21 kogels afvuren is executie | Uitpers

21-kogels-afvuren-is-executie-uitpers

22-02-19 09:49:00,

Dus zo kun je je dood vinden. Op de stoep van de Nederlandse Bank. Doorzeefd door 21 kogels. Zonder dat je een kogel richting agenten hebt afgevuurd. Een beangstigend idee. Jij in je eentje tegenover de gewapende Arm van de Staat met een geweldsmonopolie… Neen lezers, geen Kafka [1] en geen doorgeschoten fantasie, maar bittere werkelijkheid. Want het is gebeurd op 6 februari. En iets dergelijks is al eerder gebeurd, op 28 augustus 2004….. [2]

Bizar genoeg op vrijwel dezelfde plaats, op het Frederiksplein [De Nederlandsche Bank is daar vlakbij] en het slachtoffer was evenals de dode, over wie ik vandaag schrijf, Michael Fudge, een Amsterdammer van Britse komaf, neergeschoten met 21 kogels. [3] Zoveel kogels vond ik toen al griezelig, nu het zich herhaalt, nog bizarrer. De omstandigheden waren iets anders, maar daarover zo meer

Nu de feiten. Wat is er gebeurd – voor zover ik nu weet/wij nu weten. Ik citeer voor het gemak even nieuwsmedium Nu.nl: “De politie meldt op Twitter dat agenten een melding kregen van een persoon met een vuurwapen bij De Nederlandsche Bank. Een woordvoerder voegde daar later aan toe dat de man stond te zwaaien met een vuurwapen. Toen agenten ter plaatse waren, kwam de persoon met het wapen op de agenten af. Daarop schoot de politie, waardoor de verdachte dodelijk werd getroffen. Een fietser raakte bij het schietincident gewond aan zijn been. Bij een woordvoerder van de politie was het niet bekend hoe het met het slachtoffer ging.’” [4]

De NOS komt met een vergelijkbaar bericht: “Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Het gaat om een 31-jarige Amsterdammer. Een fietser die passeerde raakte gewond, volgens de politie aan het been.

De politie zegt dat er om 19.15 uur een melding binnenkwam over een man met een vuurwapen die ‘dreigend rondliep’ bij het Oosteinde. De agenten gingen daarheen en spraken hem later aan bij het Westeinde, waar ook De Nederlandsche Bank aan ligt. Bij die confrontatie voelde de politie zich naar eigen zeggen genoodzaakt om op hem te schieten, waarbij de man dodelijk werd verwond.” [5]

Realiseert u zich lezers trouwens wel, dat dit de verklaring van de politie is, niet van andere getuigen. Ik insinueer hiermee niets. Ik constateer alleen maar.

 » Lees verder

Petitie weermodificatie staat op 35.000 handtekeningen – De Lange Mars Plus

petitie-weermodificatie-staat-op-35.000-handtekeningen-8211-de-lange-mars-plus

22-02-19 09:02:00,

Op 22 februari 2019 staat de petitie weermodificatie en chemtrails op 35.509 ondertekenaars. Dit is op zich een prestatie te noemen omdat de Tweede Kamer tijdens debatten of in commissievergaderingen de woorden weermodificatie, chemtrails, geo-engineering, solar radiation management niet laat vallen. Maar er zijn nog meer vreemde dingen aan de hand over dit onderwerp.

Petitie

Deze petitie loopt al een aantal jaar. Het doel luidt:

“We vragen je dit burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatieprogramma’s besproken moeten worden in de Tweede Kamer. Wij gaan er dan van uit dat er dan serieus onderzoek komt en er getuigen gehoord kunnen worden tijdens een “parlementaire” hoorzitting en/of enquête!”

Het is onduidelijk wat de reden is, maar het aantal van 40.000 handtekeningen is nog steeds niet gehaald.

Tweede Kamer

In de Kamer wordt exact NUL keer over weermodificatie, geo-engineering of solar radiation management gesproken tijdens debatten of commissievergaderingen. Dat is op zich heel vreemd te noemen vanwege een aantal redenen.

Binnen het Internationale Recht is er namelijk een zogenaamde Weather Warfare Ban. Dit verdrag is onder andere ondertekend door Nederland, VS, Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In artikel 1 komen de ondertekenaars overeen dat ze afzien van het vijandige gebruik van weermodificatie technieken met als doel de vernietiging, het toebrengen van schade of ongeval aan andere deelnemers. Weermodificatie moet voor de Nederlandse overheid dus geen onbekende grootheid zijn.

In 1976 werd het verdrag door de Verenigde Naties geadopteerd.

Contrails

Het KNMI spreekt over vliegtuigstrepen of contrails. Dit zijn “kunstmatige wolken, veroorzaakt door de uitstoot van waterdamp door vliegverkeer.” “Hoewel vliegtuigen een aantal stoffen (zoals kooldioxide (CO2) en stikstofoxides) uitstoten door de verbranding van kerosine heeft dit weinig effect op de luchtkwaliteit voor de mens. De lucht hoog in de atmosfeer mengt zich nauwelijks met de lucht op leefniveau. Modelberekeningen en metingen bevestigen dit.”

Maar zijn deze werkelijk zo onschuldig als het KNMI dit doet voorkomen?

Volgens de Amerikaanse site climateviewer  zijn de contrail cirrus wolken zowel weermodificatie als  geoengineering solar radiation management (SRM).

 » Lees verder

PVDA Zwicht voor CIDI

pvda-zwicht-voor-cidi

22-02-19 08:05:00,

Stel kritiek op Israël niet gelijk aan antisemitisme 
De PvdA omarmt een definitie van antisemitisme die volgens Jaap Hamburger gebruikt wordt om critici van Israël monddood te maken.


Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid, de stichting die vanuit een Joodse achtergrond het publieke debat en de kritische meningsvorming rond Israël wil bevorderen, 

Toenmalig PvdA-buitenlandwoordvoerder Michiel Servaes maande in mei 2015 de Tweede Kamer, mede namens D66, GroenLinks en de SP, dat we „heel ver weg moeten blijven” van „de koppeling tussen kritiek op de politiek van de regering van een staat, en Jodenhaat”.
Dezelfde PvdA heeft nu onder partijleider Lodewijk Asscher een definitie van antisemitisme omarmd, die bewust die koppeling maakt. Het betreft een definitie die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in 2016 heeft vastgesteld.
Deze definitie heeft twee ernstige gebreken
Deze definitie heeft ernstige gebreken, waarvan ik er twee uitlicht. Eén: ze berust op een onduidelijke formulering en is daardoor niet afgebakend. De centrale zin luidt: „Antisemitisme is een zekere perceptie van joden, die zich kan uiten als haat jegens joden.” Vaagheid troef!

Twee: onder de definitie valt ook kritiek op de staat Israël. Dat blijkt uit de toelichting en uit „voorbeelden van hedendaags antisemitisme” die aan de definitie zijn gehecht. Zo is eenieder die stelt dat Israël een ‘racistische onderneming’ is, of die Israël aan ‘dubbele maatstaven’ onderwerpt, een antisemiet.
Eind 2018 zijn door de SGP twee moties ingediend, die het kabinet opriepen de IHRA-definitie te omarmen. Net als D66, GroenLinks en de SP, heeft de PvdA twee keer tegen gestemd. Hoe valt de draai van de PvdA nu dan te verklaren?
Een recent communiqué van de PvdA maakt melding van „indringende gesprekken met joodse Nederlanders”. In het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) viel eind januari, kort voor de ommezwaai van de PvdA, te lezen op wie dit slaat: Eddo Verdoner, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), Ronny Naftaniel, voormalig directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en huidig vice-voorzitter van het CJO, en CIDI-directeur Hanna Luden – allen lid van de PvdA. 
Het artikel waarin deze namen werden genoemd, kwam uit de koker van NIW-hoofdredacteur – én oud-directeur van het CIDI – Esther Voet. Over Verdoner, Naftaniel en Luden vroeg Voet zich hardop af: „Wat doen zij nog bij deze partij”,  » Lees verder

Anti-vaxxers zijn dement? – negatieve beeldvorming in de media treft een groeiende groep bewuste en bezorgde burgers – Stichting Vaccin Vrij

anti-vaxxers-zijn-dement-negatieve-beeldvorming-in-de-media-treft-een-groeiende-groep-bewuste-en-bezorgde-burgers-8211-stichting-vaccin-vrij

21-02-19 10:15:00,

Op 20-02-2019 plaatst HLN.be een twitter van viroloog Marc van Ranst:

“Proficiat, antivaxers! Jullie droom is werkelijkheid geworden: dit is wat er overal gaat gebeuren wanneer mensen stoppen met hun kinderen te vaccineren omdat ze luisteren naar jullie demente en levensgevaarlijke praatjes”, twitterde Van Ranst eergisteren op het nieuws uit Madagascar.” [1]

Op facebook wijst HLN.be nogmaals op het ‘gevaar van de antivaccinatiebeweging’ met een dreigende uitspraak van Van Ranst: ‘Het kunnen er nog meer worden’.2

 

HLN.be

 
HLN.be is een van België’s grootste online media-sites, vergelijkbaar met RTL-nieuws in Nederland.2 En twitters zijn tegenwoordig kennelijk nieuwsbronnen. Maar van welke kwaliteit? Geeft ‘het nieuws’ ons gedegen, controleerbare informatie – of moet zij het hebben van het bangmaken van de massa en het stigmatiseren van een deel van de bevolking?

 

 

Wie of wat zijn ‘antivaxxers’?

 
Wie zijn toch die anti-vaxxers waar men het in de media steeds over heeft? De facebookgroep van de Stichting Vaccinvrij is met 30.000 leden de grootste burgerbeweging in Nederland en België op het gebied van bewustwording rondom vaccineren. Er zijn echter maar weinig leden in deze groep die zich herkennen in de term antivaxxer. Ik (Door Frankema) ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, en ik heb deze stichting niet opgericht voor antivax, – of antiwetenschap doeleinden.

 
De term anti-vaxxer is ook niet van mijn afkomstig en op de website van de Stichting Vaccinvrij zult u hem niet tegenkomen. Hij is gecreëerd in de media, kennelijk vanuit een behoefte om verdeeldheid te creëren onder de bevolking. De mensen die niet (langer) willen vaccineren krijgen eerst deze naam en worden daarna onder die noemer aangevallen, beledigd en belachelijk gemaakt. En het uiteindelijke doel is om kritiek op de gevestigde orde – onder het mom van gevaar – monddood te maken.

 

 
Screenshot site Stichtingvaccinvrij

De Stichting Vaccinvrij

 
Voor de duidelijkheid: Het doel van de Stichting Vaccinvrij is mensen te voorzien van transparante informatie en het behouden van een vrije vaccinatiekeuze. Met andere woorden: wij staan voor uitspraken die onderbouwd kunnen worden met controleerbare bronnen. En of mensen – na volledig geïnformeerd te zijn – wel of niet willen vaccineren is wat ons betreft aan de ouders zelf.

 » Lees verder

Brief van de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

21-02-19 10:15:00,

De vorige nieuwsbrief heeft heel wat losgemaakt onder onze leden. Bijna 70 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een brief te schrijven naar het College voor Rechten van de Mens. Ook ik heb een brief geschreven, en het leek wel of deze week alles samenviel om aan het college duidelijk te kunnen maken dat er iets goed mis is in Nederland. In deze nieuwsbrief (21 Februari 2019) staan drie artikelen: De brief die vanuit de Stichting Vaccinvrij naar het college is geschreven, een aangrijpend ervaringsverhaal van een van de leden van onze facebookgroep, en een voorbeeld van de gebruikelijke behandeling die ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen in de media. Wat mij betreft is dit het startsein voor meer gezamelijke acties.

 

 

Brief aan het College voor Rechten van de Mens

 
Amsterdam 22-02-2019

 
LS,

vrouw typtGraag uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is Door Frankema en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht voor transparante informatie over vaccineren en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Recentelijk werd er in onze facebookgroep een post geplaatst die veel heeft losgemaakt onder onze leden. Een groeiende groep burgers voelt zich gediscrimineerd in Nederland.

 

 

Achtergrond

 
Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking in de media onderverdeeld in pro-vaxxers en anti-vaxxers. De anti-vaxxers zijn ten eerste geen anti-vaxxers. Als wij onszelf al een naam zouden willen geven, dan is dat de term ex-vaxxer of non-vaxxer.

Ex-vaxxers zijn ouders die gestopt zijn met vaccineren.
Dit is een aanzienlijke groep ouders die eerst in het volste vertrouwen hun kind hebben laten vaccineren, maar zijn gestopt omdat ze hebben ervaren dat vaccins ernstige, soms levenslange schade kunnen veroorzaken.

Non-vaxxers zijn ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren.
Het overgrote deel van de non-vaxxers is maandenlang bezig met onderzoek, en zeer goed geïnformeerd voordat zij ertoe besluiten om hun kind niet te laten vaccineren.

 
Sinds staatssecretaris Blokhuis eind juni 2018 in de media heeft aangekondigd dat de vaccinatiegraad met een paar procent is gedaald, worden de ex-vaxxers en non-vaxxers onder de noemer ‘antivaxxer’ gelabeld als gekkies, antiwetenschap-activisten, aluhoedjes, onverantwoordelijke idioten, bakfietsmoeders, een bedreiging voor de volksgezondheid etc. Het heeft dermate grote vormen aangenomen dat het voor vele ouders bijna onmogelijk is geworden om in hun vrienden,

 » Lees verder

Toppunt censuur? David Icke geweigerd in Australië..

toppunt-censuur-david-icke-geweigerd-in-australie.

21-02-19 06:44:00,

x
Transcript David Icke vanuit Los Angeles,
na het intrekken van zijn visum voor Australië
Een Orwelliaanse tirannie….!

x

Ik zit hier in een hotelkamer in Los Angeles en kijk uit het raam naar de landingsbaan van LAX, Los Angeles Airport. Ik zou hier nu niet moeten zijn, maar in Australië in Melbourne, voor voordrachten in meerdere steden. Ik ben al veel vaker naar Australië geweest, feitelijk een keer of 10 sinds 1997, zonder enig probleem met de events. Ik kreeg een visum voor deze spreekbeurten van de regering in september vorig jaar. Maar de reden dat ik hier zit en niet in het vliegtuig naar Australië, zou elke Australiër tot op het bot moeten verkillen. Want het is het bewijs van wat dat land -zoals zoveel andere landen- is geworden: Een Orwelliaanse tirannie….!

We kregen het visum in september en dus zijn alle regelingen begonnen. Reservering van locaties, het boeken van hotels, het boeken van vluchten. En in deze periode, sinds de herfst van vorig jaar, is er geen enkele aanwijzing gekomen van de Australische regering, dat er een probleem zou ontstaan. Er was geen enkele aanwijzing, tot ongeveer vier uur, voordat we op de vlucht naar de luchthaven naar Melbourne zouden stappen.

Dus het feit alleen al, dat de regering mijn visum heeft ingetrokken, op grond van het feit waar ik over ga spreken, de reden waarom het zo sinister is voor elke Australiër, het feit dat het is ingetrokken, is schandalig. Maar het feit dat ze het allemaal zo koud en duidelijk systematisch en berekend deden, tot vier uur voor het vertrek van het vliegtuig, toont aan hoe berekend dit alles is gedaan.

Dus wat is er gebeurd en waarom ben ik nu niet in Australië?
Er begon een campagne, en weet dat het ongelooflijk ironisch is. Deze mensen, die mij voor van alles uitmaken, tonen aan, met hun handelswijzen, dat ik gelijk heb. Ik zeg, dat bijvoorbeeld landen als Australië, één-partijstaten zijn. En dat de echte keuze tussen partijen voor de overheid slechts illusoir is. In principe zijn ze één politieke klasse met in principe één agenda. Het begon toen een Labourkandidaat, wat was zijn naam? Deze Labour-kandidaat, Josh Burns. zei onlangs, nog niet zo lang geleden, wat zal het zijn,

 » Lees verder

De feiten over ‘Israëlische’ wijn die de VVD niet wil horen – The Rights Forum

de-feiten-over-israelische-wijn-die-de-vvd-niet-wil-horen-8211-the-rights-forum

21-02-19 06:35:00,

Nieuws

Onderzoek

Dilan Yesilgöz Jinek Kiryat Arba Efrat Etikettering EU-Israël Associatieverdrag Golan Wijn OESO-richtlijnen Kolonisten-producten Booking.com Who Profits UN Guiding Principles Made in Israel VVD Onderzoek Tweede Kamer Amnesty International Human Rights Watch EU antisemitisme Oost-Jeruzalem Kolonisering Westoever

Henri Veldhuis Symposium

De kerk en het streven naar rechtvaardigheid

Aanmelden

Onderzoek / De feiten over ‘Israëlische’ wijn die de VVD niet wil horen

Nieuw onderzoek wijst uit dat met Israëlische wijnen op grote schaal wordt gefraudeerd. Toch zijn die wijnen nog altijd in Nederland verkrijgbaar. De Tweede Kamer gedoogt het bedrog en de VVD betitelt protesten als antisemitisme.

Een wijnmaker van Shiloh Winery toont een fles waarop Israël als herkomst wordt aangeduid. In werkelijkheid is de wijn afkomstig uit een illegale Israëlische kolonie op de door Israël bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever.Bilaterals.org 

Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid voor de VVD, zette recent de fraude met Israëlische wijn op de agenda. Een deel van die wijn wordt verkocht als ‘Israëlisch’, maar is in werkelijkheid afkomstig uit Israëls illegale kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns en Syrisch gebied.

Die fraude roept steeds heviger protest op. De VVD wil dat niet horen; te gast bij Jinek  probeerde Yesilgöz het zelfs te framen als ‘antisemitisch’. Dat is onverstandig, maar vooral zinloos: als Yesilgöz van de protesten af wil, moet zij de fraude aanpakken.

Onderzoek door Who Profits

Over de omvang en structuur van de Israëlische wijnfraude is veel bekend. In december publiceerde de Israëlische organisatie Who Profits een update van het uit 2011 stammende rapport Forbidden Fruit – The Israeli Wine Industry and the Occupation.

 » Lees verder

Veel ouderen in Duitsland zijn erg arm – Gelbe Westen Deutschland bericht!

veel-ouderen-in-duitsland-zijn-erg-arm-gelbe-westen-deutschland-bericht

21-02-19 12:44:00,

ShareTweet


Gelbe Westen in Stuttgart, waar het volgens de media om het “diesel schandaal” gaat, maar het gaat veel verder, uit een recent onderzoek blijkt dat 1 miljoen “Rentner” , Aow’ers arm zijn, echt arm!

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De aantallen zijn explosief: al één miljoen Duitsers, volgens het Federale Bureau voor de Statistiek, “moeten bij werken, als dat al lukt” omdat hun geld niet genoeg is om te overleven. Het aantal oudere armen blijft stijgen.

Ouderdoms armoede

Volgens vele Duitse statistieken is de armoede onder 65 plussers in Duitsland het grootst en vormt nu een groeiend risico voor ouderen.

Dat is de reden waarom het aantal gepensioneerden dat een klus zou moeten klaren toeneemt. “Over een paar jaar zullen deze leeftijds groep één van de grootste armoederisico’s zijn”, zeggen verschillende Duitse kranten.

Een AOW zoals nu nog in Nederland, bestaat niet in Duitsland, één ieder moet voor zichzelf, gedurende zijn “werkende” leven een soort van AOW/pensioen opbouwen. Onlangs kwam de regering van Merkel, wel met wat nieuwe maatregelen. Maar genoeg is het zeer zeker niet, dagelijks zie ik schrijnende gevallen hier in Duitsland, op TV, maar ook was ik getuige van twee oudere heren, die de prullenbakken afgingen bij Hamburg Airport. De migranten ( uit Afrika etc..) werkten direct tegenover bij een “Duitse Konditorei – seit 1886” op Hamburg Airport, waar je met je Duitse taal niet meer terecht kunt, Engels is ook vaak een probleem, terwijl op nog 100 meter afstand de “oudere Duitsers, die het land opgebouwd hebben”, in de prullebakken naar lege plastic flesjes zochten, om van het statsiegeld wat zij ervoor krijgen hun Rente aan te vullen.

Hamburg Airpoor, een Duitse oudere heer “Rentner” zoekt naar plastic flesjes in de prullebakken. Foto: C. Lucassen.

Een ander schrijnend geval was een ouder echtpaar van in de 80 (Spiegel TV), in Saksen. In het bezit van een boerderij, maar volgens de Duitse wet, moeten zij hun boerderij afgeven (nog niet eens verkopen maar afgeven, je zou denken dat de DDR al lang weg was) aan de staat, dan zouden zij in ruil daarvoor 400 Euro Rente,

 » Lees verder

Ziehier de Westerse ‘Vrije Pers’

ziehier-de-westerse-8216vrije-pers8217

21-02-19 11:45:00,


Hoe een interview van Fox News met Rutger Bregman volledig ontspoort


“Why don’t you go fuck yourself! (…) Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant.” Het is de apotheose van een interview door de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson. De ‘idioot’ in kwestie is de Nederlandse journalist en historicus Rutger Bregman.
Bekijk hier de confrontatie tussen Bregman en Carlson:

Video afspelen
00:25Fox News-presentator tegen Bregman: ‘Hersenloze idioot’

Bregman verwierf eind januari wereldfaam met een speech bij het World Economic Forum in Davos. Zijn boodschap: er wordt te weinig gepraat over hoeveel de allerrijksten meebetalen aan de samenleving. “Belasting, belasting, belasting, de rest is bullshit”, zei hij onder meer.
Reden genoeg voor het programma Tucker Carlson Tonight, op de conservatieve zender Fox News, om Bregman eens aan de tand te voelen. Dat het vraaggesprek niet ging zoals Carlson had gehoopt, meldde Bregman vorige week al op Twitter. Volgens de Nederlander is het interview om die reden ook niet uitgezonden.

Rutger Bregman
@rcbregman

Good morning @TuckerCarlson, why didn’t you air the interview with me last night? Couldn’t handle the criticism? I think you should just show it. And try to resist the temptation to edit, I’ve recorded the full thing – including that moment when you start swearing profusely.
1 week geleden

Nu, ruim een week na het interview, heeft Bregman zelf een video van het interview naar buiten gebracht via online nieuwsmedium Now This. Het gaat om beelden uit de studio in Amsterdam vanwaaruit Bregman in contact stond met de Fox-studio. Presentator Carlson is niet te zien, maar wel te horen.
Volgens Bregman is in het gesprek van ongeveer 6 minuten niet geknipt:

Rutger Bregman in gesprek met Tucker Carlson

Het gesprek begint met de presentator die Bregman complimenteert met zijn optreden in Davos. Carlson: “Het was een van de beste momenten in de geschiedenis van Davos. (…) Meneer Bregman,  » Lees verder

Zaterdag in Carré – Ons Geld Congres

zaterdag-in-carre-8211-ons-geld-congres

21-02-19 09:05:00,

Zaterdag 23 februari is het 3e Ons Geld congres. Dit keer in Carré. Koop nu kaarten.

 

Ons Geld

 

Geldschepping in het licht

 


 

UW STEUN IS NODIG!

 

Wat is er mis met ons geldstelsel? Hoe gaan we dat oplossen? We belichten het komende zaterdag in Carré. Wees erbij. Help ons het geldstelsel stabiel en eerlijk te maken. 

Banken zijn “geldscheppende instellingen”. Voorheen was de overheid dat ook. Sinds de euro is Nederland dat echter niet meer. De geldpers is nu in handen van banken, en draait in hun belang.

Onbegrip

Wij vinden dat de geldpers in handen van de overheid moet komen. Hij moet dienstbaar  zijn aan het algemeen belang. Dat blijkt een moeizaam traject. Wij vinden onbegrip en onwil op onze weg. Het begon met totale ontkenning van geldschepping door banken. Zo wist ASN ons in 2013 te vertellen dat alleen de centrale bank geld schept. Die centrale bank (DNB) berichtte ons dat geldschepping te complex is om uit te leggen. Meer hierover in een artikel van Martijn van der Linden op FTM.

Inmiddels wordt algemeen erkend dat banken geld scheppen. Hoe dat kan en wat de gevolgen ervan zijn wordt echter nog niet ingezien. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar de vinger niet achter gekregen. Hij ziet dat er iets structureel fout zit met ons geld. Maar wat precies, en hoe je dat oplost durfde hij niet te zeggen.

Actie
Dat gaan wij recht zetten in Carré. Wij gaan benoemen wat er mis is met ons geld, en hoe je dat oplost. Over één ding lijkt nu consensus te ontstaan: de overheid moet een veilige bewaarplaats creëren voor ons geld. Die concrete stap moet nu worden gezet. Laten we dat duidelijk maken aan Den Haag. Wees erbij. Zo helpt u ons mee.

Een rechtvaardig geldstelsel krijgen we niet cadeau. We moeten het bevechten. Samen winnen we die strijd.

 

 

 

(exclusief boekingskosten)

 

 

Programma Ons Geld in Carré

Vanaf 14:00 bent u welkom in Carré en het 

programma

 start om 15:00 uur.

 » Lees verder

Véél overjaarse demagogie tegen Venezuela

veel-overjaarse-demagogie-tegen-venezuela

20-02-19 01:11:00,

De selectieve verontwaardiging in de mainstream berichtgeving over Venezuela krijgt McCarthy-aanse proporties. Elke nuancering, kritische beschouwing, enig tegensprekelijk debat of context ontbreekt volledig. Alles moet wijken voor de ene ware boodschap: wij hebben gelijk, ‘no matter what the facts are’.

De mainstream berichtgeving over Venezuela roept ‘herinneringen op aan de donkerste dagen van het Zuid-Amerikaanse continent in de jaren 70 en 80’ (en in feite ook aan de jaren 50 en 60). De mentale voorbereiding van de publieke opinie op een gewelddadige overname van de macht in Venezuela is bijna letterlijk copy-paste van wat tussen 1970 en 1973 gebeurde in Chili (en van andere pre-coup-situaties in Argentinië, Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen). “Militaire regimes in onder meer Argentinië en Chili hanteerden toen geweld, ontvoering en bedreiging als routine-instrumenten van de dagelijkse politiek”. Toch nog even vermelden dat die toenmalige regimes volledige westerse steun genoten, laat staan dat men de grove en grootschalige schendingen van de mensenrechten daar redenen vond om de afzetting van presidenten te eisen.

Chili, the sequel

In Chili werd in 1973 op de eerste 11 september een democratisch verkozen socialistisch president afgezet met een militaire staatsgreep, nadat het land door een Amerikaanse economische blokkade was vervallen in chaos. Die ontstond met volle medewerking van de oligarchie die de transport- en distributiesector in handen had, die hun fabrieken met een lock-out gesloten hielden en hun werknemers zonder loon aanzetten tot stakingen. In de dagen voor de staatsgreep lag het land lam door een staking van de vrachtwagenchauffeurs, die al maanden geen loon hadden gekregen van hun privé-werkgevers. De commerciële media in handen van diezelfde oligarchie zorgden er voor dat de bevolking hierover de ‘juiste’ boodschap kreeg.

Getuigenissen van gevluchte Colombianen, Mexicanen, Guatemalteken, Hondurezen, Salvadoranen, Paraguayanen, Brazilianen schetsen al jaren – in het geval van Mexico en Colombia al decennia – “een huiveringwekkend beeld van de tirannieke praktijken van” hun door het westen (in het algemeen) en de VS (in het bijzonder) gesteunde regimes. Mensenrechtenorganisaties schrijven er al jaren zeer lijvige rapporten over.

De informatie is met andere woorden beschikbaar en bekend. Ze wordt echter grotendeels genegeerd of in een context geplaatst die geen vragen stelt naar de aard van de ‘regimes’. In geen geval legt die berichtgeving een link naar de ruime steun die de VS en zijn westerse bondgenoten aan die ‘regimes’

 » Lees verder

Zie daar, de corrupte kortzichtigheid van de bewindslieden van Rutte III

zie-daar-de-corrupte-kortzichtigheid-van-de-bewindslieden-van-rutte-iii

20-02-19 08:52:00,

Het is om van te ontploffen. De bewijzen stapelen zich op dat we in hoog tempo onze prachtige planeet naar de verdommenis aan het helpen zijn. De rapporten van het IPCC laten zich lezen als de technocratische versie van de Openbaringen van Johannes, met Big Oil en Big Food in de rol van het Beest en de politiek als de Hoer van Babylon. We decimeren het dierenrijk, vernietigen de insectenwereld, kappen de longen van de aarde alsof er geen sprake is van toenemende CO2-uitstoot, pleuren onbekommerd onze rotzooi in de zeeën en oceanen, en roeien doodleuk hun bewoners uit.

Kon je tien jaar geleden nog doen alsof dit zich op een andere planeet afspeelde, vandaag de dag kan niemand zijn ogen meer sluiten voor het feit dat we onherroepelijk het Antropoceen zijn binnen gegleden: een tijdvak waarin de geologische en klimatologische rampen van eigen makelij zijn. En wat doet Rutte III? Het presenteerde zich bij zijn aantreden retorisch als het groenste kabinet ooit, met schitterende ecologische doelstellingen voor zijn eventuele opvolgers, en liet de uitwerking ervan over aan de sociale partners, met een dikke oververtegenwoordiging van de grootste verbruikers en vervuilers die er een groot belang bij hebben alles zo veel mogelijk bij het oude te laten.

Uitstellen en afstellen noemde Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren het terecht in het debat over de regeringsverklaring. De resultaten zijn ernaar. Het kabinet haalt bij lange na niet de doelstellingen van Parijs en negeert daarmee het Urgenda-arrest. Bovendien wentelen de partners de kosten van het klimaatbeleid af op de kleingebruiker en blijven de impliciete en expliciete miljardensubsidies voor Big Oil en Big Food ongemoeid. En daarmee verspeelt Rutte III in hoog tempo het electorale draagvlak voor de grote milieutransitie die nodig is om Nederland in de pas van Parijs te laten lopen.

Geen wonder dat twee weken geleden vijftienduizend wanhopige jongeren op het Malieveld protesteerden tegen het gebrek aan ambitie van Rutte III. Mooie woorden, maar als je naar de daden kijkt zie je alleen labbekakkerigheid. Terecht dat Rutte de woordvoerders van het scholierenprotest in het Torentje nodigde: per slot van rekening gaat het over hun toekomst, een toekomst die Rutte en consorten nu aan het maken zijn,

 » Lees verder

satellietbeelden onthullen de manipulatie van onze atmosfeer

satellietbeelden-onthullen-de-manipulatie-van-onze-atmosfeer

19-02-19 05:06:00,

In mijn vorige artikel, noemde ik HAARP als onderdeel van geoengineering. Als reactie daarop vroeg een lezer of deze installaties überhaupt nog in werking zijn.

Om te weten of ze nog in werking zijn kun je het beste naar de website van NASA kijken of naar de wonderlijke wolkenluchten die op YouTube te vinden zijn. Het officiële internationale meteorologische wolkenboek telt in ieder geval sinds kort twaalf nieuwe wolkensoorten. Is dat niet bizar voor een planeet als de onze, die al zo lang bestaat? Opeens zijn daar twaalf nieuwe wolkentypen. Hoe kan dat?

In de volgende filmpjes zie je wat ik bedoel:

1. De nieuwe Mammatus

2. Een wolkenformatie met kaarsrechte scheidslijn

3. Rechte lijn bewolking boven China

4. Atmosferische manipulatie boven de Prince Edward
eilanden

5. Mediamanipulatie tijdens het televisiejournaal

6. Ook militairen gebruiken wolkenmakers

7. Antropogenitus, oftewel: een lucht vol nano-metaalsoep

8. Rolwolk boven Nederland

9. Satellietbeelden: fotograaf Patrick Roddie legt uit

10. Hoe Italië ge-geoengineerd wordt

Dit is een wereldkaart van HAARP-installaties en ionospherische verhitters.

Satellietfoto’s

Bijgaand een aantal beelden uit de ruimte.

Het is maar een klein greepje uit een enorme hoeveelheid satellietfoto’s. Één persoon – een beroepspiloot- kon ik te pakken krijgen voor wat korte technische uitleg, maar nog niet alle vragen zijn beantwoord.

1a. Nederland 12 Februari 2019

Een groot deel van Nederland is besproeid met aerosoldeeltjes en het noordelijke deel heeft aanééngesloten wolkenformaties die hoogst waarschijnlijk electromagnetische gemuteerd zijn, waardoor de dunne ribbeltjes

ontstaan zijn. Hoe dat gedaan is weten we niet. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals: sateliet, HAARP, Nexrad en SBX.

1b. Close-up van foto 1a

2a. 7 Februari 2019

Wolkenformaties boven de Canadese Zee met scherpe randen. Voor mij onbekend hoe deze scherpe randen ontstaan zijn. Ten oosten daarvan witte lijnen, afkomstig van schepen die op bunkerfuel varen,

 » Lees verder

Venezuela beducht voor ‘humanitair’ paard van Troje

venezuela-beducht-voor-8216humanitair8217-paard-van-troje

19-02-19 04:54:00,

President Maduro van Venezuela stuurt tonnen voedsel naar Cuba voor de slachtoffers van de recente tornado. “Er liggen 300.000 Venezolanen op sterven door gebrek aan medicijnen en voedsel”, zegt zelfverklaard interim-president Juan Guaidó. Ondertussen blijft Maduro zijn volk uithongeren en verhindert hij 50 ton voedselhulp van de VS aan de Colombiaanse grens. Dat is het mainstream verhaal in een notendop. De waarheid is zoals steeds heel wat genuanceerder.

Venezolaanse tv-zender in Miami

Leopoldo Castillo, journalist van de oppositie,  interviewde op 3 februari voor het programma El Citizen van de Venezolaans-Amerikaanse tv zender EVTV Miami Casto Ocando, die hij opvoerde als onderzoeksjournalist (deze zender werd opgericht door de Venezolaanse zakenman Oswaldo Muñoz, die ook de VS-nationaliteit heeft, hij is ook eigenaar van Venezolano News, redactie).

Het gesprek draaide rond de ‘humanitaire’ hulp die de zelfverklaard interim-president Juan Guaidó aan de VS gevraagd heeft. USAID, de ontwikkelingsorganisatie van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, stuurde voedselpakketten en medicijnen naar de Colombiaanse stad Cúcuta, aan de grens met Venezuela.

Casto Ocando toonde die producten en legde in detail uit dat het gaat om gedroogd voedsel zoals de VS en andere landen plegen te sturen naar rampgebieden en oorlogsslachtoffers. Het gaat meer bepaald om gedroogde fastfood met onder andere kip en spaghetti. Er zitten zakjes bij waarin het gedroogde voedsel kan gegoten worden. Wanneer men aan de chemische stoffen in deze voeding water toevoegt warmt het voedsel meteen op. Verder zijn er nog zakjes water bij van een kwart liter, proteïnen, goed voor één dag en wat snoepgoed. Alles samen vertegenwoordigt een dergelijk pakketje 2500 calorieën. Daarnaast werden ook een aantal van de meest voor de hand liggende geneesmiddelen zoals antibiotica toegevoegd.

 Veilige doorgang

Deze ‘humanitaire hulp’ mikte bij de eerste zending op 20.000 families. Volgens Ocando kost het geleverde materiaal 20 miljoen dollar. Castillo vroeg Ocando of de levering wel degelijk zou terechtkomen bij de noodlijdende bevolking. Of corruptie kan vermeden worden zoals het verkopen van de goederen, laat staan dat ze in handen zouden vallen van de regering van president Maduro.

Ocando antwoordde dat het daarom van het hoogste belang is dat de producten beschermd worden in een ‘chaotisch land waar bendes en guerrilla opereren en anarchie heerst.‘ Zonder blikken of blozen stelde de man vast dat er redenen genoeg waren om de containers te laten vergezellen door gewapende militairen.

 » Lees verder

Mijnbouw zet boeren buiten spel in Centraal-Amerika

mijnbouw-zet-boeren-buiten-spel-in-centraal-amerika

19-02-19 04:54:00,

De metaalmijnbouw heeft zijn tentakels als een octopus uitgespreid in Centraal-Amerika en deelt zo een gevoelige tik uit aan de landbouw en ecosystemen in de regio, zeggen dorpsbewoners en activisten. Het probleem wordt ook aan de kaak gesteld in een nieuw rapport.

“Het mijnbouwbedrijf opereert op land dat boeren huurden om mais en bonen te verbouwen, onze basisgewassen”, zegt Lesbia Villagrán uit San Rafael Las Flores in het oosten van Guatemala. “Sinds het bedrijf hier actief is, is er geen land meer over om te boeren.”

Minera San Rafael, een dochteronderneming van het Canadese bedrijf Tahoe Resources, streek in 2007 neer in deze gemeente met iets meer dan negenduizend inwoners,  verspreid over verschillende dorpen. Sindsdien hebben de bewoners geprotesteerd tegen de mijnbouwactiviteiten. Ze zijn tegen de zilvermijn El Escobal, die volgens hen bedreigend is voor de landbouw, waterbronnen en biodiversiteit.

“Toen ik klein was, huurde mijn vader zes manzanas (iets meer dan 4 hectare, red) grond. Daar werkten we met plezier en we hadden goede oogsten”, zegt Villagrán (28). “Toen de eigenaren het land verkochten aan het bedrijf, konden we er geen gewassen meer verbouwen.”

Zware metalen

In januari kreeg de mijn een andere eigenaar. Het bedrijf opereert nu onder de naam Minera San Rafael El Escobal, een dochteronderneming van Pan American Silver uit Canada. Volgens de bedrijfswebsite de op één na grootste zilverproducent ter wereld. Het bedrijf is eigenaar van zes mijnen in Argentinië, Bolivia, Mexico, Peru en nu Guatemala.

“Boeren is moeilijker geworden door de activiteiten van het bedrijf”, zegt Alex Reynoso, een koffieboer uit een gemeente vlakbij San Rafael. Volgens Reynoso willen de markten in het land geen producten die geoogst zijn in de omgeving van de mijn, omdat consumenten bang zijn voor vervuiling met zware metalen.

Op de vraag om een reactie op de kritiek van de dorpsbewoners hadden Tahoe Resources en Pan American Silver niet gereageerd voor publicatie van dit artikel.

Spanningen

De mijnbouwactiviteiten werden in juli 2017 stilgelegd, na een klacht van organisaties van Xinca-inwoners die stelden niet geconsulteerd te zijn over het project. Volgens de wet had dat wel gemoeten.

Het Guatemalaanse grondwettelijk hof besloot daarop onderzoek te doen. In september 2018 kwam het met een uitspraak waarin de schorsing van de activiteiten werd verlengd.

 » Lees verder

Er blijft geen boom meer staan als dit zo doorgaat – Transitieweb.nl

er-blijft-geen-boom-meer-staan-als-dit-zo-doorgaat-8211-transitieweb.nl

19-02-19 08:30:00,

Er is een groot Armageddon gaande in de wereld van de bomen. Door de subsidie op biobrandstof worden de Europese- en Noord-Amerikaanse wouden in razende vaart gekapt. Het is de hoogste tijd om hier massaal tegen in het geweer te komen.

Door: Marc van Delft

De jacht op biomassa is geopend. Oude bomenlanen, houtwallen en bosschages moeten er aan geloven. De wereld van de bomen wordt met kille systematiek uitgedund.

Ook voor de invoering van 5G moeten nu vaak eeuwenoude bomen het veld ruimen. Ze ‘storen’ immers de 5G-zenders…. Daar is Staatsbosbeheer wellicht in werkelijkheid mee bezig. Niks verantwoord bosbeheer!

In Nederland is de afgelopen decennia door de ruilverkaveling in het kader van de ‘moderne landbouw’ al voor in totaal zo’n 250.000 kilometer aan houtwallen en bomenlanen vernietigd. Wat een vooruitgang!

En de kaalslag gaat gewoon door. En niet alleen in ons land.

Wereldwijd gaat er per minuut een voetbalveld aan oerwoud tegen de vlakte! Per jaar is dat vier keer de oppervlakte van ons land. Het gevolg is verwoestijning, want door het verdwijnen van de bossen neemt de bodemerosie toe.

Van een Roemeense vriendin hoorde ik dat een Oostenrijks bedrijf bezig is om in snel tempo alle fraaie, oude oerbossen in Roemenië te kappen, een milieucrimineel feit van de eerste orde, waar je geen enkele natuurorganisatie of Greenpeace over hoort!

Het grootschalige kappen van bomen moet stoppen!

Teken daarom deze petitie.

Requiem for the Trees

De nu volgende muziekcompositie heb ik gemaakt uit protest tegen deze wantoestand.

Ook maakte ik een film als aanklacht tegen de onnodige kap van bomen.

Verstening

Dan nog zoiets: het verstenen van tuinen.

Iemand uit mijn directe omgeving heeft in zijn tuin een fraaie berk omgehaald om ruimte te maken voor een versteende werkplaats met wat planten in potjes. Door dit soort praktijken blijft er ook in de stadstuinen straks geen boom meer staan.

Iemand anders die ik goed ken heeft zijn tuin vol gelegd met onderhoudsarme stoeptegels. Geen boom, struik, plant, zelfs geen grassprietje te bekennen…

Tja,

 » Lees verder

Israël gebruikt in Gaza munitie die maximaal letsel toebrengt – The Rights Forum

israel-gebruikt-in-gaza-munitie-die-maximaal-letsel-toebrengt-8211-the-rights-forum

18-02-19 06:08:00,

Nieuws

Mars van Terugkeer

Ahmad Abu Hussein WHO Yasir Murtaja Sadet Karabulut Stef Blok Blokkade Amnesty International Human Rights Watch Mars van Terugkeer Gaza gedode Palestijnen nieuwsanalyse

Mars van Terugkeer / Israël gebruikt in Gaza munitie die maximaal letsel toebrengt

Israël past buitensporig geweld toe tegen de burgerbevolking van Gaza. De gevolgen zijn gruwelijk, maar het land wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook de Nederlandse regering staat het Israëlische geweld toe.

In Gaza behandelen Palestijnse hulpverleners een demonstrant die door een Israëlische militair is neergeschoten, 18 januari 2019.Mohammed Zaanoun / ActiveStills 

Elke vrijdag is het raak. Al sinds maart 2018 wordt er in Gaza, bij het ‘grenshek’ met Israël, massaal gedemonstreerd. De ’Grote Mars van de Terugkeer’ herinnert niet alleen aan het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun land; er wordt vooral ook geprotesteerd tegen de nu al elf jaar durende blokkade van Gaza. De respons van Israël is bruut: het toebrengen van zoveel mogelijk en zo ernstig mogelijk letsel bij een groot aantal Palestijnse demonstranten.

Bewust gedood of verwond

Amnesty International analyseerde een aantal gevallen met dodelijke afloop, waarbij de slachtoffers veelal in het hoofd of de borst werden geschoten, sommigen van achteren. Ooggetuigenverslagen en audiovisueel bewijs suggereren dat veel demonstranten bewust werden vermoord of verwond, terwijl zij geen directe bedreiging vormden voor de op hen schietende Israëlische militairen.

Veel gewonden hebben schotwonden in het onderlichaam, vooral in de knieën. Volgens een telling van persbureau AP uit december 2018 werden tijdens de protesten 175 Palestijnen doodgeschoten; 10.511 demonstranten hadden medische hulp nodig, van wie zestig procent vanwege schotwonden in het onderlichaam. Volgens een telling van de Verenigde Naties is het aantal gedode Palestijnen intussen opgelopen tot 190.

Uitgangswonden ter grootte van een vuist

Medisch personeel in Gaza stelt dat Israël zogenaamde ‘vlinderkogels’ of ‘dum dum-kogels’ inzet. Dit soort kogels explodeert in het lichaam. Omar Shakir, directeur van Human Rights Watch in Israël/Palestina,

 » Lees verder

Syrië–Waarheen met de salafistische moordenaarsbendes?

syriewaarheen-met-de-salafistische-moordenaarsbendes

18-02-19 08:31:00,

Nu het rijk van ISIS, al Qaeda en de andere salafistische moordenaars- en plunderbendes in Syrië en Irak naar hun einde loopt stelt zich de vraag wat er met hen moet gebeuren. Voor de VS en hun huurlingen van de YPG/PKK is dat simpel: De westerse landen moeten hen gewoon terugnemen en er daarna mee doen wat ze willen.

Een wel erg merkwaardige redenering. Deze uit allerlei landen van Indonesië over Mali tot Frankrijk, Nederland en België afkomstige huurlingen moeten niet in hun thuislanden berecht worden maar moeten hun gerechtigde straf krijgen in de landen waar ze hun zware misdaden begingen. En dat zijn Irak en Syrië.

Territoriale integriteit

Zowel Nederland als België onderhouden nog steeds officiële relaties met de regeringen in Bagdad en Damascus en dienen gewoon de rechten van die staten te respecteren zoals onafhankelijke naties horen te doen. Als een Syriër hier een moord begaat gaan we die toch ook niet naar Syrië sturen om hem ginds te laten berechten? Neen, dan is er werk aan de winkel voor de Belgische of Nederlandse rechtbanken. Toch heel simpel.

Wat Syrië in het Belgische geval kan en moet doen is zorgen voor juridische bijstand voor haar landgenoot. Hetzelfde voor diegenen die in Bagdad en Damascus voor de rechter zouden verschijnen waar onze ambassades dan legale bijstand moeten verlenen. Meer niet.

Abdoelhamid Abaaoud, een van de Belgische ‘idealisten’ die het niet overleefden. Moeten wij zijn nog overlevende collega’s echter naar hier halen zodat zij in Syrië en Irak hun rechtmatige straf ontlopen? Het voorstel is een pure schande. Laat hen ginds verder rotten. Ze moesten nu eenmaal naar ginds vertrekken.

Zelfs al zijn het gruwels zoals Mehdi Nemmouche. Bijstand is essentieel. Worden zij vrijgesproken of krijgen zij effectief de doodstraf dan is dan niet onze zaak maar die van de rechtbanken in Syrië of Irak.

Bovendien is het weghalen van die jihadisten een grove schending van het internationaal recht. Wij hebben gewoon het recht niet om hen daar weg te halen. Het zou het schenden van de territoriale integriteit van die landen betekenen. En dat is op zich toch een crimineel feit.

Maar ja, in de redenering van onze westerse regeringen bestaat er niet zoiets als de onschendbaarheid van de Syrische of Iraakse grenzen.

 » Lees verder

Ondanks medialeugens gaan paar honderdduizend Franse #GiletsJaunes weer straat op – De Lange Mars Plus

ondanks-medialeugens-gaan-paar-honderdduizend-franse-giletsjaunes-weer-straat-op-8211-de-lange-mars-plus

17-02-19 12:28:00,

In de dagen naar dit weekeinde toe voeren massa media in Frankrijk en Nederland een ware campagne om de schijn hoog te houden dat het verzet tegen Macron door de Gilets Jaunes over zou zijn. De honderdduizenden die op zaterdag 16 februari, #Acte14, in tal van steden tegen Macron protesteren trekken zich hiervan echter niets aan. De GiletsJaunes vertrouwen de massa media, die blijkbaar onder een hoedje spelen met Macron, voor geen centime. Een verslag van de volksopstand in zijn 14e week.

De afgelopen week komen de corporate media met hetzelfde bericht, zowel in Frankrijk als in Nederland, zoals de ‘krant voor wakker NL’ de Telegraaf. Het campagne verhaal waarmee het offensief tegen de Gele Hesjes wordt ingezet is het verhaal van de groeiende weerstand bij de bevolking tegen de gele opstand.

De spontane Franse protestbeweging ’gilets jaunes’, ofwel de Gele Hesjes, lijkt op zijn retour. Volgens de laatste opiniepeilingen vindt 56 procent van de Fransen dat de straatprotesten en blokkades van de Gele Hesjes moeten ophouden. https://t.co/2Bi10F9g0a

— De Telegraaf (@telegraaf) 14 februari 2019

Le_Parisien probeert verdeeldheid en twijfel te zaaien. Normaal berichten ze niet over de.#GiletsJaunes Nu over zogenaamd dalend draagvlak onder bevolking. https://t.co/7yL0hejEPo

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 15 februari 2019

 

Ook ‘Nu’ komt met een eenzijdig stuk over de Gilets Jaunes, vandaar dat wij dat maar even hebben gecorrigeerd.

Nu ‘vergeet’ te noemen 12 doden, 3000 gewonden waarvan 10 die een oog verloren en 5 een hand, aan de kant van de #GiletsJaunes .https://t.co/wCIXGBJFlT

— De Lange Mars Plus (@delangemars) 15 februari 2019

Deze mediacampagne weet echter de Fransen niet te overtuigen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken komt met een schatting van 41.500 en de Franse politievakbond telt 230.000 Gilets Jaunes. Wat opvalt is dat de gebruikelijke veel te lagen schattingen van het ministerie iets naar boven zijn bijgesteld.

🔴 41500 manifestants en France ce samedi selon le Ministère de l’Intérieur,

 » Lees verder

De WHO is er voor.. de industrie & elite..!

de-who-is-er-voor-de-industrie-amp-elite.

16-02-19 12:53:00,

Het lijkt allemaal zo goed bedoeld, maar de kostprijs van het bureaucratiseren van de gezondheidszorg blijkt te resulteren in corrupt machtsmisbruik en regelrecht fraude?
x
De WHO is er voor..
de manipulerende industrie & elite..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De cover van het boek van Daan de Wit over de farçe die ‘pandemie’ werd genoemd… Ook daarin werden we een oor aangenaaid..!

Heb jij nog de illusie dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er is, om wereldwijd en overkoepelend, het welzijn en gezondheid van de mensheid te stimuleren/beschermen..? Nou slaap lekker verder dan! Want ondanks alle claims dat de WHO deze doelstelling nastreeft, blijkt kéér op kéér dat deze organisatie door en door corrupt is. Wellicht ben je vergeten dat de WHO de organisatie was, die ons in 2009 opzadelde met een fake-griepalarm. Een officiële griepwaarschuwing door de WHO, die in vaktermen officieel door hen tot een ‘pandemie’ werd uitgeroepen.(HIER op de site)

Na gedegen onderzoek, door o.a. de Raad van Europa, bleek dat de WHO de zaak had besodemietert. (Een beter en/of diplomatieker woord komt even niet op..) Besodemietert, omdat al snel bleek, dat alle landen die bij de WHO zijn aangesloten, dienen te handelen overeenkomstig het WHO-handvest, waarin is vervat, dat bij het classificeren van een ‘pandemie’ allerlei noodscenario’s in werking treden, zoals MASSALE INENTINGEN.. Jawel, die vaccinaties die zo goed zijn voor mens en dier..

Er is veel gezegd en geschreven over deze oplichterij, maar wat vooral duidelijk diende te zijn, voor ieder weldenkende Nederlander, is dat de WHO ons een kunstje flikte, minister Ab Klink in het toneelstukje van viroloog en dierenarts Ab Osterhaus trapte en Nederland voor 17 miljoen Nederlanders 2 stuks griepvaccin tegen de Mexicaanse Griep bestelde..

Ab Osterhaus, aangenaam. De man die de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar tegelijkertijd internationaal voorzitter is van de vaccinlobby. Bracht Nederland in angst en vergeleek deze Mexicaanse griep met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Ab Osterhaus, aangenaam.. (klik op illustratie voor de Osterhaus-whiskey-link)

En dat niet alleen, maar dan ook nog eens 34 Miljoen vaccins..! Voor elke Nederlander dus 2, terwijl de vaccinatiegraad voor griepprikken rond de 45% ligt.. Meer dan de helft van deze griepvaccins werden later als chemisch afval (..!!) afgevoerd en deed mensen zich bedenkelijk afvragen of dat chemisch middel,

 » Lees verder

Monsanto stopte Nederlands onderzoek naar glyfosaat na ‘niet acceptabel’ resultaat

monsanto-stopte-nederlands-onderzoek-naar-glyfosaat-na-niet-acceptabel-resultaat

16-02-19 10:11:00,

In een serie rechtszaken in de Verenigde Staten wordt chemiebedrijf Monsanto beschuldigd van decennialang bedrog en misleiding. In de stukken duikt ook het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO op, evenals onderzoeker Johan van Burgsteden. ‘Ik heb nooit gefraudeerd,’ benadrukt de voormalig laborant van het TNO. ‘Ik was gewoon een simpele analist.’

Dit stuk in 1 minuut

  • Onderzoeksinstituut TNO deed in 2002 een toxicologische studie in opdracht van chemiebedrijf Monsanto. De studie betrof Roundup, de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, en moest dienen als een van de rapporten op basis waarvan toezichthouders beslissen of een bestrijdingsmiddel veilig is voor volksgezondheid en milieu.

  • Het bewuste rapport is pas recent – als gevolg van Amerikaanse letselschadezaken – openbaar geworden, en laat zien dat Roundup mogelijk in hogere mate door de huid wordt opgenomen dan bij de toezichthouders bekend is. Uit interne e-mails van Monsanto blijkt dat het chemiebedrijf, kort nadat medewerkers daar de eerste resultaten onder ogen kregen, de studie liet stopzetten vanwege deze onwenselijke resultaten.

  • De TNO’er die het onderzoek in 2002 uitvoerde, laborant Johan van Burgsteden, zegt tegen FTM dat hij niet wist dat Monsanto zijn onderzoeksgegevens nooit bij de Europese toezichthouders heeft ingeleverd.

  • Het TNO-onderzoek vormt nu een bewijsstuk in duizenden rechtszaken in de Verenigde Staten, waarin kankerpatiënten zeggen ziek te zijn geworden door de onkruidverdelger, en schadeclaims bij het chemiebedrijf hebben neergelegd.


Lees verder

Johan van Burgsteden is licht onthutst dat zijn naam in Amerikaanse rechtbankstukken wordt genoemd. Hij heeft het gevoel dat hij in een internationaal plot is beland, een verhaal waarin grote belangen spelen en dat hem het hoofd te boven gaat. Ik ontmoet hem in het Utrecht Medisch Centrum (UMC) waar hij tegenwoordig werkt. We spreken af in de cafetaria. Van Burgsteden is klein van postuur en praat snel. Hij bestelt tomatensoep en eet gehaast: hij moet zo weer terug naar het lab. ‘Ik wil vooral geen problemen met Monsanto,’ zegt de Nederlandse onderzoeker.

Het draait allemaal om product liability litigation: inmiddels bijna tienduizend letselschadezaken die in de Verenigde Staten tegen chemiereus Monsanto zijn aangespannen. Inzet van de rechtszaken: de veiligheid van Roundup, de onkruidbestrijder die Monsanto al sinds 1974 verkoopt,

 » Lees verder

Waar blijft de reactie van Booking.com? – The Rights Forum

waar-blijft-de-reactie-van-booking.com-8211-the-rights-forum

15-02-19 07:19:00,

Nieuws

Toerisme

Expedia TripAdvisor Golan UNHRC Airbnb Booking.com Who Profits UN Guiding Principles Rapport toerisme NRC Al-Haq Amnesty International Human Rights Watch mensenrechten Oost-Jeruzalem Kolonisering nieuwsanalyse Westoever

Toerisme / Waar blijft de reactie van Booking.com?

Human Rights Watch, Amnesty International, The Rights Forum, Al Haq en andere organisaties hebben Booking.com opgeroepen om zijn promotie van accommodaties in de illegale Israëlische kolonies te staken. Waar blijft de reactie?

Een door Booking.com aangeboden accommodatie in de illegale Israëlische kolonie Kfar Adumim. De locatie wordt omschreven als een ‘Israeli settlement’ in ‘Palestinian Territory’. Daaruit blijkt dat Booking.com zich bewust is van de illegale praktijk waarin het zijn klanten betrekt.Booking.com; screenshot, 13 februari 2019  

De stilte bij Booking.com is oorverdovend nadat opnieuw, en in groot detail, is vastgesteld dat het bedrijf optreedt als platform voor toeristische diensten in Israëls illegale kolonies in bezet gebied: de Palestijnse Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, en de Syrische Hoogvlakte van Jawlan (Golan).

Booking.com wordt verweten dat het met die activiteiten de illegale exploitatie van bezet gebied ondersteunt, de normalisering en groei van de Israëlische kolonies stimuleert, en bijdraagt aan onnoemelijk leed onder de Palestijnse lokale bevolking. Dat is een zware, maar goed onderbouwde beschuldiging, waarop een serieus antwoord dient te volgen.

Geen gunst, maar verplichting

Booking.com wordt al jaren opgeroepen om zijn omstreden activiteiten te staken. Steeds opnieuw is uitgelegd waarom dat nodig is, en dat het bedrijf niet wordt gevraagd om een gunst, maar gewezen op een verplichting. Respect voor de internationale rechtsorde is niet onderhandelbaar.

Tot dusver heeft Booking.com zich doof gehouden voor de buitenwereld, en gekozen voor continuëring van zijn activiteiten. Daarvoor wordt het nu door een aantal prominente mensenrechtenorganisaties ter verantwoording geroepen. Veel bonter kun je het als bedrijf niet maken.

Tsunami van rapporten

Eind november publiceerde Human Rights Watch het rapport Bed & Breakfast on Stolen Land.

 » Lees verder

BBC verspreidde “fake nieuws”over de zogenaamde Douma chemische aanval.

bbc-verspreidde-8220fake-nieuws8221over-de-zogenaamde-douma-chemische-aanval.

15-02-19 08:58:00,

ShareTweet


DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

De Syrische producer Riam Dalati die voor de BBC werkt (e) als producent, schreef op Twitter, dat hij kon bewijzen dat de video van de slachtoffers van de vermeende chemische aanval in Douma, in april 2018, waarna de aanval van de VS, VK en Frankrijk volgde, niet zijn eigen mening was, maar de feiten verdoezeld waren en hij bedenkingen had bij de “echtheid” van de aanval. (Bron Sputnik-BBC)

“De producent gaf zijn persoonlijke mening over enkele van de videobeelden die na de aanval opdoken, maar heeft niet beweerd dat de aanval niet of wel is gebeurd”, zei de woordvoerder van de BBC. De BBC kan niet anders dan deze antwoorden geven, zij, net als alle andere MSM nieuws, weten verdomd goed dat de video en de rest over Syrië, bestond uit propaganda, zeg maar gerust 80% propaganda.

Gisteren, woensdag, twitterde de BBC – producent-journalist dat hij “zonder enige twijfel” kon bewijzen dat de opnames van het Douma-ziekenhuis waren, maar dat er geen doden waren gevallen en ook geen melding van het ziekenhuis, van mensen die sympthomen hadden van een gifgas aanval. Hij zei dat de aanval misschien wel had plaatsgevonden, geenceneerd d.m.v. propaganda van de Witte Helmen, maar zonder het gebruik van sarin-gas en dat de aard van elk gebruikte chemische stof zou moeten worden gecontroleerd door de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW). Al met het al was het een “nep” aanval, door de terroristsn m.b.v. de Witte Helmen, de handlangers van Al-Queda/Nusra.

De BBC producer zei verder dat de beelden van de vermeende slachtoffers van gasaanvallen in Douma in Syrië in twijfel moeten worden getrokken.

Eerder meldde RT al, dat Dalati al sceptisch was over de Douma-ziekenhuisvideo’s in een Twitter-bericht. De journalist heeft zijn tweet vervolgens verwijderd (i.o.v. de BBC) en vermeldde een schending van het redactionele beleid (zo werkt propaganda van de grote media outlets). Onderzoek mag niet worden gedaan, als zij de oorlogsstandpunten van de westerse landen aantasten.

Diezelfde maand (april 2018) gaf Hassan Diab, de jongen (11), die deel uitmaakte van de Witte helmen-video en speciaal door Rusland naar Den Haag was gebracht,

 » Lees verder

WHO, EU, EMA – wat hebben ze gemeen? Banden met farma! – Stichting Vaccin Vrij

who-eu-ema-8211-wat-hebben-ze-gemeen-banden-met-farma-8211-stichting-vaccin-vrij

15-02-19 08:40:00,

Is de top van het vaccinatiebeleid onafhankelijk? Op de nieuwe pagina ‘Internationale politiek‘ op de website van de Stichting Vaccinvrij staat informatie waarover de media ons niet berichten. De politieke maatregelen die genomen worden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan worden hier bekeken in het licht van de finaciële belangenverstrengelingen die op hoog niveau gaande zijn!

 
Ga naar: ‘Internationale politiek

 
Screenshot Pagina Internationale Politiek

 

Het bedrijfsleven betaalt het grootste deel van de onkosten van de WHO, EU en de EMA. Zij krijgen in ruil daarvoor zeggenschap wat betreft de voorlichting over vaccineren en voorgestelde maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. Het gevolg van de invloed van multinationals is dat regelgevende en controlerende instanties maatregelen aannemen die de belangen van het bedrijfsleven voor laten gaan op de belangen van het volk.

De razendsnelle ontwikkelingen op wereldniveau (WHO) en Europees niveau (EU) worden niet opgepikt door de nationale pers, dus de ‘machtsovername’ van het bedrijfsleven-achter-de-schermen vindt buiten het zicht van de burger plaats.

En dat je met geld kennelijk alles en iedereen kan bereiken zien we op dit moment voor onze neuzen gebeuren in de Tweede kamer en de media.

Informeer uzelf – het is cruciaal dat we gaan zien hoe het spel gespeeld wordt.

 

 

Aanvullende artikelen

 

Bill Gates en Margareth Chan

Bill Gates Foundation is na de Amerikaanse regering de grootste donateur van WHO

De onafhankelijkheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ernstig aangetast. Dit bewijst een document uit 2018 dat informatie onthult over wie de WHO financiert. [..] Lees meer

 

 » Lees verder

Schokkend: er lopen geen onderzoeken naar gezondheidseffecten 5G(4) – De Lange Mars Plus

schokkend-er-lopen-geen-onderzoeken-naar-gezondheidseffecten-5g4-8211-de-lange-mars-plus

15-02-19 08:20:00,

123rf

Tijdens een hearing van de senaatscommissie over 5G in februari blijkt dat de uitrol van 5G plaatsvindt zonder dat de gezondheids- en veiligheidsaspecten onderzocht zijn. Tot deze vernietigende conclusie komt senator Blumenthal na een gesprek met vertegenwoordigers uit de bedrijfstak.

Tijdens een vergadering van de senaatscommissie handel, wetenschap en transport over de toekomst van de 5G draadloze technologie en de invloed op het Amerikaanse volk en de economie heeft senator Blumenthal zijn zorgen geuit vanwege het gebrek aan enig wetenschappelijk onderzoek en data over de potentiële gezondheidsgevaren van de technologie. (zie video van Blumenthals verklaring en gesprek met vertegenwoordigers van de bedrijfstak

In december 2018 sturen Blumenthal en Anna G. Eshoo een brief aan FCC Commissielid Brendan Carr voor antwoorden over mogelijke gezondheidsrisico’s van de nieuwe 5G draadloze technologie. Tijdens de vergadering verwijt Blumenthal Carr dat deze hem geen antwoorden heeft gegeven.

Tijdens de vergadering vraagt Blumenthal hen of zij onderzoek hebben gedaan naar de veiligheid van 5G technologie en het potentiële verband tussen radiofrequentie en kanker. De vertegenwoordigers antwoorden dat zij dat niet hebben gedaan.

Blumenthal: “Mijn vraag voor jullie is: Hoeveel geld heeft de bedrijfstak gestopt in aanvullend onafhankelijk onderzoek – ik benadruk onafhankelijk – onderzoek? Is dit onafhankelijke onderzoek aan de gang? Is het klaar? Waar kunnen de klanten het bekijken? En we praten over onderzoek naar de biologische gevolgen van deze  nieuwe technologie.”

Aan het einde van het gesprek concludeert Blumenthal, “Dus er is werkelijk geen onderzoek aan de gang.  We varen hier blind, wat betreft de gezondheid en de veiligheid.”

In november 2018 publiceert het National Toxicology Program de resultaten van het langste en duurste onderzoek over mobiele telefoons en kanker. Deze onderzoeken vinden “enig bewijs” van een relatie met kanker tenminste in mannelijke ratten. Dit onderzoek gaat alleen over de risico’s die horen bij 2G en 3G mobiele telefoons. De nieuwste 5G draadloze techniek gebruikt veel meer nieuwe antennes en zenders die worden samengebundeld dichter bij de grond en dichter bij woningen en scholen.

Nederland & België

Het lijkt dat providers in 2020 in Nederland en België 5G willen gaan aanbieden.

 » Lees verder

Wie doet er mee? Schrijf een brief naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

wie-doet-er-mee-schrijf-een-brief-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

14-02-19 10:45:00,

Time to actDiscriminatie is “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Worden non-vaxxers en ex-vaxxers gediscrimineerd? Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het college neemt meldingen in over discriminatie en misstanden en beoordeelt deze.[1]

 

Oproep

Op 14-02-2019 ontvingen wij de volgende oproep van Lianne Bos, lid van de facebook groep van de Stichting Vaccinvrij.

 

“Beste beheerders en leden,

 
Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met een jurist van het College voor de Rechten van de mens. Ik heb aangegeven me gediscrimineerd te voelen door de overheids- en media-hetze tegen antivaxxers waarin gesuggereerd wordt dat we een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

 
Deze jurist gaf aan dat hij zich mijn gevoel heel goed kon voorstellen. Hij wil dit dan ook intern gaan bespreken. Hij gaf ook aan dat hoe meer klachten er komen, hoe hoger dit onderwerp op de agenda zou komen.

 
Zijn advies was om zoveel mogelijk mensen een klacht te laten indienen. En het liefst ook door de mensen achter Vaccinvrij. Hij vroeg specifiek om dezen contact met hun op te laten nemen via mail of telefoon. Dus bij deze, willen jullie dit aub doen?

 
Hoe meer hoe beter!”

 
Wauw, na alle deuren die elke keer maar weer dichtgaan staat er nu eentje op een kier!

 
Ik geef graag gehoor aan de oproep van Lianne en schrijf namens de Stichting Vaccinvrij dit weekend een brief aan het College voor de Rechten van de Mens.

 

 

Doet u mee?

 
Voordat we beginnen: Wikipedia geeft voor het woord: ‘Discriminatie’ de volgende definitie:

“Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.” – Wikipedia2

 
Het lijkt me duidelijk: waar het op neer komt is dat, of we nu wél of niet onze kinderen laten vaccineren,

 » Lees verder

Stanley Plotkin – De rode loper wordt uitgerold voor een gewetenloze wetenschapper? – Stichting Vaccin Vrij

stanley-plotkin-8211-de-rode-loper-wordt-uitgerold-voor-een-gewetenloze-wetenschapper-8211-stichting-vaccin-vrij

14-02-19 09:36:00,

Als het om vaccins gaat, dan is kennelijk alles veroorloofd. Stanley Plotkin is de ‘godfather’ van vaccins. Hij is ook een wetenschapper die weeskinderen en verstandelijk gehandicapten gebruikte voor onderzoek naar de effecten van ‘experimentele vaccins’. Ook kinderen van gedetineerden, en de bijna 1 miljoen kinderen die leefden onder koloniaal bewind in Belgisch Congo, waren in de ogen van Plotkin kennelijk tweederangs burgers en goed voor menselijke experimenten.

Plotkin is de uitvinder van het kweken van vaccins op cellijnen van geaborteerde foetussen. En dankzij hem injecteren wij onze baby’s met de celresten van cellijnen van geaborteerde foetussen, die onder andere aanwezig zijn in het BMR-vaccin. Deze celresten bevatten erfelijk materiaal (DNA & RNA) van andere (geaborteerde) baby’s dat we laten injecteren in onze baby’s. En onderzoek of dit op lange termijn genetische mutaties (veranderingen) zou kunnen veroorzaken bij ons nageslacht wordt niet uitgevoerd.

rode loperIn navolging van het onderzoek van Plotkin is het injecteren van celresten onderdeel van een groot experiment op de wereldbevolking. De gevestigde orde maakt zich daar nog steeds niet druk over. Er wordt geld verdiend met vaccins, dus kritiek mag niet?

Terwijl goed geïnformeerde en bezorgde ouders zich afvragen of de wetenschappers nog wel goed bij hun hoofd zijn, wordt in België de rode loper uitgerold om Plotkin te onthalen op een warm welkom op het Valentijn Symposium.

 

 

Het Valentijn Symposium

 
Ieder jaar rond Valentijn organiseert het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit van Antwerpen, een vaccinatie-dag met als naam Valentijn Symposium. De 17e editie werd dit jaar op vrijdag 8 februari gehouden.1

Professor dr. Pierre Van Damme, hoofd van het centrum en organisator van dit symposium, is een invloedrijk persoon binnen het vaccinatiebeleid in België en daarbuiten. Hoe kan het ook anders want de Europese Commissie en de farmaceutische industrie ondersteunen zijn activiteiten. In de ‘‘Declaratie belangenverstrengeling van de EU’ over de achtergronden van Van Damme, staat dat hij al sinds 1985 nauwe banden onderhoudt met verschillende farmagiganten, zoals GSK/Merck/Novartis/Pfizer en Crucell.

 
Van Damme is al meer dan 10 jaar adviseur voor nationale en internationale organisaties, waaronder het Vlaamse Vaccinatieplatform, de Nationale Immunisatie Technische Adviesgroep en de Wereldgezondheidsorganisatie (Europees Regionaal Bureau en Hoofdkantoor).

 » Lees verder

Francken ISIS en de Syrische christenen

francken-isis-en-de-syrische-christenen

14-02-19 05:31:00,

Dat Theo Francken (N-VA), voormalig staatsecretaris voor Migratie, meer leugens verkoopt dan dat hij de waarheid vertelt is geweten. Ook in het dossier rond de zogenaamde humanitaire visa voor Syrische christenen zit hij uit zijn nek te kletsen dat het niet mooi meer is. Het verstrekken van die visa was in wezen niets anders dan zijn versie van het verfoeide politiek dienstbetoon. Wat hij nu poogt te vergoelijken.

Een hoop leugens

Het is nogal wiedes dat die paar honderd Syriërs en hun kennissen natuurlijk eens ze dat kunnen allemaal op de N-VA van het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam en Francken gaan stemmen. Het door het gerecht wegens onder meer mensenhandel in verdenking stellen van Melikan Kucam doorkruist die plannen natuurlijk.

Bovendien moest dat verhaal dienen om Francken een ‘humanitair’ gezicht te geven genre: ‘Kijk toch aan wat die man doet voor die sukkelaars. Als dat geen humanist is. Het moest zijn harde serie leugens en grove beledigingen op onder meer Twitter counteren. Jekyl en Hyde dus. Goed gezien maar het flopt.

Ik heb die mensen gered van een gewisse dood door ISIS oppert Francken. Zonder mij waren ze door hen vermoord. Wow!! Goed voor wie niets van Syrië afweet natuurlijk. Iemand die maar een beetje van die oorlog kent weet dat dit pure leugens zijn. Grove leugens bovendien.

ISIS kwam officieel tot leven op het einde van 2013 toen er in Syrië binnen de organisatie al Qaeda in Irak, de groep die de oorlog op vraag van de VS op gang trok, zware gevechten uitbraken tussen de officiële groep van Aboe Mohammed al Joulani en Ayman al Zawahiri, officieel nummer 1 van al Qaeda, en haar afscheuring onder leiding van Aboe Bakr al Baghdadi.

Na een serie mislukte pogingen om te bemiddelen en een bloedige oorlog trok ISIS zich terug op het financieel zeer interessante gebied ten oosten van de Eufraat waar zich de Syrische olievelden situeren.

België steunde ISIS

Interessant want voorheen had de EU, en dus ook België, toegestaan dat men die koppensnellers wapens mocht leveren – grappig was dat dit volgens de EU-richtlijn niet mocht zijn om te doden maar alleen om zich te verdedigen – en dat het embargo voor olieproducten was opgeheven.

Met andere woorden: België liet toe om ISIS en de andere salafistische terreurgroepen te bewapenen en via de aankoop van hun olie ISIS te financieren.

 » Lees verder

Het kapitalismesprookje van Max Roser en Bill Gates

het-kapitalismesprookje-van-max-roser-en-bill-gates

14-02-19 08:16:00,

Hoe meer we erachter komen dat de beloftes van het doordruppelkapitalisme loos zijn gebleken, hoe wanhopiger de elite probeert de ongewassen massa van het tegendeel te overtuigen.

Dat is wat die jaarlijkse jamboree van de rijken in Davos, het World Economic Forum, is geworden: een bootcamp voor de elite in kapitalismemarketing. Welke organische intellectueel van de factor kapitaal heeft dit jaar de beste grafiek weten te produceren om de populisten te overtuigen van de zegeningen van het kapitalisme?

Twee jaar geleden was het Branko Milanovic, hoofdeconoom van de Wereldbank, die furore maakte met zijn zogenaamde olifantgrafiek. Gebaseerd op data die de verdeling van de toegevoegde waarde geproduceerd tussen 1988 en 2008 over verschillende inkomensgroepen uitdrukten, concludeerde Milanovic dat de inkomensongelijkheid in het Rijke Noorden weliswaar fors was toegenomen maar dat de mondiale ongelijkheid door de enorme welvaartssprong die de onderklasse in het Arme Zuiden had doorgemaakt, was afgenomen.

Het ging erin als koek bij de Davos-elite. Die had sinds 2014, het Piketty-jaar, in haar maag gezeten met de toenemende politisering van de oplopende ongelijkheid in landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Diezelfde elite zag met lede ogen toe hoe in West-Europa en Noord-Amerika populisten aan de haal gingen met Piketty’s U-vormige grafieken om te betogen dat het mondiale kapitalisme weliswaar leuk was voor de ‘happy few’ (de punt van de slurf uit Milanovics grafiek) maar desastreus was geweest voor de onderklasse in Europa en Amerika (de wortel van de slurf uit Milanovics grafiek). In 2014 was het zelfs het voornaamste thema van de jaarlijkse bijeenkomst in Davos.

Het duurde niet lang voordat Milanovics olifantgrafiek onder vuur kwam te liggen

Met Milanovic in de hand konden ze in Davos hun populistische uitdagers om de oren slaan met het verwijt dat zij hardvochtige welvaartschauvinisten waren, die welvaartsbehoud voor de eigen, al relatief welvarende achterban zwaarder lieten wegen dan de immense welvaartstoename van honderden miljoenen Aziaten. En daarmee verlies je bij de hoogopgeleide middenklasse, die veel minder van mondialisering te vrezen had en zich nauwelijks nog solidair voelde met de onderklasse, al snel het morele pleit.

En dus waande de elite zich voorlopig veilig: het mondiale kapitalisme is wél goed voor de gewone man en vrouw,

 » Lees verder

Conferentie tegen Iran in Warschau | Uitpers

conferentie-tegen-iran-in-warschau-uitpers

13-02-19 01:34:00,

President Rohani bij 40e verjaardag Islamitische Republiek: onze vijanden zullen ons nooit verslaan. (Tehran Times)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu schudt in Warschau de hand van VS-vice-president Mike Pence. Beide zijn in de Poolse hoofdstad deelnemers aan een conferentie die officieel  over vrede en veiligheid in het Midden Oosten gaat, maar in feite een  poging is om een internationale coalitie tegen Iran te bouwen. VS en Israël hopen daar zo veel mogelijk Europeanen bij te betrekken.

Polen tracht het nog voor te stellen als een  ruime conferentie over het Midden Oosten, maar dat lukt niet. Zowel de VS als Israël en Saoedi-Arabië maken duidelijk dat het om Iran te doen is. Teheran heeft Polen laten weten dat die conferentie een onvriendelijke daad is. Veel EU-landen zijn op laag niveau vertegenwoordigd, maar intussen staat de vlag van hun land toch maar op de tafel, merkt Teheran op.

EU verdeeld

VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde de conferentie aan na een felle anti-Iraanse toespraak vorige maand in Cairo. Het is een poging om de inspanningen van Parijs, Londen en  Berlijn om de nucleaire deal van 2015 met Iran te redden en om mechanismen te vinden om de VS-sancties tegen Iran zo veel mogelijk te omzeilen.

Het feit dat de conferentie in Polen plaatst vindt, is al een succes in de poging om de EU te verdelen. De Poolse ultrarechtse regering staat te springen om Washington een  plezier te doen, ook in de hoop dat er een grote VS-militaire basis komt. Binnen de EU is er de jongste tijd meer kritiek op Teheran, waarbij onder meer wordt gewezen op enkele aanslagen op tegenstanders van het regime.

De conferentie dient ook om Israël, Saoedi-Arabië en  andere soennitische Arabische landen verder samen te brengen. Een van de architecten van die toenadering Trumps schoonzoon Jared Kushner, is een van de belangrijkste deelnemers in Warschau.

 » Lees verder

Oekraïne: De NAVO In De Grondwet, door Manlio Dinucci

oekraine-de-navo-in-de-grondwet-door-manlio-dinucci

13-02-19 10:37:00,

Zich steeds verder verwijderend van democratische principes, heeft het Oekraïense parlement politieke partijen en persoonlijkheden verboden die het project van lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie betwisten.

JPEG - 33.5 kB
Andriy Parubiy

De dag na de ondertekening van het lidmaatschapsprotocol van de NAVO met Noord-Macedonië als 30ste lid, deed Oekraïne iets zonder een precedent: het sloot in zijn Grondwet de opdracht in om tegelijkertijd officieel de NAVO en de Europese Unie binnen te treden.

Op 7 februari keurde het Kievse parlement, op voorstel van President Petro Poroshenko – de oligarch die zichzelf rijk maakte door het plunderen van openbare eigendommen en die opnieuw kandidaat is voor het presidentschap – met 334 stemmen voor, 35 tegen, bij 16 onthoudingen, deze amendementen goed voor de Grondwet.

De Inleiding verklaarde «de onomkeerbare beweging van Oekraïne naar Euro-Atlantische integratie»; de artikelen 85 en 116 stellen dat het een fundamentele plicht van het parlement en de regering is om «het volledige lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO en de EU te verkrijgen»; artikel 102 bepaalt dat «de President van Oekraïne garant staat voor de strategische beslissingen van de staat die gericht zijn op het verkrijgen van een volledig lidmaatschap van de NAVO en de EU».

De opname in de Oekraïense Grondwet van de opdracht om officieel de NAVO binnen te gaan, heeft enkele zeer ernstige gevolgen.

Van binnen vervreemdt het de toekomst van de Oekraïne van deze keuze, door elk alternatief uit te sluiten, en stelt de facto elke partij of persoon die zich kan verzetten tegen de ’strategische beslissingen van de staat buiten de wet’. De Centrale Kiescommissie heeft Petro Simonenko, directeur van de Oekraïense Communistische Partij, al verboden deel te nemen aan de Presidentsverkiezingen die in maart worden gehouden.

De verdienste om in de Oekraïense grondwet te hebben opgenomen dat de opdracht om officieel de NAVO binnen te komen behoren in het bijzonder aan de Parlementaire President Andriy Parubiy [1]. Medeoprichter in 1991 van de Oekraïense Nationaal-Socialistische Partij, naar het voorbeeld van de Nationaal-Socialistische Partij van Adolf Hitler; hoofd van de neo-nazi paramilitaire formaties die in 2014 werden gebruikt tijdens de putsch van Place Maïdan onder Amerikaans / NAVO-bevel en in het bloedbad van Odessa [2]; hoofd van de nationale veiligheids- en defensieafdeling van Oekraïne,

 » Lees verder