstaat-er-geen-vriendschap-of-bondgenootschap-tussen-die-partijen-maar-haat-en-nijd-zo-kan-de-derde-groep,-de-heersende-partij,-rustig-achteroverleunen-en-vooropgezette-plannen-met-meer-steun-uitrollen-dat-deze-techniek-ook-hier-succesvol-is-ingezet-kunnen-we-direct-zien-aan-de-reacties-van-mensen-vooral-aan-de-rechterkant-van-het-politieke-spectrum-wordt-er-logischerwijs-direct-gewezen-naar-hun-“vijand”:-de-demonstranten-het-inzicht-dat-dit-niet-aan-de-demonstranten-ligt-ontbreekt-volledig-“kijk-eens-wat-zij-allemaal-mogen”-“pak-ze-ook-keihard-aan!”-en-meer-van-dat-soort-emotionele-reacties,-inclusief-racisme,-komen-voorbij-dat-deze-reacties-vanuit-psychologisch-oogpunt-logisch-zijn-staat-buiten-kijf,-de-machthebbers-weten-dat-dit-het-effect-is-en-dat-is-dus-ook-exact-de-bedoeling-je-kunt-niet-anders-concluderen-dan-dat-dit-een-bewuste-strategische-move-is-geweest-vanuit-de-macht-deze-willekeur-in-tijden-dat-mensen-op-verschillende-manieren-kapot-gaan-door-de-maatregelen-omtrent-corona-kun-je-absoluut-op-geen-enkele-manier-verkopen-toch-verkopen-ze-het,-en-met-effect-wederom-staan-bevolkingsgroepen-lijnrecht-tegenover-elkaar-in-plaats-van-dat-ze-de-handen-ineenslaan-missie-geslaagd-wanneer-mensen-het-inzicht-niet-hebben-om-‘uit-te-zoomen’-en-zich-daarmee-even-niet-laten-beperken-door-hun-eigen-overtuigingen,-dan-kun-je-via-dit-soort-klassieke-technieken-het-gedrag-van-mensen-effectief-en-gericht-sturen-hiermee-is-dus-gelijk-de-oplossing-in-beeld,-alleen-is-die-oplossing-moeilijker-in-praktijk-dan-in-de-theorie-ik-doe-al-een-aantal-jaren-samen-met-vele-anderen-beschrijven-hoe-structuren-van-macht-werken-om-dat-in-te-zien-zul-je-je-(politieke)-overtuigingen-aan-de-kant-moeten-zetten-en-vooral-heel-kritisch-observeren-en-analyseren-wat-er-gebeurt-dat-lukt-je-niet-als-je-vastzit-in-het-klassieke-links-en-rechts-paradigma-je-bent-namelijk-altijd-partijdig-zolang-je-niet-bereid-bent-om-in-een-ander-z’n-schoenen-te-gaan-staan-en-de-wereld-even-proberen-te-observeren-vanuit-die-positie,-zul-je-altijd-oordelen-vanuit-je-eigen-positie,-en-die-is-dus-niet-objectief-je-moet-dan-tegen-je-eigen-waardes-ingaan-en-dat-is-een-hele-lastige-opgave-voor-de-meeste-mensen-dat-is-ook-de-reden-dat-politiek-op-zichzelf-al-een-spel-van-verdeel-en-heers-is-zowel-politiek-links-als-politiek-rechts-wordt-gebruikt-om-een-agenda-te-verpakken-in-een-probleem-waar-ze-beide-kampen-vervolgens-tegen-elkaar-opzetten-om-die-agenda-door-te-kunnen-voeren-op-de-voorgrond-wordt-er-een-probleem-geschapen-die-emoties-uitlokt-bij-specifieke-groepen-mensen-zo-maken-ze-het-probleem-groter-en-kan-de-discussie-doelgericht-gestuurd-worden-naar-een-op-de-achtergrond-allang-klaar-liggende-oplossing-dat-is-de-methode-hoe-los-je-dit-nou-op,-en-wat-kunnen-we-hier-aan-doen?-ten-eerste-moet-je-altijd,-ongeacht-je-persoonlijke-mening,-eerst-uitzoomen-en-proberen-het-geheel-te-overzien-ware-objectiviteit-is-verschrikkelijk-lastig-we-hebben-allemaal-onze-voorkeuren-en-zijn-ons-hele-leven-al-geprogrammeerd-met-allerlei-overtuigingen-vanuit-het-milieu-waarin-we-opgegroeid-zijn-we-kijken-over-het-algemeen-vanuit-de-situatie-waar-wijzelf-nu-inzitten-en-het-meeste-denken-doen-we-op-de-automatische-piloot-het-vergt-dus-echt-moeite-om-dat-niet-te-doen-we-worden-ook-allemaal-in-de-positie-gebracht-dat-we-wel-moeten-denken-vanuit-ons-eigen-wereldbeeld-het-hele-systeem-draait-op-egoisme-al-doen-ze-het-laten-lijken-alsof-dat-niet-zo-is-alles-begint-dus-bij-inzicht-het-durven-overzien-van-het-geheel,-en-jezelf-durven-confronteren-met-het-feit-dat-het-zo-kan-zijn-dat-je-het-fout-hebt-maar-wat-minstens-zo-belangrijk-is,-is-begrijpen-waarom-de-ander-denkt-zoals-die-denkt-elkaar-begrijpen-begint-bij-luisteren-naar-elkaar-en-proberen-in-elkaars-schoenen-te-staan-zodra-je-dat-begint-te-doen-gaat-er-direct-een-wereld-voor-je-open-je-eigen-ego-loslaten-voor-het-grotere-plaatje-is-echt-een-lastige-klus,-dat-moet-gezegd-worden-ik-weet-er-alles-van-het-komt-namelijk-meestal-niet-van-twee-kanten,-dus-je-loopt-voortdurend-aan-tegen-mensen-die-niet-afwijken-van-hun-eigen-overtuigingen-echter-ben-jij-zodra-je-dit-gaat-doen-wel-direct-iemand-die-stopt-met-het-in-stand-houden-van-haat-en-nijd-door-afstand-te-nemen-van-je-overtuigingen,-en-in-een-ander-z’n-huid-te-kruipen,-leer-je-de-ander-te-begrijpen-en-zo-werk-je-direct-en-indirect-mee-aan-de-oplossing-als-je-dit-verhaal-van-george-floyd,-de-reactie-wereldwijd-door-de-enorme-media-aandacht-en-de-manier-waarop-zo’n-demonstratie-hier-in-nederland-ineens-volledig-de-ruimte-krijgt-terwijl-dat-rationeel-niet-te-verklaren-is,-leert-te-begrijpen,-dan-weet-je-direct-waar-je-moet-kijken-je-kan-alleen-maar-concluderen-dat-het-precies-de-bedoeling-is-dat-alles-gaat-zoals-het-gaat-is-dat-de-schuld-van-de-demonstranten-van-1-juni?-natuurlijk-niet!-het-is-een-zorgvuldig-gecoordineerd-plan-van-bovenaf-een-andere-conclusie-kun-je-niet-trekken-de-enige-juiste-reactie-op-dit-hele-verhaal-is-dan-ook:-stop-met-luisteren-want-het-kan-dus-blijkbaar-gewoon-allemaal-niet-wijzen-naar-die-groep-demonstranten,-je-zou-ze-eerder-dankbaar-moeten-zijn-zij-lieten-zien-dat-die-hele-anderhalvemeter-maatschappij-een-grote-grap-is-zij-lieten-zien-dat-het-dus-blijkbaar-gewoon-allemaal-kan-zij-zorgden-er-voor-dat-een-burgemeester-zichzelf-vastlult-en-de-waarheid-eruit-gooit:-het-is-ieders-eigen-verantwoordelijkheid-ze-kon-er-niet-omheen-want-liegen-is-niet-meer-mogelijk-wees-dus-dankbaar-en-probeer-elkaar-vooral-te-begrijpen-alle-gebeurtenissen-die-wij-aan-oppervlakte-meemaken,-ook-de-uitgebroken-rellen-in-amerika,-worden-gevoed-vanuit-een-onzichtbare-macht-die-we-misschien-niet-direct-kunnen-aanwijzen-maar-wel-een-halt-kunnen-toeroepen-stel-nou-dat-je-als-‘vrijheids-demonstranten‘-had-aangesloten-bij-de-groep-demonstranten-van-1-juni-wat-zou-er-dan-gebeurt-zijn?-dan-hadden-de-alle-aanwezigen-in-ieder-geval-een-verbroederend-statement-gemaakt-dan-was-het-geen-‘wij’-tegen-‘zij’-geweest-maar-een-grote-wij-tegen-de-macht-een-‘fuck-you’-met-hoofdletter-f-helaas-is-dat-dus-niet-gebeurt-bij-gebrek-aan-inzicht-is-het-vingerwijzen-begonnen-en-de-verontwaardiging-groot-op-social-media-groeit-de-haat-wederom-vooral-ook-omdat-de-‘anti-zwarte-pieten-beweging’-kozp-deel-uitmaakte-van-de-demonstratie-extra-olie-op-het-vuur-ook-dat-is-een-verdeel-en-heers-discussie-gesponsord-door-zogenaamde-“filantropen”-zoals-george-soros-zo-voeden-ze-met-z’n-allen-het-racisme,-omdat-er-voortdurend-en-bewust-met-2-maten-gemeten-wordt-in-handhaving-van-regels-en-wetten-dat-gebeurt-vanuit-de-macht,-en-niet-vanuit-de-protesterende-beweging-het-verschil-tussen-content-en-structuur-content-om-over-te-bakkeleien-is-er-genoeg,-maar-wanneer-we-ons-op-de-structuur-gaan-richten,-dan-pas-gaan-we-stappen-zetten-met-z’n-allen-ik-hoop-dan-ook-dat-steeds-meer-mensen-de-moeite-gaan-nemen-om-te-leren-begrijpen-dat-er-machtsstructuren-zijn-die-de-boel-manipuleren-en-dat-je-daar-moet-kijken-om-te-snappen-wat-er-gebeurt-het-bij-effect-als-laatste-is-er-nog-een-extra-effect-wat-ik-nog-niet-benoemd-heb-door-deze-verdeel-en-heers-actie-is-er-nog-een-extra-‘dingetje’-wat-de-macht-heel-goed-uitkomt-de-regels-rondom-demonstraties-kunnen-nog-verder-aangescherpt-worden-met-tegenzin-heb-ik-een-aantal-van-die-hypnotiserende-praatprogramma’s-zitten-kijken-op-tv-waarin-dit-onderwerp-aan-bod-kwam-er-werden-overal-steeds-een-aantal-dingen-benadrukt-verscherpte-controles-bij-demonstraties-nog-meer-cameratoezicht-in-grote-steden-om-er-zo-voor-te-zorgen-dat-zo’n-“spontaan-evenement”-niet-nogmaals-zo-uit-de-hand-kan-lopen-de-covid-traceer-app-werd-daarbij-benoemd-technologie-die-ingezet-kan-worden-zoals-drones-om-mensen-te-tellen-en-weg-te-kunnen-sturen-en-natuurlijk-werd-er-ook-vanuit-de-politiek-ontzettend-pseudo-verontwaardigd-gedaan-over-het-enorme-gevaar-wat-de-demonstranten-veroorzaakt-hebben-dit-natuurlijk-om-de-“noodzaak”-van-de-maatregelen-zoals-de-belachelijke-anderhalvemeter-maatschappij-er-nog-even-goed-in-te-stampen-als-je-die-programma’s-werkelijk-van-begin-tot-eind-gaat-analyseren-kun-je-daar-pagina’s-vol-over-schrijven-hoe-ze-zo-de-mensen-subliminaal-en-onbewust-programmeren,-en-dat-op-de-momenten-dat-ze-het-meest-ontvankelijk-zijn-voor-onbewuste-suggesties:-in-de-avond,-als-het-kritisch-denkvermogen-het-minst-is-en-het-brein-het-makkelijkst-te-programmeren-is-‘structuur-over-content’-dat-is-de-boodschap-leer-herkennen-hoe-dit-allemaal-werkt-het-is-allemaal-psychologie-natuurlijk-wordt-deze-denkwijze-algauw-verwezen-naar-“het-land-der-complottheorieen”,-het-zij-zo-de-feiten-liggen-er,-en-de-mensen-zullen-nooit-willen-toegeven-dat-ze-niet-doorhebben-dat-ze-bespeeld-worden-dan-komt-het-ego-om-de-hoek-kijken-en-noemen-ze-jou-gek,-terwijl-ze-geen-moment-echt-kritisch-naar-zichzelf-hebben-gekeken-ondertussen-snappen-ze-niet-waarom-dingen-gebeuren,-en-verliezen-ze-zichzelf-in-de-details-daarom-komen-er-ook-nooit-oplossingen,-maar-wordt-het-allemaal-alleen-maar-erger-en-moeilijker-daarom-verliezen-we-steeds-meer-vrijheid,-zonder-dat-dat-direct-zichtbaar-is-daarom-herhaalt-de-geschiedenis-zich-ook-altijd…mensen-leren-de-structuren-niet-herkennen-en-blijven-daardoor-afgeleid-en-volgzaam-dat-leidt-ons-nu-naar-het-globale-totalitarisme-een-einde-aan-individuele-vrijheid-stukje-bij-beetje-en-stapje-voor-stapje-en-we-hebben-het-aan-onszelf-te-danken-wees-niet-degene-die-straks-spijt-heeft-nooit-verder-gekeken-te-hebben-wees-niet-degene-die-straks-tegen-z’n-kinderen-moet-zeggen-“ik-heb-er-niets-aan-gedaan”-er-is-namelijk-een-oplossing,-alleen-die-zit-in-jezelf.”-copyright-don-maarten

04-06-20 09:47:00,

Wendy Timmer:
“Op 25 mei 2020 stierf George Floyd uit Minneapolis aan de gevolgen van politiegeweld. Zo luidt het officiële verhaal. We hebben de beelden kunnen zien waarin politieagent Derek Chauvin maar liefst 8 minuten en 46 seconden met z’n knie in de nek van floyd bleef zitten, terwijl floyd geboeid en ongewapend op z’n buik op de grond lag. Dit alles onder het toeziend oog van 3 collega ordervolgers -die niet ingrepen- en als klap op de vuurpijl werd alles ook nog eens uitgebreid gefilmd. Al met al een zeer merkwaardig scenario.

Dat dit evenement op zichzelf een gek verhaal is, lijken weinig mensen zich te realiseren. Dat komt omdat we te maken hebben met een aantal ‘sensitive ingrediënten’ die mensen dermate triggeren dat er geen ruimte meer overblijft voor een kritische blik. Als je de beelden hebt gezien dan is het ook een bijzonder naar tafereel om te zien. Er wordt iemand onnodig hard aangepakt door een agent, met de dood tot gevolg. Moord, dat is wat we zien. Dat zijn beelden die een ontzettende impact hebben op mensen. Daarnaast is de dader blank, en het slachtoffer zwart. Je zit dus direct in een ‘sociale kwestie’ die toch al trending topic is en eigenlijk alleen maar gevoed lijkt te worden wereldwijd. Is deze gebeurtenis een gebeurtenis die van a tot z geregisseerd is? Dat is de grote vraag. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, dat mag je zelf onderzoeken. Waar ik wat dieper op in wil gaan is de gevolgen hiervan, en hoe dergelijke al dan in scene gezette verhalen wereldwijd bijdragen aan het verdelen van mensen.

Het verhaal van George Floyd krijgt een verdachte hoeveelheid media aandacht terwijl er voor amerikaanse begrippen eigenlijk niets nieuws onder de zon is. De politie aldaar staat bekend om hun racistische houding en buitenproportionele optreden. Ik heb de afgelopen jaren werkelijk duizenden filmpjes voorbij zien komen van excessief onnodig politiegeweld richting gekleurde mensen en zelfs regelrechte executies. Er kraait normaal geen haan naar. Waarom nu wel? We gaan eerst even terug naar eigen land.

Op 5 mei werd er een demonstratie gehouden voor de vrijheid en tegen de lockdown. Die demonstratie was netjes aangevraagd en aan alle regels werd voldaan. Enkele honderden mensen waren aanwezig.

 » Lees verder

Wat de Engelen in onze ziel doen | Mieke Mosmuller

wat-de-engelen-in-onze-ziel-doen-|-mieke-mosmuller

04-06-20 12:06:00,

door

Mieke Mosmuller

18-05-2016

3 commentaren
Print!

Deze keer citeer ik uit een voordracht van Rudolf Steiner, die staat in GA 182. In deze voordracht wordt het drievoudige ideaal van de mens beschreven en we kunnen meebeleven waar het helderziende denken de oorsprong van dit ideaal vindt.

‘Dan blijkt dat deze wezens uit de hiërarchie van de engelen – en in zekere zin elke engel nog afzonderlijk, die voor iedere mens in zekere zin zijn opgave heeft, maar ook voornamelijk door hun samenwerken – beelden in het menselijke astraallichaam vormen. Onder de leiding van de geesten van de vorm vormen zij beelden. Wanneer men zich niet tot een imaginatieve kennis verheft, dan weet men niet dat voortdurend in ons astraallichaam beelden worden gevormd. Zij ontstaan en vergaan deze beelden. Zouden deze beelden niet gevormd worden, dan zou er geen ontwikkeling van de mensheid naar de toekomst toe zijn, die overeenkomt met de bedoelingen van de geesten van de vorm. Wat de geesten van de vorm met ons tot aan het einde van de aarde-ontwikkeling verder bereiken willen dat moeten zij als eerste in beelden ontwikkelen, en uit deze beelden zal dan later de omgevormde mensheid, de werkelijkheid ontstaan. En deze beelden in ons astraallichaam vormen vandaag de geesten van de vorm reeds door middel van de engelen.

De engelen vormen in het menselijke astraallichaam beelden, beelden die men met het tot helderziendheid ontwikkelde denken bereiken kan. Kan men deze beelden, die de engelen in ons astraallichaam vormen vervolgen, dan blijkt dat deze beelden naar heel bepaalde impulsen, naar heel bepaalde principes gevormd worden en ze worden zo gevormd, dat in de wijze waarop deze beelden ontstaan als het ware krachten voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid liggen.

Wanneer men – hoe wonderlijk het ook klinkt, men moet het zo uitdrukken – de engelen beschouwt bij dit werk dat zij verrichten, dan hebben deze engelen bij hun werk een heel bepaald doel voor de toekomstige sociale vormgeving van het menselijk leven op aarde. En ze willen zulke beelden in het menselijke astraallichaam opwekken die heel bepaalde sociale toestanden in het menselijke samenleven van de toekomst zullen veroorzaken. De mensen kunnen zich er tegen weren te erkennen dat engelen in hen toekomstidealen willen opwekken,

 » Lees verder

Del Bigtree interviewt dr. Zach Bush – 1,4 miljoen keer bekeken in drie weken | Stichting Vaccin Vrij

del-bigtree-interviewt-dr.-zach-bush-–-1,4-miljoen-keer-bekeken-in-drie-weken-|-stichting-vaccin-vrij

03-06-20 11:59:00,

Misschien omdat dit interview afrekent met het verhaal dat virussen onze vijanden zijn, of misschien vanwege de heldere uitleg die de “onverklaarbare” symptomen van COVID-19 verklaart, of de respectvolle manier waarop Zach de kijker meeneemt in zijn manier van denken en kijken naar de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Wie zal het zeggen? Wat de reden ook is, dit interview scoort de meeste kijkers ooit van alle mensen die onderzoeksjournalist Del Bigtree heeft geïnterviewd in zijn talkshow de HIGWIRE.

Vaccinvrij heeft het volledige interview voor u ondertiteld. Wij hopen dat u er net zo door wordt geïnspireerd als wij.

 
Nederlandse ondertiteling: Sietske Hoogenboom

 » Lees verder

Coronavirus app – Track & Trace van de Nederlandse bevolking is spoedig een feit? | Stichting Vaccin Vrij

coronavirus-app-–-track-&-trace-van-de-nederlandse-bevolking-is-spoedig-een-feit?-|-stichting-vaccin-vrij

03-06-20 11:59:00,

“De overheid verwacht dat digitale toepassingen (bijvoorbeeld apps) nuttig zijn voor de volgende fase van de bestrijding van het coronavirus.” – Bron: RIVM[1]

Een landgenoot kwam er per toeval achter dat de voorbereidingen voor ‘bijvoorbeeld een app’ en een track and trace beleid van gezonde Nederlanders al flink gevorderd is. De coronavirus-app wordt automatisch mee gedownload als u een nieuwe update installeert op uw I-phone.’2

U denkt dat daar verder geen consequenties aan verbonden worden?

Op 20 mei zegt Hugo de Jonge in nu.nl:“Gedwongen quarantaine in nieuw testbeleid is niet uitgesloten”. Het volgende citaat is afkomstig van nu.nl3

“Met het coronavirus besmette personen en mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest kunnen gedwongen worden om in quarantaine te gaan. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei woensdag in een Kamerdebat dat daar een wettelijke basis voor is, “maar ik hoop er geen gebruik van te maken”. Op dit moment ziet de minister dat een overgrote meerderheid van de mensen van de GGD het advies krijgt om thuis in quarantaine te gaan na bijvoorbeeld een positieve test of als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat iemand in contact is geweest met een positief getest persoon. Als blijkt dat het nodig is om in te grijpen, kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s mensen dwingen om thuis te blijven.” – Nu.nl

De nieuwe app is onderdeel van het beleid waar minister Hugo de Jonge ‘geen gebruik van hoopt te maken.’ En dat laatste geldt waarschijnlijk alleen als het aantal mensen die zich niet wil laten vaccineren niet te groot wordt, want anders ‘moet’ hij wel?

Hoe de overheden hun greep op de massa tracht te houden

Onze politici zijn er van overtuigd dat het vaccin ons enige redmiddel is:

“Nederland is een open land en zolang er geen vaccin is, zal het coronavirus als een golf door de wereld blijven gaan en ons land niet overslaan.” – Mark Rutte4

“Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen in Nederland opnieuw plaatsvinden.” – Hugo de Jonge5


“Wanneer er een vaccin tegen het coronavirus gevonden is, kunnen mensen verplicht worden tot inenting.”Wie niet wil, verplichten we.”
– Minister Koen Geens – België6

Zelfs nu aan alle kanten blijkt dat het gevaar schromelijk is overdreven,

 » Lees verder

Europa bereidt zich voor op Covid-vaccinaties – eerst het vaccin op de markt, dan pas onderzoek naar veiligheid | Stichting Vaccin Vrij

europa-bereidt-zich-voor-op-covid-vaccinaties-–-eerst-het-vaccin-op-de-markt,-dan-pas-onderzoek-naar-veiligheid-|-stichting-vaccin-vrij

03-06-20 11:59:00,

Op 27-05-20 bericht het Universitair Medisch Centrum Utrecht UMCU op hun website: “Europa bereidt zich voor op COVID-vaccinaties”. Hieruit komt het onderstaande citaat:

“Wereldwijd zijn er meer dan honderd kandidaat-vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling. Zo’n tien daarvan worden nu al op kleine schaal in mensen getest, vooral in China en Amerika.

 
Omdat vaccins de enige oplossing lijken te zijn voor de coronapandemie, inclusief de bijkomende beperkingen in het dagelijks leven, is er een enorme druk om ze de markt op te krijgen. “Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin zo’n tien tot vijftien jaar, nu moet het binnen een jaar” vertelt Miriam Sturkenboom, hoogleraar Observational Data Analysis en werkzaam in het UMC Utrecht.

 
“Daarbij slaan de ontwikkelaars geen stappen over, maar ze doorlopen elke stap versneld. Als een vaccin dan over enige tijd op de markt komt, zal het waarschijnlijk maar in een aantal duizend mensen getest zijn. Vanwege de korte doorlooptijd is de onderzoeksgroep nu eenmaal gelimiteerd en zullen bepaalde subgroepen als ouderen, zwangeren en kinderen niet of nauwelijks in het onderzoek zijn meegenomen.” UMC1

Winst belangrijker dan bijwerkingen

Vaccins zijn de enige oplossing vanuit het perspectief van de fabrikant. Alternatieve geneeswijzen worden van tafel geveegd. De concurrentieslag is gaande. Maar de drie grootste voorstanders van vaccins in Amerika: Peter Hotez, Paul Offit en Dr. Anthony Fauci, hebben zich nu al over de problemen die zich met dit vaccin zullen voordoen uitgelaten. En volgens Bill Gates is het zo waarschijnlijk dat het vaccin ernstige bijwerkingen zal geven dat hij complete juridische vrijwaring van aansprakelijkheid voor vaccinatieschade wil. Voor degenen die het onderstaande filmpje nog niet gezien hebben, het is de moeite waard.

 
Kortom de kans is zeer groot dat dit vaccin sterfte en ernstige bijwerkingen zal veroorzaken. De “druk om de vaccins op de markt te brengen”, is groot. Dat is niet het probleem van de consument, maar zal het wel worden.

Zoals het er nu uitziet zullen “bepaalde stappen niet worden doorlopen”. En het vaccin zal niet worden getest op bejaarden, zwangere vrouwen en kinderen. Het is niet helemaal duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Maar de sterfte aan COVID doet zich in Nederland zo goed als alleen maar voor bij bejaarden,

 » Lees verder

Uitgeverij succesboeken heeft J.B. Handley vertaald – Stop de autisme epidemie! | Stichting Vaccin Vrij

uitgeverij-succesboeken-heeft-jb.-handley-vertaald-–-stop-de-autisme-epidemie!-|-stichting-vaccin-vrij

03-06-20 11:58:00,

In 2018 kwam in Amerika het boek ‘How to end the autism epidemic’ van J.B Handley uit. Het raakte een snaar en werd in Amerika juichend ontvangen door de miljoenen ouders van kinderen die zich direct in het verhaal van Handley herkenden. Het boek ging de grenzen over, en werd ook buiten Amerika opgemerkt als een uitermate waardevolle aanvulling op de bestaande vaccinatieliteratuur. In de facebook groep van Vaccinvrij en elders circuleerden vertaalde gedeeltes uit het boek. We zijn blij dat er nu een volledige vertaling is verschenen.

‘Stop de autisme epidemie – de oorzaak en oplossing van gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen’ van J.B. Handley is deze maand uitgekomen bij uitgeverij succesboeken.

In een notendop…

De auteur van dit boek is de vader van een kind met ernstige vaccinatieschade. Hij werd, net zoals het merendeel van de ouders van vaccin-beschadigde kinderen niet alleen geconfronteerd met een ernstige handicap, maar bovendien met onbegrip, ontkenning en onwetendheid in de medische wereld.

Handley beschrijft op een ontroerde manier het proces waar hij en zijn gezin doorheen zijn gegaan bij het bewust worden en aanvaarden van een “fatale fout”. Zijn grote verdienste is dat hij alle weerstand die hij is tegengekomen, heeft gebruikt als opstapje naar het blootleggen van werkelijkheid.

De vaccin-mythes, de belangenverstrengelingen, de blinde volgzaamheid aan verouderde medische dogma’s en meer, zijn ontrafeld en ontkracht.

Ernstige vaccinatieschade komt niet alleen maar voor in Amerika. Elke onderwijzer die gedurende langere tijd in het Nederlandse (lagere) schoolsysteem werkzaam is, zal u kunnen vertellen dat het aantal kinderen met gedrags-, leer- en ontwikkelingsstoornissen enorm toegenomen is, en verder toeneemt. En de oorzaak is onbekend… Klopt dat?

Staan artsen er voldoende bij stil dat zij een eed hebben afgelegd dat zij hun patiënten niet zullen schaden? Denkt u dat vaccinatieschade niet bestaat? Lees het boek van J.B. Handley. Denk mee, denk na en waarschijnlijk komt u op andere gedachten…

 
U kunt dit boek bestellen bij uitgeverij succesboeken

 » Lees verder

Hongkong–Londense politie weigert antwoord

hongkong–londense-politie-weigert-antwoord

03-06-20 11:52:00,

Op 14 november vorig jaar was Theresa Cheng, de Hongkongse minister van Justitie, op uitnodiging van het Britse Chartered Institute of Arbitrars naar de hoofdzetel in Londen gekomen voor een uitleg over de werking van Hongkong als centrum voor arbitrage rond allerlei geschillen tussen bedrijven onderling en met de overheid.

Arbitrage is een methode om rechtszaken te vermijden en alles binnenskamers te regelen. Hongkong is nu eenmaal een van ‘s werelds grootste financiële draaischijven en belangrijk op het vlak van de arbitrage. En dus was haar komst de meest logische zaak mogelijk.

Gewelddadige rellen

Het is een bezoek dat ze zich wel nog heel lang zal blijven herinneren. Voor haar leek het echter een routineklus. Londen kende ze uiteraard heel goed en bovendien was ze ooit voorzitter geweest van deze instelling. Dit ging dus vlot gaan, dacht ze vermoedelijk.

Maar in Hongkong was de toestand op dat ogenblik chaotisch met tienduizenden betogers, vooral studenten en ook scholieren, die op een uitermate gewelddadige wijze poogden de lokale regering te doen vallen en China zo te provoceren dat het haar leger ging laten ingrijpen. Een tweede Tiananmen dus met opnieuw een pak doden. Wat faalde.

Theresa Cheng Yeuk-wah, minister voor Justitie - Aanval in London 14 november 2019

Theresa Cheng, de Hongkongse minister van Justitie, werd op 14 november vorig jaar in het centrum van London op straat door gemaskerde betogers het hospitaal ingeklopt. Resultaat een gebroken arm en een ontwricht hand. De Britse regering noemde zich ‘bezorgd’ en de Londense politie… die doet niets. Britse hoffelijkheid?

Waarna een ‘verontwaardigde’ Verenigde Staten dan zoals met Tiananmen in 1989 nog maar eens sancties uitvaardigde tegen China en ditmaal ook Hongkong. Wie weet opnieuw gevolgd door de Europese Unie en Japan.

Kwestie van de pijn voor de Chinese regering zo groot mogelijk te maken. Kort ervoor was er ook de eerste dode gevallen. Een 70-jarige man die nadat hij tegen dit vandalisme had geprotesteerd door de betogers werd aangevallen en vermoord. Een andere tegenstander stak men dan weer in brand.

Wie had gedacht dat de Hongkongse minister daarom bij haar bezoek politiebewaking zou krijgen was echter verkeerd. Er was in de verste verten duidelijk geen politie te zien toen ze in Holborn in het centrum van de Britse hoofdstad naar haar afspraak trok.

 » Lees verder

De Corona Pandemie 2020: de testcase voor het bedrijfsmodel voor infectieziekten | KenFM.de

de-corona-pandemie-2020:-de-testcase-voor-het-bedrijfsmodel-voor-infectieziekten-|-kenfm.de

03-06-20 10:47:00,

Het WHO-Pandemieplan.

Een commentaar van Franz Ruppert.

Toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1946 werd opgericht, had zij de volgende definitie in haar masterplan: „Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek. Het genieten van de hoogst haalbare standaard van gezondheid is een van de fundamentele rechten van ieder mens, zonder onderscheid van ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand“.

Sinds de WHO steeds meer onder invloed is gekomen van donaties van de industrie en dubieuze stichtingen, is zij meer en meer een lobbybond geworden en verkort zij daarom ook steeds vaker haar definitie van ziekte en gezondheid tot het medisch-biologische model van besmettelijke ziekten. Als gevolg daarvan zouden er vooral ziekteverwekkers zijn die moeten worden bestreden met vaccins en medicijnen. De zelfgenezende activiteiten van het lichaamseigen immuunsysteem, de psychologische, sociale, economische, voedings- en omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de gezondheidstoestand van een persoon worden dus radicaal genegeerd. Daarom moeten voortaan grote bedragen aan openbare en particuliere middelen worden geïnvesteerd in de preventie van infecties en in het onderzoek naar en de verspreiding van vaccins, alsof het welzijn van de hele mensheid uitsluitend afhangt van een handjevol virussen. In 2019 heeft de WHO een overeenkomstig strategiedocument gepresenteerd:

 „De WHO heeft vandaag een mondiale influenzastrategie voor 2019-2030 goedgekeurd, die tot doel heeft mensen in alle landen te beschermen tegen de dreiging van de griep. De strategie is erop gericht seizoensgriep te voorkomen, de verspreiding van de griep van dieren naar mensen te beheersen en zich voor te bereiden op de volgende grieppandemie.

„De dreiging van een grieppandemie is altijd aanwezig“, zegt de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Het risico dat een nieuw influenzavirus zich van dieren naar mensen verspreidt en een pandemie veroorzaakt, is altijd aanwezig. De vraag is niet of we een nieuwe pandemie krijgen, maar wanneer. We moeten waakzaam en voorbereid zijn – de kosten van een grote griepuitbraak zullen veel hoger zijn dan de kosten van preventie“.

Het doel van deze nieuwe WHO-strategie is duidelijk geformuleerd: Bewaking en controle van alle mensen over de hele wereld,

 » Lees verder

Lezing door Axel Burkart: De 2de golf, vanwaar de angst en is deze terecht? / 25 mei 2020

lezing-door-axel-burkart:-de-2de-golf,-vanwaar-de-angst-en-is-deze-terecht?-/-25-mei-2020

03-06-20 06:58:00,

Lezing door Axel Burkart
De 2de golf, vanwaar de angst en is deze terecht?Axel BurkartTV
Gepubliceerd op 25 mei 2020

Ja welkom bij Axel Burkart TV

Vanavond wil ik nogmaals een korte bijdrage leveren op dat wat op dit moment actueel is, aan dit begrip van de zogenaamde tweede golf. Volgens officiële verklaringen hebben we immers een eerste coronagolf en we hebben al gehoord, we weten niet zeker of dat nu echt dit virus is, een virusgolf. En men is altijd bang dat er een tweede golf zal komen en omdat we met alle middelen verhinderen dat deze komt.

We hebben al een lezing gehad en meer, waar ik aangeduid heb dat de grote Spaanse griep van 1918 met 99 procent waarschijnlijkheid vanuit wetenschappelijk oogpunt geen griepgolf was die deze sterfgevallen veroorzaakt heeft. En nogmaals, dat moeten we ons altijd in ons bewustzijn roepen, massa vaccinaties wereldwijd, met name in de VS – dat betekent – we weten vandaag met een zeer grote waarschijnlijkheid dat de miljoenen doden zijn veroorzaakt door massa vaccinaties. 

En daar komt dit begrip van de tweede golf vandaan. De eerste golf was toen in 1918 in het voorjaar. Die was heel ongevaarlijk. Toen is niet veel gebeurd en in de herfst kwam met een geweldige kracht de zogenaamde tweede golf en dan spreekt men daar van 20 tot 100 miljoen doden. En we krijgen vandaag in de kranten al deze beelden getoond en nu horen we van experts, alles gedocumenteerd maar weinig in openbaarheid gebracht dat al deze doden – of voor het grootste deel – blijkbaar dood gevaccineerd werden.

Dat die door massa vaccinaties gestorven zijn. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke zaak. We hebben dan ook gehoord waarom zich toen het grote vergeten heeft voorgedaan. Waarom vrijwel niemand daarover bericht heeft, omdat er natuurlijk een groot belang bestond – met zeer grote waarschijnlijkheid – laat dit alstublieft niet zien, laat dit niet in openbaarheid komen. Men heeft toen logischerwijs geprobeerd dat allemaal te verhinderen, dat men er zelfs maar over nadenkt, dat dat de slachtoffers zijn geweest van massa vaccinaties. Dus dat is iets verschrikkelijks en daar komt deze angst voor de zogenaamde tweede golf vandaan waarmee op dit moment gewerkt wordt.

En nu moeten we ons bewust worden,  » Lees verder

Genoeg van de consensus!, door Thierry Meyssan

genoeg-van-de-consensus!,-door-thierry-meyssan

03-06-20 06:57:00,

In theorie zijn politici en artsen die lange studies hebben gevolgd, wetenschappers. Maar in de praktijk hebben maar weinig mensen een wetenschappelijke benadering. Niemand wil vandaag de dag de verantwoordelijkheid nemen voor de vermeende gezondheidsmaatregelen die zijn genomen (opsluiting, sociale afstandelijkheid, het dragen van maskers en handschoenen). Ze verschuilen zich allemaal achter collegiale beslissingen, het aanroepen van wetenschap en consensus.

JPEG - 46.9 kB
Van links naar rechts: de minister van Binnenlandse Zaken, de premier en de minister van Volksgezondheid kondigen ongrondwettelijke maatregelen aan. Zij geven het woord aan de voorzitter van het Wetenschappelijk Comité Covid-19 en het Nationaal Ethisch Adviescomité om zijn “wetenschappelijke” zegen te ontvangen.

Façade Collegialiteit

De uitbraak van Covid-19 verraste politici die hun primaire functie uit het oog verloren hadden: het beschermen van hun medeburgers.

In paniek, wendden ze zich tot een paar goeroes. In dit geval de wiskundige Neil Ferguson van het Imperial College [1] en de arts Richard Hatchett van CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), voormalig medewerker van de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld [2] Om de beslissingen die ze hadden genomen te communiceren, riepen ze zowel wetenschappers op om ze te rechtvaardigen als morele figuren om ze te onderschrijven.

Zo heeft president Emmanuel Macron in het wereldse Frankrijk een wetenschappelijk comité Covid-19 opgericht, dat hoofdzakelijk bestaat uit wiskundigen en artsen, onder het gezag van de voorzitter van het Nationaal Raadgevend Ethisch Comité.

Iedereen kon zien dat de wetenschappers het in het algemeen niet eens waren met de epidemie. De keuze van de leden van deze Raad maakte het dus mogelijk om degenen die niet wilden worden gehoord bij voorbaat uit te sluiten en alleen het woord te geven aan degenen die wel wilden worden gehoord. Bovendien was de benoeming van een rechtspersoonlijkheid aan het hoofd van dit mechanisme bedoeld om beslissingen te rechtvaardigen die mensen van hun vrijheid beroven en waarvan wordt beweerd dat ze noodzakelijk zijn, maar waarvan bekend is dat ze in strijd zijn met de Grondwet.

Met andere woorden, het comité was slechts een scherm om de verantwoordelijkheid van de president van de Republiek en zijn regering te doen vergeten. Bovendien is er al een volksgezondheid administratie en een hoge raad voor de volksgezondheid,

 » Lees verder

Jonge mensen met COVID-19

jonge-mensen-met-covid-19

03-06-20 06:54:00,

Schermafbeelding 2020-06-02 om 09.28.36

Ja maar er zijn ook veel jonge mensen met COVID-19 opgenomen en overleden’ is mij vaak verweten als ik stelde dat het met name oudere mensen waren die getroffen worden door het SARS-CoV-2 en COVID-19.

Hoe jong is dan jong?’ was mijn wedervraag.

Nou dertigers, gezond en sportief,’ werd dan gezegd.

Had ik het mis? Overdreven zij? Tijd om de stand van zaken per 1 juni op een rijtje te zetten.

Voor de argumentatie heb ik een ‘jong iemand’ gedefinieerd als jonger dan veertig jaar en een ‘oudere‘ als iemand die ouder is dan zeventig jaar. Daarmee zeg ik niet dat iemand van 40 of 60 jaar niet ‘jong’ is.

Ziekenhuisopnames (gegevens RIVM/CBS)

In totaal zijn tot 1 juni 2020  11.744 patiënten met COVID-19 of een verdenking daarop in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen geweest.  Daarvan waren er 4126 (35,1%) ouder dan zeventig jaar en 608 patiënten (5,1%) jonger dan 40 jaar.

Er zijn in Nederland 5962 patienten aan COVID-19 overleden. Daarvan waren 4290 patienten ouder dan 70 jaar (72%) en 15 patiënten (0,2%) jonger dan 40 jaar. Van de 5962 overledenen was zelfs 62% (n=3684) ouder dan 80 jaar en 18% (n = 1098) ouder dan 90 jaar. Het waren dus met name ouderen die zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Van alle in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen patiënten had 70% bewezen een of meer onderliggende chronische ziekte(n), 10% had dit niet en van 20% was dit bij opname onbekend.

Opname op de intensive care (gegevens NICE)

Op de intensivecareafdelingen lagen de meest zieke COVID-19 patiënten.

In totaal zijn op Nederlandse intensive care (IC) afdelingen tot 1 juni 2020 2887 patiënten met bewezen of daarop verdachte COVID-19 opgenomen. Daarvan zijn er 829 patiënten (28,7%) op de IC overleden. Van deze overledenen waren er 427 patiënten (51,5%) ouder dan 70 jaar en 10 patiënten (1,2%) jonger dan 40 jaar. Ongeveer zeventig procent van de patiënten met COVID-19 heeft de IC levend kunnen verlaten.

Analyse

In 2019 had Nederland 17.282.163 inwoners, waarvan 8.101.825 mensen jonger waren dan 40 jaar (46,8% van de gehele bevolking).

 » Lees verder

Corona: Vreedzaam protest moet worden gehoord | KenFM.de

corona:-vreedzaam-protest-moet-worden-gehoord-|-kenfm.de

03-06-20 06:52:00,

De advocaat uit Leipzig, Ralf Ludwig, neemt de juridische weg en roept de rechtbanken op om de gedeeltelijke herroeping van het recht van vergadering ongedaan te maken.

Een commentaar van Christiane Borowy.

Laat ik het meteen zeggen: ik heb eigenlijk niet de hele tijd zin om over Corona te schrijven. Maar het probleem is dat het met de dag noodzakelijker wordt dat legaal geregistreerde claims van de burgers ten minste gedeeltelijk teniet worden gedaan en dat tegelijkertijd het protest daartegen zo sterk wordt ingeperkt.

Wie op dit moment een evenement wil organiseren, heeft in principe het probleem dat het aantal deelnemers sterk beperkt zal zijn en er zijn ook andere strenge voorwaarden. Deze worden gelegitimeerd door de bescherming van de bevolking tegen de pandemie. Het recht van vergadering wordt echter ook sterk ondermijnd. Als slechts een zeer klein aantal mensen mag deelnemen aan een demonstratie, dan kan de gebruikelijke uiting van kritiek op de regering – een massale demonstratie – niet eens plaatsvinden. Dit werd ook het lot van de demonstraties in Stuttgart, die steeds meer beperkt werden in hun aantal deelnemers door steeds nieuwe regels.

Ondanks alle tegenslagen vinden er in veel Duitse steden nog steeds protesten plaats tegen de Corona-maatregelen. Vandaag, op 30 mei 2020, zal er, naast de demonstraties en meditaties tegen de door de Corona-pandemie gerechtvaardigde beperkingen van de Duitse grondwet, in de Duitse hoofdstad een bijeenkomst plaatsvinden om te protesteren tegen de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein – dit is een relaisstation voor drone-oorlogen van het Amerikaanse leger.

De eis van advocaat Ralf Ludwig om de gedeeltelijke afschaffing van het recht van vergadering te herroepen is absoluut relevant voor demonstranten en organisatoren van massademonstraties. Ludwig vertegenwoordigt de organisatoren van de bovengenoemde demonstraties in Berlijn en Stuttgart en roept de administratieve en constitutionele hoven op om het gedeeltelijke verbod op het recht van vergadering om te keren door een algemene beperking van het aantal deelnemers, waardoor „de decennia oude fundamenten van een effectieve rechtsbescherming en de bijzondere betekenis van het recht van vergadering in de Corona-crisis worden hersteld“, zoals zijn perscommuniqué een paar dagen geleden verklaarde.

De advocaat steunt het initiatief „Terminates Ramstein Airbase“ in Berlijn en het initiatief „Querdenken 711“ in Stuttgart.

 » Lees verder

Zijn Corona hygiëne demo’s “de valse protesten”? | KenFM.de

zijn-corona-hygiene-demo’s-“de-valse-protesten”?-|-kenfm.de

03-06-20 06:51:00,

Een commentaar van Rainer Rupp.

Vandaag de dag is de zin van Kurt Tucholsky net zo waar als altijd: „Niets is moeilijker en niets vereist meer karakter dan in tegenstelling tot de tijd te zijn en hardop te zeggen: Nee! De tijd van Tucholsky, waarin een voortdurend bezoek van fascistische moordjongens te verwachten was, is echter nog niet te vergelijken met ons heden. Want wie vandaag publiekelijk „Nee“ zegt tegen het politiek correcte denken dat officieel door de federale regering en de media wordt gepropageerd, hoeft zich nog geen zorgen te maken over zijn fysieke bestaan.

Maar je kunt ook mensen vernietigen zonder ze te doden, bijvoorbeeld door ze van hun materiële bestaan te beroven, door ze hun baan te laten verliezen en geen nieuwe te krijgen, of door ze opzettelijk te belasteren met alle kunsten van de psychologische oorlogsvoering, zodat ze gepest worden door hun sociale omgeving vanwege hun zogenaamd „verwarde, samenzweringstheoretische of esoterische“ opvattingen, en die niet zelden veranderen in onaanraakbaren, zelfs voor individuele familieleden. Vandaag de dag worden alle prominente kunstenaars, artsen, schrijvers, politici en journalisten die gebruik maken van hun fundamentele recht op vrije meningsuiting en ook van de vrije verspreiding van hun standpunten, aan dit gevaar blootgesteld, en ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in het door de staat opgelegde corona-denken.

Als „personen van algemeen belang“ zijn deze mensen gevaarlijke opiniemakers geworden voor de versleten maar nog steeds heersende politieke kaste. Want in combinatie met het enorm toegenomen bereik van de „alternatieve media“ bereiken hun stemmen steeds grotere delen van het publiek. Daar ontmoeten ze steeds vaker zoekende en vaak ontevreden mensen die zich aangesproken voelen door de politiek incorrecte of zelfs provocerende boodschappen van de alternatieve vermenigvuldigers, omdat ze zelf vaak machteloze woede voelen over de schandelijke activiteiten van de geldaristocratie en haar politieke elites.

Spontaan wordt men getroffen door bijv. de federale minister van Verkeer, die nog steeds in functie is en in waardigheid ondanks ernstige schendingen van de wet met honderden miljoenen euro’s aan schade voor ons belastingbetalers, of de voormalige minister van Defensie, die met succes de Bundeswehr heeft ontwapend met haar honderden miljoenen euro’s aan onafgehandelde adviesvergoedingen en in een partijintern vriendjespolitiek – zonder democratische verkiezingen – naar de toppost van de EU-commissie in Brussel is weggeweest,

 » Lees verder

Intimideren, belasteren, verdelen | KenFM.de

intimideren,-belasteren,-verdelen-|-kenfm.de

03-06-20 06:51:00,

De climax van Verdeel en Overwin, of de zwanenzang van de elites?

Een standpunt van Jochen Mitschka.

Wie de afgelopen weken de media heeft gevolgd, kon niet meer opschieten met het schudden van zijn hoofd over de politiek-media-uniforme opinie. De top van haatzaaiende en maatschappelijk verdeelde beledigingen door tegenstanders van het overheidsbeleid in het geval van COVID-19, verspreidde zich vierentwintig uur per dag door de kwaliteitsmedia, ontketende zich uiteindelijk in brandbommen tegen voertuigen van de organisatoren van een demonstratie in Stuttgart. Terwijl nieuwe „fact-finders“ en „anti-hate organisaties“, gefinancierd door belastinggeld of de vestiging, blijven beweren dat ze nu actie ondernemen tegen de haat op het net. Natuurlijk was alleen „haat“ bedoeld als verzet tegen de mainstream. Niet de onrust die leidt tot sociale stigmatisering en erger nog tegen dissidenten.

En ik heb geen onmiddellijke reactie van verontwaardiging gehoord van politici of de media op de brandstichtingsaanvallen. Natuurlijk wordt lippendienst bewezen „tegen geweld“ en wordt de gebruikelijke toespraak van Orwell verspreid in de geest van 1984. Tegelijkertijd circuleren er video’s die politieagenten afschilderen die het tonen van de basiswet verbieden. En het wordt duidelijk dat er een groeiende neiging is om mensen te intimideren om af te zien van de uitoefening van hun recht om te demonstreren.

Geen van de in de Bondsdag vertegenwoordigde partijen vond de moed om, tegen de conformistische druk van het populisme in, de positie van de corona politieke critici in de Bondsdag te dragen, met uitzondering van de AfD. Het is echter twijfelachtig of de partij dit heeft gedaan om dezelfde redenen die de critici wakker houden. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de economische gevolgen, maar om de steeds hardere stelling dat er meer mensen zullen moeten lijden en sterven als gevolg van de stillegging dan mogelijk en waarschijnlijk is door een virus.

Tot slot kan deze eensgezindheid in de Bondsdag worden opgevat als een indicatie dat mijn hypothese juist is dat we worden gedomineerd door een consensus van de grote politieke partijen, die de facto een bevoegdheidsverdeling op basis van één pijler hebben ingevoerd (1).

Wat we op 17 mei 2019 al hadden meegemaakt, met de laster van de mensenrechtenbeweging BDS,

 » Lees verder

Teken de oproep voor een parlementaire enquête over het coronabeleid!

teken-de-oproep-voor-een-parlementaire-enquete-over-het-coronabeleid!

02-06-20 07:56:00,

Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder noemenswaardige publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een lamgelegd parlement en zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Er moet een grondig onderzoek komen naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze en een eventuele volgende crisis!

Het zwaarste en effectiefste middel hiervoor is een parlementaire enquête. Iedereen die wordt gevraagd om te getuigen – inclusief kabinetsleden en leden van het Outbreak Management Team – is wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder ede.

Teken nu onze oproep:

“Aan de Tweede Kamer:

Wij, de ondertekenaars, vragen met klem om een parlementaire enquête over het coronabeleid op de kortst mogelijke termijn. Burgers moeten hierbij een belangrijke rol krijgen. Er moet onderzocht worden hoe de democratie en de burgerrechten beschermd worden in tijden van crisis, en hoe de burgers het laatste woord kunnen hebben over noodmaatregelen die raken aan onze grondrechten.”

Ik teken de oproep:

Velden met een sterretje* zijn verplicht.

 » Lees verder

Hoe het RIVM Nederland naar een faillissement leidt

hoe-het-rivm-nederland-naar-een-faillissement-leidt

02-06-20 07:00:00,

Van de buitenkant bezien lijkt het draagvlak voor de coronamaatregelen van het kabinet nog steeds hoog. Tegelijkertijd manifesteren critici zich steeds luider. Niet via de reguliere media die in hun ogen louter staatspropaganda bedrijven maar via blogs en online tv-kanalen. Grootste boosdoener: het RIVM dat de economie ‘naar de jaren dertig terug knuppelt’. Meest gehoorde oplossing: ‘Om een pandemie te voorkomen moet je alle virologen in quarantaine nemen.’

Virale abacadabra van Jaap van Dissel

In politiek opzicht zijn deze maanden met afstand de gemakkelijkste die het kabinet-Rutte III in zijn regeerperiode tot nu toe heeft beleefd. De Tweede Kamer komt vrijwel niet meer bij elkaar en als ze dat wel doen, dutten de volksvertegenwoordigers in bij de virale abacadabra van Jaap van Dissel of stellen, eenmaal wakker, een paar intelligent overkomende vragen en kibbelen daarna een end weg over kwesties als: mag je in de trein nu wel of geen nutteloos mondkapje dragen?

Zorg voor coronapatiënten heeft honderdduizenden gezonde levensjaren gekost

Zelfs het feit dat het kabinetsbeleid rampzalige gevolgen heeft voor andere patiënten, bijvoorbeeld hart- en kankerpatiënten die in de voorbije periode niet behandeld konden worden, inspireert Kamerleden niet. Na de publicatie vorige week van een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat de ziekenhuiszorg voor coronapatiënten 13- tot 21-duizend gezonde levensjaren heeft gered maar 100- tot 400-duizend gezonde levensjaren heeft gekost, bleef het oorverdovend stil in het parlement.

Grondrechten opgeheven door noodverordeningen

Van burgers en ondernemers die het niet eens zijn met de draconische maatregelen, heeft Rutte III zo mogelijk nog minder te vrezen. Zij zijn met een paar noodverordeningen buiten gevecht gesteld. Alle zalen en cafés zijn gesloten. Binnenskamers met meer dan drie personen bijeenkomen is verboden. Buitenshuis demonstreren is verboden. En zo zijn er met een beroep op de Wet publieke gezondheid nog meer grondrechten opgeheven. Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap, maakte zich hier zo boos over dat hij opriep de coronaboetes niet te betalen.

Journalisten hebben zich laten muilkorven

En tenslotte bezorgt ook de pers het kabinet geen kopzorgen, zelfs geen frons. De Wet openbaar bestuur waarmee journalisten lastig overheidsdossiers boven water kunnen krijgen, is afgeschaft. ‘Zorgt voor een onredelijke extra belasting van ambtenaren,’ liet minister De Jonge weten. Niet dat er een lange rij wachtenden voor het Wob-loket stond.

 » Lees verder

Anti lockdown protest: demonstranten in Milaan eisen aftreden regering

anti-lockdown-protest:-demonstranten-in-milaan-eisen-aftreden-regering

01-06-20 08:31:00,

Al wekenlang zijn er overal in de wereld protesten tegen de lockdown. Afgelopen zaterdag was er onder meer een groot protest in Milaan. Uit de beelden spreekt meer en meer iets onverzettelijks. Als de mensen het echt helemaal zat zijn, dan werpen ze hun monddoekjes van zich af en hernemen ze hun vrijheid.

Milaan

De betogers in Milaan eisen niet alleen de stopzetting van alle beperkende maatregelen, maar ook het aftreden van de regering en nieuwe verkiezingen. Dat is vergaand, maar ook logisch. Tegenover al dat afbreken, kleinhouden en muilkorven (mondkapjes) staat dat het volk zich weer kan uiten en uitspreken. Met andere woorden: dat het de macht, die het uit handen gegeven heeft, weer terugpakt.

Ik zie dit als een belangrijk signaal van de richting waarin de protestbeweging zich kan gaan ontwikkelen. De Italianen vormen daarin op dit moment een voorhoede.

De spreker op de beelden is Antonio Pappalardo, een voormalig generaal bij de Carabinieri. Hij zei: “Het Italiaanse volk is niet bang. Het heeft de wens zich van dit juk te bevrijden. Dat is het einde van deze regering van arrogante lieden.”

Buenos Aires

Eenzelfde spirit als in Milaan afgelopen zaterdag in de hoofdstad van Argentinië: “We must take back our Republic, and protect it from tyranny.”

En el Obelisco #RecuperemosLaRepública pic.twitter.com/bXMq9hELmB

#EquipoRepublicano (@EquipoRepublica) May 30, 2020

Brisbane (Australië): Tegen lockdown, gedwongen vaccinatie en 5G

Demonstraties waren er ook in Melbourne, Sydney, Perth en Canberra. Leuzen: “my body, my choice”, “free-will is essential”, and “save lives, end the lockdown”. Ook riepen de betogers: “Arrest Bill Gates!” en “Arrest Fauci!”.

Time Square, New York

De grote woede over de dood van George Floyd en breder, het politiegeweld in de VS, Europa en Australië, leidde overal in de wereld tot demonstraties. Zoals in het hart van New York. De betogers lappen daarmee de anti-demonstratieregels van de lockdown aan hun laars.

Dam Amsterdam, maandag 1 juni

En terwijl ik deze posting schrijf gebeurt precies hetzelfde in Amsterdam!

Bomvolle Dam in Amsterdam voor protest tegen Amerikaans geweld https://t.co/0BveVvu3vT via @telegraaf Je gelooft je ogen niet “Daarvoor is de demonstratie té belangrijk”..

 » Lees verder

Prof.dr. Cees Hamelink over zwalkend COVID-19-beleid..!

profdr-cees-hamelink-over-zwalkend-covid-19-beleid.!

01-06-20 08:21:00,


x
x
Prof.dr. Cees Hamelink over
zwalkend COVID-19-beleid..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

In een uitermate interessante wisseling van inzichten, doet emeritus professor dr. Cees Hamelink in dit interview, een aantal stevige uitspraken over de manier waarop Mark Rutte en de zijnen, beleid voeren in het kader van de Corona/COVID-19-crisis. Voor Hamelink is het overduidelijk: de sluwheid van het Kabinet Rutte om zich te verschuilen achter de MENINGEN van deskundigen, is voor Rutte straks een vrijbrief om de verantwoordelijkheid af te wimpelen, rondom de maatregelen die wij als Nederlanders allemaal voor de kiezen krijgen. Maar zijn dekmantel is té doorzichtig en meteen al blijkt in dát kader, dat de beleidsadviezen van deskundigen, ABSOLUUT NIETS te maken hebben met wetenschappelijke kennis en/of inzichten.

Maar de overheid zegt zich bij al de huidige maatregelen voortdurend gebaseerd te hebben op wetenschappelijke inzichten. Dat was misleidend uitermate misleidend, want er waren geen wetenschappelijke inzichten. We verwijzen je ook naar het gesprek van dr. Willem Engel met Café Weltschmerz (HIER), waaruit overduidelijk de ON-WETENSCHAPPELIJKE achtergronden en FOUTEN zichtbaar worden. Er was geen enkele wetenschap, over dat wat het beste zou zijn voor de aanpak van samenleving.

Jaron Harambam

Bovendien waren de deskundigen van de RIVM en OMT uitsluitend medisch georiënteerde specialisten en virologen die geen benul hadden over hoe een samenleving in elkaar zit. Daarnaast was hún consensus over de medische aanpak, niet meer dan dát.. Een consensus van inzichten, die NIETS te maken had met wetenschappelijke kennis. Een boeiend gesprek tussen emeritus hoogleraar Cees Hamelink en TV producer Flavio Pasquino. Met dank aan het onvolprezen goede werk van Café Weltschmerz. En bedenk:

Het COVID-19- complot..?
In het interview komt het fenomeen ‘complotdenken’ ook aan de orde. Door Cees Hamelink en zijn interviewer wordt het fenomeen complotdenken als ‘mistroostig handelen’ gekwalificeerd. Sterker nog, het is een excuus -voor met name EGO-persoonsgedreven journalisten- om zaken niet in essentie te onderzoeken en erover te rapporteren.. Want feitelijk ‘Is elke verklaring voor een onopgeloste zaak, die nog niet hard bewezen kan worden, feitelijk een complottheorie’. Of zoals Dr. Cees Hamelink het keurig verwoordt:

“Een complot is een doodnormaal verschijnsel in de menselijke samenleving.
Want er zijn altijd mensen die met elkaar plannen bedenken tégen anderen mensen en/of groepen”

Of zoals de socioloog Jaron Harambam (HIER) in zijn wetenschappelijke werk rondom complottheoriëen gezegd heeft:

“Het verschil tussen een journalist en een ‘complotdenker’
is slechts,

 » Lees verder

Minneapolis George Floyd moord door politie methode om burgeroorlog te ontketenen?

minneapolis-george-floyd-moord-door-politie-methode-om-burgeroorlog-te-ontketenen?

01-06-20 01:01:00,

bron: vip.pt

De moord door politieagenten Derrek M. Chauvin in Minneapolis op de negroïde man George Floyd, heeft de nodige verdachte elementen in zich die de indruk wekken dat er bewust een burgeroorlog ontketend wordt. Het zou erg kort door de bocht zijn te stellen dat we met een filmproductie te maken hebben en we willen natuurlijk niet als complotdenkers betiteld worden.

Toch is het nuttig om ons te beseffen dat het met de greenscreen en CGI technieken van heden ten dage niet moeilijk is om deepfake personages en levensecht lijkende gebeurtenissen volledig in scene te zetten (inclusief smartphone filmpjes en getuigenverklaringen). Lees daarover meer hier.

Het feit dat George Floyd 4 minuten lang met de knie op de nek gedrukt wordt en het feit dat het zo uitgebreid gefilmd is, mag verdacht heten.

Om het stigma complotdenker te vermijden is het handig om ook even naar de mainstream media te verwijzen. De gigantische plunderingen en in brand gestoken hoeveelheid gebouwen, rieken naar professioneel rellen. Als zelfs de media hier naar verwijzen, moet er toch een alarmbelletje af gaan.

De explosieve reactie van Black Lives Matters demonstranten staat niet op zichzelf, want ook Antifa demonstranten mengen zich in het rellen. Lara Logan van Fox News legt in onderstaand interview met de transgender host uit dat dit professionele relschoppers zijn. Wat zij niet zegt, maar waar ik u op wijs, is dat de dames en heren van het masterscript deze chaos al lang gepland hebben. Amerika moet in chaos vervallen. Dat betekent dat we vermoedelijk met militairen in burger te maken hebben; professionele relschoppers die de aanstaande burgeroorlog moeten doen ontvlammen.

Het overslaan van de rellen naar andere steden is op zichzelf ook een teken aan de wand dat hier een gecontroleerd krachtveld achter zit. Het valt bijna niet te verklaren dat de Derrek M. Chauvin politiemoord (want zo mogen we het wel noemen) op 1 man, zoveel heftigheid veroorzaakt. Het valt eigenlijk al niet te verklaren dat deze moord door de agent zo uitgebreid gefilmd is en dat collega politieagenten niets doen. Het is alsof er aangestuurd is op een burgeroorlog met de politie als grote vijand.

Ook de website DFNS Veterans onderzocht beeldmateriaal uit Detroit,

 » Lees verder