Wat zit er werkelijk achter de EU-wetgeving voor een “verbod op memes” — en hoe dit te stoppen voor 20 juni – Lang Leve Europa!

15-06-18 06:59:00,

Met nog een paar dagen te gaan tot de beslissende stemming in het Europees Parlement, worden steeds meer mensen zich bewust van de dreigende plannen voor het invoeren van “censuurmachines” en een “linkbelasting” in de EU. (Hier kunt u alle details in het Engels vinden.) Mensen realiseren zich:

Onze vrijheid om media te uploaden en links te delen en ons zo online uit te drukken, wordt bedreigd. Tweet dit!

Artikel 13 van de auteursrechtrichtlijn verplicht online platforms (sociale netwerken, videosites, sites voor het publiceren en delen van foto’s, enz.) om uploadfilters te installeren om alle content die door gebruikers is geüpload te controleren op auteursrechtelijk beschermd materiaal, inclusief afbeeldingen — en daarmee de meeste memes te blokkeren, die meestal gebaseerd zijn op afbeeldingen waar copyright op rust.

Lees verder, ook in het Engels.

 » Lees verder

VN veroordeelt Israëls geweld in Gaza en wil bescherming voor Palestijnen – The Rights Forum

14-06-18 09:53:00,

Nieuws

Resolutie

Resolutie Danny Danon Algemene Vergadering Nikki Haley Veiligheidsraad EU Mars van Terugkeer Gaza nieuwsanalyse

Tijd voor een rechtvaardig Israël-Palestina beleid

Help ons dat te realiseren

Steun ons

Resolutie / VN veroordeelt Israëls geweld in Gaza en wil bescherming voor Palestijnen

Met overweldigende meerderheid veroordeelde de Algemene Vergadering van de VN het ‘buitensporige Israëlische geweld’ in Gaza, en drong ze aan op bescherming van de Palestijnse bevolking. Opnieuw stonden Israël en de VS vrijwel geïsoleerd tegenover een blok van kritische landen.

Tijdens een van de ‘Mars van Terugkeer’-demonstraties in Gaza vluchten betogers voor traangas en kogels.Ma’an News Agency 

Waar Den Haag onoverkomelijke moeite mee heeft, was gisteravond voor 120 landen geen probleem. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) spraken ze hun steun uit voor een resolutie waarin van Israël wordt geëist dat het een eind maakt aan ‘het gebruik van excessief, buitenproportioneel en willekeurig geweld van Israëlische militairen tegen Palestijnse burgers’. En wel in heel bezet Palestina, ‘inclusief Oost-Jeruzalem, en in het bijzonder in de Gazastrook’. De resolutie kreeg acht stemmen tegen. Nederland behoorde tot de 45 landen die zich van stemming onthielden.

Bescherming Palestijnse burgers

In de tekst wordt verder aangedrongen op stappen die de ongehinderde aanvoer van medische en humanitaire hulp aan Gaza moeten garanderen en tot verlichting en beëindiging van de blokkade van Gaza leiden. Daarnaast wordt opgeroepen tot het ‘overwegen’ van maatregelen ter bescherming van de Palestijnse burgerbevolking. In dit verband verzoekt de Algemene Vergadering secretaris-generaal António Guterres van de VN binnen zestig dagen voorstellen te doen ter bescherming van ‘de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting’, alsmede aanbevelingen voor een ‘internationaal beschermingsmechanisme’.

In de resolutie wordt voorts het afschieten van raketten vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël ‘betreurd’, en aangedrongen op respect voor het internationaal recht en maximale terughoudendheid van alle betrokken partijen.

 » Lees verder

Onjuiste beweringen over veiligheid van vaccins weerlegd – Stichting Vaccin Vrij

14-06-18 12:05:00,

Wij leven in een tijd waarin steeds meer ouders rapporteren dat hun kinderen, die zich normaal ontwikkelden, na vaccinaties cognitief (verstandelijk) en fysiek achteruit gingen. Ondanks degelijk wetenschappelijk onderzoek dat deze claims van ouders ondersteunt, blijven overheidsinstanties en de massa media de versleten mantra verkondigen dat vaccins ‘veilig en effectief zijn’. Hierbij gaan ze voorbij aan gepubliceerde onderzoeken en het gezond verstand van velen dat het tegendeel bewijst bewijst. De realiteit (onderbouwd met bronnen) is dat vaccins schade kunnen veroorzaken, inclusief autisme en vele andere chronische gezondheidsproblemen. Het ‘World Mercury Project’ heeft een lijst samengesteld van de meest gehoorde misvattingen.

 

 

CLAIM 1: Vaccins sparen levens.

 

 

De veiligheid van combivaccins (meerdere vaccins die gelijktijdig toegediend worden) die onder andere geaborteerd foetaal weefsel, kwik, aluminium, formaldehyde, dierlijk en menselijk DNA bevatten, is niet getest.

 

 

CLAIM 2: Vaccins veroorzaken geen autisme.

 

 » Lees verder

Gamificatie: alleen als je genoeg punten hebt mag je in China op reis – De Lange Mars Plus

14-06-18 06:48:00,

China gaat in 2020 een systeem invoeren waarmee iedere burger een puntenwaardering krijgt waardoor hij of zij bepaalde dingen wel of juist niet meer mag doen. In het westen hebben we ook iets dergelijks, maar dat vergaart alleen informatie voor bedrijven over de kredietwaardigheid. Staan we voor een vooruitgang of hollen we naar een totalitaire staat? China gaat ons voor.

Kun je het voorstellen, dat de hele wereld gegamificeerd wordt? Dat alles wat je doet wordt bijgehouden en beoordeeld en dat je daarvoor punten krijgt waardoor je een bepaalde ranking krijgt die recht geeft op of juist je recht doet verliezen? Dat je leven bepaald wordt door punten die je van de regering krijgt, waardoor zij voor jou bepalen wat goed en slecht voor je is?

Natuurlijk is er al een bepaalde mate van sturing en controle, maar op deze manier krijgt veel meer gedrag consequenties.

Gamificatie

Gamificatie is de toepassing van een spelelement in een non-game omgeving. Met gamificatie kan je ook de betrokkenheid van de gebruiker verbeteren, productiviteit van de organisatie, het leren, gebruikersgemak van systemen, stem onverschilligheid en meer. Dit betekent mensen stimuleren, maar het kan ook op een andere meer manipulatieve manier gebruikt worden.

De elementen die je toevoegt hebben alles te maken met ieders behoefte aan waardering. Uit het neurotische gebruik van de mobiel blijkt het enorme gebrek aan zelfrespect of zelfwaardering dat mensen hebben. Iedere keer dat wij appen, Facebooken of Twitteren zien wij hoeveel likes of andere blijken van waardering we op onze accounts hebben gekregen van onze ‘vrienden’, of ‘volgers’. Iedere ‘post’ lokt een reactie uit, wat aandacht betekent van anderen.

Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram, Reddit, maken onophoudelijk gebruik van de grootste zwakte van de mens, namelijk zijn bodemloze behoefte aan waardering en respect. Het succes van de mobiele telefoon zou geen schim zijn van wat het nu is zonder gamificatie. De twee kunnen ideaal gecombineerd worden.  De sociale media zoals we deze nu kennen bestaan amper pas vijftien jaar. Zij bieden nieuwe manieren van interactie, maar creëren ook een verslaving door misbruik te maken van deze psychologische zwakheid. Het aantal likes of commentaren kun je zien als een vorm van gamificatie.

 » Lees verder

Over het tegemoettreden en omvormen van tegenkrachten

13-06-18 08:42:00,

Begroeting van de zon

Hagen Jonker zegde in 1989 zijn baan als chirurg in de reguliere geneeskunde op om zich toe te leggen op holistische geneeswijzen. In deze bijdrage bespreekt hij de ontwikkelingsweg die wij als mensen moeten gaan om tegenkrachten tegemoet te treden en om te vormen.

Door: Hagen Jonker

Van jongs af aan ben ik opgevoed met antroposofie en de eerste zeven jaar van de lagere school heb ik op de Vrije School in Zeist doorgebracht. Een tijd die een grote invloed op mij heeft gehad.

Bij het Vrije School onderwijs gaat het er om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en niet om zoveel mogelijk feitenkennis aan kinderen toe te dienen.

Via de jaarfeesten, gebaseerd op het verloop van de seizoenen, krijgen kinderen het begrip dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Hierbij hoort ook het idee van groeien, bloeien en verwelken en dat de gebeurtenissen in de natuur cyclisch en ritmisch verlopen.

Ritme heeft mij altijd geboeid. En ook de ideeën achter cijfers, de numerologie, astrologie, enzovoort hebben mij altijd geïntrigeerd, evenals het bestaan van cycli en kringlopen. Vandaar misschien dat voor mij een leven na de dood vanzelfsprekend was en is.

Een ander wezenlijk punt dat ik mij herinner is de gevoelens van eerbied voor zowel de natuur als voor bepaalde mensen die een rol speelden op school.
Zo is er een prachtige uitspraak in het boek van Rudolf Steiner. ‘Hoe krijgt men bewustzijn op hogere gebieden’. Deze luidt : “Wat op jeugdige leeftijd ervaren wordt als eerbied voor bvijvoorbeeld een bepaald persoon, kan later uitgroeien tot eerbied voor waarheid en kennis.”

Ik denk dat het altijd belangrijk blijft en dat het goed is om oprechte bewondering te hebben voor mensen die iets bijzonders op welk gebied dan ook tot stand brengen. Er zijn veel mensen, zeker ook op medisch gebied, die buiten de gebaande paden durven te denken en die ik bewonder.

Volgens mij is het goed om oprecht mensen of kunstwerken die ook echt waardevol zijn te waarderen als tegenwicht tegen het alles bekritiseren dat in deze tijd zo veel wordt gedaan.

Een prachtige spreuk die een diepe wijsheid weergeeft over de ontwikkeling die wij als mensen moeten gaan en die mij erg trof was de volgende van Friedrich Benesch,

 » Lees verder