Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza – The Rights Forum

08-06-18 09:48:00,

Nieuws

Moties

Made in Israel MOVP Stef Blok PKC Tweede Kamer Shufersal Kinderrechten tweestatenoplossing Jeruzalem Mars van Terugkeer Gaza nieuwsanalyse

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Moties / Kamer voelt niets voor veroordeling Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza

Raketbeschietingen op Israël vanuit Gaza veroordelen we, maar Israëlisch geweld tegen burgers in Gaza niet. Aldus één van twaalf moties waarover de Kamer zich dinsdag uitsprak. Ze vormden een passende afsluiting van twee teleurstellende debatten over Palestina/Israël. Den Haag blijft de desastreuze status quo trouw.

Een van de meer dan 13.400 gewonden die sinds 30 maart tijdens de ‘Grote Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza zijn gevallen. De Tweede Kamer wil het Israëlische geweld tegen de demonstranten niet veroordelen.The Gaza Post 

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over twaalf moties met betrekking tot het zogeheten Midden-Oosten Vredesproces (MOVP), beter bekend als de kwestie-Palestina/Israël. De moties waren een uitvloeisel van twee debatten over het thema op 19 april en 31 mei.

Pijnlijk gebrek aan visie

De debatten kenmerkten zich door oppervlakkigheid en richtingloosheid. Pijnlijk duidelijk werd dat het zowel de regering als de Kamer ontbreekt aan een omvattende visie op ‘het conflict’, een kader waarbinnen actuele ontwikkelingen een plaats en betekenis krijgen en dat concreet houvast biedt voor een op vrede gericht beleid.

Het bestaande Nederlandse beleid draagt niet bij aan vrede, maar is onevenwichtig en bestendigt een met name voor de Palestijnen desastreuze status quo. Wezenlijke kritiek daarop bleef tijdens de debatten en in de moties uit. Niemand vroeg minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld hoe hij dacht de tweestatenoplossing nog te kunnen redden – de centrale pijler onder het Nederlandse beleid, die door Israël fanatiek wordt doorgezaagd en volgens velen al in de open haard ligt.

 » Lees verder

Solidariteit met de bedreigde vrijwilligerskliniek in Athene

08-06-18 09:46:00,

Militanten van de Franstalige Belgische socialistische vakbond CGSP ALR verspreiden het volgend bericht. De zelfbeheerde polikliniek van Elliniko (Athene) wordt in haar functioneren bedreigd door een uitwijzingsbevel (uiterlijk 30 juni) uit de gebouwen waar de kliniek sinds 2011 gratis medische hulp verleent.

(Bron: Ander Europa)

Deze zelfbeheerde kliniek, en gelijkaardige initiatieven in het door de Troika geterroriseerde Griekenland, wekten de bewondering op tot ver buiten Griekenland (zie o.a. onze boekvoorstelling “De Griekse poliklinieken in zelfbeheer”)  en gaven ook aanleiding tot verschillende solidariteitsacties. Ook CGSP ALR (openbare diensten, locale en regionale besturen, waaronder openbare ziekenhuizen) nam in Brussel het initiatief daartoe, verzamelde middelen en bezocht de polikliniek.

We geven hieronder de vertaling van hun oproep tot solidariteit met de bedreigde vrijwilligerskliniek:

……….

Op 31 mei 2018 heeft het semi-gouvernementele agentschap Elliniko A.E. een uitwijzingsbevel  gestuurd naar de Grootstedelijke Sociale Kliniek Elliniko (GSKE), die ten laatste op 30 juni 2018 de lokalen moet verlaten opdat Elliniko A.E. de eigendommen aan een koper zou kunnen overmaken. In 2016-2017 hadden CGSP ALR en andere verenigingen gemobiliseerd om dit sociaal centrum te ondersteunen in het kader van een solidariteitcampagne met Griekenland en tegen het soberheidsbeleid in de gezondheidszorg. Wij zijn er zwaar door aangedaan dat onze kameraden vandaag bedreigd worden met uitdrijving. We drukken onze volledige solidariteit uit met onze kameraden en het fantastisch  werk dat ze sinds jaren verrichten.

Tot op de dag van vandaag heeft men hun geen enkel alternatief voorstel gedaan om de kliniek op een nieuwe plaats te vestigen. Men heeft hun opdracht gegeven om de deuren te sluiten en onmiddellijk een punt te zetten achter hun intense activiteit ten voordele van de gemeenschap. Sinds december 2011 hebben ze 7366 patiënten behandeld en 64.025 consultaties gedaan. Ze zijn in Griekenland ook pioniers  op het gebied van de recyclage van geneesmiddelen; dank zij de medicamenten die ze verzamelden werden door hen honderden organisaties overal in Griekenland geholpen. Ze hebben niet alleen hun eigen patiënten verzorgd, maar ze hebben ook medicamenten en medisch materiaal bezorgd aan andere sociale klinieken en aan openbare hospitalen, sociale diensten, en organisaties voor gehandicaptenzorg, crèches , vluchtelingencentra, en tal van andere instellingen. Het is een heel lange lijst, want iedereen die zich tot hen richtte vond gehoor bij de vrijwillegers van GSKE en hun medewerkers.

 » Lees verder

Orgaandonatie in discussie: hoe dood is ‘hersendood’?

08-06-18 07:18:00,

Op de website Orgaandonatie Alert vond ik een goed onderbouwd visiedocument dat mijn kijk op dit onderwerp grondig heeft veranderd. Het is van de hand van jurist Frank Stadermann. Zijn vraag is: weten we absoluut zeker dat iemand die ‘hersendood’ is wel echt helemaal dood is en bijvoorbeeld geen pijn meer ervaart?

In mijn portemonnee zat de afgelopen jaren een donorcodicil met keuze optie 3, dat wil zeggen: mijn familie beslist. Na lezing van het visiedocument heb ik dit bij het Donorregister laten veranderen in optie 2: niet beschikbaar voor donatie.

Niet dat ik principieel tegen donatie geworden ben, integendeel, maar wie Stadermann’s paper leest, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er daarvoor een betere Wet moet komen.

Ik heb mijn handtekening gezet voor een referendum over de nieuwe Wet orgaandonatie.
Je kunt deze actie nog steunen tot 14 juni.

Hieronder plaats ik het paper, met weglating van de uitgebreide verwijzingen, (behalve die bij punt 16) naar belangrijke aanvullende wetenschappelijke literatuur.

Klik hier voor de pdf van het oorspronkelijke, volledige artikel, inclusief alle noten.

Vraagstelling:
Kan ten volle worden uitgesloten dat de orgaandonor die hersendood is verklaard, op enigerlei wijze ervaart dat bij hem operatief organen worden uitgenomen?

1. Inleiding
De Wet op de orgaandonatie maakt het mogelijk organen van mensen die ‘hersendood’ zijn verklaard, weg te nemen. De wet gaat ervan uit dat iemand overleden is, wanneer hij hersendood wordt verklaard. Maar kan ten volle worden uitgesloten dat de donor op enigerlei wijze ervaart dat bij hem operatief organen worden uitgenomen? Op deze vraag zal hieronder nader worden ingegaan.

2. De bloedsomloop van de donor moet op gang blijven
Bij de uitneemoperatie worden de organen uitgenomen terwijl het hart nog klopt. Dit gebeurt om te bereiken dat de organen zo lang mogelijk van bloed en dus van zuurstof worden voorzien.

3. Invoering van het criterium ‘hersendood’/’The Invented Death’
Het wegnemen van organen bij een donor terwijl zijn hart nog klopt, zou het misdrijf “moord met voorbedachten rade” opleveren. Daarom heeft men het begrip ‘hersendood’ in het leven geroepen.

“Hersendood is een min of meer kunstmatig begrip wat tot doel heeft donatie en wat juridisch gelijk is gesteld aan gewoon dood waarbij ik met gewoon dood bedoel: de rest doet het ook niet meer,” aldus een neuroloog. 

 » Lees verder

Zwitsers kunnen bankmacht breken tijdens referendum – De Lange Mars Plus

07-06-18 02:36:00,

Foto 123rf

Op 10 juni 2018 kunnen de Zwitsers zich uitspreken in een referendum wie voortaan het geld maakt, de commerciële banken of de centrale bank. Zal Zwitserland als het eerste land ter wereld de bankiers hun uitzonderlijke bron van winst afpakken en het speeltje van de machtigen van de aarde?

Zondag is het de vraag of de geldschepping (en daardoor de macht) van commerciële banken moet worden overgedragen aan de Centrale Bank. Het grote publiek schijnt te denken dat deze situatie al lang bestaat, maar niets is minder waar. Ondertussen wordt het Zwitserse publiek angst aangejaagd toch vooral tegen te stemmen.

Commerciële banken

Wereldwijd hebben de commerciële banken het privilege van de geldschepping: zo’n 95 procent van al het geld dat in omloop is ontstaat als een cliënt (overheid, bedrijf, particulier) geld leent bij de bank. De initiatiefnemers van het referendum willen deze geldcreatie weghalen bij de banken en overdragen aan de Centrale Bank.

Commerciële banken beogen immers zakelijke belangen en zijn minder geïnteresseerd in stabiliteit, dan in het maken van winst. Daarom zeggen ze is het beter deze taak te geven aan de Centrale Bank (Zwitserse Nationale Bank, SNB) die onder controle staat van het volk terwijl dat nu niet het geval is. Banken varen nog steeds volledig hun eigen koers.

Tegenstanders van het voorstel zijn het parlement, de regering, de voornaamste politieke partijen en organisaties. Zij zeggen dat het riskant is om te pionieren met een monetair systeem, dat nergens anders ter wereld is uitgetest. Ieder weet zo langzamerhand dat dit een beproefd middel is om vernieuwingen tegen te houden. Met hetzelfde argument wordt de invoering van het basis inkomen ook buiten de deur gehouden door allerlei parlementen.

Volgens de directeur van de SNB is het voorstel een ‘onnodig en gevaarlijk experiment’. Op zich is dit natuurlijk een vreemde reactie voor de vertegenwoordiger van het instituut dat na het referendum juist meer macht en invloed op de financiële markten kan krijgen dan hij nu heeft.

Het is wel duidelijk hoe groot de macht van de banken is en van de belanghebbenden, de machtigen van de aarde. Tijdens een peiling begin mei haalden de voorstemmers niet de meerderheid,

 » Lees verder

Inspraak op blauwdruk Nederlandse investeringsverdragen

07-06-18 01:49:00,

SOMO, TNI, Milieudefensie en Both ENDS lanceren www.tijdvooreerlijkehandel.nl. Een platform om zoveel mogelijk Nederlanders te betrekken bij de hervorming van het investerings(beschermings)beleid voor multinationals. Twee weken geleden publiceerde minister Kaag de langverwachte vernieuwde blauwdruk voor investeringsverdragen. Via een internetconsultatie kan iedereen hier in de komende weken commentaar op leveren.

(Door Bart Jaap verbeek, bron: website SOMO)

Wens 11.000 mensen genegeerd

Begin 2018 riepen ruim 11.000 mensen de minister op om tot een betere blauwdruk voor bilaterale investeringsverdragen (BITs) te komen. Zij eisten in de verdragen meer regels voor multinationals op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en klimaat. Deze blauwdruk ligt er nu, maar uit analyse door Both ENDS, SOMO, TNI en Milieudefensie blijkt dat de minister onvoldoende gehoor aan de bezwaren heeft gegeven.

Claimsysteem ISDS springlevend

Bart-Jaap Verbeek, onderzoeker bij SOMO:

“Eigenlijk is dit vooral oude wijn in nieuwe zakken. Nog steeds hebben bedrijven vooral rechten en weinig plichten, de bepalingen rond duurzaamheid zijn zacht geformuleerd en het ISDS-claimsysteem voor multinationals is nog steeds springlevend.”

De blauwdruk is zelfs een stap terug ten opzichte van het CETA-verdrag met Canada, want het bevat geen Investment Court System: het (toch al slappe) antwoord van de Europese Unie na alle kritiek op ISDS. In de vernieuwde Nederlandse blauwdruk worden conflicten tussen multinationals en landen opnieuw, buiten de nationale rechter om, door drie private advocaten beslist, zonder de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Nederland en ISDS: 100 miljard geclaimd in 50 jaar

Minister Kaag zegde eerder al toe dat brievenbusbedrijven in de toekomst geen toegang meer kunnen krijgen tot de ISDS-rechtbanken via BITs die Nederland afsluit. Daarnaast gaf ze aan dat voor OESO-landen investeringsbescherming via ISDS niet nodig is. “We zijn blij dat de minister een aantal fundamentele problemen erkent, maar in deze nieuwe tekst zien we dit nog niet echt terug”, zegt Freek Bersch van Milieudefensie. “Bedrijven hebben nog steeds alle ruimte om zich te misdragen.”

Nederland was 50 jaar geleden het eerste land dat de ISDS-clausule in investeringsverdragen opnam en investeerders claimden in die periode via Nederland 100 miljard dollar bij andere landen. “Wat ons betreft is Nederland ook het eerste land dat het weer afschaft. ISDS is een politiek machtsmiddel waarmee multinationals overheden onder druk kunnen zetten om regelgeving,

 » Lees verder