De Britse Coronavirus wet – een vorm van machtsmisbruik? | Stichting Vaccin Vrij

de-britse-coronavirus-wet-–-een-vorm-van-machtsmisbruik?-|-stichting-vaccin-vrij

07-04-20 08:02:00,

Recent heeft het Britse Lagerhuis in alle stilte de zogenaamde Coronavirus Bill in behandeling genomen.[1] Voor zover ik kan zien, heeft geen van de Main Stream Media hiervan melding gemaakt, noch in Groot-Brittannië noch in Nederland. Daarvoor was wel alle aanleiding geweest. Want deze ‘bill’ geeft een aardig inzicht in de wijze waarop een overheid in een crisis aanleiding ziet om de vrijheid van haar burgers te beperken.[2]

De Coronavirus Bill is een lijvig document dat verwijst naar allerlei andere wettelijke bepalingen die in sommige gevallen buiten werking worden gesteld of juist worden aangevuld.[3] De wet zal een geldingsduur van twee jaar hebben. Maar de overheid krijgt de bevoegdheid om verlengingen door te voeren.[4]

De achtergrond van het wetsontwerp

De beoogde wet is overduidelijk geschreven voor een situatie waarin het land met de bestaande infrastructuur het aantal zieken en doden als gevolg van een besmettelijke ziekte niet meer aan zou kunnen. Een situatie waarbij onder meer:

  • de ziekte zo om zich heen grijpt dat er een tekort ontstaat aan artsen en verpleegsters
  • de stoffelijke overschotten zich opstapelen
  • er tekorten aan voedsel kunnen ontstaan.

Kortom, een situatie die zou kunnen leiden tot een maatschappelijke ontwrichting. Zo is een heel hoofdstuk van het wetsontwerp gewijd aan het vervoer, het bewaren en het begraven van de doden.[5]

Voor mij staat vast dat dit wetsontwerp al klaar lag toen de coronavirus crisis uitbrak. Ik heb zelf ervaring met het wetgevingsproces in Nederland. Het is alleen al daarom voor mij uitgesloten dat men deze wet in een paar weken heeft kunnen opstellen. Het wetsontwerp zit zó grondig in elkaar; men heeft aan zó veel onderwerpen gedacht en er wordt naar zó veel andere wettelijke regelingen verwezen dat het opstellen daarvan op zijn minst een jaar moet hebben gevergd.

“Wat goed dat de Britse overheid vooruit heeft gekeken en voorbereid was op de huidige situatie”, is een gedachte die nu bij de lezer zou kunnen opkomen. Is die gedachte ook terecht? Laten we eerst eens kijken wat er in het wetsontwerp staat.

Wat regelt het wetsontwerp?

De beoogde wet regelt talloze aangelegenheden.6

Zo is bij voorbeeld bepaald dat plaatselijke verkiezingen die stonden gepland,

 » Lees verder

11e september, klimaathysterie en Corona – Wakker Mens

11e-september,-klimaathysterie-en-corona-–-wakker-mens

07-04-20 02:50:00,

de golfbeweging van de financiële wereld

De huidige Coronacrisis zou je koren op de molen van de globalisten kunnen noemen. Hierbij bedoelen we de globalisten die een One World, een One Community of een één wereld besturing verheerlijken. Zo heerlijk gemeenschappelijk met z’n allen dus.
Geen oorlogen meer, eerlijke verdeling van grondstoffen, globale milieu politiek en wereldwijde vaccinaties. Het klinkt allemaal zo verleidelijk, veilig en ongelooflijk mooi. Vooral een wereldwijde vaccinatie plicht zal na Corona bejubelt worden.

De werkelijk drijvende krachten achter deze globalisatie hebben een geheel andere agenda. Een barricade vrije expansie voor het bedrijfsleven en het uitschakelen van lokale regeringen, bij ons bekend onder de werknaam TTIP en CETA. De onzichtbaar werkende marktgeest die het zonder wetten en regels zal richten. Nou ja, minimale globale afspraken dan nog. Deze onzichtbare marktgeest brengt ons voorspoed en alleen maar goeds. We zullen ons zeer “prettig” gaan voelen.

Ernst Wolff schreef in 2019 het boek De financiële tsunami. Hieronder een interview van 20 maart jl. met hem. Hij beschrijft hierin dat nu, ten tijde van het Coronavirus, de derde, laatste en grootste golf van deze tsunami in ons financiële systeem zal plaatsvinden.

De financiële tsunami komt

Sorry, we zijn nog niet klaar met de ondertiteling.

Even hersenstormen

Zijn er parallellen te ontdekken tussen de drie tsunami golven in de financiële wereld, waarvan Ernst Wolff in het bovenstaande interview spreekt, en de (door elk Wakkermens) waar te nemen mediahypes die in de afgelopen jaren uiteindelijk tot massieve inperking van burgerrechten, privacy, vrije meningsvorming en vrije meningsuiting hebben geleid?
Hierbij is tevens met de massieve meningsvorming door de media, de middenweg geëlimineerd, het gebied van waaruit de vrije, eigen en individuele meningsvorming plaats vindt. Hierdoor is de tweeledigheid gestandaardiseerd: waar – onwaar, voor – tegen, 010101, enz. enz.

 

Verdeel en heers

1 – Het schrappen van de burgerrechten.
De eerste grote financiële crisis in 1998
en de aanslagen op 11 september 2001.

De globale angst voor geweld wordt geïnstalleerd en is inmiddels vast bestanddeel van ons dagelijks leven. De gevolgen zijn het begin van de inmiddels gelegitimeerde en openlijke surveillance staat.
Bush: Wie niet voor ons is, is tegen ons.

 » Lees verder

Nederland Politiestaat

nederland-politiestaat

07-04-20 02:45:00,

YouTube censuur

En zo verging de vrijheid, met een daverend applaus

Kit Knightly

Afgelopen weekend deed ik boodschappen. De straten waren spookachtig stil. Onderweg zag ik meerdere keren een patrouileerende politieauto. Een vriendin uit Den Haag belde mij. Tijdens een wandeling op het strand zweefden er drones boven de wandelaars om de juiste afstand tussen mensen te bewaken.

In de supermarkt lopen mensen zenuwachtig met een boog om elkaar heen. Betalen met content geld is vanwege de sociale druk nauwelijks mogelijk. Bij het aanbieden van een wettig betaalmiddel word ik aangekeken alsof ik radioactief afval aanbied. Ik heb toch ook net die boodschappen aangeraakt? En de mensen voor mij de pin toetsen?

Samen met de mensen om mij heen probeer ik de situatie te begrijpen. We wisselen video’s uit. Regelmatig krijgen we een zwart beeld met de melding dat deze video een thoughtcrime betrof en niet geschikt is om naar te kijken. Verschillende steden openen kliklijnen. In bejaardentehuizen worden inwoners beboet wanneer ze stiekem hun kinderen of kleinkinderen ontvangen. In de krant lees ik dat onze telefoons vanwege corona gevolgd worden. Nu openlijk – de sleepwet was er toch al door? Ondanks dat er tegen was gestemd..

Al voor de corona uitbraak maakte ik me ernstige zorgen om de uitrol van 5G. Samen met andere burgers in mijn stad organiseerden we ons, informeerden andere burgers, probeerden de gemeente op haar verantwoordelijkheid aan te spreken. We hadden het gevoel dat er eindelijk een kritieke massa begon te ontstaan – in Italië zeiden meer dan 150 gemeentes nee tegen 5G, de beweging zette zich door naar Europees niveau.

Tirannie in een handomdraai

Op dit moment kunnen we niet meer samenkomen. Informatie uitwisselen wordt steeds lastiger, referenties naar 5G worden snel verwijderd van ‘social’ media. Wel laat de Nederlandse staat de veiling van 5G frequenties doorgaan, terwijl vragen van de Tweede Kamer over risico’s voor de volksgezondheid onbeantwoord blijven. Daarbovenop probeert het kabinet er zonder democratisch debat stapels (84) wetten door te duwen terwijl de volksvertegenwoordigers thuis zitten.

Het lijkt op een dystopische science fiction film. Of, op 1984 maar dan met meer geavanceerde technologie. Hier zou de Stasi van dromen.

 » Lees verder

Naar de ‘hunger-game’ samenleving? – Ad Broere’s Blog

naar-de-‘hunger-game’-samenleving?-–-ad-broere’s-blog

07-04-20 02:22:00,

David Icke werd geinterviewd voor London Real TV. Hij waarschuwt in dit interview voor de instorting van de economie als gevolg van de corona crisis.

Het midden- en kleinbedrijf gaat wereldwijd verdwijnen, zzp’ers hebben geen werk meer. De economie gaat worden gedomineerd door enkele multinationals. Er ontstaat een gigantische werkloosheid. Er zal een vorm van basisinkomen zijn, maar dat is net genoeg om niet dood te gaan en niet genoeg om van te leven. Bovendien wordt dat basisinkomen verbonden aan voorwaarden, die ‘van bovenaf’ worden gedecreteerd, zoals bijvoorbeeld verplichte vaccinatie. Voldoe je niet aan de voorwaarden dan word je een paria. Cashgeld verdwijnt en digitaal geld in de vorm van een wereldmunt zet de toon, uitgegeven door de BIS Bank, dat zijn masker zal laten vallen en het werkelijke doel van zijn bestaan toont.

Het wordt een samenleving die door David Icke de ‘hunger game society’ wordt genoemd, naar de film die een beeld schetst van de toekomst die ons te wachten staat als de 1% de macht volledig grijpt. Of dat het geval zal zijn of niet, wij zijn daarin niet willoze slachtoffers. In mijn recente nieuwsbrieven heb ik de nadruk gelegd op de creatieve kracht die wij als mensheid kunnen ontplooien als we gaan inzien dat in ons een grotere kracht is dan die van de onderdrukkers van de mensheid. Waarom is het dan nodig om uit de doeken te doen waar zij mee bezig zijn? Omdat ontkenning niet helpt en we onszelf alleen vrij kunnen maken als we de realiteit van deze wereld onder ogen durven te zien.

Over het waarom ervan heb ik in november 2016 met David Icke een gesprek gehad. Hierin wordt duidelijk dat het gaat om de ‘evolutiestap’ waarover onder andere Harari het heeft naar de transhumane mens, verbonden met het veld van kunstmatige intelligentie. Ik schreef hierover in mijn nieuwsbrief van februari.

In mijn meest recente boek Geld in de Bijrol is een interview opgenomen met Pieter Stuurman. Hij heeft een duidelijke visie op de machthebbers, zoals hij de 1% noemt en ook op hun motieven. Vanwege het belang tegen de achtergrond van wat er nu zich aan het ontvouwen is, volgt hierna een gedeelte van dit interview.

Over de 1%

Het belangrijkst is eigenlijk de constatering dat er machthebbers zijn die beschikken over de middelen en de kennis om de rest te beïnvloeden.

 » Lees verder

HIGHWIRE – klopt het model dat berekent hoeveel corona-doden er zullen vallen? | Stichting Vaccin Vrij

highwire-–-klopt-het-model-dat-berekent-hoeveel-corona-doden-er-zullen-vallen?-|-stichting-vaccin-vrij

07-04-20 02:17:00,

Onderstaand fragment komt uit de aflevering ‘Betrouwbare data of bedrog – de COVID-19 piek’ van de Amerikaanse talkshow HIGHWIRE. Is onze angst voor de piek-die-nog-moet-komen gegrond?

Grote aantallen overlijdens zijn berekend op basis van het werk en de uitspraken van Neil Ferguson, een Britse epidemioloog en hoogleraar wiskundige epidemiologie. De maatregelen die in de hele wereld zijn getroffen zijn gebaseerd op het advies van Ferguson. Nu zegt hij dat hij zich heeft vergist, en dat de gevolgen van de lockdown veel erger zijn. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren, en het roept uiteraard vele vragen op. Wij raden u ten zeerste aan om dit fragment met eigen ogen te bekijken.

Voor de volledige aflevering van de HIGHWIRE klink: ‘Betrouwbare data of bedrog – de COVID-19 piek

Disclaimer: Voor de duidelijkheid, dit artikel – en elke andere informatie van de stichting Vaccinvrij – is niet bedoeld om te adviseren tegen overheidsmaatregelen in. Volg de overheidsmaatregelen gewoon op. Wees verantwoordelijk, denk mee, denk na.

 » Lees verder

Hoe IMF, Wereldbank, de VS en Rio Tinto Mongolië ondermijnen

hoe-imf,-wereldbank,-de-vs-en-rio-tinto-mongolie-ondermijnen

07-04-20 02:10:00,

Amsterdam – Op woensdag 8 april vindt in Londen de jaarlijkse aandeelhouders-vergadering plaats van mijnbouwbedrijf Rio Tinto. Bezorgde aandeelhouders hebben spreektijd geeist, omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop het bedrijf omgaat met de grote Oyu Tolgoi koper- en goudmijn in Mongolië.

 (Bron: persbericht SOMO)

Terwijl de Mongoolse overheid probeert om broodnodige belastingen te innen in de strijd tegen het corona-virus, begint Rio Tinto een  UNCITRAL-klachtenprocedure tegen de Mongoolse overheid. 

SOMO en de Mongoolse ngo OT Watch laten in de online story ‘Undermining Mongolia‘ zien hoe moeilijk het is voor overheden om multinationals in toom te houden, en waarom Mongolië er niet in slaagt om aan zijn eigen grondstoffen te verdienen.

De online story is een aanvulling op het rapport Undermining Mongolia, dat in februari is gepubliceerd. Het beschrijft – op basis van gelekte documenten – hoe het IMF en de Wereldbank er samen met de Amerikaanse ambassade voor zorgden dat Rio Tinto de mijn onder zeer gunstige omstandigheden kon exploiteren en hoe Mongolië – de eigenaar van de grondstoffen – nu een schuld heeft bij datzelfde mijnbouwbedrijf. 

Eerder onderzoek van SOMO onthulde grootschalige belastingontwijking door Rio Tinto. Toen de Mongoolse overheid vervolgens een belastingclaim van US$155 miljoen bij het bedrijf neerlegde, besloot Rio Tinto een klacht in te dienen bij de internationale  arbitragecommissie van de Verenigde Naties.

SOMO onderzoeker Rhodante Ahlers: ” Dit verhaal is helaas tekenend voor de situatie in veel grondstofrijke landen. Het laat zien hoe groot de politieke en economische macht is van grote multinationals. Nieuw in dit verhaal is de mate van detail en de minachting voor  het democratische proces. De gelekte documenten laten duidelijk zien hoe internationale instellingen en Westerse landen samenwerken om bedrijven optimaal te laten profiteren van de mijn, ten koste van de Mongoolse bevolking, en ten koste van democratische besluitvorming.”

Tijdens de online aandeelhoudersvergadering van Rio Tinto zal SOMO’s partner  OT Watch Mongolië kritische vragen stellen.

——————–

Van de website van SOMO:

Hoe het IMF, de Wereldbank, de VS en Rio Tinto Mongolië ondermijnen

In dit online verhaal laten SOMO en ngo OT Watch zien, hoe internationale zakelijke en diplomatieke druk er in de afgelopen 30 jaar voor zorgden dat Mongolië niet kan profiteren van zijn eigen grondstoffen.

 » Lees verder

Video-verslag van raadsinformatiebijeenkomst over 5G en lantaarnpalenactie in Zeist – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

video-verslag-van-raadsinformatiebijeenkomst-over-5g-en-lantaarnpalenactie-in-zeist-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

07-04-20 07:35:00,

De actiegroep Stralingsbewust Zeist maakt zich, net als veel andere mensen, zorgen over de effecten van 5G op onze gezondheid en op onze samenleving. Op 18 februari vond er op initiatief van de gemeente Zeist een raadsinformatiebijeenkomst plaats, die volledig is opgenomen op video.

Als vervolg op de bijeenkomst wordt er nu door een aantal lokale politieke partijen gewerkt aan een initiatiefvoorstel om onderzoek te gaan doen naar de effecten van 5G en om een meldpunt op te starten. Daarnaast heeft de actiegroep een aantal oplossingen en wensen op een rijtje gezet.

Op zaterdag 28 maart heeft Stralingsbewust Zeist een ludieke actie uitgevoerd om ook meer aandacht te vragen voor het verlies van privacy door 5G. Onderstaand hun verslag van de laatste ontwikkelingen in Zeist.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op initiatief van de gemeente Zeist werd er op 18 februari een raadsinformatiebijeenkomst over 5G georganiseerd. De tribune was al snel volgestroomd en er moesten extra stoelen worden bijgezet.

Technisch wetenschapper dr.ir. Inge-Willem Noordergraaf spreekt ons als eerste toe via een video-boodschap. Hij pleit er voor 5G niet uit te rollen voordat de gezondheidsrisico’s duidelijk zijn. Hij sprak ook eerder al de gemeente Utrecht toe. De tweede spreekster is Yvonne Trenning van het Antennebureau. Zij kwam met een informatief en helder verhaal dat het Antennebureau haar taken in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitvoert.

De derde spreekster is Diana van Dongen van GGD regio Utrecht. Zij geeft informatie over het GGD-beleid, maar kan de vele vragen die ter plekke aan haar gesteld worden niet beantwoorden. Het publiek reageerde ontsteld dat de GGD steeds antwoordde met ‘dat doen we niet’ en ‘dat weten we niet’. De GGD doet o.a. geen preventief onderzoek naar de mogelijke gevaren van de straling door zendmasten.

Docent natuurkunde en filosofie Jan van Gils is de laatste spreker. Hij geeft een duidelijke uiteenzetting over de uitwerking en effecten van straling op mens, natuur en milieu. Hij schreef een boekje over Elektrosmog en is al 20 jaar actief met het verschaffen van helderheid over zenderstraling aan overheid, instituties en bevolking.

De raadsinformatiebijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en kan hieronder (in twaalf achtereenvolgende delen) terug gekeken worden.

 » Lees verder

Nog onzeker over energie-rijke straling? Met 5G wordt alles verbonden èn van energie voorzien… ‘handig’! En in elke uithoek… een apparaatje en hup …klaar! Antenne van grafeen oogst stroom uit wifi-signaal

antenne-van-grafeen-oogst-stroom-uit-wifi-signaal

6 april 2020 • 14:03 MIT-natuurkundigen ontwikkelden een grafeen antenne die stroom oogst uit wifi-signalen. De grafeenantenne kan mogelijk implantaten,…

Met de C van Covid-19 en Compassie | Uitpers

met-de-c-van-covid-19-en-compassie-|-uitpers

06-04-20 01:01:00,

Het hangt er meer dan ooit van af, wie je bent, waar en hoe je werkt en woont, hoe je de ‘Covid-19-pandemie’ ervaart.

Levend en vrij rondlopend op ‘de groene buiten’, dan wel opgehokt in een stadsappartement waar je de helft of meer van de dag niet eens de zon kan zien.

Genietend van een vast inkomen dan wel als zelfstandige je inkomsten in rook zien opgaan, maar de kosten voor je bedrijf wel verder moeten ophoesten.

Gezellig in eigen huis werkend dan wel staande in de drukte van warenhuizen, ziekenhuizen, rusthuizen … Vooral in die laatste ‘huizen’ is ‘de man met de zeis’ nu alom aanwezig.

En wie nu dakloos is terwijl de dakhebbenden in hun eigen kot moeten blijven, is er aan voor de bedel-moeite in leeggelopen steden. Zelfs voor de stadsduiven dreigt door ‘Covid-19’ ‘collateral damage’.

Ook jong of oud, vrouw of man, dik of dun, gezond of ongezond: het kan nu allemaal het verschil betekenen tussen leven en dood. Covid-19 verdeelt en heerst in het kwadraat.

‘Zageventen’ zagen 16 kostbare jaren verloren gaan

En dan te zeggen dat we het wel degelijk hadden kunnen zien aankomen, dit soort reislustige supervirussen. Wetenschappers zijn al van na de eeuwwisseling aan het waarschuwen. Onderzoekskredieten aan het vragen. Ze werden weggezet als zageventen, zoals de internationaal vermaarde viroloog Johan Neyts (KU Leuven) midden maart stelde bij de VRT:

“We kenden tot november 2019 zes leden in de corona-familie: vier leden geven milde verkoudheden en daar gaven we al jaren les over aan studenten. Plots staat in 2003 het SARS-coronavirus op en in 2013 MERS. Stel dat we dit toen serieus hadden genomen – nu 16 jaar na datum – dan hadden we de tijd gehad om heel krachtige remmers te ontwikkelen en hadden we wellicht vandaag iets dat werkzaam zou moeten zijn tegen een nieuw lid van de coronafamilie.”

Maar dat gebeurde niet. Neyts: “Soms worden wij virologen een beetje als zageventen bekeken. Men gelooft niet dat er een nieuwe pandemie zal uitbreken.”

Volksgezondheid aan private winstbelangen verkwanseld

In plaats van universitaire onderzoekers te financieren, verknalden politieke bewindvoerder het door heelder gezondheidssectoren aan private winstbelangen uit te verkopen.

De nieuwsmail van ‘Apache’ bracht op zaterdag 4/4/20 dit bericht gebaseerd op ‘De Groene Amsterdammer’: “Ontmantelde Nederlandse vaccinkennis”.

 » Lees verder

YouTube: 5G-censuur zonder enig onderzoek..?!

youtube:-5g-censuur-zonder-enig-onderzoek.?!

06-04-20 12:55:00,

x
YouTube: 5G-censuur zonder enig onderzoek..?!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

YouTube (YT) is begonnen om bepaalde video’s te bannen, onder het motto van ‘bestrijden van complottheorieën’. In dit geval gaat het over filmpjes die de relatie tussen Corona en de nieuwe 5G-techniek besprken en/of aan willen tonen. En ja, links- of rechtsom, dat is gewoon regelrechte censuur natuurlijk; iets dat menigeen wellicht nooit verwacht zou hebben van dit bedrijf. Volgens YT gaat het erom ‘dit soort filmpjes’ minder vaak aan gebruikers voor te schotelen. Maar video’s waarin een direct verband tussen 5G en Corona wordt gelegd, worden direct verwijderd..

Niet gehinderd door enige kennis van zaken, noch door de afwezigheid van resultaten van zélf gedaan research achter deze filmpjes/beweringen, ziet YT kennelijk opnieuw een kans, zich verder manifesteren als een soort Big Brother. Méér dan een simpele dienstverlener, die filmpjes aanreikt aan geïnteresseerden. Je kunt ook zeggen, dat YT de kans schoon ziet, een verder cruciale rol te gaan spelen bij het SELECTIEF informeren van de wereldbevolking.

YT liet deze boodschap weten aan de Britse krant The Guardian (HIER) en reageert daarmee op een onrustige week in het Verenigd Koninkrijk, waarbij mensen meerdere telefoonmasten met 5G-antennes aanvielen en sommige 5G-stations, zelfs in brand werden gezet. Ook de BBC berichtte over deze zaak HIER. YT zegt dat video’s met theorieën over de gevaren van 5G nog wel zijn toegestaan zijn, maar niet als er verband wordt gelegd tussen 5G en het coronavirus. YT vindt dat dit binnen het kader past, van het huidige beleid. “We hebben duidelijk afspraken die video’s verbieden die medisch ongefundeerde methodes bevatten.”

Onrust onstond dus, nadat een aantal 5G torens platgebrand waren in Birmingham, Liverpool en Melling. De toren in Birmingham was juist 2 dagen daarvoor neergezet. De theorie dat 5G en het Corona-virus gelinkt zijn, ontstond nadat bleek dat de uitbraak van het virus in Wuhan, kort nadat het 5G-netwerk functioneel was ‘aan’ gezet. Volgens deze idee, zorgt de heftige 5G-electromagnetische straling dat het menselijke immuunsysteem wordt onderdrukt, waardoor het Corona-virus kan opbloeien. En ja, berichten zijn er weer volop, dat de Russen achter deze theorie zouden zitten, om met desoriëntatie-nepnieuws onrust onder de bevolking te genereren.

 » Lees verder

Confetti van cijfers: de desolate database van coronaprognoses | KenFM.de

confetti-van-cijfers:-de-desolate-database-van-coronaprognoses-|-kenfm.de

06-04-20 10:52:00,

Een commentaar van Mathias Bröckers.

Het is lang geleden dat ik als student sociologie heb geleerd over statistiek en het belang van steekproeven en enquêtes, maar ik herinnerde me de basisprincipes. Vooral dat monsters alleen zinvol zijn als ze afkomstig zijn van een representatieve dwarsdoorsnede van de groep waarover een uitspraak moet worden gedaan. Als alleen mannelijke autobezitters op het platteland of alleen vrouwelijke fietsers uit de grote steden worden ondervraagd over de kwestie van de snelheidslimieten op snelwegen, zeggen deze steekproeven weinig over de houding van de totale bevolking – ze zijn niet representatief. Daarom is het volkomen absurd om op basis van een dergelijke steekproef te voorspellen wat de uitslag van het referendum over de maximumsnelheid op de verkiezingsdag zal zijn.

Maar we hebben maandenlang met dergelijke onzin moeten leven, namelijk met hoge en exponentiële berekeningen van de besmettings-, infectie- en dodelijkheidscijfers door „Covid-19“, die geen enkele representatieve basis hebben. Want als ik alleen mensen test die in het ziekenhuis komen met symptomen, kan ik geen informatie krijgen over de verspreiding van het virus in de hele bevolking. Dit zou betekenen dat een representatieve dwarsdoorsnede van de bevolking, zeg maar 5000 gezonde mensen, regelmatig moet worden getest op infecties en de aanwezigheid van antilichamen. Dit is de enige manier om geldige projecties te maken over de verspreiding van het virus en om kennis te vergaren over de gevaarlijkheid ervan.

Tot nu toe zijn er slechts twee van dergelijke halverwege representatieve screenings uitgevoerd. De eerste is in IJsland, waar tot afgelopen woensdag 6143 tests zijn uitgevoerd, d.w.z. iets minder dan 5% van de bevolking is gescreend. Tweeënvijftig mensen testten positief, waarvan de helft geen symptomen had en de andere helft verkouden was.

Stanford professor John Ioannidis, die de gegevens van bijna 3000 passagiers van het cruiseschip „Diamond Princess“ dat in quarantaine is geplaatst bij Yokohama, waarvan de meesten senioren, onderzocht, kwam tot een vergelijkbare conclusie. Na een leeftijdscorrectie van de gegevens bleek de algemene dodelijkheidsgraad van Covid 19 0,025% tot 0,625% te zijn – in het bereik van een ernstige verkoudheid of griep.  Van de 700 positief geteste passagiers bleef bijna de helft symptoomvrij, zelfs de 80-89-jarigen vertoonden geen enkel symptoom (48%),

 » Lees verder

De staatsgreep | KenFM.de

de-staatsgreep-|-kenfm.de

06-04-20 10:51:00,

De politiek en de media gedwongen frontale aanval op de basiswet mag niet zonder gevolgen blijven – laten we onze democratie terugnemen!

Een standpunt van Jens Wernicke.

De twijfels over de Corona-crisis en de noodzaak van de lockdown nemen toe. Desalniettemin geeft de Duitse regering het volle pond en wil ze vandaag de Duitse Patriottenwet laten goedkeuren. Alles, maar ook alles in de toekomst moet worden onderworpen aan het dictaat van de zogenaamde gezondheidszorg, en daarbij moeten ook de grondrechten worden opgeschort. De aanval op de Heilige Graal van Duitsland, de basiswet, heeft nu echter de schokkende reus – de bevolking – aan het wankelen gebracht. Er zijn twee belangrijke petities gelanceerd en er zijn nog meer verzetsactiviteiten gepland.

Als in een razernij zijn de federale en deelstaatregeringen momenteel van de ene draconische maatregel naar de andere aan het wankelen. Ze marcheren bijna in sluis door gedwongen quarantaine, sluiting van kleuterscholen en scholen, verlamming van het hele culturele leven, uitgaansverbod – zoals het Beierse uitgaansverbod – tot aan de mogelijkheid om met geweld medisch personeel aan te werven. „Vals nieuws“ over de Corona-crisis wordt bestraft met boetes, het verhaal moet koste wat het kost onder controle worden gehouden. Net als in Denemarken (1 ) moeten verplichte vaccinaties in Duitsland op korte termijn wet worden.

Dit alles is tot nu toe illegaal gebaseerd op de wet op de bescherming tegen infecties. Vandaag, vrijdag, wordt de zak eindelijk gesloten, wordt de juridisch twijfelachtige situatie opgeheven en worden er wijzigingen in de wet op de infectiebescherming doorgevoerd, zodat met de afkondiging van een epidemiecrisis de noodwetgeving in de toekomst van kracht wordt. Jens Spahn zou zo als het ware worden gepromoveerd tot Federale Gezondheidsdirecteur-generaal met de meest verstrekkende bevoegdheden, uiteindelijk bekroond met een volgzame Bondsdag.

Het mooie ding:

In het geval van een crisis zou Spahn in staat zijn om uitzonderingen te definiëren voor alle bepalingen van de wet op de infectiebescherming en om de voorschriften van andere wetten te wijzigen, bijvoorbeeld de goedkeuringseisen voor drugs – zonder de mogelijkheid van parlementaire tussenkomst.

Spahn moet dus bij decreet kunnen regeren als dat nodig is. Zoals het wetsontwerp zeer breed is geformuleerd,

 » Lees verder

COVID 19 pandemie: wereldwijde crisis met een volledig nieuwe dimensie | KenFM.de

covid-19-pandemie:-wereldwijde-crisis-met-een-volledig-nieuwe-dimensie-|-kenfm.de

06-04-20 10:51:00,

Een standpunt van Wolfgang Effenberger.

Met Covid-19 maken we een crisis mee die in deze dimensie nog nooit eerder is gezien, zelfs niet in oorlogstijd: Hele economieën worden stilgelegd, natuurlijke burgerlijke vrijheden worden opgeschort en de voedselvoorziening aan de bevolking wordt tot het absolute minimum beperkt. Naast de officiële berichten over gruwelen wordt er gespeculeerd over het opzettelijk uitlokken van de crisis – tot aan de stelling dat het virus een biowapen is.

Het gebruik van biologische wapens – bacteriën, virussen, schimmels en giftige stoffen – heeft een lange geschiedenis. Zo brachten de Hettieten 3000 jaar geleden besmet vee naar vijandelijk gebied, Perzen, Grieken en Romeinen vergiftigden de putten van hun vijanden met ontbindende lijken. In 1346 werd de bevolking van Kaffa (vandaag: Feodossija /Autonome Republiek van de Krim) na een driejarige belegering van Pesttote over de muren van de stad gekatapulteerd. Onder de Britse commandant Jeffrey Amherst werd deze methode aan het einde van de 18e eeuw verder verfijnd: „We moeten elke methode gebruiken om dit verachtelijke ras uit te roeien“(1), legde hij zijn verzoek aan een ondergeschikte uit om met pokken besmette dekens aan de Indianen te overhandigen. Zoals men kan zien, is een verhoging altijd mogelijk.

Op 12 maart 2020 twitterde de adjunct-directeur van de informatieafdeling van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhào, Lìjiān: „Het zou het Amerikaanse leger kunnen zijn dat de epidemie naar Wuhan heeft gebracht. „(2) Spoedig daarna berispte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo China’s directeur Yáng Jiéchí over de „desinformatie“ en „eigenaardige geruchten“ dat Zhào Lìjiān zich via de overheidskanalen had verspreid, waarbij hij Zhao beschuldigde van fictie. Dergelijke fictie werd in 1910 beschreven door de Amerikaanse literaire icoon Jack London in de korte roman „The Unparalleled Invasion“. In de roman gebruikt de VS verschillende biologische wapens om de opkomst van China tegen te gaan. Vrij nuchter beschrijft Londen genocide als het enige redelijke antwoord op de snelle opkomst van China. Westerse landen zijn het eens met het plan van een Amerikaanse wetenschapper om de Chinezen met biologische wapens uit te roeien. China mobiliseert zijn leger om een verwachte invasie uit Europa en de VS af te weren,

 » Lees verder

De psychologie van de missen | KenFM.de

de-psychologie-van-de-missen-|-kenfm.de

06-04-20 10:51:00,

In de Corona-crisis spelen politiek en media op het toetsenbord van de angst – hun methodes doen denken aan die van de oorlogspropaganda.

Een commentaar van Hans Springstein.

Opmerking bij het Rubikon-artikel: De volgende tekst verscheen voor het eerst in „Rubikon – Magazin für die kritische Masse“, in wiens adviesraad Daniele Ganser en Rainer Mausfeld o.a. actief zijn. Aangezien de publicatie onder een vrije licentie (Creative Commons) plaatsvond, neemt KenFM deze tekst over voor secundair gebruik en wijst er expliciet op dat het Rubicon ook afhankelijk is van donaties en ondersteuning nodig heeft. We hebben veel alternatieve media nodig!

„Maken we op dit moment een groot sociaal experiment mee om te zien hoe mensen luisteren naar instructies van bovenaf“, vroeg een buitenlandse journalist me onlangs. Ik vertelde haar dat ik dat niet wist, maar dat ik me dat al had afgevraagd. Het deed me denken aan de vragen die ik onlangs heb opgeschreven. Op zoek naar antwoorden bladerde ik door boeken die bestaan over vragen van de massapsychologie en massacommunicatie, en over propaganda en manipulatie. Daarin vond ik veel modelbeschrijvingen van de processen die op dit moment plaatsvinden of in gang zijn gezet in de Corona-crisis. Alleen de oorzaak lijkt nieuw te zijn: het virus Sars-Cov 2 en de ziekte Covid-19, die naar verluidt de oorzaak is, maar de politieke en sociale mechanismen in de veroorzaakte crisis zijn dat niet.

Veel hoeft niet gezegd of geherformuleerd te worden. We hoeven alleen maar te bedenken dat er al over is nagedacht, gezegd, geschreven en getoond. Het moet uit de vergetelheid en de informatiestroom worden gehaald.

Een aantal van de bevindingen heeft met name betrekking op de oorlogspropaganda, maar ze gelden ook daarbuiten. Ze kunnen helpen om te begrijpen wat er op dit moment gebeurt – en ondertussen is er al een „oorlog tegen het virus“ uitgeroepen.

Daarom volgen er een aantal offertes. Deze zijn niet bedoeld om te „reciteren“, maar om te laten zien met welke patronen we ook te maken hebben in de „Corona-crisis“. Ze kunnen ons helpen om juist deze patronen en de gebruikte mechanismen beter te herkennen.

De kracht van de angst

De perceptie- en cognitieonderzoeker Rainer Mausfeld beschreef hoe angst wordt opgewekt door de propagandistische generatie van een vermeende dreiging:

(„Het) doel van het verbergen van de eigen doelen en bedoelingen wordt gediend door het genereren van angst door de propagandistische verklaring van een groot gevaar X,

 » Lees verder

Is er een heimelijke uitrol van 5G gaande? (4) – Transitieweb

is-er-een-heimelijke-uitrol-van-5g-gaande?-(4)-–-transitieweb

06-04-20 09:22:00,

Uit het hele land komen er berichten dat er – ondanks de lockdown – volop wordt doorgewerkt aan de aanleg van de infrastructuur voor 5G. Voor deze monteurs gelden de social distancing regels overduidelijk niet.

5G-masten Rozengracht

“Wij doen niks anders dan 5G-antennes installeren. Daar zijn we al vanaf oktober mee bezig en door heel Nederland.”

Zaterdag 4 april

“Een paar dagen geleden fietste ik even naar de Rozengracht, want ineens waren daar twee nieuwe gigamasten verrezen, zo had ik van iemand gehoord. De chauffeur van de heftruckvrachtwagen, die de zendmasten omhoog had getakeld, vertelde mij open en eerlijk: “Wij doen niks anders dan overal 5G masten installeren. Daar zijn we al vanaf oktober mee bezig en door heel Nederland.”

5G Bulgaars busje

Daarvóór had ik geprobeerd een duidelijk antwoord te krijgen van het groepje Bulgaarse monteurs, dat op het punt stond weg te rijden in hun geblindeerde bestelautootje met Bulgaars nummerbord.

De baas van het stel ontkende stellig naar mij toe dat dit 5G was, want Nederland heeft immers helemaal geen papieren om 5G te installeren, zo zei hij.

Een omwonende filmde een stukje vanuit zijn bovenwoning. Klik daarvoor hier.

%G Rozengracht5G-mast Rozengracht


Appelscha

Zaterdag 4 april

“Hoi Fred,
Een Facebook vriendin woont in Appelscha en ze zag werkzaamheden van glasvezelbekabeling tijdens haar dagelijkse wandeling naar het bos.
Ook zij gaf al aan dat de berichten niet voor niets komen van burgers.”

5G Appelscha

Naarden, dak van Residence Bosch van Bredius

Donderdag 2 april

Kinheim flat, Haarlem

Maandag 23 maart

“Of de onderste elementen onder de mast 5G zijn weet ik niet, maar deze zijn in de week van 8 maart aan deze toeters toegevoegd op de Kinheim flat aan de Claus Sluterweg in Haarlem en staan gericht op het Coornhert lyceum en de Houttuinen.

Verder wordt in de Waardepolder versneld glasvezel aangebracht, zonder dat de bedrijven daarover zijn ingelicht.

Stoepen open, deuren niet bereikbaar in dit geval op 23 maart.”

Busjes in Noordwijkerhout

Woensdag 1 april

“Hier in Noordwijk verschijnen de busjes volop.

 » Lees verder

Open brief aan kanselier Merkel – Wakker Mens

open-brief-aan-kanselier-merkel-–-wakker-mens

05-04-20 07:49:00,

Omdat her Coronavirus zich in Nederland net zo gedraagt als in Duitsland leek ons de volgende video zeer verhelderend.

Prof. dr. med. Sucharit Bhakdi, specialist in microbiologie en infectie epidemiologie, leidde 22 jaar lang het Instituut voor medische microbiologie en hygiëne aan de Universiteit van Mainz.
Hij schreef een open brief aan kanselier Merkel met vijf vragen waarin hij om onmiddellijke antwoorden vraagt.
Hiermee zou men kunnen bepalen of de huidige massale beperkingen van onze grondrechten gerechtvaardigd zijn.
De video legt de vragen en hun achtergrond uit. De volledige brief met de vragen, achtergrond en referenties kunt u hier bekijken of downloaden.

We hebben het filmpje machine vertaald ondertiteld.

Andere berichten

 » Lees verder

Wim Hofs positieve boodschap over aanpak COVID-19 of corona – De Lange Mars plus

wim-hofs-positieve-boodschap-over-aanpak-covid-19-of-corona-–-de-lange-mars-plus

04-04-20 07:19:00,

Uitgerekend in deze voor veel mensen angstige periode waarin iedereen moet terugvallen op zijn of haar eigen immuunsysteem tegen corona krijgt Wim Hof heel veel aandacht in de alternatieve circuits. Wim Hof, eerst verguisd, overladen met spot en hoon en nu vereerd, doordat ook de wetenschap hem serieus neemt.

Wim Hof is ondertussen wereldberoemd met zijn ademhalingstechniek en koude trainingen. De wetenschap heeft hem in de armen gesloten. Vijf jaar geleden was zijn doorbraak. Zelfs de massa media mochten aandacht aan hem besteden. Het blijkt dat mensen bewust in staat zijn hun immuunsysteem te beïnvloeden. Met die kennis en ervaring hoeven mensen niet meer bang te zijn voor het virus. Of zoals Wim het zegt:”We denken dat we er niets tegen kunnen doen, maar we kunnen er een heleboel tegen doen.”

Advies voor COVID-19

In deze videoboodschap van twee en een halve minuut zegt Hof onder andere,

“COVID verlamt onze economie, ons sociale leven en het verlamt via de angst onze geest. We denken dat er niets tegen kunnen doen, maar ik zeg dat we er een heleboel tegen kunnen doen. We kunnen leren ons immuunsysteem te versterken. Alles gebaseerd op bewijs.

Je krijgt meer energie door deze ademhalingstechnieken en door de kou in te gaan. Dat hebben we bewezen met deze methode.

Ik ga je niet, ik wil je niets verkopen.

Ik laat je gewoon iets zien dat werkt. Iets dat bijna onmiddellijk werkt. Daar hebben we een gratis App voor (klik hier), zodat je niets hoeft te kopen.

Je probeert de app gewoon uit.
Met volledige inzet.

Ik wil alleen een boodschap doorgeven. En de boodschap is dat we in staat zijn om zoveel meer te doen. Thuis. Tegen dit virus dat onze geest, ons sociale leven en onze economie verlamt.

Je leert hoe je je immuunsysteem op een betere manier kunt beheersen. Veel meer en veel dieper…Terwijl je thuiszit.

Hier is het. Ik wens je veel succes. Het is je eigen keuze.

Interview met Wim Hof

In het begin van de video doet hij een emotionele bekentenis.

 » Lees verder

Dit gaat pas over als WIJ het stoppen! – Transitieweb

dit-gaat-pas-over-als-wij-het-stoppen!-–-transitieweb

04-04-20 02:59:00,

Gisteren hoorde ik dat mijn dochter Adrienne in juni niet naar Nederland kan komen, omdat de Australische regering de lockdown heeft verlengd tot 1 juli.

Ik was verdrietig en boos door deze mededeling. En er was nog meer. Ze vertelde ook dat de minister-president van Australië gezegd heeft dat deze situatie nog wel zes maanden kan voortduren.

Ik voelde me helemaal niet goed na dit slechte nieuws en ben een eindje gaan fietsen om weer kalm te worden. En daarna vielen een paar dingen op hun plaats.

Lockdown is permanent

De lockdown wordt steeds weer wat verder opgerekt. Van weken naar maanden naar nu dan een half jaar. In de grote oefening voor ‘Corona’ die in oktober vorig jaar plaatsvond was sprake van een periode van 18 maanden voordat de situatie weer enigszins normaal was.

En was het niet de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo die bij het bekendmaken van de lockdown in de VS dit zei: “We are in a live excercise here.

Connecting the dots: eerst droogoefenen in oktober, nu live oefenen om de hele politieke en medische infrastructuur neer te zetten voor de echte plan-demie straks. En wat is dat straks? Dat is wanneer 5G vol aangaat. Veel mensen en dieren zullen dat niet overleven. We hebben dat gezien in Wuhan en in Lombardije.

Mijn conclusie: de uitzonderingstoestand, waarin we ons nu in bevinden, is niet tijdelijk. Deze situatie is bedoeld en gepland als permanent. Er komt alleen maar een einde aan als WIJ dit niet langer accepteren.

Van levensbelang

Deze inschatting van onze situatie komt in grote lijnen overeen met die van de makers van de vier video’s onderaan deze posting. Ze gaan over de situatie in de VS, Australië, Mexico en Duitsland. Er zit informatie in die letterlijk van levensbelang kan zijn. Bekijk ze alle vier wil ik je vragen en bespreek ze met de mensen die je dierbaar zijn.

Grondgedachten:

* Het virusverhaal is een hoax

* Je kunt helemaal niet besmet raken door een virus

* Het gedwongen afstand houden is bedoeld om vereniging, vergadering, demonstratie en verzet tegen te gaan – essentiële burgerrechten gaan daarmee overboord

* Het echte gevaar is 5G en de autoritaire staatsgreep die via een plan-demie wordt voltrokken.

 » Lees verder

Solidariteit met Italianen draait ook om het redden van de Europese bankensector

04-04-20 09:00:00,

De Nederlandse burger wordt gevraagd solidair te zijn met Zuid-Europa. Maar het is niet alleen Italië dat hulp nodig heeft. Wanneer de burger niet financieel bijspringt, dreigt de Europese bankensector opnieuw kopje onder te gaan.

‘Weerzinwekkend, gevoelloos en absoluut onacceptabel,’ zo noemde de Portugese premier António Costa de houding van Nederland in het crisisberaad over gezamenlijke financiering van de Europese crisismaatregelen. De ‘arme’ Zuid-Europese landen willen dat Europa als geheel geld leent om de Europese economie te redden. Ze staan daarin lijnrecht tegenover de ‘rijke’ Noord-Europeanen, die hun eigen financieringskosten liever niet zien stijgen. 

Voor de Europese Unie is dit een existentiële crisis, of zoals de Belgische econoom Paul De Grauwe het in De Morgen zei: ‘Als je nu niet bereid bent om te helpen, waarom hebben we dan in godsnaam een unie?’

Hoekstra doet een Dijsselbloempje

De spanning tussen de eurolanden is inmiddels te snijden. Het begon op 24 maart toen minister van Financiën Wopke Hoekstra een ‘Dijsselbloempje’ deed. Hij vroeg de Europese Commissie te onderzoeken waarom het ene euroland de afgelopen jaren wel financiële buffers heeft opgebouwd en het andere niet.

Dat is diplomatiek niet bijster handig, nu er een pandemie over het continent raast en de Europese economie op omvallen staat. Hoekstra bood enkele dagen later zijn excuses aan: ‘Ik heb te weinig empathie getoond.’

Hoekstra had niet voorzien dat zijn standpunt in Europa zoveel kwaad bloed zou zetten. Hij verwoordde met zijn vraag immers wat veel Nederlanders, waaronder Kees van der Staaij, denken. De SGP-leider zei het zo op de radio: ‘Nederland heeft in de vette jaren gespaard, de EU kan nu niet van ons verlangen dat we gaan betalen voor landen die feest hebben gevierd. Rutte moet zijn rug recht houden.’ De christelijke moraal reikt wat de SGP betreft niet voorbij de landsgrenzen, zelfs niet bij een Bijbelse plaag.

De crisis is voor niemand leuk, maar Duitse bedrijven genieten een enorm competitief voordeel ten opzichte van hun Italiaanse concurrenten

Klopt de Nederlandse stelling dat de ‘zuidelijke luilakken’ hebben lopen verkwisten en nu willen potverteren ten koste van de ‘hardwerkende noorderlingen’? FTM voert in het klein de analyse uit waar Hoekstra de Europese Commissie om verzocht.

Heimwee naar een eigen munt

Eerst een schets van de situatie.

 » Lees verder

Wanneer demonstranten tot “gevaar” worden verklaard

wanneer-demonstranten-tot-“gevaar”-worden-verklaard

04-04-20 08:33:00,

De autoritaire crisismaatregelen zijn minder gericht op de bescherming van de gezondheid dan op het afdwingen van politieke gehoorzaamheid.

(Tekst en foto’s: Thomas Moser, de oorspronkelijke versie verscheen op de Duitse website heise.de en de copyrights blijven bij hen, vertaling globalinfo.nl, die van donaties houdt. Foto: Manifestatie op Rosa-Luxemburg-Platz door Thomas Moser)

Er heerst willekeur in Duisterland. Met een massale aanwezigheid probeert de politie de openbare ruimte leeg te maken, in plaats van het verbod op contact te controleren. Het lijkt niet te gaan om bescherming tegen infectie, maar om het afdwingen van gehoorzaamheid. En een minister van de kanselarij verklaart overigens bij monde van een proclamatie dat de contactbeperkingen in ieder geval tot 20 april van kracht moeten blijven, terwijl ze in Berlijn eigenlijk maar tot 5 april 2020 gelden. Niemand spreekt de minister van Merkel tegen.

Bijna niemand. Voor zaterdag, bijvoorbeeld, had een nieuw initiatief genaamd “Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand” (KDW) opgeroepen tot protest en verdediging van de fundamentele rechten in de grondwet, onder de noemer hygiëne demo, omdat iedereen zich moest houden aan de verplichte lichamelijke afstand van twee meter inclusief mondkapjes.

Het was een soort live-confrontatie tussen burgers en mensen in uniform

Wat toen ongeveer een uur lang op het Rosa Luxemburgplein voor de Volksbühne in Berlijn plaatsvond, kan alleen maar zeer ondoeltreffend worden beschreven met de termen bijeenkomst, demonstratie of manifestatie. Het was een soort live-confrontatie tussen burgers en mensen in uniform.

Ongeveer 150 mensen die bereid waren om te demonstreren kwamen naar het plein en ongeveer een half dozijn politiebusjes met zo’n 50 politieagenten. In eerste instantie waarschuwde de politie via een luidspreker dat het verboden was om op het plein te verblijven. De demonstranten bewogen zich individueel of met z’n tweeën op en rond het plein, vaak met mondkapjes op. De agenten spraken de mensen toe. De demonstranten hebben van hun kant de politie bij hun beraadslagingen betrokken en het publiek herinnerd aan de fundamentele rechten in de Duitse grondwet.

De politie verklaarde dat de bescherming van het leven belangrijker was dan de vrijheid van vergadering, en hun maatregelen zouden volgens de wet op de bescherming tegen infecties zijn. Bovendien moest een manifestatie worden aangemeld en goedgekeurd. De organisator,

 » Lees verder

Vaccinatie paspoort – de macht van de farmaceutische industrie kent geen grenzen? | Stichting Vaccin Vrij

vaccinatie-paspoort-–-de-macht-van-de-farmaceutische-industrie-kent-geen-grenzen?-|-stichting-vaccin-vrij

03-04-20 08:42:00,

Stelt u zich het volgende eens voor. Binnen afzienbare tijd krijgen wij allemaal een vaccinatiepaspoort. En zoals de naam al doet vermoeden wordt aan het paspoort de eis verbonden dat we gevaccineerd moeten zijn om te mogen reizen. En dat niet alleen, het paspoort moet ook getoond worden om te kunnen trouwen; een rijbewijs te halen; toegang te krijgen tot scholen; kinderbijslag en uitkeringen te ontvangen etc. Met andere woorden de staat kan u chanteren. En het eind is zoek?

Argentinië

In Argentinië is het al zover. Het vaccinatiepaspoort is op 14-12-2018 ingevoerd. Het onderstaande citaat komt uit een artikel gepubliceerd op 17-12-18 in ‘Global Citizen’:1,2

Argentijnse staat keurt nieuwe wet goed die vaccins gratis en verplicht maakt
“Gevaccineerd zijn is noodzakelijk, en is vereist voor procedures zoals de jaarlijkse toegang of het verlaten van het schoolsysteem, het verwerken of vernieuwen van identiteitsbewijzen, paspoorten, registratie woonplaats, medische procedures voor werk, huwelijkscertificaten en rijbewijzen, evenals voor de verwerking van gezinstoelagen.” – Global Citizen2

“Gratis en beschikbaar voor de hele bevolking”, bericht de krant optimistisch. Vaccins zijn niet ‘gratis’ – de belastingbetaler is geduldig. En wat betreft de verplichting – is het op straffe van niet kunnen trouwen, reizen etc. afdwingen van ‘medewerking’ niet puur machtsmisbruik? Over verplichting zegt de krant: ‘Argentinië neemt de antivaxbeweging – en de terugkeer van uitgeroeide ziektes – serieus.’

Subtiel en niet zo subtiel wordt het de ‘antivaxxers’ in de schoenen geschoven dat de dalende vaccinatiegraad veroorzaakt dat ‘uitgeroeide ziektes’ terugkomen. En voilà – de reden voor ‘verplichtende’ maatregelen is gecreëerd. Maar waar zijn de cijfers die dit argument zouden moeten kunnen onderbouwen?

Europa

De verhaallijn in de media is wereldwijd hetzelfde. Door de ‘anti-vaxxers’ komen ziektes terug – en daarom moeten vaccins nu verplicht worden. In Nederland was de licht dalende vaccinatiegraad goed voor maandenlange mediacampagnes die uiteindelijk zijn uitgemond in een wetsvoorstel dat kinderdagverblijven de mogelijkheid geeft om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Maar de cijfers kunnen het ‘gevaar van de mazelen’ in Nederland niet onderbouwen, noch het argument dat hierdoor de mazelen ‘terug’ zouden komen.

I. De ernst en sterfte aan de mazelen was al met 98% afgenomen vóór de introductie van een vaccin ertegen.

 » Lees verder

Café Weltschmerz – De intensieve zorg werd onder kabinet Rutte bijna gehalveerd | Stichting Vaccin Vrij

cafe-weltschmerz-–-de-intensieve-zorg-werd-onder-kabinet-rutte-bijna-gehalveerd-|-stichting-vaccin-vrij

03-04-20 08:41:00,

Hebben we hier wel eens over nagedacht? De intensive zorg werd onder kabinet Rutte bijna gehalveerd. Wat zijn daar de gevolgen van nu er sprake is van een noodsituatie?

Café Weltschmerz is een heel bijzonder programma. Het geeft het woord aan de ouderen van deze samenleving. De mensen met veel werk-, en levenservaring. Mensen die bovendien vrij kunnen spreken omdat hun carrière niet onder druk komt te staan door hetgeen zij zeggen. Pieter Lakeman is er een van. Hij wijst erop dat de paniek die is uitgebroken rond het Corona virus voor een deel te maken heeft met het beleid van de regering Rutte. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd.

Het gebrek aan capaciteit zal vele slachtoffers vergen, mocht het aantal zieken onverhoopt dramatisch toenemen. Het virus, of misschien zelfs wel de ‘antivaxxers’ zullen hier dan de schuld van krijgen, en het beleid van kabinet Rutte zal vrijuit gaan? Neem alstublieft kennis van de waardevolle informatie over de afbraak van het zorgstelsel in Nederland de afgelopen jaren in de onderstaande aflevering van café Weltschmerz.

Lees ook ons artikel: ‘COVID-19 – wat is er aan de hand?’ en bekijk de HIGHWIRE ‘Talkshow HIGHWIRE overtreft zichzelf – informatie die ons allen kan helpen is beschikbaar’

Over de auteur:

Door Frankema is moeder van twee, ongevaccineerde, inmiddels volwassenen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de stichting Vaccinvrij.

 » Lees verder

Massaal klachten melden na installatie van 5G?

massaal-klachten-melden-na-installatie-van-5g?

03-04-20 03:01:00,

                                           

Het Coronavirus beheerst begin 2020 de gemoederen in Nederland en alle belangstelling gaat hierna uit. Terwijl het Coronavirus zorgt voor stress, angst en buiten het sociale leven vallen, wordt er gewerkt aan de nieuwste generatie voor de mobiele communicatie; het 5G-netwerk. Overal in Nederland komen de berichten dat antennes vervangen worden. Vervangen wordt het 3G netwerk voor het 5G-netwerk om handig en supersnel gebruik te maken van draadloze telefoons en tablets en om o.a. in de toekomst auto’s zonder bestuurder veilig door het verkeer te loodsen. Een ’revolutie’ wordt beloofd. Maar veel mensen vrezen de elektromagnetische straling. Signalen uit Nederland van mensen en kinderen met klachten zijn er. Klachten  in 2020 zijn:

-een kriebelende huid tot verbrandingsverschijnselen (vooral in het gezicht) Al sinds de uitrol van 4G+ in 2017 werd van verbrandingsverschijnselen in het gezicht melding gemaakt. In 2020 zijn opnieuw mensen en kinderen die deze klachten hebben. Maar ook klachten als:

-moeite met ademhalen;

-pijn op de borst;

-pijn tussen de schouderbladen;      

-blaasjes op de lippen;

-jeukende schilfers op de voeten en handpalmen;

-spontane bloedneus;

-jeukende hoofdhuid, jeuk met vreemde rode vochtblaasjes die bij het kapot krabben de jeuk laten verdwijnen;

-hoofdpijn;

-slecht slapen;

-doodmoe;

-tinnitus (piep in de oren).

Wetenschap
Niet alleen burgers hebben officieel onverklaarbare klachten, een grote groep wetenschappers waarschuwt hiervoor.  De uitrol van 5G die de klachten kunnen verklaren door de weer toegenomen stralingsbelasting in ons milieu. „We hebben een overvloed aan wetenschappelijke artikelen, al decennialang, die aantonen dat elektromagnetische velden schadelijk zijn”, vertelt Elizabeth Kelley, initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal, in een brandbrief aan de Verenigde Naties ondertekent door 240 wetenschappers.

Zij stellen dat een verhoogd risico op kanker allang is aangetoond, net als beschadiging van DNA en ’aantasting van de voortplantingsfuncties’, op de lange termijn (de eerste flinke toename van de elektromagnetische velden van de draadloze technologie is gebeurd rond de eeuwwisseling met de massale invoering van 2G en hun zendmasten hiervoor nodig).  Het Australische collectief van wetenschappers en gezondheidswerkers ORSAA* heeft een databank aangelegd met 2266 peer reviewed studies over straling. In 68 procent van die onderzoeken werden ’significante biologische of gezondheidseffecten’ gevonden.

 » Lees verder

De Kroning – Ad Broere’s Blog

de-kroning-–-ad-broere’s-blog

03-04-20 02:38:00,

De Amerikaan Charles Eisenstein (1967) schreef een essay ‘the coronation’. Eisenstein werd vooral bekend door zijn boek ‘Sacred Economics’. Ik heb ‘the coronation’ vertaald in het Nederlands omdat er heel veel waardevolle gedachten in zijn verwoord. Dat ik het ook op een aantal punten niet eens ben met Eisenstein heeft mij niet belet om dit belangrijke essay in zijn geheel op te nemen. Geheel in overeenstemming met de essentie van de boodschap van Eisenstein, die is gebaseerd op liefde en samenzijn als tegenhanger van angst en afgescheidenheid.

‘Al jaren wordt wat als normaal wordt gezien bijna tot het breekpunt opgerekt, het touw wordt strakker en strakker aangetrokken, en het wachten was op de snavel van de zwarte zwaan die het touw laat knappen. Het touw is inmiddels gebroken. Binden we nu de uiteinden weer aan elkaar, of gaan we de overgebleven vlechten verder ontrafelen, en bezien wat we van het ontrafelde materiaal  zouden kunnen weven?

Covid-19 laat ons zien dat wanneer de mensheid – gedwongen- verenigd wordt vanwege een gemeenschappelijke zaak, er fenomenaal snelle veranderingen mogelijk zijn. Geen van alle voorkomende  problemen in de wereld zijn niet technisch oplosbaar; ze zijn het echter in werkelijkheid niet door onenigheid tussen mensen.  In eenheid en eensgezindheid zijn de creatieve krachten van de mens grenzeloos. Een paar maanden geleden zou een voorstel om het commerciële vliegverkeer af te remmen als belachelijk zijn afgedaan. Ook de radicale veranderingen, die wij accepteren in ons sociale gedrag, in de economie, en in de rol van de overheid zijn verbijsterend. Covid toont de kracht van ons collectieve willen als we het eens zouden zijn over wat voor ons allen belangrijk wordt geacht. Wat zouden we door eensgezindheid en samenwerken niet allemaal kunnen bereiken? En wat willen we met elkaar bereiken?  Welke wereld kunnen we met elkaar creëren?

Covid-19 heeft ons in elk geval al bevrijd uit de verslavende greep van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd. Aan ons is het om deze kans te benutten om uit de dwang te stappen en in vrijheid te kiezen voor wat wij vanuit eensgezindheid willen. Als de crisis afneemt, dan hebben we de mogelijkheid  om terug te keren naar normaal, of om iets van wat we hebben ervaren tijdens de crisis in de toekomst toe te passen. We kunnen ons afvragen,

 » Lees verder

Verdere gedachten rond het coronavirus – Wakker Mens

verdere-gedachten-rond-het-coronavirus-–-wakker-mens

03-04-20 02:30:00,

Door het focussen op een virus alleen, verliezen we het zicht op het grote geheel. Hierbij moeten we weten dat een virus ons niet aanvalt of bij ons binnen dringt. Wij nemen een virus in ons op. Wij ontvangen een virus. Een levende cel stulpt zijn celwand om het virus waardoor hij deze insluit. Waarom  doet een cel dit? Dit doet deze cel alleen wanneer deze zich laat misleiden of ongezond is.
Wij zijn omringt door – en ons lichaam is vol van honderden bacteriën en virussen. Hiermee kunnen we in de regel aardig overweg. Tenminste als we er voor zorgen dat een ziekteverwekker geen voedingsbodem heeft en zo geen kans krijgt. Sterker nog, wij worden door al deze “ziekteverwekkers” alleen maar sterker. Dit noemen we dan een gezond mens.
Ook weten we al aardig wat zaken te benoemen die ongezonde mensen tot gevolg hebben. Milieu, voeding, straling, stress of samengevat in “een ongezonde samenleving”. Corona als leerrijke crisis wellich?

 

De volgende tekst verscheen in de nieuwsbrief van Driegonaal
Door John Hogervorst

Verdere gedachten rond de coronacrisis

Een mens hoeft geen antroposoof te zijn om bewondering te hebben voor Rudolf Steiners werkkracht. Als we bijvoorbeeld alleen kijken naar zijn geschreven werk en zijn voordrachten, en dan nog alleen naar de hoeveelheid en niet naar de inhoud, is een geschat aantal van 6.000 voordrachten die hij hield en geschreven teksten die in zo’n 45 boekbanden zijn gevat, toch best wel veel.
Als we het ruim nemen, en stellen dat hij zijn voordrachten hield in een periode van 25 jaar (van 1900 tot 1924) hield hij elke drie dagen twee voordrachten. Gedurende 25 jaar.
En daar ‘tussendoor’ schreef hij zijn boeken, had een eindeloze hoeveelheid besprekingen, privégesprekken, regisseerde, ontwierp, hield zich permanent op de hoogte van de ontwikkelingen in de wereld en in allerlei (wetenschappelijke) vakgebieden en reisde kriskras door heel Europa. En daarbij kwam dan nog: het geesteswetenschappelijk onderzoek.

In de periode na het einde van de eerste wereldoorlog was, een tijd lang, de sociale driegeleding zijn hoofdthema. Duitsland was uitgeput, gewond en deels verwoest – in alle opzichten. De mensen hadden hun buik vol van de ellende die de oorlog bracht. Er leefde een sterk maar onbepaald verlangen naar vrede en een rechtvaardige samenleving.

 » Lees verder

Laatste stand uitrol #5G in binnen- en buitenland – De Lange Mars plus

laatste-stand-uitrol-#5g-in-binnen-en-buitenland-–-de-lange-mars-plus

03-04-20 07:32:00,

123RF

De economie mag in veel landen tot stilstand zijn gekomen, maar de uitrol van 5G gaat meestal gewoon door. Ook het verzet van veel actiegroepen tegen de vijfde generatie mobiele communicatie blijft actief. Dit is de laatste stand in Nederland en die van een aantal andere landen.

Nederland

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De overheid handelt onrechtmatig, omdat zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting licht vast in de wet. De stichting zegt dan ook geen andere keus te hebben dan de rechterlijke macht in te schakelen.

Het kort geding is gepland voor 21 april aanstaande, maar zal geheel schriftelijk worden gevoerd vanwege het corona virus.

De geplande veiling van de frequenties voor 5G gaat in Nederland ondanks de corona crisis gewoon door.

Veilingen

De beslissing om 5G in te voeren is genomen door de EU en Nederland heeft zich verplicht heeft om het 5e generatie mobiele netwerk te (laten) installeren.

Eind 2018 heeft het EU parlement en de Raad een Richtlijn (EU) 2018/1972  goedgekeurd tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie. De Nederlandse burger heeft geen enkele inbreng.

  • Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin staat dat de overheid koploper wil worden in de installatie van 5G.
  • Daarop heeft de overheid op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn mee te werkenaan de uitrol van 5G. Met andere woorden ook de gemeenteraad wordt volledig gepasseerd.
  • Als voorbereiding op de bespreking van het wetsvoorstel in de Kamer is er een zogenaamde internetconsultatie tot 9 september geweest. Na sluiting van de consultatie is het voorstel een wet.
  • Uitrol zal in eerste instantie plaatsvinden via de aanwezige 4G zenders. Gestart wordt met een relatief lage frequentie tot 2600 Megaherz.
  • De veilingen van de frequenties vinden plaats begin 2020 en eind 2022.

5G testen in Nederland

Er wordt al volop geëxperimenteerd met 5G in ons land.

 » Lees verder

NAOMI KLEIN: KORONAVIRUS IS DE PERFECTE CATASTROPHE VOOR CATASTROPHAL CAPITALISME

naomi-klein:-koronavirus-is-de-perfecte-catastrophe-voor-catastrophal-capitalisme

03-04-20 07:14:00,


Naomi Klein is de auteur van een aantal zeer belangrijke antiglobaliseringsstudies en documentaires. In dit artikel, vertaald uit Reader Supported News, legt ze uit dat regeringen en de wereldwijde elite de pandemie zullen gebruiken voor hun doelen

Coronavirus is officieel een wereldwijde pandemie die tot nu toe tien keer meer mensen heeft besmet dan SARS. Scholen, universitaire systemen, musea en theaters sluiten in de hele VS en binnenkort zouden hele steden kunnen worden gesloten. Deskundigen waarschuwen dat sommige mensen die vermoeden dat ze mogelijk besmet zijn met het COVID-19-virus hun dagelijkse routine voortzetten omdat hun werk hen niet toelaat om ziek te worden wegens systemisch falen in onze geprivatiseerde gezondheidszorg .

De meesten van ons weten niet precies wat ze moeten doen of naar wie ze moeten luisteren. President Donald Trump heeft de aanbevelingen van de Centers for Disease Control and Prevention tegengesproken en deze gemengde berichten hebben de kleine kloof in de tijd verkleind om de schade als gevolg van een zeer besmettelijk virus te beperken.

Dit zijn perfecte voorwaarden voor regeringen en mondiale elites om politieke agenda’s te implementeren die anders met overweldigende tegenstand zouden worden ontvangen als we niet allemaal zo gedesoriënteerd zouden zijn. Deze reeks gebeurtenissen is niet uniek voor de door het coronavirus veroorzaakte crisis; het is een plan dat politici en regeringen al decennia lang volgen, bekend als de ‘ shockdoctrine ‘.

De geschiedenis is een kroniek van schokken – oorlogsschokken, natuurrampen, economische crises – en de gevolgen van hun gevolgen. Deze vruchten worden gekenmerkt als “catastrofaal kapitalisme”, berekende “oplossingen” voor een vrije markt voor crises, die bestaande ongelijkheden uitbuiten en verergeren.

We zien al een catastrofaal kapitalisme op het nationale toneel plaatsvinden: als reactie op het coronavirus heeft Trump een stimuleringspakket van $ 700 miljard voorgesteld, inclusief loonsverlagingen die de sociale zekerheid zouden verstoren en industrieën zouden helpen hun banen te verliezen als gevolg van de pandemie .

‘Ze doen het niet omdat ze denken dat dit de meest effectieve manier is om het lijden tijdens een pandemie te verlichten – ze hadden deze ideeën al tot hun beschikking en hebben nu de kans om ze te implementeren’, zegt Naomi Klein.
Hier is hoe het coronavirus het mogelijk maakte voor een reeks gebeurtenissen die Naomi Cline tien jaar geleden schetste onder de naam Doctrine of Shock.  » Lees verder

Coronapaniek – wat zeggen de cijfers? – Wakker Mens

coronapaniek-–-wat-zeggen-de-cijfers?-–-wakker-mens

02-04-20 09:07:00,

De grijze golfbewegingen geven de ‘normale’ maxima en minima van de aantallen weer.

Het is duidelijk dat er mensen zijn, die angst hebben voor het Coronavirus. En dat is voor deze mensen heel vervelend, vooral omdat angst wel reëel – maar meestal niet rationeel is. Dit is dan ook het grote succes van de media te noemen.

Mensen die angst hebben kan men alleen de raad geven: Stop onmiddellijk met nieuwsberichten kijken!
a) er wordt niets nieuws gemeld en
b) de beelden die ons gepresenteerd worden pakken ons. En we raken verslaafd aan de illusionaire bevestiging dat onze angst terecht is.

Maar is de angst werkelijk terecht? Waar stoelt deze angst op? Wordt er in de nieuwsberichten ook echt niets nieuws gemeld? Nee, zoals bijna alle cijfers die gepresenteerd worden cumulatief (optellend) zijn, waardoor de grafieken alleen maar kunnen stijgen, zo wordt ook de angst via de media alleen maar “gesteigert” door herhalingen van dat wat we al wisten.

De toename van angst is een belangrijk instrument, het bevordert de gehoorzaamheid van het volk.

 

Cijfers

Alleen naar getallen kijken is niet heel eenvoudig. Er moet wel gekeken worden wanneer, waar en hoe getallen tot stand komen. Zo hanteren alle landen verschillende omgang met cijfers en verschillen protocollen. Welke landen hanteren bijvoorbeeld mét of dóór Corona als sterfte cijfer? Dat is nogal een verschilletje.

Opmerkelijk is dat het hiernaast afgebeelde lijstje van het CBS al geruime tijd niet meer geactualiseerd wordt. Deze lijst geeft het totale sterftecijfer per week aan. Niet door Corona maar van elk sterfgeval in Nederland, het natuurlijk verloop dus. Wij vermoeden dat het confronterend wordt wanneer uit de cijfers blijkt dat er niets aan de hand is.

Vergelijk bijvoorbeeld Nederland met Duitsland. Dan krijg je de indruk dat we hier in Nederland alleen maar prutsers in de zorg hebben. Ook in vergelijking met België heeft Nederland een veel hoger sterftecijfer in verhouding tot de positief geteste personen. Ook schijnen er in Nederland weinig tot geen mensen beter te worden.

Nu kan je natuurlijk wijzen naar de totaal uitgeholde en “gerationaliseerde” zorg in Nederland, door de privatisering. Dit heeft zeker ook zijn uitwerking maar verklaart niet alles.

Nederland test gewoon veel minder snel dan Duitsland.

 » Lees verder

De publieke opinie – 2 | Mieke Mosmuller

de-publieke-opinie-–-2-|-mieke-mosmuller

02-04-20 11:29:00,

door

Mieke Mosmuller

02-04-2020

0 commentaren
Print!

Toen Rudolf Steiner nog een jonge man was ontving hij van een grote ingewijde twee opdrachten: De eerste was om in de huid van de draak van de natuurwetenschap te kruipen – dat wil zeggen om de natuurwetenschap van binnenuit te leren kennen en vervolgens daar de spiritualiteit te vinden. De tweede was om de stier van de openbare mening te doorgronden en – om in het beeld te blijven – deze bij de horens te vatten om de overwinning te behalen.

Met beide heftige dieren hebben we in deze Corona-crisis te maken. De draak verschaft de gegevens waar de stier op reageert als op een rode lap. Helemaal wild is die geworden. En je voelt wel heel goed dat je meegesleurd zou kunnen worden. Want de feiten lijken feiten, de cijfers zijn cijfers en de maatregelen zijn dus terecht, noodzakelijk, en wie zich anders uitspreekt is een misdadiger tegen de mensheid. Het is dus wel bijzonder dat er hier en daar nog iemand is die moedig iets durft te zeggen dat tegen de stier in gaat. Maar de horens zijn hard en scherp en de vaart is vol…

Nu leven we ondanks alles toch naar Pasen toe en volgende week is de goede week, de heilige week, de lijdensweek. We kunnen niet naar de Matthäus Passion of de Johannes Passion want die uitvoeringen zijn vervallen. Daarin zouden we in machtige koren hebben kunnen horen hoe de stier van de publieke opinie brult en aanstormt. En daar is het wel duidelijk hoe die suggereert en bedriegt – en bedrogen wordt. In de Evangeliën kunnen we meebeleven hoe de spanning wordt opgebouwd, hoe de openbare mening wordt gecultiveerd en ook met dreigementen wordt afgedwongen. Het zijn oerbeelden. Het volk dient de overheden te geloven en te gehoorzamen.

Maar hoe zit het nu werkelijk? Tot op zekere hoogte zijn alle meningen interessant. Maar wanneer ze tot gebeurtenis worden, mogen we als denkende mensen toch minstens wel vragen: Wat is de waarheid? Zonder daarmee iets verder te willen suggereren. Ik stel niet de Pilatus vraag: Wat is waarheid? Maar we zijn in een situatie beland die de hele wereld aan gaat en waarin we toch werkelijk wel mogen vragen: Wat is er in waarheid aan de hand?

 » Lees verder